1861-01-04   Larsson, Karl Johan   Åsjön   Lars Johan
1861-01-05   Nylén, Olof   Nyvik   krononybyggare
1861-01-13   Eriksson, Erik Petter   Kullholm   Nils Petter
1861-01-16   Bodén, Anders   Bobacken   inhysesman
1861-01-18   Nilsson, Nils   Sakrisborg   änka Margareta Persdotter i Bjänsjöå
1861-01-18   Persdotter, Margareta   Bjänsjöå   änka efter Nils Nilsson i Sakrisborg
1861-02-07   Hansson, Karl   Legdeå   bonde
1861-02-10   Boberg, Per   Ratan   änka Barbro Kristina Bäckman
1861-02-10   Bäckman, Barbro Kristina   Ratan   Per Bobergs änka
1861-02-10   Lundström, Olof   Överklinten   Isak
1861-02-27   Sikström, Per   Sikeå   bonde
1861-03-06   Jonsson, Jonas Anton   Överklinten   Katarina Sofia
1861-03-07   Andersdotter, Brita Kristina   Ultervattnet   Anders Nilssons änka
1861-03-07   Nilsson, Anders   Ultervattnet   änka Brita Kristina Andersdotter
1861-03-15   Lindström, Johan Olof   Legdeå   Carl Ludvig
1861-03-15   Persson, Karl Erik   Sikeå   Maria
1861-03-16   Mattsson, Per   Bobacken   Per Anton
1861-03-18   Lindström, Jonas   Bobacken   Maria
1861-03-20   Persson, Jonas Fredrik   Ytterklinten   fattighjon
1861-03-23   Sundberg-Eriksson, Anders   Näs   Samuel August
1861-04-02   Johansson, Jonas Gustaf   Sjulsmark   bonde
1861-04-09   Nilsson, Nils Fredrik   Bjänsjöå   Maria Lovisa
1861-04-10   Burman, Anders   Gulltjärn   Anna Sofia
1861-04-12   Brandt, Karl Johan   Överklinten   hustru Anna Brita Olofsdotter
1861-04-12   Olofsdotter, Anna Brita   Överklinten   Karl Johan Brandts hustru
1861-04-24   Lundström, Jonas   Legdeå   arbetare
1861-05-05   Ling, Matthias Adolf   Rickleå   Wendla Maria
1861-05-11   Andersdotter, Anna Antonia   Legdeå   Anders Anderssons änka
1861-05-11   Andersson, Anders   Legdeå   änka Anna Antonia Andersdotter
1861-05-15   Jonsdotter, Kristina Magdalena   Överklinten   Anders Olofssons änka
1861-05-15   Karlsson, Olof Petter   Smårödningen   Fredik Alfred
1861-05-15   Olofsson, Anders   Överklinten   änka Kristina Magdalena Jonsdotter
1861-05-20   Säfsten, Israel   Sörfors   Anna Karolina
1861-06-07   Fahlander, Johan Leopold   Umeå stad   änka Helena Johanna Holm i Sikeå
1861-06-07   Holm, Helena Johanna   Sikeå   änka efter Johan Leopold Fahlander i Umeå stad
1861-06-07   Sundström, Karl Johan   Dalkarlså   sergeant
1861-06-09   Lind, Nils Jonas   Ratan   tullvaktmästare
1861-06-16   Larsson, Anders   Granfors   nybyggare
1861-06-24   Dahlqvist, Lars   Dalkarlså   Nils Erik
1861-06-25   Holmström, Johan Olof   Dalkarlså   Kristina
1861-06-29   Grahn, Kristina Katarina   Ivarsnäs   Karl Johan Perssons hustru
1861-06-29   Persson, Karl Johan   Ivarsnäs   hustru Kristina Katarina Grahn
1861-07-05   Bäckström, Anders Aron   Gryssjön   bonde
1861-07-20   Andersdotter, Maria   Legdeå   Hans Gustaf Karlssons hustru
1861-07-20   Karlsson, Hans Gustaf   Legdeå   hustru Maria Andersdotter
1861-07-31   Häggström, Erik   Dalkarlså   brukspatron
1861-08-01   Möller, Karl Johan   Kyrkostaden   handlande
1861-08-05   Persson, Jonas   Rickleå   Anna Lovisa
1861-08-08   Hägglund, Olof   Överklinten   hustru Margareta Charlotta Wiklund
1861-08-08   Wiklund, Margareta Charlotta   Överklinten   Olof Hägglunds hustru
1861-08-09   Larsson, Olof   Sjulsmark   Klara Erika
1861-08-13   Fahlander, Leonard Josef   Bäck   Anna Erika
1861-08-21   Svanström, Matthias Adolf   Mjösjön   Nils Anton
1861-08-23   Brännström, Per   Dalkarlså   sågdräng
1861-08-25   Jonsson, Karl Johan   Överklinten   hustru Katarina Lindfors
1861-08-25   Lindfors, Katarina   Överklinten   Karl Johan Jonssons hustru
1861-08-31   Jonsson, Anders Gustaf   Ståbäcken   Anders
1861-09-06   Persson, Nils Petter   Sikeå   Maria Johanna
1861-09-09   Andersson, Lars   Åkullsjön   Jonas Petter
