Abrahamsdotter, Anna Magdalena   Hjoggmark 1846-06-09   fattighjon
  Abrahamsdotter, Barbro Helena   Hjoggmark 1859-03-..   Lars Fällmans änka
  Abrahamsdotter, Kristina   Gravmark 1829-03-10   änka
  Abrahamsdotter, Maria Brita   Hjoggmark 1839-12-10   piga (52 år)
  Abrahamsson, Anders Gustaf   Brattfors 1842-08-30   Greta Kristina
  Abrahamsson, Anders Gustaf   Långåker 1877-01-12   bonde
  Abrahamsson, Anders Gustaf   Långåker 1895-04-22   änka Kristina Katarina Jonsdotter
  Abrahamsson, Jon   Johannisfors 1839-04-01   änka Brita Kristina Andersdotter
  Abrahamsson, Jon   Pålböle 1826-11-01   Olof
  Abrahamsson, Karl Erik   Grundbäck 1904-07-25   nybyggarson
  Abrahamsson, Nils Petter   Krångelbäck 1862-11-29   Nils August
  Abrahamsson, Nils   Hjoggmark 1851-03-22   fd. bonde
  Adamsdotter, Anna Johanna   Åträsk 1874-02-28   piga
  Adamsdotter, Anna Johanna   Åträsk 1874-04-24   Paulina Andrietta
  Alfredsson, Anshelm Valdemar   Rönnäs 1925-03-16   arbetare
  Alsterlund, Magnus   Sävar 1876-09-27   hustru Hulda Karolina Tunell
  Alsterlund, Magnus   Sävar 1878-06-03   Karl Magnus Waldemar
  Amnéus, Maria   Sävar 1899-02-13   Jakob Löfvenmarks hustru
  Andersdotter, Anna Agata   Skeppsvik 1916-03-22   Matts Herman Koskelas hustru
  Andersdotter, Anna Brita   Botsmark 1824-05-02   bondeänka
  Andersdotter, Anna Brita   Bullmark 1824-05-23   Hans Olofssons hustru
  Andersdotter, Anna Brita   Sävar 1879-09-15   Johan Daniel Sandbergs hustru
  Andersdotter, Anna Charlotta   Johannisfors 1854-01-24   piga
  Andersdotter, Anna Greta   Bergdal 1854-06-26   Anders Broman-Jonssons hustru
  Andersdotter, Anna Greta   Ivarsboda 1852-12-18   Nils Fredrik Perssons hustru
  Andersdotter, Anna Greta   Sävar 1841-08-01   förgångsänka
  Andersdotter, Anna Greta   Sävar 1854-01-02   Per Johanssons hustru
  Andersdotter, Anna Helena   Växtholm 1837-02-16   Samuel Jonssons hustru
  Andersdotter, Anna Johanna   Botsmark 1860-06-06   Hans Åströms hustru
  Andersdotter, Anna Karolina   Selsfors 1879-04-06   Evelina Johanna
  Andersdotter, Anna Karolina   Täfteböle 1925-10-18   Karl Anton Anderssons änka
  Andersdotter, Anna Katarina   Botsmark 1851-11-05   Thomas Erssons änka
  Andersdotter, Anna Katarina   Bullmark 1827-11-22   piga
  Andersdotter, Anna Katarina   Sävar sågverk 1879-08-16   Johan Petter Semans änka
  Andersdotter, Anna Katarina   Sävar 1847-11-23   Anders Gustaf
  Andersdotter, Anna Katarina   Täfteböle 1843-12-27   Per Anderssons hustru
  Andersdotter, Anna Kristina   Tålsmark 1824-06-13   Anna Lotta
  Andersdotter, Anna Kristina   Tålsmark 1868-03-24   inhyses
  Andersdotter, Anna Magdalena   Bullmark 1875-09-26   fattighjon
  Andersdotter, Anna Magdalena   Gravfors 1865-02-08   Klara Vilhelmina
  Andersdotter, Anna Magdalena   Gravfors 1906-08-31   fd. piga
  Andersdotter, Anna Magdalena   Ivarsboda 1892-03-30   Isak Mattssons änka
  Andersdotter, Anna Magdalena   Sävar 1850-09-16   Jon Svenssons änka
  Andersdotter, Anna Magdalena   Sävar 1876-09-12   Nathanael Säfvenbergs änka
  Andersdotter, Anna Sofia   Renträsk 1890-07-05   Hilma Sofia
  Andersdotter, Anna Ulla   Åträsk 1876-05-18   piga
  Andersdotter, Anna Ulrika   Gunnismark 1907-04-19   änka efter Olof Daniel Nyberg i Nyby
  Andersdotter, Anna   Avaliden 1886-01-09   Erik Perssons änka
  Andersdotter, Augusta Karolina   Storliden 1922-01-29   Nils August Perssons hustru
  Andersdotter, Brita Erika   Gamla Bäcknäs 1910-11-06   födorådstagerska
  Andersdotter, Brita Greta   Holmön 1858-11-26   Karl Perssons hustru
  Andersdotter, Brita Greta   Högsmyrliden 1885-09-27   Hans Ulrik Åströms hustru
  Andersdotter, Brita Greta   Täfteå 1899-10-20   Karl Erik Lundbergs änka
  Andersdotter, Brita Greta   Åbyn 1873-05-11   Håkan Nathanaelssons hustru
  Andersdotter, Brita Henrika   Botsmark 1907-02-09   Hans Petter Nyströms änka
  Andersdotter, Brita Katarina   Täfteå 1866-07-03   Anders Strandgrens änka
  Andersdotter, Brita Kristina   Johannisfors 1839-04-01   Jon Abrahamssons änka
  Andersdotter, Brita Kristina   Pålböle 1867-07-01   Abraham Blombergs änka
  Andersdotter, Brita Kristina   Sävar 1902-11-05   Simon Simonssons änka
  Andersdotter, Brita Kristina   Ytterstmark 1908-09-01   Jonas Gustaf Rönnlunds änka
  Andersdotter, Brita Magdalena   Sävar 1869-10-22   Erik Gustaf Bjurbergs hustru
  Andersdotter, Brita Sofia   Sävar 1870-08-19   Per Anderssons hustru
  Andersdotter, Brita   Bullmark 1835-04-04   Hans Larssons änka
  Andersdotter, Brita   Sävar 1829-06-23   Nils Jonssons hustru
  Andersdotter, Elisabet   Tväråmark 1880-04-08   Nils Håkanssons änka
  Andersdotter, Emma Maria   Växtholm 1885-01-20   Daniel Fällgrens hustru
  Andersdotter, Eva Kristina   Brattby 1868-09-28   Jonas Gruffman-Perssons hustru
  Andersdotter, Eva Kristina   Gunnismark 1843-12-21   Per Olofssons hustru
  Andersdotter, Eva Maria   Botsmark 1833-09-08   Johan Anderssons hustru
  Andersdotter, Eva Maria   Täfteå 1890-01-28   Olof Petter Holmströms änka
  Andersdotter, Eva Sofia   Krokbäck 1900-03-15   Erik Perssons änka
  Andersdotter, Greta Karolina   Strömbäck 1890-05-09   Jonas Gustaf Nilssons hustru
  Andersdotter, Greta Katarina   Gunnismark 1874-10-09   Per Anderssons änka
  Andersdotter, Greta Lotta   Gravfors 1868-03-26   Olof Jonssons hustru
  Andersdotter, Greta Magdalena   Bäckheden 1906-06-15   Karl Gustaf Zingmarks hustru
  Andersdotter, Greta Magdalena   Johannisfors 1857-11-15   Nils Petter Zakrissons hustru
  Andersdotter, Greta Magdalena   Lillåtjälen 1927-02-08   Johan Johanssons änka
  Andersdotter, Greta Magdalena   Pålböle 1908-06-30   piga
  Andersdotter, Greta Sofia   Brattfors 1908-09-09   Olof Perssons hustru
  Andersdotter, Greta Sofia   Sävar 1905-04-05   Olof Petter Wahlströms änka
  Andersdotter, Greta   Tålsmark 1836-11-29   änka fattighjon
  Andersdotter, Gustava Sofia   Täfteå 1915-09-14   Emanuel Jonssons änka
  Andersdotter, Katarina Johanna   Hemmesmark 1890-06-03   Karl Anton Löfgrens hustru
  Andersdotter, Katarina Johanna   Täfteå 1891-10-30   Anders Olofssons änka
  Andersdotter, Katarina Magdalena   Ytteråträsk 1891-07-11   Lars Gustaf Lindgrens hustru
  Andersdotter, Katarina Margareta   Gunnismark 1902-09-26   Karl Olofssons hustru
  Andersdotter, Katarina Margareta   Ostnäs 1899-12-17   Hans Gustaf Krögers änka
  Andersdotter, Katarina Maria   Sävar 1874-11-17   inhyses
  Andersdotter, Katarina Sofia   Melsbäck 1915-09-13   Erik Wilhelm Sundbergs änka
  Andersdotter, Katarina Sofia   Nyby 1923-02-24   Bror Oskar Brändströms hustru
  Andersdotter, Katarina Sofia   Sävar 1927-06-18   Anders Boströms änka
  Andersdotter, Katarina Sofia   Täfteå 1889-06-18   Johan Lindströms änka
  Andersdotter, Katarina Vilhelmina   Sävar 1910-09-18   Karl Nyströms hustru
  Andersdotter, Katarina   Bullbäck 1838-08-04   Nathanael Johanssons hustru
  Andersdotter, Katarina   Bullbäck 1853-09-10   Anders Johanssons hustru
  Andersdotter, Katarina   Lillåtjälen 1875-07-06   Johan Johanssons moder
  Andersdotter, Katarina   Tålsmark 1827-02-19   Johan Perssons hustru
  Andersdotter, Klara Josefina   Sävar 1913-05-13   Nils August Sandbergs änka
  Andersdotter, Klara Ulrika   Kvarnfors 1904-08-26   Johan Viderstedts hustru
  Andersdotter, Kristina Greta   Bullmark 1826-05-11   piga
  Andersdotter, Kristina Katarina   Sävar bruk 1877-03-27   Anders Sjöströms änka
  Andersdotter, Kristina Katarina   Sävar 1877-02-07   Jonas Perssons änka
  Andersdotter, Kristina Katarina   Täfteå 1862-05-11   bondedotter 32 år
  Andersdotter, Kristina Magdalena   Ivarsboda 1889-03-15   Nils Petter Hjelts änka
  Andersdotter, Kristina Margareta   Sävar 1882-10-28   Adolf Sandströms hustru
  Andersdotter, Kristina   Kroknäs 1877-09-06   Per Olofssons hustru
  Andersdotter, Kristina   Norra Sjönäs 1850-11-14   Erik Söderlunds hustru
  Andersdotter, Lena Kristina   Bullmark 1838-03-20   änka (halshuggen för barnamord)
  Andersdotter, Lena Kristina   Bullmark 1838-05-29   Nils
  Andersdotter, Lena Sofia   Grundbäck 1888-01-06   Johan Jonssons hustru
  Andersdotter, Lisa Katarina   Bullbäck 1899-06-13   Olof Olofssons änka
  Andersdotter, Lovisa   Sävar bruk 1894-12-02   Nils Bomans änka
  Andersdotter, Lovisa   Täfteå 1862-10-07   bondedotter
  Andersdotter, Magdalena Charlotta   Tålsmark 1918-12-29   Augustinus Hanssons hustru
  Andersdotter, Magdalena Katarina   Sävar 1871-07-29   Per Isakssons änka
  Andersdotter, Magdalena Lovisa   Sävar 1853-05-30   Olof Söderströms hustru
  Andersdotter, Magdalena Lovisa   Täfteå 1878-01-29   Karl Anderssons änka
  Andersdotter, Magdalena Matilda   Täfteå 1918-11-09   Jonas Gustaf Jonssons änka
  Andersdotter, Magdalena   Bullmark 1839-05-08   Anders Åbergs hustru
  Andersdotter, Magdalena   Bullmark 1877-12-09   Jakob Jakobssons änka
  Andersdotter, Magdalena   Ostnäs 1871-05-19   änka efter Nils Högdahl i Lövånger
  Andersdotter, Magdalena   Storliden 1851-11-26   Johan Anderssons hustru
  Andersdotter, Magdalena   Tålsmark 1845-11-03   Olof Olofssons änka
  Andersdotter, Magdalena   Täfteå 1864-12-24   Olof Jonssons änka
  Andersdotter, Magdalena   Täfteå 1894-11-29   Anders Strandgrens änka
  Andersdotter, Margareta Kristina   Strömåker 1908-09-20   Israel Israelssons hustru
  Andersdotter, Margareta Kristina   Sävar 1914-09-18   Johan Brändströms hustru
  Andersdotter, Margareta Lovisa   Sävar 1897-04-18   Albert Lindgrens hustru
  Andersdotter, Margareta Sofia   Sävar 1929-12-13   Karl Lindgrens änka
  Andersdotter, Margareta Ulrika   Ösjön 1863-06-16   bondedotter
  Andersdotter, Margareta   Ivarsboda 1856-07-02   Lars Anderssons änka
  Andersdotter, Maria Albertina   Grundbäck 1904-04-29   Lars Johan Anderssons hustru
  Andersdotter, Maria Brita   Gravfors 1882-05-21   Jonas Johanssons moder
  Andersdotter, Maria Brita   Johannisfors 1842-08-02   Hans Teglunds hustru
  Andersdotter, Maria Brita   Sävar 1865-09-28   änka efter Karl Nilsson i Sjöarödd
  Andersdotter, Maria Fredrika   Gravmark 1892-11-12   Anders Evald Rönnlunds hustru
  Andersdotter, Maria Gustava   Grundbäck 1873-02-25   Anders Perssons hustru
  Andersdotter, Maria Johanna   Furunäs 1869-10-04   bondedotter
  Andersdotter, Maria Johanna   Kroknäs 1905-12-30   änka efter Anders Anderssons i Gravfors
  Andersdotter, Maria Johanna   Sävar 1893-11-28   Johan Fredrik Björks hustru
  Andersdotter, Maria Johanna   Täfteå 1894-01-09   Nils Petter Lindgrens hustru
  Andersdotter, Maria Katarina   Bullmark 1864-08-04   Olof Hanssons änka 80 år
  Andersdotter, Maria Katarina   Morbyn 1893-02-28   Olof Olofssons hustru
  Andersdotter, Maria Kristina   Bodnäs 1841-06-10   Olof Anderssons hustru
  Andersdotter, Maria Kristina   Bullmark 1837-07-22   Nils Petter Anderssons hustru (AI:3 231)
  Andersdotter, Maria Kristina   Gunnismark 1897-03-29   Per Perssons hustru
  Andersdotter, Maria Kristina   Holmfors 1904-03-22   Zakarias Holmströms hustru
  Andersdotter, Maria Kristina   Ivarsboda 1840-08-15   Anders Bäckströms hustru
  Andersdotter, Maria Lisa   Högåker 1868-01-11   inhyses
  Andersdotter, Maria Lisa   Nyby 1899-06-26   piga
  Andersdotter, Maria Lotta   Botsmark 1851-08-24   Olof Peter
  Andersdotter, Maria Lotta   Botsmark 1916-11-20   Johan Ågrens änka
  Andersdotter, Maria Magdalena   Sävar 1851-05-09   Anders Öqvists änka
  Andersdotter, Maria Sofia   Ivarsboda 1926-02-13   födorådstagerska
  Andersdotter, Maria Sofia   Sundbäck 1933-02-26   August Alfred Sundströms änka
  Andersdotter, Maria Ulrika   Gravmark 1911-12-29   Johan Johanssons änka
  Andersdotter, Maria Vilhelmina   Täfteå 1914-12-03   Erik Olof Forsbergs änka
  Andersdotter, Maria Vilhelmina   Täfteå 1926-09-20   Karl Olofssons änka
  Andersdotter, Maria   Botsmark 1833-08-16   Anders Anderssons hustru
  Andersdotter, Maria   Bullmark 1845-06-..   Jakob Israelssons hustru (AI:4 216)
  Andersdotter, Maria   Mickelsträsk 1841-01-02   Olof Samuelssons hustru
  Andersdotter, Maria   Sävträsk 1850-02-11   Daniel Perssons hustru
  Andersdotter, Marta Helena   Bergvall 1895-10-16   Karl Jakob Åströms änka
  Andersdotter, Sara Greta   Holmfors 1841-05-31   Per Zakrissons hustru
  Andersdotter, Sara Kristina   Sävar 1873-02-05   Anders Bäckman-Jönssons änka
  Andersdotter, Sara   Bodnäs 1856-12-25   Anders Gustaf Bomans hustru
  Andersdotter, Sara   Sävar sågverk 1875-05-21   Johan Erik Ivanoff-Sergis änka
  Andersdotter, Sofia Margareta   Växtholm 1869-12-27   Erik Fällmans änka
  Andersdotter, Ulla   Sävar 1908-03-30   Nils Nilssons änka
  Andersdotter, Ulla   Ytterträsk 1841-06-03   piga
  Andersdotter, Ulrika Kristina   Botsmark 1918-10-21   August Lundgrens änka
  Andersdotter, Ulrika   Tväråmark 1882-07-04   Nils Nilssons änka
  Andersdotter-Abrahamsson, Anna Brita   Sävar 1932-10-06   Nils Fredrik Perssons änka
  Andersdotter-Wännström, Katarina   Sävar 1855-12-19   fattighjon soldatänka
  Andersson, Anders Albert   Krokbäck 1896-06-11   hustru Brita Sofia Rönnlund
  Andersson, Anders Albert   Krokbäck 1896-07-22   Johan Helmer
  Andersson, Anders Albin   Krokbäck 1921-03-31   Bror Henning
  Andersson, Anders Arvid   Åkerbäck 1925-06-30   hustru Anna Lovisa Wirth
  Andersson, Anders Evald   Hemmesmark 1889-03-16   bondeson
  Andersson, Anders Ferdinand   Gunnismark 1915-05-09   bondeson
  Andersson, Anders Fredrik   Sävar 1934-07-17   understödstagare
  Andersson, Anders Gustaf   Botsmark 1856-12-02   Karolina Sofia
  Andersson, Anders Gustaf   Nya Bäcknäs 1866-06-21   Erik August
  Andersson, Anders Gustaf   Nya Bäcknäs 1868-09-10   landbonde
  Andersson, Anders Gustaf   Nya Bäcknäs 1874-06-08   änka Maria Ulrika Bäckström
  Andersson, Anders Gustaf   Sävar sågverk 1872-12-25   inhyses
  Andersson, Anders Gustaf   Sävar 1891-01-02   Gustaf
  Andersson, Anders Gustaf   Sävar 1930-02-24   hustru Matilda Sofia Karlsdotter
  Andersson, Anders Gustaf   Sävar 1930-07-29   hemmansägare, änkling
  Andersson, Anders Gustaf   Tålsmark 1868-05-22   hustru Sara Kristina Olofsdotter
  Andersson, Anders Gustaf   Tålsmark 1898-09-20   fattighjon
  Andersson, Anders Gustaf   Täfteå 1873-04-20   Hulda Karolina
  Andersson, Anders Gustaf   Täfteå 1885-04-28   Olof Nikanor
  Andersson, Anders Gustaf   Täfteå 1887-11-17   arbetare
  Andersson, Anders Gustaf   Täfteå 1900-03-18   Jenny Augusta
  Andersson, Anders Ludvig   Åbyn 1913-05-22   Anders Gottfrid
  Andersson, Anders Ludvig   Ålderdomshemmet Sävar 1932-05-24   arbetare
  Andersson, Anders Oskar   Bodbyn 1937-03-19   hemmansägare
  Andersson, Anders Oskar   Sävar 1899-07-13   Olof Aulin
  Andersson, Anders   Botsmark 1833-08-16   hustru Maria Andersdotter
