1823-05-07   Per   Sävar   Anders Andersson - Ulrika Östensdotter
1823-05-07   Per   Sävar   Johan Gabrielsson - Brita Greta Thomasdotter
1823-06-01   Anna Magdalena   Sävar   Johan Petter Holmström - Magdalena Säfsten
1823-06-10   Karl Petter   Sävar   Jonas Persson - Kristina Katarina Bäckström
1823-06-14   Anders Aron   Sävar   Enok Gustaf Bäckström - Anna Magdalena Forsmark
1823-07-07   Sara Magdalena   Sävar   Nils Petter Nilsson - Anna Kristina Eriksdotter
1823-07-08   Anna Johanna   Botsmark   Karl Jonas Zingmark - Anna Sofia Holmström
1823-07-08   Johan Jakob   Botsmark   Anders Andersson - Maria Kristina Jakobsdotter
1823-07-15   Maria Kristina   Sävar   Anna Katarina Hansdotter
1823-07-16   Brita Kristina   Hemmesmark   David Stoltz-Nilsson - Anna Katarina Persdotter
1823-07-28   Maria Kristina   Sävar   Nathanael Kriström - Magdalena Katarina Persdotter
1823-08-04   Anders   Sävar   Anders Bäckman-Jönsson - Sara Kristina Andersdotter
1823-08-13   Karl   Gravmark   Anders Israelsson - Beata Johansdotter
1823-08-18   Israel   Botsmark   Israel Nystedt - Greta Lisa Jonsdotter
1823-08-18   Olof Anton   Sävar   Olof Ekström - Magdalena Nilsdotter
1823-08-24   Olof Petter   Bullmark   Nils Petter Andersson - Maria Kristina Andersdotter
1823-08-28   Jonas   Tålsmark   Jonas Gabrielsson - Lisa Katarina Johansdotter
1823-09-11   Anders   Tålsmark   Daniel Larsson - Brita Margareta Samuelsdotter
1823-09-28   Sara Katarina   Sävar   Nils Johansson - Anna Lena Samuelsdotter
1823-10-01   Nils   Sävar   Jakob Nilsson - Magdalena Katarina Isberg
1823-10-11   Sofia Albertina   Sävar bruk   Johan Wincent - Johanna Vilhelmina Holtzheidt
1823-10-16   Katarina Magdalena   Sävar   Lars Ekström-Johansson - Ulrika Persdotter
1823-10-16   Nils   Bodnäs   Jonas Backman-Persson - Kristina Magdalena Olofsdotter
1823-10-19   Petter   Sävar   Isak Backman - Maria Margareta Persdotter
1823-11-10   Kristina Karolina   Tålsmark   Per Persson - Katarina Hansdotter
1823-11-24   Jakob   Sävar   Jakob Johansson - Maria Kristina Mårtensdotter
1823-11-24   Maria Karolina   Sävar   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1823-12-01   Gustaf Erik   Sävar   Per Gustaf Warg-Gustafsson - Barbro Lovisa Hammarstedt
1823-12-06   Beata Magdalena   Gravmark   Johan Lustigbuss-Johansson - Maria Brita Andersdotter
1823-12-13   Olof   Sävar   Lars Sjöström - Anna Katarina Persdotter
1823-12-22   Eva Kristina   Sävar   Simon Petter Sandberg-Larsson - Anna Kristina Danielsdotter
1823-12-22   Jakob   Gravfors   Anders Andersson - Maria Katarina Jakobsdotter
1823-12-30   Ulrika Kristina   Sävar   Anders Holmström - Ulrika Svensdotter
1823-12-31   Anna Lovisa   Tväråmark   Erik Andersson - Maria Margareta Jonsdotter
1824-01-03   Anna Charlotta   Tålsmark   Anna Kristina Andersdotter
1824-01-05   Karl Petter   Sävar   Lars Hansson - Maria Brita Mattsdotter
1824-01-24   Anna Johanna   Gravmark   Johan Jakobsson - Maria Elisabet Larsdotter
1824-01-24   Maria Elisabet   Gravmark   Johan Jakobsson - Maria Elisabet Larsdotter
1824-01-25   Erik Anton   Sävar bruk   Lars Sjöström-Andersson - Sigrid Eriksdotter
1824-01-27   Anna Fredrika   Botsmark   Per Jakobsson - Elisabet Katarina Johansdotter
1824-01-27   Erik Emanuel   Sävar   Elias Bäckström - Maria Katarina Persdotter
1824-02-12   Katarina Lovisa   Bullmark   Anders Buller-Andersson - Margareta Katarina Jönsdotter
1824-02-27   Johan Fredrik   Bullmark   Anders Åberg - Magdalena Andersdotter
1824-03-08   Olof Petter   Bullmark   Olof Andersson - Brita Katarina Andersdotter
1824-03-21   Karl Petter   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1824-03-29   Maria Kristina   Sävar   Olof Nathanaelsson - Anna Kristina Persdotter
1824-04-10   Maria Johanna   Bullmark   Johan Hansson - Magdalena Gabrielsdotter
1824-04-16   Johan   Sjönäs   Jakob Molin - Lovisa Sofia Pålsdotter
1824-05-02   Samuel   Granträsk   Samuel Andersson - Anna Brita Jakobsdotter
1824-05-08   Fredrik   Gravfors   Anna Katarina Nilsdotter
1824-05-17   Anna Lovisa   Botsmark   Jonas Granroth - Margareta Kristina Eriksdotter
1824-05-18   Johan Erik   Sävar   Johan Norström-Persson - Brita Jakobsdotter
1824-05-19   Katarina Margareta   Gravmark   Per Zakrisson - Sara Margareta Andersdotter
1824-06-07   Olof Petter   Sävar   Lars Öhman-Olofsson - Anna Maria Seman
1824-06-14   Johan Petter   Sävar   Hans Boberg-Johansson - Helena Kristina Persdotter
1824-06-20   Katarina Margareta   Sävar   Johan Petter Säfström-Olofsson - Sara Sofia Jakobsdotter
1824-06-22   Jonas Wilhelm   Sävar   Greta Kristina Olofsdotter
1824-06-30   Sara Johanna   Sävar   Jonas Persson - Kristina Katarina Bäckström
1824-07-04   Maria Kristina   Sävar   Anders Persson - Margareta Katarina Nilsdotter
1824-07-08   Margareta Katarina   Sävar   Olof Kriström - Kristina Katarina Olofsdotter
1824-07-23   Fredrik   Hemmesmark   David Stoltz-Nilsson - Anna Katarina Persdotter
1824-07-25   Jonas   Sävar   Markus Markusson - Magdalena Larsdotter
1824-07-26   Ulrika Lovisa   Sävar   Anders Andersson - Ulrika Östensdotter
1824-08-22   Samuel   Gravfors   Anders Andersson - Anna Maria Samuelsdotter
1824-08-28   Nils Olof   Sävar   Olof Bäckström-Andersson - Kristina Margareta Nilsdotter
1824-09-04   Anna Magdalena   Tålsmark   Olof Eriksson - Katarina Margareta Jonsdotter
1824-09-06   Margareta Sofia   Sävar   Lars Persson - Anna Magdalena Jonsdotter
1824-09-07   Jonas Gustaf   Sävar   Jonas Eriksson - Maria Kristina Mikaelsdotter
1824-09-07   Jonas Gustaf   Sävar   Maria Kristina Mikaelsdotter
1824-09-22   Erik   Gravmark   Erik Persson - Maria Kristina Jakobsdotter
1824-09-23   Anna Magdalena   Sävar   Nathanael Kriström - Magdalena Katarina Persdotter
1824-09-25   Johan Petter   Sävar   Jakob Johansson - Lovisa Charlotta Larsdotter
1824-10-01   Johan Gustaf   Botsmark   Nils Taflin - Anna Greta Johansdotter
1824-10-02   Nils Johan   Sävar   Nils Holmgren - Margareta Katarina Burström-Mårtensdotter
1824-10-04   Anna Magdalena   Gunnismark   Olof Qvist-Ersson - Maria Fredriksdotter
1824-10-05   Lisa Margareta   Sävar   Per Persson - Lisa Katarina Olofsdotter
1825-01-08   Magdalena Karolina   Sävar   Anders Wincent - Maria Kristina Bodström-Olofsdotter
1825-01-08   Maria Elisabet   Sävar   Nils Erik Höglund - Anna Magdalena Genberg
1825-01-09   Katarina Magdalena   Sävar   Per Isaksson - Magdalena Katarina Kriström
1825-01-16   Anders Gustaf   Botsmark   Anders Andersson - Maria Kristina Jakobsdotter
1825-01-19   Edvald   Sävar   Erland Bäckström - Katarina Margareta Nilsdotter
1825-01-23   Maria Johanna   Sävar   Johan Johansson - Ulrika Larsdotter
1825-01-30   Anna Maria   Tålsmark   Daniel Larsson - Brita Margareta Samuelsdotter
1825-02-01   Johan Petter   Botsmark   Karl Jonas Zingmark - Anna Sofia Holmström
1825-02-09   Nils Petter   Sävar   Anders Bäckman-Jönsson - Sara Kristina Andersdotter
1825-02-19   Lars Olof   Sävar bruk   Johan Wincent - Johanna Vilhelmina Holtzheidt
1825-02-25   Johan   Sävar   Anders Holmström - Ulrika Svensdotter
1825-03-01   Magdalena Kristina   Bullmark   Anna Katarina Jonsdotter - Simon Andersson
1825-03-04   Jakob   Gravmark   Johan Jakobsson - Maria Elisabet Larsdotter
1825-03-14   Nils Wilhelm   Gravmark   Anna Katarina Nilsdotter
1825-03-23   Hans   Gravfors   Per Gabrielsson - Katarina Persdotter
1825-04-05   Nils Jakob   Sävar   Jakob Nilsson - Magdalena Katarina Isberg
1825-04-12   Katarina Ulrika   Bullmark   Nils Petter Andersson - Maria Kristina Andersdotter
1825-04-17   Elias   Sävar   Enok Gustaf Bäckström - Anna Magdalena Forsmark
1825-04-29   Ulrika Kristina   Sävar   Olof Ekström - Magdalena Nilsdotter
1825-05-14   Andreas   Bullmark   Anders Buller-Andersson - Margareta Katarina Jönsdotter
1825-05-25   Olof Petter   Bullmark   Anders Åberg - Magdalena Andersdotter
1825-05-29   Maria Elisabet   Sävar   Anders Löfgren-Olofsson - Magdalena Jakobsdotter
1825-06-02   Elisabet Ulrika   Botsmark   Per Jakobsson - Elisabet Katarina Johansdotter
1825-06-02   Magdalena Sofia   Botsmark   Per Jakobsson - Elisabet Katarina Johansdotter
1825-06-25   Anders   Botsmark   Jakob Jakobsson - Anna Katarina Thomasdotter
1825-07-14   Johannes   Botsmark   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1825-07-29   Katarina Johanna   Sävar   Simon Petter Sandberg-Larsson - Anna Kristina Danielsdotter
1825-08-06   Karl   Sävar   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1825-08-12   Anna Magdalena   Gravmark   Per Zakrisson - Sara Margareta Andersdotter
1825-08-27   Lars Petter   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1825-08-28   Margareta Katarina   Sävar   Anders Persson - Margareta Katarina Nilsdotter
1825-09-05   Karl Erik   Pålböle   Per Olofsson - Anna Margareta Nilsdotter
1825-09-10   Anna Katarina   Sävar   Nils Petter Nordqvist - Kristina Katarina Johansdotter
1825-09-13   Per Anton   Botsmark   Nathanael Andersson - Anna Lena Persdotter
1825-09-16   Brita Ulrika   Botsmark   Israel Nystedt - Greta Lisa Jonsdotter
1825-09-20   Kristina Johanna   Sävar   Samuel Salman-Johansson - Anna Magdalena Mårtensdotter
1825-09-25   Ulrika Kristina   Tväråmark   Erik Andersson - Maria Margareta Jonsdotter
1825-09-26   Maria Sofia   Sjönäs   Jakob Molin - Lovisa Sofia Pålsdotter
1825-09-28   Johan   Sävar   Olof Nathanaelsson - Anna Kristina Persdotter
1825-10-03   Kristina Katarina   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1825-10-03   Ulrika Karolina   Gunnismark   Samuel Danielsson - Maria Persdotter
1825-10-28   Karolina Margareta   Sävar   Nils Berg-Nilsson - Margareta Norström-Johansdotter
1825-10-28   Maria Kristina   Sävar   Johan Petter Säfström-Olofsson - Sara Sofia Jakobsdotter
1825-10-29   Lars Gustaf   Sävar   Kristina Katarina Säfvenberg
1825-11-09   Lars Petter   Sävar   Johan Petter Seman - Anna Katarina Andersdotter
1825-11-11   Kristina Katarina   Botsmark   Jonas Granroth - Margareta Kristina Eriksdotter
1825-11-15   Katarina Johanna   Pålböle   Maria Katarina Jonsdotter - Fredrik Fridström
1825-11-21   Sofia Margareta   Sävar   Olof Bäckström-Andersson - Kristina Margareta Nilsdotter
1825-11-26   Kristina Katarina   Sävar   Jonas Holmström - Kristina Helena Johansdotter
1826-01-02   Anders Gustaf   Sävar bruk   Anders Esberg-Andersson - Brita Margareta Gabrielsdotter
1826-01-02   Katarina Johanna   Sävar   Nils Petter Nystedt - Anna Magdalena Olofsdotter
1826-01-04   Kristina Katarina   Sävar   Lars Öhman-Olofsson - Anna Maria Seman
1826-01-11   Karl Jonas   Sävar   Jonas Kristiansson - Anna Brita Samuelsdotter
1826-01-16   Johan Petter   Storliden   Samuel Jonsson - Anna Helena Andersdotter
1826-01-22   Eva Katarina   Storliden   Nils Carlström - Katarina Maria Jakobsdotter
1826-01-27   Karl Johan   Sävar   Greta Kristina Karlsdotter
1826-02-11   Olof   Bodnäs   Olof Andersson - Maria Kristina Andersdotter
1826-02-15   Erik   Gravmark   Erik Persson - Maria Kristina Jakobsdotter
1826-02-16   Anna Sofia   Bullmark   Olof Andersson - Brita Katarina Andersdotter
1826-03-01   Johan Petter   Gravmark   Johan Jakobsson - Maria Elisabet Larsdotter
1826-03-14   Barbro Margareta   Sävar bruk   Johan Nordström-Olofsson - Anna Katarina Hammarstedt
1826-03-15   Anders   Botsmark   Johan Andersson - Eva Maria Andersdotter
1826-03-16   Johan Abraham   Sävar   Per Gustaf Warg-Gustafsson - Barbro Lovisa Hammarstedt
1826-03-16   Johannis   Johannisfors   Johan d.y Hjertström - Ulrika Andersdotter
1826-03-16   Magdalena   Sävar   Per Gustaf Warg-Gustafsson - Barbro Lovisa Hammarstedt
1826-03-22   Sara Magdalena   Hemmesmark   David Stoltz-Nilsson - Anna Katarina Persdotter
1826-03-25   Lars   Bullmark   Johan Hansson - Magdalena Gabrielsdotter
1826-04-04   Jonas   Sävar   Lars Sjöström - Anna Katarina Persdotter
1826-04-11   Johannes   Sävar   Anders Andersson - Ulrika Östensdotter
1826-04-12   Anna Ulrika   Sävar   Jonas Eriksson - Maria Kristina Mikaelsdotter
1826-04-28   Katarina Kristina   Sävar   Jakob Nilsson - Magdalena Katarina Isberg
1826-04-30   Nils Petter   Botsmark   Anders Andersson - Maria Kristina Jakobsdotter
1826-05-03   Nathanael   Ytterboda   Olof Boström-Nathanaelsson - Katarina Elisabet Hansdotter
1826-05-09   Brita Margareta   Johannisfors   Emanuel Larsson - Katarina Margareta Hellman
1826-05-19   Katarina Margareta   Gunnismark   Per Persson - Brita Katarina Jonsdotter
1826-05-28   Johan   Bygdenäs   Nils Johansson - Anna Lena Samuelsdotter
1826-05-28   Lars Gustaf   Sävar bruk   Lars Sjöström-Andersson - Sigrid Eriksdotter
1826-05-28   Maria Ulrika   Sävar   Hans Boberg-Johansson - Helena Kristina Persdotter
1826-06-07   Evald   Sävar   Erland Bäckström - Katarina Margareta Nilsdotter
1826-06-07   Maria Johanna   Ytterboda   Gabriel Gabrielsson - Margareta Olofsdotter
1826-06-22   Nathanael   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Lovisa Andersdotter
1826-06-24   Isak   Johannisfors   Johan d.ä Hjertström - Maria Magdalena Jonsdotter
1826-06-30   Magdalena Kristina   Gravfors   Per Gabrielsson - Katarina Persdotter
1826-07-02   Anders   Ytterboda   Lars Olofsson - Marta Stephansdotter
1826-07-04   Anders   Sävar   Olof Kriström - Kristina Katarina Olofsdotter
1826-07-06   Johan Fredrik   Ytterstmark   Anders Johansson - Anna Katarina Olofsdotter
1826-07-08   Anna Margareta   Botsmark   Erik Persson - Anna Brita Johansdotter
1826-07-12   Katarina Johanna   Gunnismark   Olof Qvist-Ersson - Maria Fredriksdotter
1826-07-13   Andreas   Sävar   Anders Holmström - Ulrika Svensdotter
1826-07-25   Magdalena Erika   Sävar   Nils Erik Höglund - Anna Magdalena Genberg
1826-08-04   Kristina Karolina   Sävar   Jonas Persson - Kristina Katarina Bäckström
1826-08-19   Maria Sofia   Botsmark   Per Jakobsson - Elisabet Katarina Johansdotter
1826-08-27   Brita Katarina   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1826-09-05   Erik Gustaf   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1826-09-05   Johan Petter   Bullmark   Anders Buller-Andersson - Margareta Katarina Jönsdotter
1826-09-09   Maria Brigitta   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1826-09-17   Jonas Gustaf   Gravmark   Johan Fredrik Jonsson - Anna Gabrielsdotter
1826-09-22   Margareta Katarina   Sävar   Isak Backman - Maria Margareta Persdotter
1826-09-22   Per   Sävar   Karl Petter Persson - Sara Kristina Jonsdotter
1826-09-23   Anna Magdalena   Sävar   Anders Löfgren-Olofsson - Magdalena Jakobsdotter
1826-09-25   Maria Sofia   Ytterboda   Hans Olofsson - Ulla Maria Emanuelsdotter
1826-09-27   Elias   Sävar   Elias Bäckström - Maria Katarina Persdotter
1826-09-27   Olof   Strandfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1826-10-13   Maria Charlotta   Botsmark   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1826-10-15   Per   Sävar   Anders Persson - Margareta Katarina Nilsdotter
1826-10-21   Anna Vilhelmina   Sävar   Lars Gustaf Nordqvist - Anna Lovisa Nordström
1826-10-25   Johan Petter   Sävar   Lars Ekström-Johansson - Ulrika Persdotter
1826-10-25   Margareta Kristina   Sävar   Lars Andersson - Kristina Margareta Johansdotter
1826-11-04   Maria Charlotta   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1826-11-08   Matthias   Sävar   Lars Hansson - Maria Brita Mattsdotter
1826-11-12   Karl Jakob   Botsmark   Jakob Jakobsson - Anna Katarina Thomasdotter
1826-12-23   Karl Jakob   Sävar   Jakob Johansson - Lovisa Charlotta Larsdotter
1827-01-06   Katarina Lovisa   Sävar   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1827-01-18   Karl Petter   Botsmark   Israel Nystedt - Greta Lisa Jonsdotter
1827-01-19   Karl Johan   Sävar   Johan Petter Seman - Anna Katarina Andersdotter
1827-02-01   Johanna Vilhelmina   Bullmark   Olof Andersson - Brita Katarina Andersdotter
1827-02-05   Katarina Sofia   Ytterboda   Anders Jonsson - Anna Maria Isaksdotter
1827-02-06   Karolina   Pålböle   Per Olofsson - Anna Margareta Nilsdotter
1827-02-12   Anders   Gravfors   Anders Andersson - Anna Maria Samuelsdotter
1827-02-18   Anna Magdalena   Sävar   Enok Gustaf Bäckström - Anna Magdalena Forsmark
1827-02-22   Lars Johannes   Gravmark   Johan Jakobsson - Maria Elisabet Larsdotter
1827-03-08   Johannes   Tväråmark   Erik Andersson - Maria Margareta Jonsdotter
1827-03-16   Anna Lovisa   Sjönäs   Jakob Molin - Lovisa Sofia Pålsdotter
1827-03-26   Anna Lovisa   Sävar   Per Persson - Lisa Katarina Olofsdotter
1827-04-01   Brita Magdalena   Bullmark   Anders Åberg - Magdalena Andersdotter
1827-04-05   Andreas   Ytterstmark   Nils Gabrielsson - Anna Greta Eriksdotter
1827-04-13   Lars Johan   Sävar   Anders Bäckman-Jönsson - Sara Kristina Andersdotter
1827-05-02   Maria Johanna   Sävar   Johan Petter Holmström - Magdalena Säfsten
1827-05-02   Sofia   Hemmesmark   David Stoltz-Nilsson - Anna Katarina Persdotter
1827-05-06   Henrika Lovisa   Sävar   Samuel Salman-Johansson - Anna Magdalena Mårtensdotter
1827-05-20   Kristina Katarina   Bullmark   Johan Petter Olofsson - Katarina Magdalena Eriksdotter
1827-05-22   Nils Olof   Sävar   Olof Bäckström-Andersson - Kristina Margareta Nilsdotter
1827-06-16   Anna Magdalena   Bullmark   Anders Andersson - Sofia Magdalena Nilsdotter
1827-06-18   Karl Olof   Ostnäs   Olof Kröger - Kristina Katarina Hansdotter
1827-06-20   Katarina Johanna   Ytterstmark   Anders Johansson - Anna Katarina Olofsdotter
1827-07-03   Anna Sofia   Botsmark   Nathanael Andersson - Anna Lena Persdotter
1827-07-08   Johan Petter   Botsmark   Johan Andersson - Eva Maria Andersdotter
1827-07-08   Katarina Johanna   Gunnismark   Olof Qvist-Ersson - Maria Fredriksdotter
1827-07-17   Maria Magdalena   Bullmark   Nils Petter Andersson - Maria Kristina Andersdotter
1827-07-21   Jonas   Sävar   Jonas Kristiansson - Anna Brita Samuelsdotter
1827-07-28   Jonas   Botsmark   Anders Andersson - Maria Kristina Jakobsdotter
1827-07-29   Kristina Johanna   Sävar   Per Isaksson - Magdalena Katarina Kriström
1827-08-01   Jakob   Sävar   Jakob Nilsson - Magdalena Katarina Isberg
1827-08-05   Nils Johannes   Sävar   Nils Petter Nordqvist - Kristina Katarina Johansdotter
1827-08-08   Maria Helena   Sävar   Lars Sjöström - Anna Katarina Persdotter
1827-08-11   Anna Brita   Bullmark   Olof Hansson - Maria Helena Hansdotter
1827-08-27   Maria Elisabet   Sävar   Hans Boberg-Johansson - Helena Kristina Persdotter
1827-08-28   Anna Fredrika   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1827-09-06   Nathanael   Sävar   Nathanael Kriström - Magdalena Katarina Persdotter
1827-09-17   Nils   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1827-10-05   Jonas   Strandfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1827-10-06   Greta Magdalena   Forstorp   Per Johansson - Anna Ulrika Eriksdotter
