Abrahamsdotter, Magdalena   Robertsfors 1848-02-13   Per Nordqvist-Olofssons änka
  Abrahamsson, Abraham Edvard   Robertsfors 1917-12-22   hustru Kristina Amanda Nilsson
  Abrahamsson, Abraham Edvard   Robertsfors 1926-10-06   skogsarbetare
  Abrahamsson, Anna Kristina   Robertsfors 1921-07-11   änka efter Olof Anton Andersson
  Abrahamsson, Bror Arvid   Robertsfors 1921-04-30   studerande
  Abrahamsson, Eva Kristina   Robertsfors 1920-09-09   Hans Edströms hustru
  Ahlqvist, Albin Valdemar   Sikeå 1925-11-11   arbetare
  Ahlqvist, John Alexander   Sikeå 1926-11-02   arbetare
  Andersdotter, Anna   Aftonmora 1822-09-03   Erik Nilssons änka
  Andersdotter, Anna   Riset 1855-06-04   Johan Lindfors änka
  Andersdotter, Anna   Robertsfors 1822-06-24   Zakris Nilssons änka
  Andersdotter, Anna Gustava   Nya Storbäcken 1926-02-28   Lars Gustaf Ådéns Änka
  Andersdotter, Anna Katarina   Robertsfors 1861-05-15   Erik Wilhelm Engmans hustru
  Andersdotter, Anna Kristina   Legdeå 1929-10-17   änka efter Nils Samuel Forsman i Legdeå, Bygdeå
  Andersdotter, Anna Maria   Robertsfors 1846-09-04   Hans Petter Nordqvists hustru
  Andersdotter, Brita   Robertsfors 1809-10-21   Olof Edströms hustru
  Andersdotter, Brita   Robertsfors 1827-07-20   Olof Erikssons änka
  Andersdotter, Brita Kristina   Robertsfors 1886-03-24   piga
  Andersdotter, Charlotta   Robertsfors 1913-04-12   Erik Wilhelm Engmans änka
  Andersdotter, Emma Kristina   Jomark 1929-07-31   Erik Gustaf Bergstedts änka
  Andersdotter, Eva Kristina   Robertsfors 1826-03-24   piga
  Andersdotter, Eva Kristina   Robertsfors 1933-10-31   Erik Bernhard Lindahls hustru
  Andersdotter, Johanna Fredrika   Robertsfors 1930-01-12   Lars Leontin Lindmarks hustru
  Andersdotter, Katarina   Robertsfors 1808-04-21   Olof Olofssons hustru
  Andersdotter, Katarina   Robertsfors 1813-08-28   Erik Lindbergs hustru
  Andersdotter, Katarina Elisabet   Robertsfors 1882-11-18   Berndt Meijers änka
  Andersdotter, Katarina Johanna   Robertsfors 1919-03-10   Karl Emanuel Stenborgs hustru
  Andersdotter, Katarina Margareta   Robertsfors 1880-08-22   Johan Bäckströms hustru
  Andersdotter, Katarina Ulrika   Yttre Ultervattnet 1931-04-17   Adam Svärds änka
  Andersdotter, Kristina Katarina   Robertsfors 1897-08-27   Nils Nordströms änka
  Andersdotter, Kristina Lovisa   Jomark 1920-11-20   Jonas Erikssons hustru
  Andersdotter, Magdalena   Isakfäboda 1819-03-20   Johan Arnqvists hustru
  Andersdotter, Magdalena   Robertsfors 1839-08-03   Johan Petter Starks hustru
  Andersdotter, Magdalena Josefina   Robertsfors 1892-06-15   arbeterska
  Andersdotter, Margareta Amalia   Yttre Ultervattnet 1935-08-31   pensionär
  Andersdotter, Margareta Katarina   Robertsfors 1890-10-13   Anders Petter Normans hustru
  Andersdotter, Margareta Kristina   Sikeå 1922-03-03    
  Andersdotter, Margareta Sofia   Robertsfors 1872-09-17   Olof Wilhelm Ståhlbergs hustru
  Andersdotter, Maria   Robertsfors 1804-03-17   Johan Norbergs änka
  Andersdotter, Maria   Robertsfors 1816-02-20   Matts Erssons änka
  Andersdotter, Maria   Robertsfors 1817-05-13   Hans Hammarstens hustru
  Andersdotter, Ulrika Magdalena   Robertsfors 1869-08-29   piga
  Andersdotter, Ulrika Vilhelmina   Robertsfors 1933-09-14   Isak Olofssons hustru
  Andersson, Anders   Antfäboda 1851-09-15   landbonde
  Andersson, Anders   Antfäboda 1852-03-18   änka Maria Thomasdotter
  Andersson, Anders   Antfäboda 1901-02-28   kolare
  Andersson, Anders   Isakfäboda 1833-01-17   Ulrika Kristina
  Andersson, Anders   Isakfäboda 1864-03-17   Amanda Karolina
  Andersson, Anders   Isakfäboda 1867-12-24   Katarina Johanna
  Andersson, Anders   Isakfäboda 1868-08-01   kolare
  Andersson, Anders   Isakfäboda 1876-11-12   änka Anna Margareta Jonsdotter
  Andersson, Anders   Robertsfors 1808-06-20   Olof
  Andersson, Anders   Yttre Ultervattnet 1933-10-18   änka Magdalena Charlotta Isaksdotter
  Andersson, Anders Ferdinand   Robertsfors 1907-08-04   sågare
  Andersson, Anders Ferdinand   Sikeå 1927-04-11   gårdsägare
  Andersson, Anders Gustaf   Robertsfors 1874-09-02   Anna Sofia
  Andersson, Anders Gustaf   Robertsfors 1874-09-03   Olof August
  Andersson, Anders Gustaf   Robertsfors 1881-12-31   Hilda Johanna
  Andersson, Anders Gustaf   Robertsfors 1892-09-28   hustru Anna Gustava Lehman
  Andersson, Anders Gustaf   Robertsfors 1895-06-04   arbetare
  Andersson, Anders Gustaf   Robertsfors 1928-04-11   Bror Sören
  Andersson, Anders Robert   Sikeå 1926-12-16   hustru Ida Matilda Häggbom
  Andersson, Anders Robert   Sikeå 1928-01-03   arbetare
  Andersson, Anders Salomon   Robertsfors 1890-12-18   Erik Hjalmar
  Andersson, Anna Albertina   Jomark 1917-08-25   Erik Gustaf Jonssons hustru
  Andersson, Anna Amalia   Robertsfors 1911-07-29   Olof Ferdinand Forslunds hustru
  Andersson, Anna Amalia   Sikeå 1918-09-28   Nils Oskar Nilssons hustru
  Andersson, Anna Amanda   Robertsfors 1927-02-03   Johan Konrad Burmans hustru
  Andersson, Anna Emilia Ulrika   Sikeå 1918-10-15   Samuel Petter Gerdins hustru
  Andersson, Anna Erika   Robertsfors 1915-11-09   Olof Anton Olofssons änka
  Andersson, Anna Karolina   Robertsfors 1930-12-20   Klas Gustaf Norbergs hustru
  Andersson, Anna Magdalena   Robertsfors 1897-10-29   Lars Edvard Forsmarks hustru
  Andersson, Anna Margareta   Isakfäboda 1904-06-26   fattighjon
  Andersson, Anna Maria   Robertsfors 1918-09-07   Olof Leander Stares änka
  Andersson, Anna Matilda   Robertsfors 1922-03-19   Emil Gotthard Öhmans hustru
  Andersson, Augusta Magdalena   Robertsfors 1905-11-22   Olof Axel Anderssons hustru
  Andersson, Augusta Ulrika   Robertsfors 1918-09-11   Jonas August Anderssons hustru
  Andersson, Bror Alexander   Sikeå 1928-04-05   John Olof
  Andersson, Edvin Andreas   Legdeå 1919-03-05   Erik Andreas
  Andersson, Edvin Andreas   Sikeå 1934-05-12   Kurt Andreas
  Andersson, Emilia Augusta   Robertsfors 1916-02-25   Axel Ferdinand Åbergs hustru
  Andersson, Erik   Antfäboda 1846-10-16   kolare
  Andersson, Frans   Robertsfors 1923-04-13   gårdsägare
  Andersson, Frans Ivar   Robertsfors 1929-04-03   skomakare
  Andersson, Gunni Vilhelmina   Robertsfors 1917-11-27    
  Andersson, Gustaf Emanuel   Robertsfors 1912-01-03   Anna Eugenia
  Andersson, Gustaf Emanuel   Robertsfors 1918-09-17   Signe Margareta
  Andersson, Gustaf Emanuel   Robertsfors 1934-10-02   hustru Margareta Johanna Andersson
  Andersson, Gustaf Linus   Robertsfors 1919-09-09   hustru Elma Karolina Nilsson
  Andersson, Hulda Maria Magdalena   Ultervattnet 1921-05-16    
  Andersson, Isak   Yttre Ultervattnet 1934-07-07   hemmansägare
  Andersson, Isak Alfred   Isakfäboda 1896-10-08   arbetare
  Andersson, Isak Alfred   Isakfäboda 1898-03-16   Anders Alfred
  Andersson, Jakob   Robertsfors 1874-09-06   Kristina Vilhelmina
  Andersson, Jakob   Robertsfors 1890-02-13   arbetare
  Andersson, Jakob   Robertsfors 1913-03-20   änka Kristina Vilhelmina Zakrisdotter
  Andersson, Johan   Legdeå 1924-11-30   arbetare
  Andersson, Johan   Legdeå 1926-10-25   hemmansägare
  Andersson, Johan   Legdeå 1931-04-25   änka Maria Augusta Andersson
  Andersson, Johan   Robertsfors 1802-06-19   dotter Anna Lisa Johansdotter
  Andersson, Johan   Robertsfors 1816-03-15   dagakarl
  Andersson, Johan   Robertsfors 1819-09-27   änka Kristina Jakobsdotter
  Andersson, Johan Axel   Sikeå 1921-02-24   Josef Axel
  Andersson, Johan Edvard   Robertsfors 1910-09-28   Märta Gunborg Vilhelmina
  Andersson, Johan Edvard   Robertsfors 1911-09-19   Erik Gustaf Edvard
  Andersson, Johan Edvard   Robertsfors 1912-02-18   sulfitarbetare
  Andersson, Johan Fredrik   Sikeå 1917-06-22   Knut Edvin
  Andersson, Johan Fredrik   Sikeå 1932-04-20   änka Helena Katarina Nilsson
  Andersson, Johan Samuel   Robertsfors 1878-11-18   hustru Katarina Persdotter
  Andersson, Johan Samuel   Robertsfors 1883-01-15   arbetare
  Andersson, Johannes   Isakfäboda 1892-07-05   Oskar
  Andersson, Johannes   Isakfäboda 1893-02-11   torpare
  Andersson, Johannes   Isakfäboda 1918-09-22   änka Anna Vilhelmina Nilsson i Robertsfors
  Andersson, Johannes   Robertsfors 1887-10-25   klensmed
  Andersson, Johannes   Robertsfors 1911-05-07   Dagny Ingegerd
  Andersson, Johannes   Robertsfors 1916-04-22   Axel Artur
  Andersson, Johannes   Robertsfors 1916-05-24   montör
  Andersson, Jon   Robertsfors 1802-05-09   hustru Kristina Persdotter
  Andersson, Jon   Robertsfors 1808-04-19   dagakarl
  Andersson, Jonas   Antfäboda 1908-05-12   kolare
  Andersson, Jonas   Isakfäboda 1821-03-02   Sara Katarina
  Andersson, Jonas   Isakfäboda 1832-04-23   kolare
  Andersson, Jonas   Isakfäboda 1852-10-13   änka Brita Mattsdotter
  Andersson, Jonas August   Robertsfors 1918-09-11   hustru Augusta Ulrika Andersson
  Andersson, Jonas August   Robertsfors 1922-07-23   August Alvar Torsten
  Andersson, Jonas August   Robertsfors 1925-02-09   sulfitarbetare
  Andersson, Jonas Fredrik   Robertsfors 1883-11-19   Olof Petrus
  Andersson, Jonas Fredrik   Robertsfors 1885-08-17   Johanna Magdalena
  Andersson, Jonas Fredrik   Robertsfors 1917-10-20   änka Katarina Magdalena Wärn
  Andersson, Jonas Fredrik   Sikeå 1921-07-21   hustru Anna Bitta Sjöström
  Andersson, Jonas Fredrik   Sikeå 1922-06-29   lägenhetsägare
  Andersson, Karl   Antfäboda 1841-02-01   Carl
  Andersson, Karl   Antfäboda 1841-02-05   Johan Daniel
  Andersson, Karl   Antfäboda 1841-06-27   kolare
  Andersson, Karl   Yttre Ultervattnet 1923-12-30   hustru Kristina Ulrika Johansdotter
  Andersson, Karl   Yttre Ultervattnet 1935-02-17   hemmansägare
  Andersson, Karl Andreas   Yttre Ultervattnet 1927-01-08   hemmansägare
  Andersson, Karl Erik   Robertsfors 1874-09-13   Carl Anton
  Andersson, Karl Erik   Robertsfors 1898-01-25   hustru Anna Fredrika Lundbom
  Andersson, Karl Erik   Robertsfors 1906-09-17   arbetare
  Andersson, Karl Olof   Robertsfors 1937-04-26   jordbruksarbetare
  Andersson, Karl Olof   Yttre Ultervattnet 1929-05-21   hustru Hilda Maria Sandström
  Andersson, Kristina Elisabet   Robertsfors 1891-07-30   smedsdotter
  Andersson, Margareta Johanna   Robertsfors 1934-10-02   Gustaf Emanuel Anderssons hustru
  Andersson, Maria Augusta   Legdeå 1931-04-25   Johan Anderssons änka
  Andersson, Maria Matilda   Ultervattnet 1921-12-22   Nils Leonard Johanssons hustru
  Andersson, Nils   Johanneslund 1857-07-05   hustru Brita Magdalena Larsdotter
  Andersson, Nils   Johanneslund 1858-03-08   kolare
  Andersson, Nils   Sikeå 1902-07-02   Vilma Kristina
  Andersson, Nils   Ultervattnet 1917-04-12   hemmansägare
  Andersson, Nils   Ultervattnet 1932-01-23   änka Brita Magdalena Nilsdotter
  Andersson, Nils Anton   Isakfäboda 1874-06-14   Anders Magnus
  Andersson, Nils Anton   Robertsfors 1885-08-30   Anna Maria
  Andersson, Nils Anton   Robertsfors 1886-02-19   Magnus Anders
  Andersson, Nils Anton   Robertsfors 1888-03-21   Frans
  Andersson, Nils Anton   Robertsfors 1889-10-08   Ester Fredrika
  Andersson, Nils Anton   Robertsfors 1910-12-28   arbetsförman
  Andersson, Nils Anton   Robertsfors 1927-01-29   änka Eva Fredrika Lindberg
  Andersson, Nils Bernhard   Robertsfors 1925-03-29   hustru Vendela Nilsson
  Andersson, Nils Petter   Robertsfors 1892-01-11   hustru Anna Erika Karlsson
  Andersson, Nils Petter   Robertsfors 1894-12-25   arbetare
  Andersson, Nils Petter   Robertsfors 1895-07-17   Sanny Eufrosyna Augusta
  Andersson, Olof   Johanneslund 1915-01-26   arrendator
  Andersson, Olof   Johanneslund 1919-04-01   änka Johanna Nilsson
  Andersson, Olof   Robertsfors 1804-02-27   Johan
  Andersson, Olof   Robertsfors 1809-09-30   dagakarl
  Andersson, Olof   Robertsfors 1812-04-23   änka Brita Jonsdotter
  Andersson, Olof   Robertsfors 1857-02-03   Maria Kristina
  Andersson, Olof   Robertsfors 1862-12-05   hustru Katarina Magdalena Brännström
  Andersson, Olof   Robertsfors 1902-11-28   Erik Arvid
  Andersson, Olof   Sikeå 1920-06-19   hustru Maria Johanna Flank
  Andersson, Olof   Sikeå 1924-10-16   brädgårdsarbetare
  Andersson, Olof Anton   Robertsfors 1863-01-07   Aqvilina Elisabet
  Andersson, Olof Anton   Robertsfors 1868-10-25   Katarina Sofia
  Andersson, Olof Anton   Robertsfors 1927-06-14   jordbruksarbetare
  Andersson, Olof Anton   Robertsfors 1930-12-25   änka Katarina Albertina Sjögren
  Andersson, Olof Axel   Robertsfors 1905-11-22   hustru Augusta Magdalena Andersson
  Andersson, Olof Edvard   Yttre Ultervattnet 1925-01-29   arbetare
  Andersson, Olof Petter   Bäck, Bygdeå 1928-02-12   änka Kristina Katarina Brandt i Legdeå
  Andersson, Olof Valfrid   Robertsfors 1911-12-29   Rut Dagmar
  Andersson, Olof Valfrid   Robertsfors 1920-02-18   sågv.arb.
  Andersson, Per   Antnäs 1853-11-07   Carl Johannes
  Andersson, Per   Antnäs 1853-11-11   Anton
  Andersson, Per Anton   Robertsfors 1914-04-22   Gördis Zenobia
  Andersson, Per Axel   Robertsfors 1908-11-16   Rolf Östen
  Andersson, Per Axel   Robertsfors 1915-09-16   Karl Gösta Emanuel
  Andersson, Per Wilhelm   Robertsfors 1919-01-13   stallkarl
  Andersson, Selina Magdalena Sofia   Yttre Ultervattnet 1927-06-20   Karl Magnus Petterssons hustru
  Andersson, Set Olof Isak   Yttre Ultervattnet 1928-09-28   jordbruksarbetare
  Andersson, Signe Magdalena Davida   Yttre Ultervattnet 1923-03-30   hemmansägare dotter
  Andersson, Signe Matilda   Sikeå 1927-05-31   Elfrid Karlssons hustru
  Andersson, Sofia Magdalena   Robertsfors 1914-07-11   understödstagerska
  Arctadius, Fritiof   Robertsfors 1925-08-06   Aina Elvira
  Arnkvist, Maria Matilda   Sikeå 1933-12-25   Lars Ferdinand Petterssons hustru
  Arnqvist, Johan   Isakfäboda 1819-03-20   hustru Magdalena Andersdotter
  Arnqvist, Johan   Isakfäboda 1819-12-23   kolare
  Arnqvist, Johan   Robertsfors 1813-01-??    
  Arnqvist, Johan   Robertsfors 1856-07-29   hustru Kristina Margareta Eriksdotter
  Arnqvist, Johan   Robertsfors 1867-11-24   torpare
  Arnqvist, Johan   Robertsfors 1892-02-19   änka Elisabet Margareta Samuelsdotter
  Arnqvist, Johan   Sikeåkrogen 1846-06-04   Maria Mathilda
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1824-12-02   Anna Kristina
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1833-09-17   Anna Katarina
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1836-12-07   Andreas
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1836-12-10   Jakob
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1839-12-14   Carl Johan
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1865-07-13   hustru Anna Kristina Karlsdotter
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1870-03-18   arbetare
  Asplund, Helge Johannes   Robertsfors 1934-03-08   Bernt Axel
  Asplund, Isak   Riset 1822-04-26   Johan Wilhelm
  Asplund, Isak   Riset 1823-12-01   Maria Vilhelmina
  Backman, Johan Wilhelm   Robertsfors 1914-12-30   Sina Astrid Kristina
  Backman, Johan Wilhelm   Robertsfors 1926-02-18   hustru Anna Kristina Elisabet Larsson
  Backman, Karl Albert   Robertsfors 1916-12-06   Karl August Folke
  Backman, Karl Albert   Robertsfors 1934-11-20   kusk
  Backman, Linda Dagny Katarina   Robertsfors 1937-02-24   hemmadotter
  Backman, Linus Gösta Albert   Robertsfors 1923-02-20    
  Bahr, Brynhilda Ottilia   Robertsfors 1915-05-21   fröken
  Bahr, Fredrik August   Robertsfors 1868-08-21   Hjalmar
  Bahr, Fredrik August   Robertsfors 1882-09-19   Helena Kristina
  Bahr, Fredrik August   Robertsfors 1902-06-01   hustru Olava Petra Halvorsen
  Bahr, Fredrik August   Robertsfors 1903-05-20   inspektör
  Bahr, Fredrik August   Sikeå 1885-12-20   Hjalmar August
  Bahr, Ida Kristina   Robertsfors 1901-02-16   småskollärarinna
  Bahr, Julius Emanuel   Robertsfors 1918-09-22   kassör
  Bengtsson, Bengta   Legdeå 1917-08-07   Johan Erik Nordbrandts hustru
  Bergdahl, Johannes   Robertsfors 1908-03-13   Helga Maria Johanna
  Bergdahl, Johannes   Robertsfors 1912-10-08   Henry Signar Eugén
  Bergdahl, Johannes   Robertsfors 1913-01-29   Helga Sigrid Maria
  Berggren, Anders Valfrid   Robertsfors 1909-05-25   Elin Agata
  Berggren, Nils   Robertsfors 1853-01-07   hustru Margareta Sofia Gyllenspets
  Berglund, Anders   Robertsfors 1924-09-17   mjölnare
  Berglund, Maria Akvilina   Sikeå 1929-07-12   Karl Fredrik Markströms änka
  Berglund, Per   Robertsfors 1891-07-29   Ludvig
  Bergmark, Ida Kristina   Robertsfors 1914-10-13   Nils Johan Hugo Norgrens hustru
  Bergmark, Johan August   Robertsfors 1875-01-05   Johanna Augusta
  Bergmark, Johan August   Robertsfors 1875-12-26   Beda Elisabet
  Bergstedt, Aina Erika Kristina   Jomark 1923-04-10   hemmansägare dotter
  Bergstedt, Anna Ottilia   Jomark 1924-07-05    
  Bergstedt, Erik Gustaf   Jomark 1925-12-26   hemmansägare
  Bergstedt, Erik Gustaf   Jomark 1929-07-31   änka Emma Kristina Andersdotter
  Bergström, Elsa Karolina Kristina   Robertsfors 1937-01-23   åkeridotter
  Bergström, Gustaf Adolf   Robertsfors 1923-07-24   förman
  Bergström, Gustaf Adolf   Robertsfors 1931-11-05   änka Karolina Sofia Wikström
  Bergström, Johan Gustaf   Robertsfors 1843-12-07   Kristina Josefina
  Bergström, Jonas Anton   Alkvittern 1930-10-01   hemmansägare
  Bergström, Jonas Olof   Jomark 1929-07-04   Jonas Brynolf
  Bergström, Karl Helmer   Framnäs 1922-03-27   Nils Holger
  Bergström, Nils Anton   Robertsfors 1912-07-21   Signe Johanna Charlotta
  Bergström, Nils Oskar   Robertsfors 1912-06-05   sulfitarbetare
  Bergström, Per August   Framnäs 1931-02-24   änka Ulrika Karolina Boman
  Bergström, Selma Maria   Robertsfors 1925-02-23   Johan Axel Johanssons hustru
  Bergström, Sofia Eleonora   Robertsfors 1829-11-30   arbetare
  Björk, Eleonora Elisabet   Robertsfors 1888-04-04   Hans Dillströms hustru
  Blom, Per Albin   Yttre Ultervattnet 1920-09-24   Olof Albin Sixten
  Blom, Per Albin   Yttre Ultervattnet 1925-03-20   Rubin August Kornelius
  Bodin, Gustaf   Robertsfors 1884-03-23   Hildur Maria
  Bodin, Olof Robert   Sikeå 1935-03-26   Ulla Marianne
  Bodin, Tilda Maria   Robertsfors 1922-05-19   Sixten Ferdinand Rosenbergs hustru
  Bodström, Olof   Robertsfors 1809-12-??    