  Andersson, Anders   Botsmark 1836-02-11   fd. bonde (73 år)
  Andersson, Anders   Botsmark 1837-03-14   Maria Kristina
  Andersson, Anders   Botsmark 1840-05-08   bonde (72 år)
  Andersson, Anders   Botsmark 1857-01-22   hustru Maria Kristina Jakobsdotter
  Andersson, Anders   Botsmark 1862-01-10   fd. bonde (66 år)
  Andersson, Anders   Bullmark 1834-04-28   Karl Anton
  Andersson, Anders   Bullmark 1836-08-25   Brita Charlotta
  Andersson, Anders   Bullmark 1838-12-24   Hedda Charlotta
  Andersson, Anders   Bullmark 1840-02-06   Pehr
  Andersson, Anders   Bullmark 1842-06-07   Pehr August
  Andersson, Anders   Bullmark 1846-08-23   Pehr August
  Andersson, Anders   Bullmark 1848-05-22   Johan Gustaf
  Andersson, Anders   Bullmark 1851-10-27   landbonde
  Andersson, Anders   Bullmark 1851-11-21   Johanna Karolina
  Andersson, Anders   Bullmark 1853-06-17   Pehr
  Andersson, Anders   Bullmark 1863-12-13   Anders
  Andersson, Anders   Bullmark 1868-07-19   fd. bonde 61 år
  Andersson, Anders   Bullmark 1875-11-09   änka Maria Charlotta Larsdotter
  Andersson, Anders   Bullmark 1884-12-04   änka Sofia Magdalena Nilsdotter
  Andersson, Anders   Bäcknäs 1856-06-12   hustru Eva Johansdotter
  Andersson, Anders   Bäcknäs 1868-10-15   fd. nybyggare
  Andersson, Anders   Furunäs 1861-02-13   Katarina Margareta
  Andersson, Anders   Furunäs 1863-11-19   Karl Anton
  Andersson, Anders   Furunäs 1864-01-02   Sara Sofia
  Andersson, Anders   Furunäs 1868-05-02   inhyses
  Andersson, Anders   Furunäs 1886-05-15   änka Anna Sofia Rosendahl
  Andersson, Anders   Gravfors 1824-05-05   Jakob
  Andersson, Anders   Gravfors 1824-11-08   Samuel
  Andersson, Anders   Gravfors 1825-01-27   bonde
  Andersson, Anders   Gravfors 1835-12-11   Karl Johannes
  Andersson, Anders   Gravfors 1858-07-09   fd. bonde
  Andersson, Anders   Gravfors 1861-11-28   Johan Samuel
  Andersson, Anders   Gravfors 1862-12-16   änka Anna Maria Samuelsdotter
  Andersson, Anders   Gravfors 1870-01-13   fd. bonde 42 år
  Andersson, Anders   Gravfors 1905-12-30   änka Maria Johanna Andersdotter i Kroknäs
  Andersson, Anders   Grundbäck 1881-01-21   änka Sara Elisabet Jakobsdotter
  Andersson, Anders   Gunnismark 1831-08-14   hustru Katarina Israelsdotter
  Andersson, Anders   Gunnismark 1835-05-06   hustru Brita Greta Johansdotter
  Andersson, Anders   Gunnismark 1835-11-07   bonde
  Andersson, Anders   Henriksfors 1852-10-30   Karolina Beata
  Andersson, Anders   Henriksfors 1857-09-21   Israel
  Andersson, Anders   Henriksfors 1858-11-07   Johanna
  Andersson, Anders   Henriksfors 1860-01-17   Anders
  Andersson, Anders   Henriksfors 1860-03-08   landbonde
  Andersson, Anders   Henriksfors 1863-06-04   änka Helena Katarina Johansdotter
  Andersson, Anders   Ivarsboda 1843-01-02   Nils Anton
  Andersson, Anders   Ivarsboda 1846-06-13   Anders Gustaf
  Andersson, Anders   Ivarsnäs, Bygdeå 1858-06-10   Brita Karolina
  Andersson, Anders   Ivarsnäs, Bygdeå 1864-12-10   strandfiskare
  Andersson, Anders   Ivarsnäs, Bygdeå 1905-04-02   änka Anna Katarina Lundberg i Ivarsboda
  Andersson, Anders   Johannisfors 1843-06-30   Anna Katarina
  Andersson, Anders   Johannisfors 1845-01-11   Margareta Katarina
  Andersson, Anders   Johannisfors 1845-11-21   Anders
  Andersson, Anders   Johannisfors 1847-12-02   Emanuel
  Andersson, Anders   Johannisfors 1851-07-22   Andreas
  Andersson, Anders   Johannisfors 1852-11-19   Maria Lovisa
  Andersson, Anders   Johannisfors 1853-12-01   August
  Andersson, Anders   Johannisfors 1859-11-03   Johan
  Andersson, Anders   Johannisfors 1868-01-26   hustru Katarina Maria Mattsdotter
  Andersson, Anders   Johannisfors 1872-01-24   Anders Gustaf
  Andersson, Anders   Johannisfors 1879-11-24   Erik
  Andersson, Anders   Johannisfors 1890-01-27   arbetare
  Andersson, Anders   Johannisfors 1923-08-05   änka Greta Kristina Qvist
  Andersson, Anders   Mickelsträsk 1844-04-30   hustru Anna Ulrika Sjöman
  Andersson, Anders   Skravelbäck 1838-01-26   Pehr
  Andersson, Anders   Skravelbäck 1839-05-08   hustru Anna Katarina Söderström-Ersdotter
  Andersson, Anders   Skravelbäck 1845-11-17   Anna Johanna
  Andersson, Anders   Strömbäck 1856-05-24   Johan Wilhelm
  Andersson, Anders   Strömbäck 1856-05-31   Johanna Kristina
  Andersson, Anders   Strömbäck 1864-06-11   nybyggare
  Andersson, Anders   Strömbäck 1885-06-22   änka Anna Maria Berg
  Andersson, Anders   Strömåker 1902-05-22   fd. bonde
  Andersson, Anders   Sävar bruk 1868-04-21   arbetare
  Andersson, Anders   Sävar bruk 1908-05-07   änka Anna Johanna Bäckström i Sävar
  Andersson, Anders   Sävar sågverk 1872-09-25   fd. arbetare 80 år
  Andersson, Anders   Sävar 1823-08-07   Pehr
  Andersson, Anders   Sävar 1825-01-23   Ulrika Lovisa
  Andersson, Anders   Sävar 1826-06-04   Johan
  Andersson, Anders   Sävar 1830-03-13   Pehr
  Andersson, Anders   Sävar 1831-08-30   Ulrika
  Andersson, Anders   Sävar 1833-04-06   Anna Lotta
  Andersson, Anders   Sävar 1846-11-04   hustru Ulla Östensdotter
  Andersson, Anders   Sävar 1856-07-14   Sofia Albertina
  Andersson, Anders   Sävar 1859-08-10   Anders
  Andersson, Anders   Sävar 1873-02-23   bonde 37 år
  Andersson, Anders   Sävar 1877-03-06   hustru Katarina Matilda Isberg
  Andersson, Anders   Täfteå 1842-05-15   Anders Gustaf
  Andersson, Anders   Täfteå 1846-08-23   Johan August
  Andersson, Anders   Täfteå 1850-09-12   Katarina Mina
  Andersson, Anders   Täfteå 1865-07-10   Gustava
  Andersson, Anders   Täfteå 1878-01-03   fd. bonde
  Andersson, Anders   Täfteå 1884-10-21   hustru Katarina Charlotta Larsdotter
  Andersson, Anders   Täfteå 1885-01-12   änka Greta Magdalena Olofsdotter
  Andersson, Anders   Täfteå 1893-01-26   fd. bonde
  Andersson, Anna Augusta   Ivarsboda 1923-04-20   hushållerska
  Andersson, Anna Axelia   Strömåker 1916-05-27   skomakardotter
  Andersson, Anna Charlotta   Sävar 1899-01-23   Anna Matilda
  Andersson, Anna Elina   Gunnismark 1925-07-15   arbeterska
  Andersson, Arvid   Sävar 1847-06-29   förgångsman
  Andersson, Arvid   Sävar 1851-09-06   änka Anna Kristina Nathanaelsdotter (AI:4 145)
  Andersson, Elin Maria   Sävar 1930-03-05   hemmansägardotter
  Andersson, Erik Alfred   Bullmark 1936-05-17   hustru Rut Linnea Johanna Säfsten
  Andersson, Erik Alfred   Gravfors 1902-03-09   Hilma Katarina
  Andersson, Erik Alfred   Gravfors 1931-12-15   hemmansägare
  Andersson, Erik Algot   Pålböle 1912-06-02   dikningsarbetare
  Andersson, Erik Anton   Sävar 1881-08-13   Henny Maria
  Andersson, Erik Anton   Sävar 1886-01-12   Emil
  Andersson, Erik Anton   Sävar 1892-12-12   Johan Ossian
  Andersson, Erik Anton   Sävar 1892-12-26   Knut Emil
  Andersson, Erik Anton   Sävar 1911-07-05   hustru Anna Maria Bäckström
  Andersson, Erik Anton   Sävar 1923-08-24   hemmansägare
  Andersson, Erik Anton   Tålsmark 1875-12-18   Hilma Sofia
  Andersson, Erik Anton   Tålsmark 1891-02-21   Karl Sigfrid
  Andersson, Erik Anton   Tålsmark 1915-02-14   fd. bonde
  Andersson, Erik Anton   Tålsmark 1917-01-26   änka Greta Lovisa Brändström
  Andersson, Erik Johan   Strömåker 1915-01-21   Matilda Eugenia
  Andersson, Erik Johan   Strömåker 1926-04-08   skomakare
  Andersson, Erik Johan   Strömåker 1926-11-08   änka Anna Sofia Isaksdotter
  Andersson, Erik Oskar   Sävar 1920-03-08   jordbruksarbetare
  Andersson, Erik   Holmön 1852-10-05   bonde
  Andersson, Erik   Renträsk 1912-06-25   extra kronojägare
  Andersson, Erik   Renträsk 1922-04-18   änka Maria Erika Eriksdotter i Avalund
  Andersson, Erik   Tväråmark 1828-06-06   Johannes
  Andersson, Erik   Tväråmark 1830-02-03   Ulrika Kristina
  Andersson, Erik   Tväråmark 1835-06-13   Brita Kristina
  Andersson, Erik   Tväråmark 1835-07-12   Fredrika
  Andersson, Erik   Tväråmark 1846-10-19   bonde
  Andersson, Erik   Tväråmark 1867-12-02   änka Maria Margareta Jonsdotter
  Andersson, Erik   Täfteå 1867-10-12   Frans Gustaf
  Andersson, Erik   Täfteå 1891-10-30   bonde
  Andersson, Erik   Täfteå 1912-11-25   änka Maria Charlotta Lindberg
  Andersson, Erik   Ösjön 1840-07-30   hustru Kristina Greta Samuelsdotter
  Andersson, Fredrik   Högåker 1870-06-09   Anna Johanna
  Andersson, Fredrik   Högåker 1871-04-10   nybyggare
  Andersson, Gabriel   Sävar 1839-03-29   hustru Anna Greta Olsdotter
  Andersson, Gabriel   Sävar 1862-05-08   bonde
  Andersson, Gabriel   Sävar 1888-01-10   änka Sofia Magdalena Boström
  Andersson, Gustaf Ragnar Emanuel   Täfteå 1931-02-01   hemmansägarson
  Andersson, Gustaf Verner   Kvarnfors 1933-07-09   Kerstin Viola
  Andersson, Gustaf   Täfteå 1918-07-15   Set Waldemar
  Andersson, Henny Josefina   Krångelbäck 1924-05-16   Gustaf Alfred Arnqvists hustru
  Andersson, Hilda Evelina   Långåker 1910-09-29   Olof Brändströms hustru
  Andersson, Hilda Magdalena   Täfteå 1921-04-16   Olof Ludvig Johanssons hustru
  Andersson, Hulda Kristina   Sävar 1930-05-26   Jakob Bäckströms änka
  Andersson, Hulda Maria   Sävar 1925-12-28   Karl Johan Wincents hustru
  Andersson, Ingeborg Karolina   Sävar 1914-01-18   Erik August Wincents hustru
  Andersson, Isak Peter   Holmön 1856-09-26   sjöman
  Andersson, Israel   Henriksfors 1867-12-29   hustru Charlotta Sofia Stormare
  Andersson, Israel   Henriksfors 1868-01-22   Anders
  Andersson, Jakob   Tväråmark 1882-10-07   fd. bonde
  Andersson, Jakob   Tväråmark 1907-02-03   änka Anna Katarina Nilsdotter
  Andersson, Johan Anton   Gamla Bäcknäs 1901-02-20   bonde
  Andersson, Johan Anton   Ivarsboda 1937-10-09   gårdsägare
  Andersson, Johan Anton   Täfteå 1883-06-14   bonde
  Andersson, Johan Arvid   Grundbäck 1928-09-17   hustru Klara Josefina Andersson
  Andersson, Johan August   Lillåtjälen 1901-06-06   bonde
  Andersson, Johan Gustaf   Sävar 1937-09-12   arbetare
  Andersson, Johan Gustaf   Ösjön 1850-01-06   bondeson
  Andersson, Johan Jakob   Botsmark 1857-01-01   Johan Anton
  Andersson, Johan Jakob   Botsmark 1857-01-18   Karl
  Andersson, Johan Jakob   Botsmark 1864-09-07   Olof Fredrik
  Andersson, Johan Jakob   Botsmark 1864-09-27   Karl Anton
  Andersson, Johan Jakob   Botsmark 1867-11-11   Matilda
  Andersson, Johan Jakob   Botsmark 1868-07-04   hustru Maria Greta Fredriksdotter
  Andersson, Johan Jakob   Botsmark 1900-07-26   fd. bonde, änkling
  Andersson, Johan Olof   Pålböle 1929-12-24   hustru Klara Matilda Persdotter
  Andersson, Johan Olof   Selsfors 1885-07-11   Elina Matilda
  Andersson, Johan Petter   Bullbäck 1852-12-02   Anna Fredrika
  Andersson, Johan Petter   Bullbäck 1852-12-04   Katarina Greta
  Andersson, Johan Petter   Bullbäck 1857-10-28   Anna Maria
  Andersson, Johan Petter   Bullbäck 1860-05-07   hustru Sofia Johanna Sköld
  Andersson, Johan Petter   Bullbäck 1860-06-20   Anna Maria
  Andersson, Johan Petter   Bullbäck 1870-08-05   Olof Ludvig
  Andersson, Johan Petter   Bullbäck 1882-03-09   Karl Magnus
  Andersson, Johan Petter   Bullbäck 1911-04-29   fd. bonde
  Andersson, Johan Petter   Bullbäck 1925-10-16   änka Maria Margareta Eriksdotter
  Andersson, Johan   Botsmark 1824-12-27   änka Anna Brita Nilsdotter
  Andersson, Johan   Botsmark 1832-07-12   fd. bonde
  Andersson, Johan   Botsmark 1832-12-05   änka Anna Lisa Mikaelsdotter
  Andersson, Johan   Botsmark 1833-09-08   hustru Eva Maria Andersdotter
  Andersson, Johan   Botsmark 1837-05-29   Maria Kristina
  Andersson, Johan   Botsmark 1838-12-01   Samuel
  Andersson, Johan   Botsmark 1839-09-21   Anna Johanna
  Andersson, Johan   Botsmark 1858-09-15   Johan August
  Andersson, Johan   Brattby 1868-07-04   nybyggare
  Andersson, Johan   Brattby 1885-08-22   änka Katarina Maria Olofsdotter i Gravmark
  Andersson, Johan   Bullmark 1868-05-29   hustru Anna Katarina Persdotter
  Andersson, Johan   Bullmark 1868-08-07   fd. bonde
  Andersson, Johan   Gunnismark 1872-02-04   Henny Maria Vilhelmina
  Andersson, Johan   Hemmesmark 1832-09-09   Anders
  Andersson, Johan   Hemmesmark 1834-01-07   Johannes
  Andersson, Johan   Hemmesmark 1836-06-06   Anders
  Andersson, Johan   Hemmesmark 1837-..-..   Johannes (AI:3 282)
  Andersson, Johan   Hemmesmark 1840-10-11   Johan Peter
  Andersson, Johan   Hemmesmark 1843-05-29   hustru Sara Greta Johansdotter
  Andersson, Johan   Holmön 1838-01-17   bonde
  Andersson, Johan   Högåker 1855-03-21   hustru Magdalena Margareta Östensdotter
  Andersson, Johan   Högåker 1868-01-13   fd. nybyggare
  Andersson, Johan   Mickelsträsk 1841-07-16   bonde
  Andersson, Johan   Ostnäs 1918-10-21   hustru Kristina Johanna Kröger
  Andersson, Johan   Ostnäs 1936-02-26   hemmansägare
  Andersson, Johan   Storliden 1851-11-26   hustru Magdalena Andersdotter
  Andersson, Johan   Storliden 1876-12-29   fd. landbonde
  Andersson, Johan   Sävar 1861-06-16   Katarina Vilhelmina
  Andersson, Johan   Sävar 1861-11-05   hustru Kristina Jakobsdotter
  Andersson, Johan   Sävar 1863-12-27   torpare 83 år
  Andersson, Johan   Sävar 1864-06-05   Johan
  Andersson, Johan   Sävar 1880-05-17   Anna Maria
  Andersson, Johan   Sävar 1885-04-17   Karl Leonard
  Andersson, Johan   Sävar 1889-07-23   hustru Brita Johanna Lindström
  Andersson, Johan   Sävar 1894-04-06   bonde
  Andersson, Johan   Sävar 1906-09-14   bonde
  Andersson, Johan   Sävar 1922-04-26   änka Katarina Johanna Johansdotter
  Andersson, Johan   Täfteå 1862-09-28   bondeson
  Andersson, Jonas Gustaf   Sävar 1891-10-15   Oskar Leonard
  Andersson, Jonas Gustaf   Sävar 1927-10-17   hemmansägare
  Andersson, Jonas Gustaf   Sävar 1937-12-03   änka Anna Erika Pettersson
  Andersson, Jonas Petter   Hemmesmark 1899-01-21   Astrid Alfrida
  Andersson, Jonas Petter   Hemmesmark 1901-01-10   Johan Sigfrid
  Andersson, Jonas Petter   Hemmesmark 1915-06-28   Helga Evelina
  Andersson, Jonas Petter   Strömåker 1924-06-24   hustru Maria Amanda Johansdotter
  Andersson, Jonas Wilhelm   Botsmark 1877-07-13   bondeson
  Andersson, Jonas   Bergdal 1917-06-16   Jonas Sigfrid
  Andersson, Jonas   Bergdal 1927-06-15   Johan Signar
  Andersson, Jonas   Botsmark 1842-01-27   hustru Anna Katarina Persdotter
  Andersson, Jonas   Botsmark 1847-04-28   Jonas Peter
  Andersson, Jonas   Botsmark 1857-03-20   Johan Jakob
  Andersson, Jonas   Botsmark 1860-09-05   fd. bonde 77 år
  Andersson, Jonas   Botsmark 1868-08-17   hustru Anna Lovisa Broman
  Andersson, Jonas   Botsmark 1870-04-21   änka Maria Katarina Persdotter
  Andersson, Jonas   Botsmark 1905-04-30   hustru Eva Eliasdotter
  Andersson, Jonas   Botsmark 1913-02-16   fd. bonde
  Andersson, Jonas   Bullmark 1854-08-17   bondeson
  Andersson, Jonas   Gravmark 1928-01-31   arbetare
  Andersson, Jonas   Gravmark 1929-01-30   änka Maria Karolina Eriksdotter
