Abborre, Anders   Gumboda 1803-05-11   Maria Brita
  Abborre, Isak   Gumboda 1821-08-05   änka Catharina Persdotter
  Abborre-Isaksson, Per   Gumboda 1800-06-07   Andreas
  Abborre-Isaksson, Per   Gumboda 1803-11-16   Christina
  Abborre-Isaksson, Per   Gumboda 1806-04-23   Magdalena
  Abborre-Isaksson, Per   Gumboda 1807-12-01   hustru Magdalena Andersdotter
  Abborre-Isaksson, Per   Gumboda 1811-05-05   soldat
  Abborre-Isaksson, Per   Gumboda 1811-12-08   Catharina
  Abrahamsdotter, Anna Maria   Skäran 1816-12-04   Per Nilssons hustru
  Abrahamsdotter, Christina   Gumboda 1812-03-09   Jon Jonssons änka
  Abrahamsson, Abraham   Flarken 1803-12-08   hustru Anna Larsdotter
  Abrahamsson, Anders   Hertsånger 1768-11-18   Stina
  Abrahamsson, Anders   Estersmark 1770-03-31   Beata
  Abrahamsson, Anders   Estersmark 1777-06-01   hustru Malin Jonsdotter
  Abrahamsson, Anders   Estersmark 1777-06-22   Andreas
  Abrahamsson, Anders   Estersmark 1786-01-22   Carl
  Abrahamsson, Anders   Estersmark 1793-10-30   Anna Helena
  Abrahamsson, Anders   Estersmark 1815-05-21   hustru Magdalena Christiersdotter
  Abrahamsson, Jon   Nybyn 1766-08-25   Margareta
  Abrahamsson, Jon   Nybyn 1774-01-21   Nils
  Abrahamsson, Jon   Gumboda 1779-11-30   Jonas
  Abrahamsson, Jon   Gumboda 1781-10-12   Jonas
  Abrahamsson, Jon   Gumboda 1790-06-25   Magdalena
  Abrahamsson, Jon   Strandfors 1808-12-04    hustru Margareta Nilsdotter
  Abrahamsson, Jon   Strandfors 1809-03-09    bonde
  Abrahamsson, Nils   Nybyn 1757-02-08   Magdalena
  Abrahamsson, Nils   Gumboda 1758-02-09   Anna
  Abrahamsson, Nils Samuel   Gunsmark 1823-07-12   Abraham
  Abrahamsson, Olof   Gunsmark 1821-05-30   död i Lassarettet Umeå
  Ahlqvist, Erik   Nysätra 1798-04-13   Erik Laurentius
  Allard, Göran   Strandfors 1811-04-03    Johan Petrus
  Allard, Göran   Gumboda 1816-04-25   Magdalena Christina
  Allard, Göran   Gumboda 1819-02-07   Johan Anton
  Allard, Hans   Kålaboda 1794-03-25   corporal
  Allard, Hans   Kålaboda 1806-10-26   änka Magdalena Andersdotter
  Allard, Olof   Strandfors 1800-10-05    Lars Fredrikk
  Allard, Olof   Strandfors 1805-09-24    Barbro Helena
  Allard-Larsson, Nils   Gumboda 1809-02-02   Nils
  Allard-Zakrisson, Hans   Gumboda 1767-06-28   Olaus
  Allard-Zakrisson, Hans   Gumboda 1772-09-25   Jonas
  Andersdotter, Anna   Gumboda 1754-04-27   Nils Larssons hustru
  Andersdotter, Anna   Nysätra 1757-05-18   född i Vebomark
  Andersdotter, Anna   Hertsånger 1777-10-11   Lars Olofssons hustru
  Andersdotter, Anna   Grimsmark 1787-05-06   Johan Olofssons änka
  Andersdotter, Anna   Flarken 1788-12-20   Anders Hanssons änka
  Andersdotter, Anna   Flarken 1789-11-00   Anders Perssons hustru
  Andersdotter, Anna   Estersmark 1799-01-09   Hans Mattssons hustru
  Andersdotter, Anna   Brände 1800-02-26   Lars Anderssons hustru
  Andersdotter, Anna   Brände 1803-02-26   Johan Perssons änka
  Andersdotter, Anna   Skäran 1814-02-27   Jon Anderssons änka
  Andersdotter, Anna   Grimsmark 1824-05-27   Olof Grenholms änka
  Andersdotter, Anna Magdalena   Umeå 1819-08-02   Magdalena
  Andersdotter, Anna Magdalena   Flarken 1824-03-08   Olof Olofssons hustru
  Andersdotter, Barbro   Grimsmark 1791-06-01   Nils Israelssons hustru
  Andersdotter, Beata   Ånäset 1796-10-20   Carl Hellströms hustru
  Andersdotter, Brita   Ånäset 1753-08-05   hustru
  Andersdotter, Brita   Trehörningen 1757-04-03   änka
  Andersdotter, Brita   Flarken 1757-04-15   änka
  Andersdotter, Brita   Nybyn 1766-01-14   fattighjon
  Andersdotter, Brita   Brände 1771-10-23   Olof Johanssons hustru
  Andersdotter, Brita   Flarken 1772-03-29   piga
  Andersdotter, Brita   Nysätra 1796-07-21   piga, fattighjon
  Andersdotter, Brita   Nybyn 1798-02-16   Lars Nyströms änka
  Andersdotter, Brita   Brände 1804-04-03   Jon Larssons moder
  Andersdotter, Brita   Trehörningen 1811-06-21   Per Mårtenssons änka
  Andersdotter, Brita   Flarken 1817-05-28   Nils Hanssons hustru
  Andersdotter, Catharina   Lapp 1781-09-09    Magdalena
  Andersdotter, Catharina   Hertsånger 1788-06-00   Anders skräddares hustru
  Andersdotter, Catharina   Estersmark 1799-03-03   Per Perssons änka
  Andersdotter, Catharina   Grimsmark 1808-11-17   Lars Larssons änka
  Andersdotter, Catharina   Estersmark 1809-08-25   Catharina (7 år)
  Andersdotter, Catharina   Klintsjön 1814-12-26   Per Nilssons hustru
  Andersdotter, Catharina   Kålaboda 1817-12-01   Lars Kråkas änka
  Andersdotter, Cecilia   Nysätra 1799-02-25   änka
  Andersdotter, Cherstin   Kålaboda 1756-01-07   Olof Nilssons hustru
  Andersdotter, Christina   Estersmark 1790-12-19   Nils Tjäders hustru
  Andersdotter, Christina   Hertsånger 1803-06-27   Anders Jakobssons hustru
  Andersdotter, Christina   Ånäset 1806-04-23   Per Perssons änka
  Andersdotter, Christina   Brände 1813-04-01   Hans Anderssons hustru
  Andersdotter, Christina   Flarken 1815-06-14   Jakob Fjällmans änka
  Andersdotter, Christina   Ånäset 1818-04-07   Lars Whippas hustru
  Andersdotter, Elsa   Flarken 1790-01-20   Per Anderssons änka
  Andersdotter, Ingeborg   Gumboda 1795-04-25   Johan Nilssons hustru
  Andersdotter, Ingrid   Flarken 1798-11-25   Hans Anderssons änka
  Andersdotter, Karin   Skäran 1747-04-00   hustru
  Andersdotter, Karin   Skäran 1768-04-12   änka
  Andersdotter, Karin   Gumboda 1783-02-26   Erik Nilssons änka
  Andersdotter, Karin   Trehörningen 1803-04-08   Olof Perssons änka
  Andersdotter, Kierstin   Grimsmark 1749-05-22   Israel Nilssons hustru
  Andersdotter, Kierstin   Gumboda 1753-06-06   piga
  Andersdotter, Magdalena   Flarken 1797-01-01   Johan Gustaf (oä)
  Andersdotter, Magdalena   Skäran 1801-10-09   Zakris Olofssons hustru
  Andersdotter, Magdalena   Kålaboda 1806-10-26   Hans Alards änka
  Andersdotter, Magdalena   Flarken 1815-12-06   Hans Olofssons änka
  Andersdotter, Magdalena   Brände 1816-04-05   Brita Catharina (oä)
  Andersdotter, Magdalena   Kvarnfors 1820-01-16   Lars Perssons hustru
  Andersdotter, Magdalena   Nysätra 1820-05-28   Per Nystedts hustru
  Andersdotter, Magdalena   Kålaboda 1821-06-06   Olof Danielssons änka
  Andersdotter, Malin   Nysätra 1748-08-18   Erik Flarks hustru
  Andersdotter, Malin   Hertsånger 1749-04-02   Olof Larssons hustru
  Andersdotter, Malin   Trehörningen 1760-03-18   Nils Druckens hustru
  Andersdotter, Malin   Grimsmark 1771-05-01   änka
  Andersdotter, Malin   Klintsjön 1811-04-07   Per Fältmans hustru
  Andersdotter, Margareta   Risvattnat 1765-02-11   änka
  Andersdotter, Margareta   Brände 1776-01-03   Mårten Anderssons änka
  Andersdotter, Margareta   Brände 1782-10-27   Anders Jönssons hustru
  Andersdotter, Margareta   Estersmark 1801-06-26   Christina (oä)
  Andersdotter, Margareta   Klintsjön 1809-07-12   Johan Nilssons hustru
  Andersdotter, Maria   Nysätra 1779-02-10   Lars Ormstierts änka
  Andersdotter, Maria   Skäran 1800-01-13   Per Jönssons änka
  Andersdotter, Maria   Vebomark 1801-03-31   Göran Anderssons hustru
  Andersdotter, Maria   Skäran 1807-10-23   Olof Olofssons hustru
  Andersdotter, Maria   Klintsjön 1813-05-03   Nils Menlös änka
  Andersdotter, Märta   Flarken 1792-02-16   Nils Christierssons änka
  Andersdotter, Rachel   Skäran 1782-04-14   änka
  Andersdotter, Sara   Estersmark 1786-02-07   Nils Perssons hustru
  Andersdotter, Sara   Pellboda 1819-11-12    Erik Perssons änka
  Andersdotter, Stina   Nysätra 1783-02-01   lapp piga
  Andersdotter, Stina Cajsa   Flarken 1822-05-06   Nils Anderssons hustru
  Andersdotter-Galin, Karin   Nysätra 1781-02-23   soldatänka
  Andersson, Abraham   Estersmark 1805-07-24   Nils Petrus
  Andersson, Abraham   Estersmark 1809-09-07   Ulrika
  Andersson, Anders   Gumboda 1751-05-16   bonde
  Andersson, Anders   Brände 1752-04-17   bonde
  Andersson, Anders   Nysätra 1757-03-22   lappman
  Andersson, Anders   Brände 1757-05-12   Anders
  Andersson, Anders   Skäran 1759-04-14   bonde
  Andersson, Anders   Kålaboda 1768-09-25   Anders
  Andersson, Anders   Skäran 1780-03-29   Olaus
  Andersson, Anders   Brände 1780-09-22   Andreas
  Andersson, Anders   Skäran 1783-10-11   hustru Anna Johansdotter
  Andersson, Anders   Brände 1784-11-11   Margareta
  Andersson, Anders   Brände 1784-12-24   Andreas
  Andersson, Anders   Brände 1787-09-03   Magdalena
  Andersson, Anders   Skäran 1790-09-09   Olaus
  Andersson, Anders   Brände 1792-09-26   Catharina
  Andersson, Anders   Flarken 1793-02-00   Nils Petrus
  Andersson, Anders   Flarken 1794-01-01   Anders (oä)
  Andersson, Anders   Brände 1794-01-25   Catharina
  Andersson, Anders   Brände 1797-01-31   Nils
  Andersson, Anders   Brände 1798-06-07   Jonas
  Andersson, Anders   Gumboda 1799-04-21   Olaus
  Andersson, Anders   Flarken 1800-02-05   Carl Johannes
  Andersson, Anders   Flarken 1800-02-10   Eva Christina
  Andersson, Anders   Gumboda 1800-05-17   Christina Catharina
  Andersson, Anders   Brände 1800-11-12   Nils
  Andersson, Anders   Brände 1803-04-09   Olaus
  Andersson, Anders   Hertsånger 1804-02-23   Anders
  Andersson, Anders   Gumboda 1804-06-18   Olaus
  Andersson, Anders   Gumboda 1805-02-13   hustru Catharina Olofsdotter
  Andersson, Anders   Gumboda 1807-11-28   Petrus
  Andersson, Anders   Brände 1808-05-15   Christina
  Andersson, Anders   Brände 1815-10-21   hustru Catharina Håkansdotter
  Andersson, Anders   Brände 1816-03-26   bonde
  Andersson, Anders   Hertsånger 1818-08-29   Anders
  Andersson, Anders   Hertsånger 1819-01-23   Lars
  Andersson, Anders   Hertsånger 1821-02-07   Anna Christina
  Andersson, Anders   Hertsånger 1823-10-07   Anna
  Andersson, Erik   Kålaboda 1750-01-20   bonde
  Andersson, Erik   Brände 1757-05-07   Lars
  Andersson, Erik   Gumboda 1779-08-30   Catharina
  Andersson, Erik   Gumboda 1781-06-04   Petrus
  Andersson, Erik   Gumboda 1783-05-12   Catharina
  Andersson, Erik   Gumboda 1783-07-11   Petter
  Andersson, Erik   Gumboda 1787-08-24   Petrus
  Andersson, Erik   Klintsjön 1790-06-22   Catharina
  Andersson, Erik   Klintsjön 1793-12-01   Brita Stina
  Andersson, Erik   Klintsjön 1794-09-07   Anna Magdalena
  Andersson, Erik   Klintsjön 1814-01-09   bonde
  Andersson, Göran   Kålaboda 1792-12-20   Magdalena
  Andersson, Göran   Vebomark 1801-03-31   hustru Maria Andersdotter
  Andersson, Hans   Flarken 1749-04-07   nämndeman
  Andersson, Hans   Flarken 1751-04-25   Jonas
  Andersson, Hans   Hertsånger 1765-08-27   fjärdningsman
  Andersson, Hans   Brände 1778-04-15   Jonas
  Andersson, Hans   Brände 1778-04-28   Margareta
  Andersson, Hans   Brände 1780-01-22   Hans
  Andersson, Hans   Flarken 1780-02-24   Andreas
  Andersson, Hans   Hertsånger 1783-09-14   Anna Stina
  Andersson, Hans   Hertsånger 1785-04-16   Anna Brita
  Andersson, Hans   Brände 1789-08-03   Anna Stina
  Andersson, Hans   Brände 1792-05-07   Christina Margareta
  Andersson, Hans   Brände 1792-07-09   Anna Brita
  Andersson, Hans   Brände 1794-10-23   Anna Brita
  Andersson, Hans   Flarken 1797-06-22   Andreas
  Andersson, Hans   Flarken 1798-11-25   änka Ingrid Andersdotter
  Andersson, Hans   Flarken 1800-01-23   sonen Anders Hansson
  Andersson, Hans   Flarken 1801-02-08   Catharina
  Andersson, Hans   Flarken 1810-08-12   bonde
  Andersson, Hans   Brände 1813-04-01   hustru Christina Andersdotter
  Andersson, Hans   Flarken 1820-06-13   Cajsa Lovisa
  Andersson, Hans   Flarken 1821-12-14   moder Ingeborg Olofsdotter
  Andersson, Hans   Brände 1821-12-23   Olof Hanssons fader
  Andersson, Hans   Flarken 1823-08-26   Nils
  Andersson, Hans   Brände 1823-12-12   änka Anna Olofsdotter
  Andersson, Johan   Risvattnat 1757-05-06   Catharina
  Andersson, Johan   Grimsmark 1778-06-28   Barbro
  Andersson, Johan   Risvattnat 1782-01-26   hustru Margareta Johansdotter
  Andersson, Johan   Gumboda 1783-07-04   hustru Anna Olofsdotter
  Andersson, Johan   Gumboda 1787-10-24   bonde
  Andersson, Johan   Grimsmark 1788-05-00   Magdalena
  Andersson, Johan   Risvattnat 1794-05-08   bonde
  Andersson, Johan   Grimsmark 1809-08-19   bonde
  Andersson, Jon   Trehörningen 1746-10-00   Nils
  Andersson, Jon   Flarken 1749-02-28   moder Malin Jonsdotter
  Andersson, Jon   Trehörningen 1753-07-03   bonde
  Andersson, Jon   Gunsmark 1757-03-30   Anders
  Andersson, Jon   Gunsmark 1757-12-15   Olof
  Andersson, Jon   Gunsmark 1759-02-25   Sigrid
  Andersson, Jon   Gunsmark 1761-06-16   Anders
  Andersson, Jon   Gunsmark 1763-03-11   Olaus
  Andersson, Jon   Gunsmark 1763-03-20   Anna
  Andersson, Jon   Gunsmark 1763-12-15   Peter
  Andersson, Jon   Gunsmark 1764-12-12   Anna
  Andersson, Jon   Gunsmark 1766-06-29   Jonas
  Andersson, Jon   Gunsmark 1767-12-17   Erik
  Andersson, Jon   Gunsmark 1769-08-05   Olaus
  Andersson, Jon   Gunsmark 1771-02-01   Jonas
  Andersson, Jon   Skäran 1775-08-16   Maria
  Andersson, Jon   Flarken 1777-03-29   hustru Brita Olofsdotter
  Andersson, Jon   Skäran 1778-03-04   hustru Magdalena Hansdotter
  Andersson, Jon   Skäran 1784-09-03   Andreas
  Andersson, Jon   Flarken 1786-04-27   Petter
