1724-00-00   Anna   Ultervattnet   Olof Myra-Andersson - Brita Nilsdotter
1724-02-20   Olof   Dalkarlså   Johan Willskytt-Olsson - Brita Göransdotter
1724-02-24   Katarina   Ultervattnet   Anders Christophersson - Malin Larsdotter
1724-03-08   Anna   Sjulsmark   Lars Jonsson - Kerstin Persdotter
1724-03-14   Nils   Skinnarbyn   Anders Johansson - Anna Nilsdotter
1724-03-25   Per   Rickleå   Per Håkansson - Anna Jonsdotter
1724-03-27   Margareta   Rickleå   Nils Larsson - Karin Persdotter
1724-04-03   Malin   Skinnarbyn   Anders Sjöman-Olsson - Karin Andersdotter
1724-04-30   Anders   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1724-05-14   Brita   Ratu   Anders Persson - Ingrid Bryngelsdotter
1724-05-24   Karin   Skinnarbyn   Anders Olofsson - Lisbeth Mosesdotter
1724-06-04   Nils   Skinnarbyn   Johan Norman-Nilsson - Brita Olofsdotter
1724-06-06   Olof   Ratuvik   Simon Olofsson - Lisbetha Nilsdotter
1724-06-09   Brita   Brednoret   Axel Norbrandt-Nilsson - Kristina Persdotter
1724-06-19   Lars   Legdeå   Per Zakrisson - Cherstin Olofsdotter
1724-06-21   Anna   Rickleå   Christopher Nilsson - Anna Johansdotter
1724-07-12   Lars   Djäkneboda   Anders Olsson - Cecilia Larsdotter
1724-07-19   Maria   Norum   Erik Björkel
1724-07-27   Jakob   Sikeå   Simon Sandman - Anna Häggman
1724-07-29   Jakob   Prästgården   Johannes Telin - Kristina Burman
1724-08-02   Erik   Åkulla   Christier Ersson - Margareta Larsdotter
1724-08-24   Jon   Ultervattnet   Per Tranfeldt-Persson - Kerstin Jonsdotter
1724-09-10   Anna   Legdeå   Mårten Dunder-Thomasson - Brita Jonsdotter
1724-09-10   Johan   Näs   Johan Reinhold Palmstruch
1724-09-14   Anna   Gullmark   Nils Polack-Olofsson - Karin Dunder-Persdotter
1724-09-29   Olof   Överklinten   Anders Olofsson - Malin Persdotter
1724-10-03   Olof   Sikeå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1724-10-10   Olof   Edfastmark   Zakris Andersson - Kerstin Hansdotter
1724-10-11   Malin   Dalkarlså   Anders Skomakare-Johansson - Margareta Olofsdotter
1724-10-24   Olof   Bobacken   Hans Olofsson - Margareta Persdotter
1724-10-26   Lars   Öndebyn   Jon Larsson - Karin Jakobsdotter
1724-11-01   Karin   Dalkarlså   Christier Persson - Margareta Olofsdotter
1724-11-12   Brita   Ytterklinten   Lars Frisk-Olsson - Lisbeth Jönsdotter
1724-11-21   Anders   Djäkneboda   Jon Andersson - Karin Olofsdotter
1724-11-23   Magdalena   Ratan   Nils Persson - Kerstin Göransdotter
1724-11-25   Nils   Bobacken   Per Johansson - Malin Hansdotter
1724-11-26   Karin   Rickleå   Håkan Lax-Jonsson - Barbro Zakrisdotter
1724-11-29   Anna   Sikeå   Lars Andersson - Lucia Isaksdotter
1724-12-06   Karin   Skinnarbyn   Moses Nilsson - Gunilla Jonsdotter
1724-12-31   Erik   Överklinten   Johan Frimodig-Nilsson - Anna Eriksdotter
1725-00-00   Karin   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1725-01-10   Johan   Öndebyn   Johan Mattsson - Kerstin Hansdotter
1725-01-16   Karin   Sjulsmark   Moses Persson - Karin Larsdotter
1725-01-16   Per   Rickleå   Jon Persson - Ingeborg Nilsdotter
1725-02-15   Anna   Edfastmark   Nils Nilsson - Anna Persdotter
1725-03-11   Karl   Bäck   Matts Järf-Karlsson - Anna Olofsdotter
1725-03-16   Kerstin   Ultervattnet   Hans Hansson - Märeta Ersdotter
1725-03-19   Karin   Åkullsjön   Per Jonsson - Anna Olofsdotter
1725-05-01   Göran   Ratan   Nils Persson - Kerstin Göransdotter
1725-05-01   Maria   Öndebyn   Per Jonsson - Ingeborg Persdotter
1725-05-18   Christopher   Ultervattnet   Anders Christophersson - Malin Larsdotter
1725-06-22   Karin   Rickleå   Jon Flasare-Jonsson - Kerstin Persdotter
1725-07-18   Karl   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1725-07-22   Anna   Dalkarlså   Anders Olofsson - Karin Olofsdotter
1725-08-01   Anna   Djäkneboda   Anders Olsson - Cecilia Larsdotter
1725-08-01   Anna   Sjulsmark   Hans Larsson - Dordi Jakobsdotter
1725-08-18   Anna   Bobacken   Isak Dahlström-Persson - Malin Ersdotter
1725-08-31   Maria   Öndebyn   Jon Larsson - Karin Jakobsdotter
1725-09-09   Olof   Ultervattnet   Lars Olofsson - Margareta Olofsdotter
1725-09-25   Petrus   Prästgården   Johannes Telin - Kristina Burman
1725-09-29   Per   Ratu   Anders Persson - Ingrid Bryngelsdotter
1725-10-04   Anna   Överklinten   Mårten Jönsson - Anna Ersdotter
1725-10-09   Kerstin   Sjulsmark   Lars Jonsson - Kerstin Persdotter
1725-10-13   Olof   Rickleå   Christopher Nilsson - Anna Johansdotter
1725-10-14   Kerstin   Legdeå   Per Zakrisson - Cherstin Olofsdotter
1725-10-15   Sigrid   Skinnarbyn   Matts Jonsson - Brita Jakobsdotter
1725-10-29   Erik   Åkulla   Christier Ersson - Margareta Larsdotter
1725-10-30   Olof   Rickleå   Per Jonsson - Ingrid Olofsdotter
1725-10-31   Olof   Dalkarlså   Anders Skomakare-Johansson - Margareta Olofsdotter
1725-11-09   Malin   Skinnarbyn   Olof Klint-Johansson - Anna Bröms-Karlsdotter
1725-11-12   Kerstin   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1725-11-15   Malin   Legdeå   Olof Andersson - Malin Persdotter
1725-11-26   Maria   Överklinten   Anders Olofsson - Malin Persdotter
1725-11-27   Maria   Edfastmark   Isak Zakrisson - Anna Persdotter
1725-12-15   Maria Elisabet   Skinnarbyn   Johan Isberg
1725-12-24   Malin   Jomark   Olof Persson - Karin Gabrielsdotter
1726-00-00   Brita   Ultervattnet   Jonas Bratt - Barbro Nilsdotter
1726-01-01   Anders   Rickleå   Erik Andersson - Karin Hansdotter
1726-01-10   Kerstin   Skinnarbyn   Matts From-Johansson - Maria Jakobsdotter
1726-01-12   Isak   Sikeå   Zakris Isaksson - Karin Eriksdotter
1726-01-15   Per   Bäck   Per Larsson - Malin Persdotter
1726-01-16   Karin   Dalkarlså   Christier Persson - Margareta Olofsdotter
1726-01-24   Hans   Bobacken   Per Johansson - Malin Hansdotter
1726-02-09   Malin   Ratu   Sven Leman-Persson - Kerstin Hansdotter
1726-02-21   Brita   Näs   Erik Persson - Brita Persdotter
1726-02-24   Anna   Rickleå   Karl Larsson - Anna Larsdotter
1726-02-24   Margareta   Rickleå   Karl Larsson - Anna Larsdotter
1726-02-25   Karin   Ultervattnet   Olof Ersson - Karin Olofsdotter
1726-02-27   Lisbetha   Skinnarbyn   Johan Norman-Nilsson - Brita Olofsdotter
1726-03-00   Karin   Ultervattnet   Per Tranfeldt-Persson - Kerstin Jonsdotter
1726-03-04   Margareta   Sikeå   Lars Andersson - Lucia Isaksdotter
1726-03-25   Per   Bobacken   Nils Polack-Olofsson - Karin Dunder-Persdotter
1726-03-29   Nils   Rickleå   Jon Persson - Ingeborg Nilsdotter
1726-03-29   Olof   Ytterklinten   Lars Frisk-Olsson - Lisbeth Jönsdotter
1726-04-02   Malin   Åkullsjön   Per Jonsson - Anna Olofsdotter
1726-04-14   Nils   Ultervattnet   Hans Hansson - Märeta Ersdotter
1726-05-06   Maria   Rickleå   Per Olofsson - Maria Nilsdotter
1726-05-14   Karin   Korssjön   Malin Jonsdotter
1726-06-04   Nils   Rickleå   Nils Larsson - Karin Persdotter
1726-06-15   Lisbetha   Ratuvik   Simon Olofsson - Lisbetha Nilsdotter
1726-06-19   Per   Edfastmark   Nils Nilsson - Anna Persdotter
1726-06-20   Johan   Öndebyn   Per Jonsson - Ingeborg Persdotter
1726-06-22   Lars   Åkullsjön   Anders Skiär-Johansson - Anna Andersdotter
1726-06-24   Anna   Öndebyn   Jon Larsson - Karin Jakobsdotter
1726-07-22   Katarina   Brednoret   Axel Norbrandt-Nilsson - Kristina Persdotter
1726-07-23   Malin   Sikeå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1726-07-24   Brita   Djäkneboda   Jon Andersson - Karin Olofsdotter
1726-08-07   Karin   Skinnarbyn   Moses Nilsson - Gunilla Jonsdotter
1726-08-09   Jakob   Gullmark   Anders Forsberg-Hansson - Malin Jakobsdotter
1726-08-10   Arvid   Rickleå   Per Håkansson - Anna Jonsdotter
1726-08-23   Nils   Ultervattnet   Jonas Sturk-Nilsson - Margareta Persdotter
1726-08-24   Per   Ultervattnet   Jonas Sturk-Nilsson - Margareta Persdotter
1726-09-01   Jonas   Rickleå   Håkan Lax-Jonsson - Barbro Zakrisdotter
1726-09-14   Margareta   Skinnarbyn   Matts Jonsson - Brita Jakobsdotter
1726-10-10   Karin   Skinnarbyn   Anders Johansson - Anna Nilsdotter
1726-10-20   Ingeborg   Skinnarbyn   Anders Sjöman-Olsson - Karin Andersdotter
1726-11-23   Anders   Dalkarlså   Anders Olofsson - Karin Olofsdotter
1726-11-27   Karin   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1726-12-23   Johan   Dalkarlså   Anders Skomakare-Johansson - Margareta Olofsdotter
1727-00-00   Anna   Rickleå   Per Jonsson - Ingrid Olofsdotter
1727-01-02   Elsa   Junkboda   Anders Andersson - Brita Nilsdotter
1727-01-08   Anna   Junkboda   Per Tysk-Johansson - Lisbeth Jonsdotter
1727-01-14   Zakris   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Malin Christophersdotter
1727-01-15   Nils   Skinnarbyn   Magnus Trinett
1727-01-24   Jakob   Edfastmark   Isak Zakrisson - Anna Persdotter
1727-01-26   Margareta   Brednoret   Per Nilsson - Brita Zakrisdotter
1727-01-30   Lisbetha   Skinnarbyn   Olof Klint-Johansson - Anna Bröms-Karlsdotter
1727-02-01   Maria   Sjulsmark   Hans Larsson - Dordi Jakobsdotter
1727-02-10   Brita   Norum   Per Andersson - Anna Andersdotter
1727-02-14   Jonas   Legdeå   Mårten Dunder-Thomasson - Brita Jonsdotter
1727-02-17   Östen   Bobacken   Erik Wik-Östensson - Malin Christophersdotter
1727-03-06   Brita   Rickleå   Jon Flasare-Jonsson - Kerstin Persdotter
1727-03-17   Malin   Ratu   Sven Leman-Persson - Kerstin Hansdotter
1727-04-04   Anders   Bobacken   Per Johansson - Malin Hansdotter
1727-04-28   Johan   Skinnarbyn   Matts From-Johansson - Maria Jakobsdotter
1727-05-01   Lars   Gullmark   Anders Forsberg-Hansson - Malin Jakobsdotter
1727-05-09   Hans   Rickleå   Erik Andersson - Karin Hansdotter
1727-05-14   Lars   Åkulla   Christier Ersson - Margareta Larsdotter
1727-05-15   Malin   Sikeå   Lars Andersson - Lucia Isaksdotter
1727-05-27   Malin   Rickleå   Christopher Nilsson - Anna Johansdotter
1727-06-05   Jonas   Edfastmark   Zakris Andersson - Kerstin Hansdotter
1727-06-18   Jöns   Ytterklinten   Lars Frisk-Olsson - Lisbeth Jönsdotter
1727-06-24   Jonas   Ultervattnet   Hans Hansson - Märeta Ersdotter
1727-07-27   Margareta   Bäck   Per Larsson - Malin Persdotter
1727-08-00   Katarina   Ultervattnet   Olof Persson - Karin Gabrielsdotter
1727-08-09   Karin   Rickleå   Nils Larsson - Karin Persdotter
1727-08-29   Maria   Bobacken   Isak Dahlström-Persson - Malin Ersdotter
1727-09-07   Kristina Katarina   Prästgården   Johannes Telin - Kristina Burman
1727-09-25   Göran   Ratan   Nils Persson - Kerstin Göransdotter
1727-09-28   Lisbetha   Sjulsmark   Moses Persson - Karin Larsdotter
1727-10-03   Anna   Rickleå   Per Håkansson - Anna Jonsdotter
1727-10-15   Anna   Ultervattnet   Per Tranfeldt-Persson - Kerstin Jonsdotter
1727-10-15   Per   Brednoret   Axel Norbrandt-Nilsson - Kristina Persdotter
1727-10-16   Nils   Överklinten   Johan Frimodig-Nilsson - Anna Eriksdotter
1727-10-18   Anna   Skinnarbyn   Johan Norman-Nilsson - Brita Olofsdotter
1727-10-23   Anders   Öndebyn   Anders From-Samuelsson - Brita Andersdotter
1727-10-23   Brita   Skinnarbyn   Anders Andersson
1727-11-03   Kerstin   Legdeå   Per Zakrisson - Cherstin Olofsdotter
1727-11-11   Erik   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1727-11-27   Brita   Edfastmark   Nils Nilsson - Anna Persdotter
1727-12-16   Kerstin   Åkullsjön   Per Jonsson - Anna Olofsdotter
1728-00-00   Brita   Rickleå   Per Olofsson - Maria Nilsdotter
1728-01-06   Johan   Skinnarbyn   Olof Klint-Johansson - Anna Bröms-Karlsdotter
1728-01-06   Olof   Dalkarlså   Anders Olofsson - Karin Olofsdotter
1728-01-08   Johan   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1728-01-14   Nils   Ratuvik   Simon Olofsson - Lisbetha Nilsdotter
1728-01-18   Jakob   Gullmark   Anders Forsberg-Hansson - Malin Jakobsdotter
1728-01-18   Per   Sjulsmark   Lars Jonsson - Kerstin Persdotter
1728-02-17   Kerstin   Ultervattnet   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1728-03-09   Nils   Ratan   Nils Persson - Kerstin Göransdotter
1728-03-18   Lisbetha   Skinnarbyn   Johan Norman-Nilsson - Brita Olofsdotter
1728-04-29   Karin   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Malin Christophersdotter
1728-05-17   Olof   Överklinten   Erik Wik-Östensson - Malin Christophersdotter
1728-05-24   Per   Ratu   Sven Leman-Persson - Kerstin Hansdotter
1728-05-29   Johan   Skinnarbyn   Matts From-Johansson - Maria Jakobsdotter
1728-06-04   Thomas   Legdeå   Mårten Dunder-Thomasson - Brita Jonsdotter
1728-06-08   Kerstin   Överklinten   Jon Johansson - Anna Olofsdotter
1728-06-30   Malin   Ultervattnet   Olof Myra-Andersson - Brita Nilsdotter
1728-07-22   Nils   Rickleå   Hans Ränsel-Göransson - Anna Nilsdotter
1728-07-23   Margareta   Rickleå   Jon Flasare-Jonsson - Kerstin Persdotter
1728-07-28   Malin   Norum   Jon Kraft-Persson - Kerstin Andersdotter
1728-08-03   Lisbetha   Junkboda   Anders Andersson - Brita Nilsdotter
1728-08-06   Anders   Ultervattnet   Lars Olofsson - Margareta Olofsdotter
1728-08-23   Jonas   Skinnarbyn   Matts Jonsson - Brita Jakobsdotter
1728-09-01   Matthias   Åkulla   Christier Ersson - Margareta Larsdotter
1728-09-03   Anders   Norum   Per Andersson - Anna Andersdotter
1728-09-10   Maria   Ytterklinten   Lars Frisk-Olsson - Lisbeth Jönsdotter
1728-09-16   Lars   Sikeå   Lars Andersson - Lucia Isaksdotter
1728-09-19   Johan   Dalkarlså   Anders Skomakare-Johansson - Margareta Olofsdotter
1728-09-22   Anders   Brednoret   Per Nilsson - Brita Zakrisdotter
1728-10-02   Olof   Bobacken   Per Johansson - Malin Hansdotter
1728-11-13   Jonas   Rickleå   Christopher Nilsson - Anna Johansdotter
1728-11-15   Per   Ivarsboda   Per Tranfeldt-Wanichsson - Karin Johansdotter
1728-11-29   Hans   Bobacken   Hans Olofsson - Margareta Persdotter
1728-12-01   Hans   Rickleå   Erik Andersson - Karin Hansdotter
1728-12-05   Maria   Rickleå   Håkan Lax-Jonsson - Barbro Zakrisdotter
1728-12-11   Johannes   Bäck   Per Larsson - Malin Persdotter
1729-01-01   Hans   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1729-01-05   Anders   Rickleå   Jon Persson - Ingeborg Nilsdotter
1729-01-05   Olof   Skinnarbyn   Anders Sjöman-Olsson - Karin Andersdotter
1729-01-15   Anna   Sikeå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1729-01-15   Olof   Djäkneboda   Anders Andersson - Elsa Olofsdotter
1729-01-16   Malin   Ultervattnet   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1729-02-08   Ingeborg   Öndebyn   Per Jonsson - Ingeborg Persdotter
1729-02-08   Malin   Näs   Erik Persson - Brita Persdotter
1729-02-09   Anders   Dalkarlså   Anders Olofsson - Karin Olofsdotter
1729-02-09   Margareta   Skinnarbyn   Moses Nilsson - Gunilla Jonsdotter
1729-02-16   Anna   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1729-02-25   Brita   Ratu   Lucia Hansdotter
1729-03-23   Johan   Dalkarlså   Johan Willskytt-Olsson - Margareta Persdotter
1729-03-23   Per   Dalkarlså   Johan Willskytt-Olsson - Margareta Persdotter
1729-03-26   Jonas   Ratuvik   Simon Olofsson - Lisbetha Nilsdotter
1729-03-30   Christopher   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Malin Christophersdotter
1729-04-00   Jonas   Ultervattnet   Hans Hansson - Märeta Ersdotter