1827-10-06   Katarina Ulrika   Sävar   Olof Nordström - Ulrika Nilsdotter
1827-10-22   Johan Petter   Sävar   Johan Johansson - Ulrika Larsdotter
1827-10-23   Abraham   Olofsfors   Johan Jakobsson - Maria Kristina Jakobsdotter
1827-10-23   Anders Gustaf   Olofsfors   Johan Jakobsson - Maria Kristina Jakobsdotter
1827-10-23   Maria Sofia   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1827-10-29   Lars Fredrik   Storliden   Samuel Jonsson - Anna Helena Andersdotter
1827-11-04   Nils Petter   Ytterboda   Karl Petter Wacker-Johansson - Helena Katarina Nilsdotter
1827-11-07   Lars Petter   Sävar   Lars Persson - Anna Magdalena Jonsdotter
1827-11-09   Nils Fredrik   Botsmark   Per Jakobsson - Elisabet Katarina Johansdotter
1827-11-09   Olof Petter   Botsmark   Per Jakobsson - Elisabet Katarina Johansdotter
1827-11-18   Ulrika   Sävar   Anders Andersson - Ulrika Östensdotter
1827-12-14   Anna Magdalena   Gravmark   Per Zakrisson - Sara Margareta Andersdotter
1827-12-31   Lars Petter   Sävar   Lars Öhman-Olofsson - Anna Maria Seman
1828-01-11   Jonas August   Krokån   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1828-02-01   Margareta Katarina   Gravmark   Johan Jakobsson - Maria Elisabet Larsdotter
1828-02-08   Anna Magdalena   Botsmark   Jakob Jakobsson - Anna Katarina Thomasdotter
1828-02-11   Anders   Sävar   Anders Persson - Margareta Katarina Nilsdotter
1828-02-15   Maria Charlotta   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1828-02-23   Anders   Bullmark   Anders Buller-Andersson - Margareta Katarina Jönsdotter
1828-02-29   Olof Petter   Sävar   Anders Löfgren-Olofsson - Magdalena Jakobsdotter
1828-03-02   Sofia   Ytterboda   Hans Olofsson - Ulla Maria Emanuelsdotter
1828-03-05   Klara Eugenia   Sävar bruk   Johan Wincent - Johanna Vilhelmina Holtzheidt
1828-03-09   Johan Petter   Johannisfors   Emanuel Larsson - Katarina Margareta Hellman
1828-03-09   Katarina Magdalena   Sävar   Anders Holmström - Ulrika Svensdotter
1828-03-10   Lars Gustaf   Sävar bruk   Lars Sjöström-Andersson - Sigrid Eriksdotter
1828-04-05   Nils Petter   Hemmesmark   David Stoltz-Nilsson - Anna Katarina Persdotter
1828-04-13   Maria Kristina   Bullbäck   Anders Johansson - Katarina Andersdotter
1828-04-14   Samuel   Tålsmark   Per Persson - Katarina Hansdotter
1828-04-23   Lars Anton   Sävar   Lars Boström-Andersson - Anna Katarina Andersdotter
1828-05-11   Olof   Sävar   Olof Blomster-Olofsson - Brita Kristina Andersdotter-Bergström
1828-05-14   Beata Magdalena   Gravmark   Anders Israelsson - Beata Johansdotter
1828-05-22   Kristina Charlotta   Sjönäs   Jakob Molin - Lovisa Sofia Pålsdotter
1828-05-26   Fredrika   Bullmark   Anders Åberg - Magdalena Andersdotter
1828-06-02   Nils Johan   Bodnäs   Olof Andersson - Maria Kristina Andersdotter
1828-06-09   Johanna Kristina   Sävar   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1828-06-15   Katarina Sofia   Johannisfors   Johan Fredrik Högström - Katarina Margareta Svanström
1828-06-22   Margareta Katarina   Botsmark   Nathanael Andersson - Anna Lena Persdotter
1828-06-23   Ulrika   Tålsmark   Jonas Gabrielsson - Lisa Katarina Johansdotter
1828-06-27   Kristina Magdalena   Tväråmark   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1828-06-29   Sara Vilhelmina   Sävar   Karl Petter Persson - Sara Kristina Jonsdotter
1828-07-12   Anna Magdalena   Gunnismark   Per Persson - Brita Katarina Jonsdotter
1828-07-19   Anders Gustaf   Ytterboda   Anders Jonsson - Anna Maria Isaksdotter
1828-07-21   Karl Erik   Botsmark   Israel Nystedt - Greta Lisa Jonsdotter
1828-07-24   Kristina Johanna   Sävar   Johan Petter Säfström-Olofsson - Sara Sofia Jakobsdotter
1828-07-28   Nils Petter   Bullmark   Anders Andersson - Sofia Magdalena Nilsdotter
1828-08-01   Erik Gustaf   Sävar lastageplats   Erik Kardehl - Marta Brita Johansdotter
1828-08-07   Olof   Botsmark   Karl Jonas Zingmark - Anna Sofia Holmström
1828-08-08   August   Sävar   Erland Bäckström - Katarina Margareta Nilsdotter
1828-08-19   Katarina Vilhelmina   Sävar   Johan Säfsten - Maria Katarina Persdotter
1828-08-28   Anders   Gravmark   Johan Lustigbuss-Johansson - Maria Brita Andersdotter
1828-08-28   Sofia Margareta   Sävar   Anna Katarina Persdotter
1828-08-29   Olof Petter   Sävar   Olof Kriström - Kristina Katarina Olofsdotter
1828-09-11   Karl Erik   Botsmark   Erik Persson - Anna Brita Johansdotter
1828-09-12   Anna Sofia   Bullmark   Nils Petter Andersson - Maria Kristina Andersdotter
1828-09-12   Lars Anton   Sävar   Jakob Johansson - Lovisa Charlotta Larsdotter
1828-09-17   Karl   Sävar   Erik Emanuelsson - Maria Brita Larsdotter
1828-09-20   Brita Katarina   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1828-09-21   Per Anton   Sävar   Johan Petter Seman - Anna Katarina Andersdotter
1828-09-25   Johan Anton   Sävar   Jonas Persson - Kristina Katarina Bäckström
1828-09-25   Olof Petter   Johannisfors   Hans Hammarbäck - Maria Kristina Mårtensdotter
1828-09-27   Jonas   Sävar   Anders Bäckman-Jönsson - Sara Kristina Andersdotter
1828-10-01   Katarina   Sävar   Jakob Nilsson - Magdalena Katarina Isberg
1828-10-17   Anna Magdalena   Botsmark   Johan Johansson - Magdalena Kristina Jakobsdotter
1828-10-22   Jonas   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1828-10-30   Johannes   Gravmark   Olof Olofsson - Kristina Johansdotter
1828-10-31   Kristina Katarina   Sävar   Jonas Jonsson - Katarina Arvidsdotter
1828-11-04   Anna Fredrika   Ytterstmark   Anders Johansson - Anna Katarina Olofsdotter
1828-11-08   Sara Johanna   Sävar   Johan Erik Ivanoff-Sergi - Sara Andersdotter
1828-12-06   Katarina Vilhelmina   Sävar   Enok Gustaf Bäckström - Anna Magdalena Forsmark
1828-12-27   Johan   Sävar   Isak Backman - Maria Margareta Persdotter
1829-01-01   Sofia Amalia   Johannisfors   Hans Petter Forsberg - Ulrika Sofia Bäckström
1829-01-10   Nils Erik   Sävar bruk   Anders Esberg-Andersson - Brita Margareta Gabrielsdotter
1829-01-10   Per Olof   Botsmark   Per Jakobsson - Elisabet Katarina Johansdotter
1829-01-18   Lovisa Gustava   Sävar   Lars Gustaf Nordqvist - Anna Lovisa Nordström
1829-01-19   Johannes   Gravmark   Johan Fredrik Jonsson - Anna Gabrielsdotter
1829-01-26   Maria Kristina   Bullmark   Olof Hansson - Maria Helena Hansdotter
1829-01-28   Karl Johan   Sävar   Lars Persson - Anna Magdalena Jonsdotter
1829-02-01   Maria Kristina   Botsmark   Johan Andersson - Eva Maria Andersdotter
1829-02-02   Anna Maria   Forstorp   Per Johansson - Anna Ulrika Eriksdotter
1829-02-08   Olof   Bullmark   Olof Hansson - Maria Katarina Andersdotter
1829-03-02   Karolina   Ytterboda   Lars Olofsson - Marta Stephansdotter
1829-03-08   Ulrika   Sävar   Olof Bäckström-Andersson - Kristina Margareta Nilsdotter
1829-03-17   Nils Johannes   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1829-03-18   Per   Sävar   Anders Andersson - Ulrika Östensdotter
1829-03-25   Johanna Ulrika   Tålsmark   Johan Persson - Ulrika Cederlund-Johansdotter
1829-03-29   Johan   Gravmark   Johan Jakobsson - Maria Elisabet Larsdotter
1829-04-02   Per Gustaf   Pålböle   Maria Katarina Jonsdotter
1829-04-06   Johanna Albertina   Bullmark   Jonas Jonsson - Kristina Katarina Olofsdotter
1829-04-10   Jakob   Bullmark   Jakob Jakobsson - Magdalena Andersdotter
1829-04-29   Olof   Gunnismark   Olof Qvist-Ersson - Maria Fredriksdotter
1829-05-10   Karl Jonas   Bullmark   Johan Hansson - Magdalena Gabrielsdotter
1829-05-17   Margareta Sofia   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1829-05-26   Karl Erik   Sävar   Johan Lundberg-Johansson - Lovisa Degerman-Ersdotter
1829-06-05   Katarina Magdalena   Sjöarödd   Olof Andersson - Ulla Sofia Persdotter
1829-06-09   Anders   Botsmark   Per Bäckman-Andersson - Maria Margareta Johansdotter
1829-06-10   Sara Johanna   Sjönäs   Jakob Molin - Lovisa Sofia Pålsdotter
1829-06-24   Brita Lovisa   Sävar   Olof Nordström - Ulrika Nilsdotter
1829-07-10   Anna Karolina   Krokån   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1829-07-16   Katarina Sofia   Botsmark   Anders Persson - Magdalena Kristina Andersdotter
1829-07-18   Karolina   Bodnäs   Anders Gustaf Boman-Persson - Sara Andersdotter
1829-07-30   Johannes   Ytterboda   Hans Olofsson - Ulla Maria Emanuelsdotter
1829-08-02   Erik   Bullmark   Anders Åberg - Magdalena Andersdotter
1829-08-02   Jonas   Bullmark   Anders Andersson - Sofia Magdalena Nilsdotter
1829-08-19   Aron   Sävar   Elias Bäckström - Maria Katarina Persdotter
1829-08-31   Gustaf   Pålböle   Per Olofsson - Maria Katarina Johansdotter
1829-09-05   Johan Samuel   Sävar   Jonas Kristiansson - Anna Brita Samuelsdotter
1829-09-11   Nathanael   Ytterboda   Karl Petter Wacker-Johansson - Helena Katarina Nilsdotter
1829-09-11   Ulrika   Sävar   Lars Ekström-Johansson - Ulrika Persdotter
1829-09-12   Anders Gustaf   Sävar   Jonas Jonsson - Katarina Arvidsdotter
1829-09-14   Emanuel   Sävar   Erik Emanuelsson - Maria Brita Larsdotter
1829-09-15   Anna Fredrika   Bullmark   Anders Buller-Andersson - Margareta Katarina Jönsdotter
1829-09-24   Olof   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1829-10-06   Anders   Sävar   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1829-10-13   Karl Jonas   Sävar   Hans Boberg-Johansson - Helena Kristina Persdotter
1829-10-18   Olof   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1829-10-29   Nils Petter   Bygdenäs   Nils Johansson - Anna Lena Samuelsdotter
1829-11-03   Maria Magdalena   Gravmark   Magdalena Nilsdotter
1829-11-04   Jakob   Storliden   Johan Johansson - Kristina Katarina Johansdotter
1829-11-14   Johan Isak   Ytterboda   Anders Jonsson - Anna Maria Isaksdotter
1829-11-17   Nils Johannes   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1829-11-22   Kristina Katarina   Botsmark   Nathanael Andersson - Anna Lena Persdotter
1829-11-25   Anders Gustaf   Täfteböle   Anna Kristina Winblom
1829-12-05   Karl Erik   Sävar   Johan Petter Holmström - Magdalena Säfsten
1829-12-09   Israel   Gravmark   Anders Israelsson - Beata Johansdotter
1829-12-24   Maria Lovisa   Sävar   Nils Petter Nordqvist - Kristina Katarina Johansdotter
1830-01-07   Jakob   Sävar   Johan Johansson - Ulrika Larsdotter
1830-01-15   Katarina Magdalena   Ytterstmark   Israel Granroth - Ulrika Charlotta Eriksdotter
1830-01-23   Maria Johanna   Boberg   Jakob Renman-Nilsson - Magdalena Persdotter
1830-01-26   Anna Magdalena   Gravfors   Anders Andersson - Anna Maria Samuelsdotter
1830-01-26   Katarina Johanna   Sävar   Anders Persson - Margareta Katarina Nilsdotter
1830-02-07   Brita Lovisa   Bullmark   Nils Petter Andersson - Maria Kristina Andersdotter
1830-02-11   Anders   Botsmark   Per Jakobsson - Elisabet Katarina Johansdotter
1830-02-15   Johan   Sävar   Per Persson - Lisa Katarina Olofsdotter
1830-02-28   Olof Petter   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1830-03-01   Anna Barbara   Johannisfors   Hans Hammarbäck - Maria Kristina Mårtensdotter
1830-03-04   Per   Botsmark   Erik Persson - Anna Brita Johansdotter
1830-03-07   Maria Katarina   Bullmark   Jakob Jakobsson - Magdalena Andersdotter
1830-03-17   Erik Anton   Sävar bruk   Lars Sjöström-Andersson - Sigrid Eriksdotter
1830-03-28   Kristina Katarina   Bullmark   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1830-03-30   Magdalena Charlotta   Sävar   Jakob Johansson - Lovisa Charlotta Larsdotter
1830-04-02   Katarina Vilhelmina   Sävar   Anders Holmström - Ulrika Svensdotter
1830-04-12   Maria Kristina   Botsmark   Johan Johansson - Magdalena Kristina Jakobsdotter
1830-04-16   Olof   Sävar   Jakob Nilsson - Magdalena Katarina Isberg
1830-04-30   Jakob   Botsmark   Israel Nystedt - Greta Lisa Jonsdotter
1830-04-30   Katarina Maria   Ostnäs   Olof Kröger - Kristina Katarina Hansdotter
1830-05-01   Lars Petter   Sävar   Per Isaksson - Magdalena Katarina Kriström
1830-05-18   Nathanael   Sävar   Olof Kriström - Kristina Katarina Olofsdotter
1830-05-29   Johan Petter   Botsmark   Per Bäckman-Andersson - Maria Margareta Johansdotter
1830-06-05   Johan Petter   Johannisfors   Emanuel Larsson - Katarina Margareta Hellman
1830-06-13   Karl Olof   Tålsmark   Anna Kristina Andersdotter
1830-06-20   Anna Sofia   Botsmark   Anna Lovisa Eriksdotter
1830-07-12   Emanuel   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1830-07-14   Lars Johan   Sävar   Nathanael Kriström - Magdalena Katarina Persdotter
1830-07-15   Olof   Botsmark   Anders Andersson - Maria Kristina Jakobsdotter
1830-07-21   Petter Olof   Botsmark   Anders Persson - Magdalena Kristina Andersdotter
1830-07-23   Margareta Magdalena   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1830-08-01   Jakob August   Sjönäs   Jakob Molin - Lovisa Sofia Pålsdotter
1830-08-02   Lisa Katarina   Gravmark   Johan Jakobsson - Maria Elisabet Larsdotter
1830-08-28   Petter   Ytterboda   Lars Olofsson - Marta Stephansdotter
1830-09-21   Maria Margareta   Gunnismark   Simon Petter Sandberg - Maria Elisabet Persdotter
1830-09-23   Anders Gustaf   Gravmark   Olof Olofsson - Kristina Johansdotter
1830-09-25   Kristina Magdalena   Sävar   Johan Erik Ivanoff-Sergi - Sara Andersdotter
1830-09-26   Jakob   Sävar   Sara Margareta Persdotter
1830-09-26   Jonas Petter   Bullmark   Johan Petter Olofsson - Katarina Magdalena Eriksdotter
1830-09-27   Erik   Sävar   Erik Emanuelsson - Maria Brita Larsdotter
1830-09-29   Kristina Vilhelmina   Sävar   Jonas Wilhelm Säfsten - Ulrika Vilhelmina Wincent
1830-10-07   Johan   Strandfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1830-10-24   Jonas Wilhelm   Bodnäs   Anders Gustaf Boman-Persson - Sara Andersdotter
1830-10-25   Sofia   Ytterboda   Hans Olofsson - Ulla Maria Emanuelsdotter
1830-11-03   Jakob   Sävar   Anders Bäckman-Jönsson - Sara Kristina Andersdotter
1830-11-15   Karl Jonas   Sävar   Jonas Persson - Kristina Katarina Bäckström
1830-11-22   Margareta Katarina   Sävar   Olof Blomster-Olofsson - Brita Kristina Andersdotter-Bergström
1830-11-26   Nils Johan   Sävar   Nils Petter Nystedt - Anna Magdalena Olofsdotter
1830-12-04   Katarina Margareta   Tväråmark   Erik Andersson - Maria Margareta Jonsdotter
1830-12-08   Olof Petter   Pålböle   Anders Löfgren-Olofsson - Magdalena Jakobsdotter
1830-12-11   Hans   Bullmark   Olof Hansson - Maria Helena Hansdotter
1830-12-12   Johanna Charlotta   Sävar   Hans Boberg-Johansson - Helena Kristina Persdotter
1830-12-19   Nils Petter   Bullmark   Olof Andersson - Brita Katarina Andersdotter
1830-12-29   Anna Charlotta   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1831-01-02   Katarina Charlotta   Bullmark   Anders Andersson - Sofia Magdalena Nilsdotter
1831-01-03   Katarina Margareta   Sävar   Erland Bäckström - Katarina Margareta Nilsdotter
1831-02-06   Anna Charlotta   Bullmark   Nils Petter Andersson - Maria Kristina Andersdotter
1831-02-10   Johannes   Sävar   Olof Bäckström-Andersson - Kristina Margareta Nilsdotter
1831-02-15   Johan Samuel   Sävar såg   Johan Samuelsson - Anna Katarina Hansdotter
1831-02-19   Jonas   Forstorp   Erik Kassberg - Katarina Jonsdotter
1831-02-21   Anders   Hemmesmark   Johan Andersson - Sara Margareta Johansdotter
1831-03-13   Nils Johan   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1831-03-23   Maria Magdalena   Hemmesmark   Johan Lustigbuss-Johansson - Maria Brita Andersdotter
1831-03-24   Anna Karolina   Botsmark   Nils Petter Andersson - Brita Kristina Thomasdotter
1831-05-04   Emanuel   Ytterboda   Anders Jonsson - Anna Maria Isaksdotter
1831-06-14   Anders   Ytterboda   Mikael Mikaelsson - Magdalena Arvidsdotter
1831-06-17   Anna Magdalena   Bullmark   Jakob Jakobsson - Magdalena Andersdotter
1831-06-20   Katarina Ulrika   Sävar bruk   Olof Nordström - Ulrika Nilsdotter
1831-06-23   Anna Johanna   Olofsfors   Johan Jakobsson - Anna Katarina Nilsdotter
1831-06-26   Fredrika Karolina   Sävar   Enok Gustaf Bäckström - Anna Magdalena Forsmark
1831-07-17   Brita Margareta   Sävar   Jonas Nilsson - Margareta Katarina Boström
1831-07-20   Karl   Sävar   Karl Petter Persson - Sara Kristina Jonsdotter
1831-07-21   Martin   Botsmark   Karl Jakob Åberg - Maria Margareta Thomasdotter
1831-08-06   Brita Sofia   Sävar såg   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1831-08-18   Anna Magdalena   Sävar såg   Lars Öhman-Olofsson - Anna Maria Seman
1831-08-20   Anna Johanna   Bullmark   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1831-08-22   Susanna Magdalena   Granträsk   Erik Olofsson - Maria Brita Olofsdotter
1831-08-23   Marta Vilhelmina   Bullmark   Johan Hansson - Magdalena Gabrielsdotter
1831-08-24   Johan Petter   Sävar   Johan Wännström - Anna Johanna Persdotter
1831-08-26   Karl Olof   Sjönäs   Jakob Molin - Lovisa Sofia Pålsdotter
1831-09-03   Johan Petter   Botsmark   Per Bäckman-Andersson - Maria Margareta Johansdotter
1831-09-08   Margareta Magdalena   Botsmark   Per Jakobsson - Elisabet Katarina Johansdotter
1831-09-19   Katarina Fredrika   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1831-09-24   Erik   Strandfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1831-09-24   Lars Gerhard   Bjurfors   Nils Petter Larsson - Margareta Kristina Karlsdotter
1831-10-01   Anders   Sävar   Markus Markusson - Magdalena Larsdotter
1831-10-08   Maria Lovisa   Sävar   Johan Petter Säfström-Olofsson - Sara Sofia Jakobsdotter
1831-10-19   Karl Andreas   Bullmark   Jonas Sjöman-Jonsson - Magdalena Olofsdotter
1831-10-22   Johan Petter   Gravfors   Johan Jonsson - Maria Helena Hedbom-Nilsdotter
1831-10-28   Fredrik   Botsmark   Anders Andersson - Maria Kristina Jakobsdotter
1831-11-07   Per   Botsmark   Anders Persson - Magdalena Kristina Andersdotter
1831-11-18   Isak Petter   Johannisfors   Hans Petter Forsberg - Ulrika Sofia Bäckström
1831-11-25   Katarina Johanna   Bullmark   Olof Petter Jonsson - Brita Katarina Danielsdotter
1831-12-07   Maria Elisabet   Ytterboda   Karl Petter Wacker-Johansson - Helena Katarina Nilsdotter
1832-01-23   Katarina Greta   Tålsmark   Nils Petter Nilsson - Maria Margareta Olofsdotter
1832-02-01   Marta Vilhelmina   Gunnismark   Per Andersson - Margareta Katarina Andersdotter
1832-02-11   Erik Gustaf   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1832-02-17   Johan   Sävar   Olof Bäckström-Andersson - Kristina Margareta Nilsdotter
1832-02-24   Margareta Kristina   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1832-03-08   Ulrika Johanna   Botsmark   Johan Johansson - Magdalena Kristina Jakobsdotter
1832-03-16   Margareta Katarina   Sävar   Anders Kriström - Magdalena Nilsdotter