  Andersson, Jon   Flarken 1788-06-22   bonde
  Andersson, Jon   Gunsmark 1791-01-06   hustru Anna Olofsdotter
  Andersson, Jon   Gunsmark 1791-01-08   nämndeman
  Andersson, Jon   Hertsånger 1794-06-18   Anders
  Andersson, Jon   Hertsånger 1796-10-01   Anna
  Andersson, Jon   Hertsånger 1797-07-22   Petrus
  Andersson, Jon   Brände 1800-01-17   hustru Catharina Nilsdotter
  Andersson, Jon   Hertsånger 1800-11-09   Petrus
  Andersson, Jon   Trehörningen 1801-10-07   änka Malin Nilsdotter
  Andersson, Jon   Kålaboda 1802-04-20   Magdalena
  Andersson, Jon   Hertsånger 1803-10-02   Johannes
  Andersson, Jon   Kålaboda 1804-03-17   Magdalena
  Andersson, Jon   Hertsånger 1804-04-10   Lars
  Andersson, Jon   Kålaboda 1808-08-03   Anna Brita
  Andersson, Jon   Hertsånger 1809-07-29   Johannes
  Andersson, Jon   Hertsånger 1809-09-02   Jonas
  Andersson, Jon   Hertsånger 1809-09-03   Petrus
  Andersson, Jon   Hertsånger 1809-09-06   Anders
  Andersson, Jon   Skäran 1809-11-25   bonde
  Andersson, Jon   Hertsånger 1810-07-07   Magdalena
  Andersson, Jon   Brände 1812-01-24   förgångsman
  Andersson, Jon   Skäran 1814-02-27   änka Anna Andersdotter
  Andersson, Jon   Hertsånger 1816-01-01   Anders
  Andersson, Jon   Hertsånger 1818-02-23   Sara Lisa
  Andersson, Jöns   Brände 1793-12-05   bonde
  Andersson, Jöns   Gunsmark 1809-09-23   Anders Markussons son (39 år)
  Andersson, Lars   Skäran 1753-10-10   bonde
  Andersson, Lars   Gumboda 1760-11-01   Olof
  Andersson, Lars   Hertsånger 1763-12-27   hustru Anna Hansdotter
  Andersson, Lars   Gumboda 1765-04-08   Jonas
  Andersson, Lars   Gumboda 1766-07-04   Lars
  Andersson, Lars   Hertsånger 1768-03-01   kyrkovärd
  Andersson, Lars   Klintsjön 1769-11-01   Anders
  Andersson, Lars   Gumbodabäcken 1770-03-25   Erik Larssons fader
  Andersson, Lars   Gumbodabäcken 1774-03-25    änka Cherstin Eriksdotter
  Andersson, Lars   Klintsjön 1775-05-13   Barbro Stina
  Andersson, Lars   Klintsjön 1775-05-23   Nils
  Andersson, Lars   Estersmark 1775-09-16   Johannes
  Andersson, Lars   Gumboda 1776-05-31   Petrus
  Andersson, Lars   Gumboda 1781-01-06   moder Elsa Larsdotter
  Andersson, Lars   Estersmark 1785-02-28   hustru Magdalena Hansdotter
  Andersson, Lars   Brände 1790-06-01   Lars
  Andersson, Lars   Gumboda 1791-09-19   Anders
  Andersson, Lars   Brände 1800-02-26   hustru Anna Andersdotter
  Andersson, Lars   Brände 1800-03-07   Margareta
  Andersson, Lars   Brände 1800-03-12   Christina
  Andersson, Lars   Skäran 1807-06-29   Magdalena Christina
  Andersson, Lars   Brände 1809-08-11   bonde
  Andersson, Lars   Strandfors 1809-09-18    bonde
  Andersson, Lars   Skäran 1813-05-07   hustru Maria Catharina Olofsdotter
  Andersson, Lars   Skäran 1813-09-04   Beata Magdalena
  Andersson, Lars   Skäran 1814-11-05   Nils Samuel
  Andersson, Lars   Klintsjön 1816-10-10   hustru Stina Nilsdotter
  Andersson, Lars   Estersmark 1817-05-14   förgångsman
  Andersson, Lars   Strandfors 1818-02-22    änka Margareta Olofsdotter
  Andersson, Lars Gustaf   Flarken 1817-01-07   Anders Gustaf
  Andersson, Mårten   Brände 1764-02-12   Anders
  Andersson, Mårten   Brände 1765-05-29   Margareta
  Andersson, Mårten   Brände 1765-06-30   Anna
  Andersson, Mårten   Brände 1770-03-01   Anders
  Andersson, Mårten   Brände 1770-03-25   Lars
  Andersson, Mårten   Brände 1773-07-21   Anna
  Andersson, Mårten   Brände 1774-12-20   Andreas
  Andersson, Mårten   Brände 1777-08-06   Anna
  Andersson, Mårten   Brände 1777-10-13   Andreas
  Andersson, Mårten   Brände 1780-08-14   Mårten
  Andersson, Mårten   Estersmark 1783-01-16   Andreas
  Andersson, Mårten   Skäran 1784-08-27   Magdalena
  Andersson, Mårten   Skäran 1786-07-01   Magdalena
  Andersson, Mårten   Skäran 1788-07-18   Anders
  Andersson, Mårten   Skäran 1789-11-00   Andreas
  Andersson, Mårten   Estersmark 1790-02-00   bonde
  Andersson, Mårten   Skäran 1790-09-00   Nils
  Andersson, Mårten   Skäran 1793-03-24   Anna
  Andersson, Mårten   Skäran 1796-07-16   Nils
  Andersson, Mårten   Skäran 1801-01-15   Anna
  Andersson, Mårten   Skäran 1804-08-02   Andreas
  Andersson, Mårten   Ånäset 1806-07-03   hustru Magdalena Persdotter
  Andersson, Mårten   Skäran 1808-03-03   Catharina
  Andersson, Mårten   Skäran 1808-03-24   Magdalena (17 år)
  Andersson, Mårten   Skäran 1808-04-13   Mårten
  Andersson, Mårten   Klintsjön 1816-10-02   Petrus
  Andersson, Mårten   Klintsjön 1818-07-26   Anna Magdalena
  Andersson, Mårten   Estersmark 1818-09-03   änka Catharina Persdotter
  Andersson, Mårten   Ånäset 1819-04-01   bonde
  Andersson, Mårten   Skäran 1819-11-20   hustru Catharina Nilsdotter
  Andersson, Nils   Kålaboda 1752-05-31   Mårten
  Andersson, Nils   Kålaboda 1754-04-01   Nils
  Andersson, Nils   Flarken 1755-06-14   Anders
  Andersson, Nils   Gumboda 1755-11-16   hustru Sara Larsdotter
  Andersson, Nils   Flarken 1757-05-17   Johannes
  Andersson, Nils   Kålaboda 1757-08-13   Mårten
  Andersson, Nils   Flarken 1758-03-18   Anders
  Andersson, Nils   Estersmark 1759-05-04   svärmoder Brita Jonsdotter
  Andersson, Nils   Flarken 1763-02-04   Lars
  Andersson, Nils   Flarken 1770-11-24   bonde
  Andersson, Nils   Flarken 1772-04-26   sonen Jakob Nilsson
  Andersson, Nils   Kålaboda 1773-12-23   svärmoder Cherstin Larsdotter
  Andersson, Nils   Kålaboda 1773-12-27   bonde
  Andersson, Nils   Gumboda 1775-05-23   bonde
  Andersson, Nils   Gunsmark 1779-01-19   bonde
  Andersson, Nils   Flarken 1779-09-10   hustrumoder Karin Larsdotter
  Andersson, Nils   Hertsånger 1781-09-11   Anna Brita
  Andersson, Nils   Flarken 1784-11-04   Anna Brita
  Andersson, Nils   Gunsmark 1785-01-17   änka Anna Jönsdotter
  Andersson, Nils   Nybyn 1786-07-28   Olaus
  Andersson, Nils   Pellboda 1786-09-28    hustru Karin Eriksdotter
  Andersson, Nils   Hertsånger 1790-03-00   bonde
  Andersson, Nils   Pellboda 1790-12-21    bonde
  Andersson, Nils   Flarken 1792-11-21   änka Anna Jakobsdotter
  Andersson, Nils   Hertsånger 1792-12-09   änka Ingrid Jonsdotter
  Andersson, Nils   Skäran 1794-02-14   moder Karin Johansdotter
  Andersson, Nils   Kålaboda 1809-01-23   Andreas
  Andersson, Nils   Kålaboda 1809-09-14   bonde
  Andersson, Nils   Kålaboda 1809-09-19   Maria Lisa
  Andersson, Nils   Flarken 1810-03-04   bonde
  Andersson, Nils   Skäran 1810-10-16   bonde
  Andersson, Nils   Skäran 1820-11-03   änka Margareta Persdotter
  Andersson, Nils   Flarken 1822-05-06   hustru Stina Cajsa Andersdotter
  Andersson, Nils   Gumboda 1822-07-17   Beata
  Andersson, Nils   Brände 1824-10-19   bonde
  Andersson, Olof   Grimsmark 1748-12-14   hustru Malin Hansdotter
  Andersson, Olof   Flarken 1749-02-09   svärmoder Karin Larsdotter
  Andersson, Olof   Grimsmark 1749-04-23   bonde
  Andersson, Olof   Skäran 1757-05-28   Margareta
  Andersson, Olof   Skäran 1763-09-04   Margareta
  Andersson, Olof   Skäran 1765-05-12   Östen
  Andersson, Olof   Skäran 1766-08-07   Anders
  Andersson, Olof   Skäran 1766-11-23   Östen
  Andersson, Olof   Skäran 1768-07-20   Maria
  Andersson, Olof   Flarken 1769-12-03   Beata
  Andersson, Olof   Nybyn 1778-05-17   Magdalena
  Andersson, Olof   Nysätra 1789-02-00   Catharina (14 år)
  Andersson, Olof   Flarken 1791-12-10   hustru Catharina Persdotter
  Andersson, Olof   Gumboda 1792-07-17   Brita Catharina
  Andersson, Olof   Nybyn 1795-04-17   inhysesman
  Andersson, Olof   Gumboda 1795-07-05   Maria Brita
  Andersson, Olof   Skäran 1796-02-05   bonde
  Andersson, Olof   Flarken 1797-12-02   bonde
  Andersson, Olof   Gumboda 1799-12-16   Brita Catharina
  Andersson, Olof   Gumboda 1800-07-07   Olaus
  Andersson, Olof   Grimsmark 1812-07-26   hustru Dordi Persdotter
  Andersson, Olof   Skäran 1816-03-29   änka Catharina Östensdotter
  Andersson, Olof   Gumboda 1823-06-19   Anna Magdalena
  Andersson, Per   Gumboda 1746-03-00   bonde
  Andersson, Per   Brände 1746-12-00   Kierstin
  Andersson, Per   Flarken 1754-07-06   svärmoder Cherstin Persdotter
  Andersson, Per   Flarken 1756-04-02   moder Anna Persdotter
  Andersson, Per   Nybyn 1757-03-25   Catharina
  Andersson, Per   Klintsjön 1757-04-07   Anna
  Andersson, Per   Klintsjön 1757-04-19   Nils
  Andersson, Per   Klintsjön 1760-08-04   Maria
  Andersson, Per   Klintsjön 1761-11-15   Brita
  Andersson, Per   Skäran 1764-10-30   bonde
  Andersson, Per   Brände 1767-11-06   Olof
  Andersson, Per   Nybyn 1770-07-15   Erik
  Andersson, Per   Brände 1770-10-12   bonde
  Andersson, Per   Estersmark 1773-12-10   Magdalena
  Andersson, Per   Estersmark 1777-02-03   Hans
  Andersson, Per   Nybyn 1777-06-25   hustru Maria Gabrielsdotter
  Andersson, Per   Brände 1779-05-12   Anna
  Andersson, Per   Brände 1779-11-21   hustru Catharina Olofsdotter
  Andersson, Per   Flarken 1780-04-20   bonde
  Andersson, Per   Brände 1781-02-11   Catharina
  Andersson, Per   Estersmark 1783-08-06   Maria Christina
  Andersson, Per   Klintsjön 1784-01-27   hustru Brita Nilsdotter
  Andersson, Per   Gumboda 1784-08-09   Andreas
  Andersson, Per   Gumboda 1784-09-06   Nils
  Andersson, Per   Hertsånger 1785-03-17   hustru Lisa Olofsdotter
  Andersson, Per   Hertsånger 1785-04-12   Anna Lisa
  Andersson, Per   Gumboda 1786-03-08   Anna Stina
  Andersson, Per   Gumboda 1788-01-07   Nils
  Andersson, Per   Flarken 1790-01-20   änka Elsa Andersdotter
  Andersson, Per   Nybyn 1790-12-04   bonde
  Andersson, Per   Gumboda 1793-02-02   Christina
  Andersson, Per   Gumboda 1793-12-22   Nils Petrus
  Andersson, Per   Gumboda 1794-01-04   Lars
  Andersson, Per   Gumboda 1794-02-05   Catharina
  Andersson, Per   Brände 1795-02-13   änka Sigrid Olofsdotter
  Andersson, Per   Estersmark 1796-11-24   Anna
  Andersson, Per   Gumboda 1797-05-05   Nils Petrus
  Andersson, Per   Estersmark 1800-05-17   Petrus
  Andersson, Per   Klintsjön 1804-08-22   bonde
  Andersson, Per   Hugget 1814-11-01    bonde
  Andersson, Per   Gumboda 1819-01-02   skattebonde
  Andersson, Stephan   Kålaboda 1777-08-28   Stephan
  Andersson, Stephan   Kålaboda 1778-07-08   Per
  Andersson, Stephan   Kålaboda 1781-01-21   Stina
  Andersson, Stephan   Kålaboda 1782-01-13   Elsa Catharina
  Andersson, Stephan   Kålaboda 1782-09-24   Andreas
  Andersson, Stephan   Kålaboda 1784-02-28   Andreas
  Arvidsdotter, Karin   Flarken 1790-11-01   piga
  Arvidsson, Anders   Flarken 1757-06-01   Arvid
  Arvidsson, Anders   Flarken 1768-04-16   Andreas
  Arvidsson, Anders   Flarken 1770-02-24   Margareta
  Arvidsson, Olof   Flarken 1795-02-25   dräng
  Berg, Hans   Grimsmark 1792-12-29   hustru Maria Johansdotter
  Berg, Hans   Grimsmark 1803-04-23   Olaus
  Bergendahl, Olof   Grimsmark 1818-02-15   gästgivare
  Bergendahl, Peter   Grimsmark 1766-07-19   Anna Stina
  Bergstedt, Brita Catharina   Hertsånger 1822-05-03   Carl Johan Moritz hustru
  Bergström, Olof   Gumboda 1821-08-01   styvson Petter Pettersson
  Boberg, Johan   Kålaboda 1800-11-22   Johannes
  Boberg, Johan   Kålaboda 1804-04-08   Catharina
  Boberg, Johan   Kålaboda 1817-11-12   Anders
  Boberg-Andersson, Erik   Kålaboda 1768-11-03   Anna
  Boberg-Andersson, Erik   Kålaboda 1773-07-22   Petrus
  Boberg-Andersson, Erik   Kålaboda 1773-08-05   hustru Maria Persdotter
  Boberg-Andersson, Erik   Kålaboda 1779-06-13   Nils
  Boberg-Andersson, Erik   Kålaboda 1781-05-13   Erikus
  Boberg-Andersson, Erik   Kålaboda 1786-01-08   Erik
  Boberg-Andersson, Erik   Kålaboda 1809-09-07   soldat
  Boberg-Andersson, Erik   Kålaboda 1823-02-24   änka Magdalena Nilsdotter
  Bosenius-Persson, Johan   Estersmark 1775-03-05   hustru Brita Olofsdotter
  Boström, Jonas   Gumbodabäcken 1818-09-11    Anna Brita
  Boström, Lisa   Nysätra 1786-12-12   änka
  Boström, Magdalena   Nysätra 1816-02-01   Nils Nylanders änka
  Boström, Nils   Gumboda 1817-12-12   Jonas
  Boström, Per   Gumboda 1803-02-01   styrman och bonde
  Boström, Per   Gumboda 1811-10-23   änka Maria Nilsdotter
  Boström-Olofsson, Jon   Gumboda 1814-03-19   Anna Gretha
  Boström-Olofsson, Jon   Gumboda 1816-07-09   Jonas
  Brunberg, Lars   Estersmark 1765-09-04   hustru Märta Nilsdotter
  Brunberg, Lars   Estersmark 1774-04-01   sergeant
  Brunberg-Larsson, Nils   Estersmark 1770-04-19   Stina
  Brunberg-Larsson, Nils   Estersmark 1783-09-21   Anna (20 år)
  Brunberg-Larsson, Nils   Estersmark 1791-11-27   bonde
  Brunberg-Larsson, Nils   Estersmark 1794-01-22   änka Catharina Olofsdotter
  Bråttom, Carl   Flarken 1770-04-08   Beata
  Bråttom, Carl   Flarken 1803-10-06   hustru Malin Olofsdotter
  Bråttom, Erik   Nysätra 1798-10-03   Maria Catharina
  Bråttom, Lars   Flarken 1751-07-11   Petrus
  Bråttom, Lars   Flarken 1757-05-07   Per
  Bråttom, Lars   Flarken 1757-05-13   Lars
  Bråttom-Andersson, Nils   Flarken 1807-06-02   soldat
  Bråttom-Johansson, Erik   Estersmark 1808-05-26   Anna Nilsdotter
  Bråttom-Johansson, Erik   Estersmark 1809-04-01   soldat
  Brändström, Olof   Fröbäck 1817-08-19   Olof Petter
  Bränner-Jönsson, Olof   Brände 1761-02-16   hustru Malin Olofsdotter