  Andersson, Jonas   Täfteå 1884-07-29   fd. bonde
  Andersson, Karl Anton   Täfteböle 1900-12-29   bonde
  Andersson, Karl Anton   Täfteböle 1925-10-18   änka Anna Karolina Andersdotter
  Andersson, Karl Fredrik   Mångbyn 1892-11-05   Selma Evelina
  Andersson, Karl Fredrik   Mångbyn 1919-04-13   nybyggare
  Andersson, Karl Gustaf   Nyby 1875-02-21   Amalia Elisabet
  Andersson, Karl Gustaf   Nyby 1877-11-19   Johanna Elisabet
  Andersson, Karl Gustaf   Nyby 1879-03-12   Karl Johan
  Andersson, Karl Gustaf   Nyby 1917-04-05   hustru Albertina Johansdotter
  Andersson, Karl Gustaf   Nyby 1920-05-28   fd. bonde
  Andersson, Karl Johan   Furunäs 1920-04-18   fd. dräng
  Andersson, Karl Johan   Sävar 1928-09-07   Gustaf Arne
  Andersson, Karl Johan   Täfteböle 1924-01-06   födorådstagare
  Andersson, Karl Johan   Täfteböle 1927-12-26   änka Sara Johanna Henrika Grahn
  Andersson, Karl Johan   Täfteå 1854-12-24   hustru Maria Brita Olofsdotter
  Andersson, Karl Johan   Täfteå 1865-01-29   Matilda Maria
  Andersson, Karl Johan   Täfteå 1875-05-21   Selma Sofia
  Andersson, Karl Johan   Täfteå 1879-02-12   Fredrik Hjalmar
  Andersson, Karl Johan   Täfteå 1883-11-25   Anders Edvard
  Andersson, Karl Johan   Täfteå 1885-05-15   Johan Anton
  Andersson, Karl Johan   Täfteå 1887-03-01   Johan Anton
  Andersson, Karl Johan   Täfteå 1890-08-13   Johanna Fredrika
  Andersson, Karl Johan   Täfteå 1892-07-27   fd. bonde
  Andersson, Karl Johan   Täfteå 1901-08-19   änka Anna Magdalena Sjöström
  Andersson, Karl Ludvig   Täfteå 1929-12-24   jordbruksarbetare
  Andersson, Karl Magnus   Sävar 1922-09-12   Gertrud Linnea
  Andersson, Karl Petter   Sävar 1858-07-18   Karl Anton
  Andersson, Karl Petter   Sävar 1868-04-27   hustru Katarina Mina Norström
  Andersson, Karl Petter   Sävar 1900-09-09   arbetare
  Andersson, Karl   Gravfors 1896-06-02   Magda Teolinda
  Andersson, Karl   Gravfors 1925-12-27   hustru Margareta Magdalena Sjöström
  Andersson, Karl   Hemmesmark 1882-12-02   bondeson
  Andersson, Karl   Olofsfors 1867-07-13   Klara Sofia
  Andersson, Karl   Olofsfors 1868-02-11   hustru Maria Greta Johansdotter
  Andersson, Karl   Olofsfors 1868-12-10   fd. bonde
  Andersson, Karl   Täfteå 1868-02-29   Johan Ludvig
  Andersson, Karl   Täfteå 1876-02-25   bonde
  Andersson, Karl   Täfteå 1878-01-29   änka Magdalena Lovisa Andersdotter
  Andersson, Karolina Charlotta   Mångbyn 1909-11-18   nybyggare
  Andersson, Katarina Agata   Sävar 1891-02-08   Johan August Johanssons hustru
  Andersson, Katarina Magdalena   Kvarnfors 1916-05-10   änka efter Israel Andersson i Norra Sjönäs, Bygdeå
  Andersson, Klara Josefina   Grundbäck 1928-09-17   Johan Arvid Anderssons hustru
  Andersson, Kristina Johanna   Sävar 1927-02-15   arbeterska
  Andersson, Kristina Vilhelmina   Sävar 1937-01-16   arbetare
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1865-01-16   Olof Anton
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1869-01-13   Ida Katarina
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1871-01-13   Anders Alfred
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1871-06-15   Adelia Margareta
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1873-07-12   Johan Robert
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1881-05-07   Anders Albert
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1882-01-11   Kristina
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1884-03-12   Per Leonard
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1889-01-25   Oskar Adrian
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1896-09-08   hustru Katarina Magdalena Olofsdotter
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1898-12-03   nämndeman
  Andersson, Lars Anton   Bullmark 1928-08-27   änka Sara Sofia Moritz i Sävar
  Andersson, Lars Gustaf   Strömbäck 1910-04-09   hustru Anna Lovisa Nyman
  Andersson, Lars Gustaf   Strömbäck 1919-05-29   fd. bonde
  Andersson, Lars Johan   Grundbäck 1904-04-29   hustru Maria Albertina Andersdotter
  Andersson, Lars Johan   Grundbäck 1915-06-01   fd. bonde
  Andersson, Lars   Bullmark 1826-10-09   Maria
  Andersson, Lars   Ivarsboda 1852-04-28   fattighjon
  Andersson, Lars   Ivarsboda 1856-07-02   änka Margareta Andersdotter
  Andersson, Lars   Strömbäck 1852-08-13   fattighjon
  Andersson, Lars   Sävar 1830-03-27   Erik Anton
  Andersson, Lars   Sävar 1851-07-25   hustru Kristina Greta Johansdotter
  Andersson, Lars   Sävar 1855-04-08   förgångsman
  Andersson, Lydia Karolina   Skravelbäck 1937-01-11   Anton Bernhard Mattssons hustru
  Andersson, Lydia Kristina   Sävar 1909-10-06   Nils Otto Säfvenbergs hustru
  Andersson, Maria Matilda   Sävar 1919-12-21   Nils Konrad Larssons hustru
  Andersson, Matilda Sofia   Krokån 1929-03-15   Erik Uno Holmströms hustru
  Andersson, Matthias   Ösjön 1849-09-25   Anders
  Andersson, Matthias   Ösjön 1861-02-22   Olof
  Andersson, Matthias   Ösjön 1863-12-25   Olof
  Andersson, Matts Andreas   Ivarsboda 1870-01-18   hustru Greta Kristina Boström
  Andersson, Matts Andreas   Ivarsboda 1895-07-06   bonde
  Andersson, Märta Katarina   Bullmark 1926-02-26   seminarieelev
  Andersson, Nathanael   Botsmark 1825-10-25   Pehr Anton
  Andersson, Nathanael   Botsmark 1826-08-31   Sara
  Andersson, Nathanael   Botsmark 1829-09-02   Greta Katarina
  Andersson, Nathanael   Botsmark 1829-12-22   Kristina Katarina
  Andersson, Nathanael   Botsmark 1834-02-01   Nils Petter
  Andersson, Nikanor Leonard   Botsmark 1936-08-30   hustru Tekla Helena Granroth
  Andersson, Nils Jakob   Mångbyn 1904-07-08   nybyggare
  Andersson, Nils Johan   Botsmark 1852-02-28   Jonas
  Andersson, Nils Johan   Botsmark 1856-12-13   Johan Daniel
  Andersson, Nils Johan   Botsmark 1887-12-05   hustru Sara Magdalena Danielsdotter
  Andersson, Nils Johan   Botsmark 1894-12-22   fd. bonde
  Andersson, Nils Petter   Botsmark 1831-09-13   Anna Charlotta
  Andersson, Nils Petter   Botsmark 1834-02-25   Maria Kristina
  Andersson, Nils Petter   Bullmark 1837-07-22   hustru Maria Kristina Andersdotter (AI:3 231)
  Andersson, Nils Petter   Bullmark 1840-01-22   Johan
  Andersson, Nils Petter   Bullmark 1842-05-20   bonde
  Andersson, Nils Petter   Bullmark 1881-04-16   bonde
  Andersson, Nils Petter   Högliden 1892-12-10   fd. bonde
  Andersson, Nils Petter   Högliden 1900-03-15   änka Brita Kristina Thomasdotter
  Andersson, Nils   Boberg 1847-07-21   Nils Peter
  Andersson, Nils   Boberg 1870-02-01   nybyggare
  Andersson, Nils   Boberg 1883-07-02   änka Magdalena Jonsdotter
  Andersson, Nils   Mångbyn 1865-01-21   Katarina Lovisa
  Andersson, Nils   Mångbyn 1870-04-07   August
  Andersson, Nils   Mångbyn 1871-02-02   Jonas
  Andersson, Nils   Mångbyn 1914-06-22   fd. nybyggare
  Andersson, Nils   Mångbyn 1914-12-11   änka Maria Magdalena Johansdotter
  Andersson, Nils   Täfteå 1855-06-04   änka Sofia Katarina Jonsdotter
  Andersson, Olof Albin   Sävar 1935-01-02   hemmansägare
  Andersson, Olof Albin   Tålsmark 1908-03-06   Rut Maria
  Andersson, Olof Albin   Tålsmark 1908-03-07   Alma Sofia Matilda
  Andersson, Olof Alfred   Bullmark 1932-03-30   hustru Elina Sofia Forsmark
  Andersson, Olof Anton   Furunäs 1883-11-27   hustru Eva Katarina Israelsdotter
  Andersson, Olof Anton   Furunäs 1906-06-28   Sanny Amanda
  Andersson, Olof Anton   Furunäs 1909-07-31   bonde
  Andersson, Olof Anton   Furunäs 1918-07-03   änka Augusta Charlotta Johansson
  Andersson, Olof August   Morbyn 1916-04-08   hustru Edla Amalia Arnqvist
  Andersson, Olof August   Morbyn 1933-03-21   hemmansägare
  Andersson, Olof Daniel   Bullmark 1882-11-05   Selma Sofia
  Andersson, Olof Daniel   Bullmark 1910-10-05   bonde
  Andersson, Olof Daniel   Bullmark 1923-12-01   änka Kristina Johanna Larsdotter
  Andersson, Olof Magnus   Kroknäs 1916-11-02   hemmansägarson
  Andersson, Olof Nimrod   Ivarsboda 1934-08-08   hustru Hilda Maria Söderlund
  Andersson, Olof Petter   Täfteå 1847-10-11   Olof August
  Andersson, Olof Petter   Täfteå 1863-04-01   hustru Kristina Magdalena Nilsdotter
  Andersson, Olof Petter   Täfteå 1889-09-03   arbetare
  Andersson, Olof   Bodnäs 1841-06-10   hustru Maria Kristina Andersdotter
  Andersson, Olof   Bodnäs 1841-07-..   inhyses
  Andersson, Olof   Bullmark 1825-03-04   Olof
  Andersson, Olof   Bullmark 1826-09-14   Anna
  Andersson, Olof   Bullmark 1831-08-09   Nils Petter
  Andersson, Olof   Bullmark 1836-02-07   bonde
  Andersson, Olof   Gripsholm 1896-09-22   Henny Eufrosyna
  Andersson, Olof   Pålböle 1918-01-15   hustru Anna Johanna Larsdotter
  Andersson, Olof   Risbäck 1868-01-03   nybyggarson
  Andersson, Olof   Täfteå 1857-05-23   fd. bonde
  Andersson, Olof   Täfteå 1864-12-18   Katarina Charlotta
  Andersson, Olof   Täfteå 1865-06-11   Anna Olivia
  Andersson, Olof   Täfteå 1869-05-05   inhysesman
  Andersson, Olof   Täfteå 1893-04-01   änka Maria Katarina Persdotter
  Andersson, Oskar Rudolf   Högliden 1917-03-16   hustru Elvira Gustava Jonsson
  Andersson, Oskar Severin   Hemmesmark 1891-09-28   bondeson
  Andersson, Oskar Valdemar   Högstmyrliden 1925-02-28   John Sixten
  Andersson, Oskar   Gravmark 1926-03-27   John Gilbert
  Andersson, Per Anton   Stenfors 1904-03-19   hustru Hulda Johanna Holmström
  Andersson, Per Anton   Stenfors 1910-07-31   Gustaf Birger
  Andersson, Per Anton   Stenfors 1919-03-03   Bror Birger
  Andersson, Per August   Degerliden 1887-12-04   Pelle Wilhelm
  Andersson, Per August   Degerliden 1890-11-30   Johan Magnus
  Andersson, Per Valfrid   Tålsmark 1933-05-19   Bill Fred
  Andersson, Per   Botsmark 1831-08-30   Johan Peter
  Andersson, Per   Botsmark 1831-10-14   Johan Petter
  Andersson, Per   Botsmark 1845-01-05   fd. bonde 74 år
  Andersson, Per   Brattby 1904-11-08   hemmansägare
  Andersson, Per   Brattby 1917-10-03   änka Anna Charlotta Eklund
  Andersson, Per   Gunnismark 1844-07-31   Olof
  Andersson, Per   Gunnismark 1851-01-28   Karl
  Andersson, Per   Gunnismark 1853-01-22   Karl Albert
  Andersson, Per   Gunnismark 1860-08-28   Pehr
  Andersson, Per   Gunnismark 1868-01-06   bonde
  Andersson, Per   Gunnismark 1872-03-25   inhyses 72 år
  Andersson, Per   Gunnismark 1874-10-09   änka Greta Katarina Andersdotter
  Andersson, Per   Holmön 1855-08-30   förgångstagare
  Andersson, Per   Sävar 1854-08-12   Pehr Anton
  Andersson, Per   Sävar 1858-09-26   Maria Magdalena
  Andersson, Per   Sävar 1870-04-28   Johanna Kristina
  Andersson, Per   Sävar 1870-08-19   hustru Brita Sofia Andersdotter
  Andersson, Per   Sävar 1872-05-19   bonde 45 år
  Andersson, Per   Sävar 1908-11-01   Karl Helmer
  Andersson, Per   Sävar 1910-02-20   hustru Henny Matilda Hansson
  Andersson, Per   Sävar 1917-02-11   bonde
  Andersson, Per   Sävar 1924-07-30   änka Anna Karolina Sundström
  Andersson, Per   Sävar 1924-11-05   hemmansägare
  Andersson, Per   Sävar 1937-05-25   hemmansägare
  Andersson, Per   Tålsmark 1901-06-30   Set Paul
  Andersson, Per   Tålsmark 1926-09-23   hemmansägare
  Andersson, Per   Tålsmark 1931-01-20   änka Albertina Matilda Olofsdotter
  Andersson, Per   Täfteböle 1843-12-27   hustru Anna Katarina Andersdotter
  Andersson, Per   Täfteböle 1881-03-10   fd. bonde
  Andersson, Per   Täfteböle 1886-03-25   änka Brita Katarina Sandberg
  Andersson, Samuel   Gamla Bäcknäs 1890-03-23   Henny Adolfina
  Andersson, Samuel   Gamla Bäcknäs 1897-04-03   Erik August
  Andersson, Samuel   Gamla Bäcknäs 1899-05-12   fd. bonde
  Andersson, Samuel   Gamla Bäcknäs 1906-04-11   änka Anna Sofia Johansdotter
  Andersson, Samuel   Gravfors 1861-11-21   Karl Johan
  Andersson, Samuel   Kroknäs 1862-12-25   Karolina Sofia
  Andersson, Samuel   Kroknäs 1868-06-09   hustru Anna Fredrika Karlsdotter
  Andersson, Samuel   Kroknäs 1868-09-12   Selma Johanna
  Andersson, Samuel   Strandfors 1833-06-26   Jonas
  Andersson, Samuel   Strandfors 1850-02-21   hustru Anna Brita Jakobsdotter
  Andersson, Samuel   Strandfors 1860-05-10   landbonde
  Andersson, Samuel   Ytterträsk 1824-05-16   Jakob
  Andersson, Samuel   Ytterträsk 1826-01-25   Samuel
  Andersson, Selma Eugenia   Kroknäs 1910-05-17   bondedotter
  Andersson, Selma Sofia   Bullmark 1933-04-13   Johan August Johanssons hustru
  Andersson, Simon   Gravmark 1849-08-08   lösa drängen
  Andersson, Tekla Vilhelmina   Gunnismark 1911-12-14   bondedotter
  Andersson, Zakris   Sävar 1841-05-17   hustru Elisabet Larsdotter
  Andersson, Zakris   Sävar 1849-05-10   förgångsman
  Andreassen, Karl Jakob   Täfteå 1931-09-15   flottningsarbetare
  Arnberg, Vilhelmina   Sundbäck 1886-05-20   Karl Olof Sundströms hustru
  Arnkvist, Johan August   Skogberg 1936-04-02   arbetare
  Arnqvist, Axel Eugén   Krångelbäck 1915-10-07   jordbruksarbetare
  Arnqvist, Edla Amalia   Morbyn 1916-04-08   Olof August Anderssons hustru
  Arnqvist, Gustaf Alfred   Krångelbäck 1921-06-08   Sven Gustaf Herbert
  Arnqvist, Gustaf Alfred   Krångelbäck 1924-05-16   hustru Henny Josefina Andersson
  Arnqvist, Johan Olof   Krångelbäck 1884-01-10   Hanna Sofia
  Arnqvist, Johan Olof   Krångelbäck 1907-08-17   hustru Maria Magdalena Lundström
  Arnqvist, Johan Olof   Krångelbäck 1913-02-03   arrendator
  Arvidsdotter, Brita   Ytterboda 1874-03-04   Johan Larssons hustru
  Arvidsdotter, Cecilia Sofia   Sävar 1877-08-22   Johan Boströms änka
  Arvidsdotter, Hedvig Charlotta   Sävar 1880-03-28   Per Perssons hustru
  Arvidsdotter, Katarina   Sävar 1873-03-07   Jonas Jonssons hustru 80 år
  Arvidsdotter, Kristina Greta   Bergvik (nr. 3 Sävar) 1884-02-04   Per Boströms änka
  Arvidsdotter, Magdalena   Ytterboda 1867-03-25   Mikael Mikaelssons hustru
  Arvidsdotter, Ulla   Sävar 1885-04-21   Simon Sandbergs änka
  Arvidsson, Anders   Sävar 1848-01-13   Anna Maria
  Arvidsson, Anders   Sävar 1856-06-24   Karl
  Arvidsson, Anders   Sävar 1872-12-24   hustru Maria Kristina Persdotter
  Arvidsson, Anders   Sävar 1873-08-02   bonde
  Arvidsson, Nils Petter   Sävar 1877-11-24   bondeson
  Backman, Isak   Sävar 1831-03-10   hustru Maria Greta Persdotter
  Berg, Anna Maria   Strömbäck 1885-06-22   Anders Anderssons änka
  Berg, Greta Sofia   Sävar 1920-07-28   arbeterska
  Berg, Nils   Sävar bruk 1862-01-14   änka Margareta Johansdotter
  Berg, Nils   Sävar 1825-09-16   koldräng
  Berg, Nils   Sävar 1826-06-15   Karolina
  Berg, Per Gustaf   Sävar 1826-03-16   Magdalena
  Berg, Per Gustaf   Sävar 1826-03-20   Johan
  Berg, Per Johan   Tväråmark 1899-02-05   Per Linus Joel
  Berg, Per Johan   Tväråmark 1927-06-01   hustru Karolina Vilhelmina Johansdotter
  Berg, Per Wilhelm   Sävar 1853-08-03   Greta Katarina