1729-04-08   Sara   Edfastmark   Nils Isberg-Larsson - Karin Olofsdotter
1729-04-09   Erik   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1729-04-14   Jonas   Korssjön   Per Jonsson
1729-04-14   Nils   Rickleå   Anders Nilsson - Anna Olofsdotter
1729-04-29   Lars   Gullmark   Anders Forsberg-Hansson - Malin Jakobsdotter
1729-05-09   Hans   Djäkneboda   Anders Olsson - Cecilia Larsdotter
1729-05-14   Karin   Brednoret   Axel Norbrandt-Nilsson - Kristina Persdotter
1729-05-15   Johan   Skinnarbyn   Olof Klint-Johansson - Anna Bröms-Karlsdotter
1729-05-15   Per   Legdeå   Per Zakrisson - Cherstin Olofsdotter
1729-06-03   Karin   Djäkneboda   Jon Andersson - Karin Olofsdotter
1729-06-22   Anders   Rickleå   Per Håkansson - Anna Jonsdotter
1729-06-28   Kerstin   Rickleå   Per Jonsson - Ingrid Olofsdotter
1729-06-30   Anna Katarina   Ratu   Anders Persson - Ingrid Bryngelsdotter
1729-07-05   Per   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1729-07-10   Margareta   Norum   Nils Polack-Olofsson - Karin Dunder-Persdotter
1729-07-16   Maria   Överklinten   Mårten Jönsson - Anna Ersdotter
1729-08-17   Maria   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1729-08-18   Christopher   Bobacken   Erik Wik-Östensson - Malin Christophersdotter
1729-08-28   Kerstin   Legdeå   Mårten Dunder-Thomasson - Brita Jonsdotter
1729-09-08   Johannes   Prästgården   Johannes Telin - Kristina Burman
1729-09-11   Henrik Laurent   Dalkarlså   Gustaf von Walter - Katarina Margareta Widegren
1729-10-02   Nils   Sjulsmark   Lars Jonsson - Kerstin Persdotter
1729-10-08   Anders   Överklinten   Anders Olofsson - Malin Persdotter
1729-10-22   Kerstin   Ratu   Sven Leman-Persson - Kerstin Hansdotter
1729-10-24   Karin   Skinnarbyn   Johan Norman-Nilsson - Brita Olofsdotter
1729-10-31   Jonas   Sjulsmark   Moses Persson - Karin Larsdotter
1729-11-04   Christopher   Rickleå   Christopher Nilsson - Anna Johansdotter
1729-11-11   Erik   Skinnarbyn   Isak Dahlström-Persson - Malin Ersdotter
1729-11-24   Karin   Ytterklinten   Lars Frisk-Olsson - Lisbeth Jönsdotter
1729-11-25   Maria   Edfastmark   Isak Zakrisson - Anna Persdotter
1729-11-29   Jon   Norum   Per Andersson - Anna Andersdotter
1729-12-13   Brita   Ultervattnet   Anders Hansson - Kerstin Hansdotter
1729-12-14   Margareta   Sikeå   Lars Andersson - Lucia Isaksdotter
1729-12-15   Anna   Edfastmark   Zakris Andersson - Kerstin Hansdotter
1729-12-23   Kerstin   Sikeå   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1729-12-23   Malin   Sikeå   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1729-12-25   Hans   Överklinten   Jakob Lidén - Katarina Bodin
1730-01-03   Maria   Rickleå   Matts Jonsson - Brita Jakobsdotter
1730-01-13   Malin   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1730-01-28   Nils   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1730-02-03   Per   Norum   Jon Kraft-Persson - Kerstin Andersdotter
1730-02-18   Anna   Rickleå   Hans Ränsel-Göransson - Anna Nilsdotter
1730-02-22   Anna   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1730-03-21   Jonas   Ultervattnet   Lars Olofsson - Margareta Olofsdotter
1730-04-13   Anna   Åkullsjön   Lars Stadig-Jonsson - Dordi Wanichsdotter
1730-04-13   Johan   Skinnarbyn   Anders Johansson - Anna Nilsdotter
1730-05-26   Margareta   Sikeå   Anders Persson - Malin Larsdotter
1730-05-27   Jonas   Rickleå   Jon Flasare-Jonsson - Kerstin Persdotter
1730-06-06   Lars   Ultervattnet   Anders Christophersson - Malin Larsdotter
1730-06-08   Christier   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1730-06-08   Lars   Ultervattnet   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1730-06-20   Maria   Junkboda   Anders Andersson - Brita Nilsdotter
1730-07-05   Lars   Ratuvik   Simon Olofsson - Lisbetha Nilsdotter
1730-07-08   Johan   Ivarsboda   Per Tranfeldt-Wanichsson - Karin Johansdotter
1730-07-11   Ingeborg   Skinnarbyn   Anders Sjöman-Olsson - Karin Andersdotter
1730-07-13   Zakris   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Malin Christophersdotter
1730-07-25   Christopher   Ultervattnet   Erik Menlös-Andersson - Märta Christophersdotter
1730-07-26   Jonas   Rickleå   Jon Persson - Ingeborg Nilsdotter
1730-08-11   Malin   Bäck   Per Larsson - Malin Persdotter
1730-08-11   Per   Bäck   Per Larsson - Malin Persdotter
1730-08-22   Christopher   Sikeå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1730-09-03   Lars   Korssjön   Per Larsson - Märeta Eriksdotter
1730-09-11   Jakob   Sjulsmark   Jon Larsson - Karin Jakobsdotter
1730-09-13   Anna   Brednoret   Axel Norbrandt-Nilsson - Kristina Persdotter
1730-09-14   Brita   Överklinten   Jon Johansson - Anna Olofsdotter
1730-09-25   Anna Kristina   Dalkarlså   Gustaf von Walter - Katarina Margareta Widegren
1730-09-27   Anders   Dalkarlså   Anders Skomakare-Johansson - Margareta Olofsdotter
1730-09-27   Olof   Djäkneboda   Jon Andersson - Karin Olofsdotter
1730-10-08   Anna   Åkulla   Christier Ersson - Margareta Larsdotter
1730-10-12   Johan   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1730-10-15   Brita   Edfastmark   Nils Isberg-Larsson - Karin Olofsdotter
1730-10-18   Per   Ultervattnet   Olof Persson - Karin Gabrielsdotter
1730-10-21   Katarina   Rickleå   Anders Nilsson - Anna Olofsdotter
1730-10-25   Nils   Edfastmark   Nils Nilsson - Anna Persdotter
1730-11-01   Anna   Skinnarbyn   Moses Nilsson - Gunilla Jonsdotter
1730-11-07   Karin   Korssjön   Elias Nilsson - Anna Olofsdotter
1730-11-07   Sigrid   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1730-11-11   Zakris   Rickleå   Håkan Lax-Jonsson - Barbro Zakrisdotter
1730-11-19   Johan   Junkboda   Per Tysk-Johansson - Lisbeth Jonsdotter
1730-12-05   Anna   Åkullsjön   Per Jonsson - Anna Olofsdotter
1730-12-08   Arvid   Korssjön   Arvid Arvidsson
1730-12-11   Anna   Åkullsjön   Anders Skiär-Johansson - Anna Andersdotter
1730-12-16   Ingrid   Legdeå   Mårten Dunder-Thomasson - Brita Jonsdotter
1730-12-19   Karin   Sikeå   Lars Andersson - Lucia Isaksdotter
1730-12-20   Olof   Överklinten   Anders Olofsson - Malin Persdotter
1730-12-23   Per   Brednoret   Per Nilsson - Brita Zakrisdotter
1730-12-25   Brita   Djäkneboda   Per Andersson - Karin Johansdotter
1730-12-26   Lars   Sikeå   Jon Larsson - Sara Persdotter
1730-12-30   Jöns   Överklinten   Mårten Jönsson - Anna Ersdotter
1731-00-00   Göran   Rickleå   Hans Ränsel-Göransson - Anna Nilsdotter
1731-01-21   Anders   Ultervattnet   Nils Andersson - Sara Nilsdotter
1731-01-21   Margareta   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1731-01-29   Maria   Bobacken   Erik Wik-Östensson - Malin Christophersdotter
1731-02-07   Karin   Korssjön   Jon Markusson - Brita Jönsdotter
1731-02-13   Per   Rickleå   Christopher Nilsson - Anna Johansdotter
1731-02-15   Kerstin   Öndebyn   Matts From-Johansson - Maria Jakobsdotter
1731-02-23   Karin   Korssjön   Markus Jonsson - Anna Andersdotter
1731-03-13   Cherstin   Ultervattnet   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1731-03-16   Maria   Rickleå   Per Jonsson - Ingrid Olofsdotter
1731-04-03   Ingeborg   Ratu   Sven Leman-Persson - Kerstin Hansdotter
1731-04-05   Karin   Norum   Nils Polack-Olofsson - Karin Dunder-Persdotter
1731-04-19   Magdalena   Skinnarbyn   Isak Dahlström-Persson - Malin Ersdotter
1731-04-26   Johannes   Djäkneboda   Nils Kraft-Zakrisson
1731-04-28   Jakob   Gullmark   Anders Forsberg-Hansson - Malin Jakobsdotter
1731-05-23   Jöns   Ultervattnet   Anders Jönsson - Malin Olofsdotter
1731-06-02   Elsa   Rickleå   Jöns Mårtensson - Anna Hansdotter
1731-06-18   Kerstin   Överklinten   Jakob Lidén - Katarina Bodin
1731-06-29   Lars   Ultervattnet   Nils Larsson - Margareta Nilsdotter
1731-06-29   Per   Legdeå   Per Zakrisson - Cherstin Olofsdotter
1731-07-02   Malin   Sjulsmark   Moses Persson - Karin Larsdotter
1731-07-28   Per   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1731-08-10   Ingeborg   Näs   Nils Lekare-Andersson - Karin Eriksdotter
1731-08-12   Erik   Korssjön   Per Larsson - Märeta Eriksdotter
1731-08-20   Anders   Junkboda   Anders Andersson - Brita Nilsdotter
1731-08-23   Anna   Rickleå   Per Olofsson - Maria Nilsdotter
1731-08-23   Margareta   Rickleå   Per Olofsson - Maria Nilsdotter
1731-08-23   Olof   Rickleå   Anders Nilsson - Anna Olofsdotter
1731-08-27   Olof   Ultervattnet   Anders Hansson - Kerstin Hansdotter
1731-09-04   Malin   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1731-10-02   Karin   Bäck   Lars Stadig-Jonsson - Dordi Wanichsdotter
1731-10-02   Olof   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1731-10-23   Anna   Dalkarlså   Anders Skomakare-Johansson - Margareta Olofsdotter
1731-10-26   Henrik Gustaf   Dalkarlså   Gustaf von Walter - Katarina Margareta Widegren
1731-10-26   Kerstin   Överklinten   Erik Andersson - Karin Hansdotter
1731-12-05   Malin   Åkullsjön   Per Jonsson - Anna Olofsdotter
1731-12-12   Olof   Korssjön   Elias Nilsson - Anna Olofsdotter
1731-12-24   Johan   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Malin Christophersdotter
1732-01-20   Johan   Rickleå   Håkan Lax-Jonsson - Barbro Zakrisdotter
1732-02-08   Maria   Rickleå   Nils Larsson - Karin Persdotter
1732-02-16   Kerstin   Ratuvik   Simon Olofsson - Lisbetha Nilsdotter
1732-02-18   Katarina   Brednoret   Axel Norbrandt-Nilsson - Kristina Persdotter
1732-02-20   Maria   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1732-02-26   Kerstin   Ultervattnet   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1732-03-27   Anders   Bäck   Per Larsson - Malin Persdotter
1732-04-21   Brita   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1732-05-18   Magdalena   Rickleå   Jon Persson - Ingeborg Nilsdotter
1732-05-19   Anders   Dalkarlså   Anders Olofsson - Karin Olofsdotter
1732-05-24   Jonas   Korssjön   Jon Markusson - Brita Jönsdotter
1732-05-31   Brita   Åkullsjön   Anders Skiär-Johansson - Anna Andersdotter
1732-06-12   Ingeborg   Sikeå   Lars Andersson - Lucia Isaksdotter
1732-06-15   Malin   Sikeå   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1732-06-18   Karin   Edfastmark   Nils Isberg-Larsson - Karin Olofsdotter
1732-07-09   Anna   Edfastmark   Nils Nilsson - Anna Persdotter
1732-07-16   Karin   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1732-07-22   Nils   Skinnarbyn   Olof Vacker-Eriksson - Lisbetha Nilsdotter
1732-07-29   Sara   Sikeå   Jon Larsson - Sara Persdotter
1732-08-01   Jon   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1732-08-07   Lars   Skinnarbyn   Moses Nilsson - Gunilla Jonsdotter
1732-09-02   Olof   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1732-09-11   Kerstin   Ratu   Erik Jakobsson - Malin Michaelsdotter
1732-10-02   Mårten   Edfastmark   Anders Mårtensson - Margareta Larsdotter
1732-10-13   Erikus   Prästgården   Johannes Telin - Kristina Burman
1732-11-09   Malin   Rickleå   Jöns Mårtensson - Anna Hansdotter
1732-12-14   Karin   Rickleå   Daniel Stoltz-Hansson - Ingeborg Christophersdotter
1732-12-24   Maria   Bobacken   Erik Wik-Östensson - Malin Christophersdotter
1732-12-28   Karin   Ultervattnet   Hans Hansson - Märeta Ersdotter
1732-12-30   Maria   Gullmark   Anders Forsberg-Hansson - Malin Jakobsdotter
1733-00-00   Karin   Dalkarlså   Anders Persson - Brita Andersdotter
1733-00-00   Katarina   Sjulsmark   Jon Larsson - Karin Jakobsdotter
1733-01-20   Zakris   Edfastmark   Zakris Andersson - Kerstin Hansdotter
1733-02-01   Katarina Charlotta   Dalkarlså   Gustaf von Walter - Katarina Margareta Widegren
1733-02-14   Johannes   Öndebyn   Jon Johansson
1733-02-25   Anders   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1733-02-27   Maria   Norum   Jon Kraft-Persson - Kerstin Andersdotter
1733-02-27   Nils   Norum   Nils Polack-Olofsson - Karin Dunder-Persdotter
1733-02-28   Anders   Korssjön   Per Larsson - Märeta Eriksdotter
1733-02-28   Olof   Djäkneboda   Anders Olsson - Cecilia Larsdotter
1733-03-10   Maria   Åkullsjön   Per Jonsson - Anna Olofsdotter
1733-04-05   Karin   Rickleå   Johan Lekatt
1733-04-19   Nils   Ivarsboda   Per Tranfeldt-Wanichsson - Karin Johansdotter
1733-05-07   Hans   Ratu   Sven Leman-Persson - Kerstin Hansdotter
1733-05-17   Kerstin   Legdeå   Mårten Dunder-Thomasson - Brita Jonsdotter
1733-05-18   Per   Norum   Per Andersson - Anna Andersdotter
1733-05-24   Maria   Öndebyn   Matts From-Johansson - Maria Jakobsdotter
1733-06-28   Anna   Näs   Nils Lekare-Andersson - Karin Eriksdotter
1733-07-01   Isak   Ultervattnet   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1733-07-12   Zakris   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1733-07-17   Anders   Gullmark   Anders Sjöman-Olsson - Karin Andersdotter
1733-07-19   Lars   Sikeå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1733-08-05   Olof   Dalkarlså   Christier Olofsson - Elsa Eriksdotter
1733-08-10   Sara   Ultervattnet   Olof Persson - Karin Gabrielsdotter
1733-09-02   Lisbetha   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1733-09-03   Brita   Djäkneboda   Anders Andersson - Elsa Olofsdotter
1733-09-11   Kerstin   Ultervattnet   Anders Jönsson - Malin Olofsdotter
1733-09-18   Erik   Näs   Olof Vacker-Eriksson - Lisbetha Nilsdotter
1733-09-19   Jakob   Överklinten   Jakob Lidén - Katarina Bodin
1733-09-20   Erik   Överklinten   Anders Olofsson - Malin Persdotter
1733-09-25   Ericus   Skinnarbyn   Petrus Sundberg
1733-09-26   Erik   Ytterklinten   Erik Andersson - Karin Hansdotter
1733-10-01   Margareta   Dalkarlså   Anders Skomakare-Johansson - Margareta Olofsdotter
1733-10-06   Anna Kristina   Skinnarbyn   Olof Klint-Johansson - Anna Bröms-Karlsdotter
1733-10-07   Anders   Korssjön   Markus Jonsson - Anna Andersdotter
1733-10-09   Anders   Ultervattnet   Erik Menlös-Andersson - Märta Christophersdotter
1733-10-09   Lars   Ultervattnet   Per Bratt-Larsson - Maria Zakrisdotter
1733-10-10   Brita   Bäck   Lars Stadig-Jonsson - Dordi Wanichsdotter
1733-10-17   Karin   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1733-10-25   Olof   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1733-10-28   Magdalena   Åkullsjön   Anders Skiär-Johansson - Anna Andersdotter
1733-11-04   Kerstin   Skinnarbyn   Moses Nilsson - Gunilla Jonsdotter
1733-11-08   Jöns   Ultervattnet   Lars Olofsson - Margareta Olofsdotter
1733-11-11   Lars   Edfastmark   Anders Mårtensson - Margareta Larsdotter
1733-11-22   Per   Sikeå   Jon Larsson - Sara Persdotter
1733-11-23   Karin   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1733-11-28   Nils   Ultervattnet   Nils Andersson - Sara Nilsdotter
1733-11-30   Ingeborg   Ultervattnet   Anders Hansson - Kerstin Hansdotter
1733-12-05   Nils   Rickleå   Hans Ränsel-Göransson - Anna Nilsdotter
1733-12-16   Elsa   Överklinten   Mårten Jönsson - Anna Ersdotter
1733-12-20   Margareta   Korssjön   Elias Nilsson - Anna Olofsdotter
1733-12-24   Margareta   Sikeå   Lars Andersson - Lucia Isaksdotter
1733-12-24   Maria   Korssjön   Jon Markusson - Brita Jönsdotter