  Bränner-Jönsson, Olof   Brände 1769-04-18   förare
  Brännfeldt-Olsson, Erik   Brände 1770-04-28   Erik
  Brännfeldt-Olsson, Erik   Brände 1775-07-03   Magdalena
  Brännfeldt-Olsson, Erik   Brände 1778-04-20   Per
  Brännfeldt-Olsson, Erik   Brände 1806-07-21   soldat
  Brännfeldt-Olsson, Erik   Brände 1809-09-20   änka Maria Persdotter
  Bäckström, Peter   Estersmark 1783-02-26   Magdalena
  Caujoener, Matthias   Österbotten 1752-07-01   borgare
  Christiersdotter, Anna   Flarken 1804-11-28   Johan Johanssons hustru
  Christiersdotter, Karin   Flarken 1760-05-02   Jöns Flarks hustru
  Christiersdotter, Magdalena   Estersmark 1815-05-21   Anders Abrahamssons hustru
  Christiersdotter, Magdalena   Hertsånger 1818-08-20   Lars Perssons hustru
  Christiersdotter, Margareta   Nybyn 1778-10-30   änka
  Christiersson, Anders   Ånäset 1818-04-21   Erik Christierssons broder
  Christiersson, Erik   Ånäset 1766-07-10   Carl
  Christiersson, Erik   Ånäset 1780-08-23   Carl
  Christiersson, Erik   Ånäset 1784-10-24   Lisa
  Christiersson, Erik   Ånäset 1790-04-22   hustru Malin Nilsdotter
  Christiersson, Erik   Ånäset 1817-03-14   nämndeman, kyrkvärd och bonde
  Christiersson, Erik   Ånäset 1818-04-21   broder Anders Christiersson
  Christiersson, Göran   Trehörningen 1779-03-13   hustru Anna Olofsdotter
  Christiersson, Göran   Trehörningen 1783-08-15   bonde
  Christiersson, Hans   Flarken 1818-06-07   bonde
  Christiersson, Lars   Flarken 1797-05-23   Lars
  Christiersson, Lars   Flarken 1800-04-26   Lars
  Christiersson, Lars   Flarken 1802-07-03   Andreas
  Christiersson, Nils   Flarken 1780-12-20   bonde
  Christiersson, Nils   Flarken 1789-07-01   Carl
  Christiersson, Nils   Flarken 1792-02-16   änka Märta Andersdotter
  Christiersson, Nils   Flarken 1792-07-19   Nils
  Christiersson, Nils   Flarken 1793-09-15   Olaus
  Christiersson, Nils   Flarken 1808-10-26   Anna (21 år)
  Christiersson, Nils   Flarken 1817-08-25   bonde
  Christiersson, Olof   Gumboda 1751-08-08   Magdalena
  Christiersson, Olof   Gumboda 1764-08-02   Brita
  Christiersson, Olof   Gumboda 1765-02-20   Christier
  Christiersson, Olof   Gumboda 1775-12-27   bonde
  Christiersson, Per   Kålaboda 1747-10-03   Olof och Christier
  Christiersson, Per   Kålaboda 1757-04-17   Maria
  Christiersson, Per   Kålaboda 1760-09-14   Olaus
  Christiersson, Per   Kålaboda 1765-04-17   Maria
  Christiersson, Per   Kålaboda 1777-05-29   bonde
  Christophersson, Jon   Hertsånger 1764-11-08   Anna
  Christophersson, Jon   Hertsånger 1768-11-03   Anna
  Christophersson, Jon   Hertsånger 1808-01-22   hustru Anna Larsdotter
  Christophersson, Jon   Hertsånger 1808-11-04   bonde
  Christophersson, Lars   Flarken 1801-02-05   Catharina
  Christophersson, Lars   Flarken 1810-05-14   Christopher
  Christophersson, Lars   Flarken 1812-09-30   Catharina
  Christophersson, Lars   Flarken 1813-08-11   Jonas Fredrik
  Christophersson, Lars   Flarken 1816-05-26   hustru Christina Larsdotter
  Clementsson, Erik   Lapp 1776-10-11    Carl Andreas
  Clementsson, Johan   Lapp 1777-06-01    Eva Catharina
  Clementsson, Påhl   Lapp 1770-04-26    Lars
  Cognell, Nils   Nysätra 1809-09-12   Nils Adolph
  Cognell, Nils   Nysätra 1815-10-30   Nils Gustaf
  Dahlin, Catharina   Nysätra 1785-02-20   Nils Widmarks maka
  Danielsdotter, Catharina   Gumboda 1814-12-08   Jonas Fredrik Glas hustru
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1790-06-28   Daniel
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1795-10-04   Christina Catharina
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1795-12-31   Olaus
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1798-04-19   Elisabeth Catharina
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1800-03-23   Stephanus
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1800-08-27   Lars
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1803-03-25   Eva Christina
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1806-12-09   Ulrika
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1807-08-03   Ulrika Lovisa
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1809-03-09   Ulrika
  Danielsson, Anders   Kålaboda 1810-09-07   hustru Anna Stephansdotter
  Danielsson, Olof   Kålaboda 1783-07-22   Daniel
  Danielsson, Olof   Kålaboda 1786-03-02   Magdalena
  Danielsson, Olof   Kålaboda 1789-02-01   Johannes
  Danielsson, Olof   Kålaboda 1792-09-25   Petrus
  Danielsson, Olof   Kålaboda 1795-12-24   Magdalena
  Danielsson, Olof   Kålaboda 1821-02-02   skattebonde
  Danielsson, Olof   Kålaboda 1821-06-06   änka Magdalena Andersdotter
  Drucken, Anders   Kålaboda 1749-05-30   Magdalena
  Drucken, Anders   Nybyn 1758-02-09   Anna
  Drucken, Anders   Nybyn 1758-03-02   Maria
  Drucken, Anders   Nybyn 1759-07-01   Zakris
  Drucken, Nils   Kålaboda 1747-04-00   Karin
  Drucken, Nils   Kålaboda 1752-10-01   Maria
  Drucken, Nils   Kålaboda 1760-03-18   hustru Malin Andersdotter
  Drucken, Nils   Kålaboda 1767-09-26   soldat
  Drucken-Hansson, Per   Nysätra 1763-09-21   Magdalena
  Drucken-Nilsson, Anders   Trehörningen 1757-03-24   Anna
  Drucken-Nilsson, Anders   Trehörningen 1757-04-17   Zakris
  Drufberg, Anders   Kålaboda 1802-09-27   soldat
  Drufberg, Nils   Jonasmarken 1809-07-01    dotter Maria Nilsdotter
  Drufberg, Nils   Jonasmarken 1822-09-03    nybyggare
  Drufberg, Nils   Jonasmarken 1823-05-16    änka Catharina Larsdotter
  Drufberg-Nilsdotter, Maria   Jonasmarken 1807-03-14    Maria Christina (oä)
  Drufberg-Nilsson, Anders   Nybyn 1761-10-31   Zakris
  Drufberg-Nilsson, Anders   Nybyn 1781-05-30   hustru Malin Zakrisdotter
  Dufva, Nils   Nysätra 1750-05-03   Sigrid
  Dufva, Nils   Nysätra 1783-10-17   änka Karin Hansdotter i Grimsmark
  Dufva-Olofsdotter, Karin   Grimsmark 1783-10-17   Nils Dufvas änka
  Dunder, Anders   Nysätra 1800-09-07   Jakob
  Dunder, Olof   Nysätra 1806-04-01   Christina Catharina
  Dunder, Olof   Nysätra 1806-12-08   Anna Christina
  Dunder, Olof   Nysätra 1816-09-07   Magdalena
  Dunder-Andersson, Olof   Gumboda 1819-08-24   Magdalena
  Edenqvist, Zakris   Nysätra 1808-02-06   Catharina
  Edström, Anders   Nysätra 1800-02-22   Hans Otto Wilhelm
  Edström, Anders   Nysätra 1800-03-09   Anna Magdalena
  Edström, Anna   Flarklund 1823-07-08    änka
  Edström, Matthias   Nysätra 1800-01-24   Hans Olaus
  Edström, Matthias   Nysätra 1800-01-25   Matthias
  Edström, Matthias   Nysätra 1809-09-04   Anna Magdalena
  Edström, Matthias   Nysätra 1809-09-07   Clara Christina
  Edström-Hansson, Hans   Flarken 1815-12-23   Magdalena Johanna
  Edström-Hansson, Hans   Flarken 1817-12-29   Gustaf
  Edström-Nilsson, Olof   Estersmark 1809-09-29   Anna Margareta
  Edström-Nilsson, Olof   Estersmark 1817-08-20   Johannes
  Ekorn, Olof   Gumboda 1792-03-21   änka Catharina Nilsdotter
  Eliasson, Elias   Kålaboda 1819-07-00   skattebonde
  Enbom, Anders   Gunsmark 1766-05-03   Magdalena
  Enbom, Anders   Gunsmark 1769-03-31   hustru Brita Olofsdotter
  Enbom, Anders   Flarken 1793-06-20   inhysesman
  Enbom, Anders   Flarken 1824-04-12   änka Catharina Olofsdotter
  Enqvist, Lars   Gumboda 1770-02-28   Lars
  Enqvist, Lars   Gumboda 1778-11-28   hustru Malin Olofsdotter
  Enqvist, Lars   Gumboda 1795-06-06   corporal
  Enqvist, Lars   Gumboda 1802-02-22   änka Catharina Olofsdotter i Skäran
  Enqvist, Olof   Gumboda 1812-11-25   änka Magdalena Jonsdotter
  Enqvist-Larsdotter, Catharina   Nybyn 1806-02-24   Lars Wilhelm
  Eriksdotter, Anna   Brände 1756-09-13   Jon Larssons hustru
  Eriksdotter, Anna   Flarken 1771-04-26   Olof Jonssons hustru
  Eriksdotter, Catharina   Flarken 1818-10-06   Nils Olof
  Eriksdotter, Catharina   Flarken 1818-10-30   Anna Catharina
  Eriksdotter, Cherstin   Gumboda 1774-03-25   Lars Anderssons änka
  Eriksdotter, Christina   Kålaboda 1808-12-16   Jakob Olofssons hustru
  Eriksdotter, Christina Catharina   Gumbodabäcken 1800-03-08    Lars Perssons hustru
  Eriksdotter, Ingeborg   Nysätra 1754-01-22   corp. svarvares änka
  Eriksdotter, Ingrid   Nysätra 1766-04-02   Johan Willkattenskölds hustru
  Eriksdotter, Ingrid   Gumboda 1769-02-08   piga
  Eriksdotter, Karin   Klintsjön 1768-09-16   Nils Läkares hustru
  Eriksdotter, Karin   Flarken 1774-05-18   piga
  Eriksdotter, Karin   Nybyn 1785-05-30   soldatänka
  Eriksdotter, Karin   Pellboda 1786-09-28    Nils Anderssons hustru
  Eriksdotter, Karin   Trehörningen 1804-02-25   Israel Israelssons änka
  Eriksdotter, Karin   Gumboda 1809-03-09   Anders Perssons änka
  Eriksdotter, Kierstin   Estersmark 1753-08-09   Olof Flinks hustru
  Eriksdotter, Magdalena   Skäran 1808-12-23   Olof Perssons hustru
  Eriksdotter, Magdalena   Nysätra 1812-05-02   Anna Magdalena (oä)
  Eriksdotter, Magdalena   Ånäset 1819-04-09   Olaus
  Eriksdotter, Margareta   Skäran 1773-12-24   Anders Olssons hustru
  Eriksdotter, Maria   Klintsjön 1794-03-23   piga
  Eriksdotter, Maria   Nysätra 1798-08-05   Anders Humblas hustru
  Eriksdotter, Rachel   Flarken 1754-06-09   änka
  Eriksdotter, Sigrid   Ånäset 1767-08-29   Hans Jonssons hustru
  Eriksson, Anders   Kålaboda 1752-07-27   Catharina
  Eriksson, Anders   Kålaboda 1760-09-28   Sara
  Eriksson, Anders   Kålaboda 1765-04-10   Olaus
  Eriksson, Anders   Kålaboda 1770-03-28   styvmoder Malin Olofsdotter
  Eriksson, Anders   Kålaboda 1772-02-20   Maria
  Eriksson, Hans   Pellboda 1770-01-15   hustru Catharina Olofsdotter
  Eriksson, Hans   Pellboda 1772-03-01    Petrus
  Eriksson, Hans   Pellboda 1774-04-25    Erik
  Eriksson, Hans   Pellboda 1777-03-07    Catharina
  Eriksson, Lars   Kålaboda 1819-08-31   Lars Fredrik
  Ersdotter, Sigrid   Flarken 1746-01-00   Thomas Kruus hustru
  Ersson, Anders   Estersmark 1804-02-12   Anders Gustaf
  Ersson, Anders   Estersmark 1815-11-01   Anna Magdalena
  Ersson, Anders   Klintsjön 1819-05-30   Brita Catharina
  Ersson, Christier   Ånäset 1750-09-15   Anna Brita
  Ersson, Christier   Ånäset 1752-07-08   Anna Brita
  Ersson, Christier   Ånäset 1754-01-31   Olaus
  Ersson, Christier   Ånäset 1755-11-06   Olaus
  Ersson, Christier   Ånäset 1757-04-16   Johannes
  Ersson, Christier   Ånäset 1772-09-21   bonde
  Ersson, Christier   Ånäset 1779-12-14   bonde
  Ersson, Jon   Pellboda 1748-08-04   hustru Cecilia Larsdotter
  Ersson, Jon   Pellboda 1752-02-03   bonde
  Ersson, Jon   Pellboda 1786-03-18    bonde
  Ersson, Mårten   Kålaboda 1749-04-08   Olof
  Ersson, Mårten   Trehörningen 1764-02-07   hustru Malin Olofsdotter
  Ersson, Mårten   Trehörningen 1772-01-23   bonde
  Ersson, Nils   Klintsjön 1772-08-18   bonde
  Ersson, Olof   Klintsjön 1748-12-24   änka Märeta Mårtensdotter
  Ersson, Olof   Brände 1754-04-06   bonde
  Ersson, Olof   Estersmark 1757-04-26   Hans
  Ersson, Olof   Klintsjön 1764-10-16   Erik
  Ersson, Olof   Klintsjön 1770-05-06   Erik
  Ersson, Olof   Klintsjön 1773-07-29   Erik
  Ersson, Olof   Klintsjön 1774-08-06   Anna
  Ersson, Olof   Klintsjön 1779-09-09   moder Sara Olofsdotter
  Ersson, Olof   Klintsjön 1806-11-01   bonde
  Ersson, Olof   Klintsjön 1817-02-21   änka Catharina Mårtensdotter
  Ersson, Per   Kålaboda 1771-02-27   hustru Brita Hansdotter
  Ersson, Per   Kålaboda 1772-08-26   Beata
  Ersson, Per   Kålaboda 1775-02-04   Petrus
  Ersson, Per   Kålaboda 1792-11-19   bonde
  Ersson, Per   Kålaboda 1819-03-12   änka Magdalena Gabrielsdotter
  Ersson, Thomas   Pellboda 1756-08-25   Brita
  Ersson, Thomas   Pellboda 1759-02-04   Erik
  Ersson, Zakris   Ånäset 1804-12-18   Erik
  Ersson, Zakris   Ånäset 1805-12-27   Christina Catharina
  Ersson, Zakris   Ånäset 1807-10-28   Christina Catharina
  Fermstedt, Jonas   Gumboda 1763-08-06   Olaus
  Fermstedt, Jonas   Gumboda 1764-09-21   Johannes
  Fermstedt, Jonas   Gumboda 1787-12-31   Jonas Gustaf
  Fermstedt, Jonas   Gumboda 1796-10-06   svärmoder Margareta Olofsdotter
  Fermstedt, Jonas   Gumboda 1809-12-31   hustru Catharina Hansdotter
  Fermstedt, Jonas   Gumboda 1812-11-25   corporal
  Fiskare, Hans   Hertsånger 1784-11-16   hustru Anna Olofsdotter
  Fiskare, Hans   Hertsånger 1799-02-03   soldat
  Fiskare, Hans   Hertsånger 1802-08-28   änka Catharina Persdotter
  Fjällman, Jakob   Flarken 1770-03-08   Magdalena
  Fjällman, Jakob   Flarken 1815-06-14   änka Christina Andersdotter
  Fjällman, Johan   Flarken 1778-05-18   Maria Stina
  Fjällman, Simon   Nysätra 1795-10-27   Christina
  Flank, Östen,   Sikeå 1757-05-17   Östen
  Flark-Arvidsson, Jonas   Flarken 1770-07-06   Jöns
  Flark-Arvidsson, Jonas   Flarken 1778-04-30   Margareta
  Flark-Arvidsson, Jonas   Flarken 1778-05-04   Jonas
  Flark-Arvidsson, Jonas   Flarken 1781-04-08   hustru Catharina Jönsdotter
  Flark-Arvidsson, Jonas   Flarken 1782-12-19   Margareta
  Flark-Arvidsson, Jonas   Flarken 1789-10-00   soldat
  Flark-Jonsson, Erik   Flarken 1748-08-18   hustru Malin Andersdotter
  Flark-Jonsson, Erik   Flarken 1750-07-05   Jonas
  Flark-Jonsson, Erik   Flarken 1751-05-28   Magdalena
  Flark-Jonsson, Erik   Flarken 1752-07-05   Jonas
