Segerrikaste kuskar, svenska och utländska banor
År   1:a Segrar   2:a Segrar   3:a Segrar 2018 Starer Segrar
2018   Ulf Ohlsson 346     Jorma Kontio 236     Carl Johan Jepson 216   1 Ulf Ohlsson 2 116 346
2017   Ulf Ohlsson 340     Örjan Kihlström 232     Björn Goop 219   2 Jorma Kontio 1 526 236
2016   Ulf Ohlsson 411     Björn Goop 287     Örjan Kihlström 271   3 Carl Johan Jepson 1 414 216
2015   Björn Goop 388     Ulf Ohlsson 354     Örjan Kihlström 261   4 Björn Goop 1 150 211
2014   Björn Goop 369     Ulf Ohlsson 339     Jorma Kontio 249   5 Peter Untersteiner 1 162 209
2013   Björn Goop 367     Jorma Kontio 332     Ulf Ohlsson 266   6 Örjan Kihlström 1 135 199
2012   Björn Goop 379     Åke Svanstedt 310     Jorma Kontio 292   7 Johan Untersteiner 1 005 159
2011   Björn Goop 375     Åke Svanstedt 323     Ulf Ohlsson 312   8 Rikard N Skoglund 1 206 136
2010   Björn Goop 396     Ulf Ohlsson 320     Örjan Kihlström 269   9 Chrisoffer Eriksson 978 128
2009   Björn Goop 390     Åke Svanstedt 287     Erik Adielsson 277   10 Robert Bergh 547 114
2008   Björn Goop 393     Erik Adielsson 282     Åke Svanstedt 262  
2007   Björn Goop 437     Örjan Kihlström 259     Erik Adielsson 244   2017 Starer Segrar
2006   Björn Goop 495     Erik Adielsson 300     Örjan Kihlström 251   1 Ulf Ohlsson 2 255 340
2005   Björn Goop 411     Erik Adielsson 236     Åke Svanstedt 235   2 Örjan Kihlström 1 402 232
2004   Björn Goop 367     Jorma Kontio 261     Åke Svanstedt 236   3 Björn Goop 1 115 219
2003   Erik Adielsson 331     Jorma Kontio 316     Åke Svanstedt 259   4 Jorma Kontio 1 419 211
2002   Erik Adielsson 304     Jorma Kontio 304     Örjan Kihlström 215   5 Peter Untersteiner 1 131 188
2001   Erik Adielsson 295     Örjan Kihlström 266     Jorma Kontio 249   6 Chrisoffer Eriksson 1 172 174
2000   Örjan Kihlström 260     Torbjörn Jansson 254     Olle Goop 241   7 Johan Untersteiner 856 165
1999   Örjan Kihlström 274     Olle Goop 264     Åke Svanstedt 245   8 Ulf Eriksson 1 219 146
1998   Åke Svanstedt 307     Olle Goop 271     Örjan Kihlström 207   9 Carl Johan Jepson 1 142 134
1997   Olle Goop 253     Carl-Erik Lindblom 231     Åke Svanstedt 211   10 Erik Adielsson 922 126
1996   Olle Goop 292     Åke Svanstedt 233     Örjan Kihlström 213  
1995   Olle Goop 286     Örjan Kihlström 231     Stig H Johansson 195   2016 Starer Segrar
1994   Åke Svanstedt 254     Olle Goop 239     Stig H Johansson 210   1 Ulf Ohlsson 2 367 411
1993   Stig H Johansson 247     Olle Goop 227     Åke Svanstedt 199   2 Björn Goop 1 342 287
1992   Stig H Johansson 277     Olle Goop 203     Jim Frick 167   3 Örjan Kihlström 1 417 271
1991   Stig H Johansson 246     Olle Goop 205     Åke Svanstedt 192   4 Peter Untersteiner 1 247 198
1990   Stig H Johansson 243     Olle Goop 232     Jim Frick 196   5 Jorma Kontio 1 460 193
1989   Olle Goop 170     Stig H Johansson 169     Åke Svanstedt 150   6 Erik Adielsson 1 020 160
1988   Stig H Johansson 221     Olle Goop 202     Jim Frick 194   7 Johan Untersteiner 1 054 158
1987   Stig H Johansson 172     Jim Frick 156     Sven Berggren 123   8 Chrisoffer Eriksson 1 167 146
1986   Jim Frick 199     Stig H Johansson 196     Olle Goop 156   9 Magnus Jakobsson 1 052 145
1985   Jim Frick 185     Stig H Johansson 177     Tommy Hanné 133   10 Stefan Söderkvist 1 162 132
1984   Johnny Takter 197     Stig H Johansson 170     Tommy Hanné 153  
1983   Stig H Johansson 200     Olle Goop 161     Bo W Takter 120   2015 Starer Segrar
1982   Olle Goop 187     Jim Frick 143     Stig H Johansson 139   1 Björn Goop 1 952 388
1981   Olle Goop 181     Stig H Johansson 153     Björn Lindblom 144   2 Ulf Ohlsson 2 506 354