1832-03-18   Johannes   Sävar   Jonas Kristiansson - Anna Brita Samuelsdotter
1832-03-21   Maria Lisa   Bullmark   Israel Jakobsson - Kristina Katarina Persdotter
1832-04-03   Jakob   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1832-04-06   Anna Charlotta   Sävar sågverk   Anders Andersson - Ulrika Östensdotter
1832-04-08   Greta Kristina   Boberg   Jakob Renman-Nilsson - Magdalena Persdotter
1832-04-14   Emanuel   Bodnäs   Anders Gustaf Boman-Persson - Sara Andersdotter
1832-05-01   Fredrika   Bullmark   Anders Åberg - Magdalena Andersdotter
1832-05-26   Erik   Sävar   Erik Emanuelsson - Maria Brita Larsdotter
1832-05-31   Charlotta Ulrika   Tålsmark   Johan Persson - Ulrika Cederlund-Johansdotter
1832-06-03   Maria Charlotta   Bullmark   Johan Jakobsson - Magdalena Kristina Andersdotter
1832-06-04   Ulrika Sofia   Johannisfors   Nils Holmgren - Margareta Katarina Burström-Mårtensdotter
1832-06-17   Ulrika Charlotta   Sävar   Per Persson - Lisa Katarina Olofsdotter
1832-06-21   Erik Anton   Sävar   Johan Erik Ivanoff-Sergi - Sara Andersdotter
1832-06-24   Gustaf Wilhelm   Sävar   Jonas Persson - Kristina Katarina Bäckström
1832-06-29   Karl Anton   Sävar   Mårten Andersson - Anna Maria Karlsdotter
1832-07-13   Jonas Edvald   Bullmark   Jonas Jonsson - Kristina Katarina Olofsdotter
1832-07-14   Johanna Elisabet   Krokån   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1832-07-20   Ulrika Johanna   Storliden   Jakob Johansson - Ulrika Nilsdotter
1832-07-25   Anna Magdalena   Sävar   Jonas Jonsson - Katarina Arvidsdotter
1832-07-25   Johan Mikael   Ytterboda   Mikael Mikaelsson - Magdalena Arvidsdotter
1832-08-02   Maria Kristina   Sävar   Elias Bäckström - Maria Katarina Persdotter
1832-08-03   Ulrika   Bullmark   Anders Buller-Andersson - Margareta Katarina Jönsdotter
1832-08-04   Karl Johan   Forstorp   Johan Petter Seman - Anna Katarina Andersdotter
1832-08-26   Anna Kristina   Sävar   Markus Markusson - Magdalena Larsdotter
1832-09-01   Margareta Kristina   Gunnismark   Olof Qvist-Ersson - Maria Fredriksdotter
1832-09-06   Jonas   Botsmark   Johan Andersson - Eva Maria Andersdotter
1832-09-10   Anna Katarina   Sävar   Johan Lundberg-Johansson - Lovisa Degerman-Ersdotter
1832-09-16   Nils   Sävar   Jonas Nilsson - Margareta Katarina Boström
1832-09-22   Johan Jakob   Botsmark   Johan Gustaf Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1832-10-05   Karl Anton   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1832-10-09   Olof Daniel   Bullmark   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1832-10-16   Magdalena   Sävar bruk   Lars Lundqvist - Anna Margareta Wästman
1832-10-25   Anna Karolina   Sävar bruk   Anders Esberg-Andersson - Brita Margareta Gabrielsdotter
1832-11-08   Karl Anton   Bullmark   Jonas Sjöman-Jonsson - Magdalena Olofsdotter
1832-11-25   Johan Petter   Botsmark   Per Bäckman-Andersson - Maria Margareta Johansdotter
1833-01-05   Karl Jakob   Bullmark   Jakob Jakobsson - Magdalena Andersdotter
1833-01-13   Margareta Katarina   Tålsmark   Erik Samuel Eriksson - Brita Katarina Persdotter
1833-01-14   Nathanael   Sävar   Per Isaksson - Magdalena Katarina Kriström
1833-01-26   Emanuel   Ytterboda   Anders Jonsson - Anna Maria Isaksdotter
1833-01-28   Samuel   Gravfors   Anders Andersson - Anna Maria Samuelsdotter
1833-02-04   Lars Petter   Sävar   Nils Petter Nordqvist - Kristina Katarina Johansdotter
1833-02-28   Ulrika Lovisa   Pålböle   Anders Löfgren-Olofsson - Magdalena Jakobsdotter
1833-03-06   Olof   Bullmark   Olof Hansson - Maria Helena Hansdotter
1833-03-23   Anna Katarina   Pålböle   Jakob Arvidsson - Anna Kristina Karlsdotter
1833-03-31   Kristina Magdalena   Ytterboda   Hans Olofsson - Ulla Maria Emanuelsdotter
1833-04-03   Jonas Wilhelm   Ostnäs   Olof Kröger - Kristina Katarina Hansdotter
1833-04-16   Anna Magdalena   Sävar   Jonas Kristiansson - Anna Brita Samuelsdotter
1833-04-17   Katarina Johanna   Gravmark   Johan Samuelsson - Anna Katarina Hansdotter
1833-04-20   Katarina Lovisa   Olofsfors   Johan Jakobsson - Anna Katarina Nilsdotter
1833-05-01   Johan   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1833-05-04   Maria Kristina   Botsmark   Nils Petter Andersson - Brita Kristina Thomasdotter
1833-05-17   Anders   Sävar   Olof Blomster-Olofsson - Brita Kristina Andersdotter-Bergström
1833-05-17   Nils Petter   Sävar   Jakob Nilsson - Anna Kristina Persdotter
1833-05-30   Erik Gustaf   Sävar   Jakob Johansson - Lovisa Charlotta Larsdotter
1833-06-09   Margareta Kristina   Ytterboda   Karl Petter Wacker-Johansson - Helena Katarina Nilsdotter
1833-07-25   Anna Lisa   Sävar   Johan Erik Ivanoff-Sergi - Sara Andersdotter
1833-07-27   Johan Jakob   Bullmark   Johan Jakobsson - Magdalena Kristina Andersdotter
1833-07-28   Magdalena Johanna   Sävar   Margareta Eriksdotter
1833-08-11   Lars Anton   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1833-08-15   Eva Maria   Brattfors   Olof Jakobsson - Eva Andersdotter
1833-08-26   Margareta Magdalena   Gravmark   Anders Andersson - Lena Katarina Johansdotter
1833-08-27   Anna Magdalena   Sävar   Anders Bäckman-Jönsson - Sara Kristina Andersdotter
1833-09-03   Jonas Wilhelm   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1833-09-06   Sofia Karolina   Sävar   Hans Boberg-Johansson - Helena Kristina Persdotter
1833-09-07   Anna Sofia   Sävar   Per Boström-Olofsson - Kristina Margareta Arvidsdotter
1833-09-11   Katarina Sofia   Botsmark   Johan Johansson - Magdalena Kristina Jakobsdotter
1833-09-16   Brita Katarina   Storliden   Jakob Johansson - Ulrika Nilsdotter
1833-09-16   Greta Magdalena   Storliden   Jakob Johansson - Ulrika Nilsdotter
1833-09-17   Anna Charlotta   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1833-09-17   Johannes   Hemmesmark   Johan Andersson - Sara Margareta Johansdotter
1833-09-19   Margareta Sofia   Botsmark   Karl Jakob Åberg - Maria Margareta Thomasdotter
1833-09-21   Karl Anton   Bullmark   Nils Petter Andersson - Maria Kristina Andersdotter
1833-09-24   Anna Magdalena   Ytterboda   Olof Nilsson - Katarina Kristina Andersdotter
1833-09-28   Anna Matilda   Sävar bruk   Olof Nordström - Ulrika Nilsdotter
1833-09-28   Anna Sofia   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1833-10-11   Karl   Botsmark   Anders Andersson - Maria Kristina Jakobsdotter
1833-10-15   Anna Ulrika   Bullmark   Anders Hansson - Ulrika Jakobsdotter
1833-10-19   Nils Petter   Botsmark   Nathanael Andersson - Anna Lena Persdotter
1833-10-22   Anna Karolina   Sävar   Lars Ekström-Johansson - Ulrika Persdotter
1833-10-27   Jakob   Furunäs   Israel Jakobsson - Kristina Katarina Persdotter
1833-11-01   Anders   Gunnismark   Anders Andersson - Brita Margareta Johansdotter
1833-11-08   Anna Matilda   Sävar bruk   Nils Petter Nystedt - Anna Magdalena Olofsdotter
1833-11-09   Johan Petter   Botsmark   Johan Jakob Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1833-11-16   Ulrika Karolina   Botsmark   Erik Persson - Anna Brita Johansdotter
1833-11-18   Olof Daniel   Bullmark   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1833-11-23   Sofia Magdalena   Botsmark   Anders Persson - Magdalena Kristina Andersdotter
1833-11-25   Johanna Fredrika   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1833-11-29   Olof   Gunnismark   Erik Olofsson - Maria Brita Olofsdotter
1833-12-02   Eva Katarina   Boberg   Nils Åström-Andersson - Magdalena Jonsdotter
1834-01-15   Matthias August   Sävar   Enok Gustaf Bäckström - Anna Magdalena Forsmark
1834-01-27   Brita Kristina   Hemmesmark   Johan Lustigbuss-Johansson - Maria Brita Andersdotter
1834-02-04   Johan August   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1834-02-06   Matthias   Sävar såg   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1834-02-27   Maria Margareta   Sävar såg   Lars Öhman-Olofsson - Anna Maria Seman
1834-03-10   Katarina Johanna   Bullmark   Anders Åberg - Magdalena Andersdotter
1834-03-13   Karolina   Sävar   Johan Johansson - Ulrika Larsdotter
1834-03-16   Karl Anton   Bullmark   Anders Andersson - Sofia Magdalena Nilsdotter
1834-03-23   Andreas   Sävar bruk   Lars Lundqvist - Anna Margareta Wästman
1834-03-23   Per   Gunnismark   Per Persson - Brita Katarina Jonsdotter
1834-04-06   Hans Gustaf   Gravmark   Johan Samuelsson - Anna Katarina Hansdotter
1834-04-07   Per   Tålsmark   Erik Samuel Eriksson - Brita Katarina Persdotter
1834-04-10   Nils August   Sävar   Lars Gustaf Sandberg - Maria Margareta Nilsdotter
1834-04-12   Brita Magdalena   Morbyn   Olof Petter Jonsson - Brita Katarina Danielsdotter
1834-05-07   Andreas   Johannisfors   Jonas Edström - Katarina Margareta Andersdotter
1834-05-13   Jonas Petter   Sävar   Gabriel Petter Landfors - Lisa Greta Nilsdotter
1834-05-16   Maria Magdalena   Dalfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1834-05-17   Anna Charlotta   Tålsmark   Nils Petter Nilsson - Maria Margareta Olofsdotter
1834-06-07   Erik   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1834-06-11   Magdalena Kristina   Sävar   Johan Granroth - Kristina Katarina Gabrielsdotter
1834-06-13   Anna Magdalena   Sävar   Olof Kriström - Kristina Katarina Olofsdotter
1834-06-15   Katarina Magdalena   Bodnäs   Anders Gustaf Boman-Persson - Sara Andersdotter
1834-06-16   Nils Martin   Sävar bruk   Nils Boberg-Nilsson - Kristina Johanna Warg
1834-07-02   Anna Maria   Ostnäs   Johan Petter Snabbman - Anna Fredrika Kröger
1834-07-05   Katarina Kristina   Sävar   Jakob Nilsson - Anna Kristina Persdotter
1834-07-15   Kristina   Bullmark   Jonas Sjöman-Jonsson - Magdalena Olofsdotter
1834-07-20   Anna Lovisa   Ytterboda   Hans Olofsson - Ulla Maria Emanuelsdotter
1834-08-15   Maria Magdalena   Sävar   Erik Emanuelsson - Maria Brita Larsdotter
1834-08-28   Augustinus   Tålsmark   Hans Degerfeldt-Hansson - Ingeborg Katarina Olofsdotter
1834-09-12   Lovisa Johanna   Sävar   Nathanael Kriström - Magdalena Katarina Persdotter
1834-09-22   Magdalena Johanna   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1834-10-01   Anna Gustava   Sävar bruk   Jonas Persson - Kristina Katarina Bäckström
1834-10-14   Jonas Wilhelm   Ostnäs   Olof Kröger - Kristina Katarina Hansdotter
1834-11-11   Karl Erik   Gravmark   Anna Gabrielsdotter
1834-11-22   Johanna Vilhelmina   Sävar   Anna Magdalena Bäckström
1834-11-22   Margareta Sofia   Krokån   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1834-11-24   Maria Kristina   Botsmark   Johan Jakob Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1834-11-26   Anders Gustaf   Gunnismark   Per Andersson - Margareta Katarina Andersdotter
1834-12-06   Katarina Maria   Gravmark   Anders Andersson - Lena Katarina Johansdotter
1834-12-11   Per Aron   Ytterboda   Mikael Mikaelsson - Magdalena Arvidsdotter
1834-12-12   Katarina Magdalena   Sävar   Karl Olofsson - Anna Maria Johansdotter
1834-12-13   Jonas   Sävar   Jonas Nilsson - Margareta Katarina Boström
1834-12-16   Karolina Sofia   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1835-01-02   Karl Jonas   Bullmark   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1835-01-08   Magdalena Kristina   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1835-01-16   Anna Magdalena   Sävar   Simon Sandberg - Ulrika Arvidsdotter
1835-01-21   Anders   Pålböle   Anders Löfgren-Olofsson - Magdalena Jakobsdotter
1835-01-22   Jonas Anton   Sävar   Jonas Kristiansson - Anna Brita Samuelsdotter
1835-01-30   Anna Magdalena   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1835-02-01   Brita Kristina   Tväråmark   Erik Andersson - Maria Margareta Jonsdotter
1835-02-01   Fredrika   Tväråmark   Erik Andersson - Maria Margareta Jonsdotter
1835-02-14   Karl Petter   Botsmark   Nathanael Andersson - Anna Lena Persdotter
1835-02-24   Johanna   Botsmark   Johan Johansson - Magdalena Kristina Jakobsdotter
1835-03-03   Zakarias Teodor   Johannisfors   Hans Petter Forsberg - Ulrika Sofia Bäckström
1835-03-14   Olof Petter   Ytterträsk   Per Olofsson - Eva Kristina Andersdotter
1835-03-30   Brita Katarina   Botsmark   Erik Persson - Anna Brita Johansdotter
1835-04-02   Charlotta   Ytterboda   Lars Olofsson - Marta Stephansdotter
1835-04-08   Brita Kristina   Gravmark   Jonas Holm-Johansson - Magdalena Nilsdotter
1835-04-08   Jonas Petter   Botsmark   Hans Persson - Margareta Magdalena Zingmark
1835-04-08   Jonas   Sävar   Johan Lundberg-Johansson - Lovisa Degerman-Ersdotter
1835-04-11   Karl   Sävar   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1835-04-13   Ulrika Kristina   Botsmark   Anders Persson - Magdalena Kristina Andersdotter
1835-04-20   Anders   Sävar   Anders Kriström - Magdalena Nilsdotter
1835-04-29   Johannes   Sävar   Elias Bäckström - Maria Katarina Persdotter
1835-04-29   Margareta Magdalena   Botsmark   Nils Petter Andersson - Brita Kristina Thomasdotter
1835-05-16   Karl Erik   Gravmark   Maria Kristina Jakobsdotter
1835-05-17   Anders   Sävar   Anders Persson - Margareta Katarina Nilsdotter
1835-05-19   Karolina   Sävar   Johan Erik Ivanoff-Sergi - Sara Andersdotter
1835-05-23   Karl Johan   Sävar bruk   Anders Esberg-Andersson - Brita Margareta Gabrielsdotter
1835-05-27   Kristina Magdalena   Forstorp   Johan Petter Seman - Anna Katarina Andersdotter
1835-05-31   Anna Magdalena   Bullmark   Jakob Jakobsson - Magdalena Andersdotter
1835-06-03   Erik Anton   Bullmark   Anders Andersson - Sofia Magdalena Nilsdotter
1835-06-22   Anna Agata   Bygdenäs   Nils Johansson - Anna Lena Samuelsdotter
1835-06-24   Johan Fredrik   Gunnismark   Olof Qvist-Ersson - Maria Fredriksdotter
1835-06-26   Maria Kristina   Tålsmark   Erik Samuel Eriksson - Brita Katarina Persdotter
1835-06-27   Aron   Bullmark   Anders Åberg - Magdalena Andersdotter
1835-06-29   Nils Gustaf   Johannisfors   Emanuel Larsson - Katarina Margareta Hellman
1835-07-11   Karl Johannes   Gravfors   Anders Andersson - Anna Maria Samuelsdotter
1835-07-29   Johanna   Ytterboda   Anders Jonsson - Anna Maria Isaksdotter
1835-07-29   Johanna   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1835-08-04   Nils Peter   Gravmark   Johan Samuelsson - Brita Margareta Nilsdotter
1835-08-17   Katarina Magdalena   Sävar   Johan Boström - Cecilia Sofia Arvidsdotter
1835-08-21   Anna Maria   Sävar   Nathanael Säfvenberg - Anna Magdalena Andersdotter
1835-08-24   Margareta Magdalena   Sävar   Nils Petter Larsson - Sara Margareta Persdotter
1835-08-27   Brita Johanna   Sävar   Aron Lindström - Anna Katarina Wincent
1835-09-03   Erik August   Sävar   Fredrik Häggqvist - Katarina Sofia Holmbergsson
1835-09-10   Johan August   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1835-09-16   Jonas Petter   Morbyn   Olof Petter Jonsson - Brita Katarina Danielsdotter
1835-09-19   Johan Gustaf   Bullmark   Jonas Sjöman-Jonsson - Magdalena Olofsdotter
1835-09-19   Magdalena Matilda   Johannisfors   Jonas Edström - Katarina Margareta Andersdotter
1835-10-01   Lars Johannes   Botsmark   Johan Granroth - Kristina Katarina Gabrielsdotter
1835-10-20   Maria Lovisa   Sävar   Johan Petter Säfström-Olofsson - Sara Sofia Jakobsdotter
1835-11-01   Israel   Furunäs   Israel Jakobsson - Kristina Katarina Persdotter
1835-11-02   Charlotta   Ytterstmark   Israel Granroth - Ulrika Charlotta Eriksdotter
1835-11-11   Anders   Sävar   Per Isaksson - Magdalena Katarina Kriström
1835-11-13   Kristina Johanna   Sjönäs   Jakob Molin - Lovisa Sofia Pålsdotter
1835-11-15   Erik   Tväråmark   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1835-11-23   Anna Magdalena   Bullmark   Johan Petter Olofsson - Katarina Magdalena Eriksdotter
1835-11-23   Karolina Olivia   Sävar   Jakob Johansson - Lovisa Charlotta Larsdotter
1835-11-23   Magdalena Henrika   Bullmark   Johan Jakobsson - Magdalena Kristina Andersdotter
1835-11-25   Gustaf Wilhelm   Sävar   Nils Petter Nordqvist - Kristina Katarina Johansdotter
1835-11-29   Katarina Sofia   Tålsmark   Hans Degerfeldt-Hansson - Ingeborg Katarina Olofsdotter
1835-12-05   Olof   Sävar   Anders Bäckman-Jönsson - Sara Kristina Andersdotter
1835-12-09   Katarina Sofia   Ytterträsk   Jakob Jakobsson - Anna Katarina Thomasdotter
1835-12-20   Johan Fredrik   Ostnäs   Johan Petter Snabbman - Anna Fredrika Kröger
1835-12-21   Johanna   Ytterboda   Hans Olofsson - Ulla Maria Emanuelsdotter
1836-01-01   Anna Maria   Sävar   Lars Gustaf Sandberg - Maria Margareta Nilsdotter
1836-01-16   Ulrika Charlotta   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1836-01-17   Johan Erik   Sävar   Erland Bäckström - Katarina Margareta Nilsdotter
1836-01-20   Karl Jakob   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1836-01-21   Johanna Albertina   Sävar bruk   Hans Petter Hammarsten - Anna Brita Nilsdotter
1836-01-25   Margareta Magdalena   Storliden   Jakob Johansson - Ulrika Nilsdotter
1836-01-27   Jonas Anton   Boberg   Nils Åström-Andersson - Magdalena Jonsdotter
1836-01-28   Karl Johan   Täfteå   Olof Olofsson - Brita Katarina Kristiansdotter
1836-02-07   Johan Petter   Hjoggmark   Maria Katarina Nilsdotter
1836-02-16   Margareta Magdalena   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1836-02-24   Johanna Magdalena   Bullmark   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1836-02-28   Johan Anton   Sävar   Sara Elisabet Persdotter
1836-02-28   Karl Erik   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1836-02-29   Maria Vilhelmina   Sävar bruk   Olof Nordström - Ulrika Nilsdotter
1836-03-02   Per   Sävar   Markus Markusson - Magdalena Larsdotter
1836-03-03   Fredrik   Tväråmark   Olof Nilsson - Maria Johansdotter
1836-03-07   Johan Fredrik   Risbäck   Erik Eriksson - Anna Brita Persdotter
1836-03-09   Olof   Sävar såg   Lars Öhman-Olofsson - Anna Maria Seman
1836-03-12   Simon Peter   Sävar   Simon Sandberg - Ulrika Arvidsdotter
1836-03-14   Margareta Magdalena   Tålsmark   Nils Petter Nilsson - Maria Margareta Olofsdotter
1836-03-20   Maria Kristina   Botsmark   Anders Andersson - Maria Kristina Jakobsdotter
1836-03-21   Jakob   Sävar   Jakob Nilsson - Anna Kristina Persdotter
1836-03-22   Karl Anton   Ytterboda   Nils Petter Bodin-Abrahamsson - Sofia Johanna Karlsdotter
1836-03-24   Erik   Sävar   Enok Gustaf Bäckström - Anna Magdalena Forsmark
1836-03-25   Kristina Katarina   Botsmark   Nathanael Andersson - Anna Lena Persdotter
1836-04-08   Olof Petter   Sävar   Per Boström-Olofsson - Kristina Margareta Arvidsdotter
1836-04-19   Katarina Johanna   Gravmark   Jonas Holm-Johansson - Magdalena Nilsdotter
1836-05-09   Johan Gabriel   Sävar   Olof Kriström - Kristina Katarina Olofsdotter
1836-05-18   Maria Magdalena   Ivarsboda   Isak Mattsson - Anna Magdalena Andersdotter