1733-12-26   Malin   Rickleå   Daniel Stoltz-Hansson - Ingeborg Christophersdotter
1734-01-19   Per   Rickleå   Jon Flasare-Jonsson - Kerstin Persdotter
1734-01-27   Maria   Ratuvik   Simon Olofsson - Lisbetha Nilsdotter
1734-02-22   Brita   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Anna Jonsdotter
1734-03-10   Malin   Ultervattnet   Olof Christophersson - Margareta Olofsdotter
1734-03-11   Lisbetha   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1734-03-12   Per   Dalkarlså   Anders Persson - Brita Andersdotter
1734-03-16   Anna   Djäkneboda   Jon Andersson - Karin Olofsdotter
1734-04-04   Malin   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1734-04-05   Anders   Dalkarlså   Jonas Singmark - Brita Bodin-Olofsdotter
1734-04-11   Per   Åkullsjön   Per Jonsson - Anna Olofsdotter
1734-05-11   Anna   Korssjön   Per Larsson - Märeta Eriksdotter
1734-06-22   Maria   Edfastmark   Nils Nilsson - Anna Persdotter
1734-08-17   Johan   Dalkarlså   Mårten Johansson
1734-08-17   Per   Öndebyn   Per Dunder-Persson - Kerstin Eriksdotter
1734-08-28   Brita   Norum   Zakris Lohm-Olsson - Margareta Andersdotter
1734-09-07   Nils   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1734-09-09   Anna   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1734-09-12   Brita   Ytterklinten   Jon Thomasson - Malin Kruus-Olofsdotter
1734-09-13   Lars   Sikeå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1734-10-01   Malin   Rickleå   Jöns Mårtensson - Anna Hansdotter
1734-10-07   Per   Rickleå   Hans Persson - Margareta Persdotter
1734-10-11   Nils   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1734-10-24   Anna   Ultervattnet   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1734-11-05   Arvid   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1734-11-06   Brita   Sikeå   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1734-12-01   Anna   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1734-12-14   Anna   Brednoret   Per Nilsson - Brita Zakrisdotter
1734-12-17   Anders   Djäkneboda   Per Andersson - Karin Johansdotter
1735   Isak   Sikeå   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1735-01-28   Jakob Ludvig   Skinnarbyn   Gustaf von Walter - Katarina Margareta Widegren
1735-02-06   Malin   Överklinten   Erik Andersson - Karin Hansdotter
1735-02-11   Lars   Edfastmark   Nils Isberg-Larsson - Karin Olofsdotter
1735-02-16   Brita   Ratuvik   Simon Olofsson - Lisbetha Nilsdotter
1735-03-09   Malin   Junkboda   Anders Andersson - Brita Nilsdotter
1735-03-12   Per   Rickleå   Per Jonsson - Ingrid Olofsdotter
1735-03-18   Anders   Ivarsboda   Per Tranfeldt-Wanichsson - Karin Johansdotter
1735-03-18   Ingeborg   Ytterklinten   Anders Ersson - Magdalena Larsdotter
1735-03-28   Anna   Dalkarlså   Christier Olofsson - Elsa Eriksdotter
1735-04-14   Katarina   Ivarsboda   Per Andersson - Brita Zakrisdotter
1735-04-19   Abraham Nikolaus   Prästgården   Johannes Telin - Kristina Burman
1735-05-07   Maria   Skinnarbyn   Per Johansson
1735-06-20   Elsa   Dalkarlså   Anders Persson - Brita Andersdotter
1735-07-06   Olof   Ultervattnet   Olof Christophersson - Margareta Olofsdotter
1735-07-14   Anna   Ultervattnet   Anders Hansson - Kerstin Hansdotter
1735-07-22   Olof   Rickleå   Lars Ångerman-Olofsson - Katarina Nilsdotter
1735-07-25   Margareta   Åkulla   Christier Ersson - Margareta Larsdotter
1735-07-27   Karl   Överklinten   Jakob Lidén - Katarina Bodin
1735-08-09   Anna   Djäkneboda   Nils Kraft-Zakrisson - Anna Jonsdotter
1735-08-17   Anna   Rickleå   Daniel Stoltz-Hansson - Ingeborg Christophersdotter
1735-08-17   Hans   Ultervattnet   Nils Andersson - Sara Nilsdotter
1735-08-22   Ingeborg   Korssjön   Per Larsson - Märeta Eriksdotter
1735-09-08   Brita   Rickleå   Christopher Nilsson - Malin Olofsdotter
1735-09-12   Jonas   Legdeå   Mårten Dunder-Thomasson - Brita Jonsdotter
1735-10-06   Olof   Rickleå   Jon Persson - Ingeborg Nilsdotter
1735-10-07   Lars   Ultervattnet   Lars Olofsson - Margareta Olofsdotter
1735-10-07   Malin   Öndebyn   Matts From-Johansson - Maria Jakobsdotter
1735-10-10   Anna   Överklinten   Jon Johansson - Anna Olofsdotter
1735-10-12   Anna   Junkboda   Per Tysk-Johansson - Lisbeth Jonsdotter
1735-10-12   Kristina   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1735-11-08   Johannes   Sjulsmark   Moses Persson - Karin Larsdotter
1735-11-20   Malin   Skinnarbyn   Olof Klint-Johansson - Anna Bröms-Karlsdotter
1735-11-23   Anders   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1735-11-25   Brita   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1735-12-08   Per   Rickleå   Hans Persson - Margareta Persdotter
1735-12-13   Anders   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Malin Christophersdotter
1735-12-19   Anna   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1736-00-00   Jonas   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1736-00-00   Katarina   Rickleå   Håkan Lax-Jonsson - Barbro Zakrisdotter
1736-01-01   Thomas   Ytterklinten   Jon Thomasson - Malin Kruus-Olofsdotter
1736-01-06   Kerstin   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1736-02-08   Malin   Norum   Jon Kraft-Persson - Kerstin Andersdotter
1736-02-16   Maria   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1736-03-05   Brita   Näs   Olof Vacker-Eriksson - Lisbetha Nilsdotter
1736-03-07   Jon   Korssjön   Markus Jonsson - Anna Andersdotter
1736-03-23   Per   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1736-04-14   Brita   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1736-05-12   Sigrid   Skinnarbyn   Olof Nilsson
1736-05-29   Kerstin   Ivarsboda   Per Andersson - Brita Zakrisdotter
1736-06-09   Malin   Ultervattnet   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1736-06-11   Lars   Ultervattnet   Per Bratt-Larsson - Maria Zakrisdotter
1736-06-12   Margareta   Ratu   Erik Jakobsson - Malin Michaelsdotter
1736-06-22   Lars   Ytterklinten   Anders Ersson - Magdalena Larsdotter
1736-07-12   Brita   Rickleå   Jöns Mårtensson - Anna Hansdotter
1736-07-25   Brita   Dalkarlså   Anders Persson - Brita Andersdotter
1736-08-17   Per   Åkullsjön   Johan Frimodig-Nilsson - Karin Wanichsdotter
1736-09-24   Anna   Rickleå   Hans Ränsel-Göransson - Anna Nilsdotter
1736-09-24   Zakris   Norum   Per Andersson - Anna Andersdotter
1736-10-11   Jonas   Bäck   Lars Stadig-Jonsson - Dordi Wanichsdotter
1736-10-26   Jonas   Sjulsmark   Jon Larsson - Karin Jakobsdotter
1736-11-14   Brita   Korssjön   Olof Frimodig-Larsson - Karin Persdotter
1736-11-14   Lorentz   Dalkarlså   Gustaf von Walter - Katarina Margareta Widegren
1736-11-27   Olof   Ultervattnet   Erik Menlös-Andersson - Märta Christophersdotter
1736-11-30   Lars   Åkulla   Christier Ersson - Margareta Larsdotter
1736-12-09   Elsa   Edfastmark   Anders Mårtensson - Margareta Larsdotter
1736-12-09   Erik   Legdeå   Per Dunder-Persson - Kerstin Eriksdotter
1736-12-09   Nils   Rickleå   Lars Ångerman-Olofsson - Katarina Nilsdotter
1736-12-16   Erik   Korssjön   Per Larsson - Märeta Eriksdotter
1736-12-24   Brita   Ultervattnet   Anders Jönsson - Malin Olofsdotter
1736-12-24   Lisbetha   Rickleå   Jon Persson - Ingeborg Nilsdotter
1737-00-00   Daniel   Ultervattnet   Erik Menlös-Andersson - Märta Christophersdotter
1737-01-06   Maria   Ivarsboda   Lars Håkansson - Maria Andersdotter
1737-01-30   Anders   Djäkneboda   Jon Andersson - Karin Olofsdotter
1737-02-01   Karin   Ultervattnet   Anders Stefansson - Margareta Nilsdotter
1737-02-11   Göran   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1737-02-11   Kerstin   Djäkneboda   Per Andersson - Karin Johansdotter
1737-02-17   Lars   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1737-03-04   Per   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Anna Jonsdotter
1737-03-12   Nils   Skinnarbyn   Lisbetha Andersdotter
1737-03-13   Lars   Rickleå   Jon Flasare-Jonsson - Kerstin Persdotter
1737-03-13   Nils   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Malin Christophersdotter
1737-03-13   Per   Ultervattnet   Östen Menlös-Persson - Karin Nilsdotter
1737-04-03   Anna   Ultervattnet   Nils Andersson - Sara Nilsdotter
1737-04-07   Nils   Edfastmark   Nils Nilsson - Anna Persdotter
1737-04-08   Olof   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1737-04-22   Maria   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1737-06-08   Zakris   Jomark   Hans Persson - Margareta Persdotter
1737-06-19   Maria   Ratuvik   Simon Olofsson - Lisbetha Nilsdotter
1737-07-20   Olof   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1737-07-21   Anna Brita   Dalkarlså   Jonas Singmark - Brita Bodin-Olofsdotter
1737-07-24   Petrus   Skinnarbyn   Nils Klingström - Katarina Umin
1737-07-25   Lisbetha   Bobacken   Matts Eriksson - Kerstin Andersdotter
1737-07-25   Malin   Rickleå   Daniel Stoltz-Hansson - Ingeborg Christophersdotter
1737-07-31   Zakris   Ultervattnet   Per Bratt-Larsson - Maria Zakrisdotter
1737-08-09   Malin   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1737-08-14   Anna   Gullmark   Anders Sjöman-Olsson - Karin Andersdotter
1737-09-10   Anders   Sikeå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1737-09-14   Brita   Ivarsboda   Per Andersson - Brita Zakrisdotter
1737-09-15   Anders   Rickleå   Håkan Lax-Jonsson - Barbro Zakrisdotter
1737-09-30   Jonas   Junkboda   Per Tysk-Johansson - Lisbeth Jonsdotter
1737-10-07   Maria   Ultervattnet   Lars Olofsson - Barbro Persdotter
1737-10-09   Jakob   Öndebyn   Matts From-Johansson - Maria Jakobsdotter
1737-10-12   Per   Överklinten   Mårten Humbla-Johansson - Ingrid Persdotter
1737-10-13   Margareta   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1737-10-17   Lars   Sjulsmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1737-11-19   Lars   Rickleå   Christopher Nilsson - Malin Olofsdotter
1737-11-20   Anna   Edfastmark   Nils Isberg-Larsson - Karin Olofsdotter
1737-12-00   Anna   Edfastmark   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1737-12-09   Anna   Ultervattnet   Olof Klint-Johansson - Anna Bröms-Karlsdotter
1737-12-14   Lars   Sikeå   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1737-12-22   Anders   Ultervattnet   Anders Hansson - Kerstin Hansdotter
1738-00-00   Anders   Dalkarlså   Anders Skomakare-Johansson - Margareta Olofsdotter
1738-00-00   Lars   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Anna Jonsdotter
1738-01-02   Nils   Junkboda   Anders Andersson - Brita Nilsdotter
1738-01-21   Erik   Dalkarlså   Christier Olofsson - Elsa Eriksdotter
1738-03-05   Johan   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1738-03-07   Lars   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1738-03-12   Anna   Korssjön   Markus Jonsson - Anna Andersdotter
1738-03-13   Karin   Ivarsboda   Zakris Lohm-Olsson - Margareta Andersdotter
1738-03-14   Markus   Skinnarbyn   Johan Sundström - Kristina Katarina Regina Lind
1738-03-19   Christier   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1738-04-08   Maria   Norum   Olof Håkansson - Anna Andersdotter
1738-04-14   Brita   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1738-05-04   Anna Kristina   Dalkarlså   Johan Rönnbäck-Sandman - Margareta Olofsdotter
1738-05-04   Olof   Rickleå   Lars Ångerman-Olofsson - Katarina Nilsdotter
1738-05-19   Anna   Överklinten   Erik Olofsson - Kerstin Mårtensdotter
1738-05-21   Lars   Bäck   Lars Stadig-Jonsson - Dordi Wanichsdotter
1738-06-06   Erik   Korssjön   Per Larsson - Märeta Eriksdotter
1738-06-21   Anna   Överklinten   Jakob Lidén - Katarina Bodin
1738-06-21   Hans   Överklinten   Jakob Lidén - Katarina Bodin
1738-07-18   Malin   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1738-07-22   Brita   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Malin Christophersdotter
1738-08-08   Katarina   Skinnarbyn   Isak Dahlström-Persson - Malin Ersdotter
1738-08-09   Anders   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1738-08-11   Anders   Legdeå   Per Dunder-Persson - Kerstin Eriksdotter
1738-08-11   Lars   Edfastmark   Anders Mårtensson - Margareta Larsdotter
1738-08-15   Wanich   Ivarsboda   Per Tranfeldt-Wanichsson - Karin Johansdotter
1738-08-27   Mårten   Rickleå   Jöns Mårtensson - Anna Hansdotter
1738-08-28   Ingeborg   Öndebyn   Olof Stryk-Persson - Margareta Olofsdotter
1738-08-30   Zakris   Djäkneboda   Nils Kraft-Zakrisson - Anna Jonsdotter
1738-10-04   Margareta   Dalkarlså   Hans Willskytt-Andersson - Anna Östensdotter
1738-10-06   Anders   Jomark   Hans Persson - Margareta Persdotter
1738-10-15   Katarina   Åkulla   Christier Ersson - Margareta Larsdotter
1738-11-02   Magdalena   Bobacken   Matts Eriksson - Kerstin Andersdotter
1738-11-10   Johan   Öndebyn   Hans Johansson - Malin Andersdotter
1738-11-11   Anders   Ivarsboda   Per Andersson - Brita Zakrisdotter
1738-11-15   Margareta   Ultervattnet   Östen Menlös-Persson - Karin Nilsdotter
1738-12-10   Erik   Överklinten   Erik Andersson - Karin Hansdotter
1738-12-10   Zakris   Sikeå   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1738-12-23   Anna   Korssjön   Elias Nilsson - Ingrid Hansdotter
1738-12-24   Sigrid   Ultervattnet   Lars Olofsson - Barbro Persdotter
1739-00-00   Anders   Norum   Jon Kraft-Persson - Kerstin Andersdotter
1739-00-00   Brita   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1739-01-03   Justina   Sikeå   Anders Leman-Larsson - Anna Gabrielsdotter
1739-01-09   Olof   Sjulsmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1739-01-09   Per   Sikeå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1739-02-21   Anna   Överklinten   Jon Johansson - Anna Olofsdotter
1739-02-21   Maria   Ratuvik   Simon Olofsson - Lisbetha Nilsdotter
1739-03-04   Margareta   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1739-03-07   Olof   Ytterklinten   Jon Thomasson - Malin Kruus-Olofsdotter
1739-03-10   Anders   Rickleå   Johan Klingström-Andersson - Elisabet Fattenborg
1739-03-31   Per   Rickleå   Håkan Lax-Jonsson - Barbro Zakrisdotter
1739-05-12   Anna   Sikeå   Jon Larsson - Sara Persdotter
1739-05-18   Jonas   Edfastmark   Nils Nilsson - Anna Persdotter
1739-06-04   Hans   Skinnarbyn   Johan Olsson
1739-06-04   Maria   Edfastmark   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1739-07-14   Lisbetha   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1739-08-03   Anna   Skinnarbyn   Nils Klingström - Katarina Umin
1739-08-03   Katarina   Skinnarbyn   Nils Klingström - Katarina Umin
1739-08-09   Isak   Ytterklinten   Anders Ersson - Magdalena Larsdotter
1739-08-10   Nils   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1739-08-10   Per   Ultervattnet   Nils Andersson - Sara Nilsdotter
1739-08-14   Moses   Skinnarbyn   Lisbetha Andersdotter
1739-08-17   Anders   Ivarsboda   Lars Håkansson - Maria Andersdotter
1739-08-27   Malin   Ratu   Nils Andersson - Ingrid Jonsdotter
1739-09-01   Nils   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1739-10-06   Jakob   Överklinten   Jakob Lidén - Katarina Bodin