  Flark-Jonsson, Erik   Flarken 1753-03-11   Barbro
  Flark-Jonsson, Erik   Flarken 1753-10-08   Magdalena
  Flark-Jonsson, Erik   Flarken 1755-01-05   Catharina
  Flark-Jönsson, Olof   Nysätra 1766-11-27   sockenskräddare
  Flark-Olofsson, Jöns   Flarken 1746-05-00   Jöns
  Flark-Olofsson, Jöns   Flarken 1760-05-02   hustru Karin Christiersdotter
  Flark-Olofsson, Jöns   Flarken 1761-07-24   soldat
  Flark-Olofsson, Östen   Kålaboda 1749-10-19   Östen
  Flasare, Olof   Nysätra 1775-10-02   dotter Stina Olofsdotter
  Flink, Anders   Estersmark 1766-10-02   Östen
  Flink, Anders   Estersmark 1776-02-08   Olaus
  Flink, Anders   Estersmark 1778-05-10   Anders
  Flink, Anders   Estersmark 1778-06-17   Magdalena
  Flink, Anders   Estersmark 1809-09-07   soldat
  Flink, Anders   Estersmark 1812-01-20   änka Catharina Östensdotter
  Flink, Johan   Nysätra 1799-11-2?   Anders Gustaf
  Flink, Johan   Nysätra 1796-04-06   Johannes
  Flink-Nilsson, Jon   Estersmark 1748-04-03   soldat
  Flink-Persson, Per   Estersmark 1791-06-18   Lars
  Flink-Persson, Per   Estersmark 1792-07-10   Beata
  Flink-Persson, Per   Estersmark 1794-06-29   soldat
  Flink-Persson, Per   Estersmark 1794-08-04   Beata
  Flink-Persson, Per   Estersmark 1800-02-13   Anna
  Flink-Persson, Per   Estersmark 1801-01-10   Petrus
  Flink-Zakrisson, Olof   Estersmark 1753-08-09   hustru Kierstin Eriksdotter
  Flink-Zakrisson, Olof   Estersmark 1772-12-23   kyrkvakt
  Flink-Östensdotter, Margareta   Estersmark 1806-12-01   Johannes (oä)
  Fredling, Lars   Skäran 1788-08-03   hustru Catharina Larsdotter
  Fredling, Nils   Grimsmark 1813-09-28   Anders Gustaf
  Fredling-Andersson, Erik   Kålaboda 1765-08-31   Ingeborg
  Fredling-Andersson, Erik   Grimsmark 1772-07-12   Olaus
  Fredling-Andersson, Erik   Grimsmark 1809-12-16   soldat
  Fredling-Andersson, Erik   Grimsmark 1812-08-06   änka Malin Nilsdotter
  Frisk, Anders   Nysätra 1750-06-19   corporal
  Frisk-Andersson, Lars   Kålaboda 1754-02-10   Anders
  From, Johan   Brände 1810-04-08   änka Anna Nilsdotter
  From-Johansson, Olof   Brände 1747-06-02   Magdalena
  From-Johansson, Olof   Brände 1755-04-22   Anna
  From-Johansson, Olof   Brände 1756-07-14   Jonas
  From-Johansson, Olof   Brände 1764-01-06   Jonas
  From-Johansson, Olof   Brände 1798-05-29   soldat och bonde
  Frommelin, Nils   Ånäset 1823-04-16   Olof Anton
  Frommelin-Ersson, Johan   Estersmark 1800-04-06   fältväbel
  Frommelin-Ersson, Johan   Estersmark 1803-02-10   änka Margareta Larsdotter
  Frommelin-Johansson, Erik   Estersmark 1778-01-11   Nils
  Frommelin-Johansson, Erik   Estersmark 1780-02-23   Olaus
  Frommelin-Johansson, Erik   Estersmark 1780-05-25   Magdalena
  Frommelin-Johansson, Johan   Estersmark 1800-04-01   Hans
  Frommelin-Johansson, Johan   Estersmark 1823-03-10   Lars Anders
  Frommelin-Johansson, Nils   Nysätra 1820-02-21   Johannes
  Fältman-Persson, Per   Klintsjön 1789-12-00   svärmoder Maria Larsdotter
  Fältman-Persson, Per   Klintsjön 1811-04-07   hustru Malin Andersdotter
  Fältman-Persson, Per   Klintsjön 1815-08-08   bonde
  Gabrielsdotter, Anna   Grimsmark 1795-02-14   Olof Nilssons änka
  Gabrielsdotter, Anna   Brände 1809-07-15   Nils Olofssons hustru
  Gabrielsdotter, Catharina   Kålaboda 1820-09-01   piga
  Gabrielsdotter, Magdalena   Hertsånger 1811-10-18   Anders Jakobssons hustru
  Gabrielsdotter, Magdalena   Kålaboda 1819-03-12   Per Erssons änka
  Gabrielsdotter, Malin   Pellboda 1757-02-24   änka
  Gabrielsdotter, Margareta   Klintsjön 1803-06-30   Anders Humblas hustru
  Gabrielsdotter, Maria   Nybyn 1777-06-25   Per Anderssons hustru
  Gabrielsdotter, Maria   Grimsmark 1796-05-14   Olof Johanssons änka
  Gabrielsdotter, Sara   Risvattnat 1796-11-14   Jon Perssons änka
  Gabrielsson, Gabriel   Brände 1805-10-27   Anna
  Gabrielsson, Gabriel   Brände 1806-07-24   Gabriel
  Gabrielsson, Gabriel   Svenmarken 1807-09-03    Magdalena
  Gabrielsson, Gabriel   Kålaboda 1810-08-17   Anna Margareta
  Gabrielsson, Gabriel   Svenmarken 1815-04-14    hustru Magdalena Jönsdotter
  Gabrielsson, Gabriel   Brände 1817-06-03   Hans Petter
  Gabrielsson, Gabriel   Svenmarken 1817-08-04    Hans
  Gabrielsson, Gabriel   Brände 1817-08-18   Gabriel
  Gabrielsson, Gabriel   Svenmarken 1818-09-25    moder Magdalena Persdotter
  Gabrielsson, Gabriel   Kålaboda 1821-02-14   Gabriel
  Gabrielsson, Hans   Grimsmark 1778-08-04   Maria Stina
  Gabrielsson, Hans   Grimsmark 1779-10-18   Gabriel
  Gabrielsson, Hans   Grimsmark 1788-11-30   Maja
  Gabrielsson, Hans   Grimsmark 1790-01-01   Nils
  Gabrielsson, Hans   Grimsmark 1798-10-01   moder Christina Hansdotter
  Gabrielsson, Hans   Grimsmark 1810-08-27   sonen Anders Hansson
  Gabrielsson, Hans   Grimsmark 1814-06-14   bonde
  Gabrielsson, Johan   Klintsjön 1761-02-16   bonde
  Gabrielsson, Johan   Klintsjön 1764-12-12   änka Cherstin Larsdotter
  Gabrielsson, Jon   Gumboda 1753-11-09   Gabriel
  Gabrielsson, Jon   Risvattnat 1778-07-02   Catharina
  Gabrielsson, Jon   Risvattnat 1785-07-02   Olaus
  Gabrielsson, Jon   Mårsmarken 1787-07-01    moder Anna Persdotter
  Gabrielsson, Jon   Gumboda 1789-05-00   12 man
  Gabrielsson, Jon   Gumboda 1791-03-04   änka Brita Mårtensdotter
  Gabrielsson, Nils   Klintsjön 1763-01-23   bonde
  Gabrielsson, Nils   Grimsmark 1770-08-11   Christina
  Gabrielsson, Nils   Grimsmark 1772-06-08   Brita
  Gabrielsson, Nils   Grimsmark 1778-07-18   Anna
  Gabrielsson, Nils   Grimsmark 1795-05-03   bonde
  Gabrielsson, Nils   Kålaboda 1819-09-01   Olaus
  Gabrielsson, Olof   Estersmark 1757-04-29   Beata
  Gabrielsson, Olof   Mårsmarken 1770-09-30    Anna
  Gabrielsson, Olof   Kålaboda 1771-04-24   moder Brita Jonsdotter
  Gabrielsson, Olof   Kålaboda 1771-09-03   hustru Margareta Jonsdotter
  Gabrielsson, Olof   Mårsmarken 1774-09-10    bonde
  Gabrielsson, Olof   Kålaboda 1783-05-01   Jonas (26 år)
  Gabrielsson, Olof   Risvattnat 1787-06-11   moder Karin Olofsdotter
  Gabrielsson, Olof   Kålaboda 1791-12-18   bonde
  Gabrielsson, Olof   Kålaboda 1795-08-13   änka Maria Hansdotter
  Gabrielsson, Olof   Kålaboda 1807-11-09   Olaus
  Gabrielsson, Olof   Estersmark 1812-10-26   Johan Petrus
  Gabrielsson, Olof   Risvattnat 1816-01-28   bonde
  Gabrielsson, Olof   Kålaboda 1817-05-26   Maja Lisa
  Gabrielsson, Olof   Risvattnat 1818-01-08   änka Maria Johansdotter
  Gabrielsson, Olof   Kålaboda 1819-09-10   Carl Erik
  Gabrielsson, Olof   Kålaboda 1822-08-02   Elisabeth Fredrika
  Gabrielsson, Olof   Nybo 1824-04-20   Elisabeth Margareta
  Gabrielsson, Per   Brännfors 1806-11-00   Anna Christina
  Gabrielsson, Per   Svenmarken 1807-08-03    Magdalena
  Gabrielsson, Per   Svenmarken 1808-06-05    Gabriel
  Gabrielsson, Per   Svenmarken 1810-04-07    Magdalena
  Gabrielsson, Per   Svenmarken 1810-12-04    Anna Magdalena
  Gabrielsson, Per   Svenmarken 1821-09-12    Anna Catharina
  Gabrielsson, Per   Brännfors 1822-03-25   moder Anna Jonsdotter
  Gabrielsson, Per   Brännfors 1822-07-30   Per
  Galin-Jonsson, Anders   Nybyn 1784-10-20   unga mannen
  Garp-Andersson, Per   Hertsånger 1762-10-30   Per
  Gerding, Anders   Umeå 1746-07-00   Elisabet
  Giers-Ersson, Per   Flarken 1757-12-08   Catharina
  Giers-Ersson, Per   Flarken 1770-02-27   Per
  Giers-Ersson, Per   Flarken 1779-09-11   moder Malin Olofsdotter
  Giers-Ersson, Per   Flarken 1804-01-30   hustru Christina Nilsdotter
  Giers-Ersson, Per   Flarken 1808-11-12   soldat och bonde
  Glas, Carl Petter   Gumboda 1806-04-09   Anders Fredrikh
  Glas, Carl Petter   Gumboda 1815-12-22   Anna Charlotta
  Glas, Jonas Fredrik   Gumboda 1813-02-16   Fredrika Catharina
  Glas, Jonas Fredrik   Gumboda 1814-12-08   hustru Catharina Danielsdotter
  Glas, Jonas Fredrik   Gumboda 1816-02-24   Fredrika Lovisa
  Glas, Jonas Fredrik   Gumboda 1818-03-17   Johanna Fredrika
  Glas, Olof   Grimsmark 1783-07-31   Magdalena
  Glas, Olof   Grimsmark 1784-11-08   Magdalena
  Glas, Olof   Grimsmark 1788-02-26   Carl
  Glas, Olof   Grimsmark 1788-05-00   Olaus
  Glas, Olof   Grimsmark 1790-02-00   Jonas
  Glas, Olof   Grimsmark 1792-06-25   Olaus
  Glas, Olof   Grimsmark 1794-05-31   hustru Magdalena Nyström
  Glas, Olof   Grimsmark 1797-06-06   Sara Magdalena
  Glas, Olof   Grimsmark 1798-05-08   Sara Magdalena
  Glas, Olof   Grimsmark 1809-11-06   gästgivare och bonde
  Glas, Olof   Grimsmark 1823-11-13   Jonas
  Glas-Andersson, Anders   Gumboda 1778-02-04   Andreas Johannes
  Glas-Andersson, Anders   Gumboda 1782-07-18   Andreas Gustaf
  Glas-Andersson, Anders   Gumboda 1784-03-09   Johan Daniel
  Glas-Andersson, Anders   Gumboda 1784-03-16   Brita Maria Elisabetta
  Glas-Andersson, Anders   Gumboda 1784-09-17   hustru Margareta Catharina Östergren
  Glas-Andersson, Anders   Gumboda 1786-02-19   Andreas Johannes
  Glas-Andersson, Anders   Gumboda 1824-07-06   gästgivare
  Glas-Andersson, Nils   Hertsånger 1766-05-08   Lars
  Glas-Andersson, Nils   Hertsånger 1770-04-04   Carl
  Glas-Andersson, Nils   Hertsånger 1774-05-11   Magdalena
  Glas-Andersson, Nils   Hertsånger 1778-09-01   Magdalena
  Glas-Andersson, Nils   Hertsånger 1784-04-29   Anna Lena
  Glas-Andersson, Nils   Hertsånger 1806-07-20   inhysesman
  Glas-Danielsson, Anders   Gumboda 1746-09-00   Daniel
  Glas-Danielsson, Anders   Gumboda 1747-11-24   Anna Brita
  Glas-Danielsson, Anders   Gumboda 1757-05-19   Anna Maria
  Glas-Danielsson, Anders   Gumboda 1764-08-00   gästgivare
  Glas-Danielsson, Anders   Gumboda 1784-02-27   änka Brita Nilsdotter
  Glas-Nilsson, Nils   Hertsånger 1809-02-02   (40 år)
  Glas-Nilsson, Olof   Hertsånger 1801-03-16   skräddare
  Glas-Olofsson, Anders   Gunsmark 1810-01-15   Brita Maria
  Glas-Olofsson, Anders   Gunsmark 1813-01-16   Anna Lotta
  Glas-Olofsson, Anders   Gunsmark 1818-07-06   Brita Greta
  Glas-Olofsson, Anders   Gunsmark 1819-03-03   Lars
  Glas-Olofsson, Anders   Gunsmark 1822-07-25   Carl
  Grenholm-Olofsson, Anders   Grimsmark 1819-07-26   Nils
  Grenholm-Olofsson, Anders   Grimsmark 1824-08-16   Gustaf
  Grenholm-Olofsson, Anders   Grimsmark 1824-12-24   hustru Catharina Olofsdotter
  Grenholm-Zakrisson, Olof   Grimsmark 1814-04-22   corporal och bonde
  Grenholm-Zakrisson, Olof   Grimsmark 1824-05-27   änka Anna Andersdotter
  Grön, Hans   Nysätra 1809-09-08   Christina Magdalena
  Grönlund, Adolf   Nysätra 1792-06-20   Catharina Sophia från Vasa
  Grönlund, Christopher   Brände 1817-03-26   Maja Stina
  Grönlund, Christopher   Brände 1818-07-11   Maria Christina
  Grönlund, Christopher   Brände 1821-05-26   Johannes
  Grönlund, Christopher   Brände 1822-08-06   Maria Christina
  Grönlund, Mårten   Nysätra 1794-06-06   Lars
  Grönlund-Hansson, Per   Nysätra 1777-04-10   soldat
  Gås, Abraham   Trehörningen 1757-05-07   Mårten
  Gås, Abraham   Kålaboda 1758-05-21   Jonas
  Gås, Abraham   Kålaboda 1781-01-02   soldat
  Gås, Elias   Nysätra 1749-11-23   soldat
  Gås, Jonas   Kålaboda 1790-10-18   soldat
  Gås, Olof   Nysätra 1812-12-25   Lars
  Gås-Gabrielsson, Erik   Kålaboda 1777-09-01   Hans
  Gås-Gabrielsson, Erik   Kålaboda 1799-12-07   änka Christina Hansdotter
  Gås-Jakobsson, Hans   Nysätra 1795-12-28   Christina Catharina
  Gås-Jakobsson, Hans   Nysätra 1798-07-12   Jakob
  Gås-Jakobsson, Hans   Nysätra 1799-10-06   Olaus
  Gås-Jakobsson, Hans   Nysätra 1801-07-15   Jakob Wilhelm
  Gås-Jakobsson, Hans   Nysätra 1804-03-27   Magdalena
  Gås-Jakobsson, Hans   Nysätra 1805-07-21   Christina Magdalena
  Gås-Jakobsson, Hans   Nysätra 1808-12-23   Hans
  Gås-Larsson, Johan   Gumboda 1747-02-18   Lars
  Gås-Larsson, Johan   Gumboda 1751-02-12   Brita
  Gås-Larsson, Johan   Gumboda 1760-11-27   Lars
  Gås-Larsson, Johan   Estersmark 1766-10-10   Lars
  Gädda, Anders   Gumboda 1748-10-19   Per
  Gädda, Anna   Nysätra 1805-01-28   Per Häggmarks änka
  Gädda-Andersson, Anders   Gumboda 1762-06-05   bonde
  Gädda-Zakrisson, Hans   Gumboda 1755-07-06   Maria
  Gädda-Zakrisson, Hans   Gumboda 1758-09-01   Anders
  Gädda-Zakrisson, Hans   Gumboda 1761-06-23   Olaus
  Gädda-Zakrisson, Hans   Gumboda 1762-07-22   Maria
  Göransson, Lars   Trehörningen 1779-01-04   Anna
  Göransson, Lars   Trehörningen 1784-09-17   Anna Lisa
  Göransson, Lars   Trehörningen 1793-11-01   Petrus
  Göransson, Lars   Trehörningen 1793-11-07   Johannes
  Göransson, Lars   Trehörningen 1794-01-09   Lars
  Göransson, Lars   Trehörningen 1808-06-30   bonde
  Hacksell, Matthias   Nysätra 1768-08-29   lantmätare
  Hallin, Johan   Nysätra 1751-03-01   Anna Christina
  Hallin, Johan   Nysätra 1754-03-13   Johannes
  Hallin, Johan   Nysätra 1758-11-02   Olaus
  Hallin, Nils   Gumbodabäcken 1781-02-12    Brita
  Hallin, Nils   Gumbodabäcken 1781-03-28    Erikus
  Hallin, Nils   Gumbodabäcken 1789-11-00    Olaus
  Hallin, Nils   Gumbodabäcken 1793-03-23    Johannes
  Hallin, Nils   Gumbodabäcken 1797-07-10    Magdalena
  Hallin, Nils   Gumbodabäcken 1797-09-13    Johannes
  Hallin, Nils   Gumbodabäcken 1798-11-07    Magdalena