1836-05-18   Maria Vilhelmina   Sävar bruk   Nils Boberg-Nilsson - Kristina Johanna Warg
1836-05-20   Andreas   Hemmesmark   Johan Andersson - Sara Margareta Johansdotter
1836-06-13   Johan   Täfteå   Hans Sundman-Hansson - Anna Magdalena Nilsdotter
1836-06-16   Margareta Magdalena   Botsmark   Johan Jakob Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1836-06-18   Maria Brita   Gravmark   Johan Samuelsson - Brita Margareta Nilsdotter
1836-06-25   Karl   Dalfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1836-06-29   Ulrika   Tväråmark   Hans Persson - Brita Katarina Samuelsdotter
1836-07-05   Maria Johanna   Gunnismark   Per Persson - Brita Katarina Jonsdotter
1836-07-09   Katarina Margareta   Sävar   Jonas Säfsten - Maria Margareta Jonsdotter
1836-07-27   Johanna Magdalena   Tålsmark   Erik Samuel Eriksson - Brita Katarina Persdotter
1836-07-31   Brita Charlotta   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1836-08-05   Katarina Erika   Tväråmark   Erik Hammarstedt - Brita Kristina Persdotter
1836-08-09   Johannes   Sävar bruk   Lars Lundqvist - Anna Margareta Wästman
1836-08-20   Jonas   Sävar   Per Persson - Lisa Katarina Olofsdotter
1836-08-28   Nils Petter   Sävar   Johan Lundberg-Johansson - Lovisa Degerman-Ersdotter
1836-09-04   Johan   Ivarsboda   Anders Mattsson - Sara Beata Nilsdotter
1836-09-06   Andreas   Bullmark   Anders Hansson - Ulrika Jakobsdotter
1836-09-06   Maria Johanna   Bullmark   Anders Hansson - Ulrika Jakobsdotter
1836-09-14   Brita Maria   Gravmark   Anders Andersson - Lena Katarina Johansdotter
1836-09-19   Jonas   Hemmesmark   Johan Lustigbuss-Johansson - Maria Brita Andersdotter
1836-09-20   Magdalena Sofia   Tväråmark   Johan Johansson - Kristina Magdalena Nilsdotter
1836-09-25   Kristina Johanna   Bullmark   Jakob Jakobsson - Magdalena Andersdotter
1836-09-25   Marta Magdalena   Sävar   Olof Larsson - Sara Kristina Jonsdotter
1836-09-27   Johan Daniel   Tålsmark   Lars Danielsson - Sara Magdalena Jonsdotter
1836-10-02   Fredrik   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1836-10-04   Anna Matilda   Bullmark   Jonas Sjöman-Jonsson - Magdalena Olofsdotter
1836-10-12   Andreas   Botsmark   Anders Persson - Magdalena Kristina Andersdotter
1836-10-17   Abraham   Pålböle   Abraham Blomberg - Brita Kristina Andersdotter-Bergström
1836-10-26   Johan Gustaf   Täfteböle   Anders Gustaf Johansson - Kristina Magdalena Johansdotter
1836-10-30   Johanna Fredrika   Ytterboda   Karl Petter Wacker-Johansson - Helena Katarina Nilsdotter
1836-11-08   Johannes   Botsmark   Erik Persson - Anna Brita Johansdotter
1836-11-15   Johanna Magdalena   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1836-11-27   Johanna   Tväråmark   Nathanael Håkansson - Kristina Katarina Nilsdotter
1836-12-03   Olof Anton   Gunnismark   Karl Tjernberg - Beata Johanna Samuelsdotter
1836-12-17   Johan Wilhelm   Täfteå   Johan Wilhelm Wincent - Maria Brita Jonsdotter
1836-12-23   Johan   Botsmark   Anna Katarina Sundbom
1836-12-27   Anna Lovisa   Tväråmark   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1837-01-08   Anna Maria   Sävar   Johan Larsson - Brita Arvidsdotter
1837-01-11   Maria Kristina   Sävar   Nils Petter Larsson - Sara Margareta Persdotter
1837-01-16   Johan Petter   Täfteå   Olof Jonsson - Lovisa Charlotta Mattsdotter
1837-01-20   Karl Anton   Botsmark   Hans Persson - Margareta Magdalena Zingmark
1837-01-26   Maria Brita   Botsmark   Anders Gustaf Andersson - Maria Ulrika Bäckström
1837-02-01   Anders   Skravelbäck   Anders Andersson - Anna Katarina Söderlund
1837-02-14   Maria Magdalena   Sävar bruk   Nils Petter Nystedt - Anna Magdalena Olofsdotter
1837-03-02   Greta Sofia   Tväråmark   Anders Larsson - Margareta Eriksdotter
1837-03-04   Brita Katarina   Krokån   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1837-03-07   Johannes   Sävar   Johan Erik Ivanoff-Sergi - Sara Andersdotter
1837-03-08   Maria Magdalena   Täfteå   Jonas Kristiansson - Anna Kristina Nilsdotter
1837-03-09   Anna Maria   Sävar   Karl Olofsson - Anna Maria Johansdotter
1837-03-09   Magdalena Matilda   Täfteå   Anders Olofsson - Katarina Johanna Andersdotter
1837-03-11   Katarina Johanna   Bullmark   Olof Hansson - Maria Helena Hansdotter
1837-03-11   Maria Juliana   Bullmark   Olof Hansson - Maria Helena Hansdotter
1837-03-12   Anders   Bullmark   Anders Buller-Andersson - Margareta Katarina Jönsdotter
1837-03-15   Johannes   Gravmark   Johan Johansson - Maria Kristina Nilsdotter
1837-03-15   Karl Anton   Botsmark   Karl Jakob Åberg - Kristina Helena Johansdotter
1837-03-21   Johannes   Gravmark   Jonas Holm-Johansson - Magdalena Nilsdotter
1837-03-26   Johanna   Tväråmark   Olof Nilsson - Maria Johansdotter
1837-04-09   Erik Emanuel   Sävar   Elias Bäckström - Maria Katarina Persdotter
1837-04-15   Johannes   Sävar   Anders Jonsson - Anna Magdalena Olofsdotter
1837-04-16   Fredrik   Dalfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1837-04-24   Kristina   Furunäs   Israel Jakobsson - Kristina Katarina Persdotter
1837-04-25   Katarina Sofia   Ytterträsk   Per Olofsson - Eva Kristina Andersdotter
1837-04-27   Lars Petter   Sävar   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1837-04-28   Johan Gustaf   Brattfors   Gustaf Mattsson - Maria Kristina Jakobsdotter
1837-04-29   Henrika Margareta   Täfteböle   Nils Petter Johansson - Maria Kristina Persdotter
1837-05-08   Lisa Sofia   Brattfors   Olof Jakobsson - Eva Andersdotter
1837-05-16   Anders Gustaf   Sävar   Johan Daniel Sandberg - Anna Brita Andersdotter
1837-05-22   Samuel   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1837-05-31   Gustaf   Täfteå   Olof Persson - Brita Katarina Nilsdotter
1837-06-06   Maria Johanna   Storliden   Jakob Johansson - Ulrika Nilsdotter
1837-06-08   Johanna Albertina   Sävar   Jonas Wilhelm Säfsten - Ulrika Vilhelmina Wincent
1837-06-16   Johan   Sävar   Jonas Säfsten - Maria Margareta Jonsdotter
1837-06-17   Nils Olof   Ivarsboda   Katarina Margareta Larsdotter
1837-07-07   Per   Gunnismark   Per Andersson - Margareta Katarina Andersdotter
1837-07-08   Hans Gustaf   Ytterboda   Hans Olofsson - Ulla Maria Emanuelsdotter
1837-07-11   Karl Petter   Gravmark   Johan Samuelsson - Brita Margareta Nilsdotter
1837-07-21   Erika Charlotta   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1837-07-21   Isak Anton   Ivarsboda   Isak Mattsson - Anna Magdalena Andersdotter
1837-07-24   Anders   Furunäs   Erik Gabrielsson - Maria Kristina Jakobsdotter
1837-07-28   Olof Anton   Ivarsboda   Nils Petter Hjelt-Olofsson - Anna Margareta Andersdotter
1837-07-31   Karl Anton   Sävar   Nathanael Säfvenberg - Anna Magdalena Andersdotter
1837-08-05   Johan   Sävar   Anders Persson - Margareta Katarina Nilsdotter
1837-08-06   Klara Ulrika   Botsmark   Johan Johansson - Magdalena Kristina Jakobsdotter
1837-08-07   Maria Kristina   Tålsmark   Erik Samuel Eriksson - Brita Katarina Persdotter
1837-08-18   Gabriel   Botsmark   Johan Granroth - Kristina Katarina Gabrielsdotter
1837-08-31   Anna Charlotta   Sävar   Johan Boström - Cecilia Sofia Arvidsdotter
1837-09-06   Karl Jonas   Ytterboda   Mikael Mikaelsson - Magdalena Arvidsdotter
1837-09-08   Anders Gustaf   Botsmark   Nils Johan Andersson - Sara Magdalena Danielsdotter
1837-09-18   Fritz   Sävar   Fredrik Häggqvist - Katarina Sofia Holmbergsson
1837-09-18   Lovisa   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1837-09-26   Brita Johanna   Sävar bruk   Anders Esberg-Andersson - Brita Margareta Gabrielsdotter
1837-09-28   Anna Maria   Sävar   Lars Gustaf Sandberg - Maria Margareta Nilsdotter
1837-10-05   Jonas   Tålsmark   Lars Danielsson - Sara Magdalena Jonsdotter
1837-10-06   Olof Daniel   Bullmark   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1837-10-13   Johannes   Hemmesmark   Johan Andersson - Sara Margareta Johansdotter
1837-10-15   Anna Johanna   Botsmark   Johan Andersson - Anna Katarina Persdotter
1837-10-15   Nils   Bullmark   Lisa Kristina Andersdotter
1837-10-22   Maria Ulrika   Botsmark   Anders Andersson - Maria Kristina Jakobsdotter
1837-10-25   Jakob   Mickelsträsk   Jakob Olofsson - Magdalena Margareta Nilsdotter
1837-10-28   Johan Anton   Botsmark   Anders Nystedt - Sara Andersdotter
1837-11-02   Karl Anton   Ytterboda   Nils Petter Bodin-Abrahamsson - Sofia Johanna Karlsdotter
1837-11-09   Anna Lovisa   Johannisfors   Hans Petter Forsberg - Ulrika Sofia Bäckström
1837-11-09   Maria Kristina   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1837-11-16   August   Ivarsboda   Anders Mattsson - Sara Beata Nilsdotter
1837-11-17   Lars Gustaf   Pålböle   Anders Löfgren-Olofsson - Magdalena Jakobsdotter
1837-11-23   Gustaf Edvard   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1837-11-25   Olof   Gunnismark   Erik Olofsson - Maria Brita Olofsdotter
1837-12-04   Maria Vilhelmina   Sävar   Aron Lindström - Anna Katarina Wincent
1837-12-22   Eva Kristina   Gravmark   Anders Andersson - Lena Katarina Johansdotter
1837-12-24   Johanna Vilhelmina   Bullmark   Jonas Sjöman-Jonsson - Magdalena Olofsdotter
1837-12-26   Anna Johanna   Botsmark   Johan Jakob Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1837-12-26   Katarina Margareta   Botsmark   Anders Persson - Magdalena Kristina Andersdotter
1837-12-30   Gustaf   Sävar   Anders Bäckman-Jönsson - Sara Kristina Andersdotter
1838-01-01   Olof   Hjoggmark   Olof Nilsson - Brita Margareta Nathanaelsdotter
1838-01-07   Per   Skravelbäck   Anders Andersson - Anna Katarina Söderlund
1838-01-10   Olof   Sävar   Olof Olofsson - Katarina Vilhelmina Nordström
1838-01-16   Katarina Magdalena   Sävar   Jonas Nilsson - Magdalena Lovisa Jonsdotter
1838-01-19   Anna Gustava   Sävar   Erik Gustaf Bjurberg - Anna Katarina Persdotter
1838-02-13   Nils   Gravmark   Jonas Holm-Johansson - Magdalena Nilsdotter
1838-02-16   Brita Sofia   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1838-02-21   Katarina Johanna   Sävar   Simon Sandberg - Ulrika Arvidsdotter
1838-03-14   Margareta Kristina   Tväråmark   Johan Johansson - Kristina Magdalena Nilsdotter
1838-03-18   Anna Maria   Sävar   Jakob Nilsson - Anna Kristina Persdotter
1838-03-18   Karl   Täfteå   Anders Olofsson - Katarina Johanna Andersdotter
1838-03-24   Karl Jonas   Täfteå   Johan Wilhelm Wincent - Maria Brita Jonsdotter
1838-04-04   Anna Ulrika   Bullmark   Anders Hansson - Ulrika Jakobsdotter
1838-04-09   Anna Sofia   Dalfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1838-04-13   Johannes   Sävar   Olof Nordström - Ulrika Nilsdotter
1838-04-14   Karl Anton   Botsmark   Anders Gustaf Andersson - Maria Ulrika Bäckström
1838-04-16   Johan   Sävar bruk   Nils Boberg-Nilsson - Kristina Johanna Warg
1838-04-20   Anna Ulrika   Bygdenäs   Nils Johansson - Anna Lena Samuelsdotter
1838-04-20   Kristina Johanna   Ostnäs   Olof Kröger - Kristina Katarina Hansdotter
1838-04-23   Anders   Johannisfors   Emanuel Larsson - Katarina Margareta Hellman
1838-05-06   Maria Kristina   Sävar   Nils Petter Larsson - Sara Margareta Persdotter
1838-05-11   Gustava   Tväråmark   Hans Persson - Brita Katarina Samuelsdotter
1838-05-15   Eva Fredrika   Botsmark   Erik Persson - Anna Fredrika Renman
1838-05-22   Charlotta Vilhelmina   Bullmark   Anders Åberg - Magdalena Andersdotter
1838-05-26   Charlotta Vilhelmina   Gunnismark   Olof Qvist-Ersson - Maria Fredriksdotter
1838-06-03   Olof   Tålsmark   Hans Degerfeldt-Hansson - Ingeborg Katarina Olofsdotter
1838-06-17   Katarina Charlotta   Storliden   Karl Tjernberg - Beata Johanna Samuelsdotter
1838-06-19   Jakob   Bullmark   Maria Katarina Jakobsdotter
1838-07-05   Per Anton   Furunäs   Israel Jakobsson - Kristina Katarina Persdotter
1838-07-12   Lars Johan   Sävar   Johan Larsson - Brita Arvidsdotter
1838-07-18   Erik   Täfteå   Anders Andersson - Katarina Charlotta Larsdotter
1838-07-23   Brita Magdalena   Boberg   Nils Åström-Andersson - Magdalena Jonsdotter
1838-07-25   Hedvig Sofia   Botsmark   Hans Persson - Margareta Magdalena Zingmark
1838-07-29   Vilhelmina   Bergdal   Anders Broman-Jonsson - Anna Margareta Andersdotter
1838-08-01   Anders Wilhelm   Botsmark   Nathanael Andersson - Anna Lena Persdotter
1838-08-02   Per Johannes   Tväråmark   Karl Petter Persson - Maria Kristina Johansdotter
1838-08-17   Jonas   Krokån   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1838-08-25   Johanna   Sävar   Lars Öhman-Olofsson - Anna Maria Seman
1838-08-28   Anna Sofia   Gravmark   Johan Samuelsson - Brita Margareta Nilsdotter
1838-09-04   Olof Petter   Sävar   Simon Petter Sandberg - Maria Kristina Bäckström
1838-09-13   Nils Johan   Sävar   Lars Gustaf Nordqvist - Anna Lovisa Nordström
1838-09-14   Maria Margareta   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1838-09-22   Johan Petter   Täfteböle   Per Mattsson - Katarina Magdalena Persdotter
1838-09-23   Fredrika Lovisa   Ytterboda   Anders Jonsson - Anna Maria Isaksdotter
1838-09-29   Johan Anders   Sävar   Johan Boström - Cecilia Sofia Arvidsdotter
1838-09-30   Karolina   Sjönäs   Jakob Molin - Lovisa Sofia Pålsdotter
1838-10-07   Erik   Mickelsträsk   Per Persson - Anna Maria Olofsdotter
1838-10-27   Nils Johan   Botsmark   Nils Johan Andersson - Sara Magdalena Danielsdotter
1838-10-30   Johan Erik   Sävar   Johan Erik Ivanoff-Sergi - Sara Andersdotter
1838-11-07   Hedda Charlotta   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1838-11-07   Nils Petter   Täfteå   Jonas Kristiansson - Anna Kristina Nilsdotter
1838-11-08   Anna Gustava   Täfteå   Hans Sundman-Hansson - Anna Magdalena Nilsdotter
1838-11-16   Olof Peter   Bullmark   Olof Hansson - Maria Helena Hansdotter
1838-11-16   Olof Petter   Täfteå   Olof Nilsson - Maria Elisabet Röstedt-Olofsdotter
1838-11-18   Samuel   Botsmark   Johan Andersson - Anna Katarina Persdotter
1838-11-20   Olof   Sävar   Olof Larsson - Sara Kristina Jonsdotter
1838-12-01   Nils Johan   Ytterboda   Nils Petter Bodin-Abrahamsson - Sofia Johanna Karlsdotter
1838-12-07   Katarina Margareta   Sävar   Lars Gustaf Sandberg - Maria Margareta Nilsdotter
1838-12-18   Margareta Magdalena   Bullmark   Lars Danielsson - Sara Magdalena Jonsdotter
1838-12-22   Maria Amalia   Sävar   Johan Göran Svanström - Maria Margareta Johansdotter
1838-12-26   Olof Anton   Ytterboda   Johanna Boberg
1839-01-01   Margareta Karolina   Granträsk   Karl Petter Olofsson - Anna Katarina Olofsdotter
1839-01-05   Maria Margareta   Tväråmark   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1839-01-07   Olof August   Bullmark   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1839-01-11   Maria Margareta   Sävar   Jonas Säfsten - Maria Margareta Jonsdotter
1839-01-16   Karl Anton   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1839-01-16   Katarina Johanna   Forstorp   Johan Petter Seman - Anna Katarina Andersdotter
1839-01-19   Beata   Gravmark   Jonas Holm-Johansson - Magdalena Nilsdotter
1839-01-19   Matilda Erika   Sävar   Olof Bäckström-Andersson - Kristina Margareta Nilsdotter
1839-01-26   Lars Gustaf   Tväråmark   Anders Larsson - Margareta Eriksdotter
1839-02-04   Hedda Sofia   Bullmark   Anders Andersson - Sofia Magdalena Nilsdotter
1839-02-12   Erik   Sävar   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1839-02-23   Hedda Kristina   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1839-02-24   Daniel   Växtholm   Erik Fällgren - Sofia Margareta Andersdotter
1839-02-27   Gustava Vilhelmina   Täfteå   Olof Jonsson - Lovisa Charlotta Mattsdotter
1839-03-08   Margareta Magdalena   Gravmark   Erik Gabrielsson - Maria Kristina Jakobsdotter
1839-03-14   Johan Petter   Tålsmark   Per Degerfeldt - Lovisa Charlotta Boberg
1839-03-14   Johan   Sävar   Nathanael Säfvenberg - Anna Magdalena Andersdotter
1839-03-26   Maria Johanna   Sävar   Jonas Nilsson - Magdalena Lovisa Jonsdotter
1839-04-20   Maria Vilhelmina   Täfteå   Johan Wilhelm Wincent - Maria Brita Jonsdotter
1839-04-22   Anders   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1839-04-22   Nathanael   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1839-04-24   Johannes   Bullmark   Nils Petter Andersson - Magdalena Margareta Östensdotter
1839-04-26   Martin   Bullmark   Jonas Sjöman-Jonsson - Magdalena Olofsdotter
1839-05-08   Eva Katarina   Ytterträsk   Per Olofsson - Eva Kristina Andersdotter
1839-05-12   Gustaf Evald   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1839-05-13   Nils Jakob   Sävar   Nils Petter Nilsson - Maria Kristina Nordström
1839-05-20   Karolina   Risbäck   Erik Eriksson - Anna Brita Persdotter
1839-06-19   Fredrik Adolf   Sävar   Nils Fredrik Fällman - Ulrika Löving
1839-07-08   Johanna Vilhelmina   Sävar   Karl Olofsson - Anna Maria Johansdotter
1839-07-17   Agata   Tväråmark   Hans Persson - Brita Katarina Samuelsdotter
1839-07-18   Maria Johanna   Täfteå   Anna Kristina Winblom
1839-07-26   Anders   Sävar   Per Boström-Olofsson - Kristina Margareta Arvidsdotter
1839-08-01   Karl   Täfteå   Anders Persson - Brita Margareta Jonsdotter
1839-08-03   Anton   Bullmark   Anders Moritz - Sara Magdalena Rönnberg
1839-08-04   Karolina   Sävar   Erik Gustaf Bjurberg - Anna Katarina Persdotter
1839-08-05   Johan Petter   Botsmark   Johan Jakob Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1839-08-11   Johan Petter   Hemmesmark   Johan Andersson - Sara Margareta Johansdotter
1839-08-14   Anders   Sävar   Aron Sandström-Arvidsson - Brita Margareta Olofsdotter
1839-09-04   Johanna   Ytterstmark   Israel Granroth - Ulrika Charlotta Eriksdotter
1839-09-07   Per Anton   Sävar   Jonas Wilhelm Säfsten - Ulrika Vilhelmina Wincent
1839-09-08   Anders Gustaf   Sävar   Johan Larsson - Brita Arvidsdotter
1839-09-11   Karl Petter   Botsmark   Anders Nystedt - Sara Andersdotter
1839-09-12   Johan   Sävar   Johan Nordström - Maria Johanna Säfsten
1839-09-13   Lovisa Kristina   Sävar   Erik Hammarstedt - Brita Kristina Persdotter
1839-09-18   Anna Fredrika   Sävar   Aron Lindström - Anna Katarina Wincent
1839-09-20   Margareta Charlotta   Tväråmark   Jakob Andersson - Anna Katarina Nilsdotter
1839-09-21   Anders Gustaf   Botsmark   Johan Granroth - Kristina Katarina Gabrielsdotter
1839-09-22   Olof Petter   Sävar   Jonas Persson - Kristina Katarina Bäckström
1839-09-26   Anna Magdalena   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1839-09-30   Gustaf Anton   Täfteå   Anders Andersson - Katarina Charlotta Larsdotter
1839-10-01   Margareta Kristina   Gravfors   Nils Nilsson - Eva Lovisa Nilsdotter
1839-10-02   Maria Karolina   Sävar   Jakob Lundström - Maria Kristina Westman
1839-10-27   Anna Fredrika   Tväråmark   Olof Nilsson - Maria Johansdotter