1739-10-17   Lars   Överklinten   Olof Olsson - Margareta Larsdotter
1739-10-21   Anders   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1739-11-03   Magdalena   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Malin Christophersdotter
1739-11-16   Johan   Överklinten   Johan Frimodig-Nilsson - Karin Wanichsdotter
1739-11-21   Nils   Korssjön   Elias Nilsson - Ingrid Hansdotter
1739-11-23   Cherstin   Rickleå   Daniel Stoltz-Hansson - Ingeborg Christophersdotter
1739-12-01   Christopher   Rickleå   Christopher Nilsson - Malin Olofsdotter
1739-12-07   Jonas   Junkboda   Anders Andersson - Brita Nilsdotter
1740-00-00   Maria   Bobacken   Per Olofsson - Lucia Olofsdotter
1740-00-00   Zakris   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Anna Jonsdotter
1740-01-05   Ingeborg   Legdeå   Per Dunder-Persson - Kerstin Eriksdotter
1740-01-08   Karin   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1740-01-27   Anna   Överklinten   Erik Olofsson - Kerstin Mårtensdotter
1740-01-31   Kristina   Djäkneboda   Jon Andersson - Karin Olofsdotter
1740-02-09   Magdalena   Korssjön   Markus Jonsson - Anna Andersdotter
1740-02-10   Zakris   Bäck   Lars Stadig-Jonsson - Dordi Wanichsdotter
1740-02-13   Maria   Sikeå   Johan Rönnbäck-Sandman - Margareta Olofsdotter
1740-02-25   Per   Ultervattnet   Per Bratt-Larsson - Maria Zakrisdotter
1740-03-01   Anders   Rickleå   Jon Flasare-Jonsson - Kerstin Persdotter
1740-05-06   Christopher   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1740-05-13   Kerstin   Ivarsboda   Per Andersson - Brita Zakrisdotter
1740-06-06   Karin   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1740-06-08   Anna   Rickleå   Johan Klingström-Andersson - Elisabet Fattenborg
1740-06-09   Jakob   Sjulsmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1740-07-02   Anders   Sikeå   Lars Andersson - Anna Hansdotter
1740-07-03   Johan   Skinnarbyn   Johan Sundström - Kristina Katarina Regina Lind
1740-08-30   Erik   Bygdeå   Jonas Degert - Anna Norman
1740-08-31   Malin   Ultervattnet   Östen Menlös-Persson - Karin Nilsdotter
1740-09-19   Ingeborg   Ultervattnet   Anders Hansson - Kerstin Hansdotter
1740-10-05   Hans   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1740-10-27   Nils   Överklinten   Erik Andersson - Karin Hansdotter
1740-11-02   Nils   Korssjön   Elias Nilsson - Ingrid Hansdotter
1740-11-16   Anders   Ratu   Olof Leman-Andersson - Anna Degerman
1740-11-20   Hans   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1740-11-25   Hans   Rickleå   Jöns Mårtensson - Anna Hansdotter
1740-12-23   Anna   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1740-12-26   Brita   Junkboda   Lars Olofsson - Katarina Forsberg
1740-12-27   Maria   Ultervattnet   Nils Andersson - Sara Nilsdotter
1740-12-27   Per   Ultervattnet   Nils Andersson - Sara Nilsdotter
1741-00-00   Kerstin   Ivarsboda   Per Tranfeldt-Wanichsson - Karin Johansdotter
1741-01-02   Anders   Öndebyn   Hans Johansson - Malin Andersdotter
1741-01-16   Zakris   Jomark   Hans Persson - Margareta Persdotter
1741-02-01   Barbro   Kyrkostaden   Jonas Singmark - Brita Bodin-Olofsdotter
1741-02-21   Malin   Överklinten   Lars Nilsson - Malin Jonsdotter
1741-03-10   Lars   Dalkarlså   Christier Olofsson - Elsa Eriksdotter
1741-04-02   Lars   Skinnarbyn   Anders Leman-Larsson - Anna Gabrielsdotter
1741-04-21   Jonas   Gullmark   Olof Söderberg
1741-05-07   Nils   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1741-06-21   Margareta   Rickleå   Håkan Lax-Jonsson - Barbro Zakrisdotter
1741-07-23   Margareta   Sikeå   Lars Andersson - Anna Hansdotter
1741-07-27   Anna   Norum   Olof Håkansson - Anna Andersdotter
1741-07-29   Anders   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1741-09-16   Olof   Näs   Per Olofsson - Magdalena Olofsdotter
1741-09-26   Olof   Ultervattnet   Anders Jönsson - Malin Olofsdotter
1741-10-05   Nils   Rickleå   Johan Klingström-Andersson - Elisabet Fattenborg
1741-10-21   Karin   Djäkneboda   Per Andersson - Karin Johansdotter
1741-10-29   Katarina   Edfastmark   Nils Edström - Anna Jonsdotter
1741-10-29   Simon Petrus   Kyrkostaden   Östen Flank-Simonsson - Malin Östensdotter
1741-11-03   Lars   Junkboda   Isak Larsson - Brita Nilsdotter
1741-11-06   Anders   Korssjön   Markus Jonsson - Anna Andersdotter
1741-11-11   Kerstin   Edfastmark   Nils Nilsson - Anna Persdotter
1741-11-21   Anna   Ivarsboda   Lars Håkansson - Maria Andersdotter
1741-11-21   Ingeborg   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1741-12-12   Brita   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1742-00-00   Anders   Rickleå   Jöns Mårtensson - Anna Hansdotter
1742-00-00   Erik   Överklinten   Erik Olofsson - Kerstin Mårtensdotter
1742-00-00   Lisa   Bygdeå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1742-01-11   Anders   Rickleå   Anders Nilsson - Anna Olofsdotter
1742-01-22   Casper   Dalkarlså   Gustaf von Walter - Katarina Margareta Widegren
1742-01-29   Katarina   Rickleå   Olof Hansson - Karin Nilsdotter
1742-02-02   Sara   Ultervattnet   Nils Andersson - Sara Nilsdotter
1742-02-05   Petrus   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1742-02-13   Nils   Sjulsmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1742-02-15   Anna   Ultervattnet   Anders Stefansson - Margareta Nilsdotter
1742-02-22   Per   Skinnarbyn   Olof Stryk-Persson - Margareta Olofsdotter
1742-03-05   Per   Sikeå   Anders Ersson - Magdalena Larsdotter
1742-03-06   Zakris   Ivarsboda   Per Andersson - Brita Zakrisdotter
1742-04-09   Anders   Ultervattnet   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1742-05-15   Axel   Skinnarbyn   Axel Norbrandt-Nilsson - Kristina Persdotter
1742-05-15   Margareta   Skinnarbyn   Axel Norbrandt-Nilsson - Kristina Persdotter
1742-05-20   Malin   Edfastmark   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1742-06-24   Kristina   Korssjön   Elias Nilsson - Ingrid Hansdotter
1742-08-14   Cherstin   Jomark   Hans Persson - Margareta Persdotter
1742-08-21   Wanich   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Anna Jonsdotter
1742-09-10   Erik   Skinnarbyn   Johan Sundström - Kristina Katarina Regina Lind
1742-09-26   Maria   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1742-09-29   Olof   Bobacken   Per Olofsson - Lucia Olofsdotter
1742-10-26   Mikael   Ratu   Erik Jakobsson - Malin Michaelsdotter
1742-11-14   Anders   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1742-11-16   Barbro   Ultervattnet   Lars Olofsson - Barbro Persdotter
1742-11-16   Maria   Ultervattnet   Lars Olofsson - Barbro Persdotter
1742-12-04   Kristina   Öndebyn   Hans Johansson - Malin Andersdotter
1742-12-30   Elisabet   Junkboda   Per Tysk-Johansson - Lisbeth Jonsdotter
1743-00-00   Magdalena   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1743-00-00   Olof   Bygdeå   Östen Flank-Simonsson - Malin Östensdotter
1743-01-25   Johan   Rickleå   Johan Klingström-Andersson - Elisabet Fattenborg
1743-02-13   Margareta   Norum   Karl Lohm-Mårtensson - Karin Håkansdotter
1743-03-20   Jonas   Norum   Jon Kraft-Persson - Kerstin Andersdotter
1743-03-23   Elisabet   Bobacken   Matts Eriksson - Kerstin Andersdotter
1743-04-20   Katarina   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1743-04-20   Katarina   Ultervattnet   Anders Stefansson - Margareta Nilsdotter
1743-04-20   Per   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1743-06-17   Margareta   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1743-06-25   Katarina   Överklinten   Olof Olsson - Margareta Larsdotter
1743-06-27   Per   Bäck   Jonas Stadig-Persson - Malin Isaksdotter
1743-07-25   Nils   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1743-09-16   Lars   Skinnarbyn   Erik Hellberg - Elisabet Eriksdotter
1743-09-26   Magdalena   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1743-11-13   Johan   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1743-11-30   Per   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Magdalena Persdotter
1743-12-16   Maria   Korssjön   Per Larsson - Märeta Eriksdotter
1744-00-00   Fredrik   Skinnarbyn   Johan Sundström - Kristina Katarina Regina Lind
1744-00-00   Katarina   Ivarsboda   Lars Håkansson - Maria Andersdotter
1744-01-05   Olof   Bobacken   Per Olofsson - Lucia Olofsdotter
1744-01-12   Hans   Edfastmark   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1744-01-19   Eva   Bygdeå   Jonas Singmark - Brita Bodin-Olofsdotter
1744-04-08   Olai   Rickleå   Johan Klingström-Andersson - Elisabet Fattenborg
1744-04-19   Katarina   Näs   Per Olofsson - Magdalena Olofsdotter
1744-04-30   Margareta   Rickleå   Christopher Nilsson - Malin Olofsdotter
1744-05-19   Annika   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1744-06-05   Olof   Skinnarbyn   Olof Stryk-Persson - Margareta Olofsdotter
1744-06-25   Anna   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1744-07-11   Magdalena   Junkboda   Lars Olofsson - Katarina Forsberg
1744-07-26   Brita   Norum   Olof Håkansson - Anna Andersdotter
1744-08-26   Hans   Korssjön   Elias Nilsson - Ingrid Hansdotter
1744-08-27   Brita   Junkboda   Isak Larsson - Brita Nilsdotter
1744-08-28   Brita   Ultervattnet   Anders Stefansson - Margareta Nilsdotter
1744-08-28   Östen   Sikeå   Östen Flank-Simonsson - Malin Östensdotter
1744-10-06   Magdalena   Sjulsmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1744-10-07   Jonas   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1744-11-04   Brita   Skinnarbyn   Nils Klingström - Katarina Umin
1744-11-04   Kristina   Skinnarbyn   Nils Klingström - Katarina Umin
1744-11-18   Per   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1744-12-01   Lars   Överklinten   Erik Larsson - Karin Johansdotter
1744-12-10   Fredrik   Bygdeå   Georg Fredrik Böckelman - Anna Lagerbom
1744-12-27   Per   Ivarsboda   Anders Håkansson - Brita Zakrisdotter
1745-00-00   Olof   Ultervattnet   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1745-01-15   Maria   Sikeå   Anders Ersson - Magdalena Larsdotter
1745-01-22   Christier   Djäkneboda   Anders Christiersson - Anna Jonsdotter
1745-01-27   Hans   Bygdeå   Hans Ränsel-Göransson - Anna Nilsdotter
1745-02-04   Sara   Överklinten   Lars Nilsson - Malin Jonsdotter
1745-02-08   Jöns   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1745-02-10   Hans   Rickleå   Nils Hansson - Brita Persdotter
1745-02-23   Anna   Skinnarbyn   Erik Hellberg - Elisabet Eriksdotter
1745-02-24   Jakob   Rickleå   Lars Ångerman-Olofsson - Katarina Nilsdotter
1745-03-05   Isak   Bäck   Jonas Stadig-Persson - Malin Isaksdotter
1745-03-16   Anna Kristina   Överklinten   Jakob Lidén - Katarina Bodin
1745-03-17   Christopher   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1745-03-20   Peter   Rickleå   Nils Stoltenström
1745-04-02   Katarina   Rickleå   Matts Dahlman-Nilsson - Anna Andersdotter
1745-04-14   Johan   Skinnarbyn   Isak Herrman - Karin Larsdotter
1745-05-08   Malin   Överklinten   Olof Olsson - Margareta Larsdotter
1745-05-26   Magdalena   Sikeå   Per Högmodig-Larsson - Anna Hansdotter
1745-05-29   Anna   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1745-05-29   Olof   Rickleå   Johan Klingström-Andersson - Elisabet Fattenborg
1745-06-02   Maria   Djäkneboda   Lisbetha Andersdotter
1745-06-18   Karin   Rickleå   Göran Arvidsson - Anna Olofsdotter
1745-07-03   Per   Rickleå   Olof Flasare-Persson - Anna Johansdotter
1745-07-11   Katarina   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Magdalena Persdotter
1745-07-20   Per   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1745-08-08   Jonas   Jomark   Hans Persson - Margareta Persdotter
1745-08-09   Katarina   Sjulsmark   Per Mosesson - Anna Olofsdotter
1745-08-13   Hans   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1745-09-12   Anders   Sikeå   Östen Flank-Simonsson - Malin Östensdotter
1745-09-22   Anna   Edfastmark   Per Silfver-Dalman - Kerstin Nilsdotter
1745-09-24   Christopher   Rickleå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1745-09-26   Lars   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1745-10-07   Katarina Maria   Skinnarbyn   Anders Degerström - Maria Lidenia
1745-10-17   Jöns   Edfastmark   Anders Mårtensson - Margareta Larsdotter
1745-10-20   Karl   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1745-11-01   Kerstin   Ultervattnet   Anders Jonsson - Malin Zakrisdotter
1745-11-12   Margareta   Edfastmark   Nils Nilsson - Anna Persdotter
1745-11-14   Malin   Edfastmark   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1745-11-17   Kerstin   Sikeå   Anders Zakrisson - Anna Olofsdotter
1745-12-16   Stefan   Ultervattnet   Anders Stefansson - Margareta Nilsdotter
1745-12-25   Brita   Dalkarlså   Christier Olofsson - Elsa Eriksdotter
1746-00-00   Abraham   Djäkneboda   Jon Andersson - Karin Olofsdotter
1746-01-05   Nils   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Margareta Nilsdotter
1746-01-17   Magdalena   Bäck   Per Järf-Andersson - Kerstin Olofsdotter
1746-01-18   Maria   Klinten   Clemens Larsson - Maria Bengtsdotter
1746-01-28   Magdalena   Öndebyn   Johan Andersson - Anna Nilsdotter
1746-02-09   Anders   Sjulsmark   Olof Andersson - Katarina Roslander-Johansdotter
1746-03-03   Kerstin   Norum   Olof Håkansson - Anna Andersdotter
1746-03-17   Nils   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1746-03-22   Håkan   Ivarsboda   Anders Håkansson - Brita Zakrisdotter
1746-04-01   Magdalena   Ultervattnet   Per Isaksson - Karin Nilsdotter
1746-04-02   Erik   Ratu   Erik Jakobsson - Malin Michaelsdotter
1746-04-18   Anna   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1746-04-21   Katarina   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1746-05-11   Anders   Bobacken   Matts Eriksson - Kerstin Andersdotter
1746-06-06   Anna   Rickleå   Nils Hansson - Brita Persdotter
1746-06-07   Johan   Bobacken   Per Eriksson - Brita Thun-Olofsdotter
1746-06-12   Magdalena   Rickleå   Matts Dahlman-Nilsson - Anna Andersdotter
1746-07-01   Per   Ivarsboda   Lars Håkansson - Maria Andersdotter
1746-07-04   Jon   Överklinten   Lars Nilsson - Malin Jonsdotter
1746-07-20   Hans   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1746-08-09   Katarina Lena   Rickleå   Johan Klingström-Andersson - Elisabet Fattenborg
1746-08-11   Kerstin   Norum   Jon Kraft-Persson - Kerstin Andersdotter
1746-08-13   Nils   Rickleå   Jöns Mårtensson - Anna Hansdotter
1746-08-16   Magdalena   Bobacken   Nils Wik-Johansson - Malin Andersdotter
1746-08-24   Jonas   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1746-08-24   Olof   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1746-08-26   Karin   Ultervattnet   Anders Jönsson - Malin Olofsdotter
1746-09-17   Petrus   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1746-09-25   Anna Brita   Sikeå   Anders Willkattenskiöld-Jonsson - Karin Larsdotter
1746-09-25   Nils   Bobacken   Per Gök-Jonsson - Maria Nilsdotter