  Hammar-Andersson, Erik   Hertsånger 1763-08-09   Per
  Hammar-Andersson, Erik   Hertsånger 1765-06-21   Lars
  Hammar-Andersson, Erik   Hertsånger 1770-07-13   Beata
  Hammar-Andersson, Erik   Hertsånger 1770-07-20   Eva
  Hammar-Andersson, Erik   Hertsånger 1778-04-18   hustru Catharina Larsdotter
  Hammar-Andersson, Erik   Hertsånger 1780-01-04   hustru Brita Mårtensdotter
  Hammar-Andersson, Erik   Hertsånger 1780-12-24   hustru Anna Jonsdotter
  Hammar-Andersson, Erik   Hertsånger 1782-01-26   inhysesman
  Hansdotter, Anna   Hertsånger 1763-12-27   Lars Anderssons hustru
  Hansdotter, Anna   Estersmark 1790-11-14   Nils Perssons svärmoder
  Hansdotter, Beata   Estersmark 1823-03-18   Johan Olofssons hustru
  Hansdotter, Brita   Grimsmark 1764-01-01   piga
  Hansdotter, Brita   Kålaboda 1771-02-27   Per Erssons hustru
  Hansdotter, Catharina   Estersmark 1795-08-26   Olof Nilssons hustru
  Hansdotter, Catharina   Flarken 1802-04-21   Hans Olaus
  Hansdotter, Catharina   Gumboda 1809-12-31   Jonas Fermstedts hustru
  Hansdotter, Catharina   Skäran 1817-07-12   Anders Nilssons hustru
  Hansdotter, Christina   Grimsmark 1798-10-01   Hans Gabrielssons moder
  Hansdotter, Christina   Kålaboda 1799-12-07   Erik Gås änka
  Hansdotter, Karin   Estersmark 1761-03-28   Matts Perssons hustru
  Hansdotter, Kierstin   Brände 1747-06-18   hustru
  Hansdotter, Magdalena   Skäran 1778-03-04   Jon Anderssons hustru
  Hansdotter, Magdalena   Estersmark 1785-02-28   Lars Anderssons hustru
  Hansdotter, Magdalena   Jerusalem 1817-04-21   Anders Läkares hustru
  Hansdotter, Malin   Grimsmark 1748-12-14   Olof Anderssons hustru
  Hansdotter, Malin   Gunsmark 1787-02-24   Olof Nilssons moder
  Hansdotter, Maria   Nysätra 1781-11-15   Zakris Jönsson-Långs änka
  Hansdotter, Maria   Kålaboda 1795-08-13   Olof Gabrielssons änka
  Hansdotter, Maria   Flarken 1800-06-13   Christier Nilssons hustru
  Hansdotter, Rachel   Nybyn 1752-12-24   änka
  Hansdotter, Sara   Trehörningen 1780-09-19   piga
  Hansdotter, Stina   Gumboda 1817-04-04   Nils Larssons änka
  Hansdotter-Lång, Karin   Nybyn 1747-03-30   soldatänka
  Hansson, Anders   Flarken 1759-12-27   Catharina
  Hansson, Anders   Flarken 1762-12-03   Catharina
  Hansson, Anders   Flarken 1763-07-14   Hans
  Hansson, Anders   Flarken 1765-11-18   Hans
  Hansson, Anders   Hertsånger 1766-01-19   Per
  Hansson, Anders   Hertsånger 1768-12-03   Nils
  Hansson, Anders   Hertsånger 1770-06-30   Anders
  Hansson, Anders   Hertsånger 1770-07-10   Catharina
  Hansson, Anders   Flarken 1770-08-27   Catharina
  Hansson, Anders   Flarken 1771-10-19   bonde
  Hansson, Anders   Flarken 1776-09-07   Olaus
  Hansson, Anders   Flarken 1780-11-02   Hans
  Hansson, Anders   Hertsånger 1787-08-07   fjärdningsman
  Hansson, Anders   Flarken 1788-12-20   änka Anna Andersdotter
  Hansson, Anders   Flarken 1795-07-18   Hans Gustaf
  Hansson, Anders   Flarken 1796-03-28   hustru Catharina Håkansdotter
  Hansson, Anders   Flarken 1796-06-03   Nils
  Hansson, Anders   Flarken 1797-06-12   Hans
  Hansson, Anders   Flarken 1799-09-26   Anders
  Hansson, Anders   Flarken 1799-12-26   bonde
  Hansson, Anders   Flarken 1800-01-23   Hans Anderssons son
  Hansson, Anders   Flarken 1803-02-06   Hans
  Hansson, Anders   Flarken 1803-02-06   Nils
  Hansson, Anders   Flarken 1804-07-11   Catharina Maria
  Hansson, Anders   Flarken 1805-06-20   Nils Petrus
  Hansson, Anders   Flarken 1806-09-09   Olaus
  Hansson, Anders   Flarken 1807-12-26   Catharina Christina
  Hansson, Anders   Grimsmark 1810-08-27   Hans Gabrielssons son
  Hansson, Anders   Flarken 1810-12-09   Anders Gustaf
  Hansson, Anders   Flarken 1811-05-14   Andreas
  Hansson, Anders   Flarken 1813-01-04   hustru Catharina Nilsdotter
  Hansson, Anders   Hertsånger 1820-08-00   änka Catharina Larsdotter
  Hansson, Anders   Klintsjön 1823-01-23   Johannes
  Hansson, Christina   Öregrund 1800-01-10   Gabriel
  Hansson, Erik   Kålaboda 1768-01-20   hustru Malin Andersdotter
  Hansson, Erik   Kålaboda 1783-01-16   bonde
  Hansson, Erik   Kålaboda 1804-03-04   änka Karin Nilsdotter
  Hansson, Gabriel   Grimsmark 1817-04-17   Jonas
  Hansson, Hans   Ånäset 1781-03-26   hustru Maria Olofsdotter
  Hansson, Hans   Ånäset 1782-02-07   Anna
  Hansson, Hans   Ånäset 1784-07-08   Mårten
  Hansson, Hans   Ånäset 1785-12-16   Anna
  Hansson, Hans   Klintsjön 1792-07-14   Mårten
  Hansson, Hans   Grimsmark 1792-08-03   Hans
  Hansson, Hans   Kålaboda 1793-08-01   Petrus
  Hansson, Hans   Klintsjön 1794-11-07   bonde
  Hansson, Hans   Grimsmark 1796-01-12   Olaus
  Hansson, Hans   Grimsmark 1796-01-20   Hans
  Hansson, Hans   Klintsjön 1797-11-01   änka Sara Olofsdotter
  Hansson, Hans   Kålaboda 1799-10-06   Isak Gustaf
  Hansson, Hans   Grimsmark 1800-02-19   Catharina
  Hansson, Hans   Kålaboda 1800-10-29   Catharina
  Hansson, Hans   Flarken 1801-12-04   Anna Catharina
  Hansson, Hans   Kålaboda 1803-03-12   hustru Magdalena Persdotter
  Hansson, Hans   Kålaboda 1803-07-28   Ingeborg
  Hansson, Hans   Flarken 1806-06-07   Petrus
  Hansson, Hans   Kålaboda 1809-01-12   Hans Petrus (15 år)
  Hansson, Hans   Grimsmark 1809-09-17   bonde
  Hansson, Hans   Kålaboda 1809-10-09   bonde
  Hansson, Hans   Kålaboda 1809-10-14   Lars
  Hansson, Hans   Legdeå 1812-04-18   hustru Anna Catharina Persdotter
  Hansson, Hans   Klintsjön 1814-10-12   Hans
  Hansson, Hans   Klintsjön 1819-03-06   Brita
  Hansson, Hans   Klintsjön 1823-01-10   Anna Brita
  Hansson, Johan   Grimsmark 1755-10-09   bonde
  Hansson, Jon   Ånäset 1768-10-03   änka Karin Persdotter
  Hansson, Lars   Kålaboda 1781-01-12   Anna
  Hansson, Lars   Kålaboda 1782-01-31   Anna
  Hansson, Lars   Kålaboda 1782-07-22   Hans
  Hansson, Lars   Kålaboda 1786-03-09   Magdalena
  Hansson, Lars   Kålaboda 1791-06-25   Magdalena
  Hansson, Lars   Kålaboda 1793-03-07   Hans
  Hansson, Lars   Kålaboda 1799-04-01   Hans
  Hansson, Lars   Kålaboda 1815-05-28   bonde
  Hansson, Lars   Kålaboda 1818-02-09   änka Barbara Persdotter
  Hansson, Nils   Flarken 1817-05-28   hustru Brita Andersdotter
  Hansson, Nils   Flarken 1821-01-06   skattebonde
  Hansson, Olof   Grimsmark 1757-03-24   änka Märta Olofsdotter
  Hansson, Olof   Flarken 1785-11-01   bonde
  Hansson, Olof   Flarken 1796-01-15   Hans
  Hansson, Olof   Flarken 1797-04-21   Magdalena
  Hansson, Olof   Kålaboda 1797-06-04   Magdalena
  Hansson, Olof   Flarken 1798-08-11   änka Karin Olofsdotter
  Hansson, Olof   Kålaboda 1800-01-06   Hans
  Hansson, Olof   Kålaboda 1800-08-27   Magdalena
  Hansson, Olof   Brände 1802-02-25   Erik
  Hansson, Olof   Flarken 1804-02-02   Hans Olaus
  Hansson, Olof   Flarken 1804-05-23   Eva Lovisa
  Hansson, Olof   Brände 1806-01-23   Anna
  Hansson, Olof   Flarken 1806-03-27   Anders Gustaf
  Hansson, Olof   Brände 1807-05-03   Beata
  Hansson, Olof   Kålaboda 1808-06-15   Olaus
  Hansson, Olof   Flarken 1808-08-07   Olaus
  Hansson, Olof   Brände 1808-09-01   Anna Margareta
  Hansson, Olof   Kålaboda 1809-02-26   Olaus
  Hansson, Olof   Brände 1813-01-09   Petrus
  Hansson, Olof   Kålaboda 1814-03-24   Anna Beata
  Hansson, Olof   Flarken 1817-04-07   bonde
  Hansson, Olof   Kålaboda 1819-10-07   Johannes
  Hansson, Olof   Flarken 1821-12-23   fader Hans Andersson
  Hansson, Per   Estersmark 1800-10-07   Hans Olaus
  Hansson, Per   Estersmark 1809-08-10   Petrus
  Hansson, Per   Estersmark 1822-08-18   Matthias
  Hansson, Per   Klintsjön 1824-09-09   Jonas Gustaf
  Hansson, Östen   Gumboda 1780-01-15   bonde
  Hansson, Östen   Gumboda 1795-01-27   änka Brita Nilsdotter
  Harlin, Anna   Nysätra 1789-02-08   Mårten Häggmarks änka
  Hellström, Carl   Ånäset 1793-05-15   Jonas
  Hellström, Carl   Ånäset 1796-10-20   hustru Beata Andersdotter
  Henriksdotter, Anna   Nysätra 1762-04-25   lappgumma
  Henriksdotter, Eva Cajsa   Krokvattnet 1818-09-08   Olof Israelssons hustru
  Henriksson, Olof   Trehörningen 1806-08-26   hustru Anna Johansdotter
  Henriksson, Olof   Trehörningen 1809-02-01   Henrikh Gustaf
  Henriksson, Olof   Hörnäs 1819-05-15   Magdalena
  Herrman, Anna Christina   Gumboda 1808-06-07   Nils Andersson-Åströms hustru
  Herrman, Isak Petter   Ånäset 1807-05-21   Christina Catharina
  Herrman, Isak Petter   Ånäset 1809-05-23   Isakk Wilhelm
  Herrman, Lars   Nybyn 1820-03-21   hustru Christina Larsdotter
  Hertsberg, Anna Catharina   Ånäset 1809-01-21   Nils Jonssons hustru
  Hertsberg, Christina Catharina   Flarken 1797-11-02   Anders Perssons hustru
  Hollsten, Erik Samuel   Nysätra 1802-01-30   Adjunkt
  Holm, Carl   Nysätra 1766-09-07   änka Malin Örnsell
  Holm, Carl   Nysätra 1772-06-17   gästgivare
  Humbla-Nilsson, Anders   Klintsjön 1798-08-05   hustru Maria Eriksdotter
  Humbla-Nilsson, Anders   Klintsjön 1803-06-30   hustru Margareta Gabrielsdotter
  Humbla-Persson, Jon   Klintsjön 1754-02-02   Brita
  Humbla-Persson, Jon   Klintsjön 1757-05-14   Barbro
  Humbla-Persson, Jon   Klintsjön 1757-05-16   Per
  Humbla-Persson, Jon   Klintsjön 1759-03-15   Jonas
  Håkansdotter, Brita   Nybyn 1747-10-09   hustru
  Håkansdotter, Catharina   Flarken 1796-03-28   Anders Hanssons hustru
  Håkansdotter, Catharina   Brände 1815-10-21   Anders Anderssons hustru
  Håkansdotter, Karin   Hertsånger 1752-07-17   änka
  Håkansson, Hans   Sikeå 1795-01-01    änka Sigrid Jonsdotter i Grimsmark
  Håkansson, Israel   Krokvattnet 1824-08-17   bonde
  Håkansson, Lars   Gumboda 1764-12-11   Catharina
  Håkansson, Lars   Gumboda 1772-09-20   Catharina
  Håkansson, Lars   Gumboda 1780-09-21   Brita Catharina
  Håkansson, Lars   Gumboda 1790-02-05   bonde
  Håkansson, Lars   Gumboda 1809-07-02   änka Anna Östensdotter
  Håkansson, Matts   Nybyn 1758-04-30   bonde
  Håkansson, Matts   Nybyn 1778-10-30   änka Margareta Christiersdotter
  Håkansson, Olof   Brände 1758-04-16   Anna Catharina
  Håkansson, Olof   Brände 1764-09-06   Petrus
  Håkansson, Olof   Brände 1766-12-26   Petrus
  Håkansson, Olof   Brände 1770-07-02   Magdalena
  Håkansson, Olof   Brände 1774-09-13   Maria Magdalena
  Håkansson, Olof   Brände 1776-04-16   Petrus
  Håkansson, Olof   Brände 1777-08-23   Nils
  Håkansson, Olof   Brände 1779-01-16   Magdalena
  Håkansson, Olof   Brände 1785-12-06   nämndeman
  Håkansson, Olof   Brände 1812-05-01   änka Maria Jonsdotter
  Hägglund, Mårten   Hertsånger 1796-02-14   sockenskrivare
  Häggmark, Mårten   Nysätra 1749-01-16   Olof
  Häggmark, Mårten   Nysätra 1750-04-18   Nicolaus
  Häggmark, Mårten   Nysätra 1788-11-11   comminister
  Häggmark, Mårten   Nysätra 1789-02-08   änka Anna Harlin
  Häggmark, Per   Nysätra 1765-03-10   Martinus
  Häggmark, Per   Nysätra 1767-07-10   Johannes Peterson
  Häggmark, Per   Nysätra 1781-05-30   studius
  Häggmark, Per   Nysätra 1805-01-28   änka Anna Gädda
  Häggström, Erik Abraham   Nybyn 1819-04-14   Lorentz Abraham
  Häggström, Erik Abraham   Nybyn 1820-09-11   Theodor
  Häggström, Johan Petter   Hertsånger 1811-07-19   Brita Catharina
  Häggström, Johan Petter   Hertsånger 1813-09-22   Brita Magdalena
  Häggström, Johan Petter   Hertsånger 1813-09-29   Petrus
  Häggström, Johan Petter   Hertsånger 1817-07-11   Hans Gustaf
  Häggström, Johan Petter   Hertsånger 1821-09-07   Jonas
  Häggström, Jonas   Nysätra 1809-02-02   lantvärnskarl
  Häggström, Per   Hertsånger 1789-03-24   Anna Maria
  Häggström, Per   Hertsånger 1791-08-04   Anna Maria
  Häggström, Per   Hertsånger 1793-03-04   Lars Gustaf
  Häggström, Per   Hertsånger 1796-01-21   Maria Brita
  Häggström, Per   Hertsånger 1807-11-06   moder Maria Östensdotter
  Häggström-Persson, Samuel   Hertsånger 1814-11-25   bonde
  Höglander, Christina   Nysätra 1754-11-19   Jonas Menlös hustru
  Isaksdotter, Anna   Brände 1768-09-01   Anders Snickares hustru
  Isaksdotter, Ingeborg   Bjänsjön 1815-10-26   Johannes
  Isberg, Anders   Nysätra 1800-12-22   sergeant
  Isberg, Johan Daniel   Flarken 1822-08-10   Zakris Isbergs son
  Isberg, Zakris   Flarken 1794-03-20   Magdalena Catharina
  Isberg, Zakris   Flarken 1800-09-09   Sonja Ulrika
  Isberg, Zakris   Flarken 1802-04-12   Maria Lovisa
  Isberg, Zakris   Flarken 1803-09-22   Erik Emanuel
  Isberg, Zakris   Flarken 1805-05-27   Matthias Emanuel
  Isberg, Zakris   Flarken 1807-06-11   Anna Margareta
  Isberg, Zakris   Flarken 1809-09-13   Abraham
  Isberg, Zakris   Flarken 1818-01-22   hustru Christina Westermark
  Isberg, Zakris   Flarken 1822-08-10   son Johan Daniel Isberg
  Israelsdotter, Anna   Grimsmark 1794-02-01   piga
  Israelsdotter, Brita   Estersmark 1783-03-25   Catharina
  Israelsson, Henrik   Trehörningen 1774-04-04   Israel
  Israelsson, Henrik   Trehörningen 1809-02-03   hustru Christina Persdotter
  Israelsson, Henrik   Trehörningen 1809-07-17   bonde
  Israelsson, Henrik   Trehörningen 1811-09-08   Petrus
  Israelsson, Israel   Trehörningen 1753-11-12   Håkan
  Israelsson, Israel   Trehörningen 1756-08-15   Anna
  Israelsson, Israel   Trehörningen 1757-02-08   Anna
  Israelsson, Israel   Trehörningen 1800-03-24   bonde