1839-10-31   Nils Petter   Sävar   Nils Petter Larsson - Sara Margareta Persdotter
1839-11-05   Karl Johan   Pålböle   Abraham Blomberg - Brita Kristina Andersdotter-Bergström
1839-12-15   Katarina Ulrika   Sävar   Olof Olofsson - Katarina Vilhelmina Nordström
1839-12-20   Daniel   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1839-12-23   Maria Magdalena   Sävar   Olof Larsson - Katarina Magdalena Nilsdotter
1839-12-29   Karolina   Botsmark   Johan Johansson - Magdalena Kristina Jakobsdotter
1839-12-29   Olaus   Granträsk   Karl Petter Olofsson - Anna Katarina Olofsdotter
1840-00-00   Brita Margareta   Gravmark   Jonas Holm-Johansson - Magdalena Nilsdotter
1840-01-13   Johannes   Gravmark   Sara Nilsdotter
1840-01-31   Nils Petter   Sävar   Anders Kriström - Magdalena Nilsdotter
1840-02-01   Johan   Sävar   Anders Öqvist - Maria Magdalena Andersdotter
1840-02-01   Per   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1840-02-21   Anders Aron   Pålböle   Nils Petter Zakrisson - Margareta Magdalena Andersdotter
1840-02-21   Brita Ulrika   Gravmark   Anders Johansson - Maria Kristina Hansdotter
1840-03-22   Karl Johan   Tväråmark   Johan Petter Sjöström - Margareta Katarina Karlsdotter
1840-03-25   Ulrika Kristina   Ytterträsk   Jakob Jakobsson - Anna Katarina Thomasdotter
1840-03-30   Samuel   Botsmark   Johan Andersson - Anna Katarina Persdotter
1840-04-01   Maria Sofia   Ivarsboda   Anders Mattsson - Sara Beata Nilsdotter
1840-04-02   Johanna Fredrika   Sävar   Johan Petter Snabbman - Anna Fredrika Kröger
1840-04-07   Karl   Gravfors   Anders Andersson - Anna Maria Samuelsdotter
1840-04-10   Lars Johan   Sävar   Jonas Larsson - Katarina Johanna Hammarstedt
1840-04-14   Nils Gustaf   Ytterträsk   Elisabet Margareta Gabrielsdotter
1840-04-23   Helena   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1840-05-05   Olof   Gunnismark   Per Andersson - Margareta Katarina Andersdotter
1840-05-06   Anders   Tväråmark   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1840-05-07   Kristina Lovisa   Sävar bruk   Nils Boberg-Nilsson - Kristina Johanna Warg
1840-05-11   Erik August   Täfteå   Johan Wilhelm Wincent - Maria Brita Jonsdotter
1840-05-14   Olof Anton   Bullmark   Anders Hansson - Ulrika Jakobsdotter
1840-05-15   Johanna   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1840-05-18   Simon Petter   Sävar   Simon Petter Sandberg - Maria Kristina Bäckström
1840-05-18   Sofia Johanna   Ytterboda   Nils Petter Bodin-Abrahamsson - Sofia Johanna Karlsdotter
1840-05-24   Johan Gustaf   Sävar   Lars Öhman-Olofsson - Anna Maria Seman
1840-06-14   Ulrika Charlotta   Sävar   Simon Sandberg - Ulrika Arvidsdotter
1840-07-03   Maria Johanna   Johannisfors   Anders Gustaf Bygdén - Brita Sofia Häggström
1840-07-07   Kristina Johanna   Ivarsboda   Johan Lundberg-Johansson - Lovisa Degerman-Ersdotter
1840-07-09   Ulrika Johanna   Ivarsboda   Isak Mattsson - Anna Magdalena Andersdotter
1840-07-15   Anders Gustaf   Täfteå   Anders Andersson - Margareta Magdalena Olofsdotter
1840-07-19   Erik Anton   Tväråmark   Anders Larsson - Margareta Eriksdotter
1840-07-19   Lars Gustaf   Bullmark   Lars Danielsson - Sara Magdalena Jonsdotter
1840-07-20   Maria Johanna   Botsmark   Nils Johan Andersson - Sara Magdalena Danielsdotter
1840-07-24   Anders Gustaf   Ösjön   Erik Andersson - Kristina Margareta Samuelsdotter
1840-07-31   Anders Gustaf   Bullmark   Olof Hansson - Maria Helena Hansdotter
1840-08-02   Anna Magdalena   Mickelsträsk   Johan Andersson - Katarina Margareta Olofsdotter
1840-08-03   Olof Petter   Gunnismark   Olof Nilsson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1840-08-03   Otto   Sävar   Erland Bäckström - Katarina Margareta Nilsdotter
1840-08-04   Henrika   Botsmark   Anders Gustaf Andersson - Maria Ulrika Bäckström
1840-08-05   Katarina Margareta   Tväråmark   Nathanael Håkansson - Kristina Katarina Nilsdotter
1840-08-06   Katarina Kristina   Täfteå   Olof Kristiansson - Brita Kristina Nilsdotter
1840-08-18   Anna Magdalena   Bullmark   Nils Petter Andersson - Magdalena Margareta Östensdotter
1840-08-21   Magdalena Lovisa   Täfteböle   Anders Gustaf Johansson - Kristina Magdalena Johansdotter
1840-08-29   Johan Anton   Sävar   Per Isaksson - Magdalena Katarina Kriström
1840-09-05   Erik Gustaf   Tålsmark   Erik Samuel Eriksson - Brita Katarina Persdotter
1840-09-08   Nathanael   Hjoggmark   Olof Nilsson - Brita Margareta Nathanaelsdotter
1840-09-15   Fredrik   Dalfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1840-09-24   Johanna   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1840-09-24   Lars Johan   Sävar   Lars Ekström-Johansson - Ulrika Persdotter
1840-09-27   Daniel   Tålsmark   Per Degerfeldt - Lovisa Charlotta Boberg
1840-09-30   Per Anton   Sävar   Enok Gustaf Bäckström - Anna Magdalena Forsmark
1840-10-03   Maria Margareta   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1840-10-07   Nils Petter   Täfteböle   Per Mattsson - Katarina Magdalena Persdotter
1840-10-08   Sofia   Ytterboda   Karl Petter Wacker-Johansson - Helena Katarina Nilsdotter
1840-10-16   Anna Karolina   Sävar   Johan Daniel Sandberg - Anna Brita Andersdotter
1840-10-19   Fredrika Lovisa   Ostnäs   Olof Kröger - Kristina Katarina Hansdotter
1840-10-25   Karl Gustaf   Bullmark   Anders Persson - Magdalena Margareta Persdotter
1840-10-26   Karl Gustaf   Sävar   Erik Säfsten - Anna Magdalena Tafvelin
1840-11-04   Maria Kristina   Ostnäs   Karl Österlund - Margareta Magdalena Norbrandt
1840-11-07   Olof Petter   Täfteå   Katarina Kristina Larsdotter
1840-11-09   Nils Johan   Gravfors   Nils Nilsson - Eva Lovisa Nilsdotter
1840-11-11   Johan   Sävar   Olof Nordström - Ulrika Nilsdotter
1840-11-22   Magdalena Kristina   Sävar   Anders Gustaf Blomster - Johanna Kristina Wincent
1840-12-02   Charlotta Vilhelmina   Täfteå   Anders Andersson - Katarina Charlotta Larsdotter
1840-12-03   Anna Johanna   Täfteå   Anna Kristina Nilsdotter
1840-12-06   Nils   Gunnismark   Erik Olofsson - Maria Brita Olofsdotter
1840-12-26   Karl Olof   Ytterboda   Anders Jonsson - Anna Maria Isaksdotter
1840-12-31   Katarina Lovisa   Sävar   Olof Olofsson - Katarina Vilhelmina Nordström
1841-01-09   Katarina Fredrika   Täfteå   Anders Björk - Maria Kristina Johansdotter
1841-01-13   Olof   Granträsk   Karl Petter Olofsson - Anna Katarina Olofsdotter
1841-01-28   Johan   Botsmark   Hans Persson - Margareta Magdalena Zingmark
1841-01-29   Margareta Magdalena   Gravmark   Johan Samuelsson - Brita Margareta Nilsdotter
1841-02-01   Katarina Margareta   Sävar   Lars Gustaf Sandberg - Maria Margareta Nilsdotter
1841-02-02   Johannes   Degerbyn   Anna Magdalena Johansdotter
1841-02-02   Karolina   Täfteå   Jonas Kristiansson - Anna Kristina Nilsdotter
1841-02-02   Kristina Vilhelmina   Täfteå   Jonas Kristiansson - Anna Kristina Nilsdotter
1841-02-05   Johanna   Pålböle   Per Eriksson - Fredrika Norström
1841-02-06   Johanna Augusta   Pålböle   Nils Petter Zakrisson - Margareta Magdalena Andersdotter
1841-02-08   Katarina Magdalena   Mickelsträsk   Anders Olofsson - Katarina Ulrika Ormstedt
1841-02-10   Per   Sävar   Per Zakrisson - Magdalena Sandberg
1841-02-15   Nils Petter   Täfteå   Nils Persson - Charlotta Persdotter
1841-02-22   Nils Petter   Boberg   Nils Åström-Andersson - Magdalena Jonsdotter
1841-03-01   Johan   Täfteå   Anders Olofsson - Katarina Johanna Andersdotter
1841-03-09   Maria Margareta   Sävar   Per Johansson - Anna Brita Larsdotter
1841-03-12   Lars Anton   Sävar   Olof Larsson - Sara Kristina Jonsdotter
1841-03-15   Jonas   Sävar   Jonas Säfsten - Maria Margareta Jonsdotter
1841-04-01   Maria Johanna   Gunnismark   Karl Tjernberg - Beata Johanna Samuelsdotter
1841-04-06   Anders   Brattfors   Anders Persson - Magdalena Kristina Andersdotter
1841-04-07   Erik Petter   Växtholm   Erik Fällgren - Sofia Margareta Andersdotter
1841-04-08   Gustava Albertina   Södra Sjönäs   Jakob Molin - Lovisa Sofia Pålsdotter
1841-04-11   Daniel   Sävar   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1841-04-12   Jonas   Gravmark   Jonas Holm-Johansson - Magdalena Nilsdotter
1841-04-13   Anna Charlotta   Krokfors   Anders Andersson - Lena Katarina Johansdotter
1841-04-16   Lars Gustaf   Krokån   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1841-05-07   Per   Tväråmark   Hans Persson - Brita Katarina Samuelsdotter
1841-05-18   Margareta Karolina   Sävar   Johan Petter Gren - Anna Kristina Boberg
1841-05-18   Nils Jakob   Botsmark   Erik Persson - Anna Fredrika Renman
1841-05-23   Bror Oskar   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1841-05-29   Olof Henrik   Täfteå   Johan Wilhelm Wincent - Maria Brita Jonsdotter
1841-05-31   Nils   Sävar   Olof Larsson - Katarina Magdalena Nilsdotter
1841-07-03   Johan Fredrik   Gravfors   Nils Fredrik Johansson - Anna Charlotta Gustafsdotter
1841-07-04   Lovisa Josefina   Sävar bruk   Erik Eriksson - Brita Lovisa Håkman
1841-07-09   Brita Kristina   Krokbäck   Anders Nilsson-Gradin - Brita Greta Nilsdotter
1841-07-12   Magdalena Charlotta   Ytterboda   Johan Larsson - Brita Arvidsdotter
1841-07-13   August   Sävar   Simon Petter Sandberg - Maria Kristina Bäckström
1841-07-16   Elisabet Johanna   Tväråmark   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1841-07-17   Katarina Lovisa   Bullmark   Jonas Sjöman-Jonsson - Magdalena Olofsdotter
1841-07-17   Margareta Katarina   Botsmark   Johan Jakob Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1841-07-17   Olof Anton   Bullmark   Sara Magdalena Olofsdotter
1841-07-20   Erik August   Täfteå   Hans Sundman-Hansson - Anna Magdalena Nilsdotter
1841-07-20   Johan August   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1841-07-29   Brita Kristina   Skravelbäck   Anders Andersson - Anna Maria Berg
1841-07-29   Brita Margareta   Hemmesmark   Johan Andersson - Sara Margareta Johansdotter
1841-07-29   Eva Kristina   Bullmark   Anders Moritz - Sara Magdalena Rönnberg
1841-08-04   Karl Jonas   Gunnismark   Olof Qvist-Ersson - Maria Fredriksdotter
1841-08-15   Lars Anton   Sävar   Aron Lindström - Anna Katarina Wincent
1841-08-18   Karl Johan   Botsmark   Jakob Lindgren - Karolina Sofia Zingmark
1841-08-20   Anna Karolina   Sävar   Anders Kriström - Karolina Svartling
1841-08-24   Magdalena Kristina   Botsmark   Johan Granroth - Kristina Katarina Gabrielsdotter
1841-08-26   Johan Petter   Johannisfors   Johan Olofsson - Helena Kristina Zakrisdotter
1841-09-09   Karolina   Sävar   Erik Gustaf Bjurberg - Anna Katarina Persdotter
1841-09-09   Katarina Johanna   Ivarsboda   Anders Mattsson - Sara Beata Nilsdotter
1841-09-09   Nathanael   Sävar   Nathanael Säfvenberg - Anna Magdalena Andersdotter
1841-09-16   Johan   Gunnismark   Olof Nilsson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1841-09-20   Beata Johanna   Klappmark   Johan Lustigbuss-Johansson - Maria Brita Andersdotter
1841-09-20   Jonas Gustaf   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1841-09-25   Brita Ulrika   Botsmark   Hans Petter Nyström - Brita Henrika Andersdotter
1841-09-28   Olof   Täfteå   Anders Andersson - Margareta Magdalena Olofsdotter
1841-10-03   Karl Anton   Sävar   Erik Adolf Lindberg - Eva Maria Andersdotter
1841-10-05   Anders   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1841-10-09   Erik August   Sävar   Jonas Persson - Kristina Katarina Bäckström
1841-10-12   Anna Kristina   Sävar   Olof Petter Olofsson - Anna Brita Larsdotter
1841-10-22   Karl Anton   Täfteböle   Anders Gustaf Johansson - Kristina Magdalena Johansdotter
1841-10-23   Johannes   Johannisfors   Gustaf Wilhelm Hammarstedt - Katarina Lovisa Flodin
1841-10-29   Johan Petter   Ytterboda   Nils Petter Bodin-Abrahamsson - Sofia Johanna Karlsdotter
1841-11-20   Anna Charlotta   Olofsfors   Christian Gustaf Eklund - Anna Lisa Eriksdotter
1841-11-28   Johan   Täfteå   Anders Persson - Brita Margareta Jonsdotter
1841-11-29   Anna Ulrika   Bullmark   Lars Danielsson - Sara Magdalena Jonsdotter
1841-12-11   Johan   Tväråmark   Jakob Andersson - Anna Katarina Nilsdotter
1841-12-18   Anna Magdalena   Sävar   Jakob Lundström - Maria Kristina Westman
1841-12-30   Susanna Sofia   Sävar   Jonas Nilsson - Magdalena Lovisa Jonsdotter
1842-01-08   Karl Georg Ludvig   Sävar   Ludvig Anton Schmitdt - Anna Katarina Forsell
1842-01-13   August   Botsmark   Hans Persson - Margareta Magdalena Zingmark
1842-01-20   Anna Katarina   Täfteböle   Per Mattsson - Katarina Magdalena Persdotter
1842-01-22   Per Wilhelm   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1842-01-29   Karl Johannes   Granträsk   Karl Petter Olofsson - Anna Katarina Olofsdotter
1842-02-05   Jonas Gustaf   Bergdal   Anders Broman-Jonsson - Anna Margareta Andersdotter
1842-02-07   Nils Johan   Gravmark   Johan Petter Lejon - Anna Magdalena Samuelsdotter
1842-02-15   Per August   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1842-02-20   Anna Fredrika   Ostnäs   Karl Österlund - Margareta Magdalena Norbrandt
1842-02-21   Ulrika Kristina   Botsmark   Anders Nilsson - Maria Brita Johansdotter
1842-02-24   Per   Sävar   Per Lindström - Katarina Maria Persdotter
1842-02-24   Sofia Margareta   Sävar   Johan Boström - Cecilia Sofia Arvidsdotter
1842-03-03   Matilda Albertina   Sävar   Anders Forsmark - Maria Brita Karlsdotter
1842-03-07   Karolina   Täfteå   Nils Persson - Charlotta Persdotter
1842-03-09   Nils Johannes   Sävar   Susanna Larsdotter
1842-03-11   Per Ludvig   Sävar   Johan Nordström - Maria Johanna Säfsten
1842-03-17   Karl Anton   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1842-03-18   Anna Maria   Sävar   Nils Petter Nilsson - Maria Kristina Nordström
1842-04-01   Edla Kristina   Sävar   Johan Petter Gren - Anna Kristina Boberg
1842-04-02   Anna Erika   Sävar   Anna Charlotta Larsdotter
1842-04-09   Maria Vilhelmina   Täfteå   Olof Nilsson - Maria Elisabet Röstedt-Olofsdotter
1842-04-10   Karl Fredrik   Täfteböle   Maria Fredrika Qvist - Karl Petter Lundgren
1842-04-14   Karl Petter   Botsmark   Nils Johan Andersson - Sara Magdalena Danielsdotter
1842-04-15   Olof Daniel   Bullmark   Anders Andersson - Sofia Magdalena Nilsdotter
1842-04-15   Olof Petter   Mickelsträsk   Olof Jonsson - Margareta Olofsdotter
1842-04-16   Katarina Sofia   Botsmark   Katarina Magdalena Jonsdotter
1842-04-18   Olof Reinhold   Tålsmark   Anders Persson - Magdalena Margareta Persdotter
1842-04-20   Anna Charlotta   Sävar   Lars Burman - Brita Kristina Nilsdotter
1842-04-24   Gustaf Wilhelm   Botsmark   Anders Gustaf Andersson - Maria Ulrika Bäckström
1842-04-29   Eva Helena   Pålböle   Nils Petter Zakrisson - Margareta Magdalena Andersdotter
1842-05-01   Per   Tväråmark   Erik Hammarstedt - Brita Kristina Persdotter
1842-05-24   Anna Karolina   Täfteå   Anders Andersson - Katarina Charlotta Larsdotter
1842-06-02   Jonas   Hjoggmark   Olof Nilsson - Brita Margareta Nathanaelsdotter
1842-06-02   Karl   Sävar   Jonas Larsson - Katarina Johanna Hammarstedt
1842-06-30   Per   Sävar   Jonas Säfsten - Maria Margareta Jonsdotter
1842-07-02   Ulrika Kristina   Sävar   Karl Olofsson - Anna Maria Johansdotter
1842-07-05   Nils Anton   Ivarsboda   Anders Andersson - Ulrika Lovisa Andersdotter
1842-08-10   Samuel Anton   Strandfors   Greta Kristina Samuelsdotter
1842-08-17   Margareta Kristina   Brattfors   Anders Gustaf Abrahamsson - Kristina Katarina Jonsdotter
1842-08-22   Maria Gustava   Gravfors   Nils Fredrik Johansson - Anna Charlotta Gustafsdotter
1842-08-25   Nils Peter   Bullmark   Nils Petter Andersson - Magdalena Margareta Östensdotter
1842-08-26   Karl Gustaf   Sävar   Nils Fredrik Fällman - Ulrika Löving
1842-08-29   Petrus   Holmfors   Per Persson - Anna Magdalena Larsdotter
1842-09-02   Maria Johanna   Botsmark   Hans Åström-Israelsson - Anna Johanna Andersdotter
1842-09-04   Johan Jakob   Botsmark   Johan Johansson - Magdalena Kristina Jakobsdotter
1842-09-05   Erik   Tväråmark   Nathanael Håkansson - Kristina Katarina Nilsdotter
1842-09-05   Johan Evald   Gunnismark   Per Andersson - Margareta Katarina Andersdotter
1842-09-06   Johan Wilhelm   Skravelbäck   Anders Andersson - Anna Maria Berg
1842-09-07   Lars Anton   Tålsmark   Per Degerfeldt - Lovisa Charlotta Boberg
1842-09-08   Katarina Margareta   Tväråmark   Johan Petter Sjöström - Margareta Katarina Karlsdotter
1842-09-10   Anna Karolina   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1842-09-11   Karl   Täfteå   Karl Karlstedt - Katarina Kristina Larsdotter
1842-09-12   Kristina Karolina   Bullmark   Anders Hansson - Ulrika Jakobsdotter
1842-09-20   Klara Sofia   Täfteå   Jonas Kristiansson - Anna Kristina Nilsdotter
1842-09-26   Anders August   Gunnismark   Maria Kristina Nilsdotter
1842-10-05   Maria Amalia   Johannisfors   Karl Jonas Lundström - Brita Margareta Nathanaelsdotter
1842-10-08   Karl Johan   Brattfors   Elisabet Margareta Gabrielsdotter
1842-10-11   Anna Johanna   Sävar   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1842-10-13   Maria Charlotta   Täfteå   Karl Magnus Lindberg - Maria Lisa Lindström
1842-10-22   Anna Maria   Sävar   Anders Arvidsson - Maria Kristina Persdotter
1842-11-01   Katarina Johanna   Sävar   Erik Adolf Lindberg - Eva Maria Andersdotter
1842-11-08   Simon Peter   Sävar   Simon Sandberg - Ulrika Arvidsdotter
1842-11-16   Simon   Sävar   Per Zakrisson - Magdalena Sandberg
1842-11-19   Albertina Vilhelmina   Ivarsboda   Isak Mattsson - Anna Magdalena Andersdotter
1842-11-19   Anna Karolina   Ivarsboda   Isak Mattsson - Anna Magdalena Andersdotter
1842-11-25   Karl Anton   Täfteå   Karl Johan Andersson - Maria Brita Olofsdotter
1842-11-26   Katarina Kristina   Bullmark   Hans Hansson - Margareta Katarina Danielsdotter
1842-11-27   Olof Anton   Sävar   Olof Petter Olofsson - Anna Brita Larsdotter
1842-12-09   Margareta Kristina   Johannisfors   Anders Gustaf Bygdén - Brita Sofia Häggström
1842-12-17   Maria Vilhelmina   Sävar   Olof Olofsson - Katarina Vilhelmina Nordström
1842-12-27   Fredrik Evald   Sävar   Jakob Johansson - Lovisa Charlotta Larsdotter
1842-12-29   Brita Charlotta   Tväråmark   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1843-01-03   Anders August   Sävar   Anna Katarina Andersdotter
1843-01-06   Katarina Johanna   Sävar   Anders Gustaf Blomster - Johanna Kristina Wincent
1843-01-06   Margareta Katarina   Olofsfors   Christian Gustaf Eklund - Anna Lisa Eriksdotter
1843-01-07   Karl Gustaf   Ytterboda   Hans Olofsson - Ulla Maria Emanuelsdotter
1843-01-11   Sofia Margareta   Johannisfors   Hans Hammarbäck - Maria Kristina Mårtensdotter