1746-10-04   Elias   Korssjön   Elias Nilsson - Ingrid Hansdotter
1746-10-19   Håkan   Överklinten   Olof Orre-Persson - Malin Håkansdotter
1746-11-12   Magdalena   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1746-11-23   Olof   Klinten   Mårten Larsson - Cecilia Sjulsdotter
1746-12-01   Margareta   Skinnarbyn   Olof Stryk-Persson - Margareta Olofsdotter
1746-12-06   Brita   Sikeå   Göran Arvidsson - Anna Olofsdotter
1746-12-14   Kerstin   Skinnarbyn   Per Trumfeldt-Andersson - Sara Karlsdotter
1746-12-16   Elisabet   Skinnarbyn   Anders Degerström - Maria Lidenia
1746-12-18   Anna   Rickleå   Jonas Stadig-Persson - Malin Isaksdotter
1746-12-26   Margareta   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1746-12-31   Jakob   Sikeå   Östen Flank-Simonsson - Malin Östensdotter
1747-00-00   Brita   Ratu   Erik Jakobsson - Malin Michaelsdotter
1747-01-18   Per   Brednoret   Per Nilsson - Brita Jonsdotter
1747-01-19   Johan   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1747-02-09   Olof   Junkboda   Lars Olofsson - Katarina Forsberg
1747-02-24   Margareta   Ultervattnet   Anders Stefansson - Margareta Nilsdotter
1747-02-26   Johan   Sjulsmark   Olof Andersson - Katarina Roslander-Johansdotter
1747-03-15   Maria   Sikeå   Per Högmodig-Larsson - Anna Hansdotter
1747-03-31   Per   Edfastmark   Per Silfver-Dalman - Kerstin Nilsdotter
1747-04-01   Olof   Edfastmark   Olof Isaksson - Anna Larsdotter
1747-04-21   Maria   Ivarsboda   Anders Håkansson - Brita Zakrisdotter
1747-04-30   Anna Katarina   Bobacken   Per Olofsson - Lucia Olofsdotter
1747-05-04   Erik   Bobacken   Matts Eriksson - Kerstin Andersdotter
1747-05-08   Magdalena   Öndebyn   Hans Johansson - Malin Andersdotter
1747-05-22   Kerstin   Junkboda   Isak Larsson - Brita Nilsdotter
1747-05-23   Anders   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Margareta Nilsdotter
1747-06-01   Nils   Rickleå   Göran Christiersson - Anna Olofsdotter
1747-06-19   Magdalena   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1747-07-01   Stefan   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Magdalena Persdotter
1747-07-02   Brita   Edfastmark   Anders Mårtensson - Margareta Larsdotter
1747-07-11   Anna   Ultervattnet   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1747-07-16   Maria Kristina   Skinnarbyn   Johan Sundström - Kristina Katarina Regina Lind
1747-07-26   Olof   Bäck   Per Olofsson - Brita Olofsdotter
1747-07-29   Margareta   Näs   Per Olofsson - Magdalena Olofsdotter
1747-07-29   Petrus   Rickleå   Nils Hansson - Brita Persdotter
1747-08-04   Kerstin   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1747-08-04   Margareta   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1747-08-23   Maria   Överklinten   Per Jonsson - Kerstin Mårtensdotter
1747-08-24   Karin   Överklinten   Lars Nilsson - Malin Jonsdotter
1747-09-02   Kerstin   Edfastmark   Hans Zakrisson - Elsa Olofsdotter
1747-09-04   Brita   Djäkneboda   Jon Andersson - Karin Olofsdotter
1747-09-09   Isak   Ultervattnet   Per Isaksson - Karin Nilsdotter
1747-09-16   Nils   Rickleå   Matts Dahlman-Nilsson - Anna Andersdotter
1747-10-01   Hans   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1747-10-06   Anna   Korssjön   Elias Nilsson - Ingrid Hansdotter
1747-10-07   Anders   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1747-10-12   Olof   Sjulsmark   Per Mosesson - Anna Olofsdotter
1747-10-23   Kerstin   Rickleå   Per Olsson - Lisbetha Christophersdotter
1747-10-25   Margareta   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1747-10-27   Jon   Rickleå   Lars Ångerman-Olofsson - Katarina Nilsdotter
1747-11-02   Anders   Ytterklinten   Erik Larsson - Karin Johansdotter
1747-11-03   Brita   Gullmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1747-11-21   Anders   Bobacken   Nils Wik-Johansson - Malin Andersdotter
1747-12-04   Maria   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1747-12-11   Agneta   Djäkneboda   Isak Herrman - Karin Larsdotter
1747-12-11   Ulrika   Djäkneboda   Isak Herrman - Karin Larsdotter
1747-12-16   Nils   Norum   Olof Lohm-Nilsson - Kerstin Persdotter
1747-12-18   Anders   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1747-12-31   Olof   Bäck   Per Järf-Andersson - Kerstin Olofsdotter
1748-01-19   Elisabet   Djäkneboda   Anders Christiersson - Anna Jonsdotter
1748-02-14   Magdalena   Kyrkobyn   Jonas Singmark - Brita Bodin-Olofsdotter
1748-02-14   Olof   Kyrkobyn   Jonas Singmark - Brita Bodin-Olofsdotter
1748-03-04   Magdalena   Sikeå   Anders Ersson - Magdalena Larsdotter
1748-03-06   Katarina   Norum   Olof Håkansson - Anna Andersdotter
1748-03-25   Erik   Sikeå   Östen Flank-Simonsson - Malin Östensdotter
1748-04-07   Per   Sjulsmark   Olof Andersson - Katarina Roslander-Johansdotter
1748-05-04   Per   Bobacken   Hans Persson - Brita Persdotter
1748-05-07   Katarina   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1748-05-08   Maria   Ultervattnet   Anders Jönsson - Malin Olofsdotter
1748-05-20   Nils   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Margareta Nilsdotter
1748-06-08   Margareta   Rickleå   Jonas Stadig-Persson - Malin Isaksdotter
1748-06-15   Kerstin   Rickleå   Olof Flasare-Persson - Anna Johansdotter
1748-07-03   Olof   Sikeå   Per Nilsson - Anna Olofsdotter
1748-07-09   Erik   Ratu   Erik Jakobsson - Malin Michaelsdotter
1748-07-24   Katarina   Junkboda   Lars Olofsson - Katarina Forsberg
1748-08-14   Markus   Skinnarbyn   Johan Sundström - Kristina Katarina Regina Lind
1748-08-21   Kerstin   Rickleå   Christopher Nilsson - Malin Olofsdotter
1748-08-24   Johan   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1748-08-28   Anders   Skinnarbyn   Erik Hellberg - Elisabet Eriksdotter
1748-09-10   Anna Brita   Ivarsboda   Anders Håkansson - Brita Zakrisdotter
1748-09-17   Nils   Edfastmark   Per Silfver-Dalman - Kerstin Nilsdotter
1748-09-24   Jonas   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1748-10-13   Magdalena   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1748-10-13   Per   Korssjön   Per Larsson - Anna Jakobsdotter
1748-10-18   Karl   Rickleå   Jonas Gabrielsson - Malin Olofsdotter
1748-11-04   Jonas   Prästgården   Johan Lochnaus - Kristina Turdin
1748-11-09   Per   Näs   Håkan Bruus-Persson - Margareta Zakrisdotter
1748-11-13   Katarina   Rickleå   Nils Hansson - Brita Persdotter
1748-11-13   Kristina Margareta   Rickleå   Olof Fattenborg - Kristina Kämpe
1748-11-20   Kerstin   Bobacken   Matts Eriksson - Kerstin Andersdotter
1748-11-24   Brita Margareta   Ratu   Per Turdin-Andersson - Margareta Christiersdotter
1748-12-11   Hans   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1748-12-24   Anna   Rickleå   Per Lax-Persson - Sara Johansdotter
1749-01-03   Maria   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1749-01-04   Anders   Överklinten   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1749-01-10   Kerstin   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1749-01-26   Anna   Bäck   Per Olofsson - Brita Olofsdotter
1749-02-03   Nils   Jomark   Hans Persson - Margareta Persdotter
1749-03-13   Zakarias   Legdeå   Olof Persson - Malin Olofsdotter
1749-03-21   Per   Gullmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1749-03-28   Gabriel   Ultervattnet   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1749-04-04   Maria Brita   Ratuvik   Jakob Lidén - Katarina Bodin
1749-04-11   Stefan   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Magdalena Persdotter
1749-04-18   Lars   Rickleå   Lars Ångerman-Olofsson - Katarina Nilsdotter
1749-05-16   Lars   Sikeå   Per Högmodig-Larsson - Anna Hansdotter
1749-05-18   Per   Norum   Olof Lohm-Nilsson - Kerstin Persdotter
1749-06-16   Anna   Sjulsmark   Olof Andersson - Katarina Roslander-Johansdotter
1749-07-02   Katarina   Rickleå   Matts Dahlman-Nilsson - Anna Andersdotter
1749-07-06   Anna   Rickleå   Jonas Höök-Håkansson - Maria Roslander
1749-07-07   Katarina   Rickleå   Jonas Stadig-Persson - Malin Isaksdotter
1749-07-09   Anna Kristina   Djäkneboda   Isak Herrman - Karin Larsdotter
1749-07-20   Magdalena   Bobacken   Hans Persson - Brita Persdotter
1749-07-23   Olof   Korssjön   Elias Nilsson - Ingrid Hansdotter
1749-07-30   Karin   Edfastmark   Hans Zakrisson - Elsa Olofsdotter
1749-08-11   Anna   Dalkarlså   Olof Christiersson - Brita Nilsdotter
1749-08-11   Margareta   Dalkarlså   Olof Christiersson - Brita Nilsdotter
1749-08-19   Olof   Ivarsboda   Lars Håkansson - Maria Andersdotter
1749-09-10   Malin   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1749-09-10   Maria Kristina   Skinnarbyn   Johan Sundström - Kristina Katarina Regina Lind
1749-09-12   Olof   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1749-09-19   Karin   Bobacken   Per Gök-Jonsson - Maria Nilsdotter
1749-09-24   Margareta   Djäkneboda   Anders Christiersson - Anna Jonsdotter
1749-10-28   Gabriel   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Margareta Nilsdotter
1749-11-26   Margareta   Dalkarlså   Christier Olofsson - Elsa Eriksdotter
1749-12-01   Maria   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1749-12-15   Gabriel   Rickleå   Jonas Gabrielsson - Malin Olofsdotter
1749-12-16   Brita   Ivarsboda   Anders Håkansson - Brita Zakrisdotter
1750-01-29   Maria   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1750-01-31   Kristina   Ytterklinten   Nils Johansson - Maria Andersdotter
1750-02-06   Magdalena   Bäck   Per Stadig-Andersson - Anna Mosesdotter
1750-02-08   Olof   Rickleå   Olof Fattenborg - Kristina Kämpe
1750-02-14   Katarina   Sikeå   Isak Zakrisson - Brita Mattsdotter
1750-02-19   Anna   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1750-02-20   Katarina   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1750-02-26   Katarina   Överklinten   Göran Arvidsson - Anna Olofsdotter
1750-03-08   Elisabet   Rickleå   Johan Klingström-Andersson - Elisabet Fattenborg
1750-03-08   Zakris   Näs   Håkan Bruus-Persson - Margareta Zakrisdotter
1750-03-15   Zakarias   Dalkarlså   Matthias Hacksell - Anna Beata Håf
1750-03-30   Fredrik   Skinnarbyn   Per Stadig-Andersson - Maria Christiersdotter
1750-03-30   Olof   Prästgården   Johan Lochnaus - Kristina Turdin
1750-04-28   Nils   Sikeå   Per Nilsson - Anna Olofsdotter
1750-05-02   Johannes   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1750-05-07   Per   Näs   Per Olofsson - Magdalena Olofsdotter
1750-05-10   Petrus   Rickleå   Lars Ångerman-Olofsson - Katarina Nilsdotter
1750-05-22   Jonas   Överklinten   Per Jonsson - Kerstin Mårtensdotter
1750-05-23   Malin   Legdeå   Anders Olofsson - Karin Olofsdotter
1750-05-28   Katarina   Rickleå   Nils Kraft-Nilsson - Elsa Andersdotter
1750-06-04   Maria   Sjulsmark   Per Mosesson - Anna Olofsdotter
1750-06-23   Brita Margareta   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1750-06-24   Per   Bobacken   Per Olofsson - Lucia Olofsdotter
1750-07-01   Kerstin   Jomark   Zakris Persson - Katarina Olofsdotter
1750-07-04   Katarina   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1750-08-02   Helena   Bobacken   Kerstin Persdotter
1750-08-09   Johannes   Rickleå   Jonas Höök-Håkansson - Maria Roslander
1750-08-16   Anders   Sikeå   Anders Ersson - Magdalena Larsdotter
1750-08-18   Anders   Junkboda   Lars Olofsson - Katarina Forsberg
1750-08-19   Anders   Dalkarlså   Per Turdin-Andersson - Margareta Christiersdotter
1750-08-21   Kristina   Sjulsmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1750-08-28   Isak   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1750-08-31   Malin   Överklinten   Olof Orre-Persson - Malin Håkansdotter
1750-09-09   Christier   Dalkarlså   Olof Christiersson - Brita Nilsdotter
1750-09-19   Olof   Norum   Olof Lohm-Nilsson - Kerstin Persdotter
1750-09-24   Magdalena   Överklinten   Lars Nilsson - Malin Jonsdotter
1750-09-25   Anna Kristina   Bäck   Per Stadig-Andersson - Maria Hansdotter
1750-09-28   Anders   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1750-10-02   Magdalena   Sikeå   Hans Håkansson - Anna Dahlström-Isaksdotter
1750-10-07   Nathanael   Skinnarbyn   Anders Johansson - Lisbetha Andersdotter
1750-10-26   Andreas   Bäck   Per Järf-Andersson - Kerstin Olofsdotter
1750-11-30   Anders   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1750-12-14   Anna   Ivarsboda   Anders Håkansson - Brita Zakrisdotter
1750-12-22   Anna   Edfastmark   Hans Zakrisson - Elsa Olofsdotter
1750-12-31   Gunilla   Bygdeå   Clemens Larsson - Maria Bengtsdotter
1751-01-07   Anders   Djäkneboda   Olof Zakrisson - Brita Andersdotter
1751-01-13   Katarina   Överklinten   Per Isaksson - Karin Nilsdotter
1751-01-15   Olof   Sjulsmark   Olof Andersson - Katarina Roslander-Johansdotter
1751-01-31   Per   Jomark   Lars Dunder-Persson - Maria Persdotter
1751-01-31   Petrus   Ultervattnet   Anders Jönsson - Malin Olofsdotter
1751-02-01   Jonas   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1751-02-05   Anna   Rickleå   Jonas Gabrielsson - Malin Olofsdotter
1751-03-08   Magdalena   Rickleå   Matts Dahlman-Nilsson - Anna Andersdotter
1751-03-13   Anna Kristina   Korssjön   Per Larsson - Anna Jakobsdotter
1751-03-16   Petrus   Sikeå   Johan Tysk-Persson - Karin Larsdotter
1751-03-18   Magdalena   Ytterklinten   Nils Johansson - Maria Andersdotter
1751-04-13   Anna   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Margareta Nilsdotter
1751-05-11   Anna Kristina   Sikeå   Per Högmodig-Larsson - Anna Hansdotter
1751-05-12   Isak Petter   Djäkneboda   Isak Herrman - Karin Larsdotter
1751-05-13   Magdalena   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1751-05-19   Per   Bobacken   Hans Persson - Brita Persdotter
1751-05-22   Katarina   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1751-05-26   Olof   Ultervattnet   Isak Flank-Isaksson - Sara Larsdotter
1751-06-08   Anders   Rickleå   Nils Kraft-Nilsson - Elsa Andersdotter
1751-06-15   Olof   Näs   Isak Högmodig-Olofsson - Anna Nilsdotter
1751-06-19   Anna   Rickleå   Lars Ångerman-Olofsson - Katarina Nilsdotter
1751-07-01   Katarina   Rickleå   Olof Flasare-Persson - Anna Johansdotter
1751-07-04   Magdalena   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1751-07-25   Erik   Bobacken   Matts Eriksson - Kerstin Andersdotter
1751-07-26   Kerstin   Överklinten   Per Jonsson - Kerstin Mårtensdotter
1751-08-17   Anna Kristina   Skinnarbyn   Gabriel Johansson - Margareta Olofsdotter
1751-08-30   Kristina   Bäck   Lars Persson - Ingeborg Andersdotter
1751-08-30   Kristina   Ivarsboda   Lars Håkansson - Maria Andersdotter
1751-08-30   Magdalena   Ivarsboda   Lars Håkansson - Maria Andersdotter
1751-08-30   Per   Bäck   Lars Persson - Ingeborg Andersdotter
1751-08-31   Maria   Överklinten   Göran Arvidsson - Anna Olofsdotter
1751-09-03   Katarina   Bygdeå   Mårten Larsson - Cecilia Sjulsdotter
1751-09-06   Kristina   Djäkneboda   Hans Andersson - Maria Andersdotter
1751-09-14   Jakob Wilhelm   Bygdeå   Matthias Hacksell - Anna Beata Håf
1751-09-23   Magdalena   Skinnarbyn   Johan Klingberg-Persson - Malin Mosesdotter