1980   Björn Lindblom 149     Jim Frick 125     Stig H Johansson 124   3 Örjan Kihlström 1 483 261
1979   Jim Frick 184     Olle Goop 117     Stig H Johansson 113   4 Erik Adielsson 1 175 222
1978   Jim Frick 165     Leif Berggren 131     Stig Lindmark 116   5 Jorma Kontio 1 693 204
1977   Stig H Johansson 142     Jim Frick 138     Lars Lindberg 111   6 Peter Untersteiner 1 219 198
1976   Olle Goop 121     Stig H Johansson 102     Einar Johansson 90   7 Johnny Takter 1 186 182
1975   Olle Goop 188     Stig H Johansson 125     Leif Berggren 116   8 Johan Untersteiner 1 156 153
1974   Olle Goop 157     Sören Nordin 129     Stig H Johansson 118   9 Robert Bergh 647 152
1973   Sören Nordin 137     Einar Johansson 127     Olle Goop 112   10 Magnus Jakobsson 925 140
1972   Olle Goop 213     Sören Nordin 170     Olle Elfstrand 138  
1971   Olle Goop 130     Sören Nordin 124     Olle Elfstrand 119   2014 Starer Segrar
1970   Sören Nordin 138     Leif Berggren 122     Olle Elfstrand 110   1 Björn Goop 2 034 369
1969   Uno Swed 117     Sören Nordin 101     Olle Lindqvist 97   2 Ulf Ohlsson 2 158 339
1968   Gunnar Nordin 114     Sören Nordin 103     Uno Swed 97   3 Jorma Kontio 1 786 249
1967   Uno Swed 134     Olle Elfstrand 102     Gunnar Nordin 95   4 Peter Untersteiner 1 207 204
1966   Uno Swed 134     Olle Lindqvist 90     Sören Nordin 82   5 Örjan Kihlström 1 328 201
1965   Uno Swed 157     Sören Nordin 93     Gunnar Nordin 91   6 Robert Bergh 775 188
1964   Sigge Reuter 101     Sören Nordin 92     Stig Lindmark 76   7 Erik Adielsson 1 056 182
1963   Sören Nordin 125     Uno Swed 117     Gunnar Nordin 81   8 Johnny Takter 1 018 159
1962   Uno Swed 102     Sigge Reuter 97     Sören Nordin 87   9 Johan Untersteiner 1 081 148
1961   Uno Swed 122                   10 Torbjörn Janssoon 1 212 106
1960   Uno Swed 87                  
1959   Sören Nordin 82                   2013 Starer Segrar
1958   Birger Bengtsson 67                   1 Björn Goop 2 084 367
1957   Algot Scott 81                   2 Jorma Kontio 2 085 332
1956   Birger Bengtsson 73                   3 Ulf Ohlsson 2 056 266
1955   Sören Nordin 66                   4 Örjan Kihlström 1 233 195
1954   Sören Nordin 76                   5 Johnny Takter 1 332 187
1953   Algot Scott 71                   6 Robert Bergh 685 179
1952   Algot Scott 68                   7 Åke Svanstedt 933 170
1951   Algot Scott 71                   8 Erik Adielsson 1 101 170
1950   Algot Scott 80                   9 Magnus Jakobsson 1 134 162
1949   Algot Scott 82                   10 Peter Untersteiner 1 025 150
1948   Algot Scott 68                  
1947   Algot Scott 68                   2012 Starer Segrar
1946   Algot Scott 75                   1 Björn Goop 2 178 379
1945   Algot Scott 76                   2 Åke Svanstedt 1 318 310
1944   Algot Scott 44                   3 Jorma Kontio 2 031 292
1943   Algot Scott 46                   4 Ulf Ohlsson 2 100 288
1942   Folke Hjalmarsson 50                   5 Johnny Takter 1 471 197
1941   Ragnar Thorngren 54                   6 Örjan Kihlström 1 404 192
1940   Ragnar Thorngren 53                   7 Erik Adielsson 1 104 173
1939   Ragnar Thorngren 61                   8 Robert Bergh 655 146
1938   Ragnar Thorngren 57                   9 Stefan Söderkvist 1 302 126
1937   Gösta Nordin 54                   10 Per Lennartsson 967 125
1936   Erik Larsson 42                  
1935   Fritz Mahler 37                   2011 Starer Segrar
1934   Bertil Dahlberg 28                   1 Björn Goop 2 200 375
1933   Göte Nilsson 26                   2 Åke Svanstedt 1 414 323
1932   Sixten Lundgren 30                   3 Ulf Ohlsson 2 202 312
