Snabbaste svenskfödda

2-åriga hingstar och valacker

2-åriga ston

3-åriga hingstar och valacker

3-åriga ston

4-åriga hingstar och valacker

4-åriga ston

5-åriga och äldre hingstar och valacker

5-åriga och äldre ston

Banförkortningar