  Bodström, Olof   Robertsfors 1820-10-06   hustru Maria Johansdotter
  Bodström, Olof   Robertsfors 1827-03-07   dagakarl
  Bodström, Ulrika Brita   Robertsfors 1809-12-??    
  Boman, Gustaf Edmund Fridolf   Robertsfors 1935-04-12   Kurt Villy Gregor
  Boman, Helga Karolina   Robertsfors 1922-04-16    
  Boman, Johan   Sikeåfjärden 1819-10-28   vaktkarl
  Boman, Johannes   Robertsfors 1913-09-06   Anders Helmer Malkolm
  Boman, Johannes   Robertsfors 1923-05-15   Erik Gösta Sigvard
  Boman, Karl Olof   Sikeå 1922-11-05   hustru Brita Kristina Johansson
  Boman, Karl Olof   Sikeå 1928-12-23   arbetare
  Boman, Ulrika Karolina   Framnäs 1931-02-24   Per August Bergströms änka
  Borg, Anna Johanna   Sikeå 1924-04-05   Olof Oskar Brännströms hustru
  Boström, Johan Petter   Sikeå 1920-10-21   hustru Anna Karolina Forslund
  Boström, Johan Petter   Sikeå 1931-02-14   arbetare
  Boström, Karl Albin   Sikeå 1926-05-26   Klas Erik
  Boström, Kristina Katarina   Robertsfors 1863-11-13   Per Sjöströms änka
  Boström, Kristina Matilda   Sikeå 1925-03-12   Karl Jonas Edströms änka
  Boström, Maria Lovisa   Sikeå 1917-08-07   Svante Söderlunds hustru
  Boström, Matthias Jakob   Robertsfors 1921-08-31   arbetare
  Boström, Zakris   Robertsfors 1809-11-06   Olof
  Boström, Zakris   Robertsfors 1809-11-16   Sara Sofia
  Boström, Zakris   Robertsfors 1809-12-04   Greta Juliana
  Boström, Zakris   Robertsfors 1829-09-10   hustru Brita Qvarnberg
  Boström, Zakris   Robertsfors 1831-07-12   stalldräng
  Brandberg, Johan   Robertsfors 1853-06-22   Erik Alfred
  Brandberg, Johan Ferdinand   Robertsfors 1911-06-16   Rut
  Brandberg, Johan Ferdinand   Robertsfors 1911-12-04   hustru Alma Karolina Wiklund
  Brandberg, Per   Robertsfors 1866-08-20   hustru Brita Johanna Persdotter
  Brandberg, Per   Robertsfors 1874-10-16   arbetare
  Brandberg, Per   Robertsfors 1875-10-13   Maria Katarina
  Brandberg, Per   Robertsfors 1910-04-20   änka Sara Maria Gabrielsdotter
  Brandt, Charlotta Petronella   Sikeå 1922-09-01   Jonas Anton Erikssons änka
  Brandt, Kristina Katarina   Legdeå 1928-02-12   änka efter Olof Petter Andersson i Bäck, Bygdeå
  Brandt, Magdalena   Sikeå 1917-12-23   Lars Gustaf Sjöströms änka
  Broberg, Jonas   Sikeå lastageplats 1812-11-02   urmakarelärling
  Bruse, Håkan   Robertsfors 1800-02-24   änka Margareta Zakrisdotter
  Brändström, August   Sikeå 1933-07-27   arbetare
  Brändström, Johan Viktor   Robertsfors 1903-12-13   Ragnhild Elisabet
  Bränlund, Jonas   Robertsfors 1824-02-25   Carl Fredrik
  Brännström, Anna Lovisa   Robertsfors 1922-11-24   Johan Nordströms änka
  Brännström, Elin Maria   Sikeå 1936-09-26   Karl Ossian Nygrens hustru
  Brännström, Johan   Robertsfors 1837-01-20   Katarina Magdalena
  Brännström, Johan   Robertsfors 1842-02-20   Johan
  Brännström, Johan   Robertsfors 1879-09-01   smed
  Brännström, Johan   Robertsfors 1880-01-30   Karl
  Brännström, Johan   Robertsfors 1882-08-17   Carl Georg
  Brännström, Johan   Robertsfors 1897-05-04   Gustaf Arthur
  Brännström, Johan   Robertsfors 1897-07-14   änka Elisabet Margareta Lindgren
  Brännström, Johan   Robertsfors 1907-07-07   änka Elisabet Karolina Johanna Edström
  Brännström, Jonas Adolf   Robertsfors 1933-04-19   sulfitarbetare
  Brännström, Jonas Adolf   Robertsfors 1936-06-20   änka Sara Ulrika Johansdotter
  Brännström, Karl Ferdinand   Legdeå 1937-11-25   hemmansägare
  Brännström, Karl Johan   Robertsfors 1933-08-20   änka Maria Katarina Eriksson
  Brännström, Katarina Magdalena   Robertsfors 1862-12-05   Olof Anderssons hustru
  Brännström, Klara Johanna   Robertsfors 1922-11-21   Karl Ferdinand Petterssons hustru
  Brännström, Olof Anton   Sikeå 1918-08-31   Brädgårdsarb
  Brännström, Olof Oskar   Sikeå 1924-04-05   hustru Anna Johanna Borg
  Brännström, Per   Mjösjön 1852-06-07   änka Katarina Olofsdotter
  Brännström, Sofia Amalia   Robertsfors 1924-12-30   Karl Birger Lindbergs hustru
  Burén, Per Gustaf   Robertsfors 1917-11-14   hustru Lovisa Albertina Johansson
  Burén, Per Hilmar   Robertsfors 1930-11-25   Dagmar Karly
  Burman, Anna Helena   Robertsfors 1868-01-03   Erik Lindgrens änka
  Burman, Jakob   Yttre Ultervattnet 1922-05-27   hustru Kristina Johanna Nilsson
  Burman, Johan Konrad   Robertsfors 1927-02-03   hustru Anna Amanda Andersson
  Burman, Per Otto   Robertsfors 1913-07-06   Emil Ingvar
  Burman, Per Otto   Robertsfors 1919-07-28   sulfitarbetare
  Burman, Selma Karolina   Sikeå 1934-02-18   Nils Säfströms hustru
  Burvall, Johan Ulrik   Antnäs 1909-08-19   garvare
  Byström, Magdalena Matilda   Legdeå 1927-12-04   Anders Edvard von Ahns hustru
  Bäckman, Nils Petter   Robertsfors 1896-01-06   Olof Halvar
  Bäckman, Nils Petter   Robertsfors 1903-08-02   Nils Oskar
  Bäckman, Nils Petter   Robertsfors 1905-07-02   arbetare
  Bäckman, Nils Petter   Robertsfors 1916-01-14   Gerda Lovisa
  Bäckman, Olof Ossian   Robertsfors 1917-02-23   sulfitarbetare
  Bäckström, Anders   Robertsfors 1866-11-02   Olof Anders
  Bäckström, Anders Adolf   Robertsfors 1865-12-08   Erik Adolph
  Bäckström, Anders Adolf   Robertsfors 1868-04-13   arbetare
  Bäckström, Anders Fredrik   Robertsfors 1874-07-01   Gustaf Fredrik
  Bäckström, Anders Fredrik   Robertsfors 1920-07-19   hustru Maria Johanna Sjöström
  Bäckström, Anders Vilmar   Robertsfors 1921-03-03   sjöman
  Bäckström, Anna Katarina   Robertsfors 1918-09-12   Nils Olofssons änka
  Bäckström, Anna Magdalena   Robertsfors 1882-11-08   Jonas Gustaf Mattssons hustru
  Bäckström, Erik   Robertsfors 1862-12-24   Anna Sofia
  Bäckström, Erik   Robertsfors 1914-06-26   hustru Sofia Karolina Hedlund
  Bäckström, Erik   Robertsfors 1916-08-02   murare
  Bäckström, Erik Anton   Jomark 1925-05-31   lägenhetsägare
  Bäckström, Erik Anton   Robertsfors 1917-01-15   Gerda Elisabet
  Bäckström, Erik Linus   Robertsfors 1913-01-10   arbetarson
  Bäckström, Erika Karolina   Robertsfors 1908-10-22   arbetaredotter
  Bäckström, Gustaf Wilhelm   Robertsfors 1876-01-05   arbetare
  Bäckström, Helga Sofia   Robertsfors 1913-05-17   arbetaredotter
  Bäckström, Hilma Maria   Robertsfors 1889-12-06   arbetaredotter
  Bäckström, Johan   Robertsfors 1869-02-25   Olof Edvard
  Bäckström, Johan   Robertsfors 1880-08-22   hustru Katarina Margareta Andersdotter
  Bäckström, Johan   Robertsfors 1896-07-12   arbetare
  Bäckström, Johan Edvard   Robertsfors 1903-07-16   arbetare
  Bäckström, Johan Engelbert   Robertsfors 1920-06-27   Elsa Marianne
  Bäckström, Johan Engelbert   Robertsfors 1927-03-26   Elsa Aina Margareta
  Bäckström, Johan Ferdinand   Robertsfors 1892-05-14   Gerda Sofia
  Bäckström, Johan Samuel   Robertsfors 1875-09-30   Anna Lovisa
  Bäckström, Johan Samuel   Robertsfors 1885-07-17   Fredrik Oskar
  Bäckström, Johan Samuel   Robertsfors 1928-06-30   smed
  Bäckström, Johan Samuel   Robertsfors 1934-12-13   änka Anna Elisabet Simonsdotter
  Bäckström, Johan Sigvard   Sikeå 1935-02-17   brädgårdsarbetare
  Bäckström, Johanna Elisabet   Sikeå 1931-10-01   August Strömbergs änka
  Bäckström, Karl Olof   Sikeå 1932-04-05   lägenhetsägare
  Bäckström, Katarina Margareta   Robertsfors 1895-03-11   Didrik Hammarströms änka
  Bäckström, Maria Kristina   Legdeå 1927-11-12   Lars Anton Tunells änka
  Bäckström, Maria Kristina   Robertsfors 1823-12-14   Gustaf (tvilling)
  Bäckström, Maria Kristina   Robertsfors 1879-11-21   ogift kvinna
  Bäckström, Matthias   Robertsfors 1889-12-06   Hilma Maria
  Bäckström, Matthias   Robertsfors 1896-10-13   arbetare
  Bäckström, Matthias   Robertsfors 1924-11-27   änka Kristina Albertina Östman
  Bäckström, Nils   Alkvittern 1825-03-17   hustru Katarina Hammarsten
  Bäckström, Nils   Robertsfors 1813-09-03   Hans Petter
  Bäckström, Nils   Robertsfors 1829-12-05   Matts August
  Bäckström, Nils   Robertsfors 1831-03-23   Nils Petter
  Bäckström, Nils   Robertsfors 1848-01-17   Inhysesman
  Bäckström, Nils   Robertsfors 1864-06-06   änka Maria Forsmark
  Bäckström, Nils Anders   Robertsfors 1925-03-25   Siri Ingegerd
  Bäckström, Nils Anders   Robertsfors 1925-12-27   Ingrid Frideborg
  Bäckström, Nils Petter   Robertsfors 1894-03-01   fattighjon
  Bäckström, Nils Petter   Robertsfors 1903-08-28   arbetare
  Bäckström, Per   Robertsfors 1844-03-22   Anna Katarina
  Bäckström, Per   Robertsfors 1844-04-25   hustru Anna Katarina Meijer
  Bäckström, Per   Robertsfors 1847-04-19   Anna Sofia
  Bäckström, Per   Robertsfors 1850-05-07   Anna Johanna
  Bäckström, Per   Robertsfors 1851-04-30   Anna Sofia
  Bäckström, Per   Robertsfors 1853-02-18   hustru Anna Charlotta Olofsdotter
  Bäckström, Per   Robertsfors 1853-06-09   Anna Sofia
  Bäckström, Per   Robertsfors 1853-07-12   Katarina Charlotta
  Bäckström, Per   Robertsfors 1855-02-11   dagakarl
  Bäckström, Zakris   Robertsfors 1812-09-01   Zachris
  Bäckström-Andersson, Nils   Robertsfors 1847-03-14   Gustava Margareta
  Bäckström-Andersson, Nils   Robertsfors 1851-09-11   dagakarl
  Bäckström-Andersson, Nils   Robertsfors 1851-12-15   Emma Magdalena
  Bäckström-Andersson, Nils   Robertsfors 1868-05-17   änka Anna Magdalena Lindgren
  Bäckström-Nilsson, Anders   Robertsfors 1851-02-14   förgångsman
  Bäckström-Nilsson, Anders   Robertsfors 1861-06-23   änka Maria Kristina Hansdotter
  Dahlberg, Emilia Helena   Sikeå 1919-06-15   hushållerska
  Dahlberg, Johan   Robertsfors 1874-07-28   Erik Edvard
  Dahlberg, Johan   Robertsfors 1875-08-01   Sofia Amalia
  Dahlberg, Johan   Robertsfors 1878-01-01   Sofia
  Dahlqvist, Nils August   Robertsfors 1921-07-21   hustru Matilda Forslund
  Dahlqvist, Nils August   Robertsfors 1930-03-16   sågarbetare
  Dahlund, Johan Erik   Robertsfors 1884-08-25   Celina Margareta Sofia
  Dahlund, Johan Erik   Robertsfors 1893-01-31   skogvaktare
  Dahlund, Wendla Kristina   Robertsfors 1901-04-01   skogvaktardotter
  Danielsdotter, Eva Maria   Antfäboda 1848-10-12   Nils Nilssons hustru
  Danielsdotter, Sara Ulrika   Robertsfors 1909-09-23   Johan Hammarstens änka
  Danielsson, Anders   Robertsfors 1900-07-27   Brädgårdsarb
  Danielsson, Matilda "Tilda"   Robertsfors 1924-03-06   Nils Johan Hammarstens änka
  Dillström, Hans   Robertsfors 1887-06-29   Eleonora Viktoria
  Dillström, Hans   Robertsfors 1888-04-04   hustru Elenora Elisabet Björk
  Dillström, Hans   Robertsfors 1892-04-28   Thea Maria Hansine
  Dillström, Hans   Robertsfors 1898-01-27   Ernst Oskar
  Dillström, Hans   Robertsfors 1914-06-18   byggmästare
  Dillström, Hans   Robertsfors 1916-12-11   änka Anna Maria Nygren
  Edbom, Olof Helmer   Robertsfors 1923-09-25   Ingrid Maria
  Edbom, Olof Helmer   Robertsfors 1925-02-11   Ture Olof
  Edlund, Erik Axel   Robertsfors 1920-03-09   Elna Frideborg
  Edlund, Maria Evelina   Robertsfors 1918-05-11   Karl Johan Lindqvists hustru
  Edström, Anders   Ultervattnet 1917-07-30   hustru Maria Matilda Isaksdotter
  Edström, Anna Brita   Robertsfors 1852-04-04   Johan Hammarbergs änka
  Edström, Anna Kristina   Robertsfors 1935-05-05   Olof Einar Vestins hustru
  Edström, Elisabet Karolina Johanna   Robertsfors 1907-07-07   Johan Brännströms hustru
  Edström, Erik   Robertsfors 1898-03-24   Erik Uno
  Edström, Erik   Robertsfors 1899-06-10   arbetare
  Edström, Erik   Robertsfors 1908-04-28   Henny Kristina
  Edström, Eufrosyna   Legdeå 1928-12-19   arbeterska
  Edström, Fredrik   Sikeå 1921-09-05   hemmansägare
  Edström, Fredrik   Sikeå 1925-11-13   änka Anna Johanna Lindberg
  Edström, Göta Matilda   Robertsfors 1923-12-14    
  Edström, Hans   Robertsfors 1866-08-19   Katarina Amanda
  Edström, Hans   Robertsfors 1880-08-29   Magnus
  Edström, Hans   Robertsfors 1920-09-09   hustru Eva Kristina Abrahamsson
  Edström, Hans   Robertsfors 1926-12-21   jordbruksarbetare.