1931   Sixten Lundgren 36                   4 Jorma Kontio 2 093 304
1930   Anton Fyhr 34                   5 Erik Adielsson 1 229 211
1929   Niels Sölberg 27                   6 Örjan Kihlström 1 452 203
1928   Niels Sölberg 36                   7 Johnny Takter 1 421 187
1927   Anton Fyhr 28                   8 Per Lennartsson 1 016 152
1926   Anton Fyhr 17                   9 Stefan Söderkvist 1 412 145
1925   C L Muller 29                   10 Robert Bergh 731 141
1924   Johan Petersen 13                  
1923   Niels Sölberg 6                   2010 Starer Segrar
1 Björn Goop 2 011 396
2 Ulf Ohlsson 2 218 320
3 Örjan Kihlström 1 595 269
4 Åke Svanstedt 1 244 256
5 Erik Adielsson 1 314 235
6 Jorma Kontio 1 587 220
7 Robert Bergh 721 178
8 Stefan Söderkvist 1 526 172
9 Johnny Takter 1 270 137
10 Lutfi Kolgjini 626 128
2009 Starer Segrar
1 Björn Goop 2 134 390
2 Åke Svanstedt 1 341 287
3 Erik Adielsson 1 492 277
4 Örjan Kihlström 1 477 226
5 Ulf Ohlsson 1 834 216
6 Johnny Takter 1 552 195
7 Robert Bergh 733 166
8 Lutfi Kolgjini 741 157
9 Jorma Kontio 1 092 127
10 Stefan Söderkvist 1 245 126
2008 Starer Segrar
1 Björn Goop 2 138 393
2 Erik Adielsson 1 559 282
3 Åke Svanstedt 1 302 262
4 Örjan Kihlström 1 609 259
5 Johnny Takter 1 697 237
6 Ulf Ohlsson 1 631 217
7 Jorma Kontio 1 354 172
8 Robert Bergh 822 153
9 Stefan Söderkvist 1 169 144
10 Daniel Olsson 1 182 131
2007 Starer Segrar
1 Björn Goop 2 162 437
2 Örjan Kihlström 1 554 259
3 Erik Adielsson 1 432 245
4 Ulf Ohlsson 1 808 242
5 Johnny Takter 1 540 226
6 Åke Svanstedt 1 288 225
7 Jorma Kontio 1 322 187
8 Robert Bergh 694 155
9 Stefan Söderkvist 1 241 148
10 Thomas Uhrberg 1 145 127
2006 Starer Segrar
1 Björn Goop 2 328 495
2 Erik Adielsson 1 518 303
3 Örjan Kihlström 1 536 255
4 Ulf Ohlsson 1 628 242
5 Åke Svanstedt 1 276 226
6 Jorma Kontio 1 489 195
7 Thomas Uhrberg 1 209 180
8 Sören Eriksson 1 047 124
9 Jörgen Sjunnesson 1 076 119
10 Robert Bergh 626 116
2005 Starer Segrar
1 Björn Goop 2 071 411
2 Erik Adielsson 1 475 244
3 Åke Svanstedt 1 244 239
4 Ulf Ohlsson 1 609 234
5 Örjan Kihlström 1 380 218
6 Jorma Kontio 1 513 200
7 Stig H Johansson 907 181
8 Thomas Uhrberg 1 144 179
9 Robert Bergh 687 132
10 Jörgen Sjunnesson 1 147 124
2004 Starer Segrar
1 Björn Goop 1 981 367
2 Jorma Kontio 1 770 269
3 Åke Svanstedt 1 328 237
4 Örjan Kihlström 1 462 225
5 Erik Adielsson 871 157
6 Thomas Uhrberg 947 152
7 Torbjörn Janssoon 1 310 147
8 Jörgen Sjunnesson 1 204 145
9 Ulf Ohlsson 1 380 143
10 Stig H Johansson 907 140
2003 Starer Segrar
1 Erik Adielsson 1 713 331
2 Jorma Kontio 2 072 323
3 Åke Svanstedt 1 296 262
4 Björn Goop 1 413 212
5 Torbjörn Janssoon 1 760 203
6 Örjan Kihlström 1 458 201
7 Ulf Ohlsson 1 383 180
8 Stig H Johansson 822 154
9 Olle Goop 1 110 148
10 Jörgen Sjunnesson 1 471 137
2002 Starer Segrar
1 Jorma Kontio 1 854 309
2 Erik Adielsson 1 740 308
3 Björn Goop 1 388 217
4 Örjan Kihlström 1 403 216
5 Stig H Johansson 908 210
6 Torbjörn Janssoon 1 745 197
7 Lars Lindberg 1 176 183
8 Åke Svanstedt 1 137 178
9 Ulf Ohlsson 1 337 161
10 Jörgen Sjunnesson 1 585 161
2001 Starer Segrar
1 Erik Adielsson 1 771 302
2 Örjan Kihlström 1 661 267
3 Jorma Kontio 1 914 249
4 Åke Svanstedt 1 577 243
5 Stig H Johansson 950 215
6 Torbjörn Janssoon 1 805 212
7 Björn Goop 1 324 200
8 Olle Goop 1 216 192
9 Veijo Heiskanen 923 168
10 Lars Lindberg 1 028 159
2000 Starer Segrar
1 Örjan Kihlström 1 873 261
2 Torbjörn Janssoon 1 933 256
3 Olle Goop 1 438 244
4 Stig H Johansson 981 233
5 Åke Svanstedt 1 271 223
6 Veijo Heiskanen 1 033 207
7 Erik Adielsson 1 467 199
8 Björn Goop 1 368 186
9 Flemming Jensen 726 182
10 Lars Lindberg 1 173 154