1861-09-14   Johansdotter, Sara Magdalena   Kvarnrödningen   Carl
1861-09-19   Persson, Per   Bjänsjöå   fattighjon
1861-09-23   Fredriksson, Olof Fredrik   Bjänsjöå   Fredrik
1861-09-23   Jonsson, Anders   Djäkneboda   Katarina Maria
1861-09-23   Persson, Karl Jakob   Gullmark   Karl Wilhelm
1861-09-24   Johansson, Olof   Dalkarlså   arbetare
1861-10-04   Jonsson, Anders   Djäkneboda   Thekla Margareta
1861-11-03   Holmström, Johan   Ratu   Hilda Johanna
1861-11-11   Jonsson, Lars Fredrik   Ultervattnet   bonde
1861-11-14   Leman, Lars   Ratu   inhysesman
1861-11-19   Boström, Jonas Petter   Bobacken   Carl
1861-11-21   Isaksson, Per   Ultervattnet   änka Maria Elisabet Larsdotter
1861-11-21   Isberg, Johan Petter   Lantvallen   Per
1861-11-21   Larsdotter, Maria Elisabet   Ultervattnet   Per Isakssons änka
1861-11-24   Nilsson, Abraham   Ratu   Emma Karolina
1861-11-26   Johansson, Nils Petter   Slyberget   kronobonde
1861-11-30   Hansson, Anders   Rickleå   Katarina Magdalena
1861-12-04   Johansdotter, Eva Helena   Bastuliden   Karl Jonas Olofssons hustru
1861-12-04   Olofsson, Karl Jonas   Bastuliden   hustru Eva Helena Johansdotter
1861-12-07   Lundbom, Johan Petter   Smårödningen   fattighjon
1861-12-08   Karlsson, Karl   Smårödningen   nybyggare
1861-12-15   Bäckström, Anders Aron   Gryssjön   Kristina Albertina
1861-12-17   Wangberg, Östen   Slyberget   inhysesman
1861-12-20   Johansson, Anders   Korssjön   bonde
1861-12-22   Rehn, Mårten   Åkulla   bonde , gratialist
1861-12-24   Eriksson, Zakris   Dalkarlså   änka Brita Katarina Rönnbäck
1861-12-24   Jonsson, Jonas Anton   Överklinten   Jonas Petter
1861-12-24   Rönnbäck, Brita Katarina   Dalkarlså   Zakris Erikssons änka
1862-01-04   Säll, Johan Petter   Bjänsjöå   Per Anton
1862-01-05   Johansdotter, Ulrika   Västervik   Olof Jonssons hustru
1862-01-05   Jonsson, Olof   Västervik   hustru Ulrika Johansdotter
1862-01-08   Högström, Karl Jonas   Näs   sjöman
1862-01-09   Larsdotter, Maria Kristina   Strandholm   fattighjon
1862-01-15   Wiklund, Olof Petter   Bobacken   Gustaf Reinhold
1862-01-16   Mårtensson, Johan   Åkulla   nybyggare
1862-01-17   Olofsson, Jonas   Stortjärn   bonde
1862-01-20   Flodin, Karl Gustaf Aron   Junkboda   gratialist
1862-01-22   Brännström, Karl Petter   Junkboda   Katarina Margareta
1862-01-22   Nilsson, Jonas Anton   Rickleå   Jonas Anton
1862-01-24   Andersson, Jakob   Gullmark   hustru Anna Brita Hansdotter
1862-01-24   Hansdotter, Anna Brita   Gullmark   Jakob Anderssons hustru
1862-01-25   Olofsson, Anders   Häggnäs   bonde
1862-01-28   Svanström, Olof   Nya Storbäcken   landbonde
1862-02-01   Larsson, Lars Gustaf   Gulltjärn   Lars Johan
1862-02-02   Burström, Anders   Rickleå   änka Kristina Katarina Sikström
1862-02-02   Sikström, Kristina Katarina   Rickleå   Anders Burströms änka
1862-02-03   Larsson, Anders   Dalkarlså   Fredrik August
1862-02-05   Johansson, Olof   Sjulsmark   Karolina Charlotta
1862-02-06   Olofsson, Lars   Öndebyn   bonde
1862-02-08   Bygdén, Olof   Bäck   revisor
1862-02-13   Sund, Erik Samuel   Näs   Regina Lovisa
1862-02-18   Hammarstedt, Matthias   Ytterklinten   förgångshjon
1862-02-22   Andersson, Johan   Yttre Storbäcken   Katarina Albertina
1862-03-13   Jonsson, Karl Emanuel   Öndebyn   änkling
1862-03-14   Karlsson, Per   Legdeå   Karl
1862-03-17   Olofsdotter, Anna Maria   Överklinten   Karl Petter Perssons hustru
1862-03-17   Persson, Karl Petter   Överklinten   hustru Anna Maria Olofsdotter
1862-03-18   Bäckström, Jonas   Sikeå   fattighjon
1862-04-01   Säfström, Jonas   Sjulsmark   Maria Magdalena
1862-04-10   Andersson, Anders   Bäck   Helena Johanna
1862-04-16   Andersdotter, Anna Maria   Åkulla   Per Olofssons änka
1862-04-16   Olofsson, Per   Åkulla   änka Anna Maria Andersdotter