  Edström, Isak Otto   Robertsfors 1927-07-10   dräng
  Edström, Johan   Robertsfors 1845-12-05   mästersmed
  Edström, Johan   Robertsfors 1874-12-25   änka Johanna Vilhelmina Hammarberg
  Edström, Karl Johan Magnus   Robertsfors 1929-04-09   Erik Olof Magnus
  Edström, Karl Jonas   Sikeå 1918-09-09   arbetare
  Edström, Karl Jonas   Sikeå 1918-09-18   Helga Emerentia
  Edström, Karl Jonas   Sikeå 1925-03-12   änka Kristina Matilda Boström
  Edström, Karl Olof   Robertsfors 1900-11-29   Hans Ludvig
  Edström, Karl Olof   Robertsfors 1900-12-03   Nils Andreas
  Edström, Karl Olof   Robertsfors 1916-06-09   tågförare
  Edström, Karl Olof   Robertsfors 1929-02-02   hustru Matilda Karolina Wärn
  Edström, Karl Oskar   Robertsfors 1915-02-10   verkstadsarbetare
  Edström, Karl Petter   Robertsfors 1843-10-13   Brita Euphrosyna Karolina
  Edström, Karl Petter   Robertsfors 1851-01-11   Kristina Josephina Euphrosyne
  Edström, Karl Petter   Robertsfors 1852-02-19   Josephina
  Edström, Karl Petter   Robertsfors 1863-01-02   Helena Sofia Euphrosyne
  Edström, Karl Petter   Robertsfors 1868-08-04   Konrad Theodor Stadius
  Edström, Karl Petter   Robertsfors 1871-03-21   mästersven
  Edström, Karl Petter   Robertsfors 1906-01-09   änka Helena Karolina Persdotter
  Edström, Karolina   Sikeå 1931-11-29   Jonas Wilhelm Lindbergs änka
  Edström, Katarina Karolina Johanna   Robertsfors 1883-08-09   Per Leonard Hahnes hustru
  Edström, Lars Oskar   Robertsfors 1908-10-16   Anders Manfred
  Edström, Lars Oskar   Robertsfors 1913-11-09   Gunhild Maria
  Edström, Magdalena Johanna   Robertsfors 1936-01-19   Matthias August Mattssons änka
  Edström, Magdalena Johanna   Yttre Ultervattnet 1926-12-11   Johan Anton Grönbergs änka
  Edström, Maria Kristina   Robertsfors 1809-04-21   piga
  Edström, Olof   Robertsfors 1809-10-21   hustru Brita Andersdotter
  Edström, Olof   Robertsfors 1809-11-27   klockare
  Edström, Olof   Robertsfors 1810-01-09   hustru Beata Jonsdotter
  Edström, Olof   Robertsfors 1814-10-25   Brita Katarina
  Edström, Olof   Robertsfors 1814-12-19   Katarina Beatha
  Edström, Olof   Robertsfors 1826-12-04   spiksmed
  Edström, Olof   Robertsfors 1833-12-05   Olof
  Edström, Olof   Robertsfors 1868-03-19   änka Magdalena Hansdotter
  Edström, Olof Arvid   Sikeå 1932-02-05   Karl Gösta
  Edström, Olof Ferdinand   Legdeå 1928-09-15   hustru Anna Maria Sundström
  Edström, Olof Ferdinand   Legdeå 1936-12-25   hemmansägare
  Edström, Per Axel   Robertsfors 1891-08-02   arbetare
  Edström, Saul Emanuel   Sikeå 1920-09-26   bondeson
  Edström, Vendla Matilda   Sikeå 1928-10-06   arbeterska
  Edström, Viktor Johannes   Yttre Ultervattnet 1920-08-30   hemmansägarson
  Ekenstam, Gustaf Fredrik   Robertsfors 1843-03-09   Per Wilhelm Fredrik
  Ekenstam, Gustaf Fredrik   Robertsfors 1843-04-15   hustru Ester Kristina Forsselles
  Ekenstam, Gustaf Fredrik   Robertsfors 1847-03-04   Anna Vilhelmina Alice
  Eklund, Johan Edvard   Robertsfors 1879-11-01   Carl Gustaf
  Ekman, Ester Lovisa   Yttre Ultervattnet 1921-08-26   hemmansägaredotter
  Engman, Agnes Charlotta   Robertsfors 1931-01-15   hemmadotter
  Engman, Anna Erika   Robertsfors 1934-08-10   Per Bernhard Meiers hustru
  Engman, Erik Wilhelm   Robertsfors 1861-05-15   hustru Anna Katarina Andersdotter
  Engman, Erik Wilhelm   Robertsfors 1862-12-28   Katarina Sofia
  Engman, Erik Wilhelm   Robertsfors 1867-03-18   Erik Gustaf Reinhold
  Engman, Erik Wilhelm   Robertsfors 1871-08-27   Fredrik Albert
  Engman, Erik Wilhelm   Robertsfors 1871-11-22   Erik Oskar
  Engman, Erik Wilhelm   Robertsfors 1873-02-07   Erik
  Engman, Erik Wilhelm   Robertsfors 1885-08-09   Selma Karolina
  Engman, Erik Wilhelm   Robertsfors 1908-03-10   snickare
  Engman, Erik Wilhelm   Robertsfors 1913-04-12   änka Charlotta Andersdotter
  Engman, Johan   Robertsfors 1842-03-15   Anna Lovisa
  Engman, Johan   Robertsfors 1845-06-14   Anna Helena
  Engman, Johan   Robertsfors 1859-03-11   Johanna Helena
  Engman, Johan   Robertsfors 1859-05-08   Kristina
  Engman, Johan   Robertsfors 1868-07-08   hustru Sofia Nilsdotter
  Engman, Johan   Robertsfors 1886-04-19   arbetare
  Engman, Johan   Robertsfors 1895-03-17   Per Alexius
  Engman, Johan   Robertsfors 1899-03-30   arbetare
  Engman, Johan Jakob   Siknäs 1831-01-29   nybyggare
  Engman, Johan Jakob   Siknäs 1856-10-24   änka Margareta Hammarstedt i Robertsfors
  Engman, Johan Petter   Robertsfors 1874-08-14   Olof Ferdinand
  Engman, Johan Petter   Robertsfors 1885-12-30   Maria Elisabet
  Engman, Johan Petter   Robertsfors 1900-08-28   timmerman
  Engman, Johannes   Robertsfors 1883-10-26   modellsnickare
  Engman, Johannes   Robertsfors 1932-05-02   änka Kristina Albertina Forsmark
  Engman, Karl Hugo   Robertsfors 1921-01-31   hustru Kristina Margareta Sjöström
  Engman, Katarina Charlotta   Robertsfors 1879-05-11   arbeterska
  Engman, Katarina Lovisa   Robertsfors 1915-12-09   Gustaf Alfred Forsströms hustru
  Engman, Katarina Margareta   Robertsfors 1868-12-31   piga
  Engman, Margareta Sofia   Robertsfors 1859-07-12   Erik Anton
  Engman, Margareta Sofia   Robertsfors 1926-01-05   Nils Skantz änka
  Engman, Martin Johannes   Robertsfors 1921-08-29   arbetare
  Engman, Martin Leonard   Robertsfors 1897-11-16   Edla Ingeborg
  Engman, Martin Leonard   Robertsfors 1924-08-22   snickare
  Engman, Naema Karolina   Robertsfors 1921-01-20   Fritz Evald Lindells hustru
  Engman, Nikanor Valdemar   Robertsfors 1900-12-13   arbetare
  Engman, Nils Olof   Robertsfors 1880-10-03   hustru Ida Kristina Nyberg
  Engman, Nils Olof   Robertsfors 1884-05-14   Kristina Vilhelmina
  Engman, Nils Olof   Robertsfors 1927-10-11   arbetare
  Engman, Nils Olof   Robertsfors 1932-05-20   änka Emma Kristina Åberg
  Engman, Olof Alfred   Robertsfors 1888-09-23   Johannes
  Engman, Olof Alfred   Robertsfors 1888-10-24   Johanna Fredrika
  Engman, Olof Alfred   Robertsfors 1893-03-23   Johannes
  Engman, Olof Alfred   Robertsfors 1893-10-27   Johannes
  Engman, Olof Alfred   Robertsfors 1918-09-25   hustru Anna Charlotta Karolina Olofsson
  Engman, Olof Alfred   Robertsfors 1923-11-15   modellsnickare
  Engman, Per   Robertsfors 1865-02-23   Erik Wilhelm
  Engman, Per   Robertsfors 1868-05-19   sågdräng
  Engman, Vilhelmina   Robertsfors 1879-10-14   Johannes
  Eriksdotter, Anna Katarina   Robertsfors 1864-12-10   Olof Olofssons hustru
  Eriksdotter, Anna Sofia   Robertsfors 1896-06-19   Nils Forsbergs änka
  Eriksdotter, Brita Margareta   Robertsfors 1864-06-20   Gabriel Hanssons hustru
  Eriksdotter, Elisabet   Robertsfors 1868-06-21   Erik Hammarbergs änka
  Eriksdotter, Katarina Sofia   Robertsfors 1912-05-09   Hans Petter Lindqvists änka
  Eriksdotter, Klara Johanna   Robertsfors 1887-12-28   Johan Westerbergs hustru
  Eriksdotter, Kristina Margareta   Robertsfors 1856-07-29   Johan Arnqvists hustru
  Eriksdotter, Magdalena   Riset 1832-04-05   Johan Lindfors hustru
  Eriksdotter, Magdalena Sofia   Robertsfors 1867-04-19   Johan Christopher Wikströms hustru
  Eriksdotter, Margareta   Robertsfors 1807-09-10   Johan Perssons änka
  Eriksdotter, Maria   Robertsfors 1818-02-14   Anders Perssons änka
  Eriksson, Anders   Robertsfors 1873-08-18   Johan August
  Eriksson, Anders   Robertsfors 1874-03-09   arbetare
  Eriksson, Anders   Robertsfors 1875-09-15   Kristina Elisabet
  Eriksson, Anders   Robertsfors 1875-09-16   Olof Petter
  Eriksson, Anders   Robertsfors 1875-09-22   Erik Anton
  Eriksson, Anders   Robertsfors 1875-10-18   Zackarias Albert
  Eriksson, Anders Edvard   Robertsfors 1910-10-15   Anna Charlotta
  Eriksson, Anders Edvard   Robertsfors 1917-01-05   Gertrud Magnhild Kornelia
  Eriksson, Anders Edvard   Robertsfors 1918-05-10   sågarbetare
  Eriksson, Emil   Robertsfors 1923-04-25   arbetare
  Eriksson, Erik   Alkvittern 1840-07-19   landbonde
  Eriksson, Erik   Alkvittern 1867-10-06   änka Eva Olofsdotter i Robertsfors
  Eriksson, Erik   Robertsfors 1847-06-27   Erik Johan
  Eriksson, Erik   Robertsfors 1868-05-20   arbetare
  Eriksson, Erik   Robertsfors 1887-03-25   änka Maria Brigitta Persdotter
  Eriksson, Erik Andreas   Sikeå 1922-07-27   hustru Magdalena Matilda Flank
  Eriksson, Erik Andreas   Sikeå 1929-03-09   sjöman
  Eriksson, Erik Magnus   Robertsfors 1887-04-26   Anders John
  Eriksson, Erik Magnus   Robertsfors 1895-03-19   Judit Lovisa
  Eriksson, Erik Magnus   Robertsfors 1898-05-10   Anders Edvin
  Eriksson, Erik Magnus   Robertsfors 1905-05-03   Erik Edvin
  Eriksson, Erik Magnus   Robertsfors 1911-03-10   hustru Hulda Katarina Hammarsten
  Eriksson, Erik Oskar   Robertsfors 1917-03-18   maskinförare
  Eriksson, Erik Oskar   Robertsfors 1918-06-11   änka Katarina Lovisa Nilsdotter
  Eriksson, Eva Maria   Robertsfors 1883-06-27   August Oskar Gotthard
  Eriksson, Eva Maria   Robertsfors 1936-11-28   Olof Alfred Petterssons änka
  Eriksson, Frans Richard Leonard   Sikeå 1917-05-09   Dagny Margareta
  Eriksson, Frans Richard Leonard   Sikeå 1919-01-28   Ernst Fritiof
  Eriksson, Hilda Elvira   Robertsfors 1936-01-23   hemmadotter
  Eriksson, Hilda Karolina   Robertsfors 1910-11-27   arbetaredotter
  Eriksson, Hilda Karolina   Robertsfors 1911-01-04   Dagmar Estrid Karolina
  Eriksson, Johan   Robertsfors 1877-11-07   Sofia Elisabet
  Eriksson, Johan   Robertsfors 1881-01-27   Jonas Oskar
  Eriksson, Johan   Robertsfors 1910-04-15   Klara Amanda
  Eriksson, Johan Erik   Robertsfors 1898-04-01   Edit Sofia
  Eriksson, Johan Erik   Robertsfors 1907-02-18   arbetare
  Eriksson, Johan Fredrik   Sikeå 1923-11-10   hustru Kristina Karolina Lindberg
  Eriksson, Johan Fredrik   Sikeå 1937-07-25   timmerman
  Eriksson, Johan Gustaf   Robertsfors 1868-03-28   hustru Katarina Magdalena Persdotter
  Eriksson, Johan Gustaf   Robertsfors 1876-11-11   arbetare
  Eriksson, Johan Gustaf   Robertsfors 1889-02-06   änka Anna Magdalena Larsdotter
  Eriksson, Jonas   Jomark 1920-11-20   hustru Kristina Lovisa Andersdotter
  Eriksson, Jonas   Jomark 1922-03-17   hemmansägare
  Eriksson, Jonas Anton   Robertsfors 1893-12-08   hustru Kristina Maria Karlsdotter
  Eriksson, Jonas Anton   Sikeå 1922-09-01   änka Charlotta Petronella Brandt
  Eriksson, Jonas Edvard   Robertsfors 1904-10-25   arbetare
  Eriksson, Karl Halvar Remedius   Robertsfors 1937-06-23   Gun Ann-Marie
  Eriksson, Karl Johan   Sikeå 1917-12-23   bageriarbetare
  Eriksson, Kristina Charlotta   Robertsfors 1921-01-19    
  Eriksson, Maria Amalia   Robertsfors 1924-01-08   städerska
  Eriksson, Maria Katarina   Robertsfors 1933-08-20   Karl Petter Brännströms änka
  Eriksson, Nils   Aftonmora 1808-04-18   Lisa Greta
  Eriksson, Nils   Aftonmora 1809-04-08   Petter
  Eriksson, Nils   Aftonmora 1817-09-10   Nils
  Eriksson, Nils   Aftonmora 1855-03-16   kolare
  Eriksson, Nils   Aftonmora 1857-04-10   änka Anna Olofsdotter
  Eriksson, Nils   Robertsfors 1863-07-08   bruksarbetare
  Eriksson, Olof   Robertsfors 1806-01-08   dagakarl
  Eriksson, Olof   Robertsfors 1827-07-20   änka Brita Andersdotter
  Eriksson, Per   Robertsfors 1872-11-10   Klara Maria
  Eriksson, Per   Robertsfors 1878-01-21   Johan Hugo
  Eriksson, Per   Robertsfors 1878-08-21   brukslandbonde
  Eriksson, Per Anton   Robertsfors 1903-11-08   hustru Maria Karolina Svanström
  Eriksson, Per Anton   Robertsfors 1934-01-30   maskinskötare
  Eriksson, Per Oskar Uno   Robertsfors 1937-09-29   hustru Maria Evelina Hedlund
  Ersson, Matts   Robertsfors 1816-02-20   änka Maria Andersdotter
  Flank, Erik Oskar   Sikeå 1921-07-26   arbetare
  Flank, Johan Anton   Sikeå 1917-01-29   fältjägare
  Flank, Johan Edvard   Sikeå 1921-01-09   Sven Erik
  Flank, Magdalena Matilda   Sikeå 1922-07-27   Erik Andreas Erikssons hustru
  Flank, Maria Johanna   Sikeå 1920-06-19   Olof Anderssons hustru
  Flink, Andreas Amandus   Robertsfors 1922-08-15   Anny Katarina
  Flink, Edvard Ferdinand   Robertsfors 1925-10-31   målare
  Flodin, Johan Fredrik   Robertsfors 1826-07-13   Johan Gustaf
  Forsberg, Erik Leander   Robertsfors 1913-06-06   arbetarson
  Forsberg, Fredrik   Robertsfors 1875-08-30   Kristina Amanda
  Forsberg, Fredrik   Robertsfors 1877-04-10   hustru Katarina Margareta Persdotter
  Forsberg, Fredrik   Robertsfors 1885-11-07   Jenny Sofia
  Forsberg, Fredrik   Robertsfors 1896-04-05   Betty Fredrika
  Forsberg, Fredrik   Robertsfors 1905-02-23   verkstadsförman
  Forsberg, Jenny Sofia   Robertsfors 1915-01-28   Zakarias Wärns hustru
  Forsberg, Johan Axel   Robertsfors 1911-03-30   Axel Emil Folke
  Forsberg, Johan Axel   Robertsfors 1916-12-26   Karl Johan Hilding
  Forsberg, Johan Axel   Robertsfors 1932-09-20   jordbruksarbetare
  Forsberg, Jonas Fredrik Oskar   Robertsfors 1927-07-31   gjutare
  Forsberg, Klas Adam   Robertsfors 1890-09-19   Beda Johanna
  Forsberg, Klas Adam   Robertsfors 1891-01-21   Erik Edvin
  Forsberg, Klas Adam   Robertsfors 1898-04-04   Beda Helena
  Forsberg, Klas Adam   Robertsfors 1899-07-08   Hanna Elisabet
  Forsberg, Klas Adam   Robertsfors 1903-10-05   Sven Sigurd
  Forsberg, Klas Adam   Robertsfors 1909-12-21   hustru Johanna Evelina Hammarsten
  Forsberg, Margareta Elisabet   Robertsfors 1884-02-29   Karl Gustaf Jäderbergs hustru
  Forsberg, Nils   Robertsfors 1870-08-08   Johan
  Forsberg, Nils   Robertsfors 1877-09-18   Magdalena Sofia
  Forsberg, Nils   Robertsfors 1884-10-13   Nils Johan
  Forsberg, Nils   Robertsfors 1885-09-29   Magdalena Sofia
  Forsberg, Nils   Robertsfors 1895-06-20   arbetare
  Forsberg, Nils   Robertsfors 1896-06-19   änka Anna Sofia Eriksdotter
  Forsberg, Per Wilhelm   Robertsfors 1853-11-15   Petrus
  Forsberg, Per Wilhelm   Robertsfors 1858-01-05   Johannes
  Forsberg, Per Wilhelm   Robertsfors 1862-04-06   Petrus
  Forsberg, Per Wilhelm   Robertsfors 1862-08-23   bruksarbetare
  Forsberg, Per Wilhelm   Robertsfors 1864-12-04   änka Eva Maria Larsdotter
  Forsberg, Per Wilhelm   Robertsfors 1866-03-14   Karolina Josefina
  Forsberg, Per Wilhelm   Robertsfors 1868-04-06   Lars
  Forsgren, Erik Anton   Robertsfors 1923-02-12   arbetare
  Forsgren, Maria Elvira   Robertsfors 1933-11-02   Per Fingal Hammarstens hustru
  Forsgren, Nils Edvin   Robertsfors 1905-07-02   kontorselev
  Forsgren, Per Johan   Robertsfors 1887-11-16   Johan Edvin
  Forsgren, Per Johan   Robertsfors 1894-01-13   Maria Elvira
  Forsgren, Per Johan   Robertsfors 1932-10-24   hustru Magdalena Amalia Jakobsson
  Forsgren, Signe Kristina Elisabet   Yttre Ultervattnet 1934-06-03   hushållerska
  Forsgren, Vanja Maria Teresia   Robertsfors 1924-01-09    
  Forsgren-Eriksson, Erik   Robertsfors 1886-02-23   arbetare
  Forsgren-Eriksson, Erik   Robertsfors 1918-04-21   änka Brita Maria Olofsdotter
  Forshagen, Gustaf Emil   Robertsfors 1916-03-26   bokhållare
  Forslund, Alida Karolina   Robertsfors 1915-11-11   gjutaredotter
  Forslund, Anders   Robertsfors 1871-07-17   Kristina Vilhelmina
  Forslund, Anders   Robertsfors 1891-12-01   hustru Magdalena Sofia Karlsdotter
  Forslund, Anders   Robertsfors 1908-10-13   jordbruksarbetare
  Forslund, Anders Algot   Robertsfors 1918-10-06   arbetare