1751-10-02   Kristina   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1751-10-02   Kristina   Öndebyn   Johan From-Johansson - Anna Larsdotter
1751-10-11   Jakob   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1751-10-11   Jonas   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1751-10-23   Petrus   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1751-10-25   Johan   Sikeå   Östen Flank-Simonsson - Malin Östensdotter
1751-11-19   Katarina   Norum   Olof Lohm-Nilsson - Kerstin Persdotter
1751-11-22   Per   Skinnarbyn   Anders Johansson - Lisbetha Andersdotter
1751-11-26   Lars   Junkboda   Lars Olofsson - Katarina Forsberg
1751-12-03   Magdalena   Skinnarbyn   Östen Andersson - Brita Larsdotter
1751-12-17   Anna   Bygdeå   Lars Mårtensson - Margareta Andersdotter
1751-12-24   Andreas   Bäck   Per Järf-Andersson - Kerstin Olofsdotter
1751-12-28   Maria Kristina   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1752-01-21   Nikolaus   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1752-01-25   Olof   Näs   Håkan Bruus-Persson - Margareta Zakrisdotter
1752-01-28   Anna   Gullmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1752-02-06   Anders   Dalkarlså   Per Turdin-Andersson - Margareta Christiersdotter
1752-02-08   Lars   Sikeå   Johan Tysk-Persson - Karin Larsdotter
1752-02-09   Per   Rickleå   Jonas Höök-Håkansson - Maria Roslander
1752-02-17   Magdalena   Rickleå   Jonas Stadig-Persson - Malin Isaksdotter
1752-02-23   Anders   Sikeå   Per Nilsson - Anna Olofsdotter
1752-02-29   Brita   Rickleå   Nils Hansson - Brita Persdotter
1752-03-19   Kristina   Rickleå   Per Lax-Persson - Sara Johansdotter
1752-04-20   Erik   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1752-04-30   Kristina   Legdeå   Olof Persson - Malin Olofsdotter
1752-05-11   Margareta   Junkboda   Jöns Andersson - Margareta Andersdotter
1752-07-16   Anna Brita   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1752-07-21   Maria Kristina   Öndebyn   Johan Mattsson - Brita Norbrandt
1752-08-06   Magdalena   Prästgården   Nicolaus Sund - Magdalena Lochnaea
1752-08-16   Elisabet   Näs   Johan Persson - Brita Ersdotter
1752-08-17   Nils   Näs   Isak Högmodig-Olofsson - Anna Nilsdotter
1752-08-27   Anders   Djäkneboda   Hans Andersson - Maria Andersdotter
1752-08-27   Margareta   Ivarsboda   Anders Håkansson - Brita Zakrisdotter
1752-09-16   Brita Maria   Bobacken   Per Gök-Jonsson - Maria Nilsdotter
1752-09-29   Magdalena   Edfastmark   Hans Zakrisson - Elsa Olofsdotter
1752-10-01   Olof   Överklinten   Johan Olsson - Cherstin Olsdotter
1752-10-03   Magdalena   Bäck   Christopher Jonsson - Margareta Nilsdotter
1752-10-10   Kristina   Djäkneboda   Olof Zakrisson - Brita Andersdotter
1752-11-08   Kristina   Skinnarbyn   Johan Klingberg-Persson - Malin Mosesdotter
1752-11-18   Maria   Rickleå   Arvid Arvidsson - Malin Andersdotter
1752-11-30   Anna Kristina   Dalkarlså   Olof Christiersson - Brita Nilsdotter
1752-12-03   Margareta   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1752-12-06   Markus   Skinnarbyn   Johan Sundström - Kristina Katarina Regina Lind
1752-12-15   Hans   Sikeå   Per Högmodig-Larsson - Anna Hansdotter
1752-12-18   Petrus   Överklinten   Jon Persson - Karin Mosesdotter
1752-12-30   Magdalena   Ultervattnet   Anders Jönsson - Malin Olofsdotter
1753-01-10   Brita   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1753-01-14   Jöns   Ivarsboda   Lars Håkansson - Maria Andersdotter
1753-01-16   Brita Kristina   Edfastmark   Zakris Zakrisson - Magdalena Persdotter
1753-01-18   Isak   Sikeå   Hans Håkansson - Anna Dahlström-Isaksdotter
1753-02-06   Anders   Rickleå   Lars Ångerman-Olofsson - Katarina Nilsdotter
1753-03-07   Anders   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1753-03-08   Johannes   Korssjön   Elias Nilsson - Ingrid Hansdotter
1753-03-19   Magdalena   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1753-05-07   Magdalena   Bäck   Erik Andersson - Margareta Persdotter
1753-05-08   Anna Katarina   Ratan   Sven Bosell - Beata Liljebrun
1753-05-09   Hans   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1753-05-10   Petrus   Överklinten   Per Isaksson - Karin Nilsdotter
1753-05-23   Jonas   Bobacken   Per Olofsson - Lucia Olofsdotter
1753-06-18   Magdalena   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1753-06-19   Abraham   Sjulsmark   Sven Magnus von Ahn - Kristina Norbrandt
1753-06-24   Magdalena   Åkullsjön   Moses Wanichsson - Margareta Nilsdotter
1753-06-27   Anna   Åkullsjön   Lars Sjöman-Andersson - Anna Mosesdotter
1753-07-12   Mårten   Bygdeå   Clemens Larsson - Maria Bengtsdotter
1753-07-16   Anders   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1753-09-05   Maria   Rickleå   Nils Hansson - Brita Persdotter
1753-09-16   Anna Katarina   Ytterklinten   Olof Andersson - Anna Jakobsdotter
1753-09-20   Brita Margareta   Bobacken   Erik Persson - Anna Christiersdotter
1753-09-23   Johan   Ytterklinten   Nils Johansson - Maria Andersdotter
1753-10-17   Daniel   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1753-10-17   Isak   Överklinten   Jakob Isaksson - Brita Mårtensdotter
1753-10-19   Johan   Dalkarlså   Olof Skomakare-Johansson - Kerstin Mattsdotter
1753-11-09   Anders   Bobacken   Hans Persson - Brita Persdotter
1753-11-12   Anna Lena   Sikeå   Östen Flank-Simonsson - Malin Östensdotter
1753-11-12   Katarina   Rickleå   Zakris Persson - Katarina Olofsdotter
1753-11-13   Abraham   Rickleå   Jonas Stadig-Persson - Malin Isaksdotter
1753-11-28   Johannes   Skinnarbyn   Gabriel Johansson - Margareta Olofsdotter
1753-11-30   Margareta Kristina   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1753-12-13   Abraham   Edfastmark   Anders Isberg-Zakrisson - Brita Kristina Randklef
1753-12-15   Abraham   Gullmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1753-12-21   Hans   Sikeå   Anders Ersson - Magdalena Larsdotter
1754-01-01   Olof   Sjulsmark   Olof Andersson - Katarina Roslander-Johansdotter
1754-01-18   Nils   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1754-01-31   Elisabet   Näs   Johan Persson - Brita Ersdotter
1754-02-06   Katarina   Jomark   Per Olsson - Malin Nilsdotter
1754-02-16   Anna   Rickleå   Jonas Höök-Håkansson - Maria Roslander
1754-02-25   Per   Överklinten   Per Jonsson - Kerstin Mårtensdotter
1754-03-31   Peter   Skinnarbyn   Johan Klingberg-Persson - Malin Mosesdotter
1754-04-04   Nils   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1754-04-07   Anna   Ivarsboda   Anders Håkansson - Brita Zakrisdotter
1754-04-07   Arvid   Överklinten   Göran Arvidsson - Anna Olofsdotter
1754-04-08   Katarina   Näs   Isak Högmodig-Olofsson - Anna Nilsdotter
1754-04-20   Anna   Öndebyn   Johan Mattsson - Brita Norbrandt
1754-04-24   Anders   Rickleå   Matts Dahlman-Nilsson - Anna Andersdotter
1754-04-30   Kristina   Ivarsboda   Lars Håkansson - Maria Andersdotter
1754-05-10   Ingeborg   Sikeå   Johan Tysk-Persson - Karin Larsdotter
1754-05-11   Kristina   Legdeå   Olof Persson - Anna Zakrisdotter
1754-05-30   Lars   Djäkneboda   Hans Andersson - Maria Andersdotter
1754-06-16   Jakob   Dalkarlså   Jakob Håf - Elsa Larsdotter
1754-06-29   Katarina   Dalkarlså   Johan Andersson - Maria Nilsdotter
1754-07-11   Nikolaus   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1754-07-14   Magdalena   Rickleå   Jonas Gabrielsson - Malin Olofsdotter
1754-08-22   Lars   Prästgården   Johan From-Johansson - Anna Larsdotter
1754-08-26   Nils   Rickleå   Nils Kraft-Nilsson - Elsa Andersdotter
1754-09-11   Per   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1754-09-14   Anna   Sikeå   Per Nilsson - Anna Olofsdotter
1754-09-28   Jonas   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1754-10-06   Lars   Djäkneboda   Isak Herrman - Karin Larsdotter
1754-10-09   Per   Bobacken   Matts Eriksson - Kerstin Andersdotter
1754-10-11   Anders   Djäkneboda   Olof Zakrisson - Brita Andersdotter
1754-11-02   Daniel Magnus   Edfastmark   Anders Isberg-Zakrisson - Brita Kristina Randklef
1754-11-15   Anna Brita   Bobacken   Erik Persson - Anna Christiersdotter
1754-11-22   Anna Kristina   Rickleå   Matthias Hacksell - Anna Beata Håf
1754-11-22   Brita   Junkboda   Anders Andersson - Cherstin Mårtensdotter
1754-12-05   Anders   Ratu   Lars Larsson - Anna Katarina Andersdotter
1754-12-11   Peter   Norum   Olof Lohm-Nilsson - Kerstin Persdotter
1754-12-17   Anna   Dalkarlså   Olof Skomakare-Johansson - Kerstin Mattsdotter
1755-00-00   Katarina   Sikeå   Östen Flank-Simonsson - Malin Östensdotter
1755-01-05   Zakris   Edfastmark   Hans Zakrisson - Elsa Olofsdotter
1755-01-07   Anders   Ytterklinten   Nils Johansson - Maria Andersdotter
1755-01-11   Ulrika   Gullmark   Sven Bosell - Beata Liljebrun
1755-01-26   Katarina   Dalkarlså   Anders Andersson - Kerstin Jönsdotter
1755-02-02   Brita   Ivarsboda   Zakris Tranfeldt-Persson - Anna Nilsdotter
1755-02-04   Magdalena   Överklinten   Per Isaksson - Karin Nilsdotter
1755-02-10   Lisa   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1755-02-12   Jakob   Korssjön   Per Larsson - Anna Jakobsdotter
1755-02-21   Hans   Bäck   Per Stadig-Andersson - Maria Hansdotter
1755-03-01   Nils   Bygdeå   Pål Clemensson - Kerstin Nilsdotter
1755-03-01   Per   Sikeå   Per Högmodig-Larsson - Anna Hansdotter
1755-03-03   Lars   Överklinten   Lars Persson - Maria Isaksdotter
1755-03-22   Brita   Överklinten   Per Jonsson - Kerstin Mårtensdotter
1755-03-27   Brita   Sjulsmark   Sven Magnus von Ahn - Kristina Norbrandt
1755-04-19   Kerstin   Bygdeå   Lars Mårtensson - Margareta Andersdotter
1755-06-10   Olof   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1755-06-19   Jonas   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1755-07-08   Brita   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1755-07-25   Anna Magdalena   Gullmark   Lars Polack-Andersson - Margareta Larsdotter
1755-07-29   Kristina   Junkboda   Lars Olofsson - Katarina Forsberg
1755-08-03   Per   Överklinten   Jon Persson - Karin Mosesdotter
1755-08-08   Anna   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1755-08-11   Margareta   Sjulsmark   Olof Andersson - Katarina Roslander-Johansdotter
1755-08-30   Anders   Åkullsjön   Lars Sjöman-Andersson - Anna Mosesdotter
1755-09-04   Anders   Ytterklinten   Olof Andersson - Anna Jakobsdotter
1755-09-11   Per   Sikeå   Hans Håkansson - Anna Dahlström-Isaksdotter
1755-09-14   Anders   Åkullsjön   Anders Frimodig-Andersson - Katarina Andersdotter
1755-09-14   Christopher   Åkullsjön   Anders Frimodig-Andersson - Katarina Andersdotter
1755-09-18   Magdalena   Skinnarbyn   Johan Klingberg-Persson - Malin Mosesdotter
1755-09-24   Anna   Överklinten   Jakob Isaksson - Brita Mårtensdotter
1755-09-25   Katarina   Överklinten   Anders Eriksson - Elsa Andersdotter
1755-10-06   Katarina Maria   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1755-10-06   Margareta   Gullmark   Olof Larsson - Kerstin Olofsdotter
1755-10-16   Maria   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1755-11-07   Anna Katarina   Edfastmark   Per Stark-Olsson - Kerstin Olofsdotter
1755-11-13   Jonas   Rickleå   Per Jonsson - Anna Persdotter
1755-11-13   Olof   Jomark   Per Olsson - Malin Nilsdotter
1755-11-16   Anna Katarina   Norum   Per Nilsson - Margareta Olofsdotter
1755-11-26   Malin   Legdeå   Olof Persson - Anna Zakrisdotter
1755-12-09   Peter   Rickleå   Jon Persson - Elsa Jönsdotter
1755-12-13   Anna   Dalkarlså   Per Turdin-Andersson - Margareta Christiersdotter
1756-01-01   Maria Katarina   Skinnarbyn   Gabriel Johansson - Margareta Olofsdotter
1756-01-17   Nils   Norum   Olof Lohm-Nilsson - Kerstin Persdotter
1756-01-25   Matthias   Dalkarlså   Olof Skomakare-Johansson - Kerstin Mattsdotter
1756-01-29   Petrus   Bobacken   Erik Persson - Anna Christiersdotter
1756-02-02   Fredrik   Näs   Isak Högmodig-Olofsson - Anna Nilsdotter
1756-02-10   Fredrik   Djäkneboda   Isak Herrman - Karin Larsdotter
1756-02-25   Haquinus   Rickleå   Jonas Höök-Håkansson - Maria Roslander
1756-03-14   Axel   Öndebyn   Johan Mattsson - Brita Norbrandt
1756-03-15   Axel   Sjulsmark   Sven Magnus von Ahn - Kristina Norbrandt
1756-04-05   Johan   Ivarsboda   Anders Håkansson - Brita Zakrisdotter
1756-04-16   Peter   Ytterklinten   Nils Johansson - Maria Andersdotter
1756-04-19   Maria   Rickleå   Jonas Stadig-Persson - Malin Isaksdotter
1756-04-24   Johan   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1756-06-03   Ingrid   Ratu   Lars Larsson - Anna Katarina Andersdotter
1756-06-09   Olof   Rickleå   Jonas Gabrielsson - Malin Olofsdotter
1756-06-25   Peter   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1756-06-26   Brita   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1756-07-24   Erik   Näs   Johan Persson - Brita Ersdotter
1756-08-14   Margareta   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1756-08-15   Margareta   Bygdeå   Clemens Pålsson
1756-09-19   Erik   Ultervattnet   Olof Wäppling-Ersson - Karin Hansdotter
1756-09-24   Hans   Djäkneboda   Hans Andersson - Maria Andersdotter
1756-09-25   Anders   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1756-10-03   Margareta   Bäck   Jon Christophersson - Margareta Persdotter
1756-10-04   Malin   Bäck   Lars Persson - Maria Isaksdotter
1756-10-10   Anna   Junkboda   Anders Andersson - Cherstin Mårtensdotter
1756-10-24   Jonas   Ytterklinten   Thomas Jonsson - Malin Jakobsdotter
1756-10-28   Per   Rickleå   Jon Persson - Elsa Jönsdotter
1756-11-11   Magdalena   Ultervattnet   Johan Bratt-Andersson - Margareta Mosesdotter
1756-11-23   Per   Rickleå   Nils Kraft-Nilsson - Elsa Andersdotter
1756-12-08   Nikolaus   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1757-01-06   Anders   Skinnarbyn   Anders From-Andersson - Maria Persdotter
1757-01-16   Anna   Överklinten   Per Isaksson - Karin Nilsdotter
1757-01-19   Brita   Överklinten   Anders Eriksson - Elsa Andersdotter
1757-02-11   Jonas   Sjulsmark   Lars Jonsson - Anna Nilsdotter
1757-02-12   Anna Kristina   Åkullsjön   Anders Frimodig-Andersson - Katarina Andersdotter
1757-02-15   Matthias   Rickleå   Olof Olofsson - Karin Andersdotter
1757-02-16   Zakris   Bygdeå   Anders Isberg-Zakrisson - Brita Kristina Randklef
1757-02-19   Isak   Överklinten   Jakob Isaksson - Brita Mårtensdotter
1757-02-22   Anna   Överklinten   Göran Arvidsson - Anna Olofsdotter
1757-04-17   Karl   Skinnarbyn   Sven Bosell - Beata Liljebrun
1757-04-25   Katarina   Åkullsjön   Lars Sjöman-Andersson - Anna Mosesdotter
1757-04-25   Peter   Norum   Olof Lohm-Nilsson - Kerstin Persdotter
1757-05-04   Magdalena   Skinnarbyn   Johan Klingberg-Persson - Malin Mosesdotter
1757-06-17   Jakob   Ytterklinten   Olof Andersson - Anna Jakobsdotter
1757-06-22   Anna   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1757-07-11   Olof   Sikeå   Per Högmodig-Larsson - Anna Hansdotter
1757-07-14   Brita   Jomark   Per Olsson - Malin Nilsdotter