  Berg, Per Wilhelm   Sävar 1854-10-21   Johan Peter
  Berg, Per Wilhelm   Sävar 1856-06-13   Magdalena Johanna
  Berg, Per Wilhelm   Sävar 1862-02-19   Olof Petter
  Berg, Per Wilhelm   Sävar 1863-02-05   byasmed
  Berg, Per Wilhelm   Sävar 1902-11-07   änka Katarina Magdalena Johansdotter
  Berggren, Ester Matilda   Tväråmark 1918-11-29   Johan August Karlssons hustru
  Berggren, Hulda Erika   Sundbäck 1935-05-08   Gustaf Georg Sundströms änka
  Berglund, Johan Viktor   Täfteå 1917-07-28   Inga Elisabet
  Berglund, Jonas Robert   Täfteå 1908-06-02   Hildur Teresia
  Berglund, Jonas Robert   Täfteå 1932-07-09   hemmansägare
  Berglund, Karl Hugo   Täfteå 1920-12-08   Märta Helena
  Berglund, Karl Olof   Täfteå 1903-09-30   bonde
  Berglund, Karl Olof   Täfteå 1904-09-26   Knut Ludvig
  Berglund, Olof Petter   Täfteå 1897-09-20   bonde
  Berglund, Olof Petter   Täfteå 1904-08-08   änka Johanna Margareta Nilsdotter
  Berglund, Set Ivar   Täfteå 1937-09-11   Astrid Ingeborg Alice
  Bergner, Anna Karolina   Högåker 1925-07-09   Olof Reinhold Lindbergs hustru
  Bergner, Olof Konrad   Bergdal 1919-01-31   Alvar
  Bergner, Per Olof   Lillåtjälen 1893-01-03   hustru Anna Magdalena Nilsdotter
  Bergner, Per Olof   Lillåtjälen 1929-01-03   födorådstagare
  Bergstedt, Ines Maria   Sävar 1881-09-25   länsmansdotter
  Bergstedt, Nils Jakob   Sävar 1862-12-15   Fanny Sofia Matilda
  Bergstedt, Nils Jakob   Sävar 1863-09-28   Nils Hugo
  Bergstedt, Nils Jakob   Sävar 1865-07-15   hustru Karolina Matilda Rosengren
  Bergstedt, Nils Jakob   Sävar 1884-09-14   Inez Maria
  Bergstedt, Nils Jakob   Sävar 1893-04-20   fd. kronolänsman
  Bergström, Karl Erik   Sävar 1934-10-23   förmånstagare
  Bergström, Karl Petter   Högliden 1872-01-03   Hilda Maria
  Bergström, Karl Petter   Högliden 1877-03-07   hustru Maria Katarina Jonsdotter
  Bergström, Karl Petter   Högliden 1878-02-16   Nils Albert
  Bergström, Karl Petter   Högliden 1901-06-05   Otto Fridolf
  Bergström, Karl Petter   Högliden 1923-03-13   hustru Karin Fredrika Åström
  Bergström, Karl Petter   Högliden 1924-10-01   fd. hemmansägare
  Bergström, Lars Olof   Sävar 1909-01-09   Oskar Gustaf Adolf
  Bergström, Lars Olof   Sävar 1915-04-15   Erik Edvard
  Bergström, Lars Olof   Sävar 1927-04-09   hustru Henny Adelina Jakobsson
  Bergström, Nils   Sävar 1874-03-11   Nils Gustaf
  Bergström, Nils   Sävar 1880-03-02   bonde
  Bergström, Nils   Sävar 1900-04-23   änka Kristina Karolina Bäckström
  Bjurberg, Erik Gustaf   Sävar 1840-06-10   Karolina
  Bjurberg, Erik Gustaf   Sävar 1853-05-01   hustru Anna Katarina Persdotter
  Bjurberg, Erik Gustaf   Sävar 1860-06-18   Johan Petter 16 år
  Bjurberg, Erik Gustaf   Sävar 1869-10-22   hustru Brita Magdalena Andersdotter
  Bjurberg, Jonas Gustaf   Sävar 1882-05-02   arbetare
  Bjurberg, Karolina   Ivarsboda 1876-01-14   Olof Anton Nilssons hustru
  Björk, Anders   Fjäderbäck 1856-06-28   Katarina Fredrika
  Björk, Anders   Fjäderbäck 1857-06-29   Pehr Johan
  Björk, Anders   Fjäderbäck 1858-08-05   Maria Johanna
  Björk, Anders   Fjäderbäck 1860-04-19   Pehr Johan
  Björk, Anders   Fjäderbäck 1864-01-09   Johan
  Björk, Anders   Fjäderbäck 1865-06-23   Jonas
  Björk, Anders   Fjäderbäck 1889-01-12   fd. nybyggare
  Björk, Anders   Fjäderbäck 1894-01-06   änka Maria Kristina Johansdotter
  Björk, Anders   Tväråmark 1845-03-10   Anders
  Björk, Anders   Tväråmark 1848-08-17   Maria Johanna
  Björk, Fredrik   Sävar 1897-01-04   Nanny Maria
  Björk, Johan Fredrik   Sävar 1878-08-24   Johan Albert
  Björk, Johan Fredrik   Sävar 1893-11-28   hustru Maria Johanna Andersdotter
  Björk, Johan Fredrik   Sävar 1897-04-09   Johan Elfrid
  Björk, Jonas Albert   Tväråmark 1876-07-16   fältjägarson
  Björk, Karl Erik   Sävar 1885-02-04   Erik Albin
  Björk, Karl Erik   Sävar 1886-06-06   Maria Olivia
  Björk, Karl Erik   Sävar 1887-08-11   Erik Magnus
  Björk, Karl Erik   Sävar 1888-11-11   Erik Jakob Emanuel
  Björk, Karl Erik   Sävar 1893-11-26   hustru Maria Karolina Gren
  Björk, Karl Erik   Sävar 1910-03-20   bonde
  Björk, Karl Erik   Sävar 1917-02-10   änka Anna Ulrika Bäckström
  Björk, Karl Fritiof   Sävar 1903-02-02   bondeson
  Björk, Olof Emil   Sävar 1912-05-16   bondeson
  Björk, Olof   Granbäck 1863-09-05   August Ludvig
  Björk, Olof   Sävar 1880-11-25   Edla Kristina
  Björk, Olof   Sävar 1885-05-29   Anna Josefina
  Björk, Olof   Sävar 1899-01-30   gratialist
  Björk, Olof   Sävar 1906-06-04   änka Maria Lovisa Strömberg
  Björk, Olof   Tväråmark 1877-02-02   hustru Anna Maria Johansdotter
  Blomberg, Abraham   Pålböle 1843-06-26   fältjägare
  Blomberg, Abraham   Pålböle 1843-11-21   Johan Peter
  Blomberg, Abraham   Pålböle 1844-04-23   Karl Jakob
  Blomberg, Abraham   Pålböle 1867-07-01   änka Brita Kristina Andersdotter
  Blomberg, Emanuel   Pålböle 1826-09-19   avskedad soldat
  Blomberg, Karl Gustaf   Sävar 1931-06-05   Ulla Astrid Margareta
  Blomberg, Per Wilhelm   Sävar 1897-06-01   fd. fältjägare
  Blomberg, Per   Pålböle 1856-05-08   Anna Sofia
  Blomberg, Per   Pålböle 1856-06-06   Johan Peter
  Blomberg, Per   Pålböle 1856-12-04   Emma Kristina
  Blomqvist, Anders   Skeppsvik 1886-12-02   hustru Anna Lisa Johansdotter
  Blomqvist, Anders   Skeppsvik 1889-06-03   Hedvig Henrietta
  Blomster, Anders Gustaf   Sävar 1868-07-07   fd. fältjägare
  Blomster, Anders Gustaf   Sävar 1897-10-25   änka Johanna Kristina Wincent
  Blomster, Charlotta Karolina   Sävar 1877-04-03   fältjägardotter
  Blomster, Johan   Sävar 1874-04-07   Maria Johanna
  Blomster, Johan   Sävar 1875-11-19   Axel Leonard
  Blomster, Johan   Sävar 1885-01-03   Maria Antonia
  Blomster, Olof Anton   Melsbäck 1923-08-22   fd. hemmansägare
  Blomster, Olof   Melsbäck 1890-01-28   hustru Anna Magdalena Forsmark
  Blomster, Olof   Melsbäck 1912-11-23   fd. bonde
  Blomster, Olof   Sävar såg 1864-11-29   Olivia Johanna
  Blomster, Olof   Sävar såg 1866-08-14   Johanna Matilda
  Blomster-Olofsson, Olof   Sävar 1834-05-03   fältjägare
  Boberg, Anna Kristina   Sävar 1900-10-22   Johan Petter Grehns änka
  Boberg, August Matthias   Sävar bruk 1871-08-05   smedsson
  Boberg, Johan August   Sävar 1882-10-29   Alma Elina
  Boberg, Johan Petter   Sävar 1856-06-13   Gustaf Adolf
  Boberg, Johan Petter   Sävar 1861-01-21   Georg Martin
  Boberg, Johan Petter   Sävar 1868-01-27   hustru Johanna Kristina Bäckström
  Boberg, Johan   Obestämd vistelseort 1888-03-07   arbetare (AI:8 891)
  Boberg, Johan   Sävar bruk 1897-04-12   smed
  Boberg, Johan   Sävar bruk 1923-02-11   änka Henrika Sofia Nordström i Sävar
  Boberg, Johan   Sävar såg 1854-01-28   Anna Maria
  Boberg, Johan   Sävar såg 1864-09-16   Johan
  Boberg, Johan   Sävar såg 1868-06-18   hustru Anna Lena Bäckström
  Boberg, Johanna   Ytterboda 1839-07-26   Olof Anton
  Boberg, Katarina Gustava   Sävar 1924-02-20   Jonas Gustaf Jonssons hustru
  Boberg, Kristina Lovisa   Sävar bruk 1884-08-10   arbeterska
  Boberg, Lovisa Charlotta   Tålsmark 1890-03-23   Per Degerfeldts hustru
  Boberg, Magdalena Johanna   Sävar bruk 1871-08-05   smedsdotter
  Boberg, Nils   Sävar bruk 1834-07-03   Nils Martin
  Boberg, Nils   Sävar bruk 1837-03-06   Maria Vilhelmina
  Boberg, Nils   Sävar bruk 1891-11-05   änka Kristina Johanna Varg
  Boberg, Nils   Sävar 1848-04-26   Johanna Vilhelmina
  Boberg, Nils   Sävar 1852-05-13   Barbro Maria
  Boberg, Nils   Sävar 1855-11-20   landbonde
  Boberg, Olof Anton   Ytterboda 1866-09-28   sjöman
  Boberg, Olof   Ytterboda 1853-03-18   bonde
  Boberg-Johansson, Hans   Sävar 1830-02-04   Karl Jonas
  Boberg-Johansson, Hans   Sävar 1831-01-02   Katarina Magdalena
  Boberg-Johansson, Hans   Sävar 1834-01-19   bonde
  Boberg-Johansson, Hans   Sävar 1834-04-06   Sofia Karolina
  Boberg-Johansson, Hans   Sävar 1840-02-22   Maria Lisa
  Boberg-Johansson, Hans   Sävar 1859-07-24   änka Magdalena Kristina Persdotter
  Bodin, Nils Petter   Ytterboda 1836-07-23   Karl Anton
  Bodin, Nils Petter   Ytterboda 1838-12-01   Nils Johan
  Bodin, Nils Petter   Ytterboda 1843-09-..   torpare
  Bodin, Nils Petter   Ytterboda 1849-03-12   Karl Anton
  Bodin, Nils Petter   Ytterboda 1868-01-05   änka Sofia Johanna Karlsdotter
  Bolin, Sofia Johanna   Ytterboda 1862-02-06   Sofia Vilhelmina
  Bolin, Ulla Kristina   Skeppsvik 1928-05-20   arbeterska
  Boman, Albertina Gustava   Sävar 1868-05-06   Lars Perssons hustru
  Boman, Anders Gustaf   Bodnäs 1856-12-25   hustru Sara Andersdotter
  Boman, Anna Kristina   Hjoggmark 1859-12-04   piga
  Boman, Anna Lovisa   Sävar 1924-06-10   arbeterska
  Boman, Jakob   Ytterboda 1857-09-28   Jakob
  Boman, Jakob   Ytterboda 1858-02-15   hustru Katarina Magdalena Nilsdotter
  Boman, Katarina Johanna   Sävar bruk 1864-05-17   smedsdotter
  Boman, Lovisa Augusta   Sävar 1935-01-25   Gustaf Leonard Öqvists hustru
  Boman, Nils Petter   Hjoggmark 1875-03-08   hustru Brita Margareta Fällman
  Boman, Nils Petter   Hjoggmark 1877-09-25   fd. bonde
  Boman, Nils   Sävar bruk 1850-12-02   mästersven
  Boman, Nils   Sävar bruk 1894-12-02   änka Lovisa Andersdotter
  Boman, Per Gustaf   Bäckliden 1866-03-27   dräng
  Boman-Andersdotter, Anna Kristina   Hjoggmark 1836-02-01   bondeänka
  Boström, Anders Evald   Ytterboda 1897-11-09   hustru Katarina Ulrika Renholm
  Boström, Anders   Holmön 1840-02-22   Johan Peter
  Boström, Anders   Sävar 1918-04-25   fd. bonde
  Boström, Anders   Sävar 1927-06-18   änka Katarina Sofia Andersdotter
  Boström, Anna Lovisa   Sävar bruk 1879-09-05   Johan Gustaf Leonard
  Boström, Anna Sofia   Ytterboda 1900-01-16   Per Aron Mikaelssons hustru
  Boström, Brita Katarina   Ivarsboda 1919-11-28   Johan Perssons änka
  Boström, Emanuel   Pålböle 1861-02-22   Karl Emanuel
  Boström, Emanuel   Pålböle 1862-02-20   Katarina Johanna
  Boström, Emanuel   Pålböle 1863-07-31   Johan Gustaf
  Boström, Emanuel   Ytterboda 1914-06-03   fd. sjökapten
  Boström, Emma Kristina   Ytterboda 1889-02-13   arbeterska
  Boström, Greta Kristina   Ivarsboda 1870-01-18   Matts Anders Anderssons hustru
  Boström, Gustaf Alfred   Sävar 1885-01-13   studerande
  Boström, Helge Torsten   Sävar 1936-10-24   arbetare
  Boström, Johan Anders   Sävar 1871-01-03   Sofia
  Boström, Johan Anders   Sävar 1874-03-17   Johan Arvid
  Boström, Johan Anders   Sävar 1875-12-25   Johan Anders
  Boström, Johan Anders   Sävar 1914-08-23   fd. bonde
  Boström, Johan Anders   Sävar 1927-01-24   änka Kristina Karolina Hansdotter
  Boström, Johan Oskar   Sävar 1913-01-08   Johan Ragnar
  Boström, Johan Oskar   Sävar 1923-05-25   Alma Margareta
  Boström, Johan Oskar   Sävar 1924-12-14   hustru Hilda Sofia Karlsson
  Boström, Johan   Sävar 1845-10-17   Johanna Fredrika (AI:4 112)
  Boström, Johan   Sävar 1868-05-19   bonde
  Boström, Johan   Sävar 1877-08-22   änka Cecilia Sofia Arvidsdotter
  Boström, Johanna Amelia Henrietta   Sävar 1887-05-30   sjökaptensdotter
  Boström, Johanna   Ytterboda 1924-11-01   Karl Olof Österlunds änka
  Boström, Jonas   Ytterboda 1830-12-03   Emanuel
  Boström, Jonas   Ytterboda 1831-12-28   Nils Johannes
  Boström, Jonas   Ytterboda 1834-05-23   Johanna Fredrika
  Boström, Jonas   Ytterboda 1835-02-03   Olof Peter
  Boström, Jonas   Ytterboda 1847-01-16   Olof Peter
  Boström, Jonas   Ytterboda 1869-09-17   hustru Maria Kristina Jonsdotter
  Boström, Jonas   Ytterboda 1880-01-20   fd. bonde
  Boström, Karl Anton   Västermark 1868-11-06   Karl Oskar
  Boström, Karl Johan   Sävar 1911-06-21   Karl Edvin
  Boström, Karl Johan   Sävar 1922-07-06   hustru Johanna Lovisa Nordström
  Boström, Karl Jonas   Sävar 1865-10-16   hustru Kristina Johanna Salman
  Boström, Karl Jonas   Sävar 1877-03-14   sjökapten
  Boström, Karl Jonas   Sävar 1899-09-14   änka Henrika Lovisa Sahlman
  Boström, Karl Olof   Sävar 1925-03-05   Astrid Elisabet
  Boström, Lars Anton   Täfteå 1872-03-26   arbetare
  Boström, Lars Johan   Sävar 1865-08-22   Karl Ludvig
  Boström, Lars Johan   Sävar 1873-04-12   sjöman
  Boström, Lars Johan   Sävar 1886-02-22   änka Anna Magdalena Bäckström
  Boström, Lars Peter   Ytterboda 1855-09-07   Pehr Anton
  Boström, Lars Peter   Ytterboda 1857-01-25   Olof Alfred
  Boström, Lars Peter   Ytterboda 1867-12-30   bonde
  Boström, Lars Peter   Ytterboda 1888-02-23   änka Ulrika Nilsdotter
  Boström, Lovisa   Täfteå 1927-01-26   Olof Anton Jonssons änka
  Boström, Maria Katarina   Sävar 1914-09-14   Lars Johan Öhmans hustru
  Boström, Maria Sofia   Ytterboda 1905-04-28   änka efter Karl Jakob Ekström i Södra Gottland
  Boström, Maria   Ivarsboda 1905-03-21   Karl Petter Lundströms hustru
  Boström, Nathanael   Ytterboda 1857-08-20   änka Brita Margareta Olofsdotter
  Boström, Nathanael   Ytterboda 1863-10-12   sjökapten
  Boström, Nils Gustaf   Sävar 1929-12-04   arbetare
  Boström, Olof Petter   Bergvik 1872-04-10   Anna Augusta
  Boström, Olof Petter   Bergvik 1913-07-22   hustru Anna Elisabet Lundqvist
  Boström, Olof Petter   Sävar 1918-04-12   torpare
  Boström, Olof   Sävar 1895-12-02   arbetare
  Boström, Olof   Ytterboda 1826-07-06   Nathanael
  Boström, Per   Bergvik (nr. 3 Sävar) 1870-08-31   fd. bonde
  Boström, Per   Bergvik (nr. 3 Sävar) 1884-02-04   änka Kristina Greta Arvidsdotter
  Boström, Sofia Magdalena   Sävar 1888-01-10   Gabriel Anderssons änka
  Boström, Tekla Sofia   Täfteå 1917-11-05   Gustaf Ludvig Erikssons hustru
  Boström-Andersson, Lars   Ivarsboda 1836-01-30   torpare
  Boström-Andersson, Lars   Ivarsboda 1866-03-28   änka Maria Magdalena Eriksdotter
  Boström-Hansson, Hans   Sävar 1838-02-11   fd. bonde
  Boström-Hansson, Hans   Sävar 1843-06-28   änka Brita Katarina Olofsdotter
  Boström-Olofsson, Nils   Sävar 1845-11-14   inhyses
  Boström-Olofsson, Nils   Sävar 1859-05-21   änka Katarina Elisabet Gärding
  Bring, Per Edvard   Sävar 1919-07-31   Ivar Henry
  Broman, Anders   Bergdal 1868-03-13   Klara Sofia
  Broman, Anders   Bergdal 1868-05-17   Kristina Johanna
  Broman, Anders   Bergdal 1868-06-23   nybyggare
  Broman, Anders   Bergdal 1911-06-02   änka Helena Kristina Granberg
  Broman, Anders   Bjurfors 1858-03-26   styvson Nils Johan
  Broman, Anders   Bjurfors 1868-05-04   nybyggare
  Broman, Anders   Bjurfors 1868-05-17   Kristina Johanna
  Broman, Anders   Bjurfors 1887-07-26   änka Eva Lovisa Nilsdotter
  Broman, Anna Lovisa   Botsmark 1868-08-17   Jonas Anderssons hustru
  Broman, Herman   Sävar 1898-05-04   Berndt Karl Henrik
  Broman, Herman   Sävar 1899-07-20   Nils Johan Oskar
  Broman, Olof August   Mångbyn 1898-02-28   bonde
  Broman, Olof August   Mångbyn 1903-05-05   änka Johanna Josefina Nilsdotter