  Forslund, Anna Karolina   Sikeå 1920-10-21   Johan Petter Boströms hustru
  Forslund, Erik Jonas   Robertsfors 1916-10-16   smed
  Forslund, Erik Jonas   Robertsfors 1926-09-10   änka Eva Vilhelmina Karlsdotter
  Forslund, Johan Alfred   Robertsfors 1925-11-19   arbetare
  Forslund, Karl Johan   Robertsfors 1885-01-01   Elin Sofia
  Forslund, Karl Johan   Robertsfors 1912-10-21   gjutare
  Forslund, Karl Johan   Robertsfors 1930-02-18   änka Magdalena Augusta Svanström
  Forslund, Margareta Sofia   Robertsfors 1925-02-19   Olof Anton Sandströms hustru
  Forslund, Matilda   Robertsfors 1921-07-21   Nils August Dahlqvists hustru
  Forslund, Olof Ferdinand   Robertsfors 1911-07-29   hustru Anna Amalia Andersson
  Forslund, Olof Ferdinand   Robertsfors 1930-03-15   sågarbetare
  Forsman, Anders   Legdeå 1937-11-28   hustru Selma Amalia Forsman
  Forsman, Anna Augusta   Legdeå 1926-05-03   Karl Gustaf Karlssons hustru
  Forsman, Ebba Magnhild   Robertsfors 1937-12-13   hemmadotter
  Forsman, Fredrik Hjalmar   Robertsfors 1907-08-27   Fredrik Rudolf
  Forsman, Fredrik Hjalmar   Robertsfors 1909-03-21   Märta Cecilia
  Forsman, Fredrik Hjalmar   Robertsfors 1911-09-27   Karl Yngve
  Forsman, Fredrik Hjalmar   Robertsfors 1914-11-26   Hubert Johannes
  Forsman, Fredrik Hjalmar   Robertsfors 1916-08-29   Seth Mauritz
  Forsman, Fredrik Hjalmar   Robertsfors 1922-08-10   Nils Hjalmar
  Forsman, Gustaf Arvid   Robertsfors 1919-06-07   hustru Johanna Erika Nordström
  Forsman, Ida Maria   Legdeå 1925-07-28   Johan Albert Jonssons hustru
  Forsman, Johan   Robertsfors 1800-02-18   son
  Forsman, Johan   Robertsfors 1800-03-30   mästersven
  Forsman, Johan Erik   Robertsfors 1886-02-12   skogvaktare
  Forsman, Klara Gustava   Robertsfors 1922-05-16   hushållerska
  Forsman, Nils Roland   Sikeå 1928-12-26   Bengt Roland Johannes
  Forsman, Nils Samuel   Legdeå, Bygdeå 1929-10-17   änka Anna Kristina Andersdotter
  Forsman, Rut Hellen Emerentia   Robertsfors 1936-09-07   hemmadotter
  Forsman, Selma Amalia   Legdeå 1937-11-28   Anders Forsmans hustru
  Forsman, Signe Matilda   Robertsfors 1919-11-21   Erik Signar
  Forsmark, Agnes Katarina   Antfäboda 1904-06-10   Karl August Sandbergs hustru
  Forsmark, Anders   Robertsfors 1856-04-08   Erik Anton
  Forsmark, Anders   Robertsfors 1862-12-06   Kristina Karolina
  Forsmark, Anders   Robertsfors 1869-02-17   Johan Albert
  Forsmark, Anders   Robertsfors 1873-10-16   Anna Erika
  Forsmark, Anders   Robertsfors 1878-05-04   Erik Anders
  Forsmark, Anders   Robertsfors 1881-01-27   Karolina Eufemia
  Forsmark, Anders   Robertsfors 1884-03-01   hustru Katarina Margareta Hammarsten
  Forsmark, Anders   Robertsfors 1899-06-06   klockare
  Forsmark, Anna Katarina   Robertsfors 1874-04-24   Axel Jakob Magnus Hahrs hustru
  Forsmark, Anna Matilda   Robertsfors 1923-06-01   stickerska
  Forsmark, Brita Kristina   Robertsfors 1859-03-10   Augusta Katarina
  Forsmark, Johan   Robertsfors 1799-09-15   Matthias
  Forsmark, Johan   Robertsfors 1808-09-07   Katarina Lovisa
  Forsmark, Johan   Robertsfors 1809-09-04   Petter
  Forsmark, Johan   Robertsfors 1820-02-10   änka Anna Katarina Wincent
  Forsmark, Johan Hjalmar   Robertsfors 1906-06-06   arbetare
  Forsmark, Johan Petter   Robertsfors 1871-06-26   Per Hjalmar
  Forsmark, Johan Petter   Robertsfors 1871-07-06   Naemi Karolina
  Forsmark, Johan Petter   Robertsfors 1903-01-08   arbetare
  Forsmark, Johan Petter   Robertsfors 1904-02-22   änka Katarina Ulrika Nordström
  Forsmark, Johanna Katarina   Robertsfors 1936-02-03   Olof Bernhard Normans änka
  Forsmark, Kristina Albertina   Robertsfors 1932-05-02   Johannes Engmans änka
  Forsmark, Lars   Robertsfors 1831-08-05   Johannes
  Forsmark, Lars   Robertsfors 1832-12-07   Jonas Olof
  Forsmark, Lars Edvard   Robertsfors 1895-12-13   Götha Lovisa
  Forsmark, Lars Edvard   Robertsfors 1897-10-29   hustru Anna Magdalena Andersson
  Forsmark, Lars Edvard   Robertsfors 1911-02-03   verkstadsarb
  Forsmark, Lars Jonas   Robertsfors 1848-08-05   Maria Lovisa
  Forsmark, Lars Jonas   Robertsfors 1850-03-04   Johannes
  Forsmark, Lars Jonas   Robertsfors 1851-11-01   Johan Albert
  Forsmark, Lars Jonas   Robertsfors 1852-10-22   Mathias
  Forsmark, Lars Jonas   Robertsfors 1872-01-19   hustru Brita Sofia Wård
  Forsmark, Lars Jonas   Robertsfors 1872-07-10   knipsmed
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1862-12-11   Lars Edvard
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1862-12-16   Sofia Vilhelmina
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1877-10-20   Lovisa Katarina
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1882-03-04   Anders Elof
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1886-03-17   Elof
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1888-01-22   Mia Sofia
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1892-08-16   knipsmed
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1904-02-18   Mia Johanna
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1925-12-09   stångjärnssmed
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1927-12-19   änka Katarina Lovisa Nordström
  Forsmark, Lars Petter   Robertsfors 1931-06-12   änka Maria Norman
  Forsmark, Maria   Robertsfors 1864-06-06   Nils Bäckströms änka
  Forsmark, Maria Karolina   Antfäboda 1906-07-17   Erik Sandbergs hustru
  Forsmark, Maria Matilda   Robertsfors 1927-07-15   Johan Ferdinand Nordströms änka
  Forsmark, Matts   Robertsfors 1832-06-03   Anna Maria
  Forsmark, Olof   Robertsfors 1908-04-26   arbetareson
  Forsmark, Olof Rickard   Robertsfors 1934-03-08   verkstadsarbetare
  Forsmark, Sofia Josefina   Robertsfors 1878-03-19   Abraham Rutqvists hustru
  Forsmark, Sofia Vilhelmina   Robertsfors 1861-09-06   Katarina Vilhelmina
  Forsmark, Sofia Vilhelmina   Robertsfors 1917-02-21   Johan Fredrik Rönnlunds hustru
  Forsselles, Ester Kristina   Robertsfors 1843-04-15   Gustaf Fredrik Ekenstams hustru
  Forsström, Anders   Robertsfors 1861-02-25   bruksarbetare
  Forsström, Axel   Robertsfors 1916-05-30   hustru Hilda Johanna Nylén
  Forsström, Gustaf Albert   Sikeå 1906-10-02   hustru Maria Augusta Sjöström
  Forsström, Gustaf Alfred   Robertsfors 1886-03-26   Carl Halvar
  Forsström, Gustaf Alfred   Robertsfors 1915-12-09   hustru Katarina Lovisa Engman
  Forsström, Gustaf Alfred   Robertsfors 1920-02-23   maskinförare
  Forsström, Johan Sigfrid   Robertsfors 1901-09-05   arbetare
  Forsström, Johanna Vilhelmina   Robertsfors 1924-11-28   Anders Gustaf Normans änka
  Forsström, Olof   Robertsfors 1843-03-02   Per
  Forsström, Olof   Robertsfors 1849-03-25   Johanna Vilhelmina
  Forsström, Olof   Robertsfors 1853-05-11   Olof Alfred
  Forsström, Olof   Robertsfors 1856-01-12   Olof
  Forsström, Olof   Robertsfors 1856-05-17   Magdalena
  Forsström, Olof   Robertsfors 1858-08-18   Johan Emanuel
  Forsström, Olof   Robertsfors 1861-10-24   Anders Alfred
  Forsström, Olof   Robertsfors 1868-01-19   mästersmed
  Forsström, Olof   Robertsfors 1868-08-30   änka Brita Kristina Nordqvist
  Fredriksson, Fredrik   Robertsfors 1911-04-05   Saul Folke
  Fredriksson, Karl Johan   Yttre Ultervattnet 1933-03-29   hustru Anna Matilda Charlotta Lindberg
  Fredriksson, Nils August   Robertsfors 1930-11-29   hustru Margareta Lovisa Sjöström
  Fredriksson, Nils August   Robertsfors 1934-03-11   jordbruksarbetare
  Fromelin, Maria Matilda   Robertsfors 1919-01-14   Albert Johanssons hustru
  Frykholm-Olsson, Nils   Robertsfors 1932-08-13   hustru Marta Ålund
  Frykholm-Olsson, Nils   Robertsfors 1932-11-02   handlande
  Fröding, Karl Gustaf   Robertsfors 1936-12-24   hemmason
  Gabrielsdotter, Katarina   Robertsfors 1879-11-16   Hans Olofssons änka
  Gabrielsdotter, Sara Maria   Robertsfors 1910-04-20   Per Brandbergs änka
  Gabrielsson, Gabriel   Åselet 1851-06-20   landbonde
  Gabrielsson, Gabriel   Åselet 1851-12-22   Kristina
  Genberg, Olof Daniel   Robertsfors 1829-05-20   Maria Margareta
  Genberg, Olof Daniel   Robertsfors 1840-06-07   Nils Jonas
  Gerdin, Samuel Petter   Sikeå 1918-10-15   hustru Anna Emilia Ulrika Andersson
  Grahn, Anders Ferdinand   Robertsfors 1903-12-16   Nils Oskar
  Grahn, Anders Ferdinand   Robertsfors 1908-06-10   hustru Katarina Margareta Jonsdotter
  Grahn, Anders Ferdinand   Robertsfors 1935-08-05   soldat
  Grahn, Johan Algot   Sikeå 1934-01-03   Johan Hilding
  Grahn, Johan Henrik   Sikeåfjärden 1850-12-24   hustru Kristina Katarina Hansdotter
  Grahn, Johan Henrik   Sikeåfjärden 1851-05-26   bokhållare
  Grahn, Karl Ferdinand   Sikeå 1916-10-28   brädgårdsarbetare
  Grahn, Karl Ferdinand   Sikeå 1933-06-26   Bror Axel
  Grahn, Sven Bertil   Sikeå 1936-04-30   arbetare
  Grahn, Syster Matilda   Sikeå 1926-01-16    
  Granberg, Karl Johan   Robertsfors 1911-02-06   Karl Evert
  Granlund, Anders Gustaf   Robertsfors 1899-02-24   Nanny Maria
  Granlund, Anders Gustaf   Robertsfors 1902-11-11   Karl August
  Grefve, Anna Albertina   Sikeå 1925-02-25   Matthias Gustaf Häggströms änka
  Groth, Anders   Robertsfors 1809-09-11   hustru Anna Sundman
  Groth, Anders   Robertsfors 1822-12-23   mästersven
  Groth, Anders   Robertsfors 1839-10-19   Johan Olof
  Groth, Anders   Robertsfors 1841-07-28   änka Katarina Hammarstedt
  Grönberg, Hilma Maria   Sikeå 1933-01-2?   Petrus Leonard Hahnes änka
  Grönberg, Jenny Kristina   Yttre Ultervattnet 1935-05-03   arbetare
  Grönberg, Johan Anton   Yttre Ultervattnet 1926-12-11   änka Magdalena Johanna Edström
  Grönberg, Johan August   Ståbäcken 1926-02-04   hustru Anna Erika Sundman
  Grönberg, Karl Sigfrid   Yttre Ultervattnet 1919-01-18   arbetare
  Grönlund, Signe Amalia   Robertsfors 1930-06-11   hembiträde
  Gustafsdotter, Anna   Robertsfors 1911-02-26   Albert Jonssons hustru
  Gustafsdotter, Eva Gustava   Sikeå 1918-04-05   Lars Petter Silvers hustru
  Gustafsson, Emma Gustava   Legdeå 1929-12-04   Nils Johan Nilssons änka
  Gustafsson, Jonas   Robertsfors 1907-05-23   Mimmi Sofia
  Gustafsson, Jonas   Robertsfors 1908-08-15   Lilly Matilda
  Gustafsson, Jonas   Robertsfors 1915-09-07   Helga Aina Lilian
  Gustafsson, Jonas   Robertsfors 1916-07-30   hustru Emma Matilda Jonsson
  Gustafsson, Karl Aron   Robertsfors 1860-06-24   Kristina Amalia
  Gustafsson, Karl Aron   Robertsfors 1865-08-07   brandvaktskarl
  Gyllenspets, Margareta Sofia   Robertsfors 1853-01-07   Nils Berggrens hustru
  Göransdotter, Anna   Nya Storbäcken 1820-04-07   Olof Svanströms hustru
  Göransson, Wendla Kristina   Sikeå 1923-12-31   Per Albin Lindgrens hustru
  Hagberg, Karl Ferdinand   Robertsfors 1904-08-29   arbetare
  Hagerlöf, Jöns   Robertsfors 1868-07-26   Karl Fritiof
  Hahne, Claés   Robertsfors 1850-12-23   Johan Ferdinand
  Hahne, Claés   Robertsfors 1858-01-20   Erika
  Hahne, Claés   Robertsfors 1868-07-23   spiksmed
  Hahne, Claés   Robertsfors 1868-08-11   änka Ingeborg Siljeholm
  Hahne, Erik Gustaf   Robertsfors 1874-08-05   Erika Sofia
  Hahne, Erik Gustaf   Sikeå 1929-12-06   hustru Katarina Fredrika Käck
  Hahne, Erik Gustaf   Sikeå 1929-12-27   fd. stalldräng
  Hahne, Karl Fredrik   Robertsfors 1875-11-21   Carl Hugo
  Hahne, Karl Fredrik   Robertsfors 1886-11-06   Karl Hugo
  Hahne, Karl Fredrik   Robertsfors 1905-01-30   arbetare
  Hahne, Karl Fredrik   Robertsfors 1918-01-21   änka Erika Charlotta Nilsdotter
  Hahne, Per Leonard   Robertsfors 1876-05-16   Karl Hugo
  Hahne, Per Leonard   Robertsfors 1877-07-06   Karl Hugo
  Hahne, Per Leonard   Robertsfors 1883-08-09   hustru Katarina Karolina Johanna Edström
  Hahne, Petrus Leonard   Sikeå 1931-08-30   smed
  Hahne, Petrus Leonard   Sikeå 1933-01-2?   änka Hilma Maria Grönberg
  Hahr, Axel Harald   Robertsfors 1904-06-25   John Henrik
  Hahr, Axel Jakob Magnus   Robertsfors 1874-04-24   hustru Anna Katarina Forsmark
  Hahr, Axel Jakob Magnus   Robertsfors 1874-08-09   Hedvig Lovisa
  Hahr, Axel Jakob Magnus   Robertsfors 1874-09-11   Lars Edvard
  Hahr, Axel Jakob Magnus   Robertsfors 1884-11-11   Johan Halvar
  Hahr, Axel Jakob Magnus   Robertsfors 1886-12-12   Edith Johanna
  Hahr, Axel Jakob Magnus   Robertsfors 1889-10-21   Johanna Lovisa
  Hahr, Axel Jakob Magnus   Robertsfors 1900-05-21   modellsnickare
  Hahr, Axel Jakob Magnus   Robertsfors 1934-02-23   änka Maria Johanna Lindberg
  Hahr, Gustaf Hugo   Robertsfors 1917-02-25   snickare
  Hallberg, Johan Engelbert   Robertsfors 1926-02-22   skräddare
  Halling, Katarina Albertina   Robertsfors 1903-10-20   Oskar Wilhelm Holmbergs hustru
  HallingOlsen, Halvar   Robertsfors 1868-07-25   hustru Anna Margareta Persdotter
  HallingOlsen, Ole   Robertsfors 1858-04-13   Maria
  HallingOlsen, Ole   Robertsfors 1858-05-30   hustru Gunilla Mattsdotter
  HallingOlsen, Ole   Robertsfors 1864-07-13   Sofia Olivia
  HallingOlsen, Ole   Robertsfors 1882-07-09   Karl Johan
  HallingOlsen, Ole   Robertsfors 1898-10-31   hustru Katarina Ulrika Smed
  HallingOlsen, Ole   Sikeå 1905-05-19   faktor
  Halvorsen, Olava Petra   Robertsfors 1902-06-01   Fredrik August Bahrs hustru
  Hamberg, Leopold   Robertsfors 1917-11-23   Erik Olof Leopold
  Hamberg, Leopold   Robertsfors 1924-10-29   handlande
  Hammarberg, Edit Sofia   Sikeå 1927-09-22   Einar Fredrik Wilhelm Holmbergs hustru
  Hammarberg, Erik   Robertsfors 1825-08-01   Johan
  Hammarberg, Erik   Robertsfors 1842-08-18   Johan
  Hammarberg, Erik   Robertsfors 1859-07-01   smidesålderman
  Hammarberg, Erik   Robertsfors 1868-06-21   änka Elisabet Eriksdotter
  Hammarberg, Johan   Robertsfors 1808-04-19   Olof
  Hammarberg, Johan   Robertsfors 1827-10-01   Maria Helena
  Hammarberg, Johan   Robertsfors 1836-11-07   knipsmed
  Hammarberg, Johan   Robertsfors 1852-04-04   änka Anna Brita Edström
  Hammarberg, Johanna Vilhelmina   Robertsfors 1874-12-25   Johan Edströms änka
  Hammarberg, Katarina Vilhelmina   Robertsfors 1923-02-09   Olof Hammarbäcks änka
  Hammarberg, Olof   Robertsfors 1857-08-23   Johanna Vilhelmina
  Hammarberg, Olof   Robertsfors 1858-12-19   Johannes
  Hammarbäck, Anna Lovisa   Robertsfors 1905-01-14   Gustaf Fredrik Hammarstedts hustru
  Hammarbäck, Elin Margareta   Robertsfors 1919-06-04   smedsdotter
  Hammarbäck, Ernst Olof Emanuel   Robertsfors 1924-12-07   verkstadsarb.
  Hammarbäck, Fredrik Emanuel   Robertsfors 1890-08-03   Betty Katarina
  Hammarbäck, Fredrik Emanuel   Robertsfors 1935-07-09   smed
  Hammarbäck, Fredrika Vilhelmina   Robertsfors 1926-07-03   Anders Petter Wärns hustru
  Hammarbäck, Johan   Robertsfors 1855-12-06   Katarina Sofia
  Hammarbäck, Johan   Robertsfors 1857-09-03   Johannes
  Hammarbäck, Johan   Robertsfors 1868-07-10   varvssmed
  Hammarbäck, Johan   Robertsfors 1868-07-29   Johan
  Hammarbäck, Johan Fritiof   Robertsfors 1924-11-08   arbetare
  Hammarbäck, Johanna Emerentia   Robertsfors 1913-03-17   arbetaredotter
  Hammarbäck, Johannes   Robertsfors 1936-12-13   hustru Maria Matilda Åberg
  Hammarbäck, Karl Fredrik   Robertsfors 1922-02-17    
  Hammarbäck, Kristina Magdalena   Robertsfors 1847-05-05   Zakarias Skantz hustru
  Hammarbäck, Olof   Robertsfors 1809-12-04   Olof
  Hammarbäck, Olof   Robertsfors 1811-07-??    