  Israelsson, Israel   Trehörningen 1804-02-25   änka Karin Eriksdotter
  Israelsson, Nils   Grimsmark 1755-06-03   Isak
  Israelsson, Nils   Grimsmark 1757-03-25   Anders
  Israelsson, Nils   Grimsmark 1764-01-05   Anna
  Israelsson, Nils   Gunsmark 1791-06-01   hustru Barbro Andersdotter
  Israelsson, Nils   Gunsmark 1792-02-20   bonde
  Israelsson, Olof   Krokvattnet 1818-09-08   hustru Eva Cajsa Henriksdotter
  Jakobsdotter, Anna   Flarken 1792-11-21   Nils Anderssons änka
  Jakobsdotter, Christina   Klintsjön 1814-03-28   Anders Perssons styvmoder
  Jakobsdotter, Christina   Brände 1819-11-16   Anders Nilssons hustru
  Jakobsson, Anders   Hertsånger 1803-06-27   hustru Christina Andersdotter
  Jakobsson, Anders   Flarken 1803-06-29   Magdalena
  Jakobsson, Anders   Hertsånger 1805-08-26   Gabriel
  Jakobsson, Anders   Hertsånger 1807-04-21   Anna Catharina
  Jakobsson, Anders   Hertsånger 1811-10-18   hustru Magdalena Gabrielsdotter
  Jakobsson, Erik   Trehörningsbäck 1812-08-09   Jakob
  Jakobsson, Erik   Trehörningsbäck 1816-02-22   Jakob
  Jakobsson, Johan   Brände 1765-06-20   Lars
  Jakobsson, Johan   Brände 1766-12-18   hustru Catharina Persdotter
  Jakobsson, Johan   Brände 1769-01-08   Catharina
  Jakobsson, Johan   Brände 1781-08-25   Magdalena
  Jakobsson, Johan   Brände 1809-06-22   bonde
  Jakobsson, Johan   Brände 1810-04-01   änka Magdalena Persdotter
  Jakobsson, Nils   Brände 1788-05-00   bonde
  Jakobsson, Nils   Estersmark 1800-05-09   Gabriel
  Jakobsson, Nils   Estersmark 1800-05-09   Jakob
  Jakobsson, Nils   Estersmark 1802-11-04   Anna Catharina
  Jakobsson, Nils   Estersmark 1806-04-28   Christina Catharina
  Jakobsson, Nils   Estersmark 1809-10-10   Nils
  Jakobsson, Nils   Estersmark 1809-10-17   Jakob
  Jakobsson, Olof   Brände 1800-02-19   Nils
  Jakobsson, Per   Havnäs 1805-02-18   Jakob
  Jakobsson, Per   Gumboda 1815-12-29   Anna Stina
  Johansdotter, Anna   Klintsjön 1746-05-00   Jon Thomassons moder
  Johansdotter, Anna   Skäran 1758-02-24   Johan Nilssons hustru
  Johansdotter, Anna   Flarken 1758-03-09   piga
  Johansdotter, Anna   Skäran 1783-10-11   Anders Anderssons hustru
  Johansdotter, Anna   Grimsmark 1789-01-15   Lars Simonssons hustru
  Johansdotter, Anna   Nybyn 1804-10-08   Anders Perssons styvmoder
  Johansdotter, Anna   Trehörningen 1806-08-26   Olof Henrikssons hustru
  Johansdotter, Barbro   Gumbodabäcken 1817-02-22    Gabriel Jonssons änka
  Johansdotter, Beata   Estersmark 1815-04-18   Nils Perssons hustru
  Johansdotter, Beata   Hugget 1824-05-19    Hans Perssons hustru
  Johansdotter, Brita   Estersmark 1749-04-24   änka från Nybyn
  Johansdotter, Brita   Estersmark 1798-02-02   Per Mårtenssons moder
  Johansdotter, Brita   Kålaboda 1808-07-12   piga
  Johansdotter, Catharina   Flarken 1781-08-13   Johannes
  Johansdotter, Catharina   Flarken 1788-01-30   Anders Normans hustru
  Johansdotter, Catharina   Gumboda 1809-02-06   (34 år)
  Johansdotter, Catharina   Pellboda 1809-07-05    Jon Simonssons hustru
  Johansdotter, Christina   Gunsmark 1798-11-08   Nils Olofssons hustru
  Johansdotter, Christina Catharina   Risvattnat 1823-10-09   Johan Perssons hustru
  Johansdotter, Eva Christina   Risvattnat 1821-04-29   Anders Nilssons hustru
  Johansdotter, Karin   Brände 1785-01-16   piga
  Johansdotter, Karin   Skäran 1794-02-14   Nils Anderssons moder
  Johansdotter, Magdalena   Klintsjön 1802-11-03   Jon Jonssons hustru
  Johansdotter, Magdalena   Kålaboda 1818-12-23   Lars Trasts änka
  Johansdotter, Malin   Flarken 1788-11-05   Olof Olofssons änka
  Johansdotter, Margareta   Risvattnat 1782-01-26   Johan Anderssons hustru
  Johansdotter, Margareta   Nysätra 1799-05-06   Östen Willkattenskölds änka
  Johansdotter, Maria   Grimsmark 1761-10-03   piga
  Johansdotter, Maria   Ånäset 1763-01-13   piga, Per Perssons moster
  Johansdotter, Maria   Grimsmark 1792-12-29   Hans Bergs hustru
  Johansdotter, Maria   Gumboda 1798-08-01   Johan Petrus (oä)
  Johansdotter, Maria   Risvattnat 1818-01-08   Olof Gabrielssons änka
  Johansdotter, Stina   Nysätra 1801-08-10   Magdalena (oä)
  Johansdotter, Stina   Estersmark 1807-11-17   Christina (oä)
  Johansson, Anders   Skäran 1766-08-11   hustru Malin Nilsdotter
  Johansson, Anders   Risvattnat 1770-07-15   Johannes
  Johansson, Anders   Skäran 1771-02-28   nämndeman
  Johansson, Anders   Risvattnat 1773-01-25   Catharina
  Johansson, Anders   Risvattnat 1774-09-23   Johannes
  Johansson, Anders   Risvattnat 1777-10-13   Zakarias
  Johansson, Anders   Risvattnat 1779-08-15   Zakris
  Johansson, Anders   Risvattnat 1780-09-27   Olaus
  Johansson, Anders   Grimsmark 1811-07-02   Johan Petrus
  Johansson, Anders   Grimsmark 1814-11-12   Christina Magdalena
  Johansson, Anders   Risvattnat 1814-12-24   hustru Maria Zakrisdotter
  Johansson, Anders   Grimsmark 1816-07-03   Olaus Gustaf
  Johansson, Anders   Grimsmark 1819-07-11   Cajsa Magdalena
  Johansson, Anders   Gumboda 1822-04-26   skattebonde
  Johansson, Anders   Risvattnat 1822-10-30   bonde
  Johansson, Anders   Grimsmark 1823-01-12   Olof Gustaf
  Johansson, Aron   Lapp 1770-06-13    Anna
  Johansson, Isak   Flarken 1788-10-01   Magdalena
  Johansson, Isak   Gumboda 1793-11-01   Christina
  Johansson, Isak   Gumboda 1794-12-20   Maria Catharina
  Johansson, Isak   Gumboda 1801-04-18   Nils
  Johansson, Isak   Gumboda 1803-08-03   Christina
  Johansson, Johan   Risvattnat 1765-05-22   Erik
  Johansson, Johan   Risvattnat 1771-01-12   Nils
  Johansson, Johan   Risvattnat 1774-07-22   Nils
  Johansson, Johan   Risvattnat 1776-06-02   Margareta
  Johansson, Johan   Risvattnat 1781-10-12   Maria
  Johansson, Johan   Risvattnat 1782-12-00   hustru Stina Nilsdotter
  Johansson, Johan   Risvattnat 1790-02-28   Maria Christina
  Johansson, Johan   Bursiljum 1800-03-04    Anna Magdalena
  Johansson, Johan   Risvattnat 1800-04-02   bonde
  Johansson, Johan   Risvattnat 1800-06-05   Brita Margareta
  Johansson, Johan   Flarken 1804-09-30   Margareta Catharina
  Johansson, Johan   Flarken 1804-11-28   hustru Anna Christiersdotter
  Johansson, Johan   Brände 1805-12-02   Christina Magdalena
  Johansson, Johan   Flarken 1809-02-07   bonde
  Johansson, Johan   Brände 1813-08-11   dräng
  Johansson, Johan   Gunsmark 1822-04-25   Christina Magdalena
  Johansson, Jon   Brände 1754-03-21   Lars
  Johansson, Jon   Brände 1755-05-22   Lars
  Johansson, Jon   Brände 1766-01-06   Stina
  Johansson, Jon   Brände 1769-04-18   svärfader Olof Bränner
  Johansson, Jon   Brände 1780-06-06   bonde
  Johansson, Jon   Brände 1805-08-19   änka Brita Olofsdotter
  Johansson, Jon   Brände 1817-05-20   Anna Brita
  Johansson, Lars   Klintsjön 1749-06-03   Johan
  Johansson, Lars   Gumboda 1789-02-00    
  Johansson, Nils   Grimsmark 1813-09-02   Lars Johannes
  Johansson, Nils   Grimsmark 1816-09-23   Anna Magdalena
  Johansson, Nils   Grimsmark 1818-08-08   Lars Johan
  Johansson, Olof   Brände 1766-01-28   Maria
  Johansson, Olof   Grimsmark 1767-12-28   Olaus
  Johansson, Olof   Grimsmark 1768-06-12   Olaus
  Johansson, Olof   Klintsjön 1769-10-01   Magdalena
  Johansson, Olof   Klintsjön 1771-07-17   Johannes
  Johansson, Olof   Brände 1771-10-23   hustru Brita Andersdotter
  Johansson, Olof   Flarken 1774-11-19   Johannes
  Johansson, Olof   Klintsjön 1777-04-13   Magdalena
  Johansson, Olof   Flarken 1778-07-24   Olaus
  Johansson, Olof   Flarken 1778-09-20   Jonas
  Johansson, Olof   Gumboda 1779-03-07   Catharina
  Johansson, Olof   Flarken 1779-09-07   Olaus
  Johansson, Olof   Klintsjön 1781-05-15   Hans
  Johansson, Olof   Flarken 1781-05-22   Maria
  Johansson, Olof   Grimsmark 1782-05-11   Johannes (18 år)
  Johansson, Olof   Flarken 1782-11-22   Anna
  Johansson, Olof   Brände 1784-07-21   Petrus
  Johansson, Olof   Klintsjön 1784-08-04   Östen
  Johansson, Olof   Flarken 1786-03-03   Maria
  Johansson, Olof   Grimsmark 1787-02-01   bonde
  Johansson, Olof   Flarken 1790-02-03   Anna
  Johansson, Olof   Flarken 1790-04-08   Olaus
  Johansson, Olof   Flarken 1794-12-06   Eva Christina
  Johansson, Olof   Grimsmark 1795-09-17   Olaus
  Johansson, Olof   Brände 1795-12-09   bonde
  Johansson, Olof   Grimsmark 1796-05-14   änka Maria Gabrielsdotter
  Johansson, Olof   Flarken 1797-04-27   Elisabetha Catharina
  Johansson, Olof   Klintsjön 1816-09-18   förgångsman
  Johansson, Olof   Klintsjön 1816-12-01   änka Stina Östensdotter
  Johansson, Olof   Klintsjön 1817-01-26   dotter Brita Stina Olofsdotter
  Johansson, Olof   Brände 1820-05-06   skattebonde
  Johansson, Olof   Flarken 1820-05-23   hustru Anna Olofsdotter
  Johansson, Olof   Kålaboda 1823-07-07   Margareta
  Johansson, Per   Brände 1749-03-06   Johan
  Johansson, Per   Brände 1753-06-26   Hans
  Johansson, Per   Brände 1765-06-14   bonde
  Johansson, Per   Gumboda 1784-04-00   Magdalena
  Johansson, Per   Gumboda 1785-09-10   Andreas
  Johansson, Per   Estersmark 1793-10-25   Magdalena
  Johansson, Per   Estersmark 1794-06-04   Erik
  Johansson, Per   Nybyn 1809-08-11   Carl Erik
  Johansson, Per   Gumboda 1809-09-14   Johannes
  Johansson, Per   Gumboda 1809-10-26   hustru Maria Olofsdotter
  Johansson, Per   Brände 1811-09-04   Anna Brita
  Johansson, Per   Ånäset 1818-09-08   bonde
  Johansson, Per   Nybyn 1819-03-30   inhysesman
  Johansson, Per   Gumboda 1819-04-17   Göran
  Johansson, Per   Gumboda 1821-01-12   smed
  Johansson, Per   Brände 1822-07-30   Petter
  Johansson, Per   Gumboda 1824-06-11   bonde
  Jonsdotter, Anna   Ånäset 1775-06-03   piga
  Jonsdotter, Anna   Flarken 1779-12-27   Olof Jonssons hustru
  Jonsdotter, Anna   Hertsånger 1780-12-24   Erik Anderssons hustru
  Jonsdotter, Anna   Flarken 1787-08-02   Arvid Jonssons änka
  Jonsdotter, Anna   Estersmark 1792-01-01   Olof Mårtenssons änka
  Jonsdotter, Anna   Brännfors 1822-03-25   Per Gabrielssons moder
  Jonsdotter, Brita   Estersmark 1759-05-04   Nils Anderssons svärmoder
  Jonsdotter, Brita   Estersmark 1759-05-04   änka från Brände
  Jonsdotter, Brita   Nybyn 1764-02-28   piga
  Jonsdotter, Brita   Kålaboda 1771-04-24   Olof Gabrielssons moder
  Jonsdotter, Brita   Hertsånger 1795-01-27   Per Östenssons änka
  Jonsdotter, Brita Stina   Estersmark 1817-02-24   Per Perssons hustru
  Jonsdotter, Cajsa Greta   Gunsmark 1822-08-20   Elisabeth Margareta
  Jonsdotter, Catharina   Skäran 1779-09-03   Anders Olssons hustru
  Jonsdotter, Catharina   Nysätra 1793-12-02   Olof Ormstedts hustru
  Jonsdotter, Gunilla   Brände 1768-04-14   Olof Thomassons änka
  Jonsdotter, Ingrid   Hertsånger 1792-12-09   Nils Anderssons änka
  Jonsdotter, Karin   Brände 1752-02-02   piga
  Jonsdotter, Karin   Brände 1755-04-06   Jon Östenssons hustru
  Jonsdotter, Karin   Kålaboda 1763-12-23   piga
  Jonsdotter, Karin   Nysätra 1772-02-22   Jon Ruths hustru
  Jonsdotter, Karin   Flarken 1796-03-22   piga
  Jonsdotter, Magdalena   Flarken 1810-05-11   piga
  Jonsdotter, Magdalena   Gumboda 1812-11-25   Olof Enqvists änka
  Jonsdotter, Malin   Flarken 1749-02-28   Jon Anderssons moder
  Jonsdotter, Malin   Brände 1763-01-01   piga, Anders Jonssons syster
  Jonsdotter, Malin   Flarken 1771-06-06   Johan Olofssons hustru
  Jonsdotter, Malin   Estersmark 1780-11-07   Nils Nilssons hustru
  Jonsdotter, Margareta   Hertsånger 1749-10-13   änka
  Jonsdotter, Margareta   Estersmark 1756-05-21   Olof Nilssons moder
  Jonsdotter, Margareta   Kålaboda 1771-09-03   Olof Gabrielssons hustru
  Jonsdotter, Margareta   Brände 1771-10-04   piga
  Jonsdotter, Maria   Gunsmark 1767-05-27   Jonas (oäkta)
  Jonsdotter, Maria   Brände 1812-05-01   Olof Håkanssons änka
  Jonsdotter, Maria   Gunsmark 1816-03-10   Jöns Nilssons hustru
  Jonsdotter, Rachel   Kålaboda 1755-08-30   piga
  Jonsdotter, Sara   Brände 1780-05-27   Jon Jönssons änka
  Jonsdotter, Sigrid   Gumboda 1758-02-09   änka
  Jonsdotter, Sigrid   Flarken 1768-01-03   änka
  Jonsdotter, Sigrid   Hertsånger 1783-02-24   piga
  Jonsdotter, Sigrid   Grimsmark 1795-01-01   Hans Håkansson i Sikeås änka
  Jonsson, Abraham   Gumboda 1791-07-12   Margareta
  Jonsson, Abraham   Gunsmark 1793-03-14   Nils
  Jonsson, Abraham   Gunsmark 1796-12-06   Jonas
  Jonsson, Abraham   Gunsmark 1800-11-10   Barbro Margareta
  Jonsson, Abraham   Gunsmark 1802-01-26   Abram
  Jonsson, Abraham   Gunsmark 1803-04-27   Abraham
  Jonsson, Abraham   Gunsmark 1807-07-21   Maria Lovisa
  Jonsson, Abraham   Gunsmark 1807-09-15   Christina Catharina
  Jonsson, Abraham   Gunsmark 1809-06-28   Magdalena
  Jonsson, Abraham   Gunsmark 1816-07-14   Jonas
  Jonsson, Abraham   Gumboda 1816-07-26   Anna
  Jonsson, Abraham   Gumboda 1817-01-07   Stina Cajsa
  Jonsson, Abraham   Gumboda 1819-09-10   Stina Cajsa
  Jonsson, Abraham   Gunsmark 1820-04-02   hustru Anna Olofsdotter
  Jonsson, Abraham   Gumboda 1821-12-03   Brita Catharina
  Jonsson, Abraham   Gumboda 1823-11-19   Jonas Gustaf
  Jonsson, Anders   Brände 1748-07-08   Per
  Jonsson, Anders   Gunsmark 1750-09-17   ?