  Broman-Jonsson, Anders   Bergdal 1842-02-10   Jonas Gustaf (AI:3 327)
  Broman-Jonsson, Anders   Bergdal 1854-06-26   hustru Anna Greta Andersdotter
  Broström, Johan   Sävar 1922-04-12   hustru Karolina Johansson
  Bråttom, Anders   Sävar bruk 1859-08-07   dräng
  Brändström, Anders Gustaf   Gunnismark 1867-08-23   Katarina Johanna
  Brändström, Anders Gustaf   Gunnismark 1874-04-08   Pehr Ludvig
  Brändström, Anders Gustaf   Gunnismark 1878-09-25   bonde
  Brändström, Anders Ludvig   Johannisfors 1900-10-17   arrendatorson
  Brändström, Anna Kristina   Degerbyn 1914-08-24   arbetaränka (född Åberg)
  Brändström, Anton Adrian   Bullmark 1927-03-01   Bengt Göran
  Brändström, Bror Oskar   Nyby 1923-02-24   hustru Katarina Sofia Andersdotter
  Brändström, Bror Oskar   Nyby 1924-04-19   fd. hemmansägare
  Brändström, Greta Lovisa   Tålsmark 1917-01-26   Erik Anton Anderssons änka
  Brändström, Helga Linnéa   Botsmark 1918-09-09   kronojägardotter
  Brändström, Henny Kristina   Tålsmark 1902-06-06   bondedotter
  Brändström, Johan Anton   Gravfors 1903-02-02   Alinda
  Brändström, Johan Anton   Gravfors 1903-02-04   Olof Ossian
  Brändström, Johan Anton   Gravfors 1904-03-26   Olof Ossian
  Brändström, Johan Anton   Gravfors 1921-11-01   hemmansägare
  Brändström, Johan August   Tålsmark 1869-07-09   August
  Brändström, Johan August   Tålsmark 1874-06-08   Hulda Magdalena
  Brändström, Johan August   Tålsmark 1874-06-10   Katarina Vilhelmina
  Brändström, Johan August   Tålsmark 1875-02-14   August
  Brändström, Johan August   Tålsmark 1883-03-16   Karl Konrad
  Brändström, Johan August   Tålsmark 1913-04-01   fd. bonde
  Brändström, Johan August   Tålsmark 1918-12-31   änka Kristina Magdalena Olofsdotter
  Brändström, Johan Edvin   Bullmark 1924-07-03   Holger Edvin Anshelm
  Brändström, Johan Oskar   Bodbyn 1925-04-30   hemmansägare
  Brändström, Johan   Sävar 1877-04-18   Johan Ossian
  Brändström, Johan   Sävar 1879-10-22   hustru Emma Kristina Sandberg
  Brändström, Johan   Sävar 1887-01-12   Gustaf Helmer
  Brändström, Johan   Sävar 1889-05-31   Johan Erik
  Brändström, Johan   Sävar 1892-04-29   Elisabet
  Brändström, Johan   Sävar 1894-02-05   Selma Elisabet
  Brändström, Johan   Sävar 1914-09-18   hustru Margareta Kristina Andersdotter
  Brändström, Johan   Sävar 1931-08-18   förmånstagare
  Brändström, Konny Antonia   Bodbyn 1936-12-30   Kristoffer Jonssons hustru
  Brändström, Maria Amanda   Risträsk 1901-11-22   Lars Gustaf Bäckmans hustru
  Brändström, Nils Johan   Bodbyn 1875-01-31   Kristina Johanna
  Brändström, Nils Johan   Bodbyn 1885-09-18   arbetare
  Brändström, Olof Albert   Johannisfors 1902-01-05   Jenny Karolina
  Brändström, Olof Anton   Bodbyn 1886-01-09   Johanna Augusta
  Brändström, Olof Anton   Bodbyn 1887-06-30   Olof Algot
  Brändström, Olof Anton   Bodbyn 1892-02-16   hustru Maria Augusta Åström
  Brändström, Olof Anton   Bodbyn 1915-02-07   bonde
  Brändström, Olof Magnus   Sävar 1915-04-20   hustru Anna Alfrida Sandström
  Brändström, Olof   Långåker 1910-09-29   hustru Hilda Evelina Andersson
  Brändström, Olof   Långåker 1917-07-09   hustru Henny Katarina Sandgren
  Brändström, Olof   Långåker 1920-12-30   bonde
  Brändström, Olof   Tålsmark 1832-02-12   Katarina Fredrika
  Brändström, Olof   Tålsmark 1834-03-12   Johan August
  Brändström, Olof   Tålsmark 1838-03-26   Gustaf Edvard
  Brändström, Olof   Tålsmark 1846-12-19   Katarina Fredrika
  Brändström, Olof   Tålsmark 1851-01-05   Jon Ulrik
  Brändström, Olof   Tålsmark 1853-01-08   Gustaf Evald
  Brändström, Olof   Tålsmark 1880-09-02   hustru Katarina Magdalena Persdotter
  Brändström, Olof   Tålsmark 1883-11-04   fd. bonde
  Brändström, Oskar Engelbert   Bullmark 1924-10-14   fd. handlande
  Brännström, Johanna Magdalena   Bullmark 1888-05-23   Jonas Johanssons hustru
  Brännström, Karl Anton   Bodbyn 1863-04-06   Hulda Magdalena
  Brännström, Karl Anton   Bodbyn 1875-05-25   bonde
  Brännström, Karl Anton   Tålsmark 1858-07-13   Olof Anton
  Brännström, Karl Anton   Tålsmark 1859-05-14   Katarina Johanna
  Brännström, Olof Petter   Tålsmark 1853-04-24   bondeson
  Brännström, Per   Ytterboda 1847-09-28   hemmanstillträdare
  Buller, Anna Fredrika   Bullmark 1856-05-14   Katarina Greta
  Buller, Karl Johan   Tålsmark 1856-05-26   Lars Peter
  Buller, Karl Johan   Tålsmark 1866-03-11   bonde
  Buller, Karl Johan   Tålsmark 1890-01-03   änka Katarina Magdalena Larsdotter
  Buller, Katarina Lovisa   Bullmark 1851-06-24   Abraham Anton
  Buller, Per   Bullmark 1856-07-07   Emma Kristina
  Buller-Andersson, Anders   Bullmark 1823-06-21   Anna Magdalena
  Buller-Andersson, Anders   Bullmark 1825-06-23   Anders
  Buller-Andersson, Anders   Bullmark 1828-04-26   Anders
  Buller-Andersson, Anders   Bullmark 1837-09-17   Anders (AI:3 242)
  Buller-Andersson, Anders   Bullmark 1862-12-05   hustru Margareta Katarina Jönsdotter
  Buller-Andersson, Anders   Bullmark 1866-09-10   fd. fältjägare
  Burman, Anders   Botsmark 1886-02-12   arbetarson
  Burman, Anna Charlotta   Sävar 1886-09-11   Erik Winbergs hustru
  Burman, Gustaf Albert   Botsmark 1900-01-05   Gustaf Alexius
  Burman, Gustaf Albert   Botsmark 1901-06-07   Oskar Sigfrid
  Burman, Gustaf Albert   Botsmark 1905-12-28   bonde
  Burman, Henny Sofia   Täfteå 1917-09-07   Gustaf Adolf Strandgrens hustru
  Burman, Johan August   Botsmark 1911-07-24   Johan Gunnar
  Burman, Johan August   Botsmark 1929-07-28   hemmansägare
  Burman, Lars   Sävar 1849-05-23   Lars Peter
  Burman, Lars   Sävar 1854-06-23   inhysesman
  Burman, Lars   Sävar 1854-08-16   Lars Peter
  Burman, Lars   Sävar 1873-11-23   änka Brita Kristina Nilsdotter
  Burman, Maria Elina   Renträsk 1936-10-11   Jonas Oskar Grahns hustru
  Burman, Per   Täfteå 1916-01-04   gratialist
  Burman, Per   Täfteå 1916-12-12   änka Katarina Charlotta Strandgren
  Burström, Greta Katarina   Sävar 1847-12-05   Johan Jakobssons hustru
  Burvall, Karl Jakob   Gravfors 1868-11-28   Anders Ludvig
  Bygdén, Anders Gustaf   Johannisfors 1842-04-06   Maria Kristina
  Bygdén, Anders Gustaf   Johannisfors 1854-10-18   hustru Brita Sofia Häggström
  Bygdén, Anders Gustaf   Johannisfors 1860-01-22   Margareta Kristina 17 år
  Bygdén, Erika Sofia   Johannisfors 1866-06-20   demoiselle
  Bygdén, Lars   Johannisfors 1856-05-..   17 år
  Bylin, Anders Johan   Sävar 1910-12-20   Axel Henry
  Bylin, Anders Johan   Sävar 1926-07-12   hustru Hilda Charlotta Wincent i Lövön, Holmsund
  Bylin, Per Ludvig   Sävar 1923-08-15   understödstagare
  Bylin, Per   Sävar 1872-01-29   klockare, organist och folkskollärare
  Byström, Anna Sofia   Sävar 1876-05-29   piga
  Bäcklund, Sofia Magdalena   Tålsmark 1894-06-26   Johan Danielssons änka
  Bäckman, Anders Alfred   Pålböle 1902-09-04   hustru Anna Sofia Sjöström
  Bäckman, Anders Alfred   Pålböle 1907-11-06   gossebarn
  Bäckman, Anders Alfred   Risträsk 1897-06-02   Jenny Sofia
  Bäckman, Anders Alfred   Risträsk 1898-02-22   Evelina Sofia
  Bäckman, Anders Alfred   Sävar 1933-05-09   hemmansägare
  Bäckman, Anders   Sävar 1872-01-17   hustru Kristina Greta Olofsdotter
  Bäckman, Anders   Sävar 1875-05-07   hustru Anna Ulrika Hedlund
  Bäckman, Anders   Sävar 1901-11-23   arbetare
  Bäckman, Anna Magdalena   Sävar 1901-02-07   piga
  Bäckman, Gustaf   Sävar 1873-10-18   hustru Sara Magdalena Persdotter
  Bäckman, Hans Petter   Gravmark 1885-07-17   Johan Peter
  Bäckman, Hans Petter   Gravmark 1885-07-25   Anna Karolina
  Bäckman, Hans Petter   Gravmark 1887-06-10   Karl Johan
  Bäckman, Hans Petter   Gravmark 1890-06-12   Ida Johanna
  Bäckman, Hans Petter   Skeppsvik 1909-05-20   arbetare
  Bäckman, Ingeborg Kristina Josefina   Tväråmark 1926-02-01   Inga
  Bäckman, Jakob   Risträsk 1863-04-26   Anders Alfred
  Bäckman, Jakob   Risträsk 1868-09-27   Klara Matilda
  Bäckman, Jakob   Risträsk 1883-06-04   nybyggare
  Bäckman, Jakob   Risträsk 1883-09-23   Erik August
  Bäckman, Jakob   Risträsk 1883-09-28   Johan Albert
  Bäckman, Jakob   Risträsk 1899-03-28   hustru Brita Sofia Olofsdotter
  Bäckman, Johan Albert   Sävar 1895-04-01   Johan Birger
  Bäckman, Johan Albert   Sävar 1900-04-16   Helga Ingeborg
  Bäckman, Jonas Anton   Täfteå 1894-04-14   Vilhelmina
  Bäckman, Jonas Anton   Täfteå 1904-03-30   Edit Augusta
  Bäckman, Jonas Anton   Täfteå 1911-06-01   bonde
  Bäckman, Jonas Anton   Täfteå 1936-02-20   änka Albertina Nilsdotter
  Bäckman, Jonas   Risträsk 1863-04-05   Lars Gustaf
  Bäckman, Jonas   Risträsk 1865-01-28   Anders Ludvig
  Bäckman, Jonas   Risträsk 1868-09-10   Maria Matilda
  Bäckman, Jonas   Täfteå 1887-06-26   Per Viktor
  Bäckman, Jonas   Täfteå 1901-12-24   hustru Maria Sofia Persdotter
  Bäckman, Jonas   Täfteå 1901-12-29   fd. bonde
  Bäckman, Karl Andreas   Skeppsvik 1920-12-15   Axel Gustaf Holger
  Bäckman, Karl Andreas   Sävar 1936-07-06   Agda Torborg Elise
  Bäckman, Karl   Sävar 1856-07-20   Karl Johan
  Bäckman, Knut Ludvig   Täfteå 1932-05-18   Knut Erik Paul
  Bäckman, Lars Gustaf   Pålböle 1902-02-27   Anna Augusta
  Bäckman, Lars Gustaf   Pålböle 1911-06-13   Gustaf
  Bäckman, Lars Gustaf   Risträsk 1901-11-22   hustru Maria Amanda Brändström
  Bäckman, Lars Johan   Sävar 1872-10-13   hustru Klara Lovisa Persdotter
  Bäckman, Lars Johan   Sävar 1901-10-04   arbetare
  Bäckman, Per August   Täfteå 1887-06-26   Per Viktor
  Bäckman, Per August   Täfteå 1890-06-06   August Viktor
  Bäckman, Per August   Täfteå 1904-02-15   Erik Hjalmar
  Bäckman, Per Erik   Bullmark 1885-08-10   arbetare
  Bäckman, Per   Bäckliden 1868-01-20   hustru Sara Katarina Hansdotter
  Bäckman, Per   Gravmark 1882-06-23   inhyses
  Bäckman, Per   Sävar 1856-03-11   avskedad soldat
  Bäckman-Jönsson, Anders   Sävar 1838-05-25   Olof
  Bäckman-Jönsson, Anders   Sävar 1840-07-25   Nils Peter
  Bäckman-Jönsson, Anders   Sävar 1865-01-27   fd. fältjägare
  Bäckman-Jönsson, Anders   Sävar 1873-02-05   änka Sara Kristina Andersdotter
  Bäckström, Albertina Vilhelmina   Sävar 1882-11-20   Jonas Petter Säfvenbergs hustru
  Bäckström, Anders Aron   Risträsk 1869-07-21   Lars August
  Bäckström, Anders Aron   Risträsk 1883-09-25   Amanda Vilhelmina
  Bäckström, Anders Aron   Risträsk 1899-04-17   landbonde
  Bäckström, Anders Aron   Risträsk 1907-03-14   änka Katarina Greta Larsdotter i Pålböle
  Bäckström, Anders Aron   Sävar 1868-01-29   skräddare
  Bäckström, Anders Aron   Sävar 1879-08-06   skräddare 29 år
  Bäckström, Anders Aron   Sävar 1884-05-16   änka Lisa Sofia Norlin
  Bäckström, Anders Gustaf   Sävar bruk 1870-03-07   hustru Johanna Larsdotter
  Bäckström, Anders Gustaf   Sävar bruk 1915-02-04   arbetare
  Bäckström, Anders   Sävar 1887-04-09   fd. sjöman
  Bäckström, Anna Johanna   Sävar 1908-05-07   änka efter Anders Andersson i Sävar bruk
  Bäckström, Anna Karolina   Sävar 1935-01-08   Anders Säfstens änka
  Bäckström, Anna Katarina   Sävar 1936-02-21   Erik Anton Jonssons änka
  Bäckström, Anna Lena   Sävar sågverk 1868-06-18   Johan Bobergs hustru
  Bäckström, Anna Magdalena   Sävar 1886-02-22   Lars Johan Boströms änka
  Bäckström, Anna Maria   Sävar 1911-07-05   Erik Anton Anderssons hustru
  Bäckström, Anna Olivia   Åkerbäck 1934-10-14   Johan Oskar Gabrielssons hustru
  Bäckström, Anna Ulrika   Sävar 1917-02-10   Karl Erik Björks änka
  Bäckström, August Gotthard   Pålböle 1912-12-24   Gustaf Emil
  Bäckström, August Gotthard   Pålböle 1912-12-26   Anna Maria
  Bäckström, August Gotthard   Pålböle 1915-04-13   Tea Linnéa
  Bäckström, August   Sävar 1851-02-12   smedson
  Bäckström, Augusta Margareta   Sävar 1927-07-25   sömmerska
  Bäckström, Augusta Matilda   Sävar 1894-01-06   arbeterska
  Bäckström, Brita Lovisa   Granträsk 1868-07-30   Karl Petter Olofssons hustru
  Bäckström, Edvard   Ivarsboda 1908-09-25   fd. bonde
  Bäckström, Edvard   Sävar 1906-03-..   arbetare
  Bäckström, Eleonora   Åkerbäck 1905-05-09   Per Anton Sandgrens hustru
  Bäckström, Elias   Sävar 1832-07-11   Johan Fredrik
  Bäckström, Elias   Sävar 1833-12-19   Erik Emanuel
  Bäckström, Elias   Sävar 1866-12-27   Frans Fredrik
  Bäckström, Elias   Sävar 1899-06-13   skräddare
  Bäckström, Elias   Sävar 1913-11-23   änka Eva Katarina Lundström
  Bäckström, Elis Ludvig   Sävar 1899-04-09   hustru Johanna Margareta Nordström
  Bäckström, Elis Ludvig   Sävar 1921-04-09   Elis Bertil
  Bäckström, Emma Johanna   Gamla Bäcknäs 1918-09-30   jordbruksarbeterska
  Bäckström, Enok Gustaf   Sävar 1823-05-01   Anders
  Bäckström, Enok Gustaf   Sävar 1856-03-15   hustru Anna Magdalena Forsmark
  Bäckström, Enok Gustaf   Sävar 1868-01-29   skräddare
  Bäckström, Enok   Sävar bruk 1851-12-02   brandvakt
  Bäckström, Erik Alfred   Bullmark 1900-04-09   Nils Almar Andreas
  Bäckström, Erik August   Sävar 1906-03-13   smedsarbetare
  Bäckström, Erland   Sävar 1825-06-21   Edvald
  Bäckström, Erland   Sävar 1825-07-29   Katarina Johanna
  Bäckström, Erland   Sävar 1848-10-08   förgångsman
  Bäckström, Erland   Sävar 1877-05-02   änka Katarina Greta Nilsdotter
  Bäckström, Evald   Sävar 1884-01-09   bonde
  Bäckström, Evald   Sävar 1919-02-26   änka Anna Magdalena Jonsdotter
  Bäckström, Jakob   Sävar 1893-09-29   Hildur Elisabet
  Bäckström, Jakob   Sävar 1928-01-19   hemmansägare
  Bäckström, Jakob   Sävar 1930-05-26   änka Hulda Kristina Andersson
  Bäckström, Johan August   Sävar 1895-01-30   skräddarson
  Bäckström, Johan Erik   Sävar 1905-09-01   hustru Maria Johanna Markström
  Bäckström, Johan Erik   Sävar 1921-01-27   smed i Bölesbäcken, Bygdeå
  Bäckström, Johan Samuel   Gamla Bäcknäs 1890-03-12   Anna Evelina
  Bäckström, Johan Samuel   Gamla Bäcknäs 1893-03-10   Nanny Katarina
  Bäckström, Johan Samuel   Gamla Bäcknäs 1897-11-22   Johan Emil
  Bäckström, Johan Samuel   Gamla Bäcknäs 1909-03-22   Johan Evert
  Bäckström, Johanna Kristina   Sävar 1868-01-27   Johan Petter Bobergs hustru
  Bäckström, Jonas Gustaf   Sävar 1919-12-20   skräddare
  Bäckström, Jonas   Sävar 1863-12-05   hustru Katarina Charlotta Spolander
  Bäckström, Jonas   Sävar 1901-01-03   hustru Brita Margareta Persdotter
  Bäckström, Jonas   Sävar 1906-05-03   fd. bonde
  Bäckström, Karl Anton   Sävar 1916-11-08   hemmansägare
  Bäckström, Kristina Karolina   Sävar 1900-04-23   Nils Bäckströms änka
  Bäckström, Maria Kristina   Ivarsboda 1910-01-16   August Lundbergs hustru
  Bäckström, Maria Kristina   Sävar 1892-03-08   Simon Petter Sandbergs änka
  Bäckström, Maria Ulrika   Nya Bäcknäs 1874-06-08   Anders Gustaf Anderssons änka
  Bäckström, Matilda Erika   Sävar 1894-01-06   Augusta Matilda
  Bäckström, Matilda Erika   Sävar 1915-02-28   arbeterska