  Hammarbäck, Olof   Robertsfors 1824-01-02   mästersmed
  Hammarbäck, Olof   Robertsfors 1833-07-31   änka Anna Maria Hammarsten
  Hammarbäck, Olof   Robertsfors 1871-08-18   Magdalena Elisabet
  Hammarbäck, Olof   Robertsfors 1871-08-25   Alma Sofia
  Hammarbäck, Olof   Robertsfors 1884-12-05   smed
  Hammarbäck, Olof   Robertsfors 1923-02-09   änka Katarina Vilhelmina Hammarberg
  Hammarbäck, Per   Robertsfors 1844-11-20   hjälpsmed
  Hammarstedt, Alexander   Robertsfors 1895-03-18   verkstadsarb
  Hammarstedt, Anna Katarina   Robertsfors 1855-12-05   Lars Lindqvists änka
  Hammarstedt, Anna Lovisa   Robertsfors 1870-01-03   Per Hammarstens hustru
  Hammarstedt, Barbara Kristina   Robertsfors 1880-12-23   Erik LindqvistLarssons änka
  Hammarstedt, Emma Kristina   Robertsfors 1920-02-21   sömmerska
  Hammarstedt, Erik   Robertsfors 1799-08-01   Eric
  Hammarstedt, Erik   Robertsfors 1831-10-18   hyttdräng
  Hammarstedt, Erik   Robertsfors 1843-10-14   änka Katarina Wincent 97 år
  Hammarstedt, Erik   Stenfors 1816-03-23   Mathias
  Hammarstedt, Erik   Stenfors 1817-05-08   hustru Greta Olofsdotter
  Hammarstedt, Erik   Stenfors 1831-02-15   hustru Anna Nilsdotter
  Hammarstedt, Gustaf Fredrik   Robertsfors 1904-05-15   Signe Karolina
  Hammarstedt, Gustaf Fredrik   Robertsfors 1905-01-14   hustru Anna Lovisa Hammarbäck
  Hammarstedt, Johan   Robertsfors 1799-07-30   Olof
  Hammarstedt, Johan   Robertsfors 1800-03-29   Brita Lovisa
  Hammarstedt, Johan   Robertsfors 1808-08-16   Brita Lovisa
  Hammarstedt, Johan   Robertsfors 1829-10-08   bruksarbetare
  Hammarstedt, Johan   Robertsfors 1831-03-13   änka Brita Larsdotter
  Hammarstedt, Johan   Robertsfors 1832-11-20   Olof
  Hammarstedt, Johan   Robertsfors 1842-02-07   masmästare
  Hammarstedt, Johan   Robertsfors 1855-05-17   änka Anna Olofsdotter
  Hammarstedt, Johan Ferdinand   Robertsfors 1873-07-05   hustru Maria Charlotta Holm
  Hammarstedt, Johan Ferdinand   Robertsfors 1906-05-29   verkstadsarbetare
  Hammarstedt, Karl Gustaf   Robertsfors 1865-03-13   Carl Magnus
  Hammarstedt, Karl Gustaf   Robertsfors 1868-12-02   Oskar
  Hammarstedt, Karl Gustaf   Robertsfors 1892-02-26   hustru Magdalena Mårtensdotter
  Hammarstedt, Karl Gustaf   Robertsfors 1896-12-30   arbetare
  Hammarstedt, Karl Johan Ture   Robertsfors 1885-05-06   arbetare
  Hammarstedt, Katarina   Robertsfors 1841-07-28   Anders Groths änka
  Hammarstedt, Katarina Margareta   Robertsfors 1906-03-04   Lars Anton Rönnlunds änka
  Hammarstedt, Magdalena Charlotta   Robertsfors 1917-08-29    
  Hammarstedt, Margareta   Robertsfors 1856-10-24   änka efter Johan Jakob Engman i Siknäs
  Hammarstedt, Matts   Robertsfors 1810-08-07   Anna Brita
  Hammarstedt, Olof   Robertsfors 1825-01-21   hustru Magdalena Olofsdotter
  Hammarstedt, Olof   Robertsfors 1830-01-03   gratialist
  Hammarstedt, Olof   Robertsfors 1847-03-16   Margareta Sofia
  Hammarstedt, Olof   Robertsfors 1868-10-09   masmästare
  Hammarstedt, Olof   Robertsfors 1894-03-04   änka Katarina Magdalena von Ahn
  Hammarstedt, Olof Anton   Robertsfors 1874-08-16   Carl Hugo
  Hammarstedt-Ersson, Nils   Nya Storbäcken 1851-07-02   Nils Olof Mathias
  Hammarsten, Anna Kristina   Robertsfors 1857-01-09   Carl Ludvig
  Hammarsten, Anna Kristina   Robertsfors 1893-01-26   arbeterska
  Hammarsten, Anna Maria   Robertsfors 1833-07-31   Olof Hammarbäcks änka
  Hammarsten, Brita Johanna   Robertsfors 1892-02-02   Erik Nilssons änka
  Hammarsten, Dagmar Viktoria   Robertsfors 1923-07-06    
  Hammarsten, Erik   Robertsfors 1863-11-15   mästersmed
  Hammarsten, Erik   Robertsfors 1877-09-16   Anna Kristina
  Hammarsten, Erik   Robertsfors 1894-07-13   änka Katarina Margareta Östman
  Hammarsten, Erika Johanna   Robertsfors 1908-08-20   Karl Anton Lögdströms hustru
  Hammarsten, Hans   Robertsfors 1817-05-13   hustru Maria Andersdotter
  Hammarsten, Hans   Robertsfors 1830-08-01   gratialist
  Hammarsten, Hans Petter   Robertsfors 1840-08-19   Johanna Albertina
  Hammarsten, Hans Petter   Robertsfors 1844-11-24   Nils
  Hammarsten, Hans Petter   Robertsfors 1870-06-12   arbetare
  Hammarsten, Hans Petter   Robertsfors 1884-01-13   änka Anna Brita Nilsdotter
  Hammarsten, Hulda Katarina   Robertsfors 1911-03-10   Erik Magnus Erikssons hustru
  Hammarsten, Ingrid   Robertsfors 1818-08-04   Anna Sofia
  Hammarsten, Ingrid Elisabet   Robertsfors 1839-01-06   Gabriel Svanströms hustru
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1847-09-02   Johannes
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1854-06-26   Mathias Alfred
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1858-06-24   Margareta Evelina
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1864-08-03   Anna Kristina
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1866-03-13   mästersmed
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1870-04-11   Per Albert
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1874-06-20   Johan Leonard
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1874-07-25   Betty Johanna
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1882-12-27   änka Helena Katarina Mattsdotter
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1906-06-26   mästersmed
  Hammarsten, Johan   Robertsfors 1909-09-23   änka Sara Ulrika Danielsdotter
  Hammarsten, Johan Emanuel   Robertsfors 1889-03-27   Gustaf Emanuel
  Hammarsten, Johan Gabriel   Robertsfors 1910-04-16   hustru Klara Matilda Lindberg
  Hammarsten, Johan Gabriel   Robertsfors 1926-07-02   arbetare
  Hammarsten, Johanna Evelina   Robertsfors 1909-12-21   Klas Adam Forsbergs hustru
  Hammarsten, Karl Henrik   Robertsfors 1905-11-07   Karl Ander
  Hammarsten, Karl Henrik   Robertsfors 1906-12-16   Sven Ander
  Hammarsten, Katarina   Alkvittern 1825-03-17   Nils Bäckströms hustru
  Hammarsten, Katarina Margareta   Robertsfors 1884-03-01   Anders Forsmarks hustru
  Hammarsten, Lovisa Albertina   Robertsfors 1935-12-27   bagerska
  Hammarsten, Margareta Elisabet   Robertsfors 1854-01-19   Johan Perssons änka
  Hammarsten, Margareta Kristina   Robertsfors 1921-04-05   barnmorska, Johan August Lindahls hustru
  Hammarsten, Margareta Olivia   Robertsfors 1906-12-24   Nils Petter Sjöströms hustru
  Hammarsten, Nils Johan   Robertsfors 1886-09-27   Elna Mathilda
  Hammarsten, Nils Johan   Robertsfors 1920-02-15   smed
  Hammarsten, Nils Johan   Robertsfors 1924-03-06   änka Matilda "Tilda" Danielsson
  Hammarsten, Olof   Robertsfors 1856-11-24   bruksarbetare
  Hammarsten, Olof   Robertsfors 1906-04-18   änka Anna Lovisa Svanström
  Hammarsten, Per   Robertsfors 1803-01-31   Ingrid Katarina
  Hammarsten, Per   Robertsfors 1848-04-24   hammarsmedsmästare
  Hammarsten, Per   Robertsfors 1852-03-17   änka Greta Katarina Hansdotter
  Hammarsten, Per   Robertsfors 1868-09-18   Per Linius
  Hammarsten, Per   Robertsfors 1870-01-03   hustru Anna Lovisa Hammarstedt
  Hammarsten, Per   Robertsfors 1871-11-10   Hedvig Kristina
  Hammarsten, Per   Robertsfors 1880-08-30   Anna Gustava
  Hammarsten, Per   Robertsfors 1904-05-14   hustru Erika Lögdström
  Hammarsten, Per   Robertsfors 1905-03-12   hammarsmed
  Hammarsten, Per   Robertsfors 1928-06-04   jordbruksarbetare
  Hammarsten, Per Fingal   Robertsfors 1933-11-02   hustru Maria Elvira Forsgren
  Hammarsten, Viktor Emanuel   Robertsfors 1909-03-08   Ingrid Matilda
  Hammarström, Anna Greta   Robertsfors 1822-06-16   Margareta Charlotta
  Hammarström, Anna Greta   Robertsfors 1822-06-21   Johan Daniel
  Hammarström, Anna Katarina   Robertsfors 1845-06-06   Gabriel Svanströms hustru
  Hammarström, Didrik   Robertsfors 1868-09-14   arbetare
  Hammarström, Didrik   Robertsfors 1895-03-11   änka Katarina Margareta Bäckström
  Hammarström, Erik Gustaf   Robertsfors 1852-03-01   Carl Gustaf
  Hammarström, Erik Gustaf   Robertsfors 1856-02-20   Johanna Elisabet
  Hammarström, Erik Gustaf   Robertsfors 1863-01-14   Franz Oskar
  Hammarström, Erik Gustaf   Robertsfors 1864-12-06   Johanna Elisabet
  Hammarström, Erik Gustaf   Robertsfors 1875-06-29   arbetare
  Hammarström, Erik Gustaf   Robertsfors 1892-04-15   änka Johanna Hedlund
  Hammarström, Johan Erik Alfred   Robertsfors 1887-08-10   Erik Konrad
  Hammarström, Johan Erik Alfred   Robertsfors 1915-08-21   hustru Maria Matilda Magdalena Nilsdotter
  Hammarström, Johan Erik Alfred   Robertsfors 1937-01-30   sågarbetare
  Hammarström, Karl Olof   Robertsfors 1857-02-07   hustru Kristina Österström
  Hammarström, Karl Olof   Robertsfors 1860-05-24   bruksarbetare
  Hammarström, Katarina Lovisa   Robertsfors 1923-07-19   Gabriel Petter Lindströms hustru
  Hammarström, Katarina Margareta   Robertsfors 1911-01-11   Olof Anton Lindahls änka
  Hammarström, Magdalena   Robertsfors 1866-12-21   Nils Mårtenssons änka
  Hammarström, Olof   Robertsfors 1825-06-06   dagakarl
  Hammarström, Olof   Robertsfors 1832-09-26   änka Maria Jonsdotter
  Hamrin, Ida Elisabet   Robertsfors 1904-11-01   telegrafist
  Hansdotter, Anna Brita   Robertsfors 1880-05-27   Olof Nilssons änka
  Hansdotter, Brita Kristina   Robertsfors 1906-09-03   Jonas Gustaf Renmans Änka
  Hansdotter, Greta Katarina   Robertsfors 1852-03-17   Per Hammarstens änka
  Hansdotter, Karolina   Robertsfors 1894-07-15   Mathias Adolf Svanströms hustru
  Hansdotter, Kristina Katarina   Sikeåfjärden 1850-12-24   Johan Henrik Grahns hustru
  Hansdotter, Magdalena   Robertsfors 1868-03-19   Olof Edströms änka
  Hansdotter, Maria Brita   Robertsfors 1809-11-14   Erik Olofssons hustru
  Hansdotter, Maria Kristina   Robertsfors 1861-06-23   Anders BäckströmNilssons änka
  Hansdotter, Maria Magdalena   Sikeå 1930-03-20   Anders Patrik Nilssons Änka
  Hansson, Anders   Fredriksfors 1854-10-16   Sofia Kristina
  Hansson, Anders   Robertsfors 1834-07-05   Magdalena Charlotta
  Hansson, Anders   Robertsfors 1841-11-07   Maria Magdalena
  Hansson, Anders   Robertsfors 1852-01-17   dagakarl
  Hansson, Anders   Robertsfors 1861-05-11   änka Ulla Sofia Larsdotter
  Hansson, Gabriel   Robertsfors 1864-06-20   hustru Brita Margareta Eriksdotter
  Hansson, Gabriel   Robertsfors 1869-08-11   arbetare
  Hansson, Johan   Robertsfors 1816-02-07   kolare
  Hansson, Johan   Robertsfors 1820-03-28   änka Maria Persdotter
  Hansson, Olof   Robertsfors 1862-04-08   Katarina Margareta
  Hansson, Olof   Robertsfors 1863-04-29   Katarina Amanda
  Hansson, Olof   Robertsfors 1863-05-19   Karolina Vilhelmina
  Hansson, Olof   Robertsfors 1865-08-02   Katarina Sofia
  Hansson, Olof   Robertsfors 1865-09-28   Johan Alfred
  Hansson, Olof   Robertsfors 1868-04-01   Hans Olof
  Hansson, Olof   Robertsfors 1882-11-26   arbetare
  Hansson, Olof   Robertsfors 1904-12-01   änka Ulrika Kristina Persdotter
  Hansson, Olof Gustaf   Robertsfors 1916-01-01   Gunhild Charlotta
  Hansson, Olof Gustaf   Robertsfors 1918-08-30   Signhild Olivia
  Hedberg, Anna Lovisa   Sikeå 1926-07-02   arbeterska
  Hedlund, Anders Wilhelm   Robertsfors 1903-01-11   fattighjon
  Hedlund, Gustaf   Fräkenbäcken 1922-07-07   hustru Maria Kristina Westerlund
  Hedlund, Gustaf   Fräkenbäcken 1936-04-27   hemmansägare
  Hedlund, Henrik   Robertsfors 1826-08-08   Anders
  Hedlund, Henrik   Robertsfors 1830-06-14   Kristina Lovisa
  Hedlund, Henrik   Robertsfors 1865-02-28   modellsnickare
  Hedlund, Henrik   Robertsfors 1868-05-21   änka Kristina Katarina Mattsdotter
  Hedlund, Johanna   Robertsfors 1892-04-15   Erik Gustaf Hammarströms änka
  Hedlund, Maria Evelina   Robertsfors 1937-09-29   Per Oskar Uno Erikssons hustru
  Hedlund, Sofia Karolina   Robertsfors 1914-06-26   Erik Bäckströms hustru
  Hedman, Katarina Erika   Robertsfors 1929-12-19   Anders Öqvists hustru
  Hedström, Leander   Robertsfors 1922-09-17   arbetare
  Henriksson, Johan Henrik   Robertsfors 1865-07-03   Erik Gustaf
  Henriksson, Johan Henrik   Robertsfors 1867-07-10   Henrik
  Henriksson, Johan Henrik   Robertsfors 1874-08-31   Erik Arvid
  Henriksson, Johan Henrik   Robertsfors 1898-06-16   hustru Johanna Sandberg
  Henriksson, Johan Henrik   Robertsfors 1906-02-03   arbetare
  Henriksson, Kristina Johanna   Robertsfors 1903-02-13   Karl Otto Nordströms hustru
  Hjälm, Ferdinand   Robertsfors 1931-04-07   hustru Brita Sofia Tjernberg
  Hollström, Naema Kristina Mandolina   Robertsfors 1936-02-01   Johan Ragnar Rosengrens hustru
  Holm, Erika Vilhelmina   Sikeå 1924-11-13    
  Holm, Maria Charlotta   Robertsfors 1873-07-05   Johan Ferdinand Hammarstedts hustru
  Holmberg, Anna Maria   Sikeå 1931-02-19   Johan Olof Algot Lindbergs hustru
  Holmberg, Einar Fredrik Wilhelm   Sikeå 1927-09-22   hustru Edit Sofia Hammarberg
  Holmberg, Karl Gustaf   Legdeå 1932-12-27   hemmansägare
  Holmberg, Nanny Sofia   Vimmerby 1918-09-28   Anders Edvin Lundströms hustru
  Holmberg, Oskar Wilhelm   Robertsfors 1903-10-20   hustru Katarina Albertina Halling
  Holmgren, Ingrid Elisabet   Sikeå 1927-05-06   arbeterska
  Holmgren, Johan Olof   Sikeå 1928-09-25   änka Katarina Lovisa Åberg
  Holmgren, Olof Anton   Sikeå 1934-03-21   hustru Erika Amalia Löfgren
  Holmgren, Per Oskar   Sikeå 1920-02-01    
  Holmström, Karl Gustaf   Legdeå 1932-09-01   arbetare
  Holmström, Karl Magnus   Legdeå 1928-02-06   hustru Maria Magdalena Johansdotter
  Holmström, Lars Samuel   Robertsfors 1916-07-14   hustru Selma Johanna Nyberg
  Horner, Erik   Robertsfors 1800-04-11   Eric
  Horner, Erik   Robertsfors 1804-07-24   Anders Jacob
  Håkansdotter, Anna Maria   Isakfäboda 1809-10-28   Lars Larssons hustru
  Håkansson, Nils August   Robertsfors 1927-02-20   timmerman
  Häggbom, Ida Matilda   Sikeå 1926-12-16   Anders Robert Anderssons hustru
  Hägglund, Lars Richard   Ultervattnet 1918-09-09   hustru Maria Magdalena Sturk
  Häggqvist, Hildur Sofia   Robertsfors 1911-12-18   Nils Axel
  Häggström, Anna Erika   Sikeå 1923-11-17   Fredrik Häggströms änka
  Häggström, Erik Olof   Sikeå 1922-05-12   styrman
  Häggström, Fredrik   Sikeå 1920-07-12   styrman
  Häggström, Fredrik   Sikeå 1923-11-17   änka Anna Erika Häggström
  Häggström, Gustaf Wilhelm   Robertsfors 1819-11-02   Gustava Amanda
  Häggström, Gustaf Wilhelm   Robertsfors 1819-11-02   Helena Vilhelmina
  Häggström, Gustaf Wilhelm   Robertsfors 1821-10-27   Gustava Amanda
  Häggström, Gustaf Wilhelm   Robertsfors 1823-04-21   Salomon
  Häggström, Gustaf Wilhelm   Robertsfors 1824-11-??    