1862-04-22   Persson, Karl Johan   Ivarsnäs   Brita Lovisa
1862-04-25   Hansson, Per   Rickleå   hustru Magdalena Åman
1862-04-25   Jönsson, Olof   Fällfors   Kristina Charlotta 31 år
1862-04-25   Åman, Magdalena   Rickleå   Per Hanssons hustru
1862-04-26   Larsson, Olof Petter   Gullmark   hustru Maria Kristina Nordbrandt
1862-04-26   Nordbrandt, Maria Kristina   Gullmark   Olof Petter Larssons hustru
1862-04-28   Persson, Nils   Junkboda   skattebonde
1862-04-28   Spjut, Gabriel   Näs   gratialist
1862-05-05   Larsson, Johan   Bäcknäs   bonde
1862-05-09   Rehnman, Jonas Gustaf   Nya Storbäcken   Gustava Amanda
1862-05-12   Olofsson, Olof   Junkboda   bonde
1862-05-21   Andersson, Karl   Edfastmark   inhysesman
1862-05-27   Andersson, Anders   Jomark   Anders
1862-05-30   Jonsson, Hans   Djäkneboda   inhysesman
1862-06-01   Nyström, Anders   Skinnarbyn   Gustaf Leonard
1862-06-02   Boström, Johan Petter   Åkulla   bonde
1862-06-03   Bäckström, Enok Gustaf   Bränndalen   Anders August
1862-06-10   Larsson, Nils Petter   Bjänsjön   gardist
1862-06-30   Isaksson, Isak   Ryssjön   Magdalena Vilhelmina
1862-06-30   Marklund, Abraham   Gullmark   bonde
1862-07-07   Larsson, Nils   Ratan   Tjänstegosse
1862-08-06   Lantz, Lars Johan   Bäck   Anna Karolina
1862-08-09   Åström, Katarina Lovisa   Dalkarlså   piga
1862-09-05   Persson, Zakris   Bränndalen   bonde
1862-09-11   Jonsdotter, Margareta Katarina   Sikeå   Erik Mattssons hustru
1862-09-11   Mattsson, Erik   Sikeå   hustru Margareta Katarina Jonsdotter
1862-09-20   Norlin, Katarina   Skinnarbyn   Edla Maria
1862-09-23   Forsberg, Erik   Bobacken   Fredrik
1862-09-30   Andersson, Jakob   Ultervattnet   bonde
1862-10-07   Markström, Salomon   Skinnarbyn   Magdalena Albertina
1862-10-11   Jonsson, Jonas   Gulltjärn   Anna Elisabet
1862-10-16   Björkman, Johan   Kyrkobordet   Per Gustaf
1862-10-25   Andersson, Nils   Ultervattnet   dräng
1862-10-26   Olofsson, Nils Olof   Norum   Nils
1862-10-28   Andersson, Kristian   Gravfors   nybyggare
1862-11-03   Zakrisson, Per   Jomark   Kristina Charlotta
1862-11-05   Lundström, Johan   Ratubäck   Albin
1862-11-06   Jonsson, Jonas   Jomark   Zacharias
1862-11-11   Göransson, Göran Petter   Överklinten   Katarina Ulrika
1862-11-16   Bäckström, Karl Jonas   Bäck   Johan August
1862-11-17   Zakrisson, Per   Jomark   Jonas
1862-11-19   Jonsson, Jonas   Jomark   Jonas Gustaf
1862-11-30   Pettersson, Per   Rickleå   Anders Albert
1862-12-07   Eriksson, Thomas   Bäck   bonde
1862-12-09   Larsson, Anders   Överklinten   Anders
1862-12-15   Persdotter, Maria Margareta   Sikeå   Mårten Tjernströms änka
1862-12-15   Tjernström, Mårten   Sikeå   änka Maria Margareta Persdotter
1862-12-20   Stadig, Erik   Öndebyn   Lars Petter
1862-12-22   Jonsdotter, Kristina Margareta   Bobacken   Olof Perssons hustru
1862-12-22   Persson, Olof   Bobacken   hustru Kristina Margareta Jonsdotter
1862-12-25   Mattsson, Karl   Rickleå   Jonas Alfred
1863-01-10   Andersson, Lars   Bjänsjöå   bonde
1863-01-18   Hammarberg, Olof   Jomark   Sofia Amalia
1863-02-08   Bäckström, Abraham   Rickleå   Abraham
1863-02-10   Jonsson, Lars   Stenträsk   hustru Eva Olofsdotter
1863-02-10   Olofsdotter, Eva   Stenträsk   Lars Jonssons hustru
1863-02-11   Larsson, Jonas Gustaf   Bobacken   änka Brita Kristina Persdotter
1863-02-11   Persdotter, Brita Kristina   Bobacken   Jonas Gustaf Larssons änka
1863-02-19   Sjöström, Olof   Nyböle   Ulrika Johanna
1863-02-20   Leman, Lars   Ratu   änka Magdalena Norberg
1863-02-20   Norberg, Magdalena   Ratu   Lars Lemans änka
1863-03-10   Andersson, Johan Anton   Åkullsjön   Eva Erika
1863-03-13   Olofsson, Per Wilhelm   Junkboda   Anna Charlotta
1863-03-14   Lundqvist, Per   Dalkarlså   Maria Kristina