1757-07-28   Jakob   Skinnarbyn   Johan Bröms - Kerstin Andersdotter
1757-08-10   Axel   Skinnarbyn   Per Norbrandt-Axelsson - Margareta Christiersdotter
1757-08-24   Isak   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1757-08-27   Erik   Överklinten   Hans Klint-Eriksson - Karin Markusdotter
1757-09-10   Olof   Edfastmark   Hans Zakrisson - Elsa Olofsdotter
1757-09-11   Kristina Margareta   Dalkarlså   Anders Andersson - Kerstin Jönsdotter
1757-09-19   Magdalena   Dalkarlså   Olof Skomakare-Johansson - Kerstin Mattsdotter
1757-09-25   Brita Kristina   Ratu   Lars Larsson - Anna Katarina Andersdotter
1757-10-01   Erik   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1757-10-03   Ulrika Brita   Dalkarlså   Brita Nilsdotter
1757-10-04   Anders   Rickleå   Jon Persson - Elsa Jönsdotter
1757-10-07   Magdalena   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1757-10-28   Katarina   Sikeå   Per Nilsson - Anna Olofsdotter
1757-10-29   Katarina   Gullmark   Lars Polack-Andersson - Margareta Larsdotter
1757-11-17   Kristina   Sjulsmark   Sven Magnus von Ahn - Kristina Norbrandt
1757-11-20   Nils   Norum   Per Nilsson - Margareta Olofsdotter
1757-12-05   Maria   Sikeå   Hans Håkansson - Anna Dahlström-Isaksdotter
1757-12-17   Katarina   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1757-12-19   Olof   Edfastmark   Per Stark-Olsson - Kerstin Olofsdotter
1757-12-24   Magdalena   Överklinten   Johan From-Johansson - Anna Larsdotter
1758-00-00   Magdalena   Ytterklinten   Olof Andersson - Anna Jakobsdotter
1758-00-00   Olof   Skinnarbyn   Gabriel Johansson - Margareta Olofsdotter
1758-01-03   Anna Maria   Näs   Håkan Bruus-Persson - Margareta Zakrisdotter
1758-01-04   Per   Rickleå   Nils Hansson - Brita Persdotter
1758-01-18   Anders   Djäkneboda   Isak Herrman - Karin Larsdotter
1758-02-05   Per   Bäck   Jon Christophersson - Margareta Persdotter
1758-02-10   Anna Katarina   Sjulsmark   Lars Jonsson - Anna Nilsdotter
1758-02-20   Katarina   Ytterklinten   Nils Johansson - Maria Andersdotter
1758-02-23   Olof   Överklinten   Johan Stark-Olofsson - Maria Persdotter
1758-03-01   Magdalena   Djäkneboda   Hans Andersson - Maria Andersdotter
1758-03-02   Per   Bäck   Lars Persson - Maria Isaksdotter
1758-03-07   Olof   Öndebyn   Johan Boberg-Olofsson - Kerstin Mattsdotter
1758-03-11   Kristina   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1758-03-11   Margareta   Ultervattnet   Per Christiersson - Margareta Olofsdotter
1758-03-29   Kristina   Överklinten   Anders Eriksson - Elsa Andersdotter
1758-05-05   Per   Näs   Johan Persson - Brita Ersdotter
1758-05-08   Magdalena   Legdeå   Zakris Persson - Katarina Olofsdotter
1758-05-11   Anna Brita   Näs   Isak Högmodig-Olofsson - Anna Nilsdotter
1758-05-13   Peter   Legdeå   Olof Persson - Anna Zakrisdotter
1758-05-21   Anna Katarina   Korssjön   Jon Markusson - Kerstin Eriksdotter
1758-05-24   Hans   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1758-05-24   Matthias   Rickleå   Matthias Hacksell - Anna Beata Håf
1758-06-04   Anna Kristina   Djäkneboda   Olof Zakrisson - Brita Andersdotter
1758-06-07   Margareta Kristina   Kyrkostaden   Sven Bosell - Beata Liljebrun
1758-06-26   Magdalena   Överklinten   Olof Andersson - Anna Larsdotter
1758-06-29   Margareta   Ultervattnet   Lars Nilsson - Lisa Andersdotter
1758-07-17   Anders   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1758-08-01   Brita   Rickleå   Jonas Gabrielsson - Malin Olofsdotter
1758-09-05   Anna Brita   Dalkarlså   Olof Christiersson - Brita Persdotter
1758-09-09   Margareta   Jomark   Per Hansson - Anna Christophersdotter
1758-09-16   Kristina   Överklinten   Jon Persson - Karin Mosesdotter
1758-09-29   Anna   Skinnarbyn   Johan Klingberg-Persson - Malin Mosesdotter
1758-10-19   Lars   Ultervattnet   Jonas Larsson - Karin Olofsdotter
1758-10-21   Fredrik   Gullmark   Erik Åberg-Christiersson - Katarina Andersdotter
1758-11-07   Anders   Bygdeå   Clemens Larsson - Maria Bengtsdotter
1758-11-07   Johannes   Rickleå   Jon Persson
1758-11-11   Anders   Bygdeå   Lars Mårtensson - Margareta Andersdotter
1758-11-13   Jakob   Ytterklinten   Thomas Jonsson - Malin Jakobsdotter
1758-11-20   Maria   Junkboda   Lars Olofsson - Katarina Forsberg
1758-12-21   Katarina   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1758-12-21   Sara   Ultervattnet   Anders Nilsson - Maria Andersdotter
1758-12-26   Margareta   Bobacken   Erik Persson - Anna Christiersdotter
1759-01-16   Sara   Jomark   Per Olsson - Malin Nilsdotter
1759-01-20   Magdalena   Rickleå   Per Jonsson - Anna Persdotter
1759-01-20   Sara   Ultervattnet   Isak Isaksson - Anna Nilsdotter
1759-02-01   Johan   Skinnarbyn   Gabriel Johansson - Margareta Olofsdotter
1759-02-04   Anna   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1759-03-02   Katarina   Bygdeå   Anders From-Andersson - Maria Persdotter
1759-03-11   Magdalena   Djäkneboda   Hans Andersson - Maria Andersdotter
1759-03-11   Maria   Djäkneboda   Hans Andersson - Maria Andersdotter
1759-03-26   Christier   Skinnarbyn   Per Norbrandt-Axelsson - Margareta Christiersdotter
1759-04-08   Anders   Dalkarlså   Lars Andersson - Ingeborg Larsdotter
1759-04-19   Isak   Bäck   Lars Persson - Maria Isaksdotter
1759-06-05   Kristina   Överklinten   Olof Persson - Anna Zakrisdotter
1759-06-29   Magdalena   Ultervattnet   Lars Nilsson - Lisa Andersdotter
1759-06-29   Magdalena   Åkullsjön   Anders Frimodig-Andersson - Katarina Andersdotter
1759-06-29   Nils   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1759-07-03   Anders   Ultervattnet   Christopher Andersson - Sara Persdotter
1759-07-10   Magdalena   Överklinten   Göran Arvidsson - Anna Olofsdotter
1759-07-12   Christopher   Ytterklinten   Nils Johansson - Maria Andersdotter
1759-07-14   Maria Katarina   Öndebyn   Johan Boberg-Olofsson - Kerstin Mattsdotter
1759-07-14   Maria Kristina   Bobacken   Johan Trast-Andersson - Malin Persdotter
1759-07-18   Magdalena   Rickleå   Jonas Stadig-Persson - Malin Isaksdotter
1759-07-25   Isak   Sikeå   Per Högmodig-Larsson - Anna Hansdotter
1759-08-10   Jonas   Sikeå   Hans Håkansson - Sigrid Jonsdotter
1759-08-12   Magdalena   Junkboda   Anders Andersson - Cherstin Mårtensdotter
1759-08-16   Anna Katarina   Sjulsmark   Lars Jonsson - Anna Nilsdotter
1759-08-28   Anna Katarina   Robertsfors   Johan Wincent-Mattsson - Maria Mattsdotter
1759-08-30   Johan   Robertsfors   Johan Ersson - Anna Olofsdotter
1759-08-30   Magdalena   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1759-09-08   Anders   Dalkarlså   Anders Andersson - Kerstin Jönsdotter
1759-09-13   Anders   Överklinten   Olof Andersson - Anna Larsdotter
1759-09-13   Anna   Rickleå   Matts Dahlman-Nilsson - Anna Andersdotter
1759-09-24   Magdalena   Korssjön   Jon Markusson - Kerstin Eriksdotter
1759-10-08   Maria   Ratu   Lars Larsson - Anna Katarina Andersdotter
1759-10-22   Christier   Dalkarlså   Olof Christiersson - Brita Persdotter
1759-10-29   Hans   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1759-11-01   Magdalena   Åkullsjön   Lars Sjöman-Andersson - Anna Mosesdotter
1759-12-28   Magdalena   Edfastmark   Per Stark-Olsson - Kerstin Olofsdotter
1759-12-29   Karl   Bobacken   Sven Bosell - Beata Liljebrun
1760-01-02   Brita Kristina   Ratu   Hans Svensson - Kerstin Mårtensdotter
1760-01-07   Maria Kristina   Sikeå   Per Nilsson - Anna Olofsdotter
1760-01-19   Katarina   Sikeå   Johan Tysk-Persson - Brita Larsdotter
1760-02-15   Olof   Överklinten   Jon Persson - Elsa Jönsdotter
1760-02-22   Johannes   Näs   Johan Persson - Brita Ersdotter
1760-03-11   Malin   Ultervattnet   Jonas Larsson - Karin Olofsdotter
1760-03-12   Lars   Ultervattnet   Lars Trast-Thomasson - Karin Hansdotter
1760-03-17   Maria   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1760-03-25   Johan   Risträsk   Johan Klingberg-Persson - Malin Mosesdotter
1760-04-17   Anna Katarina   Djäkneboda   Hans Andersson - Maria Andersdotter
1760-04-30   Isak   Ultervattnet   Isak Isaksson - Anna Nilsdotter
1760-05-02   Hans   Jomark   Per Hansson - Anna Christophersdotter
1760-05-28   Maria   Skinnarbyn   Anders From-Andersson - Maria Persdotter
1760-06-01   Margareta   Ultervattnet   Per Christiersson - Brita Nilsdotter
1760-06-17   Magdalena   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1760-06-21   Johannes   Ytterklinten   Thomas Jonsson - Malin Jakobsdotter
1760-06-25   Katarina   Djäkneboda   Isak Herrman - Karin Larsdotter
1760-07-04   Anders   Rickleå   Olof Andersson - Anna Jonsdotter
1760-07-06   Magdalena   Öndebyn   Anders From-Zakrisson - Sara Jonsdotter
1760-07-07   Anna   Bygdeå   Pål Clemensson - Kerstin Nilsdotter
1760-07-07   Hans   Sikeå   Hans Håkansson - Sigrid Jonsdotter
1760-07-11   Anders   Legdeå   Hans Zakrisson - Elsa Olofsdotter
1760-07-13   Katarina   Åkullsjön   Anders Frimodig-Andersson - Katarina Andersdotter
1760-07-16   Magdalena   Gullmark   Lars Persson - Margareta Larsdotter
1760-07-20   Isak   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1760-07-29   Lisa   Rickleå   Per Jonsson - Anna Persdotter
1760-07-30   Zakris   Djäkneboda   Olof Zakrisson - Brita Andersdotter
1760-08-04   Maria Kristina   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1760-08-06   Peter   Åkulla   Anders Persson - Katarina Christiersdotter
1760-08-12   Magdalena   Rickleå   Lars Andersson - Ingeborg Larsdotter
1760-08-29   Kristina   Överklinten   Jakob Isaksson - Brita Mårtensdotter
1760-09-01   Magdalena   Sikeå   Karl Flank - Sara Olofsdotter
1760-09-08   Kristina   Överklinten   Jakob Olofsson - Karin Markusdotter
1760-09-10   Anna Katarina   Överklinten   Olof Andersson - Anna Larsdotter
1760-09-13   Magdalena   Sjulsmark   Lars Jonsson - Anna Nilsdotter
1760-09-18   Kristina   Ultervattnet   Lars Nilsson - Lisa Andersdotter
1760-09-18   Nils   Jomark   Per Olsson - Malin Nilsdotter
1760-10-03   Per   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1760-10-18   Magdalena   Rickleå   Jonas Gabrielsson - Malin Olofsdotter
1760-10-26   Brita   Brednoret   Anders Persson - Maria Olofsdotter
1760-11-19   Kristina   Skinnarbyn   Per Norbrandt-Axelsson - Margareta Christiersdotter
1760-11-25   Esaias   Kyrkostaden   Matthias Hacksell - Anna Beata Håf
1760-11-25   Kristina   Ytterklinten   Nils Johansson - Maria Andersdotter
1760-12-24   Anna   Dalkarlså   Johan From-Johansson - Anna Larsdotter
1760-12-26   Karl   Överklinten   Jon Persson - Karin Mosesdotter
1760-12-31   Matthias   Rickleå   Anders Ångerman-Mattsson - Anna Hansdotter
1761-01-05   Lars   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1761-01-18   Anna Brita   Dalkarlså   Olof Christiersson - Brita Persdotter
1761-01-20   Markus   Korssjön   Jon Markusson - Kerstin Eriksdotter
1761-02-11   Magdalena   Öndebyn   Johan Mattsson - Brita Norbrandt
1761-02-14   Peter   Sikeå   Johan Tysk-Persson - Brita Larsdotter
1761-02-22   Anna Katarina   Ratu   Lars Larsson - Anna Katarina Andersdotter
1761-03-23   Peter   Ultervattnet   Christopher Andersson - Sara Persdotter
1761-03-25   Jöns   Överklinten   Jon Persson - Elsa Jönsdotter
1761-04-09   Magdalena   Bobacken   Johan Trast-Andersson - Malin Persdotter
1761-04-09   Nils   Åkullsjön   Nils Nilsson - Katarina Andersdotter
1761-04-23   Jakob   Ratan   Sven Bosell - Beata Liljebrun
1761-04-23   Margareta   Junkboda   Olof Jönsson - Malin Persdotter
1761-05-06   Brita Kristina   Öndebyn   Johan Boberg-Olofsson - Kerstin Mattsdotter
1761-05-18   Katarina   Åkullsjön   Johan Nilsson - Lisa Olofsdotter
1761-07-02   Anna   Bäck   Lars Persson - Maria Isaksdotter
1761-07-03   Nils   Ultervattnet   Anders Nilsson - Maria Andersdotter
1761-07-04   Hans   Bjänsjöfors   Nathanael Hansson - Cecilia Gudmundsdotter
1761-07-07   Erik   Robertsfors   Matts Ersson - Maria Andersdotter
1761-07-13   Erik   Robertsfors   Erik Mattsson - Brita Eriksdotter
1761-07-18   Hans   Djäkneboda   Hans Andersson - Maria Andersdotter
1761-07-22   Sven Magnus   Ratu   Hans Svensson - Kerstin Mårtensdotter
1761-07-25   Jonas   Rickleå   Olof Andersson - Anna Jonsdotter
1761-07-25   Margareta   Åkulla   Anders Persson - Katarina Christiersdotter
1761-07-26   Magdalena   Bäck   Per Persson - Katarina Jonsdotter
1761-08-01   Katarina   Djäkneboda   Anders Persson - Kerstin Mosesdotter
1761-08-04   Gabriel   Skinnarbyn   Gabriel Johansson - Margareta Olofsdotter
1761-08-08   Anders   Skinnarbyn   Anders Söderström - Anna Olofsdotter
1761-08-14   Anna   Jomark   Per Hansson - Anna Christophersdotter
1761-08-27   Anna Kristina   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1761-09-04   Magdalena   Jomark   Per Olsson - Malin Nilsdotter
1761-09-04   Per   Åkullsjön   Anders Frimodig-Andersson - Katarina Andersdotter
1761-09-19   Jonas   Näs   Johan Persson - Brita Ersdotter
1761-09-27   Anna   Brednoret   Anders Persson - Maria Olofsdotter
1761-09-27   Anna Kristina   Sikeå   Karl Flank - Sara Olofsdotter
1761-10-01   Per   Gullmark   Lars Persson - Margareta Larsdotter
1761-10-04   Efraim Wilhelm   Bygdeå   Karl Magnus Nordin - Margareta Stecksenia
1761-10-07   Matthias   Robertsfors   Johan Wincent-Mattsson - Maria Mattsdotter
1761-10-12   Anna   Överklinten   Olof Persson - Anna Zakrisdotter
1761-10-12   Eva   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1761-10-14   Olof   Överklinten   Jakob Olofsson - Karin Markusdotter
1761-10-25   Lars   Rickleå   Lars Andersson - Ingeborg Larsdotter
1761-11-01   Hans   Norum   Göran Hansson - Malin Jonsdotter
1761-11-01   Mårten   Bygdeå   Lars Mårtensson - Margareta Andersdotter
1761-11-08   Abraham   Ytterklinten   Thomas Jonsson - Malin Jakobsdotter
1761-12-01   Nils   Junkboda   Anders Andersson - Cherstin Mårtensdotter
1761-12-14   Daniel   Rickleå   Nils Hansson - Brita Persdotter
1761-12-22   Katarina   Rickleå   Jonas Höök-Håkansson - Maria Roslander
1762-01-07   Jonas   Sjulsmark   Lars Jonsson - Anna Nilsdotter
1762-01-16   Nils   Ultervattnet   Per Christiersson - Brita Nilsdotter
1762-01-17   Maria   Åkullsjön   Johan Andersson - Anna Eriksdotter
1762-02-10   Margareta   Norum   Per Nilsson - Margareta Olofsdotter
1762-02-10   Per   Rickleå   Olof Persson - Katarina Andersdotter
1762-02-17   Katarina   Bobacken   Erik Persson - Anna Christiersdotter
1762-02-17   Per   Bobacken   Erik Persson - Anna Christiersdotter
1762-02-17   Ulrika   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1762-02-19   Peter   Bygdeå   Anders From-Andersson - Maria Persdotter
1762-02-28   Nils   Ultervattnet   Lars Nilsson - Lisa Andersdotter
1762-03-17   Johanna Eleonora   Bygdeå   Fredrik Armfeldt - Johanna Maria von Scheven
1762-03-17   Magdalena   Överklinten   Olof Andersson - Anna Larsdotter
1762-03-18   Anna   Bjänsjöå   Zakris Persson - Ingeborg Gudmundsdotter
1762-03-18   Olof   Sjulsmark   Lars Olofsson - Anna Markusdotter
1762-03-26   Hans   Junkboda   Lars Olofsson - Katarina Forsberg
1762-04-02   Katarina   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1762-04-06   Magdalena   Dalkarlså   Anders Andersson - Kerstin Jönsdotter