  Häggström, Gustaf Wilhelm   Robertsfors 1826-07-16   Johanna Fredrika
  Häggström, Gustaf Wilhelm   Robertsfors 1828-06-11   Margareta Erika
  Häggström, Ingeborg   Sikeå 1933-02-22   lärarinna
  Häggström, Jonas Olof   Sikeå 1920-09-11   hemmansägarson
  Häggström, Matthias Gustaf   Sikeå 1925-02-25   änka Anna Albertina Grefve
  Häggström, Per   Edfastmark 1845-06-10   bonde
  Häggström, Per   Robertsfors 1851-02-26   Gustaf Wilhelm
  Häggström, Per   Robertsfors 1862-10-29   änka Magdalena Christiansdotter
  Hällberg, Lars Albin   Robertsfors 1915-10-22   Verkmästare
  Hällbom, Axel Valfrid   Robertsfors 1918-09-18   montör
  Hällgren, Anna Maria   Robertsfors 1913-11-22   Adam Olofssons änka
  Högqvist, Nils   Robertsfors 1900-07-08   hustru Sofia Elisabet Karlsson
  Högqvist, Nils   Robertsfors 1911-06-12   Elna Kristina
  Hörnell, Erik Gustaf   Robertsfors 1911-08-12   Edit Gustava
  Hörnell, Erik Gustaf   Robertsfors 1914-09-06   Betty Johanna Vilhelmina
  Hörnell, Erik Gustaf   Robertsfors 1917-01-24   Gustaf Bertil
  Hörnell, Fanny Karolina   Robertsfors 1935-09-01   Axel Ragnar Meijers hustru
  Hörnell, Johan Olof   Robertsfors 1913-01-27   verkstadsarb
  Hörnell, Karl Emil   Robertsfors 1934-07-24   arbetare
  Hörnell, Karl Johannes   Robertsfors 1918-05-14   maskinist
  Hörnell, Karl Johannes   Robertsfors 1918-09-21   Julia Amanda Sofia
  Hörnlund, Johan August   Robertsfors 1908-08-08   faktor
  Isaksdotter, Anna   Robertsfors 1822-03-15   Erik Mattssons änka
  Isaksdotter, Anna Brita   Kvarnfors 1835-06-16   Erik Jonssons hustru
  Isaksdotter, Anna Brita   Robertsfors 1882-06-09   Jonas Gustaf Olofssons hustru
  Isaksdotter, Anna Kristina   Yttre Ultervattnet 1930-05-11   Per Ulrik Jonssons änka
  Isaksdotter, Anna Lena   Robertsfors 1818-03-21   Abraham Thomassons hustru
  Isaksdotter, Anna Magdalena   Robertsfors 1911-12-21   Anders Gustaf Olofssons hustru
  Isaksdotter, Anna Sofia   Robertsfors 1860-09-29   Erik Jonssons hustru
  Isaksdotter, Magdalena Charlotta   Yttre Ultervattnet 1933-10-18   Anders Anderssons änka
  Isaksdotter, Maria Matilda   Ultervattnet 1917-07-30   Anders Edströms hustru
  Isaksson, Anders Evald   Robertsfors 1912-10-21   Nancy Elise Fredrika
  Isaksson, Anders Leonard   Robertsfors 1919-10-03   Gustaf Helge
  Isaksson, Isak Robert   Robertsfors 1904-10-24   hustru Ida Magdalena Johansson
  Isaksson, Johan Olof   Robertsfors 1919-07-15   Margit Sofia
  Isberg, Brita Kristina   Robertsfors 1866-07-11   Olof Lindbergs hustru
  Isberg, Erik August   Robertsfors 1919-04-19   jordbruksarbetare
  Isberg, Erik August   Robertsfors 1933-05-31   änka Anna Maria Amalia Olofsson
  Isberg, Esaias Gustaf   Robertsfors 1867-05-14   Johan Helmer
  Isberg, Esaias Gustaf   Robertsfors 1868-04-29   Katarina Margareta
  Isberg, Esaias Gustaf   Robertsfors 1873-01-11   arbetare
  Isberg, Esaias Gustaf   Robertsfors 1875-05-24   Johanna Elisabet
  Isberg, Esaias Gustaf   Robertsfors 1915-03-08   änka Johanna Risberg
  Isberg, Hulda Lovisa   Sikeå 1934-07-09   Johan Robert Johanssons hustru
  Isberg, Klara Lovisa   Robertsfors 1918-01-07   understödstagerska
  Isberg, Nils Erik   Mjösjön 1848-01-07   Katarina Johanna
  Isberg, Nils Erik   Robertsfors 1844-03-25   dagakarl
  Isberg, Nils Erik   Robertsfors 1868-04-30   änka Katarina Persdotter
  Isberg, Ulrika Karolina   Robertsfors 1918-02-06   Olof Lindbergs änka
  Israelsdotter, Karin   Robertsfors 1872-03-06   Lars Johan Rehns hustru
  Ivan, Kristian   Robertsfors 1819-04-27   Anna Katarina
  Ivan, Kristian   Robertsfors 1819-04-27   Maria Kristina
  Jakobsdotter, Brita Elisabet   Robertsfors 1890-02-18   arbeterska
  Jakobsdotter, Brita Johanna   Antfäboda 1890-02-15   Nils Nilssons änka
  Jakobsdotter, Karin   Antfäboda 1875-07-11   Simon Sandbergs hustru
  Jakobsdotter, Kristina   Siknäs 1819-09-27   Johan Anderssons änka
  Jakobsdotter, Magdalena   Sikeå 1937-01-31   tjänarinna
  Jakobsdotter, Maria Kristina   Robertsfors 1824-10-10   Karl Qvicks hustru
  Jakobsdotter, Maria Lovisa   Robertsfors 1868-05-28   Karl Anton Lindmarks hustru
  Jakobsen, Ellen   Robertsfors 1894-04-17   disponentdotter
  Jakobsen, Fredrik   Robertsfors 1874-06-07   hustru Anna Fredrika Petersen
  Jakobsen, Fredrik   Robertsfors 1897-06-14   brukspatron
  Jakobsson, Anna Gustava   Robertsfors 1910-07-28   Anders Albin Moods hustru
  Jakobsson, Enis Kristina   Yttre Ultervattnet 1925-06-20    
  Jakobsson, Isak Leonard   Yttre Ultervattnet 1922-04-04   Fritz Leander
  Jakobsson, Johan August   Robertsfors 1927-05-25   hustru Alma Charlotta Westermark
  Jakobsson, Johan Olof   Robertsfors 1919-03-22   hustru Nanny Sofia Lindqvist
  Jakobsson, Jon   Robertsfors 1876-12-23   änka Maria Svensdotter
  Jakobsson, Lars Jonas   Yttre Ultervattnet 1919-02-22   hemmansägarson
  Jakobsson, Magdalena Amalia   Robertsfors 1932-10-24   Per Johan Forsgrens hustru
  Jakobsson, Nils   Mjösjön 1847-12-06   Kristina Maria
  Jakobsson, Nils Anton   Sikeå 1926-05-11   Ingrid Frideborg
  Jakobsson, Nils Anton   Sikeå 1933-04-24   Engla Ingeborg
  Jakobsson, Nils Fredrik   Robertsfors 1910-07-19   arbetare
  Jakobsson, Nils Halvar   Sikeå 1937-04-11   arbetare
  Jakobsson, Nils Thorvald   Robertsfors 1936-10-13   hustru Ebba Hildegard Malmberg
  Jakobsson, Olof Anton   Robertsfors 1917-08-21   hustru Anna Sofia Nilsson
  Jakobsson, Olof Anton   Robertsfors 1927-08-10   arbetare
  Jansson, Hans   Robertsfors 1800-08-26   Anna Lisa
  Jansson, Hans   Robertsfors 1807-07-29   Hans
  Jansson, Hans   Robertsfors 1808-12-17   Lisa Margareta
  Jansson, Hans   Robertsfors 1809-09-23   Johan
  Jansson, Hans   Robertsfors 1809-09-30   Olof
  Jansson, Johan   Robertsfors 1858-04-30   Johannes
  Jansson, Karl Ivan   Robertsfors 1917-02-08   förman
  Johansdotter, Anna   Robertsfors 1809-10-02   Johan Wincents Änka
  Johansdotter, Anna Lisa   Robertsfors 1802-06-19   Johan Anderssons dotter
  Johansdotter, Anna Magdalena   Robertsfors 1824-07-26   Hans Johanssons hustru
  Johansdotter, Barbro   Robertsfors 1860-01-22   Per Jonssons änka
  Johansdotter, Brigitta Katarina   Robertsfors 1862-03-03   Per Mårtenssons änka
  Johansdotter, Brita   Robertsfors 1810-12-21   Anders Löfboms hustru
  Johansdotter, Charlotta   Robertsfors 1875-12-31   änka efter Johan Fredrik Olofsson i Nya Storbäcken, Bygdeå
  Johansdotter, Elin Maria   Robertsfors 1921-10-13   Armida Maria
  Johansdotter, Hedda Ulrika   Sikeå 1918-03-05   Johan Perssons änka
  Johansdotter, Katarina   Edfastmark 1831-01-23   Johan Lustigbuss änka
  Johansdotter, Kristina Ulrika   Yttre Ultervattnet 1923-12-30   Karl Anderssons hustru
  Johansdotter, Magdalena Sofia   Robertsfors 1883-11-24   Johan Petter Nordqvists hustru
  Johansdotter, Margareta Kristina   Legdeå 1926-01-20   Per Petterssons Änka
  Johansdotter, Maria   Robertsfors 1820-10-06   Olof Bodströms hustru
  Johansdotter, Maria Magdalena   Legdeå 1928-02-06   Karl Magnus Holmströms hustru
  Johansdotter, Maria Sofia   Robertsfors 1911-05-01   Per August Nilssons hustru
  Johansdotter, Sara   Fågelsång 1832-09-16   änka efter Anders Larsson i Berga
  Johansdotter, Sara Ulrika   Robertsfors 1936-06-20   Jonas Adolf Brännströms änka
  Johansdotter, Sofia   Robertsfors 1908-08-17   änka efter Erik Jonsson i Överklinten, Bygdeå
  Johansson, Albert   Robertsfors 1919-01-14   hustru Maria Matilda Fromelin
  Johansson, Anders   Robertsfors 1862-12-17   Johannes
  Johansson, Anders   Robertsfors 1868-08-23   Kristina Margareta
  Johansson, Anders   Robertsfors 1869-10-10   Anders
  Johansson, Anders   Robertsfors 1874-07-16   Andreas
  Johansson, Anders   Robertsfors 1874-07-16   Maria Margareta
  Johansson, Anders   Robertsfors 1875-12-14   Fredrik
  Johansson, Anders   Robertsfors 1875-12-30   Anna Eugenia
  Johansson, Anders   Robertsfors 1880-06-13   Fredrik
  Johansson, Anders   Robertsfors 1880-11-19   Karl
  Johansson, Anders   Robertsfors 1882-06-21   Wilhelm
  Johansson, Anders   Robertsfors 1901-12-07   arbetare
  Johansson, Anders   Robertsfors 1914-11-06   änka Maria Gustava Schön i Sikeå
  Johansson, Anders Oskar   Robertsfors 1908-09-02   Torsten Kristoffer Andreas
  Johansson, Brita Kristina   Sikeå 1922-11-05   Karl Olof Bomans hustru
  Johansson, Edla Augusta Charlotta   Robertsfors 1920-09-03   Nils Oskar Petterssons hustru
  Johansson, Erik   Antfäboda 1815-09-25   Maria Brita
  Johansson, Erik   Antfäboda 1815-11-28   Anna Katarina
  Johansson, Erik   Antfäboda 1816-01-25   Anna Katarina
  Johansson, Erik   Sikeå 1931-05-18   Karin Marié
  Johansson, Erik Albin   Robertsfors 1921-01-07   hustru Vendla Maria Lundström
  Johansson, Gustaf   Sikeå 1918-09-08   Anna Cecilia
  Johansson, Gustaf Manfred   Sikeå 1937-05-20   arbetare
  Johansson, Hans   Robertsfors 1824-07-26   hustru Anna Magdalena Johansdotter
  Johansson, Hans   Robertsfors 1825-03-27   dagsverkskarl
  Johansson, Ida Magdalena   Robertsfors 1904-10-24   Isak Robert Isakssons hustru
  Johansson, Johan   Isakfäboda 1811-12-03   Anders
  Johansson, Johan   Isakfäboda 1815-05-13   Magdalena Johanna
  Johansson, Johan   Robertsfors 1860-06-25   sjöman
  Johansson, Johan Albert   Robertsfors 1918-09-03   skogsarbetare
  Johansson, Johan Axel   Robertsfors 1925-02-23   hustru Selma Maria Bergström
  Johansson, Johan Linus   Robertsfors 1920-03-10   Johan Sixten
  Johansson, Johan Linus   Robertsfors 1920-10-17   sulfitarbetare
  Johansson, Johan Petrus   Robertsfors 1934-06-05   arbetare
  Johansson, Johan Robert   Sikeå 1934-07-09   hustru Hulda Lovisa Isberg
  Johansson, Johannes   Robertsfors 1930-08-27   sågarbetare
  Johansson, Jonas   Robertsfors 1909-06-17   Gustaf
  Johansson, Knut Helmer   Robertsfors 1923-08-14   Norma Helena
  Johansson, Knut Helmer   Robertsfors 1936-03-22   Maj-Britt Helena
  Johansson, Lovisa Albertina   Robertsfors 1917-11-14   Per Gustaf Buréns hustru
  Johansson, Magdalena Matilda   Yttre Ultervattnet 1926-01-07    
  Johansson, Maria Tekla Magdalena   Robertsfors 1921-04-22   hushållerska
  Johansson, Nils Hjalmar   Robertsfors 1915-02-03   Karl Holger William
  Johansson, Nils Leonard   Ultervattnet 1921-12-22   hustru Maria Matilda Andersson
  Johansson, Nils Oskar   Legdeå 1936-01-30   arbetare
  Johansson, Nils William   Yttre Ultervattnet 1924-10-29   bondeson
  Johansson, Olof Oskar   Robertsfors 1916-03-19   Signe Vilhelmina
  Johansson, Olof Petter   Robertsfors 1930-06-01   stallkarl
  Johansson, Per   Berga 1826-08-03   Kristina Lisa
  Johansson, Sanny Maria   Robertsfors 1915-05-16   slaktardotter
  Johansson, Signhild Erika Serafia   Robertsfors 1932-08-29   arbetardotter
  Jonasson, Olof Lennart   Robertsfors 1907-02-20   Agnes Maria
  Jonasson, Olof Lennart   Robertsfors 1907-12-23   Jenny Olivia
  Jonatansson, Per Olof   Robertsfors 1849-01-27   sågdräng
  Jonsdotter, Anna Margareta   Isakfäboda 1876-11-12   Anders Anderssons änka
  Jonsdotter, Beata   Robertsfors 1810-01-09   Olof Edströms hustru
  Jonsdotter, Brita   Robertsfors 1812-04-23   Olof Anderssons änka
  Jonsdotter, Brita Elisabet   Robertsfors 1854-06-28   Erik Mårtenssons hustru
  Jonsdotter, Katarina Margareta   Robertsfors 1901-10-27   Alfred Amandus
  Jonsdotter, Katarina Margareta   Robertsfors 1908-02-15   arbeterska
  Jonsdotter, Katarina Margareta   Robertsfors 1908-06-10   Anders Ferdinand Grahns hustru
  Jonsdotter, Kristina Katarina   Robertsfors 1891-06-04   Anders Käcks änka
  Jonsdotter, Magdalena   Aftonmora 1847-11-17   änka efter Olof Persson i Ytterklinten, Bygdeå
  Jonsdotter, Magdalena   Robertsfors 1853-05-17   Nils Westerbergs änka
  Jonsdotter, Margareta Katarina   Sikeå 1904-10-16   Anders Gustaf Ågrens hustru
  Jonsdotter, Maria   Robertsfors 1832-09-26   Olof Hammarströms änka
  Jonsson, Albert   Robertsfors 1911-02-26   hustru Anna Gustafsdotter
  Jonsson, Anders   Isakfäboda 1882-02-22   kolare
  Jonsson, Anders   Isakfäboda 1886-05-16   änka Anna Magdalena Nilsdotter
  Jonsson, Anders Hjalmar   Jomark 1928-06-03   hemmansägare
  Jonsson, Anders Oskar   Sikeå 1933-01-21   arbetare
  Jonsson, Anna Amanda   Robertsfors 1911-09-14   Johan August Tavelins hustru
  Jonsson, Anna Elisabet   Robertsfors 1882-05-01   August Ljungbergs hustru
  Jonsson, Brita Augusta   Robertsfors 1934-08-30   Anders August Ramgrens änka
  Jonsson, Emma Matilda   Robertsfors 1916-07-30   Jonas Gustafssons hustru
  Jonsson, Erik   Edfastmark 1840-12-21   Brita Greta
  Jonsson, Erik   Kvarnfors 1835-06-16   hustru Anna Brita Isaksdotter
  Jonsson, Erik   Kvarnfors 1836-01-06   Brita Maria
  Jonsson, Erik   Robertsfors 1850-11-26   Erik Ferdinand
  Jonsson, Erik   Robertsfors 1860-08-16   Isak Wilhelm
  Jonsson, Erik   Robertsfors 1860-09-29   hustru Anna Sofia Isaksdotter
  Jonsson, Erik   Robertsfors 1863-11-06   skogvaktare
  Jonsson, Erik   Robertsfors 1872-07-13   Emma Josefina
  Jonsson, Erik   Överklinten, Bygdeå 1908-08-17   änka Sofia Johansdotter i Robertsfors
  Jonsson, Erik Albert   Robertsfors 1917-01-13   Carl Einar
  Jonsson, Erik Gustaf   Jomark 1917-08-25   hustru Anna Albertina Andersson
  Jonsson, Erik Gustaf   Jomark 1937-12-09   hemmansägare
  Jonsson, Hanna Kristina   Robertsfors 1921-05-09   Lars Gunnar Siklunds hustru
  Jonsson, Jakob   Legdeå 1925-04-21   arbetare
  Jonsson, Johan Albert   Legdeå 1925-07-28   hustru Ida Maria Forsman
  Jonsson, Johan Wilhelm   Sikeå 1935-06-29   hemmansägare
  Jonsson, Jonas   Isakfäboda 1842-04-10   dräng
  Jonsson, Jonas Alfred   Sikeå 1928-10-19   arbetare
  Jonsson, Jonas Anton   Sikeå 1917-08-05   Birger Tore Ingvald
  Jonsson, Jonas Anton   Sikeå 1919-06-16   Bror Alvar
  Jonsson, Jonas Anton   Sikeå 1924-07-14   Ingrid Maria
  Jonsson, Jonas Anton   Sikeå 1934-03-24   Gördis Konstance
  Jonsson, Jonas Anton   Yttre Ultervattnet 1924-12-16   hemmansägare
  Jonsson, Jonas Petter   Sikeå 1933-07-27   änka Ulrika Johanna Tunström
  Jonsson, Karl   Robertsfors 1823-12-28   Wilhelm
  Jonsson, Karl Edvin Valdemar   Sikeå 1935-04-11   hustru Augusta Teresia Olofsson
  Jonsson, Kristina Josefina   Robertsfors 1904-02-26   Nils Larssons hustru
  Jonsson, Magdalena Eufrosyna   Robertsfors 1927-12-20   sömmerska
  Jonsson, Margareta Lovisa   Robertsfors 1915-06-09   Anders Ådéns hustru
  Jonsson, Matts   Kvarnfors 1831-09-04   Magdalena Ulrika
  Jonsson, Matts   Kvarnfors 1832-01-26   Brita
  Jonsson, Matts   Kvarnfors 1837-03-25   Mathias
  Jonsson, Nils Adolf   Sikeå 1921-09-12    
  Jonsson, Olof Valfrid   Robertsfors 1919-02-16   arbetare
  Jonsson, Per   Robertsfors 1823-05-03   Ulrika Kristina
  Jonsson, Per   Robertsfors 1825-01-01   Katarina Magdalena
  Jonsson, Per   Robertsfors 1826-07-07   Lars Fredrik
  Jonsson, Per   Robertsfors 1826-07-12   skogsvakt
  Jonsson, Per   Robertsfors 1860-01-22   änka Barbro Johansdotter
  Jonsson, Per Albin   Robertsfors 1908-10-22   Johan Alvar
  Jonsson, Per Oskar   Robertsfors 1928-03-03   hustru Anna Elina Lindqvist
  Jonsson, Per Ulrik   Yttre Ultervattnet 1930-01-23   hemmansägare
  Jonsson, Per Ulrik   Yttre Ultervattnet 1930-05-11   änka Anna Kristina Isaksdotter
  Jäderberg, Gustaf Adolf   Robertsfors 1899-12-20   Elna Katarina Margareta
  Jäderberg, Gustaf Adolf   Robertsfors 1936-03-25   hustru Kataruína Amanda Lindqvist
  Jäderberg, Karl Gustaf   Robertsfors 1884-02-29   hustru Margareta Elisabet Forsberg
  Jäderberg, Karl Gustaf   Robertsfors 1887-03-30   Beda Maria
  Jönsson, Olof   Robertsfors 1800-10-14   dagsverkskarl
  Jönsson, Olof   Robertsfors 1832-09-20   änka Katarina Olofsdotter
  Karlberg, Hedda Karolina   Sikeå 1929-01-12   tjänarinna
  Karlsdotter, Anna Kristina   Robertsfors 1865-07-13   Jakob Arvidssons hustru
  Karlsdotter, Anna Maria   Robertsfors 1871-04-16   piga
  Karlsdotter, Eva Vilhelmina   Robertsfors 1926-09-10   Erik Jonas Forslunds änka
  Karlsdotter, Kristina Maria   Robertsfors 1893-12-08   Jonas Anton Erikssons hustru
  Karlsdotter, Magdalena Sofia   Robertsfors 1891-12-01   Anders Forslunds hustru
  Karlsson, Anders Oskar   Robertsfors 1912-05-24   Karl Oskar Hilding
  Karlsson, Anna Erika   Robertsfors 1892-01-11   Nils Petter Anderssons hustru
  Karlsson, Berta Katarina   Robertsfors 1917-02-09   jordbruksarbetareetardotter
  Karlsson, Daniel Oskar   Robertsfors 1893-01-01   inspektör
  Karlsson, Edla Viktoria   Robertsfors 1935-09-31   tjänarinna
  Karlsson, Elfrid   Sikeå 1927-05-31   hustru Signe Matilda Andersson
  Karlsson, Elfrid   Sikeå 1936-10-03   Ulla Bella
  Karlsson, Elin Katarina   Sikeå 1937-01-16   hemmadotter
  Karlsson, Erik August   Sikeå 1935-05-02   arbetare
  Karlsson, Erik August   Ultervattnet 1922-12-27   Anna Mari