1863-03-31   Eriksdotter, Ulrika Johanna   Öndebyn   Jonas Fredrik Perssons hustru
1863-03-31   Persson, Jonas Fredrik   Öndebyn   hustru Ulrika Johanna Eriksdotter
1863-04-03   Andersdotter, Anna   Slyberget   Östen Wangbergs änka
1863-04-03   Wangberg, Östen   Slyberget   änka Anna Andersdotter
1863-04-10   Hammarstedt, Karl   Yttre Storbäcken   hustru Katarina Charlotta Olofsdotter
1863-04-10   Olofsdotter, Katarina Charlotta   Yttre Storbäcken   Karl Hammarstedts hustru
1863-04-11   Boström, Nils Jakob   Sikeå   Sara Margareta
1863-04-17   Hansson, Olof   Ytterklinten   Nils August
1863-04-19   Larsdotter, Maria Katarina   Junkboda   Johan Tysks änka
1863-04-19   Tysk, Johan   Junkboda   änka Maria Katarina Larsdotter
1863-04-26   Andersson, Karl Erik   Trybäck   hustru Magdalena Johanna Johansdotter
1863-04-26   Johansdotter, Magdalena Johanna   Trybäck   Karl Erik Anderssons hustru
1863-04-30   Nilsson, Anders   Åkullsjön   Anders
1863-05-04   Abrahamsson, Karl   Ratu   bonde
1863-05-07   Markström, Anders Wilhelm   Dalkarlså   hustru Katarina Vilhelmina Sundberg
1863-05-07   Sundberg, Katarina Vilhelmina   Dalkarlså   Anders Wilhelm Markströms hustru
1863-05-08   Norström, Olof   Sandåsen   Anna Fredrika
1863-05-14   Persson, Jonas   Rickleå   Lovisa Johanna
1863-05-17   Olofsdotter, Anna Lovisa   Ultervattnet   Olof Wiklunds hustru
1863-05-17   Wiklund, Olof   Ultervattnet   hustru Anna Lovisa Olofsdotter
1863-05-18   Olofsson, Per   Fågelsång   landbonde
1863-05-21   Eriksson, Thomas   Bäck   änka Magdalena Olofsdotter
1863-05-21   Olofsdotter, Magdalena   Bäck   Thomas Erikssons änka
1863-05-21   Persson, Per   Ratu   fattighjon
1863-05-26   Svan-Persson, Lars   Norum   nämndeman
1863-05-27   Nordström, Nils   Åkulla   Maria Kristina
1863-06-16   Danielsson, Lars Johan   Öndebyn   Maria Karolina
1863-06-17   Olofsson, Per Wilhelm   Junkboda   Nils Olof
1863-06-19   Larsson, Anders   Överklinten   Eva Maria
1863-06-24   Asplund, Jonas   Åkullsjön   Erik Johan
1863-06-24   Bäckström, Erik   Gryssjön   Katarina Sofia
1863-06-26   Wikström, Karl Erik   Djäkneboda   Karl Jonas
1863-07-01   Nygren, Jakob   Skinnarbyn   studerande
1863-07-05   Johansson, Karl Erik   Sjulsmark   Karl Erik
1863-07-10   Mattsson, Per Anton   Siknäs   Per Gottfrid
1863-07-15   Hägglund, Johan Petter   Djäkneboda   Gustaf
1863-07-19   Holmström, Johan   Dalkarlså   Olof Albert
1863-07-23   Söderström, Johan Anton   Näs   Emma Charlotta
1863-07-25   Hansson, Olof   Ytterklinten   Erik Gustaf
1863-08-06   Andersson, Anders   Överklinten   Kristina Helena
1863-08-15   Persdotter, Katarina   Ultervattnet   Anders Perssons hustru
1863-08-15   Persson, Anders   Ultervattnet   hustru Katarina Persdotter
1863-08-22   Mann, Jonas   Ratu   Frans August
1863-08-23   Hägglund, Johan Petter   Djäkneboda   Johanna Lovisa
1863-08-28   von Ahn, Johan Magnus   Skinnarbyn   förare
1863-09-15   Persson, Anton   Rickleå   Katarina Lovisa
1863-09-25   Persson, Gustaf Wilhelm   Sikeå   Fredrik
1863-09-27   Bjurman, Anders   Ratan   änka Ulrika Charlotta Sundström
1863-09-27   Sundström, Ulrika Charlotta   Ratan   Anders Bjurmans änka
1863-09-29   Johansson, Anders Gustaf   Korssjön   Jakob
1863-10-03   Olofsson, Per   Berga   Kristina Sofia
1863-10-07   Jonsson, Jon   Sakrisborg   änka Anna Kristina Larsdotter
1863-10-07   Larsdotter, Anna Kristina   Sakrisborg   Jon Jonssons änka
1863-10-23   Andersson, Jakob   Alkvittern   Anders Petter
1863-10-26   Bäckström, Johan Anton   Legdeå   sjöman
1863-10-29   Utterström, Karl Nicolaus   Ratan   Nils Gustaf Henning
1863-10-31   Norström, Jonas Gustaf   Häggnäs   Anna Erika
1863-11-03   Hansdotter, Maria Kristina   Junkboda   fattighjon
1863-11-05   Johansson, Jonas   Överklinten   Anders Amandus