1762-04-06   Nikolaus   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1762-04-20   Katarina   Robertsfors   Göran Göransson - Kristina Johansdotter
1762-04-28   Maria   Ultervattnet   Jonas Larsson - Karin Olofsdotter
1762-05-11   Peter   Dalkarlså   Olof Christiersson - Brita Persdotter
1762-05-12   Erik   Korssjön   Jon Markusson - Kerstin Eriksdotter
1762-05-15   Hans   Legdeå   Hans Zakrisson - Elsa Olofsdotter
1762-05-18   Katarina   Bobacken   Stefan Zakrisson - Magdalena Mattsdotter
1762-05-24   Magdalena   Ratu   Lars Larsson - Anna Katarina Andersdotter
1762-06-05   Lars   Legdeå   Olof Dunder-Larsson - Brita Nilsdotter
1762-06-19   Magdalena   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1762-06-20   Johan   Rickleå   Anders Johansson - Anna Göransdotter
1762-06-28   Kristina   Överklinten   Göran Arvidsson - Anna Olofsdotter
1762-06-30   Katarina   Rickleå   Nils Olofsson - Anna Olofsdotter
1762-07-01   Maria   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1762-07-06   Nils   Ultervattnet   Isak Isaksson - Anna Nilsdotter
1762-07-07   Per   Robertsfors   Johan Persson - Margareta Eriksdotter
1762-07-10   Kristina   Överklinten   Per Stark-Olsson - Kerstin Olofsdotter
1762-07-15   Peter   Ultervattnet   Christopher Andersson - Sara Persdotter
1762-07-16   Per   Åkulla   Anders Persson - Katarina Christiersdotter
1762-07-28   Helena   Bäck   Jon Christophersson - Margareta Persdotter
1762-07-28   Magdalena   Öndebyn   Johan Boberg-Olofsson - Kerstin Mattsdotter
1762-07-29   Barbro   Ultervattnet   Anders Svala-Håkansson - Magdalena Lekare-Larsdotter
1762-07-30   Magdalena   Ultervattnet   Anders Nilsson - Maria Andersdotter
1762-08-01   Anna   Bygdeå   Pål Clemensson - Kerstin Nilsdotter
1762-08-13   Anna Katarina   Bygdeå   Wanich Frisk-Persson - Katarina Håkansdotter
1762-08-21   Nils   Rickleå   Christopher Christophersson - Maria Nilsdotter
1762-08-23   Peter   Djäkneboda   Anders Persson - Kerstin Mosesdotter
1762-09-07   Peter   Brednoret   Anders Persson - Maria Olofsdotter
1762-09-08   Kristina   Norum   Per Jonsson - Anna Olofsdotter
1762-09-10   Anna Katarina   Bäck   Per Persson - Katarina Jonsdotter
1762-09-15   Anna   Sikeå   Hans Håkansson - Sigrid Jonsdotter
1762-10-05   Mårten   Edfastmark   Nils Flank-Mårtensson - Maria Jonsdotter
1762-10-06   Anna Katarina   Skinnarbyn   Per Norbrandt-Axelsson - Margareta Christiersdotter
1762-10-06   Margareta   Skinnarbyn   Per Norbrandt-Axelsson - Margareta Christiersdotter
1762-10-08   Johannes   Ultervattnet   Lars Trast-Thomasson - Karin Hansdotter
1762-10-12   Katarina   Ultervattnet   Erik Hansson - Malin Andersdotter
1762-10-22   Per   Rickleå   Per Jonsson - Anna Persdotter
1762-10-23   Magdalena   Bäck   Lars Persson - Maria Isaksdotter
1762-11-17   Gabriel   Näs   Johan Persson - Brita Ersdotter
1762-11-19   Magdalena   Ytterklinten   Thomas Jonsson - Malin Jakobsdotter
1762-11-21   Brita   Sikeå   Johan Tysk-Persson - Brita Larsdotter
1762-12-13   Anna Brita   Rickleå   Olof Andersson - Anna Jonsdotter
1762-12-16   Anders   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1762-12-22   Markus   Överklinten   Jakob Olofsson - Karin Markusdotter
1762-12-22   Per   Sikeå   Per Nilsson - Anna Olofsdotter
1762-12-24   Anna   Öndebyn   Anders From-Zakrisson - Sara Jonsdotter
1763-01-22   Anders   Bobacken   Johan Trast-Andersson - Malin Persdotter
1763-01-28   Olof   Åkullsjön   Johan Nilsson - Lisa Olofsdotter
1763-02-04   Brita   Jomark   Per Olsson - Malin Nilsdotter
1763-03-05   Anna Kristina   Bjänsjöå   Nathanael Hansson - Cecilia Gudmundsdotter
1763-03-09   Anna Katarina   Ratu   Hans Svensson - Kerstin Mårtensdotter
1763-03-21   Olof   Gravfors   Per Olofsson - Anna Jakobsdotter
1763-03-27   Fredrik   Bygdeå   Anders From-Andersson - Maria Persdotter
1763-04-08   Anna   Rickleå   Olof Persson - Katarina Andersdotter
1763-04-22   Anna   Dalkarlså   Anders Andersson - Kerstin Jönsdotter
1763-05-01   Anna Katarina   Robertsfors   Erik Holm - Kristina Jonsdotter
1763-05-06   Nils   Edfastmark   Nils Nilsson - Maria Forsberg-Andersdotter
1763-05-14   Maria   Bobacken   Erik Persson - Anna Christiersdotter
1763-05-31   Anders   Legdeå   Hans Östensson - Kristina Hansdotter
1763-06-15   Anders Otto   Bygdeå   Mikael Stadig-Christiersson - Ingeborg Andersdotter
1763-06-15   Anna Magdalena   Gullmark   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1763-06-18   Maria Kristina   Rickleå   Jonas Höök-Håkansson - Maria Roslander
1763-06-18   Nils   Legdeå   Olof Dunder-Larsson - Brita Nilsdotter
1763-06-22   Jonas   Risträsk   Johan Klingberg-Persson - Malin Mosesdotter
1763-06-27   Olof   Djäkneboda   Olof Zakrisson - Brita Andersdotter
1763-07-01   Anna Brita   Ratan   Zakris Holm-Zakrisson - Anna Brita Olofsdotter
1763-07-01   Olof   Rickleå   Jonas Gabrielsson - Malin Olofsdotter
1763-07-06   Johannes   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1763-07-06   Jonas   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1763-07-17   Anna Kristina   Sjulsmark   Lars Olofsson - Anna Markusdotter
1763-07-20   Abraham   Näs   Hans Jonsson - Margareta Roslander-Johansdotter
1763-07-21   Ingeborg   Sikeå   Karl Flank - Sara Olofsdotter
1763-07-27   Kristina   Norum   Göran Hansson - Malin Jonsdotter
1763-07-29   Per   Junkboda   Olof Jönsson - Malin Persdotter
1763-07-30   Katarina   Ultervattnet   Isak Isaksson - Anna Nilsdotter
1763-07-31   Magdalena   Dalkarlså   Olof Christiersson - Brita Persdotter
1763-08-02   Matthias   Näs   Jakob Krigsberg-Mattsson - Brita Andersdotter
1763-08-07   Christopher   Jomark   Per Hansson - Anna Christophersdotter
1763-08-11   Peter   Bygdeå   Wanich Frisk-Persson - Katarina Håkansdotter
1763-08-16   Johannes   Robertsfors   Johan Wincent-Mattsson - Maria Mattsdotter
1763-08-18   Kristina   Åkullsjön   Johan Andersson - Anna Eriksdotter
1763-08-25   Anna   Ultervattnet   Per Christiersson - Brita Nilsdotter
1763-08-25   Brita   Ultervattnet   Per Christiersson - Brita Nilsdotter
1763-08-30   Magdalena   Rickleå   Christopher Christophersson - Maria Nilsdotter
1763-09-10   Anders   Ultervattnet   Lars Nilsson - Lisa Andersdotter
1763-09-21   Anna   Rickleå   Christier Göransson - Katarina Olofsdotter
1763-09-22   Anna   Edfastmark   Isak Olofsson - Margareta Larsdotter
1763-09-23   Magdalena   Skinnarbyn   Gabriel Johansson - Margareta Olofsdotter
1763-09-24   Kristina   Sikeå   Hans Håkansson - Sigrid Jonsdotter
1763-09-27   Anders   Junkboda   Anders Andersson - Cherstin Mårtensdotter
1763-10-13   Magdalena   Djäkneboda   Anders Persson - Kerstin Mosesdotter
1763-10-16   Johannes   Djäkneboda   Anders Pollet-Jonsson - Kristina Jonsdotter
1763-10-25   Axel   Skinnarbyn   Per Norbrandt-Axelsson - Margareta Christiersdotter
1763-10-25   Peter   Skinnarbyn   Per Norbrandt-Axelsson - Margareta Christiersdotter
1763-11-07   Ulrika   Öndebyn   Johan Boberg-Olofsson - Kerstin Mattsdotter
1763-11-21   Kristina   Brednoret   Anders Persson - Maria Olofsdotter
1763-11-23   Anna Magdalena   Åkulla   Anders Persson - Katarina Christiersdotter
1763-11-24   Karl Fredrik   Bygdeå   Matthias Hacksell - Anna Beata Håf
1763-11-25   Olof   Rickleå   Lars Nilsson - Katarina Persdotter
1763-12-01   Katarina   Rote 20   (Johan Stark-Olofsson - Maria Persdotter
1763-12-05   Göran   Robertsfors   Göran Göransson - Kristina Johansdotter
1763-12-17   Lars   Ivarsboda   Anders Ahlberg-Larsson - Margareta Mattsdotter
1764-01-01   Abraham   Överklinten   Jakob Isaksson - Brita Mårtensdotter
1764-01-05   Johan   Öndebyn   Johan From-Johansson - Anna Larsdotter
1764-01-06   Anders   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1764-01-30   Kristina   Ytterklinten   Olof Andersson - Anna Jakobsdotter
1764-02-03   Anders   Robertsfors   Johan Ersson - Anna Olofsdotter
1764-02-10   Kristina   Sikeå   Lars Andersson - Ingeborg Larsdotter
1764-02-17   Maria Brita   Legdeå   Hans Zakrisson - Elsa Olofsdotter
1764-02-21   Peter   Bobacken   Olof Hansson - Margareta Andersdotter
1764-03-01   Johan   Robertsfors   Per Forsman-Johansson - Margareta Eriksdotter
1764-03-02   Olof   Skinnarbyn   Anders Söderström - Anna Olofsdotter
1764-03-27   Gabriel   Bygdeå   Olof Isberg-Nilsson - Katarina Lidén
1764-03-29   Per   Bäck   Per Persson - Katarina Jonsdotter
1764-04-12   Lars   Gullmark   Lars Persson - Margareta Larsdotter
1764-04-29   Anders   Rickleå   Anders Johansson - Anna Göransdotter
1764-05-18   Matthias   Bobacken   Stefan Zakrisson - Magdalena Mattsdotter
1764-05-21   Nils   Robertsfors   Nils Grön-Adamsson - Beata Olofsdotter
1764-05-28   Jonas   Bygdeå   Jakob Högström - Anna Brita Singmark
1764-05-30   Katarina   Ivarsboda   Katarina Persdotter
1764-06-01   Maria   Rote 28   (Johan Lustigbuss - Katarina Johansdotter
1764-06-11   Jakob   Gravfors   Per Olofsson - Anna Jakobsdotter
1764-06-14   Sigrid   Legdeå   Olof Dunder-Larsson - Brita Nilsdotter
1764-07-18   Anna   Ultervattnet   Anders Svala-Håkansson - Magdalena Lekare-Larsdotter
1764-07-29   Katarina   Rote 18   (Nils Högmodig - Anna Andersdotter
1764-08-12   Karolina Vilhelmina   Bygdeå   Karl Magnus Nordin - Margareta Stecksenia
1764-08-14   Cecilia   Ratan   Zakris Holm-Zakrisson - Anna Brita Olofsdotter
1764-08-18   Maria Kristina   Gullmark   Lars Persson - Maria Isaksdotter
1764-08-21   Christian   Bobacken   Erik Persson - Anna Christiersdotter
1764-08-21   Erik   Bobacken   Erik Persson - Anna Christiersdotter
1764-08-22   Anna Kristina   Rickleå   Anders Ångerman-Mattsson - Anna Hansdotter
1764-08-23   Magdalena   Sjulsmark   Lars Olofsson - Anna Markusdotter
1764-08-24   Brita Kristina   Legdeå   Hans Östensson - Kristina Hansdotter
1764-08-31   Anders   Sikeå   Hans Håkansson - Sigrid Jonsdotter
1764-09-01   Ulrika   Djäkneboda   Hans Andersson - Maria Andersdotter
1764-09-04   Sara Katarina   Skinnarbyn   Karl Bygdeman - Kristina Jonsdotter
1764-09-14   Olof   Rickleå   Nils Olofsson - Anna Olofsdotter
1764-09-19   Lars   Ultervattnet   Christopher Andersson - Sara Persdotter
1764-09-26   Magdalena   Ratu   Hans Svensson - Kerstin Mårtensdotter
1764-09-28   Olof   Risträsk   Johan Klingberg-Persson - Malin Mosesdotter
1764-09-28   Peter   Robertsfors   Johan Wincent-Mattsson - Maria Mattsdotter
1764-09-29   Olof   Dalkarlså   Isak Olofsson - Margareta Larsdotter
1764-10-02   Anders   Bobacken   Anders Trast-Andersson - Maria Persdotter
1764-10-02   Anna Brita   Överklinten   Mårten Hägglund-Jönsson - Brita Isaksdotter
1764-10-05   Nils   Bäck   Hans Forsberg-Andersson - Anna Nilsdotter
1764-10-05   Per   Sikeå   Jonas Åberg - Maria Persdotter
1764-10-08   Per   Jomark   Per Olsson - Malin Nilsdotter
1764-10-12   Lars   Djäkneboda   Olof Jonsson - Ingeborg Svensdotter
1764-10-15   Nils   Bjänsjöå   Nathanael Hansson - Cecilia Gudmundsdotter
1764-10-23   Anders   Bygdeå   Mikael Stadig-Christiersson - Ingeborg Andersdotter
1764-10-30   Anna   Bobacken   Johan Trast-Andersson - Malin Persdotter
1764-11-02   Anders   Ultervattnet   Anders Andersson - Katarina Hellman-Hansdotter
1764-11-06   Anders   Ultervattnet   Lars Nilsson - Lisa Andersdotter
1764-11-08   Anna Magdalena   Edfastmark   Nils Nilsson - Maria Forsberg-Andersdotter
1764-11-08   Markus   Korssjön   Anders Frimodig-Markusson - Brita Jönsdotter
1764-11-23   Per   Dalkarlså   Olof Christiersson - Brita Persdotter
1764-11-25   Anna Magdalena   Bygdeå   Anders From-Andersson - Maria Persdotter
1764-11-25   Göran   Rickleå   Christier Göransson - Katarina Olofsdotter
1764-12-01   Anna   Sikeå   Johan Tysk-Persson - Brita Larsdotter
1764-12-01   Katarina   Bygdeå   Wanich Frisk-Persson - Katarina Håkansdotter
1764-12-04   Per   Bobacken   Per Gök-Jonsson - Maria Nilsdotter
1764-12-06   Anders   Åkullsjön   Johan Andersson - Anna Eriksdotter
1764-12-10   Anna   Robertsfors   Hans Olofsson - Katarina Olofsdotter
1764-12-15   Jonas   Edfastmark   Nils Flank-Mårtensson - Maria Jonsdotter
1765-00-00   Anna   Rote 18   (Nils Högmodig - Anna Andersdotter
1765-01-01   Jonas   Överklinten   Jon Persson - Karin Mosesdotter
1765-01-06   Kristina   Korssjön   Jon Markusson - Kerstin Eriksdotter
1765-01-09   Maria Kristina   Näs   Jakob Krigsberg-Mattsson - Brita Andersdotter
1765-01-11   Anna Kristina   Ratan   Peter Bergendahl - Anna Kristina Lidén
1765-01-18   Johan   Rickleå   Jonas Höök-Håkansson - Maria Roslander
1765-01-23   Christopher   Åkullsjön   Anders Frimodig-Andersson - Katarina Andersdotter
1765-01-23   Olof   Ultervattnet   Jonas Larsson - Karin Olofsdotter
1765-01-26   Brita Kristina   Bygdeå   Sven Magnus von Ahn - Kristina Norbrandt
1765-02-14   Nils   Ultervattnet   Anders Nilsson - Maria Andersdotter
1765-02-16   Axel   Skinnarbyn   Per Norbrandt-Axelsson - Margareta Christiersdotter
1765-02-25   Sara   Överklinten   Olof Andersson - Anna Larsdotter
1765-03-01   Magdalena   Junkboda   Olof Jönsson - Malin Persdotter
1765-03-01   Olof   Robertsfors   Olof Eriksson - Brita Olofsdotter
1765-03-10   Brita Kristina   Ratu   Lars Larsson - Anna Katarina Andersdotter
1765-03-14   Olof   Ratubäck   Nils Olofsson - Lisa Persdotter
1765-03-22   Katarina   Rickleå   Jonas Singmark - Kristina Klingström
1765-04-03   Olof   Bygdeå   Olof Isberg-Nilsson - Katarina Lidén
1765-04-05   Margareta   Jomark   Per Hansson - Anna Christophersdotter
1765-04-16   Maria Katarina   Öndebyn   Johan Boberg-Olofsson - Kerstin Mattsdotter
1765-04-18   Katarina   Djäkneboda   Anders Persson - Kerstin Mosesdotter
1765-04-24   Katarina   Öndebyn   Johan Mattsson - Brita Norbrandt
1765-04-25   Mårten   Junkboda   Anders Andersson - Cherstin Mårtensdotter
1765-04-26   Anders   Öndebyn   Daniel Persson - Maria Hansdotter
1765-04-29   Anders   Åkullsjön   Johan Andersson - Lisa Andersdotter
1765-05-05   Katarina   Ivarsboda   Anders Ahlberg-Larsson - Margareta Mattsdotter
1765-05-19   Nils   Robertsfors   Nils Grön-Adamsson - Beata Olofsdotter
1765-05-21   Markus   Överklinten   Jakob Olofsson - Karin Markusdotter
1765-06-13   Erik   Näs   Johan Persson - Brita Ersdotter
1765-06-24   Karl Jakob   Bygdeå   Johan Westergren - Katarina Bygdeman
1765-06-25   Magdalena   Åkulla   Anders Persson - Katarina Christiersdotter
1765-07-13   Anders   Rickleå   Olof Andersson - Anna Jonsdotter
1765-07-16   Jonas   Rickleå   Abraham Hök-Jonsson - Anna Johansdotter
1765-07-17   Anna   Norum   Göran Hansson - Malin Jonsdotter
1765-07-17   Maria   Överklinten   Per Stark-Olsson - Kerstin Olofsdotter
1765-07-24   Katarina   Bygdeå   Lars Mårtensson - Margareta Andersdotter
1765-07-27   Magdalena   Ultervattnet   Anders Svala-Håkansson - Magdalena Lekare-Larsdotter
1765-08-00   Sara Lisa   Näs   Jon Ersson - Katarina Andersdotter
1765-08-05   Göran   Robertsfors   Matts Ersson - Maria Andersdotter
1765-08-07   Margareta Kristina   Gravfors   Per Olofsson - Anna Jakobsdotter
1765-08-13   Anders   Rickleå   Anders Johansson - Anna Göransdotter
1765-08-13   Anna Katarina   Robertsfors   Johan Persson - Margareta Eriksdotter