  Karlsson, Fredrik   Robertsfors 1925-09-16   arbetare
  Karlsson, Henny Nikolina   Robertsfors 1924-05-30   Olof Bernhard Strömlunds hustru
  Karlsson, Johan Anton   Robertsfors 1863-09-11   Erika Lovisa
  Karlsson, Johan Anton   Robertsfors 1867-06-01   Olof Anton
  Karlsson, Johan Anton   Robertsfors 1868-12-03   Karl Johan
  Karlsson, Johan Anton   Robertsfors 1869-04-29   Maria Sofia
  Karlsson, Johan Anton   Robertsfors 1883-05-21   arbetare
  Karlsson, Johan Anton   Robertsfors 1901-09-07   änka Kristina Katarina Nygren
  Karlsson, Johan Helmer   Robertsfors 1925-02-04   förman
  Karlsson, Jonas Petter   Isakfäboda 1922-08-27   torpare
  Karlsson, Jonas Petter   Isakfäboda 1935-04-29   änka Anna Josefina Pettersson i Robertsfors
  Karlsson, Karl Edvard   Sikeå 1931-05-25   Johan Sigurd
  Karlsson, Karl Gustaf   Legdeå 1926-05-03   hustru Anna Augusta Forsman
  Karlsson, Karl Johan   Robertsfors 1930-02-26   Inga Maria
  Karlsson, Karl Johan   Sikeå 1922-04-29   hustru Anna Fredrika Persdotter
  Karlsson, Karl Johan Ludvig   Sikeå 1922-04-26   hustru Albina Helena Olsson
  Karlsson, Karl Johan Ludvig   Sikeå 1933-08-17   stuveriförman
  Karlsson, Karl Jonas   Robertsfors 1872-08-17   Hjalmar
  Karlsson, Karla Maria   Robertsfors 1919-06-21   Karl Johan Verner Larssons hustru
  Karlsson, Sanfrid   Sikeå 1925-12-07   Berndt Lage Sander
  Karlsson, Sara Erika   Yttre Ultervattnet 1927-05-08   arbeterska
  Karlsson, Selma   Robertsfors 1921-11-28   Olof Lindströms hustru
  Karlsson, Sigfrid   Sikeå 1917-08-07   stuvareson
  Karlsson, Sigrid Albina   Sikeå 1922-06-26    
  Karlsson, Sofia Elisabet   Robertsfors 1900-07-08   Nils Högqvists hustru
  Kihlberg, Johan Anton   Robertsfors 1868-07-14   stångjärnssmed
  Kihlberg, Johan Anton   Robertsfors 1868-09-20   Anna Elisabet
  Kihlberg, Johan Anton   Robertsfors 1918-08-10   änka Anna Helena Sundell
  Klint, Olof   Nya Storbäcken 1831-12-22   bonde och Soldat
  Kristiansdotter, Magdalena   Robertsfors 1862-10-29   Per Häggströms änka
  Käck, Anders   Robertsfors 1867-08-30   Fredrik Albert
  Käck, Anders   Robertsfors 1889-02-08   arbetare
  Käck, Anders   Robertsfors 1891-06-04   änka Kristina Katarina Jonsdotter
  Käck, Anna Edvina   Robertsfors 1918-10-03   arbetardotter
  Käck, Anna Sofia   Sikeå 1927-01-09   Lars Anton Sikströms änka
  Käck, Erik Gustaf   Robertsfors 1912-12-26   hustru Maria Lovisa Olofsdotter
  Käck, Katarina Fredrika   Sikeå 1929-12-06   Erik Gustaf Hahnes hustru
  Käck, Margareta Kristina   Robertsfors 1897-08-04   Erik Olofssons änka
  Larsdotter, Anna Magdalena   Robertsfors 1889-02-06   Johan Gustaf Erikssons änka
  Larsdotter, Anna Margareta   Robertsfors 1868-05-25   Anders Rönnlunds änka
  Larsdotter, Brita   Robertsfors 1831-03-13   Johan Hammarstedts änka
  Larsdotter, Brita Magdalena   Johanneslund 1857-07-05   Nils Anderssons hustru
  Larsdotter, Eva Maria   Robertsfors 1864-12-04   Per Wilhelm Forsbergs änka
  Larsdotter, Katarina Maria   Robertsfors 1860-06-30   Erik Olofssons änka
  Larsdotter, Maria Lovisa   Robertsfors 1898-09-27   Carl Hugo
  Larsdotter, Ulla Sofia   Robertsfors 1861-05-11   Anders Hanssons änka
  Larsson, Anders   Berga 1825-03-24   nybyggare
  Larsson, Anders   Berga 1832-09-16   änka Sara Johansdotter i Fågelsång
  Larsson, Anna Kristina Elisabet   Robertsfors 1903-07-26   Fredrik Sigurd
  Larsson, Anna Kristina Elisabet   Robertsfors 1926-02-18   Johan Wilhelm Backmans hustru
  Larsson, Axel Wilhelm   Sikeå 1921-01-09   stenarbetare
  Larsson, Elias   Bergnäs 1922-07-18   hustru Ida Karolina Pettersson
  Larsson, Elias   Bergnäs 1925-02-27   torpare
  Larsson, Erik   Robertsfors 1878-01-20   Anders
  Larsson, Erik   Robertsfors 1880-09-24   Olof
  Larsson, Erik   Robertsfors 1882-07-07   arbetare
  Larsson, Johan Ferdinand   Robertsfors 1908-05-15   hustru Alma Lydia Lövström
  Larsson, Johan Leonard   Sikeå 1927-04-09   arbetare
  Larsson, Jonas Gustaf   Robertsfors 1929-04-14   charkuterist
  Larsson, Karl Johan Verner   Robertsfors 1919-06-21   hustru Karla Maria Karlsson
  Larsson, Karl Wilhelm   Robertsfors 1885-12-27   Carl
  Larsson, Karl Wilhelm   Robertsfors 1896-09-20   Nils Adrian
  Larsson, Karl Wilhelm   Robertsfors 1903-05-01   Nils Linus
  Larsson, Karl Wilhelm   Robertsfors 1907-09-21   Anna Teolinda Teresia
  Larsson, Karl Wilhelm   Robertsfors 1927-08-07   arbetare
  Larsson, Lars   Isakfäboda 1809-10-28   hustru Anna Maria Håkansdotter
  Larsson, Lars Anton   Legdeå 1921-12-24   Hulda Maria
  Larsson, Lars Anton   Legdeå 1929-03-10   Nanny Augusta
  Larsson, Magdalena Vilhelmina   Legdeå 1919-05-05   Karl Olof Wallmarks hustru
  Larsson, Nils   Robertsfors 1882-05-19   hustru Anna Fredrika Sjöström
  Larsson, Nils   Robertsfors 1888-09-13   Henny Kristina
  Larsson, Nils   Robertsfors 1889-11-25   Henny Sofia
  Larsson, Nils   Robertsfors 1904-02-26   hustru Kristina Josefina Jonsson
  Larsson, Nils   Robertsfors 1904-03-28   arbetare
  Larsson, Olof   Johanneslund 1816-03-23   hustru Brita Kristina Olofsdotter
  Larsson, Olof   Johanneslund 1816-05-02   kolare
  Larsson, Signe Lovisa   Robertsfors 1921-01-09    
  Ledin, Rut Märta   Robertsfors 1918-11-05   seminarieelev
  Lehman, Anna Gustava   Robertsfors 1892-09-28   Anders Gustaf Anderssons hustru
  Leman, Johan Erik   Isakfäboda 1866-09-09   Johan Adolf
  Lindahl, Axel Henry   Robertsfors 1924-01-20   Ernst Hubert Isidor
  Lindahl, Erik Bernhard   Robertsfors 1933-10-31   hustru Eva Kristina Andersdotter
  Lindahl, Göta Selina   Legdeå 1918-09-25   bondedotter
  Lindahl, Johan August   Robertsfors 1885-12-23   Margareta Kristina
  Lindahl, Johan August   Robertsfors 1921-04-05   hustru Margareta Kristina Hammarsten
  Lindahl, Johan August   Robertsfors 1923-10-18   arbetare
  Lindahl, Johan Hjalmar   Robertsfors 1896-10-10   arbetare
  Lindahl, Karl Anton   Sikeå 1925-11-27   arbetare
  Lindahl, Olof Anton   Robertsfors 1874-08-30   Katarina Eugenia
  Lindahl, Olof Anton   Robertsfors 1882-05-06   Olof Helmer
  Lindahl, Olof Anton   Robertsfors 1886-02-28   Katarina Aqvilina
  Lindahl, Olof Anton   Robertsfors 1896-03-03   arbetare
  Lindahl, Olof Anton   Robertsfors 1911-01-11   änka Katarina Margareta Hammarström
  Lindahl, Svea Johanna   Legdeå 1922-12-25    
  Lindberg, Anna Gustava   Sikeå 1922-06-19   hushållerska
  Lindberg, Anna Johanna   Sikeå 1925-11-13   Fredrik Edströms änka
  Lindberg, Anna Lovisa   Robertsfors 1920-11-12   Isak Nordströms hustru
  Lindberg, Anna Matilda Charlotta   Yttre Ultervattnet 1933-03-29   Karl Johan Fredrikssons hustru
  Lindberg, Edvard   Robertsfors 1931-10-30   elektriker
  Lindberg, Erik   Robertsfors 1813-08-28   hustru Katarina Andersdotter
  Lindberg, Erik   Robertsfors 1884-12-27   gjutare
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1878-09-07   Maria Elida
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1880-05-16   Lovisa Elida
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1881-05-11   Erik Tycko
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1882-07-22   Agnes Elida
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1884-08-14   Frida Vilhelmina
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1887-05-04   Agnes Selina
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1888-11-09   Anna Karolina
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1890-04-23   Karl Oskar
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1892-10-25   Agnes Elida
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1933-09-20   filare
  Lindberg, Erik Johan Oskar   Robertsfors 1936-04-13   änka Agnes Vilhelmina Nordström
  Lindberg, Eva Fredrika   Robertsfors 1927-01-29   Nils Anton Anderssons änka
  Lindberg, Fredrik Alfred   Sikeå 1927-06-02   hustru Eva Amalia Nilsdotter
  Lindberg, Fredrik Alfred   Sikeå 1929-08-07   garvare
  Lindberg, Gustaf   Granberget 1930-09-30   lägenhetsägare
  Lindberg, Johan   Robertsfors 1857-01-06   Olof August
  Lindberg, Johan   Robertsfors 1897-04-28   gjutare
  Lindberg, Johan   Robertsfors 1907-01-01   änka Klara Johanna Nyberg
  Lindberg, Johan Elof   Robertsfors 1921-05-24   Rune Napoleon
  Lindberg, Johan Olof Algot   Sikeå 1931-02-19   hustru Anna Maria Holmberg
  Lindberg, Jonas Mårten   Robertsfors 1858-04-12   dagakarl
  Lindberg, Jonas Wilhelm   Sikeå 1931-11-29   änka Karolina Edström
  Lindberg, Karl Birger   Robertsfors 1924-12-30   hustru Sofia Amalia Brännström
  Lindberg, Karl Birger   Robertsfors 1930-11-22   lokförare
  Lindberg, Karl Johan   Robertsfors 1870-07-15   Vilhelmina
  Lindberg, Karl Johan   Robertsfors 1883-03-29   hustru Katarina Margareta Olofsdotter
  Lindberg, Karl Johan   Robertsfors 1924-11-28   Karl Axel
  Lindberg, Karl Jonas   Robertsfors 1904-08-06   hustru Barbara Katarina Persdotter
  Lindberg, Karl Jonas   Robertsfors 1908-09-10   jordbruksarbetare
  Lindberg, Katarina Magdalena   Aftonmora 1902-04-27   Sven Johan Svenssons hustru
  Lindberg, Klara Matilda   Robertsfors 1910-04-16   Johan Gabriel Hammarstens hustru
  Lindberg, Kristina Fredrika   Robertsfors 1919-06-06   Johan Edvard Nilssons hustru
  Lindberg, Kristina Karolina   Sikeå 1923-11-10   Johan Fredrik Erikssons hustru
  Lindberg, Lars Gustaf   Robertsfors 1846-08-09   Anna Katarina
  Lindberg, Lars Gustaf   Robertsfors 1858-04-03   Sofia Karolina
  Lindberg, Lars Gustaf   Robertsfors 1863-06-17   Erik Gustaf
  Lindberg, Lars Gustaf   Robertsfors 1864-05-25   Gustava Vilhelmina
  Lindberg, Lars Gustaf   Robertsfors 1874-06-26   mjölnare
  Lindberg, Lars Gustaf   Robertsfors 1897-03-15   änka Maria Lovisa Lindgren
  Lindberg, Margit Evelina Amalia   Robertsfors 1924-09-11    
  Lindberg, Maria Johannna   Robertsfors 1934-02-23   Axel Jakob Magnus Hahrs änka
  Lindberg, Maria Karolina   Robertsfors 1920-06-20   strykerska
  Lindberg, Mårten   Robertsfors 1868-05-03   arbetare
  Lindberg, Mårten   Robertsfors 1883-05-02   änka Maria Kristina Olofsdotter
  Lindberg, Märta Linnea Adelina   Sikeå 1925-04-19    
  Lindberg, Olof   Robertsfors 1857-01-14   Katarina Sofia
  Lindberg, Olof   Robertsfors 1866-07-11   hustru Brita Kristina Isberg
  Lindberg, Olof   Robertsfors 1875-01-05   gjutare
  Lindberg, Olof   Robertsfors 1918-02-06   änka Ulrika Karolina Isberg
  Lindberg, Olof Oskar   Robertsfors 1908-07-19   Maria Karolina
  Lindberg, Olof Oskar   Robertsfors 1908-10-13   Erik Oskar
  Lindberg, Oskar Fredrik   Robertsfors 1927-08-03   Elsy Amalia Linnea
  Lindberg, Oskar Fredrik   Robertsfors 1930-09-16   hustru Amalia Sofia Tjärnström
  Lindberg, Per Linus   Robertsfors 1926-08-27   hustru Signe Johanna Lundmark
  Lindberg, Per Robert   Robertsfors 1897-12-05   Per Linus
  Lindberg, Per Robert   Robertsfors 1925-02-19   målare
  Lindberg, Per Robert   Robertsfors 1932-12-23   änka Katarina Vilhelmina Norgren
  Lindberg, Selma Ulrika   Sikeå 1934-04-05   Nils Oskar Nilssons änka
  Lindberg, Ulrika Charlotta   Robertsfors 1922-01-17    
  Lindell, Fritz Evald   Robertsfors 1920-07-20   Karl Olof
  Lindell, Fritz Evald   Robertsfors 1921-01-20   hustru Naema Karolina Engman
  Lindell, Fritz Evald   Robertsfors 1923-06-27   elektriker
  Lindfors, Anders   Riset 1840-11-29   kolare
  Lindfors, Anders   Robertsfors 1888-01-30   Henny Maria
  Lindfors, Anna Kristina   Robertsfors 1922-03-19    
  Lindfors, Anna Magdalena   Robertsfors 1868-12-11   Anna Amanda
  Lindfors, Anna Magdalena   Robertsfors 1875-03-24   Isak Petter Nordqvists änka
  Lindfors, Anna Magdalena   Robertsfors 1907-05-06   Isak Adolf Munters änka
  Lindfors, Erik Magnus   Robertsfors 1895-10-01   arbetare
  Lindfors, Johan   Riset 1832-04-05   hustru Magdalena Eriksdotter
  Lindfors, Johan   Riset 1836-07-11   Carl
  Lindfors, Johan   Riset 1844-02-23   kolare
  Lindfors, Johan   Riset 1846-11-28   Maria Sofia
  Lindfors, Johan   Riset 1847-11-26   Johannes
  Lindfors, Johan   Riset 1855-06-04   änka Anna Andersdotter
  Lindfors, Johan   Riset 1860-08-18   Johan Petrus
  Lindfors, Johan   Riset 1868-06-28   kolare
  Lindfors, Johan   Riset 1877-04-30   änka Maria Lovisa Nordqvist
  Lindfors, Johan Gustaf   Robertsfors 1923-06-29   hustru Kerstin Albertina Fredrika Nilsson
  Lindfors, Johan Gustaf   Robertsfors 1932-05-17   järnhandlande
  Lindfors, Johan Petter   Sikeå, Bygdeå 1908-08-26   änka Katarina Magdalena Sandström i Robertsfors
  Lindfors, Johan Reinhold   Sikeå 1937-12-25   plåtslagare
  Lindfors, Karl Otto   Robertsfors 1862-11-01   Anna Lovisa
  Lindfors, Karl Otto   Robertsfors 1865-10-24   Otto Hjalmar
  Lindfors, Lars Gustaf   Robertsfors 1857-09-15   hustru Magdalena Charlotta Nordqvist
  Lindfors, Lars Gustaf   Robertsfors 1862-12-17   Emma Johanna
  Lindfors, Lars Gustaf   Robertsfors 1869-04-13   Hulda Lovisa
  Lindfors, Lars Gustaf   Robertsfors 1870-09-12   Sofia Elisabet
  Lindfors, Lars Gustaf   Robertsfors 1874-05-09   Hulda Karolina
  Lindfors, Lars Gustaf   Robertsfors 1897-07-09   hustru Kristina Sofia Olofsdotter
  Lindfors, Lars Gustaf   Robertsfors 1901-10-25   arbetare
  Lindgren, Anna Magdalena   Robertsfors 1868-05-17   Nils BäckströmAnderssons änka
  Lindgren, Elisabet Margareta   Robertsfors 1897-07-14   Johan Brännströms änka
  Lindgren, Erik   Robertsfors 1815-05-13   Johan Petter
  Lindgren, Erik   Robertsfors 1846-06-15   dagakarl
  Lindgren, Erik   Robertsfors 1868-01-03   änka Anna Helena Burman
  Lindgren, Johan Einar   Sikeå 1925-12-26   arbetare
  Lindgren, Jonas Gustaf   Riset 1862-06-23   Carl Gustaf Reinhold
  Lindgren, Jonas Gustaf   Riset 1871-05-24   Helena Sofia
  Lindgren, Jonas Gustaf   Robertsfors 1896-07-15   hustru Anna Fredrika Sundström
  Lindgren, Jonas Gustaf   Robertsfors 1900-12-20   arbetare
  Lindgren, Karl Johan   Granberget 1919-05-24   arbetare
  Lindgren, Margareta Maria   Antfäboda 1902-02-01   Simon Sandbergs hustru
  Lindgren, Maria Lovisa   Robertsfors 1897-03-15   Lars Gustaf Lindbergs änka
  Lindgren, Nils   Granberget 1917-01-15   hemmansägarson
  Lindgren, Per Albin   Sikeå 1923-12-31   hustru Wendla Kristina Göransson
  Lindgren, Per Helmer   Sikeå 1934-01-02   hustru Agnes Maria Åman
  Lindmark, Isak Otto   Robertsfors 1918-04-24   Nils Sigvard
  Lindmark, Karl Anton   Robertsfors 1868-05-28   hustru Maria Lovisa Jakobsdotter
  Lindmark, Karl Anton   Robertsfors 1868-05-29   arbetare
  Lindmark, Karl Gunnar   Robertsfors 1912-03-01   arbetarson
  Lindmark, Lars Leontin   Robertsfors 1930-01-12   hustru Johanna Fredrika Andersdotter
  Lindqvist, Anna Elina   Robertsfors 1928-03-03   Per Oskar Jonssons hustru
  Lindqvist, Frans Ludvig   Robertsfors 1889-06-07   Edith Johanna
  Lindqvist, Frans Ludvig   Robertsfors 1890-06-07   Frans Algot
  Lindqvist, Frans Ludvig   Robertsfors 1891-07-29   Gerda Maria
  Lindqvist, Frans Ludvig   Robertsfors 1929-07-30   modellsnickare
  Lindqvist, Gerda Margareta   Robertsfors 1918-11-24   handelsbiträde
  Lindqvist, Hans Petter   Robertsfors 1867-09-26   Erik Anton
  Lindqvist, Hans Petter   Robertsfors 1874-07-28   Erik Anton
  Lindqvist, Hans Petter   Robertsfors 1895-07-29   sågställare
  Lindqvist, Hans Petter   Robertsfors 1912-05-09   änka Katarina Sofia Eriksdotter
  Lindqvist, Karl Ernfrid   Robertsfors 1936-05-21   handlande
  Lindqvist, Karl Johan   Robertsfors 1918-05-11   hustru Maria Evelina Edlund
  Lindqvist, Katarina Amanda   Robertsfors 1936-03-25   Gustaf Adolf Jäderbergs hustru
  Lindqvist, Lars   Kvarnfors 1840-02-06   Erik
  Lindqvist, Lars   Kvarnfors 1840-03-08   Johan Wilhelm
  Lindqvist, Lars   Robertsfors 1842-03-13   Magdalena
  Lindqvist, Lars   Robertsfors 1849-11-21   Inhysesman
  Lindqvist, Lars   Robertsfors 1855-12-05   änka Anna Katarina Hammarstedt
  Lindqvist, Lars Gustaf   Robertsfors 1841-10-09   bruksarbetare
  Lindqvist, Lars Gustaf   Robertsfors 1842-07-30   Lars Gustaf
  Lindqvist, Lars Gustaf   Robertsfors 1876-04-03   änka Katarina Lovisa Nilsdotter
  Lindqvist, Nanny Sofia   Robertsfors 1919-03-22   Johan Olof Jakobssons hustru
  Lindqvist, Nils   Robertsfors 1868-11-11   snickare
  Lindqvist-Larsson, Erik   Robertsfors 1825-05-23   Erik Johannes
  Lindqvist-Larsson, Erik   Robertsfors 1857-07-27   dagakarl
  Lindqvist-Larsson, Erik   Robertsfors 1880-12-23   änka Barbara Kristina Hammarstedt
  Lindström, Anders Gustaf   Robertsfors 1932-09-29   sulfitarbetare
  Lindström, Anna Paulina Sofia   Robertsfors 1912-03-09   arbetardotter
  Lindström, Frida Margareta   Robertsfors 1914-06-18    
  Lindström, Gabriel Petter   Fågelsång 1849-08-13   styvson
  Lindström, Gabriel Petter   Robertsfors 1923-07-19   hustru Katarina Lovisa Hammarström
  Lindström, Gabriel Petter   Robertsfors 1924-02-01   sågverksarb.