1863-11-05   Siklund, Karl Jonas   Näs   Lars Petter
1863-11-10   Boström, Anton Wilhelm   Bobacken   Margareta Vilhelmina
1863-11-12   Johansson, Erik Anton   Dalkarlså   Katarina Kristina
1863-11-18   Pettersson, Per Anton   Gullmark   Per Oskar
1863-11-18   Stridfält, Lars   Överklinten   hemmadräng
1863-11-24   Hansson, Karl Johan   Olsliden   Elisabet Katarina
1863-11-24   Häggström, Erik   Dalkarlså   Erik
1863-11-26   Wedin, Karl Erik   Dalkarlså   Nils Olof
1863-12-01   Abrahamsdotter, Magdalena   Obekant ort   fattighjon
1863-12-08   Dahlberg, Jonas Anton   Dalkarlså   Ulla Sofia
1863-12-08   Jonsson, Anders   Bölesbäcken   Karolina Lovisa
1863-12-09   Boström, Henrik Johan   Bobacken   Johanna Augusta
1863-12-10   Nilsdotter, Kristina Margareta   Junkboda   Erik SundströmNilssons hustru
1863-12-10   Sundström-Nilsson, Erik   Junkboda   hustru Kristina Margareta Nilsdotter
1863-12-14   Andersson, Johan Anton   Granfors   Margareta Amalia
1863-12-14   Brandt, Karl Erik   Rickleå   Karl Gustaf
1863-12-14   Edström, Per   Junkboda   Olof Petter
1863-12-16   Holmberg, Karl Gustaf   Sikeå   Amalia Albertina
1863-12-19   Dahlberg, Jonas Anton   Dalkarlså   Maria Magdalena
1863-12-20   Sundberg, Matthias   Näs   bonde
1863-12-22   Lindström, Jonas   Bobacken   Jonas Anton
1863-12-23   Dahlberg, Anders   Dalkarlså   hustru Ulla Maria Högström
1863-12-23   Högström, Ulla Maria   Dalkarlså   Anders Dahlbergs hustru
1863-12-24   Persdotter, Anna Kristina   Bobacken   Anders Perssons änka
1863-12-24   Persson, Anders   Bobacken   änka Anna Kristina Persdotter
1863-12-27   Andersson, Johan   Bjänsjön   Anders Fredrik
1863-12-27   Olofsson, Zakris   Bjänsjöå   fattighjon
1863-12-30   Nilsson, Per   Dalkarlså   Elisabet
1864-01-05   Lundmark, Jonas   Gulltjärn   Johan
1864-01-09   Arnqvist, Maria Gustava   Andersliden   Anders Gustaf
1864-01-09   Bergkvist, Jonas Gustaf   Näs   hustru Anna Kristina Marklund
1864-01-09   Marklund, Anna Kristina   Näs   Jonas Gustaf Bergqvists hustru
1864-01-12   Hansson, Nils   Sjöbäck   Erik
1864-01-17   Andersson, Anders   Sikeå   änka Sara Elisabet Hansdotter
1864-01-17   Hansdotter, Sara Elisabet   Sikeå   Anders Anderssons änka
1864-01-23   Åberg, Hans Ulrik   Rickleå   Karl Olof
1864-01-27   Säfström, Karl Johan Olof   Dalkarlså   sjöman
1864-01-31   Isaksson, Jonas   Ultervattnet   änka Anna Brita Jonsdotter
1864-01-31   Jonsdotter, Anna Brita   Ultervattnet   Jonas Isakssons änka
1864-02-03   Larsson, Anders   Nidolf   Kristina Vilhelmina
1864-02-04   Holmström, Per Gustaf   Floremark   Carl Hjalmar
1864-02-10   Norström, Jonas Gustaf   Häggnäs   Anna Matilda
1864-02-17   Lindström, Olof Petter   Dalkarlså   Maria Olivia
1864-02-18   Westerlund, Jonas   Ultervattnet   Anders Petter
1864-02-22   Persdotter, Kristina Ingeborg   Ultervattnet   piga
1864-02-27   Boström, Nils Jakob   Sikeå   Nils August
1864-02-29   Nilsson, Nils   Legdeå   Nils Olof
1864-03-04   Jonsson, Jonas Anton   Överklinten   Jonas
1864-03-12   Nilsdotter, Sofia Gustava   Slyberget   piga
1864-03-22   Högström, Henrik Wilhelm   Näs   sjöman
1864-03-25   Johansson, Kristian Anton   Bjänfors   Maria Ulrika
1864-04-04   Persson, Jonas Fredrik   Öndebyn   bonde
1864-04-04   Sundström, Karl Johan   Bobacken   Helena
1864-04-14   Isaksson, Per   Jomark   bonde
1864-04-17   Holmström, Lars Gustaf   Sikeå   Anna Gustava
1864-04-19   Ling, Matthias Adolf   Rickleå   Nils Olof Adolph
1864-04-20   Johansson, Kristian Anton   Bjänfors   Kristina Katarina
1864-04-30   Boström, Karl Olof   Rickleå   Maria Augusta
1864-05-06   Flodin, Maria Karolina   Rickleå   Per Högströms hustru
1864-05-06   Högström, Per   Rickleå   hustru Maria Karolina Flodin
1864-05-08   Dahlberg, Anders   Siknäs   bonde
