Register över födda, vigda och döda i Holmön 1831-1937

 

 

 

Forskare: Kurt Ögren, Skeppsvik