  Lindström, Johan Petter   Fågelsång 1842-09-14   landbonde
  Lindström, Katarina Charlotta   Legdeå 1918-10-12   Karl Olof Ågrens hustru
  Lindström, Kristina Lovisa   Robertsfors 1900-06-15   Anna Katarina
  Lindström, Olof   Robertsfors 1921-11-28   hustru Selma Karlsson
  Lindström, Olof   Robertsfors 1932-07-02   skomakare
  Lindström, Zakris   Alkvittern 1853-04-30   Jonas Gustaf
  Ljungberg, August   Robertsfors 1882-05-01   hustru Anna Elisabet Jonsson
  Lund, Kristina Amanda   Sikeå 1926-07-06   Karl Jonas Ågrens Änka
  Lund, Per Anton   Robertsfors 1883-08-01   Anders Petter
  Lund, Per Anton   Robertsfors 1884-12-26   arbetare
  Lundberg, Erik   Robertsfors 1878-02-03   Margareta Kristina
  Lundbom, Anna Fredrika   Robertsfors 1898-01-25   Karl Erik Anderssons hustru
  Lundgren, Anders Ludvig   Robertsfors 1912-06-07   Karl Johan Ludvig
  Lundgren, Anders Ludvig   Robertsfors 1916-12-24   Karl Gustaf Arne
  Lundgren, Erik   Sikeå 1918-05-26   hemmansägarson
  Lundgren, Hilda Axelia   Sikeå 1923-07-20    
  Lundgren, Jonas Emanuel   Robertsfors 1908-03-02   arbetare
  Lundgren, Karl Gustaf   Jomark 1922-03-15   torpare
  Lundgren, Karl Gustaf   Jomark 1929-11-07   änka Kristina Katarina Orre i Robertsfors
  Lundgren, Olof Albin   Robertsfors 1934-03-30   hustru Emma Nikolina Nilsdotter
  Lundgren, Per August   Yttre Ultervattnet 1925-03-24   änka Katarina Matilda Orre
  Lundholm, Erik   Robertsfors 1878-01-04   Anna Lovisa
  Lundholm, Erik   Robertsfors 1885-11-21   stalldräng
  Lundholm, Hjalmar Emanuel   Robertsfors 1926-02-19   Erik Gunnar
  Lundholm, Nils   Robertsfors 1856-12-23   bruksarbetare
  Lundholm, Olof   Robertsfors 1890-07-19   rättare
  Lundholm, Otto Hjalmar   Robertsfors 1890-08-29   Olof Elis
  Lundholm, Otto Hjalmar   Robertsfors 1897-12-14   Betty Margareta
  Lundholm, Otto Hjalmar   Robertsfors 1927-12-17   hustru Emma Maria Norman
  Lundin, Karl Oskar   Robertsfors 1923-07-18   Oskar Erhard
  Lundmark, Johan   Robertsfors 1880-05-04   hustru Katarina Margareta Olofsdotter
  Lundmark, Johan   Robertsfors 1886-02-20   arbetare
  Lundmark, Johan   Robertsfors 1896-12-18   änka Katarina Gustava Näsvall
  Lundmark, Johan Ludvig   Sikeå 1937-08-09   hustru Selma Elisabet Nilsdotter
  Lundmark, Signe Johanna   Robertsfors 1926-08-27   Per Linus Lindbergs hustru
  Lundqvist, Arvid Teodor   Sikeå 1904-12-09   Rut Hildur Arvida
  Lundström, Anders Edvin   Robertsfors 1927-04-18   arbetare
  Lundström, Anders Edvin   Vimmerby 1918-09-28   hustru Nanny Sofia Holmberg
  Lundström, Bror Evert Valfrid   Robertsfors 1930-06-30   arbetare
  Lundström, Karl Edvin   Robertsfors 1916-12-18   Elna Ragnhild Ingegerd
  Lundström, Karl Edvin   Robertsfors 1922-03-22   Anna Helfrid Elisabet
  Lundström, Karl Ludvig   Robertsfors 1921-12-31   Helga Anna Viktoria
  Lundström, Nils Teodor   Legdeå 1918-10-01   arbetare
  Lundström, Nils Teodor   Legdeå 1930-11-22   änka Fredrika Nilsdotter
  Lundström, Per   Alkvittern 1844-07-04   Brita Elisabet
  Lundström, Per   Alkvittern 1850-03-19   Petrus
  Lundström, Vendla Maria   Robertsfors 1921-01-07   Erik Albin Johanssons hustru
  Lustigbuss, Anders   Robertsfors 1871-09-05   fattighjon
  Lustigbuss, Johan   Edfastmark 1831-01-23   änka Katarina Johansdotter
  Lustigbuss, Johan   Robertsfors 1809-09-15   hustru Brita Nilsdotter
  Löf, Anders Emil   Yttre Ultervattnet 1919-02-21   hemmansägarson
  Löf, Anders Otto   Yttre Ultervattnet 1923-08-08   änka Anna Charlotta Nilsson
  Löf, Dagny Ragnhild Frideborg   Yttre Ultervattnet 1937-11-19   hemmadotter
  Löf, Elin Elvira   Yttre Ultervattnet 1919-04-09   bondedotter
  Löf, Johan Valfrid   Ultervattnet 1921-03-20   hemmansägare
  Löf, Sanny Anna Elisabet   Yttre Ultervattnet 1930-02-02   tjänarinna
  Löf, Selina Johanna   Ultervattnet 1918-09-22   bondedotter
  Löfbom, Anders   Robertsfors 1810-12-21   hustru Brita Johansdotter
  Löfbom, Anders   Robertsfors 1816-04-22   hustru Katarina Olofsdotter
  Löfgren, Erika Amalia   Sikeå 1934-03-21   Olof Anton Holmgrens änka
  Lögdström, Erik Ragnar   Robertsfors 1917-01-22   hustru Anna Charlotta Thornberg
  Lögdström, Erik Ragnar   Robertsfors 1918-05-12   sågarbetare
  Lögdström, Erika   Robertsfors 1904-05-14   Per Hammarstens hustru
  Lögdström, Hulda Kristina   Robertsfors 1918-09-12   Gustaf Anton Nyströms hustru
  Lögdström, Karl Anton   Robertsfors 1886-08-11   Erik Ragnar
  Lögdström, Karl Anton   Robertsfors 1886-08-17   Johanna Sofia
  Lögdström, Karl Anton   Robertsfors 1895-03-22   Mimmi Margareta
  Lögdström, Karl Anton   Robertsfors 1908-08-20   hustru Erika Johanna Hammarsten
  Lögdström, Karl Anton   Robertsfors 1927-10-29   stångjärnsarbetare
  Lögdström, Karl August   Robertsfors 1898-02-13   Edit Johanna
  Lögdström, Karl Harald   Robertsfors 1907-01-11   Karl Sterner
  Lögdström, Lars   Robertsfors 1819-11-26   Lars Jonas
  Lögdström, Olof   Robertsfors 1898-03-01   hjälpsmed
  Lögdström, Olof   Robertsfors 1902-06-25   änka Sofia Gustava Ullgren
  Lövström, Alma Lydia   Robertsfors 1908-05-15   Johan Ferdinand Larssons hustru
  Malm, Johan Albert   Robertsfors 1913-10-29   Olga Signhild
  Malm, Johan Albert   Robertsfors 1918-03-18   Karl Albert
  Malmberg, Ebba Hildegard   Robertsfors 1936-10-13   Nils Thorvald Jakobssons hustru
  Malmström, Anna Karolina   Robertsfors 1931-06-11   hushållerska
  Marklund, Hanna Katarina   Robertsfors 1936-08-17   Olof Konrad Wiklunds hustru
  Marklund, Karl Junior   Robertsfors 1910-12-11   Anna Gurli Charlotta
  Marklund, Karl Junior   Robertsfors 1911-01-08   Ida Linnea Teresia
  Marklund, Kristina Magdalena   Robertsfors 1913-03-12   änka
  Markström, Edla Maria   Robertsfors 1937-12-10   Johan Gustaf Söderströms änka
  Markström, Erik   Robertsfors 1859-09-29   sjöman
  Markström, Karl Andreas   Sikeå 1918-03-15   maskinist
  Markström, Karl Fredrik   Robertsfors 1890-08-03   Karl Axel
  Markström, Karl Fredrik   Sikeå 1925-06-06   ångbåtsförare
  Markström, Karl Fredrik   Sikeå 1929-07-12   änka Maria Akvilina Berglund
  Markusson, Östen   Robertsfors 1822-11-26   Markus Fredrik
  Mattsdotter, Beata Maria   Robertsfors 1900-04-17   arbetaränka
  Mattsdotter, Brita   Isakfäboda 1852-10-13   Jonas Anderssons änka
  Mattsdotter, Gunilla   Robertsfors 1858-05-30   Ole HallingOlsens hustru
  Mattsdotter, Helena Katarina   Robertsfors 1882-12-27   Johan Hammarstens änka
  Mattsdotter, Kristina Katarina   Robertsfors 1868-05-21   Henrik Hedlunds änka
  Mattsson, Axel   Robertsfors 1887-02-09   arbetare
  Mattsson, Erik   Robertsfors 1804-08-12   Maria Kristina
  Mattsson, Erik   Robertsfors 1811-02-12   kolare
  Mattsson, Erik   Robertsfors 1822-03-15   änka Anna Isaksdotter
  Mattsson, Erik Anton   Robertsfors 1932-03-18   arbetare
  Mattsson, Jonas Gustaf   Robertsfors 1852-02-01   Katarina Maria
  Mattsson, Jonas Gustaf   Robertsfors 1859-04-30   Johan Axel
  Mattsson, Jonas Gustaf   Robertsfors 1867-09-08   Johan Oskar Emanuel
  Mattsson, Jonas Gustaf   Robertsfors 1882-11-08   hustru Anna Magdalena Bäckström
  Mattsson, Jonas Gustaf   Robertsfors 1895-09-28   Skomakare
  Mattsson, Matthias August   Robertsfors 1890-09-06   Anna Hildegard Katarina
  Mattsson, Matthias August   Robertsfors 1901-02-11   Syster Katarina
  Mattsson, Matthias August   Robertsfors 1902-10-14   Syster Katarina
  Mattsson, Matthias August   Robertsfors 1904-05-30   Skomakare
  Mattsson, Matthias August   Robertsfors 1936-01-19   änka Magdalena Johanna Edström
  Meijer, Anna Katarina   Robertsfors 1844-04-25   Per Bäckströms hustru
  Meijer, Axel Ragnar   Robertsfors 1935-09-01   hustru Fanny Karolina Hörnell
  Meijer, Berndt   Robertsfors 1828-06-13   bruksarbetare
  Meijer, Berndt   Robertsfors 1833-04-11   Maria Lovisa
  Meijer, Berndt   Robertsfors 1864-03-14   Katarina Elisabet
  Meijer, Berndt   Robertsfors 1868-06-25   hjälpsmed
  Meijer, Berndt   Robertsfors 1882-11-18   änka Katarina Elisabet Andersdotter
  Meijer, Berndt J.r   Robertsfors 1868-11-02   arbetare
  Meijer, Berndt J.r   Robertsfors 1869-01-07   Karl Ferdinand
  Meijer, Erik Bernhard Rudolf   Robertsfors 1906-03-31   arbetareson
  Meijer, Per Bernhard   Robertsfors 1897-12-03   Carl Gunnar
  Meijer, Per Bernhard   Robertsfors 1902-08-17   Helga Karolina
  Meijer, Per Bernhard   Robertsfors 1904-04-23   Judit Sofia
  Meijer, Per Bernhard   Robertsfors 1934-08-10   hustru Anna Erika Engman
  Melander, Johannes   Robertsfors 1915-07-05   Fred Einar
  Mood, Anders Albin   Robertsfors 1910-07-28   hustru Anna Gustava Jakobsson
  Mood, Anders Albin   Robertsfors 1910-08-20   Gustaf Emil
  Mood, Anders Albin   Robertsfors 1910-08-20   Karl Albin
  Mood, Anders Albin   Robertsfors 1935-04-09   hustru Katarina Nikolina Wiklund
  Moritz, Erik Teodor   Robertsfors 1915-01-23   handlande
  Munter, Isak Adolf   Robertsfors 1879-12-28   Isak Edvard
  Munter, Isak Adolf   Robertsfors 1881-01-01   Anna Amalia
  Munter, Isak Adolf   Robertsfors 1897-09-29   arbetare
  Munter, Isak Adolf   Robertsfors 1907-05-06   änka Anna Magdalena Lindfors
  Munter, Johan Adolf   Robertsfors 1911-07-25   arbetare
  Munter, Johan Adolf   Robertsfors 1916-06-05   Valborg Maria
  Munter, Per Otto   Robertsfors 1868-09-03   dräng
  Munter, Sofia   Robertsfors 1874-03-20   piga
  Munter, Zakarias   Robertsfors 1870-06-14   dräng
  Mårtensdotter, Magdalena   Robertsfors 1892-02-26   Karl Gustaf Hammarstedts hustru
  Mårtensson, Erik   Robertsfors 1838-10-17   Petrus
  Mårtensson, Erik   Robertsfors 1854-06-28   hustru Brita Elisabet Jonsdotter
  Mårtensson, Erik   Robertsfors 1861-03-07   bruksarbetare
  Mårtensson, Nils   Robertsfors 1820-01-19   Nils Petter
  Mårtensson, Nils   Robertsfors 1832-03-16   Maria Kristina
  Mårtensson, Nils   Robertsfors 1856-12-03   bruksarbetare
  Mårtensson, Nils   Robertsfors 1866-12-21   änka Magdalena Hammarström
  Mårtensson, Olof   Robertsfors 1804-04-08   Maria Brita
  Mårtensson, Olof   Robertsfors 1809-09-29   dagakarl
  Mårtensson, Olof   Robertsfors 1809-10-16   Olof
  Mårtensson, Per   Robertsfors 1839-10-15   Johan Mårten
  Mårtensson, Per   Robertsfors 1858-06-02   dagakarl
  Mårtensson, Per   Robertsfors 1862-03-03   änka Brigitta Katarina Johansdotter
  Möller, Wilhelm Nikolaus   Robertsfors 1924-02-24   Erving Johannes
  Nilsdotter, Anna   Stenfors 1831-02-15   Erik Hammarstedts hustru
  Nilsdotter, Anna Brita   Robertsfors 1884-01-13   Hans Petter Hammarstens änka
  Nilsdotter, Anna Magdalena   Isakfäboda 1886-05-16   Anders Jonssons änka
  Nilsdotter, Brita   Robertsfors 1809-09-15   Johan Lustigbuss hustru
  Nilsdotter, Brita Magdalena   Yttre Ultervattnet 1932-01-23   Nils Anderssons änka
  Nilsdotter, Brita Margareta   Robertsfors 1899-06-24   Zakris Sjöströms änka
  Nilsdotter, Elisabet Matilda   Robertsfors 1897-10-09   Karl Anders Johan Schöldbergs hustru
  Nilsdotter, Emma Nikolina   Robertsfors 1934-03-30   Olof Albin Lundgrens hustru
  Nilsdotter, Erika Charlotta   Robertsfors 1918-01-21   Karl Fredrik Hahnes änka
  Nilsdotter, Eva Amalia   Sikeå 1927-06-02   Fredrik Alfred Lindbergs hustru
  Nilsdotter, Eva Maria   Robertsfors 1891-11-30   Isak Nordströms änka
  Nilsdotter, Fredrika   Legdeå 1930-11-22   Nils Teodor Lundströms änka
  Nilsdotter, Johanna Margareta   Robertsfors 1903-02-02   arbetaredotter
  Nilsdotter, Katarina   Robertsfors 1843-01-05   Lars Sjögrens hustru
  Nilsdotter, Katarina Lovisa   Robertsfors 1876-04-03   Lars Gustaf Lindqvists änka
  Nilsdotter, Katarina Lovisa   Robertsfors 1918-06-11   Erik Oskar Erikssons änka
  Nilsdotter, Klara Amanda   Robertsfors 1917-02-16   änka efter Nils Anton Nilsson i Aftonmora
  Nilsdotter, Kristina   Robertsfors 1876-05-05   Nicolaus Nilssons änka
  Nilsdotter, Margareta   Robertsfors 1844-04-05   Per Nordqvists änka
  Nilsdotter, Maria Matilda Magdalena   Robertsfors 1915-08-21   Johan Erik Alfred Hammarströms hustru
  Nilsdotter, Selma Elisabet   Sikeå 1937-08-09   Johan Ludvig Lundmarks hustru
  Nilsdotter, Sofia   Robertsfors 1868-07-08   Johan Engmans hustru
  Nilsdotter, Sofia Karolina   Robertsfors 1878-01-22   Karl Emanuel Stenborgs hustru
  Nilsson, Adolf Bernhard Teodor   Robertsfors 1906-06-30   Nils Rudolf
  Nilsson, Adolf Bernhard Teodor   Robertsfors 1908-03-28   arbetare
  Nilsson, Adolf Bernhard Teodor   Robertsfors 1924-01-24   änka Maria Magdalena Ågren
  Nilsson, Agnes Karolina   Sikeå 1920-12-22    
  Nilsson, Anders   Robertsfors 1800-02-26   Maria Kristina
  Nilsson, Anders   Robertsfors 1804-05-25   Maria Kristina
  Nilsson, Anders   Robertsfors 1805-08-27   Hans
  Nilsson, Anders Gustaf   Rickleå, Bygdeå 1868-04-24   änka Anna Lovisa Olofsdotter i Robertsfors
  Nilsson, Anders Gustaf   Robertsfors 1866-08-16   Anders Gustaf
  Nilsson, Anders Gustaf   Robertsfors 1936-09-12   Astrid Elvira
  Nilsson, Anders Patrik   Sikeå 1922-11-09   arbetare
  Nilsson, Anders Patrik   Sikeå 1930-03-20   änka Maria Magdalena Hansdotter
  Nilsson, Anna Charlotta   Yttre Ultervattnet 1923-08-08   Anders Otto Löfs änka
  Nilsson, Anna Nikolina   Sikeå 1921-08-07   arbeterska
  Nilsson, Anna Sofia   Robertsfors 1917-08-21   Olof Anton Jakobssons hustru
  Nilsson, Anna Vilhelmina   Robertsfors 1918-09-22   änka efter Johannes Andersson i Isaksfäboda
  Nilsson, Arvid Bernhard   Robertsfors 1904-03-27   arbetare
  Nilsson, Elma Karolina   Robertsfors 1919-09-09   Gustaf Linus Anderssons hustru
  Nilsson, Erik   Aftonmora 1809-03-24   kolare
  Nilsson, Erik   Aftonmora 1822-09-03   änka Anna Andersdotter
  Nilsson, Erik   Robertsfors 1868-06-08   klensmed
  Nilsson, Erik   Robertsfors 1892-02-02   änka Brita Johanna Hammarsten
  Nilsson, Erik   Robertsfors 1905-01-22   Ottilia Nikolina
  Nilsson, Erika Eufrosyna   Robertsfors 1923-07-02   Nils Ludvig Nordströms hustru
  Nilsson, Gustaf   Robertsfors 1904-03-29   koskötare
  Nilsson, Gustaf   Robertsfors 1917-05-29   änka Katarina Charlotta Nyman
  Nilsson, Gustaf Albert   Robertsfors 1900-05-31   Elin Charlotta
  Nilsson, Gustaf Albert   Robertsfors 1903-05-21   Gustaf Hugo
  Nilsson, Gustaf Albert   Robertsfors 1903-12-05   Gerda Charlotta
  Nilsson, Gustaf Albert   Robertsfors 1920-09-07   hustru Emma Kristina Wiklund
  Nilsson, Gustaf Albert   Robertsfors 1928-04-11   Hulda Katarina
  Nilsson, Gustaf Albert   Robertsfors 1937-09-21   ladugårdskarl
  Nilsson, Gustaf Arnold   Robertsfors 1936-05-12   arbetare
  Nilsson, Göta Ingeborg   Robertsfors 1930-05-13   hembiträde
  Nilsson, Helena Katarina   Sikeå 1932-04-20   Johan Fredrik Anderssons änka
  Nilsson, Inez Maria   Legdeå 1930-10-19   hemmansägardotter
  Nilsson, Jenny Katarina   Legdeå 1930-11-26   tjänarinna
  Nilsson, Johan   Robertsfors 1890-06-16   arbetare
  Nilsson, Johan Edvard   Robertsfors 1919-06-06   hustru Kristina Fredrika Lindberg
  Nilsson, Johan Edvard   Robertsfors 1920-07-06   Gustaf Fredrik
  Nilsson, Johan Edvard   Robertsfors 1921-10-21   Johan Tyko
  Nilsson, Johanna   Johanneslund 1919-04-01   Olof Anderssons änka
  Nilsson, Johanna Matilda   Legdeå 1924-06-09   Nils Olof Petterssons hustru
  Nilsson, Johannes   Robertsfors 1924-12-20   Judith Anna Elise
  Nilsson, Jonas Olof   Sikeå 1936-11-16   hemmansägare
  Nilsson, Karl Johan   Robertsfors 1891-03-02   Karl Bertil
  Nilsson, Karl Johan   Robertsfors 1892-04-05   stalldräng
  Nilsson, Karl Johan   Robertsfors 1921-05-30   Inga Matilda
  Nilsson, Karl Johan   Robertsfors 1922-09-23   hustru Johanna Albertina Pettersson
  Nilsson, Karl Johan   Robertsfors 1933-05-07   sågarbetare
  Nilsson, Kerstin Albertina Fredrika   Robertsfors 1923-06-29   Johan Gustaf Lindfors hustru
  Nilsson, Kristina Amanda   Robertsfors 1917-12-22   Abraham Edvard Abrahamssons hustru
  Nilsson, Kristina Johanna   Yttre Ultervattnet 1922-05-27   Jakob Burmans hustru
  Nilsson, Lars Fredrik   Robertsfors 1863-07-26   Carl Gustaf
  Nilsson, Maria Elisabet   Robertsfors 1916-06-19   Nils Algot Sandströms hustru
  Nilsson, Maria Karolina   Legdeå 1930-05-30   Olof Robert Åströms hustru
  Nilsson, Mårten   Robertsfors 1804-05-25   Magdalena
  Nilsson, Mårten   Robertsfors 1808-06-15   dagakarl
  Nilsson, Mårten   Robertsfors 1816-02-14   änka Maria Olofsdotter
  Nilsson, Mårten   Robertsfors 1838-06-25   änka Barbro Thomasdotter
  Nilsson, Mårten   Stenfors 1820-10-04   hustru Katarina Olofsdotter
  Nilsson, Mårten   Stenfors 1826-10-08   landbonde
  Nilsson, Nikolaus   Robertsfors 1853-05-26   Brita Magdalena
  Nilsson, Nikolaus   Robertsfors 1875-02-23   arbetare
  Nilsson, Nikolaus   Robertsfors 1876-05-05   änka Kristina Nilsdotter
  Nilsson, Nils   Antfäboda 1847-04-04   Eva Johanna
  Nilsson, Nils   Antfäboda 1848-10-12   hustru Eva Maria Danielsdotter
  Nilsson, Nils   Antfäboda 1868-05-16   kolare
  Nilsson, Nils   Antfäboda 1890-02-15   änka Brita Johanna Jakobsdotter
  Nilsson, Nils Anton   Aftonmora 1911-05-08   arrendator
  Nilsson, Nils Anton   Aftonmora 1917-02-16   änka Klara Amanda Nilsdotter i Robertsfors
  Nilsson, Nils August   Robertsfors 1937-04-14   åkare
  Nilsson, Nils Emil Johannes   Robertsfors 1936-06-11   Ulf Sture
  Nilsson, Nils Jakob   Robertsfors 1912-08-20   jordbruksarbetare
  Nilsson, Nils Johan   Legdeå 1917-11-21   hemmansägare
  Nilsson, Nils Johan   Legdeå 1929-12-04   änka Emma Gustava Gustafsson
  Nilsson, Nils Oskar   Legdeå 1925-09-17   hustru Anna Elisabet Tunell
  Nilsson, Nils Oskar   Sikeå 1918-09-28   hustru Anna Amalia Andersson
  Nilsson, Nils Oskar   Sikeå 1931-05-07  <