  Bäckström, Matts August   Sävar 1866-12-31   Augusta Fredrika Josephina
  Bäckström, Nils Olof   Ösjön 1860-12-16   dräng
  Bäckström, Olof Anton   Gunnismark 1900-11-05   Johan Elis
  Bäckström, Olof Daniel   Bullmark 1868-04-24   hustru Greta Sofia Olofsdotter
  Bäckström, Olof Daniel   Bullmark 1882-08-20   Magnus
  Bäckström, Olof Daniel   Bullmark 1897-05-27   fd. fältjägare
  Bäckström, Olof Daniel   Bullmark 1910-10-27   änka Johanna Rosendahl
  Bäckström, Olof   Sävar bruk 1857-12-25   hustru Kristina Greta Nilsdotter
  Bäckström, Olof   Sävar bruk 1868-09-12   fd. smed
  Bäckström, Olof   Sävar bruk 1876-08-05   änka Ulrika Bäckström
  Bäckström, Olof   Sävar 1825-01-30   Nils Olof
  Bäckström, Olof   Sävar 1831-04-29   Johannes
  Bäckström, Per Johan   Holmön 1854-12-28   Katarina Magdalena
  Bäckström, Per   Bullmark 1862-02-17   Johan Albert
  Bäckström, Per   Bullmark 1864-04-30   Klara Matilda
  Bäckström, Per   Åkerbäck 1877-10-16   bonde
  Bäckström, Per   Åkerbäck 1899-09-17   änka Kristina Magdalena Danielsdotter
  Bäckström, Sofia Matilda   Sävar 1936-12-18   Karl Anton Johanssons änka
  Bäckström, Ulrika Sofia   Johannisfors 1860-06-23   Hans Petter Forsbergs änka
  Bäckström, Ulrika   Sävar bruk 1876-08-05   Olof Bäckströms änka
  Bäckström-Andersson, Anders   Ivarsboda 1840-08-15   hustru Maria Kristina Andersdotter
  Crilon, Kristian   Sävar såg 1856-02-28   bruksarbetare
  Crilon, Kristian   Sävar såg 1865-11-22   änka Lovisa Margareta Johansdotter
  Dahl, Anna Sofia   Dalfors 1854-07-16   nybyggardotter
  Dahl, Erik   Dalfors 1869-08-15   Maria Kristina
  Dahl, Erik   Dalfors 1871-04-16   Hulda och Maria
  Dahl, Erik   Dalfors 1875-07-19   bonde
  Dahl, Erik   Dalfors 1906-07-10   änka Anna Helena Johansdotter
  Dahl, Jonas   Dalfors 1850-09-07   sjöman (drunknad i Ume älv)
  Dahl, Karl Magnus   Dalfors 1895-05-24   Esther Maria
  Dahl, Karl Magnus   Dalfors 1896-12-25   Signe Erika
  Dahl, Karl Magnus   Dalfors 1911-09-15   Karl Erik Ivar
  Dahl, Karl Magnus   Dalfors 1919-06-19   bonde
  Dahl, Karl   Morbyn 1899-03-27   dräng
  Dahl, Maria Magdalena   Morbyn 1918-10-26   Anders Gustaf Olofssons änka
  Dahl, Olof   Dalfors 1841-01-30   Fredrik
  Dahl, Olof   Dalfors 1841-09-06   Maria Magdalena
  Dahl, Olof   Dalfors 1844-08-03   Anders August
  Dahl, Olof   Dalfors 1868-07-19   bonde 41 år
  Dahl, Olof   Dalfors 1875-12-01   hustru Maria Brita Jonsdotter
  Dahl, Olof   Dalfors 1881-07-17   fd. bonde
  Dahlberg, August   Sävar 1864-10-12   Emma Kristina
  Dahlberg, August   Sävar 1867-02-06   Johan August
  Dahlberg, August   Sävar 1868-11-25   Anna Karolina
  Dahlberg, August   Sävar 1880-11-19   Anna Emilia
  Dahlberg, Daniel P.   Fjäderbäck 1900-07-11   Edith
  Dahlberg, Daniel P.   Fjäderbäck 1900-07-15   hustru Hanna Ulrika Nilsson
  Dahlgren, Anna Katarina   Sundbäck 1892-12-02   Karl Olof Sundströms hustru
  Dahlgren, Katarina Magdalena   Tväråmark 1900-04-16   Nils Nilssons änka
  Dahlgren, Maria Margareta   Sävar 1920-11-29   Anders Kriström-Anderssons änka
  Dahlgren, Nikolaus Petrus   Sävar 1888-01-24   Naima Vilhelmina
  Dahlgren, Nikolaus Petrus   Sävar 1888-03-27   Karl Johan Valdemar
  Dahlgren, Nikolaus Petrus   Sävar 1894-03-12   Maria Vilhelmina
  Dahlgren, Nikolaus Petrus   Sävar 1895-06-04   hustru Maria Vilhelmina Kriström
  Dahlgren, Nikolaus Petrus   Sävar 1897-03-30   Knut Erik Leonard
  Dahlgren, Nikolaus Petrus   Sävar 1897-09-16   sergeant
  Dahlgren, Olof   Sävar 1857-04-27   änka Anna Magdalena Jonsdotter
  Dahlgren, Olof   Sävar 1867-06-14   Anna Katarina
  Dahlgren, Olof   Sävar 1874-12-09   Olof Ulrik
  Dahlgren, Olof   Sävar 1884-03-15   bonde
  Dalrot, Anna Magdalena   Mångbyn 1929-01-23   Johan Mångbergs hustru
  Danielsdotter, Anna Kristina   Sävar 1872-12-15   Simon Petter Sandbergs änka
  Danielsdotter, Anna Magdalena   Sävar 1896-03-30   arbeterska
  Danielsdotter, Brita Katarina   Morbyn 1866-07-24   Olof Petter Jonssons hustru
  Danielsdotter, Greta Katarina   Bullmark 1852-01-02   Hans Hanssons hustru
  Danielsdotter, Kristina Katarina   Botsmark 1883-04-03   Olof Petter Olofssons änka
  Danielsdotter, Kristina Magdalena   Åkerbäck 1899-09-17   Per Bäckströms änka
  Danielsdotter, Maria   Bullmark 1826-10-30   Hans Olofssons änka
  Danielsdotter, Sara Magdalena   Botsmark 1887-12-05   Nils Johan Anderssons hustru
  Danielsson, Anders   Sävträsk 1847-09-28   Eva Katarina
  Danielsson, Anders   Sävträsk 1854-05-21   Greta Sofia
  Danielsson, Anders   Sävträsk 1865-11-12   Johan Gustaf
  Danielsson, Anders   Tålsmark 1836-01-03   hustru Helena Johansdotter
  Danielsson, Anders   Tålsmark 1838-04-21   fd. bonde
  Danielsson, Daniel   Tålsmark 1832-06-13   fattighjon
  Danielsson, Johan   Degerbyn 1883-04-12   fd. bonde
  Danielsson, Johan   Degerbyn 1894-06-26   änka Sofia Magdalena Bäcklund i Tålsmark
  Danielsson, Johan   Tålsmark 1856-04-14   hustru Anna Brita Olofsdotter
  Danielsson, Johan   Tålsmark 1868-12-27   Karl Leonard
  Danielsson, Jon   Bullmark 1847-03-10   fd. bonde
  Danielsson, Jon   Bullmark 1850-01-22   änka Sara Brita Olofsdotter
  Danielsson, Karl Jonas   Storliden 1866-03-27   Karl Fredrik
  Danielsson, Karl Jonas   Storliden 1866-11-25   Anna Maria
  Danielsson, Karl Jonas   Storliden 1913-03-26   hustru Anna Fredrika Olofsdotter
  Danielsson, Karl Jonas   Storliden 1922-07-10   fd. hemmansägare
  Danielsson, Lars   Bullmark 1843-04-09   Anna Ulrika
  Danielsson, Lars   Bullmark 1845-03-23   Karl Erik
  Danielsson, Lars   Bullmark 1853-02-10   Karl Erik
  Danielsson, Lars   Bullmark 1868-03-11   Olof Edvard
  Danielsson, Lars   Bullmark 1882-11-19   fd. bonde
  Danielsson, Lars   Bullmark 1886-12-31   änka Sara Magdalena Jonsdotter
  Danielsson, Lars   Tålsmark 1841-10-20   förgångsman
  Danielsson, Lars   Tålsmark 1849-07-15   änka Maria Lisa Johansdotter
  Danielsson, Samuel   Gunnismark 1843-12-21   förgångsman
  Danielsson, Samuel   Gunnismark 1853-02-11   änka Maria Persdotter
  Degerfeldt, Aron   Tålsmark 1901-09-16   Hulda Kristina
  Degerfeldt, Aron   Tålsmark 1920-05-27   fd. fältjägare
  Degerfeldt, Augustinus   Tålsmark 1866-04-17   August Ludvig
  Degerfeldt, Augustinus   Tålsmark 1868-07-29   August
  Degerfeldt, Gustaf Edvin   Tålsmark 1907-07-21   arbetare
  Degerfeldt, Hans   Tålsmark 1833-03-23   hustru Brita Maria Nilsdotter
  Degerfeldt, Hans   Tålsmark 1836-02-10   Katarina Sofia
  Degerfeldt, Hans   Tålsmark 1861-06-26   fd. fältjägare
  Degerfeldt, Hans   Tålsmark 1880-04-19   änka Ingrid Katarina Olofsdotter
  Degerfeldt, Karl Johan   Tålsmark 1868-01-08   fältjägare
  Degerfeldt, Olof   Tålsmark 1916-09-23   fattighjon
  Degerfeldt, Per   Tålsmark 1846-12-12   Aron Oskar
  Degerfeldt, Per   Tålsmark 1847-10-22   Lars Anton
  Degerfeldt, Per   Tålsmark 1847-11-01   Johan Peter
  Degerfeldt, Per   Tålsmark 1856-05-22   Johan Peter
  Degerfeldt, Per   Tålsmark 1856-05-27   Matilda Eliana
  Degerfeldt, Per   Tålsmark 1890-03-23   hustru Lovisa Charlotta Boberg
  Degerfeldt, Per   Tålsmark 1894-11-01   gratialist
  Degerman, Erik Axel   Sävar 1880-06-02   dränggosse
  Degerman, Gustaf   Bullmark 1875-06-30   hustru Erika Eriksdotter
  Degerman, Gustaf   Bullmark 1875-07-03   byaskomakare
  Degerman, Gustaf   Bullmark 1881-04-08   Ida Karolina
  Degerman, Lovisa   Ytterboda 1869-04-06   Johan Lundbergs änka
  Dunderberg, Johan   Sävar 1852-11-26   fattighjon fd. soldat
  Dunderberg, Magdalena   Sävar 1823-12-29   bondeänka
  Dunderberg, Olof   Sävar 1830-02-26   änka Magdalena Johansdotter
  Edström, Anna Magdalena   Holmön 1859-08-02   Anders Ögrens hustru
  Edström, Eva Kristina   Holmön 1837-11-23   Nils Petter Holmgrens hustru (AI:3 406)
  Edström, Hans   Melsbäck 1892-08-14   fd. bonde
  Edström, Johan   Sävar 1856-05-31   änka Anna Lisa Olofsdotter
  Edström, Lisa Katarina   Sävar bruk 1845-10-28   Karl Hammarstedts änka
  Edström, Olof   Johannisfors 1842-03-26   Elisabet Vilhelmina
  Edström, Olof   Johannisfors 1843-03-24   Sofia Charlotta
  Edström, Olof   Johannisfors 1854-03-20   klensmed
  Edström, Olof   Johannisfors 1868-05-22   änka Magdalena Hammarstedt
  Edström, Ulrika Beata   Melsbäck 1926-02-20   Johan Adolf Rydmans änka
  Edvardsson, Judit Teresia   Bodbyn 1935-12-27   hemmansägaredotter
  Eklund, Anna Charlotta   Brattby 1917-10-03   Per Anderssons änka
  Eklund, Anna Magdalena   Brattby 1931-08-02   Johannes Viderstedts hustru
  Eklund, Erik   Gravmark 1912-12-04   hustru Brita Greta Holm
  Eklund, Erik   Gravmark 1914-08-29   gästgivare
  Eklund, Eskil Sigurd   Brattby 1928-07-15   hemmansägarson
  Eklund, Greta Karolina   Strömbäck 1929-02-24   Jonas Gustaf Nilssons änka
  Eklund, Johan Gustaf   Brattby 1874-04-09   hustru Anna Hansdotter
  Eklund, Johan Gustaf   Brattby 1875-03-03   Erik Albert
  Eklund, Johan Gustaf   Brattby 1885-06-12   Olof Algot
  Eklund, Johan Gustaf   Brattby 1888-01-23   Adelina
  Eklund, Johan Gustaf   Brattby 1920-06-18   hustru Maria Karolina Hansdotter
  Eklund, Johan Gustaf   Brattby 1929-02-26   förmånstagare
  Eklund, Jonas Oskar   Hemmesmark 1924-07-06   Tora Sofia
  Eklund, Jonas Oskar   Hemmesmark 1928-06-16   Karin Elisabet
  Eklund, Jonas Petter   Gravmark 1900-10-07   Per Magnus
  Eklund, Jonas Petter   Grundbäck 1888-11-28   Erik Alfred
  Eklund, Karl Edvin   Gravmark 1929-10-01   hemmansägarson
  Eklund, Karl Jonas   Gravmark 1910-11-07   Johan
  Eklund, Karl Jonas   Gravmark 1910-11-11   Knut Hilding
  Eklund, Kristian Gustaf   Brattby 1867-04-20   Karl Anton
  Eklund, Kristian Gustaf   Gravmark 1856-08-10   Jonas
  Eklund, Kristian Gustaf   Gravmark 1888-07-05   fd. bonde
  Eklund, Kristian Gustaf   Gravmark 1916-11-03   änka Anna Lisa Eriksdotter
  Eklund, Kristian Gustaf   Olofsfors 1843-02-26   Greta Katarina
  Eklund, Kristian Gustaf   Olofsfors 1845-02-20   Erik Gustaf
  Eklund, Maria Johanna   Sävar 1933-05-13   Johan Gustaf Vallgrens hustru
  Eklund, Maria Vilhelmina   Gravmark 1883-09-23   Jonas Gustaf
  Eklund, Maria Vilhelmina   Sävar 1900-03-27   Erik Grehns hustru
  Eklund, Sven Linus   Brattby 1923-10-15   hemmansägare
  Eklöf, Gustaf Teodor   Sävar 1892-02-29   Josef Hugo
  Eklöf, Gustaf Teodor   Sävar 1896-08-12   Sven Axel Teodor
  Ekman, Anna Katarina   Sävar bruk 1865-08-17   Johan Olof Oppmans hustru
  Ekström, Erik August   Gottland 1894-08-13   bonde
  Ekström, Karl Jakob   Sävar 1852-11-05   Emma Sofia
  Ekström, Karl Jakob   Sävar 1873-03-15   Helena Johanna
  Ekström, Karl Jakob   Södra Gottland 1901-03-16   gratialist
  Ekström, Karl Jakob   Södra Gottland 1905-04-28   änka Maria Sofia Boström i Ytterboda
  Ekström, Kristina Magdalena   Täfteå 1892-03-24   Karl Sundströms hustru
  Ekström, Leonard   Södra Gottland 1899-01-31   Karl Ture
  Ekström, Maria Kristina   Skeppsvik 1894-02-18   arbeterska
  Ekström, Olof   Sävar 1824-01-05   Olof Anton
  Ekström, Olof   Sävar 1825-09-04   soldat
  Ekström, Ulrika   Täfteå 1892-06-19   Anders Perssons änka
  Ekström-Johansson, Lars   Sävar 1831-08-13   Johan Petter
  Ekström-Johansson, Lars   Sävar 1848-11-01   fältjägare
  Ekström-Johansson, Lars   Sävar 1872-06-14   änka Ulla Persdotter i Täfteå
  Eliasdotter, Eva   Botsmark 1905-04-30   Jonas Anderssons hustru
  Eliasdotter, Maria Elisabet   Tväråmark 1863-01-18   fältjägaränka
  Eliasson, Anna Johanna   Ytterstmark 1925-02-01   Johan Olof Johanssons hustru
  Eliasson, Johan Elias   Eliastorp 1935-02-17   Nils Verner
  Eliasson, Karl   Tväråmark 1839-06-10   landbonde
  Eliasson, Karl   Tväråmark 1859-03-21   änka Margareta Henriksdotter
  Eliasson, Olof   Sävar 1824-01-19   fd. sågdräng
  Eliasson, Olof   Sävar 1838-09-08   änka Lisa Olofsdotter
  Emanuelsdotter, Karolina Kristina   Sävar 1904-04-23   Lars August Jakobssons hustru
  Emanuelsdotter, Maria Kristina   Marielund 1869-03-26   Anders Gustaf Norgrens hustru
  Emanuelsdotter, Ulrika Maria   Ytterboda 1864-08-22   Hans Olofssons änka
  Emanuelsson, Anders   Sävar 1862-10-11   hustru Maria Persdotter
  Emanuelsson, Anders   Sävar 1863-08-31   fd. bonde
  Emanuelsson, Erik   Sävar 1831-04-23   Erik
  Emanuelsson, Erik   Sävar 1843-09-24   Emanuel
  Emanuelsson, Erik   Sävar 1879-01-26   hustru Maria Brita Larsdotter
  Emanuelsson, Erik   Sävar 1885-12-15   fd. bonde
  Emanuelsson, Lars   Risträsk 1878-06-29   fd. nybyggare
  Emanuelsson, Lars   Risträsk 1892-12-03   änka Anna Brita Persdotter
  Emanuelsson, Lars   Sjöarödd 1856-06-30   Anna Maria
  Emanuelsson, Lars   Tålsmark 1848-01-06   Emanuel
  Englund, Per August   Sävar 1919-12-30   bonde
  Engman, Anders   Pålböle 1918-10-26   torpare
  Engman, Anna Lovisa   Johannisfors 1905-01-25   arbeterska
  Engman, Magdalena Vilhelmina   Johannisfors 1883-05-09   Karl Helmer
  Engman, Olof   Johannisfors 1868-05-13   arbetare
  Engman, Sven Holger Eugén   Gunnismark 1937-06-28   Sven Eskil
  Enoksdotter, Kristina Katarina   Bullmark 1871-01-24   Olof Olofssons änka
  Enoksdotter, Magdalena   Bullmark 1847-02-05   Lars Hanssons änka
  Enrot, Ida Adelia   Sävar 1919-10-12   August Sjöbergs hustru
  Eriksdotter, Anna Kristina   Sävar 1831-01-09   Nils Petter Nilssons hustru
  Eriksdotter, Anna Kristina   Täfteå 1880-07-26   Karl Jonas Olofssons hustru
  Eriksdotter, Anna Lisa   Gravmark 1916-11-03   Kristian Gustaf Eklunds änka
  Eriksdotter, Anna Lotta   Tålsmark 1901-05-01   Hans Perssons änka
  Eriksdotter, Anna Lovisa   Åbyn 1863-09-25   Per Perssons hustru
  Eriksdotter, Anna Magdalena   Lillåtjälen 1917-08-10   Lars Isaksson-Westerlunds hustru
  Eriksdotter, Anna Margareta   Risbäck 1857-04-26   Lars Johan Olofssons hustru
  Eriksdotter, Anna Ulrika   Täfteå 1929-08-02   Johan Alfred Esbergs hustru
  Eriksdotter, Brita Karolina   Tålsmark 1906-09-15   Jonas Gustaf Sandströms änka
  Eriksdotter, Brita Katarina   Sävar 1857-07-03   gamla pigan
  Eriksdotter, Brita   Sävar 1826-09-28   Per Larssons änka
  Eriksdotter, Erika Gustava   Grundbäck 1868-06-29   Johan Jonssons hustru
  Eriksdotter, Erika Helena   Täfteå 1913-08-25   Karl Sundströms änka
  Eriksdotter, Erika Matilda   Sävar 1937-09-06   änka efter Karl Anton Eriksson i Bullmark
  Eriksdotter, Erika   Bullmark 1875-06-30   Gustaf Degermans hustru
  Eriksdotter, Eva Sofia   Björkliden 1868-02-09   piga
  Eriksdotter, Greta Katarina   Ytterboda 1828-03-20   Mikael Mikaelssons hustru
  Eriksdotter, Johanna   Johannisfors 1916-07-11   Erik Nordgrens änka
  Eriksdotter, Katarina Johanna   Gunnismark 1868-01-30   piga
  Eriksdotter, Katarina Lotta   Bodbyn 1872-01-09   Johan Johanssons hustru
  Eriksdotter, Katarina Lotta   Åbyn 1875-03-06   Karl Johan Samuelssons hustru