1864-05-09   Thurnström, Olof   Ratu   Olof Anselm
1864-05-12   Andersson, Kristian   Gravfors   änka Katarina Nilsdotter
1864-05-12   Nilsdotter, Katarina   Gravfors   Kristian Anderssons änka
1864-06-03   Andersson, Lars   Bjänfors   Lars Fredrik
1864-06-14   Christiersdotter, Brita Kristina   Risbäck   Per Starks änka
1864-06-14   Stark, Per   Risbäck   änka Brita Kristina Christiersdotter
1864-06-24   Persson, Erik   Vargliden   Erika Charlotta
1864-07-01   Byström, Erik   Skinnarbyn   Kristina Charlotta
1864-07-07   Persson, Markus   Bäck   bonde
1864-07-13   Brandt, Nils   Ultervattnet   hustru Katarina Elisabet Persdotter
1864-07-13   Persdotter, Katarina Elisabet   Ultervattnet   Nils Brandts hustru
1864-07-14   Karlsson, Daniel   Överklinten   Karl Petter
1864-07-21   Andersson, Abraham Anton   Gullmark   Johan Anton
1864-08-03   Johansson, Johan Petter   Överklinten   Magdalena Albertina
1864-08-04   Forsberg, Anna   Gullmark   Nils Rasks änka
1864-08-04   Johansson, Lars Gustaf   Överklinten   Kristina Albertina Laurentia
1864-08-04   Rask, Nils   Gullmark   änka Anna Forsberg
1864-08-07   Persson, Karl Johan   Ivarsnäs   krononybyggare
1864-08-16   Borg, Elias   Åkullsjön   Eva Johanna
1864-08-17   Andersson, Jonas Gustaf   Dalkarlså   änka Maria Margareta Larsdotter
1864-08-17   Larsdotter, Maria Margareta   Dalkarlså   Jonas Gustaf Anderssons änka
1864-08-19   Fredriksson, Olof Fredrik   Bjänsjöå   Maria Kristina
1864-08-21   Åström, Per   Bjänsjöå   Anna Kristina
1864-08-27   Nilsson, Jonas Anton   Rickleå   Maria Gustava
1864-08-29   Löfroth, Karl Jakob   Åkulla   Landmätare
1864-08-31   Höglund, Markus Anton   Dalkarlså   Per Erik
1864-09-14   Andersson, Anders   Kullholm   Kristina Johanna
1864-09-15   Jonsson, Lars   Stenträsk   nybyggare
1864-09-17   Nilsson, Per   Sandåsen   nybyggare
1864-09-26   Söderström, Anders   Bränndalen   Fredrika Matilda
1864-10-01   Högström, Johan Samuel   Kyrkobordet   Margareta Kristina
1864-10-10   Häggström, Johan   Skinnarbyn   hofnotarie
1864-10-11   Andersson, Karl Petter   Krokbäck   änka Ulrika Jonathansdotter i Överklinten
1864-10-11   Jonathansdotter, Ulrika   Överklinten   änka efter Karl Petter Andersson i Krokbäcken
1864-10-12   Boström, Nils Johan   Brattliden   Maria Karolina
1864-10-14   Jakobsson, Nils   Mjösjön   landbonde
1864-10-18   Jonsson, Jonas   Jomark   hustru Sara Margareta Zakrisdotter
1864-10-18   Zakrisdotter, Sara Margareta   Jomark   Jonas Jonssons hustru
1864-10-19   Wikström, Nils Olof   Ultervattnet   Maria Matilda
1864-10-29   Tegström, Nils Johan   Näs   bonde
1864-10-30   Jonsson, Anders   Rickleå   Margareta Sofia
1864-11-06   Andersson, Anders   Överklinten   Maria Vilhelmina
1864-11-07   Karlsson, Anders   Överklinten   Anna Ulrika
1864-11-10   Andersdotter, Anna Fredrika   Näs   Isak Larssons hustru
1864-11-10   Larsson, Isak   Näs   hustru Anna Fredrika Andersdotter
1864-11-11   Nilsdotter, Ulrika Lovisa   Ultervattnet   Anders Gustaf Sturks hustru
1864-11-11   Sturk, Anders Gustaf   Ultervattnet   hustru Ulrika Lovisa Nilsdotter
1864-11-24   Andersson, Anders   Junkboda   skattebonde
1864-11-26   Andersson, Per   Ultervattnet   bonde
1864-11-26   Hansson, Nils   Sjöbäck   Nils
1864-12-02   Israelsdotter, Eva Johanna   Brednoret   Edla Johanna
1864-12-07   Jonsdotter, Anna Magdalena   Ratu   Johan Jonssons hustru
1864-12-07   Jonsson, Johan   Ratu   hustru Anna Magdalena Jonsdotter
1864-12-10   Andersson, Anders   Ivarsnäs   fiskare
1864-12-13   Bäckström, Enok Gustaf   Bränndalen   Klara Maria
1864-12-18   Nilsson, Per   Sjulsmark   Johan
1864-12-24   Karlsson, Karl Johan   Överklinten   bonde
1864-12-26   Norgren, Jonas Wilhelm   Gryssjön   Carl Olof
1864-12-28   Andersson, Gustaf   Gravfors   Eva Maria