  Jonsson, Anders   Brände 1757-05-01   Olof
  Jonsson, Anders   Brände 1761-06-07   Petrus
  Jonsson, Anders   Brände 1763-08-16   Margareta
  Jonsson, Anders   Brände 1766-11-18   bonde
  Jonsson, Anders   Brände 1776-08-14   änka Maria Nilsdotter
  Jonsson, Anders   Brände 1782-12-00   Olof (28 år)
  Jonsson, Anders   Brände 1793-08-26   bonde
  Jonsson, Anders   Brände 1796-10-11   änka Anna Mattsdotter
  Jonsson, Arvid   Flarken 1763-02-21   bonde
  Jonsson, Arvid   Flarken 1787-08-02   änka Anna Jonsdotter
  Jonsson, Erik   Pellboda 1748-04-16   svärmoder Karin Östensdotter
  Jonsson, Erik   Flarken 1748-09-22   moder Barbro Nilsdotter
  Jonsson, Erik   Nybyn 1749-04-24   änka Brita Johansdotter i Estersmark
  Jonsson, Erik   Pellboda 1752-01-01   bonde
  Jonsson, Gabriel   Estersmark 1767-09-25   nämndeman
  Jonsson, Gabriel   Nybyn 1805-03-01   Anna Margareta
  Jonsson, Gabriel   Gumbodabäcken 1805-04-11    Jonas
  Jonsson, Gabriel   Gumbodabäcken 1809-09-14    torpare
  Jonsson, Gabriel   Brände 1815-05-10   Olaus
  Jonsson, Gabriel   Brände 1815-05-16   Petrus
  Jonsson, Gabriel   Gumbodabäcken 1817-01-22    änka Barbro Johansdotter
  Jonsson, Gabriel   Brände 1817-02-27   Olaus
  Jonsson, Gabriel   Brände 1818-02-14   Gabriel
  Jonsson, Gabriel   Brände 1819-07-06   Anna Maria
  Jonsson, Gabriel   Brände 1822-08-16   Eva Christina
  Jonsson, Gabriel   Brände 1824-06-14   Gabriel
  Jonsson, Hans   Trehörningen 1751-09-20   Jonas
  Jonsson, Hans   Trehörningen 1757-04-09   Hans styvson Hans
  Jonsson, Hans   Trehörningen 1758-06-14   Malin
  Jonsson, Hans   Ånäset 1767-08-29   hustru Sigrid Eriksdotter
  Jonsson, Hans   Ånäset 1785-08-26   bonde
  Jonsson, Hans   Sidensjö 1800-01-12   Jonas
  Jonsson, Johan   Hertsånger 1785-04-08   Nils Marklunds svärfader
  Jonsson, Johan   Brände 1787-06-05   Magdalena
  Jonsson, Johan   Brände 1788-06-16   Olaus
  Jonsson, Johan   Brände 1790-01-00   Olaus
  Jonsson, Johan   Brände 1793-10-27   Magdalena
  Jonsson, Johan   Brände 1795-11-23   Anna Catharina
  Jonsson, Johan   Brände 1824-01-04   hustru Anna Persdotter
  Jonsson, Johan   Brände 1824-01-24   bonde
  Jonsson, Jon   Brände 1764-01-12   hustru Anna Nilsdotter
  Jonsson, Jon   Brände 1765-02-23   bonde
  Jonsson, Jon   Gumboda 1802-06-08   bonde
  Jonsson, Jon   Klintsjön 1802-11-03   hustru Magdalena Johansdotter
  Jonsson, Jon   Gumboda 1812-03-09   änka Christina Abrahamsdotter
  Jonsson, Jon   Gumboda 1819-02-15   torpare
  Jonsson, Jonas   Gumboda 1824-10-16   dräng
  Jonsson, Jöns   Brände 1771-09-30   Beata
  Jonsson, Jöns   Brände 1772-09-12   Magdalena
  Jonsson, Jöns   Brände 1777-08-24   Jonas
  Jonsson, Jöns   Brände 1778-05-04   Beata
  Jonsson, Jöns   Brände 1779-09-11   Magdalena
  Jonsson, Jöns   Brände 1781-03-27   Olaus
  Jonsson, Jöns   Brände 1786-02-06   Jonas
  Jonsson, Jöns   Brände 1809-02-11   bonde
  Jonsson, Lars   Brände 1754-09-19   Sara
  Jonsson, Lars   Hertsånger 1768-09-01   hustru Karin Persdotter
  Jonsson, Lars   Hertsånger 1771-05-11   Jon Larssons fader
  Jonsson, Lars   Brände 1779-03-15   bonde
  Jonsson, Lars   Hertsånger 1780-01-27   Lars
  Jonsson, Lars   Hertsånger 1780-05-29   Maria
  Jonsson, Lars   Kålaboda 1781-06-15   Stephan
  Jonsson, Lars   Hertsånger 1781-08-12   Andreas
  Jonsson, Lars   Hertsånger 1784-05-08   Abram
  Jonsson, Lars   Kålaboda 1785-02-28   Stephan
  Jonsson, Lars   Nysätra 1786-07-20   lappman
  Jonsson, Lars   Nybyn 1788-02-08   Maria
  Jonsson, Lars   Hertsånger 1788-06-13   inhysesman
  Jonsson, Lars   Kålaboda 1789-06-02   hustru Magdalena Mattsdotter
  Jonsson, Lars   Nybyn 1792-09-09   Magdalena
  Jonsson, Lars   Nybyn 1794-01-01   Maria
  Jonsson, Lars   Nybyn 1794-01-01   Olof
  Jonsson, Lars   Nybyn 1794-01-01   Zakris
  Jonsson, Lars   Nybyn 1796-04-07   Anders
  Jonsson, Lars   Nybyn 1797-03-25   Margareta Catharina
  Jonsson, Lars   Nybyn 1799-06-20   Magdalena
  Jonsson, Lars   Nybyn 1800-06-06   Carl Fredrikk
  Jonsson, Lars   Nysätra 1803-01-04   änka Barbro Persdotter
  Jonsson, Lars   Nybyn 1809-08-24   Magdalena
  Jonsson, Lars   Gumbodabäcken 1812-11-20    Jonas
  Jonsson, Lars   Gumbodabäcken 1813-12-31    Beata
  Jonsson, Lars   Nybyn 1819-05-11   skattebonde
  Jonsson, Matts   Strand 1776-06-21   Olaus
  Jonsson, Matts   Strand 1779-12-23   Magdalena
  Jonsson, Matts   Strand 1781-06-14   Jonas
  Jonsson, Matts   Strand 1784-10-05   Nils
  Jonsson, Matts   Strand 1791-12-01   Nils
  Jonsson, Matts   Strand 1799-01-23   Olaus (17 år)
  Jonsson, Mårten   Gunsmark 1767-11-14   Brita Stina
  Jonsson, Mårten   Gunsmark 1769-12-02   Brita
  Jonsson, Mårten   Gunsmark 1804-02-12   svärmoder Christin Larsdotter
  Jonsson, Mårten   Gunsmark 1809-10-23   bonde
  Jonsson, Nils   Brände 1761-04-02   dräng
  Jonsson, Nils   Strandfors 1808-01-06    Elisabetha Margareta
  Jonsson, Nils   Ånäset 1808-04-25   Ulrika Lovisa
  Jonsson, Nils   Ånäset 1809-01-21   hustru Anna Catharina Hertsberg
  Jonsson, Olof   Brände 1757-03-23   bonde
  Jonsson, Olof   Flarken 1758-12-05   Beata
  Jonsson, Olof   Flarken 1763-10-06   Catharina
  Jonsson, Olof   Nybyn 1764-02-02   bonde
  Jonsson, Olof   Nybyn 1765-06-04   Jonas
  Jonsson, Olof   Nybyn 1765-06-14   Margareta
  Jonsson, Olof   Flarken 1765-09-16   Anna
  Jonsson, Olof   Brände 1769-08-30   Brita
  Jonsson, Olof   Flarken 1771-04-26   hustru Anna Eriksdotter
  Jonsson, Olof   Flarken 1779-12-27   hustru Anna Jonsdotter
  Jonsson, Olof   Risvattnat 1783-04-04   Sara
  Jonsson, Olof   Flarken 1784-07-10   Jonas (17 år)
  Jonsson, Olof   Risvattnat 1786-09-00   Sara
  Jonsson, Olof   Brände 1788-03-31   bonde
  Jonsson, Olof   Skäran 1788-08-21   Abraham
  Jonsson, Olof   Flarken 1791-07-22   Olaus
  Jonsson, Olof   Risvattnat 1792-05-18   hustru Maria Nilsdotter
  Jonsson, Olof   Risvattnat 1792-07-10   Maria Catharina
  Jonsson, Olof   Vebomark 1796-05-10    
  Jonsson, Olof   Flarken 1797-08-10   Catharina
  Jonsson, Olof   Strandfors 1798-06-26    Anna Margareta
  Jonsson, Olof   Flarken 1801-04-07   bonde
  Jonsson, Olof   Skäran 1803-04-04   Lars Gustaf
  Jonsson, Olof   Mårsmarken 1804-05-03    Petrus
  Jonsson, Olof   Strandfors 1805-09-21    Margareta Charlotta
  Jonsson, Olof   Strandfors 1809-04-04    bonde
  Jonsson, Olof   Brände 1809-08-02   änka Lisa Persdotter
  Jonsson, Olof   Skäran 1809-10-14   Margareta
  Jonsson, Olof   Strandfors 1809-10-25    Anna Greta
  Jonsson, Olof   Skäran 1811-07-20   Catharina
  Jonsson, Olof   Mårsmarken 1818-04-12    Magdalena Charlotta
  Jonsson, Olof   Mårsmarken 1822-03-19    hustru Magdalena Persdotter
  Jonsson, Olof   Skäran 1822-07-19   Anders Gustaf
  Jonsson, Olof   Skäran 1822-09-05   Beata (26 år)
  Jonsson, Olof   Mårsmarken 1822-11-25    bonde
  Jonsson, Per   Flarken 1747-03-06   Brita
  Jonsson, Per   Flarken 1747-11-27   Anna
  Jonsson, Per   Flarken 1751-08-29   Olof
  Jonsson, Per   Flarken 1758-02-03   Brita
  Jonsson, Per   Flarken 1760-08-18   Nils
  Jonsson, Per   Gumboda 1762-10-22   styvdotter Karin Persdotter
  Jonsson, Per   Estersmark 1766-06-25   hustru Anna Olofsdotter
  Jonsson, Per   Gumboda 1767-01-31   hustru Malin Olofsdotter
  Jonsson, Per   Gumboda 1767-02-03   bonde
  Jonsson, Per   Estersmark 1770-03-06   bonde från Åkullsjön
  Jonsson, Per   Trehörningen 1774-03-30   Catharina
  Jonsson, Per   Trehörningen 1778-11-02   Jonas
  Jonsson, Per   Gumbodabäcken 1788-12-00    nybyggare
  Jonsson, Per   Flarken 1794-09-06   nämndeman och bonde
  Jonsson, Per   Gunsmark 1796-06-02   Helena Catharina
  Jonsson, Per   Gunsmark 1797-09-19   Jonas
  Jonsson, Per   Gunsmark 1798-06-30   Helena Catharina
  Jonsson, Per   Flarken 1799-04-27   änka Magdalena Olofsdotter
  Jonsson, Per   Gunsmark 1805-04-11   Eva Christina
  Jonsson, Per   Gunsmark 1809-10-05   Nils
  Jonsson, Per   Gunsmark 1809-10-06   styvdotter Maria Margareta
  Jonsson, Per   Flarken 1817-12-27   bonde
  Jonsson, Thomas   Flarken 1808-04-15   bonde i Ytterklinten
  Jonsson, Thomas   Flarken 1824-03-16   änka Magdalena Jönsdotter
  Jonsson, Östen   Brände 1767-11-15   hustru Anna Larsdotter
  Jonsson, Östen   Brände 1772-08-16   bonde
  Jönsdotter, Anna   Nysätra 1751-06-30   Lars Lustigbus änka
  Jönsdotter, Anna   Gunsmark 1785-01-17   Nils Anderssons änka
  Jönsdotter, Brita   Brände 1767-10-24   änka
  Jönsdotter, Catharina   Flarken 1781-04-08   Jonas Flarks hustru
  Jönsdotter, Gunilla   Mårsmarken 1771-02-21    änka
  Jönsdotter, Magdalena   Svenmarken 1815-04-14    Gabriel Gabrielssons hustru
  Jönsdotter, Magdalena   Flarken 1824-03-16   Thomas Jonssons änka
  Jönsson, Anders   Estersmark 1768-12-04   kyrkovärd
  Jönsson, Anders   Estersmark 1773-01-22   änka Sara Mårtensdotter
  Jönsson, Anders   Brände 1782-10-27   hustru Margareta Andersdotter
  Jönsson, Anders   Brände 1818-04-19   Olof Petter
  Jönsson, Anders   Brände 1822-08-18   Petter
  Jönsson, Jon   Brände 1753-12-25   bonde
  Jönsson, Jon   Brände 1780-05-27   änka Sara Jonsdotter
  Jönsson, Jon   Gumbodabäcken 1810-01-11    Carl Olaus
  Jönsson, Olof   Estersmark 1756-04-26   hustru Malin Nilsdotter
  Jönsson, Olof   Estersmark 1757-05-05   Malin
  Jönsson, Olof   Estersmark 1773-04-29   bonde
  Jönsson, Olof   Nybyn 1815-03-22   Anders Gustaf
  Jönsson, Per   Skäran 1756-02-03   Margareta
  Jönsson, Per   Skäran 1789-01-26   bonde
  Jönsson, Per   Skäran 1800-01-13   änka Maria Andersdotter
  Jönsson, Per   Brände 1807-11-11   Beata
  Jönsson, Per   Brände 1808-09-29   Anna
  Jönsson, Per   Brände 1815-01-17   Catharina
  Jönsson, Per   Brände 1816-05-18   Christina Catharina
  Jönsson, Per   Brände 1823-12-02   bonde
  Jönsson, Per   Gumboda 1824-05-30   Jonas
  Jönsson, Zakris   Nybyn 1763-01-13   Olof Nybergs styvson
  Kiöpping, Carl Fredrik   Nysätra 1750-05-11   lieutnant
  Kraft-Hansson, Olof   Nysätra 1792-01-07   änka Margareta Catharina Olofsdotter
  Kruus-Thomasson, Thomas   Flarken 1746-01-00   hustru Sigrid Ersdotter
  Kruus-Thomasson, Thomas   Flarken 1749-08-29   Per
  Kruus-Thomasson, Thomas   Flarken 1750-06-17   Östen
  Kruus-Thomasson, Thomas   Flarken 1752-07-08   Anna
  Kruus-Thomasson, Thomas   Flarken 1766-06-19   Nils
  Kruus-Thomasson, Thomas   Flarken 1773-06-06   hustru Malin Persdotter
  Kråka-Andersson, Johan   Risvattnat 1757-05-15   soldat
  Kråka-Gabrielsson, Lars   Kålaboda 1778-07-02   Olaus
  Kråka-Gabrielsson, Lars   Kålaboda 1791-03-29   Erik
  Kråka-Gabrielsson, Lars   Kålaboda 1815-11-29   soldat
  Kråka-Gabrielsson, Lars   Kålaboda 1817-12-01   änka Catharina Andersdotter
  Larsdotter, Anna   Klintsjön 1758-05-15   soldatänka
  Larsdotter, Anna   Flarken 1762-08-28   piga
  Larsdotter, Anna   Brände 1767-11-15   Östen Jonssons hustru
  Larsdotter, Anna   Nybyn 1792-08-01   Zakris Zakrissons änka
  Larsdotter, Anna   Flarken 1795-03-19   piga
  Larsdotter, Anna   Flarken 1803-12-08   Abraham Abrahamssons hustru
  Larsdotter, Anna   Estersmark 1804-01-30   Per Tjäders änka
  Larsdotter, Anna   Estersmark 1806-03-29   Olof Perssons hustru
  Larsdotter, Anna   Nysätra 1808-01-05   Isak Skomakares änka
  Larsdotter, Anna   Hertsånger 1808-01-22   Jon Christopherssons hustru
  Larsdotter, Anna Brita   Hertsånger 1803-06-17   Olaus Petrus (oä)
  Larsdotter, Anna Christina   Gumboda 1818-12-23   Olof Larssons hustru
  Larsdotter, Anna Magdalena   Flarken 1823-11-07   Lars Gustaf
  Larsdotter, Barbro   Gumboda 1793-07-13   Johan Perssons änka
  Larsdotter, Beata   Kålaboda 1808-05-29   Lars larsson-Trasts dotter
  Larsdotter, Brita   Nysätra 1750-03-17   soldathustru
  Larsdotter, Brita   Flarken 1772-09-06   piga
  Larsdotter, Brita   Brände 1793-04-16   Lars Östenssons änka
  Larsdotter, Brita   Brände 1799-09-14   Anders Larssons hustru
  Larsdotter, Brita   Hertsånger 1804-02-10   Olaus
  Larsdotter, Brita   Ånäset 1809-09-04   Brita Magdalena (oä)
  Larsdotter, Brita   Gumboda 1816-09-22   Mårten Perssons änka
  Larsdotter, Catharina   Hertsånger 1778-04-18   Erik Hammars hustru
  Larsdotter, Catharina   Flarken 1783-01-01   Stephan Stephanssons hustru
  Larsdotter, Catharina   Skäran 1788-08-03   Lars Fredlings hustru
  Larsdotter, Catharina   Flarken 1788-11-19   Anders Olofssons hustru
  Larsdotter, Catharina   Flarken 1792-08-08   Nils Perssons hustru
  Larsdotter, Catharina   Gumboda 1805-02-13   Margareta Catharina
  Larsdotter, Catharina   Flarken 1809-11-20   Catharina Wilhelmina (oä)
  Larsdotter, Catharina   Hertsånger 1820-02-05   Olof Olofssons änka
  Larsdotter, Catharina   Hertsånger 1820-08-00   Anders Hanssons änka
  Larsdotter, Catharina   Jonasmarken 1823-05-16    Nils Drufbergs änka
  Larsdotter, Cecilia+B2513   Pellboda 1748-08-04   Jon Erssons hustru
  Larsdotter, Cherstin   Klintsjön 1759-11-13   Nils Mårtenssons änka
  Larsdotter, Cherstin   Klintsjön 1764-12-12   Johan Gabrielssons änka
  Larsdotter, Cherstin   Kålaboda 1773-12-23   Nils Anderssons svärmoder
  Larsdotter, Christin   Gunsmark 1804-02-12   Mårten Jonssons svärmoder
  Larsdotter, Christina   Flarken 1816-05-26   Lars Christopherssons hustru
  Larsdotter, Christina   Nybyn 1820-03-21   Lars Herrmans hustru
  Larsdotter, Christina   Hörneborg 1824-03-05   Anders Perssons hustru
  Larsdotter, Elsa   Gumboda 1781-01-06   Lars Anderssons moder
  Larsdotter, Elsa   Strand 1796-10-05   Nils Perssons hustru
  Larsdotter, Ingeborg   Flarken 1761-09-08   änka
  Larsdotter, Karin   Flarken 1749-02-09   soldatänka, Olof Anderssons svärmoder
  Larsdotter, Karin   Estersmark 1752-01-31   piga
  Larsdotter, Karin   Sikeå 1754-02-03   änka
  Larsdotter, Karin   Estersmark 1757-04-11   piga
  Larsdotter, Karin   Nybyn 1766-12-12   Anders Olssons hustru
  Larsdotter, Karin   Brände 1774-11-29   piga
  Larsdotter, Karin   Flarken 1779-09-10   Nils Anderssons hustrumoder
  Larsdotter, Karin   Hertsånger 1781-02-12   Lars Perssons änka
  Larsdotter, Karin   Estersmark 1795-12-26   piga och fattighjon
  Larsdotter, Magdalena   Hertsånger 1809-04-15   Lars Risbergs änka
  Larsdotter, Magdalena   Estersmark 1821-02-21   Per Svensks hustru
  Larsdotter, Maja Stina   Kålaboda 1806-04-09   Lars Gustaf
  Larsdotter, Malin   Hertsånger 1767-06-03   Anders Nilssons änka
  Larsdotter, Margareta   Brände 1772-01-07   Gabriel Perssons svärmoder
  Larsdotter, Margareta   Flarken 1772-01-20   änka
  Larsdotter, Margareta   Hertsånger 1784-06-09   piga