  Eriksdotter, Katarina Magdalena   Bullmark 1861-03-25   Johan Petter Olofssons hustru
  Eriksdotter, Katarina Sofia   Sävar 1930-09-21   Johan Strandbergs änka
  Eriksdotter, Kristina Katarina   Skogberg 1864-09-06   Olof Erikssons hustru
  Eriksdotter, Magdalena   Sävar 1832-12-21   Karl Olofssons hustru
  Eriksdotter, Margareta Kristina   Botsmark 1825-12-13   Jonas Granroths hustru
  Eriksdotter, Margareta   Tväråmark 1844-01-22   Anders Larssons änka
  Eriksdotter, Maria Erika   Avalund 1922-04-18   änka efter Erik Andersson i Renträsk
  Eriksdotter, Maria Karolina   Gravmark 1929-01-30   Jonas Anderssons änka
  Eriksdotter, Maria Katarina   Täfteå 1900-01-06   Johan Forsbergs änka
  Eriksdotter, Maria Kristina   Morbyn 1920-12-25   Samuel Johanssons änka
  Eriksdotter, Maria Kristina   Sävar 1844-07-07   änka
  Eriksdotter, Maria Magdalena   Ivarsboda 1866-03-28   Lars Boström-Anderssons änka
  Eriksdotter, Maria Margareta   Bullbäck 1925-10-16   Johan Petter Anderssons änka
  Eriksdotter, Maria   Sävar 1895-01-16   Mikael Näsholms hustru
  Eriksdotter, Sara Magdalena   Tväråmark 1874-02-03   Johan Karlssons hustru
  Eriksdotter, Sigrid   Sävar 1859-05-23   Lars Sjöström-Anderssons hustru
  Eriksdotter, Susanna   Gunnismark 1907-11-14   Karl Johan Karlssons änka
  Eriksdotter, Ulrika Charlotta   Ytterstmark 1865-10-11   Israel Granroths hustru
  Eriksson, Amanda Gustava   Församlingen 1921-02-03   John Hjalmar
  Eriksson, Anders Albert   Sävar 1930-12-03   hustru Anna Vilhelmina Lindgren
  Eriksson, Anders Gustaf   Tväråmark 1853-05-28   Anna Matilda
  Eriksson, Anders Gustaf   Tväråmark 1873-07-07   bonde
  Eriksson, Anders Gustaf   Tväråmark 1910-08-17   änka Marta Persdotter
  Eriksson, Anders Leonard   Strömåker 1910-01-05   bondeson
  Eriksson, Anders   Tväråmark 1832-04-24   hustru Magdalena Jakobsdotter
  Eriksson, Anders   Ösjön 1850-02-06   hustru Eva Persdotter
  Eriksson, Anders   Ösjön 1861-01-27   fd. bonde
  Eriksson, Anna Johanna   Kvarnfors 1918-05-26   Jonas Hilmer Jonssons hustru
  Eriksson, August Artur   Tålsmark 1908-02-26   skomakare
  Eriksson, Emma Maria   Tväråmark 1923-11-02   hemmansägardotter
  Eriksson, Erik August   Krokbäck 1895-03-20   Signe Maria
  Eriksson, Erik August   Krokbäck 1907-02-15   John Sigfrid
  Eriksson, Erik August   Krokbäck 1922-03-24   Frans Sigfrid
  Eriksson, Erik Gottfrid   Hemmesmark 1915-04-06   Erik Rune
  Eriksson, Erik Gottfrid   Hemmesmark 1918-03-06   Elly Vendela
  Eriksson, Erik Gottfrid   Hemmesmark 1918-10-21   bonde
  Eriksson, Erik Gustaf   Tålsmark 1870-03-27   Erik
  Eriksson, Erik Gustaf   Tålsmark 1874-06-12   Lars Gunnar
  Eriksson, Erik Gustaf   Tålsmark 1888-11-28   Alfred
  Eriksson, Erik Gustaf   Tålsmark 1898-05-25   arbetare
  Eriksson, Erik Gustaf   Tålsmark 1901-09-23   änka Anna Matilda Larsdotter
  Eriksson, Erik Robert   Tålsmark 1921-07-27   Tea Augusta
  Eriksson, Erik Rupert   Sävar 1906-04-20   bonde
  Eriksson, Erik Samuel   Nyby 1856-05-..   Johan Daniel
  Eriksson, Erik Samuel   Nyby 1856-05-..   Pehr 22 år
  Eriksson, Erik Samuel   Nyby 1856-05-03   Samuel
  Eriksson, Erik Samuel   Tålsmark 1835-07-06   Maria Kristina
  Eriksson, Erik Samuel   Tålsmark 1837-10-02   Johanna Magdalena (AI:3 219)
  Eriksson, Erik Samuel   Tålsmark 1876-12-10   hustru Brita Katarina Persdotter
  Eriksson, Erik Samuel   Tålsmark 1887-04-07   inhyses
  Eriksson, Erik   Gravmark 1848-03-07   bonde
  Eriksson, Erik   Gravmark 1880-01-07   änka Anna Greta Jakobsdotter
  Eriksson, Erik   Risbäck 1837-05-10   hustru Anna Brita Persdotter (AI:3 40)
  Eriksson, Erik   Sävar bruk 1847-06-25   Pehr August
  Eriksson, Erik   Sävar 1871-09-14   inhyses
  Eriksson, Erik   Täfteå 1854-06-27   Karolina
  Eriksson, Ester Apollonia   Gunnismark 1932-11-03   Alfred Jakobssons hustru
  Eriksson, Gabriel   Gravmark 1834-11-28   hustru Magdalena Olofsdotter
  Eriksson, Gustaf Edilbert   Sävar 1908-03-09   arbetare
  Eriksson, Gustaf Ludvig   Täfteå 1917-11-05   hustru Tekla Sofia Boström
  Eriksson, Johan August   Gravfors 1922-06-25   hustru Katarina Johanna Forsgren
  Eriksson, Johan Samuel   Kvarnfors 1920-06-24   Karl
  Eriksson, Johan Samuel   Kvarnfors 1921-02-09   bonde
  Eriksson, Johan   Tålsmark 1861-08-06   Margareta Augusta
  Eriksson, Johan   Tålsmark 1864-10-03   Johan Erik
  Eriksson, Johan   Tålsmark 1867-10-24   Karl Olof
  Eriksson, Johan   Tålsmark 1869-04-22   Alfred
  Eriksson, Johan   Tålsmark 1904-04-02   hustru Katarina Charlotta Tjernberg
  Eriksson, Johan   Tålsmark 1933-12-28   förmånstagare
  Eriksson, Jon   Sävar 1825-02-06   Jonas Gustaf
  Eriksson, Jon   Sävar 1852-02-01   inhyses
  Eriksson, Jon   Sävar 1863-11-23   änka Maria Kristina Mikaelsdotter
  Eriksson, Jonas Gustaf   Tväråmark 1929-08-09   hustru Emma Ulrika Jonsdotter
  Eriksson, Karl Anton   Bullmark 1899-08-11   bonde
  Eriksson, Karl Anton   Bullmark 1900-07-18   sonen Konrad Karlsson
  Eriksson, Karl Anton   Bullmark 1937-09-06   änka Erika Matilda Eriksdotter i Sävar
  Eriksson, Karl Anton   Tålsmark 1877-01-03   Matilda och Erik
  Eriksson, Karl Anton   Tålsmark 1890-10-22   Maria Elisabet
  Eriksson, Karl Anton   Täfteå 1892-02-10   hustru Maria Lovisa Lindberg
  Eriksson, Karl Erik   Bjurfors 1869-03-18   Maria Karolina
  Eriksson, Karl Erik   Bjurfors 1869-04-19   Anna Sofia
  Eriksson, Karl Erik   Bjurfors 1878-06-15   Maria Sofia
  Eriksson, Karl Erik   Bjurfors 1893-01-08   arbetare
  Eriksson, Karl Erik   Bjurfors 1906-04-18   änka Katarina Sofia Nilsdotter i Sävar
  Eriksson, Karl Erik   Stenfors 1899-11-09   Elin Maria
  Eriksson, Karl Erik   Stenfors 1916-09-10   bonde
  Eriksson, Karl Erik   Tålsmark 1870-07-03   bondeson
  Eriksson, Karl Erik   Täfteå 1936-02-03   hustru Erika Olivia Nordbrandt
  Eriksson, Karl Ludvig   Sävar 1913-05-03   Bror Ludvig
  Eriksson, Kristina Emilia   Tväråmark 1914-09-10   bondedotter
  Eriksson, Lars Johan   Nyby 1870-05-22   fd. nybyggare
  Eriksson, Lars Johan   Nyby 1878-07-29   änka Anna Margareta Jakobsdotter
  Eriksson, Lars Petter   Täfteå 1868-05-06   fd. bonde
  Eriksson, Matilda Katarina   Bullmark 1909-05-09   bondedotter
  Eriksson, Matts   Kristinedal 1844-07-01   fattighjon 90 år
  Eriksson, Olof   Granträsk 1845-03-29   bonde
  Eriksson, Olof   Granträsk 1856-03-20   änka Katarina Greta Jonsdotter
  Eriksson, Olof   Gunnismark 1863-09-11   Johan
  Eriksson, Olof   Gunnismark 1864-03-10   Erik
  Eriksson, Olof   Gunnismark 1864-03-12   Nils Olof
  Eriksson, Olof   Gunnismark 1870-07-04   Olof Albert
  Eriksson, Olof   Gunnismark 1887-10-25   hustru Katarina Johanna Nilsdotter
  Eriksson, Olof   Nyby 1922-06-07   fd. hemmansägare
  Eriksson, Olof   Skeppsvik 1914-10-13   flottningsarbetare
  Eriksson, Olof   Skogberg 1860-10-28   Karl Erik
  Eriksson, Olof   Skogberg 1864-09-06   hustru Kristina Katarina Jonsdotter
  Eriksson, Per   Klappmark 1903-02-10   hustru Eva Sofia Hansdotter
  Eriksson, Per   Pålböle 1839-08-19   hustru Sofia Larsdotter
  Eriksson, Per   Pålböle 1844-08-12   inhyses
  Eriksson, Per   Pålböle 1916-09-12   Tekla Maria
  Eriksson, Per   Pålböle 1916-12-14   fd. bonde
  Eriksson, Signe Davida   Bullmark 1921-11-21   hemmansägardotter
  Eriksson, Signe Sofia   Bodbyn 1924-05-15   Johan Ludvig Olofssons hustru
  Eriksson, Ulrika Kristina   Gravmark 1913-07-30   Zakarias Wiklunds hustru
  Ersson, Johan   Sävar 1830-05-25   kyrkoarbetare
  Ersson, Olof   Tålsmark 1823-09-16   Olof
  Ersson, Thomas   Botsmark 1851-11-05   änka Anna Katarina Andersdotter
  Esaiasdotter, Greta Katarina   Tväråmark 1874-05-26   Jonas Uhlins hustru
  Esaiasson, Anders   Sävar herrgård 1834-10-12   dräng
  Esaiasson, Esaias   Sävar 1828-07-14   hustru Katarina Greta Johansdotter
  Esaiasson, Esaias   Sävar 1830-08-29   sågdräng
  Esberg, Abraham Nils   Hjoggmark 1858-08-..   lösdrivare
  Esberg, Alma Augusta   Täfteå 1918-12-27   bondedotter
  Esberg, Anders Gustaf   Sävar bruk 1862-08-03   Maria Karolina
  Esberg, Anders Gustaf   Täfteböle 1865-03-01   Johanna Josephina
  Esberg, Anders Gustaf   Täfteböle 1908-03-23   smed
  Esberg, Anders Gustaf   Täfteböle 1919-02-07   änka Henrika Margareta Nilsdotter
  Esberg, Anders   Sävar bruk 1838-11-17   bruksarbetare
  Esberg, Anders   Sävar bruk 1876-09-19   änka Brita Margareta Gabrielsdotter
  Esberg, Anna Karolina   Sävar bruk 1878-02-14   piga
  Esberg, Johan Alfred   Täfteböle 1890-07-14   Karl Johan
  Esberg, Johan Alfred   Täfteå 1902-02-27   Johan Erik
  Esberg, Johan Alfred   Täfteå 1929-08-02   hustru Anna Ulrika Eriksdotter
  Esberg, Karl Johan   Sävar bruk 1887-03-14   arbetare
  Esberg, Nils Erik   Sävar bruk 1868-10-15   sjöman
  Eselius-Lagesson, Gustaf   Sävar ? 1846-04-21   coopvardie Capten
  Faltin, Petronella Emelinda Hildegard   Gravmark 1922-10-05   Karl Erik Hjalmar
  Fjellgren, Sofia Magdalena   Johannisfors 1883-11-06   Karl Abraham Sundbergs änka
  Flodin, Katarina Lovisa   Johannisfors 1902-09-25   Gustaf Wilhelm Hammarstedts hustru
  Forsberg, Anders Bernhard   Bullmark 1883-03-07   Karl Gustaf
  Forsberg, Anna Augusta   Täfteå 1931-08-30   Nils August Nilssons änka
  Forsberg, Anna Linnea   Sävar 1932-01-09   arbetardotter
  Forsberg, Anna Lovisa   Johannisfors 1879-10-10   Mårten Anton Mårtenssons hustru
  Forsberg, Erik Alfred   Täfteå 1902-06-11   Hildur Maria
  Forsberg, Erik Alfred   Täfteå 1907-06-12   Fanny Augusta
  Forsberg, Erik Algot   Täfteå 1937-04-23   Hanna Barbro Matilda
  Forsberg, Erik August   Risträsk 1869-10-17   Jonas Olof
  Forsberg, Erik August   Sjöarödd 1877-04-23   hustru Sofia Amalia Grahn
  Forsberg, Erik Olof   Täfteå 1875-06-16   Erik Alfred
  Forsberg, Erik Olof   Täfteå 1880-09-05   Johan Nikanor
  Forsberg, Erik Olof   Täfteå 1887-08-18   Maria Augusta
  Forsberg, Erik Olof   Täfteå 1891-08-03   Olivia
  Forsberg, Erik Olof   Täfteå 1914-01-07   fd. bonde
  Forsberg, Erik Olof   Täfteå 1914-12-03   änka Maria Vilhelmina Andersdotter
  Forsberg, Gunnar Gösta   Sävar 1928-01-10   mjölnardräng
  Forsberg, Gustaf Anton   Furunäs 1937-07-12   Nils Gustaf
  Forsberg, Gustaf Wilhelm   Sävar 1868-10-18   Augusta Maria
  Forsberg, Gustaf Wilhelm   Sävar 1870-03-08   Jonas Gustaf
  Forsberg, Gustaf Wilhelm   Sävar 1874-04-06   Maria Kristina
  Forsberg, Gustaf Wilhelm   Sävar 1875-10-15   Gustaf Robert
  Forsberg, Gustaf Wilhelm   Sävar 1883-01-01   hustru Kristina Katarina Jonsdotter
  Forsberg, Gustaf Wilhelm   Sävar 1883-05-12   Augusta Matilda
  Forsberg, Gustaf Wilhelm   Sävar 1900-04-20   Ester Sofia
  Forsberg, Gustaf Wilhelm   Sävar 1903-06-11   Gustaf Robert
  Forsberg, Gustaf Wilhelm   Sävar 1908-01-25   arbetare
  Forsberg, Hans Petter   Johannisfors 1860-04-01   arbetare
  Forsberg, Hans Petter   Johannisfors 1860-06-23   änka Ulrika Sofia Bäckström
  Forsberg, Helena Olivia   Täfteå 1915-03-10   Gustaf Anton Lindgrens änka
  Forsberg, Henny Johanna   Sävar 1908-05-16   arbeterska
  Forsberg, Johan Alfred   Sävar 1917-03-23   Sven Helge
  Forsberg, Johan Alfred   Sävar 1934-07-08   Gustaf Erling
  Forsberg, Johan Gustaf   Sävar 1856-05-12   Kristina Magdalena
  Forsberg, Johan Leonard   Sävar 1920-02-18   jordbruksarbetare
  Forsberg, Johan Petter   Sävar 1856-06-07   Johan Jakob
  Forsberg, Johan Petter   Sävar 1868-03-19   Karl Ludvig
  Forsberg, Johan   Täfteå 1874-04-14   Olivia
  Forsberg, Johan   Täfteå 1874-05-02   Karolina
  Forsberg, Johan   Täfteå 1881-07-20   bonde
  Forsberg, Johan   Täfteå 1900-01-06   änka Maria Katarina Eriksdotter
  Forsberg, Jonas   Täfteå 1924-12-20   fiskare
  Forsberg, Karl Jonas   Sävar 1879-11-17   hustru Magdalena Karolina Wincent
  Forsberg, Karl Jonas   Sävar 1886-04-24   Gustaf Albin
  Forsberg, Karl Jonas   Sävar 1890-08-09   Anna Emilia
  Forsberg, Karl Jonas   Sävar 1891-01-15   Gustaf
  Forsberg, Karl Jonas   Sävar 1892-10-18   Elin Matilda
  Forsberg, Karl Jonas   Sävar 1910-01-11   hustru Klara Johanna Jonsdotter
  Forsberg, Karl Jonas   Sävar 1914-01-11   kyrkovaktare
  Forsberg, Karl Ludvig   Sävar 1925-07-06   Johan Sigvard
  Forsberg, Karl Ludvig   Sävar 1931-08-22   arbetare
  Forsberg, Karl Olof   Täfteå 1898-07-13   bonde
  Forsberg, Karl Oskar   Täfteå 1926-03-03   hemmansägarson
  Forsberg, Karl   Täfteå 1854-01-24   Karl Olof
  Forsberg, Karl   Täfteå 1866-07-14   Anna Karolina
  Forsberg, Karl   Täfteå 1867-10-28   Nicanor
  Forsberg, Karl   Täfteå 1888-05-23   bonde
  Forsberg, Karl   Täfteå 1911-03-12   änka Helena Kristina Persdotter
  Forsberg, Karl   Täfteå 1918-11-11   hustru Isabella Lovisa Strandberg
  Forsberg, Karl   Täfteå 1937-11-04   stuveriarbetare
  Forsberg, Kristina Elisabet   Täfteå 1936-09-05   Jonas Oskar Jonssons hustru
  Forsberg, Lisa Katarina   Johannisfors 1868-05-29   Johan Hammarströms änka
  Forsberg, Ludvig   Täfteå 1887-09-09   Jenny Adolfina
  Forsberg, Ludvig   Täfteå 1930-11-20   födorådstagare
  Forsberg, Ludvig   Täfteå 1934-01-14   änka Matilda Josefina Jonsson
  Forsberg, Milda Arvida   Täfteå 1922-01-24   arbetardotter
  Forsberg, Nils August   Brattby 1901-03-05   Nils Gustaf
  Forsberg, Nils August   Brattby 1904-10-28   Johan
  Forsberg, Nils August   Brattby 1909-05-11   Henny Maria
  Forsberg, Nils Gustaf Maurits   Holmfors 1929-07-28   Gustaf Adolf
  Forsberg, Nils   Täfteå 1854-03-26   bonde
  Forsberg, Olof Rickard   Sävar 1920-02-17   jordbruksarbetare
  Forsberg, Olof   Täfteå 1856-11-09   Katarina Lovisa
  Forsberg, Olof   Täfteå 1856-11-21   Justina Maria
  Forsberg, Olof   Täfteå 1857-07-05   Olof
  Forsberg, Olof   Täfteå 1865-01-18   Sofia Charlotta
  Forsberg, Olof   Täfteå 1869-05-29   Karolina Charlotta
  Forsberg, Olof   Täfteå 1871-01-03   Anders Oskar
  Forsberg, Olof   Täfteå 1889-09-12   fd. bonde
  Forsberg, Olof   Täfteå 1905-02-05   änka Katarina Lovisa Jonsdotter
  Forsberg, Olof   Täfteå 1907-08-10   Konrad
  Forsberg, Olof   Täfteå 1912-01-07   bonde
  Forsberg, Per Anton   Furunäs 1891-12-17   Magda Amalia
  Forsberg, Per Anton   Furunäs 1931-10-25   hustru Barbro Kristina Jonsdotter
  Forsberg, Per Anton   Furunäs 1933-05-29   förmånstagare
  Forsberg, Per Arvid   Furunäs 1927-02-22   hemmansägarson
  Forsberg, Sofia Amalia   Johannisfors 1864-11-26   Hans Olof Forsbergs hustru
  Forsell, Erik   Sävar bruk 1864-06-25   Peder Robert
  Forsell, Erik   Sävar bruk 1864-11-19   Georg Ludvig
  Forsell, Erik   Sävar 1913-10-29   vice consul
  Forsell, Erik   Sävar 1917-03-05   änka Olivia Johanna Södermark
  Forsell, Karl Olof   Skeppsvik 1904-05-22   fd. bokhållare
  Forsell, Nils Jakob   Sävar 1840-12-28   landssekreterare