1865-01-03   Grenholm, Anders   Stortjärn   Johan
1865-01-07   Jakobsson, Anders   Korssjön   bonde
1865-01-12   Jonsson, Hans   Rickleå   bonde
1865-01-19   Nordström, Nils   Åkulla   Kristina Nikolina
1865-01-23   Danielsdotter, Kristina Katarina   Nyvik   Olof Nyléns änka
1865-01-23   Nylén, Olof   Nyvik   änka Kristina Katarina Danielsdotter
1865-01-26   Berg, Johan Gustaf Adolf   Näs   Johan August
1865-02-05   Bäckström, Karl Jonas   Bäck   Jonas Wilhelm
1865-02-08   Berg, Johan Gustaf Adolf   Näs   Karl Robert
1865-02-09   Forslund, Johan Erik   Bäck   Karolina Matilda
1865-02-10   Jonsson, Karl Johan   Överklinten   Karl Johan
1865-02-10   Svanström, Olof Wilhelm   Storbäcken   landbondeson
1865-02-21   Fredriksson, Olof Fredrik   Bjänsjöå   Fredrik
1865-02-21   Trygg, Anders   Sjulsmark   bonde , gratialist
1865-02-23   Bäckström, Karl Jonas   Bäck   Karl Ulrik
1865-02-27   Stoltz, Lars   Djäkneboda   Margareta Charlotta
1865-03-07   Brännström, Lars Johan   Brände   Hulda Maria
1865-03-11   Stenman, Karl Anton   Norum   Johanna Matilda
1865-03-13   Jonsson, Karl Johan   Överklinten   Magdalena Kristina
1865-03-14   Wikström, Karl Erik   Djäkneboda   Anna Lovisa
1865-03-18   Dahlström, Anders Gustaf   Dalkarlså   torpare
1865-03-20   Larsson, Hans Gustaf   Siknäs   hustru Maria Kristina Persdotter
1865-03-20   Persdotter, Maria Kristina   Siknäs   Hans Gustaf Larssons hustru
1865-03-21   Fahlander, Leonard Josef   Bäck   Olga Johanna
1865-03-28   Lundmark, Jonas   Gulltjärn   Anna Johanna
1865-03-28   Mårtensson, Johan   Åkulla   änka Anna Magdalena Persdotter i Bäck
1865-03-28   Persdotter, Anna Magdalena   Bäck   änka efter Johan Mårtensson i Åkulla
1865-04-01   Lundström, Emanuel   Ratan   Johan Emil
1865-04-12   Andersdotter, Kristina Johanna   Åkullsjön   Jonas Asplunds hustru
1865-04-12   Asplund, Jonas   Åkullsjön   hustru Kristina Johanna Andersdotter
1865-04-12   Säfsten, Jonas   Sörfors   Lovisa Johanna
1865-04-18   Andersson, Jakob   Alkvittern   Zachris
1865-04-19   Andersdotter, Katarina Elisabet   Lantnäs   Nils Petter Lantz hustru
1865-04-19   Jakobsdotter, Katarina   Sjulsmark   Anders Tryggs änka
1865-04-19   Lantz, Nils Petter   Lantnäs   hustru Katarina Elisabet Andersdotter
1865-04-19   Trygg, Anders   Sjulsmark   änka Katarina Jakobsdotter
1865-04-26   Ling, Matthias Adolf   Rickleå   Olof Matthias
1865-04-27   Andersdotter, Anna Katarina   Ultervattnet   Lars Larssons änka
1865-04-27   Larsson, Lars   Ultervattnet   änka Anna Katarina Andersdotter
1865-05-03   Persson, Anders Gustaf   Bäcknäs   hemmansinnehavare
1865-05-10   Olofsson, Per   Näs   bonde
1865-05-10   Öberg, Per   Risbäck   bondeson
1865-05-12   Löfberg, Anna Fredrika   Dalkarlså   Fredrik Markströms hustru
1865-05-12   Markström, Fredrik   Dalkarlså   hustru Anna Fredrika Löfberg
1865-05-13   Glad, Anders Gustaf   Dalkarlså   Naemi Maria
1865-05-18   Boström, Nils Jakob   Sikeå   Albertina
1865-05-24   Johansson, Johan   Skursjön   Johan Gustaf
1865-05-24   Nylén, Karl Jonas   Nyvik   Kristina Lovisa
1865-05-24   Persdotter, Brita Elisabet   Överklinten   Johan Perssons änka
1865-05-24   Persson, Johan   Överklinten   änka Brita Elisabet Persdotter
1865-05-28   Burström, Anders Anton   Dalkarlså   bonde
1865-05-29   Andersson, Jakob   Ultervattnet   Nils
1865-06-02   Åström-Zakrisson, Anders Gustaf   Risträsk   Hulda Magdalena
1865-06-06   Larsson, Anders   Överklinten   Anders Petter
1865-06-09   Bäckström, Enok Gustaf   Bränndalen   Eskil Gustaf
1865-06-13   Sundström, Ulrika Kristina   Ratu   Olof Thurnströms hustru
1865-06-13   Thurnström, Olof   Ratu   hustru Ulrika Kristina Sundström
1865-06-15   Andersdotter, Maria Margareta   Sörfors   Israel Säfstens änka
1865-06-15   Säfsten, Israel   Sörfors   änka Maria Margareta Andersdotter