1843-01-26   Gustava   Täfteböle   Nils Petter Johansson - Maria Kristina Persdotter
1843-01-29   Maria Charlotta   Täfteå   Olof Kristiansson - Brita Kristina Nilsdotter
1843-01-31   Jonas Petter   Botsmark   Hans Petter Nyström - Brita Henrika Andersdotter
1843-02-02   Maria Kristina   Bullmark   Johan Andersson - Anna Katarina Persdotter
1843-02-03   Johan Peter   Pålböle   Abraham Blomberg - Brita Kristina Andersdotter-Bergström
1843-02-09   Anna Magdalena   Täfteå   Karl Jonas Olofsson - Anna Kristina Eriksdotter
1843-02-18   Karl   Gunnismark   Karl Tjernberg - Beata Johanna Samuelsdotter
1843-02-23   Maria Johanna   Tväråmark   Anders Björk - Maria Kristina Johansdotter
1843-02-25   Kristina Magdalena   Gunnismark   Olof Nilsson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1843-02-26   Eva Kristina   Sävar   Lars Gustaf Sandberg - Maria Margareta Nilsdotter
1843-02-26   Margareta Karolina   Sävar   Olof Nordström - Ulrika Nilsdotter
1843-03-09   Anders   Sävar   Anders Gustaf Sjöström - Beata Johanna Nilsdotter
1843-03-16   Nils Anton   Sävar   Nils Fredrik Bäckström - Maria Kristina Andersdotter
1843-03-16   Sofia Charlotta   Johannisfors   Olof Edström - Magdalena Hammarstedt
1843-03-18   Anna Magdalena   Tålsmark   Erik Samuel Eriksson - Brita Katarina Persdotter
1843-03-18   Kristina Lovisa   Sävar   Lovisa Margareta Boberg-Hansdotter
1843-03-25   Jonas   Sävar   Jonas Nilsson - Magdalena Lovisa Jonsdotter
1843-03-29   Gustava Sofia   Täfteböle   Anders Gustaf Johansson - Kristina Magdalena Johansdotter
1843-04-03   Maria Brigitta   Gravmark   Johan Samuelsson - Brita Margareta Nilsdotter
1843-04-08   Greta Magdalena   Gravmark   Johan Petter Lejon - Anna Magdalena Samuelsdotter
1843-04-13   Anna Katarina   Täfteå   Anders Andersson - Margareta Magdalena Olofsdotter
1843-04-13   Jonas   Ivarsboda   Anders Mattsson - Sara Beata Nilsdotter
1843-04-14   Fredrik   Dalfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1843-04-19   Anna Sofia   Gravmark   Anders Johansson - Maria Kristina Hansdotter
1843-04-22   Amanda   Täfteå   Olof Jonsson - Lovisa Charlotta Mattsdotter
1843-04-27   Karl Gustaf   Botsmark   Johan Jakob Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1843-05-06   Jakob   Storliden   Jakob Johansson - Ulrika Nilsdotter
1843-05-12   Johanna Vilhelmina   Johannisfors   Gustaf Wilhelm Hammarstedt - Katarina Lovisa Flodin
1843-05-14   Lovisa Kristina   Risbäck   Erik Eriksson - Anna Brita Persdotter
1843-05-18   Anna Erika   Johannisfors   Jonas Ulin-Persson - Margareta Katarina Esaiasdotter
1843-05-19   Katarina Margareta   Tväråmark   Per Forsman-Persson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1843-05-20   Jonas Petter   Bullmark   Jonas Gustaf Hansson - Maria Johanna Persdotter
1843-05-26   Barbro Maria   Sävar bruk   Nils Boberg-Nilsson - Kristina Johanna Warg
1843-05-26   Johan August   Sävar   Johan Petter Gren - Anna Kristina Boberg
1843-06-02   Israel   Klappmark   Johan Lustigbuss-Johansson - Maria Brita Andersdotter
1843-06-08   Ulrika Kristina   Växtholm   Anders Moritz - Sara Magdalena Rönnberg
1843-06-10   Anna Katarina   Johannisfors   Anders Andersson - Katarina Maria Mattsdotter
1843-06-17   Johan Alfred   Sävar   Per Säfsten - Anna Karolina Wincent
1843-06-29   Maria Sofia   Botsmark   Jakob Lindgren - Karolina Sofia Zingmark
1843-07-14   Anna Sofia Olivia   Sävar   Ludvig Anton Schmitdt - Anna Katarina Forsell
1843-08-02   Erik August   Täfteå   Anders Olofsson - Katarina Johanna Andersdotter
1843-08-11   Lars Gustaf   Skravelbäck   Anders Andersson - Anna Maria Berg
1843-08-14   Katarina Vilhelmina   Sävar bruk   Anders Kriström - Karolina Svartling
1843-08-16   Erik Peter   Tväråmark   Per Persson - Anna Lovisa Eriksdotter
1843-08-18   Ulrika Kristina   Ytterboda   Nils Petter Bodin-Abrahamsson - Sofia Johanna Karlsdotter
1843-08-20   Erik Gustaf   Täfteå   Eva Märta Dalroth
1843-08-20   Erik Gustaf   Täfteå   Jonas Krok-Eriksson - Katarina Maria Österlund
1843-08-21   Josefina Kristina   Sävar   Nils Petter Nilsson - Maria Kristina Nordström
1843-08-21   Karolina Sofia   Sävar   Jonas Wilhelm Säfsten - Ulrika Vilhelmina Wincent
1843-08-24   Katarina Lovisa   Sävar   Olof Petter Kriström - Maria Ulrika Nordström
1843-09-05   Johan   Växtholm   Erik Fällgren - Sofia Margareta Andersdotter
1843-09-18   Katarina Charlotta   Sävar   Sara Elisabet Persdotter
1843-09-20   Karolina   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1843-09-24   Karl Anton   Botsmark   Hans Åström-Israelsson - Anna Johanna Andersdotter
1843-09-26   Anna Johanna   Botsmark   Anders Andersson - Maria Kristina Jakobsdotter
1843-09-29   Anna Sofia   Tväråmark   Jakob Andersson - Anna Katarina Nilsdotter
1843-09-29   Karl Anton   Gravfors   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1843-10-01   Johan Petter   Sävar   Jakob Lundström - Maria Kristina Westman
1843-10-03   Charlotta Vilhelmina   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1843-10-08   Per August   Sävar bruk   Erik Eriksson - Brita Lovisa Håkman
1843-10-11   Johan Petter   Gunnismark   Sara Kristina Olofsdotter
1843-10-15   Jonas Ulrik   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1843-10-19   Karl Olof   Ostnäs   Karl Österlund - Margareta Magdalena Norbrandt
1843-10-27   Maria Vilhelmina   Täfteå   Johan Wilhelm Wincent - Maria Brita Jonsdotter
1843-10-28   Per Albert   Pålböle   Nils Petter Zakrisson - Margareta Magdalena Andersdotter
1843-11-03   Jonas Gustaf   Sävar   Olof Larsson - Sara Kristina Jonsdotter
1843-11-03   Katarina Sofia   Gravfors   Nils Nilsson - Eva Lovisa Nilsdotter
1843-11-11   Erik   Hjoggmark   Olof Nilsson - Brita Margareta Nathanaelsdotter
1843-11-15   Katarina Magdalena   Sävar   Aron Lindström - Anna Katarina Wincent
1843-11-17   Olof Peter   Bullmark   Olof Hansson - Maria Helena Hansdotter
1843-11-18   Karl Erik   Bullmark   Lars Danielsson - Sara Magdalena Jonsdotter
1843-12-01   Karl Erik   Granträsk   Karl Petter Olofsson - Anna Katarina Olofsdotter
1843-12-05   Olof Daniel   Bullmark   Hans Hansson - Margareta Katarina Danielsdotter
1843-12-07   Hedda Ulrika   Täfteå   Hans Sundman-Hansson - Anna Magdalena Nilsdotter
1843-12-09   Johan Erik   Pålböle   Per Eriksson - Fredrika Norström
1843-12-15   Anna Maria   Ivarsboda   Anders Andersson - Ulrika Lovisa Andersdotter
1843-12-22   Maria Albertina   Täfteå   Jonas Kristiansson - Anna Kristina Nilsdotter
1844-01-06   Samuel   Tväråmark   Samuel Samuelsson - Magdalena Karolina Hansdotter
1844-01-14   Katarina Margareta   Holmfors   Per Persson - Anna Magdalena Larsdotter
1844-01-14   Margareta Charlotta   Botsmark   Johan Granroth - Kristina Katarina Gabrielsdotter
1844-01-16   Anna Charlotta   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1844-01-17   Johan Gustaf   Brattfors   Anders Gustaf Abrahamsson - Kristina Katarina Jonsdotter
1844-01-25   Charlotta   Tväråmark   Nathanael Håkansson - Kristina Katarina Nilsdotter
1844-01-26   Maria Charlotta   Sävar   Olof Petter Olofsson - Anna Brita Larsdotter
1844-02-02   Karl Anton   Krokån   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1844-02-04   Anders   Mickelsträsk   Olof Jonsson - Margareta Olofsdotter
1844-02-06   Sofia Maria   Johannisfors   Per Lindström - Katarina Maria Persdotter
1844-02-10   Martin   Sävar   Nathanael Säfvenberg - Anna Magdalena Andersdotter
1844-02-11   Anders   Krokfors   Anders Andersson - Lena Katarina Johansdotter
1844-02-13   Maria Margareta   Sävar   Johan Daniel Sandberg - Anna Brita Andersdotter
1844-02-17   Emanuel   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1844-02-23   Karl Johannes   Gravfors   Nils Fredrik Johansson - Anna Charlotta Gustafsdotter
1844-02-24   Johan Alfred   Sävar   Nils Fredrik Fällman - Ulrika Löving
1844-02-25   Johan   Sävar   Simon Petter Sandberg - Maria Kristina Bäckström
1844-03-09   Martin   Boberg   Nils Åström-Andersson - Magdalena Jonsdotter
1844-03-26   Anna Lovisa   Gravmark   Jonas Holm-Johansson - Magdalena Nilsdotter
1844-04-07   Maria Magdalena   Sävträsk   Anders Danielsson - Katarina Kristina Andersdotter
1844-04-13   Lovisa Elisabet   Tväråmark   Erik Hammarstedt - Brita Kristina Persdotter
1844-04-18   Anders August   Dalfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1844-04-21   Erik Gustaf   Olofsfors   Christian Gustaf Eklund - Anna Lisa Eriksdotter
1844-05-03   Anna Magdalena   Sävar   Evald Sandberg - Margareta Katarina Kriström
1844-05-03   Karl Fredrik   Täfteå   Nils Persson - Charlotta Persdotter
1844-05-06   Erik Samuel   Gravmark   Johan Petter Lejon - Anna Magdalena Samuelsdotter
1844-05-08   Anna Magdalena   Botsmark   Nils Johan Andersson - Sara Magdalena Danielsdotter
1844-05-08   Hans Petter   Ytterstmark   Per Bäckman-Andersson - Sara Katarina Hansdotter
1844-05-08   Nils August   Ostnäs   Olof Kröger - Kristina Katarina Hansdotter
1844-05-15   Albertina Vilhelmina   Sävar   Olof Bäckström-Andersson - Kristina Margareta Nilsdotter
1844-05-18   Erik Anton   Ytterboda   Johan Larsson - Brita Arvidsdotter
1844-05-23   Anders Oskar   Sävar   Johan Petter Gren - Anna Kristina Boberg
1844-05-25   Johan Petter   Sävar   Erik Gustaf Bjurberg - Anna Katarina Persdotter
1844-06-01   Jonas Petter   Botsmark   Jonas Andersson - Maria Katarina Persdotter
1844-06-07   Magdalena Johanna   Sävar   Jonas Larsson - Katarina Johanna Hammarstedt
1844-06-11   Andreas   Klappmark   Johan Lustigbuss-Johansson - Maria Brita Andersdotter
1844-06-14   Ulrika Charlotta   Sävar   Simon Sandberg - Ulrika Arvidsdotter
1844-06-17   Ulrika Vilhelmina   Sävar   Lars Gustaf Nordqvist - Brita Ulrika Rönnberg
1844-06-18   Lovisa   Ytterboda   Anders Jonsson - Anna Maria Isaksdotter
1844-06-23   Nils Johan   Botsmark   Anders Gustaf Andersson - Maria Ulrika Bäckström
1844-06-30   Nils   Johannisfors   Hans Hammarbäck - Maria Kristina Mårtensdotter
1844-07-02   Kristina Vilhelmina   Botsmark   Johan Jakob Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1844-07-06   Erik Gustaf   Täfteå   Anders Persson - Brita Margareta Jonsdotter
1844-07-07   Anders   Ytterstmark   Israel Granroth - Ulrika Charlotta Eriksdotter
1844-07-23   Gustaf   Sävar   Anna Katarina Sundbom
1844-07-28   Lars Gustaf   Sävar   Per Zakrisson - Magdalena Sandberg
1844-08-04   Margareta Katarina   Johannisfors   Anders Andersson - Katarina Maria Mattsdotter
1844-08-05   Johannes   Ytterboda   Olof Boberg - Johanna Boberg
1844-08-05   Nils August   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1844-08-07   Jonas Petter   Sävar   Olof Persson - Katarina Lovisa Jonsdotter
1844-08-08   Regina Serafia   Gunnismark   Olof Qvist-Ersson - Maria Fredriksdotter
1844-08-13   Katarina Margareta   Gunnismark   Olof Nilsson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1844-08-17   Katarina Vilhelmina   Sävar   Jonas Säfsten - Maria Margareta Jonsdotter
1844-08-18   Hedda Sofia   Botsmark   Hans Petter Nyström - Brita Henrika Andersdotter
1844-08-19   Anders Alfred   Sävar bruk   Anders Kriström - Karolina Svartling
1844-08-19   Lars Jonas   Tålsmark   Anders Persson - Magdalena Margareta Persdotter
1844-08-19   Simon Peter   Sävar   Lars Gustaf Sandberg - Maria Margareta Nilsdotter
1844-09-09   Maria Matilda   Sävar   Ludvig Anton Schmitdt - Anna Katarina Forsell
1844-09-09   Per Anton   Ytterboda   Lars Petter Boström - Ulrika Nilsdotter
1844-09-20   Karl Olof   Täfteå   Karl Jonas Olofsson - Anna Kristina Eriksdotter
1844-09-25   Maria Matilida   Täfteå   Anders Andersson - Margareta Magdalena Olofsdotter
1844-09-27   Karolina   Täfteå   Daniel Limming-Henriksson - Anna Magdalena Johansdotter
1844-09-27   Vilhelmina   Täfteå   Daniel Limming-Henriksson - Anna Magdalena Johansdotter
1844-09-28   Karl   Gravfors   Nils Nilsson - Eva Lovisa Nilsdotter
1844-10-01   Olof   Sävar   Olof Olofsson - Katarina Vilhelmina Nordström
1844-10-04   Emanuel   Sävar   Jonas Nilsson - Magdalena Lovisa Jonsdotter
1844-10-09   Anders   Ösjön   Per Andersson - Kristina Katarina Bäckström
1844-10-12   Matilda Sofia   Östermark   Karl Erik Zingmark - Sofia Ulrika Jonsdotter
1844-10-18   Olof August   Sävar   Johan Nordström - Maria Johanna Säfsten
1844-10-20   Per   Tväråmark   Per Persson - Anna Lovisa Eriksdotter
1844-10-23   Katarina Sofia   Sävar   Anders Arvidsson - Maria Kristina Persdotter
1844-11-05   Israel   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1844-11-21   Anna Kristina   Gravmark   Greta Kristina Samuelsdotter
1844-11-22   Matilda Amalia   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1844-12-11   Maria Matilda   Sävar   Olof Petter Kriström - Maria Ulrika Nordström
1844-12-18   Klara Maria   Täfteå   Karl Karlstedt - Katarina Kristina Larsdotter
1844-12-19   Per   Tväråmark   Per Forsman-Persson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1844-12-21   Johan Gustaf   Bullmark   Hans Hansson - Margareta Katarina Danielsdotter
1844-12-23   Anna Fredrika   Växtholm   Anders Moritz - Sara Magdalena Rönnberg
1844-12-23   Olof Anton   Sävar bruk   Olof Wincent - Kristina Margareta Karlsdotter
1845-01-03   Nils August   Botsmark   Anders Nystedt - Sara Andersdotter
1845-01-06   Nils Petter   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1845-01-06   Sofia Eufrosyne Vilhelmina   Johannisfors   Olof Edström - Magdalena Hammarstedt
1845-01-14   Johan Petter   Sävar   Johan Daniel Sandberg - Anna Brita Andersdotter
1845-01-15   Anna Karolina   Gravmark   Anders Johansson - Maria Kristina Hansdotter
1845-01-15   Olof Anton   Storliden   Daniel Olofsson - Anna Brita Olofsdotter
1845-01-22   Johannes   Botsmark   Hans Persson - Margareta Magdalena Zingmark
1845-01-24   Lars Petter   Tålsmark   Per Persson - Anna Magdalena Larsdotter
1845-01-25   Jonas Petter   Ostnäs   Karl Österlund - Margareta Magdalena Norbrandt
1845-01-27   Anna Erika   Bullmark   Brita Lovisa Bäckström
1845-01-30   Anna Matilda   Granträsk   Karl Petter Olofsson - Anna Katarina Olofsdotter
1845-01-30   Maria Johanna   Tväråmark   Johan Petter Sjöström - Margareta Katarina Karlsdotter
1845-02-03   Karl Erik   Tålsmark   Per Degerfeldt - Lovisa Charlotta Boberg
1845-02-04   Karolina   Kroknäs   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1845-02-10   Andreas   Mickelsträsk   Anders Andersson - Maria Karolina Olofsdotter
1845-02-10   Karl Fredrik   Täfteå   Jonas Krok-Eriksson - Katarina Maria Österlund
1845-02-13   Klara Kristina   Täfteå   Karl Johan Andersson - Maria Brita Olofsdotter
1845-02-14   Katarina Margareta   Sävar   Olof Larsson - Katarina Magdalena Nilsdotter
1845-02-16   Olof   Mickelsträsk   Anders Olofsson - Katarina Ulrika Ormstedt
1845-02-19   Karl Erik   Sävar   Anders Gustaf Sjöström - Beata Johanna Nilsdotter
1845-02-27   Andreas   Tväråmark   Anders Björk - Maria Kristina Johansdotter
1845-03-08   Anders   Tväråmark   Jakob Andersson - Anna Katarina Nilsdotter
1845-03-23   Nathanael   Tväråmark   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1845-03-31   Anna Magdalena   Sävar   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1845-03-31   Karl Johan   Botsmark   Johan Johansson - Magdalena Kristina Jakobsdotter
1845-04-06   Karl Anton   Sävar   Lars Öhman-Olofsson - Anna Maria Seman
1845-04-15   Anna Karolina   Risbäck   Per Persson - Anna Maria Olofsdotter
1845-04-19   Margareta Magdalena   Botsmark   Hans Åström-Israelsson - Anna Johanna Andersdotter
1845-05-04   Johan   Sävar   Nils Fredrik Fällman - Ulrika Löving
1845-05-09   Sofia Elisabet   Sävar   Johan Hammarstedt - Margareta Magdalena Salman
1845-05-21   Kristina Karolina   Sävar   Karl Jonas Lundström - Brita Margareta Nathanaelsdotter
1845-05-24   Brita Lovisa   Pålböle   Nils Petter Zakrisson - Margareta Magdalena Andersdotter
1845-05-27   Nils Albert   Sävar   Johan Boberg - Anna Magdalena Bäckström
1845-05-30   Lars Johan   Sävar   Lars Petter Mattsson - Katarina Magdalena Larsdotter
1845-06-01   Karl Olof   Ytterboda   Johan Larsson - Brita Arvidsdotter
1845-06-11   Margareta Magdalena   Bullmark   Anders Hansson - Ulrika Jakobsdotter
1845-06-12   Maria Karolina   Mickelsträsk   Katarina Margareta Olofsdotter
1845-06-17   Katarina Charlotta   Sävar   Brita Charlotta Silfver
1845-06-19   Anna Magdalena   Ytterboda   Mikael Mikaelsson - Magdalena Arvidsdotter
1845-06-24   Katarina Magdalena   Växtholm   Erik Fällgren - Sofia Margareta Andersdotter
1845-06-29   Nils Johan   Storliden   Jonas Larsson - Magdalena Sofia Nilsdotter
1845-07-10   Erik   Olofsfors   Christian Gustaf Eklund - Anna Lisa Eriksdotter
1845-07-25   Barbro Johanna   Sävar   Olof Nordström - Ulrika Nilsdotter
1845-08-03   Andreas   Johannisfors   Anders Andersson - Katarina Maria Mattsdotter
1845-08-04   Nils Anton   Sävar   Anders Öqvist - Maria Magdalena Andersdotter
1845-08-14   Anna Vilhelmina   Sävar   Anders Gustaf Blomster - Johanna Kristina Wincent
1845-08-16   Emma Kristina   Sävar   Evald Sandberg - Margareta Katarina Kriström
1845-08-22   Katarina Margareta   Johannisfors   Lars Emanuelsson - Anna Brita Persdotter
1845-08-29   Nils   Johannisfors   Hans Petter Nilsson - Anna Katarina Lundström
1845-08-31   Erik   Gravmark   Johan Samuelsson - Brita Margareta Nilsdotter
1845-09-05   Andreas   Täfteå   Hans Sundman-Hansson - Anna Magdalena Nilsdotter
1845-09-06   Olof Wilhelm   Johannisfors   Johan Olofsson - Helena Kristina Zakrisdotter
1845-09-07   Anna Johanna   Skravelbäck   Anders Andersson - Anna Maria Berg
1845-09-11   Emma Maria   Brattfors   Anders Gustaf Abrahamsson - Kristina Katarina Jonsdotter
1845-09-21   Lars August   Sävar   Jakob Johansson - Lovisa Charlotta Larsdotter
1845-09-26   Brita Karolina   Tålsmark   Erik Samuel Eriksson - Brita Katarina Persdotter
1845-10-03   Johan Peter   Bäckfors   Johan Petter Löfgren - Maria Kristina Johansdotter
1845-10-03   Karl Gustaf   Hjoggmark   Olof Nilsson - Brita Margareta Nathanaelsdotter
1845-10-07   Johanna Fredrika   Sävar   Johan Boström - Cecilia Sofia Arvidsdotter
1845-10-10   Katarina Charlotta   Täfteå   Olof Petter Strandgren - Katarina Lovisa Olofsdotter
1845-10-16   Anders Gustaf   Sävar   Johanna Larsdotter
1845-10-23   Jonas Gustaf   Östanträsk   Anders Gustaf Åberg - Margareta Ulrika Sjöman
1845-11-02   Karolina Erika   Sävar   Erik Andreas Rosenius - Karolina Edelstam
1845-11-04   Olof   Gunnismark   Per Andersson - Margareta Katarina Andersdotter
1845-11-13   Anders August   Dalfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1845-11-13   Magdalena Johanna   Sävar   Anna Charlotta Larsdotter
1845-11-21   Johan Fredrik   Sävar   Aron Lindström - Anna Katarina Wincent
1845-11-23   Nils Nathanael   Sävar   Nathanael Nathanaelsson - Maria Margareta Nilsdotter