  Larsdotter, Margareta   Nybyn 1795-04-22   piga
  Larsdotter, Margareta   Estersmark 1803-02-10   Johan Frommelins änka
  Larsdotter, Margareta   Skäran 1804-05-17   Per Perssons hustru
  Larsdotter, Margareta   Brännfors 1816-09-08   Lars Larssons hustru
  Larsdotter, Margareta   Estersmark 1819-05-29   Nils Tjäders hustru
  Larsdotter, Maria   Klintsjön 1789-12-00   Per Feltmans svärmoder
  Larsdotter, Maria   Hugget 1818-12-05    Hans Perssons moder
  Larsdotter, Rachel   Nysätra 1770-12-17   soldatänka
  Larsdotter, Sara   Gumboda 1755-11-16   Nils Anderssons hustru
  Larsdotter, Sigrid   Gumboda 1819-06-20   Lars Nilssons hustru
  Larsdotter, Stina   Bobacken 1812-09-11   Lars Justinus
  Larsson, Anders   Klintsjön 1750-04-14   bonde
  Larsson, Anders   Skäran 1764-10-30   bonde
  Larsson, Anders   Brände 1784-04-08   Olaus
  Larsson, Anders   Hertsånger 1788-11-00   mindre vetande
  Larsson, Anders   Brände 1798-06-27   Sara
  Larsson, Anders   Estersmark 1799-04-01   Lars
  Larsson, Anders   Brände 1799-09-14   hustru Brita Larsdotter
  Larsson, Anders   Estersmark 1808-02-01   Anna Maria
  Larsson, Anders   Estersmark 1811-03-18   Andreas
  Larsson, Anders   Brände 1813-07-31   Christina Catharina
  Larsson, Anders   Brände 1814-08-28   bonde
  Larsson, Anders   Brände 1819-04-26   Petter
  Larsson, Anders   Brände 1821-01-02   Sara Maria
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1763-06-03   Stina
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1765-08-03   Lars
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1765-10-11   Catharina
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1766-07-10   Johannes
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1767-08-20   Olaus
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1770-03-25   fadern Lars Andersson
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1771-08-29    Stina
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1772-10-08    Johannes
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1774-03-25    moder Cherstin Eriksdotter
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1774-06-16    Olaus
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1784-03-25    styvdotter Anna Lena (34 år)
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1788-08-27    hustru Anna Olofsdotter
  Larsson, Erik   Gumbodabäcken 1819-01-26    bonde
  Larsson, Göran   Trehörningen 1809-10-12   Lars Gustaf
  Larsson, Hans   Kålaboda 1748-06-15   Per
  Larsson, Hans   Kålaboda 1750-01-06   Per
  Larsson, Hans   Kålaboda 1755-06-25   Olof
  Larsson, Hans   Kålaboda 1760-06-05   Catharina
  Larsson, Hans   Kålaboda 1769-04-25   Margareta
  Larsson, Hans   Kålaboda 1795-05-28   bonde
  Larsson, Hans   Kålaboda 1799-12-12   änka Dordi Persdotter
  Larsson, Hans   Estersmark 1802-10-15   Olaus
  Larsson, Hans   Gumboda 1803-04-14   Anna
  Larsson, Hans   Gumboda 1805-03-16   Lars
  Larsson, Hans   Estersmark 1808-06-14   Sara Maria
  Larsson, Hans   Estersmark 1809-09-20   Lars
  Larsson, Hans   Estersmark 1809-09-24   Catharina
  Larsson, Hans   Estersmark 1809-09-28   Lars
  Larsson, Hans   Gumboda 1816-02-07   Nils Petrus
  Larsson, Hans   Gumboda 1819-04-11   Nils Petter
  Larsson, Håkan   Gumboda 1750-08-14   Nils
  Larsson, Håkan   Gumboda 1755-06-01   svärmoder Karin Olofsdotter
  Larsson, Håkan   Gumboda 1766-03-28   Magdalena
  Larsson, Håkan   Gumboda 1771-03-16   hustru Karin Olofsdotter
  Larsson, Håkan   Gumboda 1789-12-00   bonde
  Larsson, Jakob   Brände 1756-10-09   bonde
  Larsson, Jakob   Gumbodabäcken 1777-11-12    Jakob
  Larsson, Jakob   Gumbodabäcken 1778-06-16    Lars
  Larsson, Jakob   Gumbodabäcken 1779-09-04    Hans
  Larsson, Jakob   Gumbodabäcken 1781-01-22    Nils Jakob
  Larsson, Jakob   Gumbodabäcken 1785-08-19    Jakob
  Larsson, Jakob   Gumbodabäcken 1788-07-17    Margareta
  Larsson, Jakob   Gumbodabäcken 1788-10-16    Olaus
  Larsson, Jakob   Gumbodabäcken 1801-07-29    Mårten (19 år)
  Larsson, Johan   Kålaboda 1783-01-18   Anna
  Larsson, Johan   Kålaboda 1787-12-30   Johan
  Larsson, Johan   Kålaboda 1791-11-07   Magdalena
  Larsson, Johan   Kålaboda 1796-01-22   Andreas
  Larsson, Johan   Kålaboda 1799-10-15   Jonas
  Larsson, Johan   Kålaboda 1800-03-12   Johannes
  Larsson, Johan   Nysätra 1801-08-09   inhysesman
  Larsson, Johan   Kålaboda 1818-08-21   hustru Anna Nilsdotter
  Larsson, Johannes   Estersmark 1815-08-06   Lars Johannes
  Larsson, Jon   Hertsånger 1750-02-08   Karin
  Larsson, Jon   Nysätra 1752-04-17   dräng
  Larsson, Jon   Hertsånger 1752-10-22   Catharina
  Larsson, Jon   Hertsånger 1754-02-10   Östen
  Larsson, Jon   Gunsmark 1755-02-01   bonde
  Larsson, Jon   Hertsånger 1756-07-15   Catharina
  Larsson, Jon   Brände 1756-09-13   hustru Anna Eriksdotter
  Larsson, Jon   Hertsånger 1758-11-26   Catharina
  Larsson, Jon   Hertsånger 1771-05-11   fader Lars Jonsson
  Larsson, Jon   Brände 1773-07-09   Beata
  Larsson, Jon   Brände 1776-01-16   Lars
  Larsson, Jon   Brände 1778-03-27   Olaus
  Larsson, Jon   Brände 1780-08-15   Lars
  Larsson, Jon   Brände 1783-03-12   Magdalena
  Larsson, Jon   Brände 1786-03-08   bonde
  Larsson, Jon   Brände 1789-06-17   Maria
  Larsson, Jon   Brände 1791-06-06   Sara
  Larsson, Jon   Brände 1793-05-22   Maria Christina
  Larsson, Jon   Gumbodabäcken 1794-04-27    Jonas
  Larsson, Jon   Brände 1794-07-19   Olaus
  Larsson, Jon   Hertsånger 1795-01-26   bonde
  Larsson, Jon   Gumbodabäcken 1800-04-06    Catharina
  Larsson, Jon   Brände 1804-04-03   moder Brita Andersdotter
  Larsson, Jon   Brännfors 1809-06-22   Gabriel
  Larsson, Jon   Flarken 1809-09-08   Anna Charlotta
  Larsson, Jon   Flarken 1809-09-10   Magdalena Catharina
  Larsson, Jon   Brände 1811-10-17   Anna
  Larsson, Jon   Nybyn 1812-04-23   Magdalena
  Larsson, Jon   Brännfors 1813-07-25   Jonas
  Larsson, Jon   Nybyn 1816-02-00   Lars Gustaf
  Larsson, Jon   Gumboda 1817-04-01   hustru Beata Olofsdotter
  Larsson, Jon   Brände 1819-03-26   Margareta
  Larsson, Jon   Brännfors 1819-07-27   Anna Cajsa
  Larsson, Jon   Brännfors 1820-02-02   Anna Catharina
  Larsson, Jon   Brännfors 1823-04-09   Olof
  Larsson, Jon, , Brita Christina   Brännfors 1805-01-26   Brita Christina
  Larsson, Jonas   Bäckfors 1814-01-05   Lars Gustaf
  Larsson, Lars   Grimsmark 1748-08-22   bonde
  Larsson, Lars   Grimsmark 1753-10-26   Barbro
  Larsson, Lars   Grimsmark 1757-02-23   Catharina
  Larsson, Lars   Grimsmark 1764-03-09   Erik
  Larsson, Lars   Grimsmark 1765-04-19   Israel
  Larsson, Lars   Strand 1772-11-25   bonde
  Larsson, Lars   Grimsmark 1789-11-00   bonde
  Larsson, Lars   Grimsmark 1794-03-02   Catharina
  Larsson, Lars   Grimsmark 1796-06-22   Margareta Catharina
  Larsson, Lars   Hertsånger 1801-02-11   Jonas
  Larsson, Lars   Hertsånger 1801-07-15   Olaus
  Larsson, Lars   Hertsånger 1808-05-00   Olaus
  Larsson, Lars   Strandfors 1808-10-09    Jakob
  Larsson, Lars   Grimsmark 1808-11-17   änka Catharina Andersdotter
  Larsson, Lars   Hertsånger 1809-02-07   bonde
  Larsson, Lars   Brännfors 1810-07-09   Jonas
  Larsson, Lars   Brännfors 1812-08-02   Brita
  Larsson, Lars   Brännfors 1812-11-25   Magdalena
  Larsson, Lars   Brännfors 1816-02-29   Jonas
  Larsson, Lars   Brännfors 1816-09-08   hustru Margareta Larsdotter
  Larsson, Lars   Kålaboda 1817-05-17   hustru Beata Olofsdotter
  Larsson, Lars   Grimsmark 1818-12-24   Lars Petter
  Larsson, Lars   Brännfors 1822-11-09   Magdalena
  Larsson, Lars   Grimsmark 1824-01-06   Lars Gustaf
  Larsson, Lars, Sågdräng   Sävar 1807-08-16   Catharina
  Larsson, Nils   Flarken 1746-01-00   Magdalena
  Larsson, Nils   Gumboda 1751-04-02   Anders
  Larsson, Nils   Gumboda 1754-04-27   hustru Anna Andersdotter
  Larsson, Nils   Gumboda 1757-03-01   Hans
  Larsson, Nils   Estersmark 1757-03-19   bonde
  Larsson, Nils   Hertsånger 1758-12-27   Lars Perssons son
  Larsson, Nils   Gumboda 1759-09-03   Nils
  Larsson, Nils   Gumboda 1761-06-08   Brita
  Larsson, Nils   Gumboda 1761-06-23   Catharina
  Larsson, Nils   Gumboda 1762-11-25   Hans
  Larsson, Nils   Gumboda 1766-04-13   Brita
  Larsson, Nils   Flarken 1776-02-14   bonde
  Larsson, Nils   Gumboda 1787-11-25   bonde
  Larsson, Nils   Flarken 1795-12-31   Catharina Christina
  Larsson, Nils   Gunsmark 1797-05-24   Catharina Maria
  Larsson, Nils   Flarken 1798-12-22   änka Karin Nilsdotter
  Larsson, Nils   Hertsånger 1799-11-01   Margareta Catharina
  Larsson, Nils   Nybyn 1800-07-13   Lars Fredrikk
  Larsson, Nils   Flarken 1800-11-01   Lars
  Larsson, Nils   Pellboda 1801-02-07    Magdalena
  Larsson, Nils   Flarken 1801-03-05   Anna Magdalena
  Larsson, Nils   Flarken 1802-07-01   Catharina Maria
  Larsson, Nils   Gumboda 1803-02-08   Olof Petrus
  Larsson, Nils   Nybyn 1808-07-24   Brita Catharina
  Larsson, Nils   Nysätra 1808-10-26   lantvärnskarl
  Larsson, Nils   Flarken 1808-11-26   Christina Catharina
  Larsson, Nils   Gumboda 1808-12-06   Sara Lovisa
  Larsson, Nils   Gumboda 1808-12-16   bonde
  Larsson, Nils   Hertsånger 1809-05-19   Jakob (20 år)
  Larsson, Nils   Flarken 1809-11-23   Anders Gustaf
  Larsson, Nils   Pellboda 1811-10-14    Maria Christina
  Larsson, Nils   Gumboda 1812-02-25   Lars
  Larsson, Nils   Pellboda 1814-10-10    Jonas
  Larsson, Nils   Pellboda 1816-10-02    Jonas
  Larsson, Nils   Gumboda 1817-04-04   änka Stina Hansdotter
  Larsson, Olof   Gumboda 1748-01-06   Nils
  Larsson, Olof   Hertsånger 1749-04-02   hustru Malin Andersdotter
  Larsson, Olof   Flarken 1756-03-25   faster Margareta Olofsdotter
  Larsson, Olof   Gunsmark 1757-03-16   hustru Brita Nilsdotter
  Larsson, Olof   Hertsånger 1757-04-15   Olaus
  Larsson, Olof   Flarken 1757-05-06   Anna
  Larsson, Olof   Flarken 1757-06-02   hustru Cherstin Örnsell
  Larsson, Olof   Gunsmark 1758-05-13   Anna
  Larsson, Olof   Gunsmark 1760-04-05   Brita
  Larsson, Olof   Kålaboda 1760-05-19   Catharina
  Larsson, Olof   Kålaboda 1765-10-14   Peter
  Larsson, Olof   Gunsmark 1766-01-24   Olaus
  Larsson, Olof   Gunsmark 1766-09-19   Magdalena
  Larsson, Olof   Gunsmark 1766-10-05   Barbro
  Larsson, Olof   Bjänsjöå 1767-06-25   Magdalena
  Larsson, Olof   Gumboda 1767-10-11   hustru Brita Olofsdotter
  Larsson, Olof   Gunsmark 1767-12-18   Magdalena
  Larsson, Olof   Gumboda 1768-04-14   nämndeman
  Larsson, Olof   Gunsmark 1769-02-16   moder Karin Olofsdotter
  Larsson, Olof   Gunsmark 1770-11-02   fader Lars Persson
  Larsson, Olof   Flarken 1771-02-10   bonde
  Larsson, Olof   Gumboda 1781-10-29   Catharina
  Larsson, Olof   Hertsånger 1782-05-12   nämndeman
  Larsson, Olof   Gumboda 1782-09-25   Olaus
  Larsson, Olof   Gumboda 1783-06-19   Lars (22 år)
  Larsson, Olof   Grimsmark 1789-03-24   landbonde i Sikeå
  Larsson, Olof   Grimsmark 1790-06-30   Catharina
  Larsson, Olof   Gunsmark 1790-11-13   Jöns
  Larsson, Olof   Gunsmark 1791-02-26   hustru Anna Persdotter
  Larsson, Olof   Gumboda 1798-07-28   Catharina
  Larsson, Olof   Gumboda 1803-10-02   Petrus
  Larsson, Olof   Gumboda 1805-04-04   Anna Magdalena
  Larsson, Olof   Flarken 1805-06-27   Lars Gustaf
  Larsson, Olof   Flarken 1806-08-14   Lars Fredrik
  Larsson, Olof   Gumboda 1807-05-10   Andreas
  Larsson, Olof   Gunsmark 1807-10-30   bonde
  Larsson, Olof   Gumboda 1808-10-23   Samuel
  Larsson, Olof   Flarken 1810-03-14   Nils Samuel
  Larsson, Olof   Gumboda 1811-09-13   Olaus
  Larsson, Olof   Ånäset 1813-02-03   Anna Lotta
  Larsson, Olof   Gumboda 1814-06-03   Olaus
  Larsson, Olof   Skäran 1818-08-12   Olaus
  Larsson, Olof   Flarken 1818-10-10   Anders Gustaf
  Larsson, Olof   Gumboda 1818-12-23   hustru Anna Christina Larsdotter
  Larsson, Olof   Gumboda 1819-01-25   hustru Catharina Olofsdotter
  Larsson, Olof   Gumboda 1819-06-12   Maria Elisabeth
  Larsson, Olof   Skäran 1820-10-27   Beata
  Larsson, Olof   Skäran 1821-03-30   Olof
  Larsson, Olof   Gunsmark 1821-08-09   Olof
  Larsson, Olof   Gunsmark 1824-03-18   Jonas
  Larsson, Per   Brände 1801-03-15   hustru Catharina Olofsdotter
  Larsson, Per   Brände 1805-10-27   bonde
  Larsson, Per   Nybyn 1806-04-28   Lars Fredrik
  Larsson, Per   Strandfors 1808-03-11    Margareta Catharina
  Larsson, Per   Nybyn 1810-10-15   Anders Gustaf
  Larsson, Per   Strandfors 1811-07-02    Anna Margareta
  Larsson, Per   Strandfors 1812-09-12    Lars
  Larsson, Per   Strandfors 1814-06-29    Olof Petrus
  Larsson, Per   Gumbodabäcken 1816-04-17    Magdalena
  Larsson, Per   Strandfors 1819-01-31    Anna Greta
  Larsson, Per   Gumbodabäcken 1824-10-24    Per
  Larsson, Stephan   Nysätra 1808-11-10   Hans Olaus
  Lekatt-Andersson, Per   Gunsmark 1762-07-01   Elsa
  Lekatt-Andersson, Per   Nybyn 1796-03-06   Catharina (29 år)
  Lekatt-Andersson, Per   Nybyn 1817-07-21   änka Sara Persdotter
  Lekatt-Olofsson, Olof   Gunsmark 1791-02-07   soldat
  Lemke, Lars   Nysätra 1765-11-23   Anna Margareta
  Liten, Per   Klintsjön 1809-02-18   Petrus
  Liten, Thomas   Klintsjön 1809-12-03   dotterson Petrus (16 år)
  Liten-Jonsson, Anders   Brände 1757-04-04   Jonas
  Liten-Jonsson, Anders   Brände 1765-06-11   Jonas
  Liten-Jonsson, Anders   Brände 1771-03-22   Anders
  Liten-Jonsson, Anders   Brände 1771-03-22   Jonas
  Liten-Jonsson, Anders   Brände 1772-12-05   Anders
  Liten-Jonsson, Anders   Brände 1774-09-17   Catharina
  Liten-Jonsson, Anders   Brände 1782-07-22   hustru Malin Olofsdotter
  Liten-Jonsson, Anders   Brände 1795-06-10   soldat och bonde
  Liten-Olsson, Johan   Nysätra 1749-12-22   furir
  Lundberg, Olof   Estersmark 1824-07-01   Olof
  Lundberg-Persson, Per   Flarklund 1811-05-02    bonde och sågverksägare
  Lundberg-Persson, Per   Flarklund 1811-05-08    änka Brita Olofsdotter
  Lundberg-Persson, Per   Flarklund 1813-06-16    Petrus
  Lustigbus, Johan   Nysätra 1785-07-28   Catharina
  Lustigbus, Johan   Gumboda 1806-04-09   Johannes
  Lustigbus, Johan   Gumboda 1816-06-26   Johannes
  Lustigbus-Andersson, Nils   Nybyn 1748-11-05   Malin
  Lustigbus-Andersson, Nils   Nybyn 1751-06-03   Olof
  Lustigbus-Andersson, Nils   Nybyn 1754-05-23   hustru Barbro Olofsdotter
  Lustigbus-Andersson, Nils   Nybyn 1754-08-18   Jonas
  Lustigbus-Andersson, Nils   Nybyn 1757-05-02   Magdalena
  Lustigbus-Nilsson, Lars   Nysätra 1751-06-30   änka Anna Jönsdotter
  Lång-Andersson, Erik   Nybyn 1770-01-02   Johannes
  Lång-Andersson, Erik   Nybyn 1774-09-22   Mårten