  Forsell, Olof   Sävar bruk 1868-03-27   bruksägare
  Forsell, Olof   Sävar bruk 1869-10-21   änka Anna Maria Wall
  Forsell, Per   Sävar bruk 1853-07-21   Hedda Henrika
  Forsell, Per   Sävar bruk 1854-12-21   Pehr Axel
  Forsell, Per   Sävar bruk 1857-09-25   Henric
  Forsell, Per   Sävar bruk 1863-08-27   Erik Ludvig
  Forsgren, Anders Gustaf   Täfteå 1887-03-22   hustru Anna Kristina Jonsdotter
  Forsgren, Anders Gustaf   Täfteå 1890-02-06   fd. bonde
  Forsgren, Anders Gustaf   Täfteå 1892-11-16   änka Katarina Charlotta Jonsdotter
  Forsgren, Anders   Selsfors 1876-09-11   Johan August
  Forsgren, Anders   Selsfors 1883-05-31   Ida Sofia
  Forsgren, Anders   Selsfors 1885-07-27   Ida Sofia
  Forsgren, Anders   Selsfors 1924-12-14   fd. hemmansägare
  Forsgren, Anders   Selsfors 1928-11-08   änka Anna Johanna Zingmark
  Forsgren, Johan Petter   Sävar 1856-03-08   Maria Lotta
  Forsgren, Johan Petter   Sävar 1867-08-09   Emma Lovisa
  Forsgren, Johan Petter   Sävar 1868-01-15   Matilda Charlotta
  Forsgren, Johan Petter   Sävar 1897-09-12   arbetare
  Forsgren, Johan Petter   Sävar 1913-09-09   änka Katarina Lotta Sundberg
  Forsgren, Katarina Johanna   Gravfors 1922-06-25   Johan August Erikssons hustru
  Forsman, Emma Kristina   Sävar 1928-02-05   Nils Nilssons änka
  Forsman, Katarina Greta   Tväråmark 1922-04-08   Johan Anton Högdahls hustru
  Forsman, Maria Johanna   Täfteböle 1896-10-25   piga
  Forsman, Nanny Antonia   Sävar 1920-02-25   småskollärarinna, änka efter Karl Jonas Jonsson i Hemmesmark
  Forsman, Per   Åbyn 1856-06-25   Karl
  Forsman, Per   Åbyn 1858-08-25   Augusta
  Forsman, Per   Åbyn 1861-05-26   bonde
  Forsman, Per   Åbyn 1862-05-29   Magdalena Fredrika
  Forsman, Per   Åbyn 1878-03-04   hustru Eva Kristina Sandberg
  Forsman, Per   Åbyn 1878-03-27   Johan Peter
  Forsman, Per   Åbyn 1884-07-06   änka Katarina Magdalena Olofsdotter
  Forsman, Per   Åbyn 1921-12-29   förmånstagare
  Forsman, Per   Åbyn 1929-10-02   änka Anna Lovisa Nilsdotter
  Forsmark, Anders   Stenfors 1878-03-28   Maria Matilda
  Forsmark, Anders   Sävar bruk 1842-12-02   Matilda Albertina
  Forsmark, Anders   Sävar sågverk 1847-11-14   sågställare
  Forsmark, Anders   Sävar sågverk 1867-05-06   änka Maria Brita Karlsdotter
  Forsmark, Anders   Sävar 1826-01-14   Karl
  Forsmark, Anders   Ytterstmark 1879-11-18   Albertina Charlotta
  Forsmark, Anna Magdalena   Melsbäck 1890-01-28   Olof Blomsters hustru
  Forsmark, Anna Magdalena   Sävar 1856-03-15   Enoch Gustaf Bäckströms hustru
  Forsmark, Brita Johanna   Sävar bruk 1892-01-06   fattighjon
  Forsmark, Elina Sofia   Bullmark 1932-03-30   Olof Alfred Anderssons hustru
  Forsmark, Erik   Sävar sågverk 1869-11-06   Anders Gustaf
  Forsmark, Erik   Sävar sågverk 1869-11-20   Karl Erik
  Forsmark, Erik   Sävar 1898-05-13   sågställare
  Forsmark, Erik   Sävar 1924-02-13   änka Katarina Brita Lundqvist
  Forsmark, Henny Matilda   Sävar 1917-07-11   arbeterska
  Forsmark, Johan Erhard   Sävar 1937-11-10   Bernt Sture
  Forsmark, Johan Peter   Sävar bruk 1847-11-16   Olof
  Forsmark, Johan Peter   Sävar bruk 1847-11-17   Anders
  Forsmark, Johan Peter   Sävar bruk 1856-08-16   Emma Sofia
  Forsmark, Johan Peter   Sävar bruk 1858-08-11   Brita Lovisa
  Forsmark, Johan Peter   Sävar bruk 1867-11-05   fd. smed
  Forsmark, Johan Peter   Sävar bruk 1887-05-31   änka Sara Brita Persdotter
  Forsmark, Johan   Sävar sågverk 1854-10-18   sågställare
  Forsmark, Johanna Kristina   Mångbyn 1870-04-17   Erik Grehns hustru
  Forsmark, Kristina Emilia   Växtholm 1928-02-26   torpardotter
  Forsmark, Kristina Magdalena   Sävar sågverk 1853-04-23   Lars August
  Forsmark, Lars Johan   Växtholm 1912-10-05   Gustaf Eugén
  Forsmark, Lars Johan   Växtholm 1913-08-10   hustru Maria Magdalena Jonsson
  Forsmark, Lars Petter   Sävar sågverk 1866-01-08   Anders Ludvig
  Forsmark, Lars Petter   Sävar sågverk 1867-07-19   Karolina Eugenia
  Forsmark, Lars Petter   Sävar sågverk 1874-09-22   Anders Ludvig
  Forsmark, Lars Petter   Växtholm 1910-06-06   fd. bonde
  Forsmark, Lars Petter   Växtholm 1927-06-16   änka Eva Kristina Moritz
  Forsmark, Maria Karolina   Sävar 1893-02-10   bagerska
  Forsmark, Matthias   Sävar sågverk 1855-12-18   Maria Amalia
  Forsmark, Matthias   Sävar sågverk 1860-01-03   Maria Matilda
  Forsmark, Matthias   Sävar sågverk 1870-07-20   Emma Amalia
  Forsmark, Nils Fredrik   Sävar 1915-04-01   arbetare
  Forsmark, Per Johan   Sävar 1898-11-05   Johan
  Forsmark, Per Johan   Sävar 1913-07-10   Johan Birger Alfred
  Forsmark, Per Johan   Sävar 1929-09-06   hustru Emma Magdalena Jonsson
  Frank, Kristina Karolina   Täfteå 1908-08-12   arbeterska
  Fredriksdotter, Maria Greta   Botsmark 1868-07-04   Johan Jakob Anderssons hustru
  Fredriksdotter, Maria   Gunnismark 1869-08-16   Olof Qvists hustru
  Fredriksdotter, Maria   Skeppsvik 1911-06-12   Olof Holmgrens hustru
  Fredriksson, Frans   Täfteå 1937-01-05   handlande
  Fredriksson, Fredrik   Nyhem 1922-01-04   hustru Kristina Ögren
  Fredriksson, Fredrik   Sävar 1901-07-06   Karl Erik
  Fredriksson, Fredrik   Sävar 1903-07-28   Maria
  Fredriksson, Fredrik   Täfteå 1882-10-15   bonde
  Fredriksson, Fredrik   Täfteå 1921-09-27   änka Katarina Margareta Österlund
  Fredriksson, Karl   Täfteå 1901-11-21   Karl
  Fredriksson, Nils August   Tväråmark 1886-02-02   hustru Brita Charlotta Persdotter
  Fredriksson, Nils August   Tväråmark 1892-10-10   hustru Katarina Sofia Karlsdotter
  Fredriksson, Nils August   Tväråmark 1904-12-31   fd. bonde
  Fredriksson, Olof Konrad   Täfteå 1913-10-12   hustru Edla Maria Johansson
  Fällgren, Daniel   Grundbäck 1893-07-16   Oskar Daniel
  Fällgren, Daniel   Grundbäck 1914-11-12   krononybyggare
  Fällgren, Daniel   Grundbäck 1925-09-03   änka Josefina Vagnberg
  Fällgren, Daniel   Växtholm 1840-06-29   nybyggare
  Fällgren, Daniel   Växtholm 1867-04-04   änka Marta Larsdotter
  Fällgren, Daniel   Växtholm 1880-03-01   Oskar Bernhard
  Fällgren, Daniel   Växtholm 1885-01-20   hustru Emma Maria Andersdotter
  Fällgren, Erik Petter   Växtholm 1921-05-08   hustru Karolina Vallin
  Fällgren, Erik Petter   Växtholm 1935-11-10   förmånstagare
  Fällgren, Erik Robert   Grundbäck 1903-10-01   nybyggarson
  Fällgren, Erik   Växtholm 1856-08-16   Jonas
  Fällgren, Erik   Växtholm 1856-08-22   Maria Vilhelmina
  Fällgren, Erik   Växtholm 1857-04-25   Augustinus
  Fällgren, Erik   Växtholm 1857-06-26   Anders Alfred
  Fällgren, Erik   Växtholm 1859-03-08   August Alfred
  Fällgren, Erik   Växtholm 1862-03-17   nybyggare
  Fällgren, Erik   Växtholm 1869-12-27   änka Sofia Margareta Andersdotter
  Fällgren, Johan   Växtholm 1867-07-26   bondeson
  Fällgren, Maria Vilhelmina   Sävar 1898-10-28   Johan Valfrid
  Fällgren, Sanna Adelia   Sävar 1935-01-17   understödstagare
  Fällman, Alfred   Sävar 1879-07-23   Johan Magnus
  Fällman, Alfred   Sävar 1882-08-06   Anna Augusta
  Fällman, Alfred   Sävar 1887-06-16   Augusta Olivia
  Fällman, Alfred   Sävar 1920-03-03   kyrkvärd och bonde
  Fällman, Alfred   Sävar 1922-04-10   änka Maria Magdalena Jakobsdotter
  Fällman, Amalia Albertina   Sävar 1891-01-16   Olof August Johanssons hustru
  Fällman, Anders   Okänd ort 1868-01-23   dräng
  Fällman, Anton   Sävar 1874-09-29   Johan Alfred
  Fällman, Anton   Sävar 1878-01-29   Frans August
  Fällman, Anton   Sävar 1884-05-19   arbetare
  Fällman, Brita Margareta   Hjoggmark 1875-03-08   Nils Petter Fällmans hustru
  Fällman, Fredrik Adolf   Sävar 1866-04-02   Anna Margareta
  Fällman, Fredrik Adolf   Sävar 1905-09-14   hustru Anna Maria Sandberg
  Fällman, Fredrik Adolf   Sävar 1912-04-11   skomakarmästare
  Fällman, Hilda Gustava   Sävar 1923-02-05   skomakardotter
  Fällman, Hilda Johanna   Botsmark 1931-07-07   hushållerska
  Fällman, Johan Ludvig   Tålsmark 1905-03-07   Estrid Johanna
  Fällman, Johan Ludvig   Tålsmark 1921-09-17   hemmansägare
  Fällman, Johan Ludvig   Tålsmark 1935-09-28   änka Maria Magdalena Larsdotter
  Fällman, Johan   Sävar 1874-07-21   Nils Gunnar
  Fällman, Johan   Sävar 1885-12-23   Karl Gotthard
  Fällman, Johan   Sävar 1887-05-17   Fredrik Oskar
  Fällman, Johan   Sävar 1892-11-09   hustru Maria Johanna Tjernberg
  Fällman, Johan   Sävar 1922-05-03   fd. hemmansägare
  Fällman, Karl Johan   Hjoggmark 1856-03-09   Johan Gustaf
  Fällman, Lars Gustaf   Hjoggmark 1848-02-02   Brita Johanna
  Fällman, Lars Gustaf   Hjoggmark 1849-09-12   Johan Gustaf
  Fällman, Lars Gustaf   Hjoggmark 1852-06-30   Maria Johanna
  Fällman, Lars Gustaf   Hjoggmark 1857-08-19   Anna Sofia
  Fällman, Lars Gustaf   Sävar 1886-09-21   Jonas
  Fällman, Lars Gustaf   Sävar 1892-08-04   inhyses
  Fällman, Lars   Hjoggmark 1850-01-23   fattighjon
  Fällman, Lars   Hjoggmark 1859-03-..   änka Barbro Helena Abrahamsdotter
  Fällman, Mikael   Norrby 1860-12-30   Kristina Amalia
  Fällman, Mikael   Tålsmark 1866-01-01   Maria Eugenia
  Fällman, Mikael   Tålsmark 1867-03-15   Evald
  Fällman, Mikael   Tålsmark 1874-04-10   Karl August
  Fällman, Mikael   Tålsmark 1903-12-30   fd. bonde
  Fällman, Mikael   Tålsmark 1911-11-29   änka Johanna Albertina Jonsdotter
  Fällman, Nils Fredrik   Sävar 1845-04-20   Johan Alfred
  Fällman, Nils Fredrik   Sävar 1859-10-06   skomakare
  Fällman, Nils Fredrik   Sävar 1873-06-18   änka Ulrika Löving
  Fällman, Nils   Ytterstmark 1891-01-17   Alma Karolina
  Fällman, Oskar Ludvig   Tålsmark 1935-03-20   hemmansägare
  Fällman, Oskar Ludvig   Tålsmark 1936-03-08   Oskar Ludvig
  Fällman, Per Algot   Sävar 1905-05-11   Lisa Maria
  Fällman, Per Algot   Sävar 1905-08-26   skomakare
  Fällman, Per August   Sävar 1879-05-15   hustru Katarina Johanna Jonsdotter
  Fällman, Per August   Sävar 1879-10-04   Gustaf Ferdinand
  Fällman, Per August   Sävar 1909-12-25   skomakare
  Fällman, Per August   Sävar 1936-01-20   änka Kristina Augusta Jonsdotter
  Gabrielsdotter, Anna   Gravmark 1835-08-05   Johan Fredrik Jonssons änka
  Gabrielsdotter, Anna   Gravmark 1835-09-20   Karl Erik
  Gabrielsdotter, Brita Margareta   Sävar bruk 1876-09-19   Anders Esbergs änka
  Gabrielsdotter, Elisabet Margareta   Brattfors 1852-06-17   Nils Erik
  Gabrielsdotter, Elisabet Margareta   Brattfors 1862-08-25   piga
  Gabrielsdotter, Kristina Katarina   Sävar 1884-12-22   änka efter Johan Granroth i Botsmark
  Gabrielsdotter, Sofia   Rönnäs 1908-07-11   Jonas Petter Nyströms änka
  Gabrielsdotter, Ulla   Holmön 1853-07-11   bondeänka
  Gabrielsson, Anders   Gunnismark 1841-02-27   skattebonde
  Gabrielsson, Anders   Gunnismark 1851-07-08   änka Marta Persdotter
  Gabrielsson, Anders   Täfteå 1896-07-06   änkling
  Gabrielsson, Elisabet Sofia   Sävar 1935-02-26   Anders Alfred Olofssons änka
  Gabrielsson, Erik   Bullmark 1835-07-15   Karl Erik
  Gabrielsson, Erik   Gravmark 1838-03-14   Anders
  Gabrielsson, Erik   Gravmark 1839-05-06   inhyses
  Gabrielsson, Erik   Gravmark 1843-02-12   Greta Magdalena
  Gabrielsson, Erik   Gravmark 1853-03-20   änka Maria Kristina Jakobsdotter
  Gabrielsson, Gabriel   Ytterboda 1833-11-22   Greta Lotta
  Gabrielsson, Gabriel   Ytterboda 1833-11-28   Maria Johanna
  Gabrielsson, Gabriel   Ytterboda 1833-12-01   hustru Greta Olofsdotter
  Gabrielsson, Gabriel   Ytterboda 1857-10-28   fattighjon
  Gabrielsson, Johan Oskar   Åkerbäck 1905-06-24   Johanna Vilhelmina
  Gabrielsson, Johan Oskar   Åkerbäck 1905-07-09   Märta Katarina
  Gabrielsson, Johan Oskar   Åkerbäck 1906-04-16   Signe Olivia
  Gabrielsson, Johan Oskar   Åkerbäck 1909-10-18   Anna
  Gabrielsson, Johan Oskar   Åkerbäck 1917-03-07   Lilly Emilia
  Gabrielsson, Johan Oskar   Åkerbäck 1934-10-14   hustru Anna Olivia Bäckström
  Gabrielsson, Johan   Sävar 1843-04-19   bonde
  Gabrielsson, Johan   Sävar 1854-07-21   änka Brita Greta Thomasdotter
  Gabrielsson, Jon   Krokfors 1838-10-25   inhyses
  Gabrielsson, Jon   Tålsmark 1850-09-24   änka Lisa Katarina Johansdotter
  Gabrielsson, Nils   Gravfors 1856-11-28   inhyses
  Gabrielsson, Nils   Ytterstmark 1827-09-28   Anders
  Gabrielsson, Olof   Bullbäck 1865-10-10   fd. bonde
  Gabrielsson, Olof   Gravmark 1835-01-14   hustru Katarina Kristiansdotter
  Gabrielsson, Per   Gravfors 1826-07-19   Malin
  Gabrielsson, Per   Gravfors 1826-08-13   Hans
  Gabrielsson, Zakris   Gunnismark 1875-10-15   inhyses
  Gebhardt, Anna Maria   Sävar 1900-07-07   Frans Herman Pahlbergs hustru
  Glas, Johan Axel   Sävar 1881-07-11   Charlotta Magdalena
  Glas, Johan Axel   Sävar 1882-08-18   Lars Olof
  Glas, Johan Axel   Sävar 1883-03-28   Axel Leander
  Grahn, Anders Engelbert   Högstmyrliden 1903-12-21   arbetare
  Grahn, Arvid   Hemmesmark 1928-03-22   hustru Signe Karolina Ögren
  Grahn, Johan Algot   Sävar 1931-02-05   Eva Margareta
  Grahn, Jonas Oskar   Renträsk 1936-10-11   hustru Maria Elina Burman
  Grahn, Karl Anton   Hemmesmark 1921-04-19   fd. arrendator
  Grahn, Karl Anton   Högstmyrliden 1878-03-18   Andreas
  Grahn, Karl Anton   Högstmyrliden 1909-06-12   hustru Greta Magdalena Nystedt
  Grahn, Per Albert   Gravfors 1919-02-17   Gärda Margareta
  Grahn, Per Albert   Högstmyrliden 1912-07-13   Ester Olivia
  Grahn, Per Albert   Olofsfors 1922-03-17   sonja Margareta
  Grahn, Sara Johanna Henrika   Täfteböle 1927-12-26   Karl Johan Anderssons änka
  Grahn, Sofia Amalia   Sjöarödd 1877-04-23   Erik August Forsbergs hustru
  Grahn-Nilsson, Anders   Ivarsboda 1842-05-..   fältjägare
  Granberg, Erik August   Bullmark 1894-02-07   Anny Maria
  Granberg, Erik August   Bullmark 1904-01-12   Ester Amalia
  Granberg, Erik August   Bullmark 1927-02-14   födorådstagare
  Granberg, Erik August   Bullmark 1936-11-11   änka Emma Kristina Jonsson
  Granberg, Helena Kristina   Bergdal 1872-12-10   Gustaf Ulric
  Granberg, Helena Kristina   Bergdal 1911-06-02   Anders Bromans änka
  Granberg, Karl Gustaf   Sävar 1877-03-03   hustru Johanna Karolina Sandberg
  Granberg, Karl Gustaf   Sävar 1890-10-20   hustru Anna Charlotta Holmdahl
  Granberg, Karl Gustaf   Sävar 1901-02-06   skiftesgodeman
  Granberg, Karl Robert   Granträsk 1900-03-14   Henny Amalia
  Granberg, Karl Robert   Granträsk 1913-07-17   bolagsarrendator
  Granberg, Olof Adolf   Bullmark 1898-07-15   Adolf Hjalmar
  Granberg, Olof Adolf   Bullmark 1914-08-04   Karl Anshelm
  Granberg, Olof Adolf   Bullmark 1919-08-26   bonde
  Granberg, Olof Adolf   Bullmark 1935-04-22   änka Katarina Johanna Johansdotter i Tålsmark
  Granberg, Olof Adolf   Granträsk 1891-11-14   Elsa Maria
  Granberg, Olof Adolf   Granträsk 1892-08-08   Olof
  Granberg, Olof Petter   Sävar 1929-05-04   hustru Anna Agata Nordström
  Granberg, Olof Petter   Sävar