1845-11-28   Anders Gustaf   Ivarsboda   Anders Andersson - Ulrika Lovisa Andersdotter
1845-11-29   Erik August   Täfteå   Erik Adolf Lindberg - Eva Maria Andersdotter
1845-12-01   Karl Oskar   Sävar bruk   Nils Boberg-Nilsson - Kristina Johanna Warg
1845-12-03   Katarina Sofia   Gravfors   Nils Fredrik Johansson - Anna Charlotta Gustafsdotter
1845-12-06   Olof   Ösjön   Per Andersson - Kristina Katarina Bäckström
1845-12-07   Agata Margareta Karolina   Johannisfors   Jonas Ulin-Persson - Margareta Katarina Esaiasdotter
1845-12-09   Hans Gustaf   Bullmark   Jonas Gustaf Hansson - Maria Johanna Persdotter
1845-12-11   Anders   Tväråmark   Anders Björk - Maria Kristina Johansdotter
1845-12-11   Margareta Magdalena   Tväråmark   Anders Björk - Maria Kristina Johansdotter
1845-12-12   Karl Johan   Sävar   Karl Erik Sjöström - Anna Magdalena Johansdotter
1845-12-13   Olof Petter   Ytterträsk   Jakob Jakobsson - Anna Katarina Thomasdotter
1845-12-16   Anna Gustava   Ivarsboda   Anders Mattsson - Sara Beata Nilsdotter
1845-12-16   Johan Fredrik   Sävar   Olof Söderström - Magdalena Lovisa Andersdotter
1845-12-19   Erik August   Bullmark   Hans Hansson - Margareta Katarina Danielsdotter
1845-12-22   Karolina Charlotta   Sävar   Nils Petter Nilsson - Maria Kristina Nordström
1845-12-26   Anders Gustaf   Täfteå   Anders Andersson - Margareta Magdalena Olofsdotter
1845-12-27   Olof August   Täfteå   Olof Petter Andersson - Kristina Magdalena Nilsdotter
1846-01-03   Olof Daniel   Sävar bruk   Erik Eriksson - Brita Lovisa Håkman
1846-01-05   Maria Kristina   Bullmark   Anders Andersson - Sofia Magdalena Nilsdotter
1846-01-17   Johanna   Täfteå   Erik Eriksson - Kristina Katarina Johansdotter
1846-01-24   Maria Sofia   Gunnismark   Olof Nilsson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1846-01-25   Erika Sofia   Johannisfors   Anders Gustaf Bygdén - Brita Sofia Häggström
1846-01-28   Karl Axel   Sävar   Per Säfsten - Anna Karolina Wincent
1846-01-29   Margareta Kristina   Sävar   Jakob Lundström - Maria Kristina Westman
1846-01-30   Olof Anton   Ytterboda   Olof Boberg - Johanna Boberg
1846-02-01   Karolina   Sävar   Olof Petter Olofsson - Anna Brita Larsdotter
1846-02-01   Katarina Lovisa   Sävar   Olof Persson - Maria Brita Gabrielsdotter
1846-02-14   Karl Petter   Botsmark   Johan Granroth - Kristina Katarina Gabrielsdotter
1846-02-14   Maria Kristina   Sävar bruk   Olof Wincent - Kristina Margareta Karlsdotter
1846-02-16   Jonas Anton   Gravfors   Olof Jonsson - Margareta Charlotta Andersdotter
1846-02-25   Anna Johanna   Botsmark   Jonas Andreas Zingmark - Katarina Lovisa Gustafsdotter
1846-03-04   Lars Peter   Sävar   Lars Gustaf Sandberg - Maria Margareta Nilsdotter
1846-03-07   Gustava Maria   Johannisfors   Anders Gustaf Norgren - Maria Kristina Lundström
1846-03-11   Lars Johannes   Täfteå   Karl Karlstedt - Katarina Kristina Larsdotter
1846-03-12   Ida Maria   Sävar   Johan Petter Gren - Anna Kristina Boberg
1846-03-17   Johan Erik   Botsmark   Hans Persson - Margareta Magdalena Zingmark
1846-03-24   Johan Daniel   Botsmark   Nils Johan Andersson - Sara Magdalena Danielsdotter
1846-03-27   Anders   Gravmark   Anders Johansson - Maria Kristina Hansdotter
1846-03-28   Anna Erika   Gunnismark   Erik Olofsson - Maria Brita Olofsdotter
1846-04-01   Edvard   Sävar   Nils Fredrik Bäckström - Maria Kristina Andersdotter
1846-04-01   Karl Anders   Botsmark   Jonas Andersson - Maria Katarina Persdotter
1846-04-04   Eva Katarina   Sävträsk   Anders Danielsson - Katarina Kristina Andersdotter
1846-04-04   Katarina Vilhelmina   Täfteå   Anders Andersson - Katarina Charlotta Larsdotter
1846-04-11   Lars Petter   Sävar   Lars Burman - Brita Kristina Nilsdotter
1846-04-18   Jonas   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1846-04-24   Karolina   Kroknäs   Erik Anton Rosendahl - Anna Katarina Nilsdotter
1846-04-26   Anna Karolina   Bullmark   Karl Johan Buller-Nilsson - Katarina Magdalena Larsdotter
1846-05-12   Jonas Petter   Botsmark   Anders Gustaf Andersson - Maria Ulrika Bäckström
1846-05-15   Jonas Gustaf   Sävar   Erik Gustaf Bjurberg - Anna Katarina Persdotter
1846-05-17   Olof Leonard Anton   Sävar   Ludvig Anton Schmitdt - Anna Katarina Forsell
1846-05-19   Katarina Fredrika   Tålsmark   Olof Brännström-Olofsson - Katarina Magdalena Persdotter
1846-05-26   Johan August   Täfteå   Anders Olofsson - Katarina Johanna Andersdotter
1846-05-26   Katarina Margareta   Tväråmark   Per Persson - Anna Lovisa Eriksdotter
1846-05-27   Per August   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1846-06-09   Nils Johan   Sävar   Nils Löfgren - Brita Katarina Lundbom
1846-06-13   Olof Anton   Sävar   Simon Petter Sandberg - Maria Kristina Bäckström
1846-06-17   Eva Matilda   Gravfors   Nils Nilsson - Eva Lovisa Nilsdotter
1846-06-19   Edvard   Tålsmark   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1846-06-19   Johannes   Sävar   Katarina Vilhelmina Säfsten
1846-06-19   Magdalena   Botsmark   Johan Jakob Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1846-06-22   Anders Gustaf   Sävar   Anna Fredrika Sundström
1846-06-29   Jonas Petter   Ytterboda   Johan Larsson - Brita Arvidsdotter
1846-07-01   Aron Oskar   Tålsmark   Per Degerfeldt - Lovisa Charlotta Boberg
1846-07-02   Jakob   Bullmark   Anders Hansson - Ulrika Jakobsdotter
1846-07-24   Anna Magdalena   Sävar   Jonas Säfsten - Maria Margareta Jonsdotter
1846-07-27   Anna Matilda   Bullmark   Lars Danielsson - Sara Magdalena Jonsdotter
1846-07-27   Karolina Kristina   Täfteå   Emanuel Olofsson - Anna Charlotta Nordström
1846-07-30   Katarina Ulrika   Johannisfors   Anders Andersson - Katarina Maria Mattsdotter
1846-07-31   Johan   Gravmark   Jonas Holm-Johansson - Magdalena Nilsdotter
1846-08-05   Margareta Magdalena   Åbyn   Samuel Samuelsson - Magdalena Karolina Hansdotter
1846-08-09   Albertina   Tväråmark   Johan Petter Sjöström - Margareta Katarina Karlsdotter
1846-08-12   Anna Elisabet   Sävar   Per Zakrisson - Magdalena Sandberg
1846-08-15   Per Anders   Sävar   Anders Arvidsson - Maria Kristina Persdotter
1846-08-21   Jakob   Boberg   Nils Åström-Andersson - Magdalena Jonsdotter
1846-08-21   Johan   Sävar   Olof Olofsson - Katarina Vilhelmina Nordström
1846-08-24   Nils Johan   Ytterboda   Johan Fredrik Nilsson - Ulrika Kristina Olofsdotter
1846-08-25   Karolina   Botsmark   Karl Erik Zingmark - Sofia Ulrika Jonsdotter
1846-09-03   Anna Karolina   Krokån   Jonas Uddesson - Barbro Margareta Johansdotter
1846-09-05   Olof Peter   Ytterboda   Jonas Boström - Maria Kristina Jonsdotter
1846-09-06   Johanna Josefina   Täfteböle   Anders Gustaf Johansson - Kristina Magdalena Johansdotter
1846-09-08   Maria Charlotta   Botsmark   Hans Petter Nyström - Brita Henrika Andersdotter
1846-09-09   Anna Katarina   Granträsk   Johan Lundström-Olofsson - Anna Magdalena Olofsdotter
1846-09-09   Karl Anton   Botsmark   Jakob Lindgren - Karolina Sofia Zingmark
1846-09-14   Kristina Karolina   Klappmark   Johan Lustigbuss-Johansson - Maria Brita Andersdotter
1846-09-15   Klara Sofia   Växtholm   Erik Fällgren - Sofia Margareta Andersdotter
1846-09-16   August Wilhelm   Johannisfors   Gustaf Wilhelm Hammarstedt - Katarina Lovisa Flodin
1846-09-18   Maria Kristina   Mickelsträsk   Anders Olofsson - Katarina Ulrika Ormstedt
1846-09-19   Per August   Sävar   Nathanael Säfvenberg - Anna Magdalena Andersdotter
1846-09-20   Lars Gustaf   Ivarsboda   Isak Mattsson - Anna Magdalena Andersdotter
1846-09-21   Jonas Petter   Ytterboda   Jonas Larsson - Magdalena Sofia Nilsdotter
1846-10-09   Nathanael August   Sävar bruk   Anders Kriström - Karolina Svartling
1846-10-14   Anna Katarina   Sävar   Per Persson - Hedvig Charlotta Arvidsdotter
1846-10-15   Eva Kristina   Sävar   Johan Daniel Sandberg - Anna Brita Andersdotter
1846-10-21   Margareta Karolina   Skravelbäck   Anders Andersson - Anna Maria Berg
1846-11-15   Margareta Katarina   Sävar   Per Wilhelm Berg - Katarina Magdalena Johansdotter
1846-11-19   Johan   Holmfors   Zakris Snabbman-Persson - Anna Johanna Johansdotter
1846-12-07   Margareta Magdalena   Gravmark   Johan Petter Lejon - Anna Magdalena Samuelsdotter
1846-12-18   Maria Charlotta   Täfteå   Nils Persson - Charlotta Persdotter
1846-12-23   Katarina Vilhelmina   Bullmark   Hans Hansson - Margareta Katarina Danielsdotter
1846-12-23   Olof   Bullmark   Jonas Gustaf Hansson - Maria Johanna Persdotter
1846-12-27   Anna Ulrika   Johannisfors   Johan Olofsson - Helena Kristina Zakrisdotter
1847-01-03   Maria Vilhelmina   Täfteå   Jonas Krok-Eriksson - Katarina Maria Österlund
1847-01-04   Gustaf Hieronymus   Ostnäs   Karl Österlund - Margareta Magdalena Norbrandt
1847-01-10   Nils Jakob   Sävar   Olof Söderström - Magdalena Lovisa Andersdotter
1847-01-14   Hedvig Sofia   Botsmark   Hans Åström-Israelsson - Anna Johanna Andersdotter
1847-01-26   Alfred   Sävar   Nils Fredrik Fällman - Ulrika Löving
1847-01-27   Nils Olof   Sävar   Nils Hedlund - Maria Margareta Olofsdotter
1847-02-04   Elisabet Sofia   Sävar   Jonas Larsson - Katarina Johanna Hammarstedt
1847-02-12   Per   Ösjön   Per Andersson - Kristina Katarina Bäckström
1847-02-20   Karl Gustaf   Östermark   Jonas Andreas Zingmark - Katarina Lovisa Gustafsdotter
1847-02-24   Olof   Sävar   Olof Larsson - Katarina Magdalena Nilsdotter
1847-02-27   Karl Olof   Johannisfors   Johan Hammarström - Lisa Katarina Forsberg
1847-02-27   Maria Charlotta   Täfteå   Karl Jonas Olofsson - Anna Kristina Eriksdotter
1847-03-06   Margareta Magdalena   Tväråmark   Johan Karlsson - Sara Magdalena Eriksdotter
1847-03-09   Anders   Johannisfors   Hans Olof Widmark - Sofia Amalia Forsberg
1847-03-10   Karl Johan   Sävar   Johan Hammarstedt - Margareta Magdalena Salman
1847-03-20   Johan Petter   Krokfors   Anders Andersson - Lena Katarina Johansdotter
1847-03-23   Anna Maria   Täfteböle   Johan Nordqvist - Maria Magdalena Nilsdotter
1847-03-28   Magdalena Johanna   Växtholm   Anders Moritz - Sara Magdalena Rönnberg
1847-04-06   Nils Johannes   Granträsk   Karl Petter Olofsson - Brita Lovisa Bäckström
1847-04-09   Anders   Tväråmark   Erik Hammarstedt - Brita Kristina Persdotter
1847-04-19   Katarina Johanna   Ytterboda   Lars Petter Boström - Ulrika Nilsdotter
1847-05-04   Emanuel   Johannisfors   Lars Emanuelsson - Anna Brita Persdotter
1847-05-07   Gustava   Sävar   Lars Gustaf Sandberg - Maria Margareta Nilsdotter
1847-05-09   Per   Täfteå   Per Persson - Brita Kristina Strandgren
1847-05-13   Johanna   Täfteå   Olof Petter Strandgren - Katarina Lovisa Olofsdotter
1847-05-29   Anna Gustava   Bullmark   Margareta Sofia Larsdotter
1847-06-08   Karolina Eugenia   Sävar bruk   Olof Wincent - Kristina Margareta Karlsdotter
1847-06-16   Henrik   Botsmark   Hans Persson - Margareta Magdalena Zingmark
1847-06-18   Johanna Vilhelmina   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1847-06-24   Johanna Vilhelmina   Sävar   Olof Petter Kriström - Maria Ulrika Nordström
1847-07-08   Katarina Margareta   Brattfors   Elisabet Margareta Gabrielsdotter
1847-07-10   Katarina Vilhelmina   Sävar   Evald Sandberg - Margareta Katarina Kriström
1847-07-13   Johan   Sävar   Per Zakrisson - Magdalena Sandberg
1847-07-13   Maria Elisabet   Sävar   Per Zakrisson - Magdalena Sandberg
1847-07-14   Katarina Maria   Täfteå   Karl Persson - Brita Margareta Andersdotter
1847-07-21   Brita Johanna   Hjoggmark   Lars Gustaf Fällman - Sara Magdalena Nilsdotter
1847-08-05   Magdalena Charlotta   Täfteå   Karl Johan Andersson - Maria Brita Olofsdotter
1847-08-09   August   Johannisfors   Anders Gustaf Norgren - Maria Kristina Lundström
1847-08-13   Agnes Katarina   Sävar   Ludvig Anton Schmitdt - Anna Katarina Forsell
1847-08-20   Olof August   Tålsmark   Per Degerfeldt - Lovisa Charlotta Boberg
1847-08-23   Charlotta   Täfteå   Anders Persson - Brita Margareta Jonsdotter
1847-08-29   Anna Agata   Sävar   Johan Nordström - Maria Johanna Säfsten
1847-09-01   Karolina Amalia   Täfteå   Jonas Kristiansson - Anna Kristina Nilsdotter
1847-09-05   Daniel   Sävträsk   Anders Danielsson - Katarina Kristina Andersdotter
1847-09-10   Anna Agata   Sävar   Anders Persson - Margareta Katarina Nilsdotter
1847-09-11   Anna Karolina   Ytterträsk   Olof Jonsson - Margareta Charlotta Andersdotter
1847-09-16   Erik   Tväråmark   Anders Gustaf Eriksson - Marta Persdotter
1847-09-17   Maria Ulrika   Ivarsboda   Nils Petter Hjelt-Olofsson - Kristina Magdalena Andersdotter
1847-09-18   Katarina Vilhelmina   Bullmark   Olof Petter Persson - Sara Maria Olofsdotter
1847-09-27   Katarina Vilhelmina   Ostnäs   Olof Kröger - Kristina Katarina Hansdotter
1847-10-03   Johan Petter   Hjoggmark   Olof Nilsson - Brita Margareta Nathanaelsdotter
1847-10-04   Karl   Tväråmark   Samuel Samuelsson - Magdalena Karolina Hansdotter
1847-10-10   Karolina Ulrika   Krokbäck   Anders Nilsson-Gradin - Brita Greta Nilsdotter
1847-10-23   Emanuel   Johannisfors   Anders Andersson - Katarina Maria Mattsdotter
1847-10-29   Fredrika   Risbäck   Per Persson - Anna Maria Olofsdotter
1847-11-04   Erik Anders   Östanträsk   Anders Gustaf Åberg - Margareta Ulrika Sjöman
1847-11-06   Erik   Täfteå   Erik Eriksson - Kristina Katarina Johansdotter
1847-11-07   Anna Ulrika   Tålsmark   Per Persson - Anna Magdalena Larsdotter
1847-11-07   Nils Jakob   Sävar   Nils Petter Nilsson - Maria Kristina Nordström
1847-11-13   Anders   Sävar bruk   Johan Petter Forsmark - Sara Brita Persdotter
1847-11-13   Anna Maria   Sävar   Johan Boberg - Anna Magdalena Bäckström
1847-11-13   Olof   Sävar bruk   Johan Petter Forsmark - Sara Brita Persdotter
1847-11-15   Nils Johan   Gravmark   Johan Samuelsson - Brita Margareta Nilsdotter
1847-12-06   Karl Erik   Tväråmark   Per Persson - Anna Lovisa Eriksdotter
1847-12-13   Per Gustaf   Gravfors   Nils Fredrik Johansson - Anna Charlotta Gustafsdotter
1847-12-14   Karl   Gravmark   Johan Petter Lejon - Anna Magdalena Samuelsdotter
1847-12-16   Anna Sofia   Sävar   Per Blomberg - Anna Lovisa Molin
1847-12-22   Anders Petter   Sävar bruk   Nils Boman - Lovisa Andersdotter
1847-12-22   Maria Magdalena   Dalfors   Olof Dahl-Olofsson - Maria Brita Jonsdotter
1847-12-30   Karl Markus   Sävar   Lars Petter Mattsson - Katarina Magdalena Larsdotter
1848-01-03   Sara Matilda   Gunnismark   Olof Nilsson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1848-01-07   August   Sävar bruk   Erik Eriksson - Brita Lovisa Håkman
1848-01-07   Karl Gustaf   Tväråmark   Jakob Andersson - Anna Katarina Nilsdotter
1848-01-13   Kristina Vilhelmina   Täfteå   Olof Petter Andersson - Kristina Magdalena Nilsdotter
1848-01-19   Anna Maria   Bäckfors   Johan Petter Löfgren - Maria Kristina Johansdotter
1848-01-26   Per Anton   Täfteböle   Per Andersson - Brita Katarina Sandberg
1848-01-27   Per Anton   Sävar   Anders Holmström - Eva Kristina Sandberg
1848-01-29   Johan Gustaf   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1848-02-02   Kristina Margareta   Sävar   Jakob Lundström - Maria Kristina Westman
1848-02-05   Katarina Charlotta   Bullmark   Hans Petter Nilsson - Anna Katarina Lundström
1848-02-07   Josefina Karolina   Johannisfors   Gustaf Wilhelm Hammarstedt - Katarina Lovisa Flodin
1848-02-11   Gustaf Anton Immanuel   Sävar   Erik Andreas Rosenius - Karolina Edelstam
1848-02-16   Aron   Skogberg   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1848-02-18   Johan Petter   Täfteböle   Maria Fredrika Qvist
1848-02-28   Olof   Mickelsträsk   Anders Andersson - Maria Karolina Olofsdotter
1848-02-29   Anton   Botsmark   Johan Granroth - Kristina Katarina Gabrielsdotter
1848-03-06   Olof Anton   Sävar   Olof Persson - Maria Brita Gabrielsdotter
1848-03-11   Johan Daniel   Nyby   Erik Samuel Eriksson - Brita Katarina Persdotter
1848-03-11   Johan Petter   Ytterboda   Per Brändström - Karolina Nilsdotter
1848-03-13   Sofia   Sävar   Aron Lindström - Anna Katarina Wincent
1848-03-14   Katarina Lovisa   Ytterboda   Karl Johan Wacker-Karlsson - Maria Sofia Molin
1848-03-20   Magdalena Sofia   Ivarsboda   Anders Andersson - Ulrika Lovisa Andersdotter
1848-03-21   Anders Wilhelm   Brattfors   Anders Gustaf Abrahamsson - Kristina Katarina Jonsdotter
1848-03-25   Johanna Vilhelmina   Sävar bruk   Nils Boberg-Nilsson - Kristina Johanna Warg
1848-03-28   Maria Matilda   Ytterboda   Olof Boberg - Johanna Boberg
1848-03-29   Lovisa Johanna   Sävar   Jonas Säfsten - Maria Margareta Jonsdotter
1848-04-02   Katarina Johanna   Ytterboda   Johan Larsson - Brita Arvidsdotter
1848-04-04   Karl Petter   Krokbäck   Maria Kristina Nilsdotter
1848-04-08   Johannes   Bäckfors   Olof Anton Fredriksson - Eva Maria Andersdotter
1848-04-24   Nils August   Sävar   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1848-05-07   Johan Gustaf   Olofsfors   Christian Gustaf Eklund - Anna Lisa Eriksdotter
1848-05-11   Nathanael   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1848-05-14   Karl Emanuel   Bullmark   Karl Johan Buller-Nilsson - Katarina Magdalena Larsdotter
1848-05-22   Johan Anton   Bullmark   Jonas Gustaf Hansson - Maria Johanna Persdotter
1848-05-22   Johan Petter   Sävar   Olof Petter Olofsson - Anna Brita Larsdotter
1848-05-27   Jakob   Botsmark   Johan Jakob Jakobsson - Kristina Katarina Danielsdotter
1848-06-09   Johan Algot   Sävar   Johan Petter Gren - Anna Kristina Boberg
1848-06-09   Lars August   Gunnismark   Per Andersson - Margareta Katarina Andersdotter
1848-06-12   Anna Matilda   Sävar   Karl Erik Sjöström - Anna Magdalena Johansdotter
1848-06-12   Johan Anton   Täfteå   Anders Larsson - Lisa Katarina Mattsdotter
1848-06-14   Maria Vilhelmina   Täfteböle   Anders Gustaf Johansson - Kristina Magdalena Johansdotter
1848-06-16   Katarina Vilhelmina   Sävar   Karl Jonas Lundström - Brita Margareta Nathanaelsdotter
1848-06-26   Margareta Magdalena   Sävar   Nathanael Nathanaelsson - Maria Margareta Nilsdotter
1848-06-30   Zakarias   Holmfors   Zakris Snabbman-Persson - Anna Johanna Johansdotter
1848-07-02   Brita Charlotta   Hjoggmark   Lars Gustaf Fällman - Sara Magdalena Nilsdotter
1848-07-09   Johan   Tväråmark   Erik Hammarstedt - Brita Kristina Persdotter
1848-07-10   Nils Jakob   Tväråmark   Anders Björk - Maria Kristina Johansdotter
1848-07-14   Maria Lovisa   Sävar   Nils Löfgren - Brita Katarina Lundbom
1848-07-22   Nils August   Bullmark   Hans Hansson - Margareta Katarina Danielsdotter
1848-07-22   Vilhelmina   Botsmark   Johan Johansson - Magdalena Kristina Jakobsdotter
1848-07-23   Kristina Johanna   Ytterstmark   Hans Hansson - Maria Johanna Åström
1848-07-24   Katarina Johanna   Täfteå   Per Persson - Brita Kristina Strandgren
1848-07-28   Johan August   Sävar   Johan Petter Ögren - Lovisa Margareta Boberg
1848-08-03   Karl Petter   Täfteå   Karl Persson - Brita Margareta Andersdotter
1848-08-11   Margareta Katarina   Botsmark   Hans Petter Nyström - Brita Henrika Andersdotter
1848-08-13   Nils August   Sävar   Nils Johan Holmgren - Maria Charlotta Tjernström
1848-08-15   Johan   Sävar   Anders Arvidsson - Maria Kristina Persdotter
1848-08-18   Johan August   Sävar   Lars Johan Larsson - Katarina Margareta Nordström
1848-08-30   Margareta Sofia   Botsmark   Nils Johan Andersson - Sara Magdalena Danielsdotter
1848-08-31   Lars Oskar   Sävar   Olof Olofsson - Katarina Vilhelmina Nordström
1848-09-02   Wilhelm   Sävar   Anna Katarina Sundbom
1848-09-16   Charlotta Karolina   Sävar   Anders Gustaf Blomster - Johanna Kristina Wincent
1848-09-18   Brita Ulrika   Botsmark   Hans Åström-Israelsson - Anna Johanna Andersdotter
1848-09-24   Eva Katarina   Sävträsk   Anders Danielsson - Katarina Kristina Andersdotter
1848-09-27   Johan Zakarias   Johannisfors   Zakris Hörnqvist-Zakrisson - Anna Ulrika Jonsdotter
1848-09-29   Per Wilhelm   Johannisfors   Johan Hammarström - Lisa Katarina Forsberg
1848-09-30   Maria Johanna   Tväråmark   Per Forsman-Persson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1848-09-30   Ulrika Charlotta   Tväråmark   Per Forsman-Persson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1848-10-02   Katarina Margareta   Ostnäs   Karl Österlund - Margareta Magdalena Norbrandt
1848-10-14   Jonas Albert   Johannisfors   Jonas Ulin-Persson - Margareta Katarina Esaiasdotter
1848-10-14   Matilda Karolina   Sävar bruk   Olof Wincent - Kristina Margareta Karlsdotter
1848-10-31   Johan August   Granträsk   Karl Petter Olofsson - Brita Lovisa Bäckström
1848-11-17   Johan Jakob   Täfteå   Emanuel Olofsson - Anna Charlotta Nordström
1848-11-20   Jakob   Sävar   Jakob Nordström - Brita Lovisa Hammarstedt
1848-11-27   Johan Jakob   Bullmark   Anders Hansson - Ulrika Jakobsdotter
1848-11-30   Katarina Magdalena   Hjoggmark   Olof Nilsson - Brita Margareta Nathanaelsdotter
1848-12-02   Olof   Sävar   Johan Boström - Cecilia Sofia Arvidsdotter
1848-12-03   Samuel   Tväråmark   Per Persson - Anna Lovisa Eriksdotter
1848-12-04   Margareta Sofia   Johannisfors   Hans Olof Widmark - Sofia Amalia Forsberg
1848-12-12   Ulrika Charlotta   Tväråmark   Samuel Samuelsson - Magdalena Karolina Hansdotter
1848-12-18   Anna Maria   Tålsmark   Lars Emanuelsson - Anna Brita Persdotter
1848-12-22   Johan Petter   Tålsmark   Per Degerfeldt - Lovisa Charlotta Boberg
1848-12-23   Jonas Gustaf   Sävar   Anders Aron Bäckström - Lisa Sofia Norlin
1848-12-24   Adam   Mickelsträsk   Johan Holmberg - Anna Maria Isaksdotter
1848-12-30   Anna Lovisa   Gravfors   Nils Nilsson - Eva Lovisa Nilsdotter
1849-01-03   Kristina Lovisa   Sävar   Olof Söderström - Magdalena Lovisa Andersdotter
1849-01-07   Maria Elisabet   Tväråmark   Per Åström-Samuelsson - Anna Maria Johansdotter
1849-01-11   Johan Andreas   Östermark   Jonas Andreas Zingmark - Katarina Lovisa Gustafsdotter
1849-01-13   Margareta Katarina   Ivarsboda   Lars Jonsson - Berta Margareta Andersdotter
1849-01-14   Olof Anton   Bullmark   Nils From-Olofsson - Margareta Kristina Olofsdotter
1849-01-23   Vilhelmina   Täfteå   Nils Persson - Charlotta Persdotter
1849-01-28   Erik Gustaf   Ösjön   Per Andersson - Kristina Katarina Bäckström
1849-02-02   Andreas   Mickelsträsk   Anders Olofsson - Katarina Ulrika Ormstedt
1849-02-05   Erik August   Täfteå   Karl Jonas Olofsson - Anna Kristina Eriksdotter
1849-02-09   Maria Matilda   Sävar   Simon Petter Sandberg - Maria Kristina Bäckström
1849-02-10   Johan Petter   Sävar bruk   Per Wilhelm Berg - Katarina Magdalena Johansdotter
1849-02-12   Kristina Albertina   Sävar bruk   Johan Petter Forsmark - Sara Brita Persdotter
1849-02-14   Johan   Tväråmark   Johan Karlsson - Sara Magdalena Eriksdotter
1849-02-26   Maria Vilhelmina   Sävar bruk   Anders Kriström - Karolina Svartling
1849-03-09   Jonas   Växtholm   Erik Fällgren - Sofia Margareta Andersdotter
1849-03-09   Nils   Gravmark   Jonas Holm-Johansson - Magdalena Nilsdotter
1849-03-11   Matthias   Johannisfors   Anders Andersson - Katarina Maria Mattsdotter
1849-03-24   Charlotta Sofia   Fjäderbäck   Karl Johan Samuelsson - Katarina Charlotta Eriksdotter
1849-03-30   Anna Karolina   Gravmark   Anders Johansson - Maria Kristina Hansdotter
1849-04-04   Anders   Bullbäck   Olof Olofsson - Lisa Katarina Andersdotter
1849-04-04   Johanna Vilhelmina   Sävar   Johan Nordström - Maria Johanna Säfsten
1849-04-05   Johannes   Tålsmark   Per Persson - Anna Magdalena Larsdotter
1849-04-13   Augusta Katarina   Johannisfors   Anders Gustaf Norgren - Maria Kristina Lundström
1849-04-17   Anna Karolina   Sävar   Anna Magdalena Forsmark
1849-04-19   Anna Karolina   Ivarsboda   Nils Petter Hjelt-Olofsson - Kristina Magdalena Andersdotter
1849-04-23   Charlotta Vilhelmina   Täfteå   Karl Karlstedt - Katarina Kristina Larsdotter
1849-04-29   Maria Matilda   Bodnäs   Karl Petter Samuelsson - Johanna Johansdotter
1849-05-06   Abraham Anton   Bullmark   Katarina Lovisa Buller
1849-05-28   Gustaf Reinhold   Johannisfors   Gustaf Wilhelm Hammarstedt - Katarina Lovisa Flodin
1849-06-03   Anna Sofia   Sävar bruk   Per Forsell - Henrika Widfors
1849-06-07   Andreas   Ösjön   Matthias Andersson - Sofia Margareta Bäckström
1849-06-10   Katarina Magdalena   Bullmark   Karl Emanuel Lundström - Ulrika Johansdotter
1849-07-11   Erika Charlotta   Täfteå   Erik Emanuel Sjöström - Kristina Charlotta Grubbström
1849-07-11   Karolina   Täfteå   Jonas Krok-Eriksson - Katarina Maria Österlund
1849-07-12   Karl Johan   Ytterboda   Karl Johan Wacker-Karlsson - Maria Sofia Molin
1849-07-18   Anna Karolina   Täfteå   Karl Johan Andersson - Maria Brita Olofsdotter
1849-07-19   Johan Petter   Sävar   Olof Petter Olofsson - Anna Brita Larsdotter
1849-07-20   Lars Gustaf   Tväråmark   Johan Petter Sjöström - Margareta Katarina Karlsdotter
1849-07-22   Johan Gustaf   Hjoggmark   Lars Gustaf Fällman - Sara Magdalena Nilsdotter
1849-07-25   Matilda Charlotta   Gravfors   Nils Fredrik Johansson - Anna Charlotta Gustafsdotter
1849-07-25   Olof Anton   Täfteböle   Johan Mattsson - Anna Elisabet Kröger
1849-07-29   Katarina Johanna   Skogberg   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1849-08-03   Karl   Täfteå   Anders Andersson - Margareta Magdalena Olofsdotter
1849-08-18   Johanna   Botsmark   Jakob Lindgren - Karolina Sofia Zingmark
1849-08-19   Kristina Karolina   Tålsmark   Johan Danielsson - Anna Brita Olofsdotter
1849-08-27   Jonas   Sävar   Jonas Larsson - Katarina Johanna Hammarstedt
1849-09-03   Zakarias   Johannisfors   Nils Petter Zakrisson - Margareta Magdalena Andersdotter
1849-09-04   Maria Magdalena   Tväråmark   Jakob Andersson - Anna Katarina Nilsdotter
1849-09-05   Lars August   Sävar   Brita Lotta Johansdotter
1849-09-06   Evald   Sävar   Johan Daniel Sandberg - Anna Brita Andersdotter
1849-09-06   Jonas Petter   Botsmark   Jonas Sjöman - Anna Fredrika Persdotter
1849-09-08   Emma Sofia   Ytterboda   Jonas Larsson - Magdalena Sofia Nilsdotter
1849-09-14   Ludvig August   Sävar   Ludvig Anton Schmitdt - Anna Katarina Forsell
1849-09-16   Per   Sävar   Per Persson - Hedvig Charlotta Arvidsdotter
1849-09-28   Kristina Sofia   Botsmark   Karl Nystedt - Anna Sofia Andersdotter
1849-09-29   Fredrik   Johannisfors   Zakris Hörnqvist-Zakrisson - Anna Ulrika Jonsdotter
1849-10-07   Fredrik   Sävar   Nathanael Säfvenberg - Anna Magdalena Andersdotter
1849-10-15   Anna Johanna   Sävar   Anders Gustaf Sjöström - Beata Johanna Nilsdotter
1849-10-15   Maria Matilda   Växtholm   Anders Moritz - Sara Magdalena Rönnberg
1849-11-03   Katarina Gustava   Sävar   Nils Boberg-Nilsson - Kristina Johanna Warg
1849-11-07   Lars Gustaf   Bullmark   Hans Hansson - Margareta Katarina Danielsdotter
1849-11-10   Nils Johan   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1849-11-11   Olof   Tväråmark   Nils Olofsson - Maria Magdalena Olofsdotter
1849-11-12   Katarina Lovisa   Granträsk   Karl Petter Olofsson - Brita Lovisa Bäckström
1849-11-12   Per August   Sävar   Nils Fredrik Fällman - Ulrika Löving
1849-11-13   Johan Petter   Sävar   Olof Persson - Maria Brita Gabrielsdotter
1849-11-14   Karl Erik   Ytterträsk   Olof Jonsson - Margareta Charlotta Andersdotter
1849-11-14   Lars Johan   Ytterboda   Lars Petter Boström - Ulrika Nilsdotter
1849-11-15   Johan Gustaf   Bullmark   Jonas Olofsson - Anna Brita Jakobsdotter
1849-11-16   Erik Alfred   Sävar   Erik Gustaf Hedström - Margareta Katarina Kriström
1849-11-19   Anna Karolina   Sävar bruk   Olof Wincent - Kristina Margareta Karlsdotter
1849-11-27   Olof Petter   Tväråmark   Olof Björk - Anna Maria Johansdotter
1849-12-03   Amalia   Täfteå   Anna Kristina Boman
1849-12-11   Johanna Karolina   Sävar   Lars Gustaf Sandberg - Maria Margareta Nilsdotter
1849-12-25   Margareta Katarina   Tväråmark   Anders Gustaf Eriksson - Marta Persdotter
1850-01-04   Maria Magdalena   Ytterstmark   Hans Hansson - Maria Johanna Åström
1850-01-16   Samuel   Tväråmark   Samuel Samuelsson - Magdalena Karolina Hansdotter
1850-01-17   Anders Aron   Sävar   Anders Aron Bäckström - Lisa Sofia Norlin
1850-01-18   Marta Helena   Johannisfors   Johan Olofsson - Helena Kristina Zakrisdotter
1850-01-27   Johannes   Sävar   Anders Holmström - Eva Kristina Sandberg
1850-02-08   Johan Petter   Sävar   Per Blomberg - Anna Lovisa Molin
1850-02-11   Lars Petter   Sävar   Lars Burman - Brita Kristina Nilsdotter
1850-02-20   Anders   Mickelsträsk   Per Andersson - Eva Katarina Henriksdotter
1850-03-07   Johanna Karolina   Täfteå   Karl Jonas Olofsson - Anna Kristina Eriksdotter
1850-03-10   Lars August   Sävar   Nils Löfgren - Brita Katarina Lundbom
1850-03-20   Olivia Florentina   Sävar bruk   Erik Eriksson - Brita Lovisa Håkman
1850-03-21   Karl Erik   Sävar   Johan Petter Ögren - Lovisa Margareta Boberg
1850-03-24   Anders Gustaf   Täfteå   Karl Persson - Brita Margareta Andersdotter
1850-03-25   Anna Maria   Täfteå   Maria Fredrika Qvist
1850-03-25   Brita Charlotta   Täfteå   Per Persson - Brita Kristina Strandgren
1850-03-25   Olof Daniel   Sävar   Jakob Lundström - Maria Kristina Westman
1850-03-30   Anders Gustaf   Johannisfors   Nils Widmark - Anna Katarina Johansdotter
1850-03-31   Maria Vilhelmina   Växtholm   Erik Fällgren - Sofia Margareta Andersdotter
1850-04-03   Olof Peter   Östanträsk   Anders Gustaf Åberg - Margareta Ulrika Sjöman
1850-04-12   Johan August   Sävar   Johan Petter Boberg - Johanna Kristina Bäckström
1850-04-15   Margareta Kristina   Johannisfors   Anders Andersson - Katarina Maria Mattsdotter
1850-04-17   Johannes   Täfteå   Erik Eriksson - Kristina Katarina Johansdotter
1850-04-21   Anders Gustaf   Skravelbäck   Simon Simonsson - Brita Kristina Andersdotter
1850-04-21   Nils August   Gunnismark   Olof Nilsson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1850-04-24   Anna Karolina   Botsmark   Hans Åström-Israelsson - Anna Johanna Andersdotter
1850-04-28   Brita Margareta   Tväråmark   Per Åström-Samuelsson - Anna Maria Johansdotter
1850-04-30   Kristina Vilhelmina   Botsmark   Hans Petter Nyström - Brita Henrika Andersdotter
1850-05-12   Agata   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1850-05-12   Karolina Vilhelmina   Gravmark   Johan Samuelsson - Brita Margareta Nilsdotter
1850-05-12   Karolina   Tväråmark   Håkan Nathanaelsson - Brita Margareta Andersdotter
1850-05-16   Kristina Lisa   Sävar   Jakob Nordström - Brita Lovisa Hammarstedt
1850-05-21   Karl Anton   Nyby   Erik Samuel Eriksson - Brita Katarina Persdotter
1850-05-26   Per   Bullmark   Hans Petter Nilsson - Anna Katarina Lundström
1850-05-27   Maria Lovisa   Sävar   Nils Johan Holmgren - Maria Charlotta Tjernström
1850-05-31   Sofia Amalia   Tålsmark   Lars Emanuelsson - Anna Brita Persdotter
1850-06-10   Nathanael   Sävar   Evald Sandberg - Margareta Katarina Kriström
1850-06-14   Martin August   Sävar   Johan Petter Gren - Anna Kristina Boberg
1850-06-15   Karl Fredrik   Fjäderbäck   Anders Björk - Maria Kristina Johansdotter
1850-06-16   Erik   Holmfors   Zakris Snabbman-Persson - Anna Johanna Johansdotter
1850-06-27   Nils Adam   Boberg   Nils Åström-Andersson - Magdalena Jonsdotter
1850-06-28   Ulrika Kristina   Ösjön   Matthias Andersson - Sofia Margareta Bäckström
1850-06-29   Johan Petter   Sävar   Olof Larsson - Katarina Magdalena Nilsdotter
1850-06-29   Jonas   Sävar   Jonas Säfsten - Maria Margareta Jonsdotter
1850-07-06   Katarina Kristina   Sävträsk   Anders Danielsson - Katarina Kristina Andersdotter
1850-07-11   Anna Vilhelmina   Sävar   Olof Olofsson - Katarina Vilhelmina Nordström
1850-07-15   Johan Wilhelm   Täfteböle   Per Andersson - Brita Katarina Sandberg
1850-07-16   Per Anton   Bullmark   Lars Danielsson - Sara Magdalena Jonsdotter
1850-07-22   Karl   Sävar   Anders Arvidsson - Maria Kristina Persdotter
1850-07-22   Lars Petter   Tålsmark   Karl Johan Buller-Nilsson - Katarina Magdalena Larsdotter
1850-08-02   Katarina Johanna   Bullmark   Jonas Gustaf Hansson - Maria Johanna Persdotter
1850-08-22   Maria Charlotta   Sävar   Johan Petter Forsgren - Katarina Charlotta Sundberg
1850-08-29   Katarina Sofia   Bullmark   Anders Hansson - Ulrika Jakobsdotter
1850-09-06   Johan   Sävar   Johan Boberg - Anna Magdalena Bäckström
1850-09-06   Karolina Sofia   Botsmark   Anders Gustaf Andersson - Maria Ulrika Bäckström
1850-09-07   Per Gustaf   Hjoggmark   Lars Gustaf Fällman - Sara Magdalena Nilsdotter
1850-09-08   Kristina Sofia   Marielund   Anders Gustaf Norgren - Maria Kristina Lundström
1850-09-08   Maria   Bodnäs   Maria Johanna Olofsdotter
1850-09-09   Maria Vilhelmina   Östermark   Jonas Andreas Zingmark - Katarina Lovisa Gustafsdotter
1850-10-05   Matilda Eliana   Tålsmark   Per Degerfeldt - Lovisa Charlotta Boberg
1850-10-13   Klara   Ytterboda   Olof Boberg - Johanna Boberg
1850-10-17   Maria Johanna   Sävar   Johan Erik Holmdahl - Anna Magdalena Kriström
1850-10-21   Matthias   Ösjön   Per Andersson - Kristina Katarina Bäckström
1850-10-29   Anna Katarina   Täfteböle   Johan Mattsson - Anna Elisabet Kröger
1850-11-01   Olof   Åbyn   Per Forsman-Persson - Katarina Magdalena Olofsdotter
1850-11-03   Anders   Bjurfors   Nils Nilsson - Eva Lovisa Nilsdotter
1850-11-09   Erik   Åbyn   Per Persson - Anna Lovisa Eriksdotter
1850-11-12   Nils August   Ytterboda   Johan Larsson - Brita Arvidsdotter
1850-11-15   Magdalena Charlotta   Ostnäs   Karl Österlund - Margareta Magdalena Norbrandt
1850-11-15   Nils August   Ostnäs   Karl Österlund - Margareta Magdalena Norbrandt
1850-12-01   Magdalena Matilda   Johannisfors   Hans Olof Widmark - Sofia Amalia Forsberg
1850-12-05   Anna Erika   Bullmark   Hans Hansson - Margareta Katarina Danielsdotter
1850-12-05   Lars Gustaf   Sävar bruk   Karl Erik Sjöström - Anna Magdalena Johansdotter
1850-12-07   Johan Leonard   Johannisfors   Johan Hammarström - Lisa Katarina Forsberg
1850-12-12   Anna Vilhelmina   Gravfors   Nils Fredrik Johansson - Anna Charlotta Gustafsdotter
1850-12-13   Brita Kristina   Johannisfors   Anders Widmark - Anna Barbara Hammarbäck
1850-12-15   Katarina Kristina   Sävar   Karl Bäckman - Sara Sofia Andersdotter
1850-12-20   Anna Karolina   Gravmark   Johan Petter Lejon - Anna Magdalena Samuelsdotter
1850-12-21   Lars Fredrik   Gunnismark   Sara Kristina Olofsdotter
1850-12-26   Olof Oskar   Johannisfors   Gustaf Wilhelm Hammarstedt - Katarina Lovisa Flodin
1850-12-29   Erik Olof   Täfteå   Nils Forsberg - Maria Katarina Eriksdotter
1851-01-04   Anna Fredrika   Bodnäs   Karl Petter Samuelsson - Johanna Johansdotter
1851-01-06   Karl   Gunnismark   Per Andersson - Margareta Katarina Andersdotter
1851-01-19   Karl Jonas   Sävar   Karl Jakob Ekström-Eriksson - Maria Sofia Boström
1851-01-25   Jonas   Botsmark   Nils Johan Andersson - Sara Magdalena Danielsdotter
1851-01-25   Kristina Katarina   Jämtland   Johan Petter Löfgren - Maria Kristina Johansdotter
1851-02-09   Erika   Skogberg   Erik Johansson - Elisabet Margareta Jonsdotter
1851-02-12   Olof   Tväråmark   Erik Hammarstedt - Brita Kristina Persdotter
1851-02-14   Anna Magdalena   Krokbäck   Maria Kristina Nilsdotter
1851-02-17   Johanna Kristina   Strömbäck   Anders Andersson - Anna Maria Berg
1851-02-17   Margareta Karolina   Gravmark   Christian Gustaf Eklund - Anna Lisa Eriksdotter
1851-02-23   Olof Daniel   Tålsmark   Johan Danielsson - Anna Brita Olofsdotter
1851-03-03   Johannes   Bodnäs   Eva Greta Johansdotter
1851-03-07   Albertina   Täfteå   Nils Persson - Charlotta Persdotter
1851-03-07   Emanuel   Täfteå   Emanuel Olofsson - Anna Charlotta Nordström
1851-03-16   Lovisa   Sävar   Johan Persson - Brita Katarina Boström
1851-03-18   Maria Karolina   Bjurfors   Karl Andersson - Maria Margareta Johansdotter
1851-03-19   Karolina Beata   Henriksfors   Anders Andersson - Lena Katarina Johansdotter
1851-03-22   Johan Petter   Johannisfors   Zakris Hörnqvist-Zakrisson - Anna Ulrika Jonsdotter
1851-03-26   Katarina Sofia   Ivarsboda   Isak Mattsson - Anna Magdalena Andersdotter
1851-03-31   Olof   Sävar bruk   Olof Lögdström - Maria Kristina Jonsdotter
1851-04-01   August   Sävar   Per Zakrisson - Magdalena Sandberg
1851-04-03   Johanna Karolina   Bullmark   Anders Andersson - Maria Charlotta Larsdotter
1851-04-04   Kristina Lovisa   Ivarsboda   Nathanael Nathanaelsson - Maria Margareta Nilsdotter
1851-04-06   Anders Gustaf   Sävar   Nils Nilsson - Ulrika Andersdotter
1851-04-11   Karl Erik   Täfteå   Erik Emanuel Sjöström - Kristina Charlotta Grubbström
1851-04-14   Lars Anton   Sävar   Lars Johan Larsson - Katarina Margareta Nordström
1851-04-22   Karl Erik   Tväråmark   Johan Karlsson - Sara Magdalena Eriksdotter
1851-04-24   Maria   Botsmark   Johan Jakob Andersson - Maria Margareta Fredriksdotter
1851-04-29   Olof Alfred   Sävar bruk   Anders Kriström - Karolina Svartling
1851-05-03   Katarina Charlotta   Täfteå   Karl Persson - Brita Margareta Andersdotter
1851-05-04   Anna Karolina   Täfteå   Jonas Krok-Eriksson - Katarina Maria Österlund
1851-05-08   Karl Olof   Sävar   Olof Söderström - Magdalena Lovisa Andersdotter
1851-05-10   Anna Karolina   Tväråmark   Samuel Samuelsson - Magdalena Karolina Hansdotter
1851-05-14   Erik   Tväråmark   Jakob Andersson - Anna Katarina Nilsdotter
1851-05-16   Anna Kristina   Fjäderbäck   Karl Johan Samuelsson - Katarina Charlotta Eriksdotter
1851-05-21   Erik   Risbäck   Lars Johan Olofsson - Anna Margareta Eriksdotter
1851-05-21   Johan Anton   Täfteå   Per