1865-06-19   Boström, Olof   Norum   Maria Olivia
1865-06-22   Holmström, Lars Samuel   Ratu   Lars Johan
1865-06-26   Jonsson, Lars   Bäcknäs   bonde
1865-07-01   Samuelsson, Johan Petter   Gullmark   bonde
1865-07-11   Holmström, Gustaf   Ratu   Anna Albertina
1865-07-20   Andersson, Johan Gustaf   Sjulsmark   Katarina Johanna
1865-07-20   Norström, Olof   Sandåsen   Fredrika Johanna
1865-07-26   Eriksdotter, Margareta Katarina   Ratu   Lars Samuel Holmströms hustru
1865-07-26   Holmström, Lars Samuel   Ratu   hustru Margareta Katarina Eriksdotter
1865-07-26   Söderlund, Lars Petter   Ratu   Vilhelmina
1865-07-27   Bydeman, Johan   Rickleå   strandfiskare
1865-07-31   Sandström, Nils   Ratu   Edla Sofia
1865-08-01   Sandström, Nils   Ratu   Johan Adolf
1865-08-06   Olofsdotter, Katarina Kristina   Ytterklinten   Per Gustaf Perssons hustru
1865-08-06   Persson, Per Gustaf   Ytterklinten   hustru Katarina Kristina Olofsdotter
1865-08-16   Jonsson, Olof   Västervik   krononybyggare
1865-08-16   Söderlund, Lars Petter   Ratu   Lars Johan
1865-08-18   Hansdotter, Margareta Katarina   Djäkneboda   bondedotter
1865-08-19   Eriksson, Per Olof   Selsberg   Erika Maria
1865-08-22   Krigsberg, Olof Daniel   Näs   Maria Vilhelmina
1865-08-30   Bergman, Anna Kristina   Öndebyn   änkefru gift Boman
1865-08-30   Larsson, Olof   Junkboda   bonde
1865-08-31   Andersson, Per   Åkulla   bonde
1865-09-08   Eriksson, Erik   Korssjön   Margareta Sofia
1865-09-09   Fågelberg, Per   Överklinten   Sofia Eliana
1865-09-10   Boström, Nils Erik   Kyrkobordet   Per Leonard
1865-09-10   Nilsdotter, Maria Katarina   Ultervattnet   Per Olofssons hustru
1865-09-10   Olofsson, Per   Ultervattnet   hustru Maria Katarina Nilsdotter
1865-09-22   Sikström, Per   Sikeå   Erika Margareta
1865-09-28   Wärn, Anders Gustaf   Fågelsång   Nils August
1865-10-03   Edström, Per   Junkboda   Otto
1865-10-04   Persson, Nils Petter   Sikeå   Lars Anton
1865-10-04   Söderström, Per   Näs   Ulrika Sofia
1865-10-09   Söderström, Johan Anton   Näs   Margareta Sofia
1865-10-11   Andersson, Per   Bobacken   Anders August
1865-10-18   Åman, Johan August   Sikeå   Ida Vilhelmina
1865-10-23   Jonsson, Nils   Liden   Elisabet Sofia
1865-11-06   Wiklund, Olof Petter   Bobacken   Fredrik
1865-11-12   Holmberg, Karl Gustaf   Sikeå   Karolina Albertina
1865-11-12   Karlsdotter, Maria Johanna   Bäckliden   Katarina Josephina
1865-11-18   Larsson, Lars Gustaf   Gulltjärn   Elisabet Sofia
1865-11-19   Bäckström, Elias   Norum   Katarina Maria
1865-11-24   Jakobsson, Jakob Gustaf   Åkullsjön   arbetare
1865-11-26   Jonsson, Johan   Bobacken   arbetare
1865-12-06   Jonsson, Per   Näs   orgeltrampare
1865-12-08   Persson, Per   Bäck   Karl
1865-12-10   Christoffersson, Anders   Ultervattnet   Katarina Maria
1865-12-13   Nilsson, Nils Fredrik   Bjänsjöå   Zachris
1865-12-17   Häggström, Johan Petter   Bobacken   Klara Karolina Matilda
1865-12-20   Larsson, Lars   Junkboda   bonde
1865-12-26   Persson, Per Anton   Bäck   Per Johan
1865-12-30   Larsson, Olof Daniel   Sikeå   hustru Maria Persdotter
1865-12-30   Persdotter, Maria   Sikeå   Olof Daniel Larssons hustru
1865-12-31   Häggström, Johan Petter   Bobacken   Kristina Magdalena
1866-01-06   Nilsdotter, Hedda Sofia   Ultervattnet   piga
1866-01-31   Andersson, Anders Gustaf   Gravbäck   Katarina Magdalena
1866-02-12   Nyström, Anders   Skinnarbyn   Karl Gustaf
1866-02-15   Nilsson, Jonas Gustaf   Liden   Emma Kristina
1866-02-24   Olofsson, Per   Junkboda   förgångsman
1866-02-26   Sandström, Zakris   Skinnarbyn   Olof Petter
1866-03-04   Jonsson, Hans   Rickleå   Katarina Kristina
1866-03-05   Flodin, Per Wilhelm   Rickleå   hustru Johanna Magdalena Röckner
1866-03-05   Röckner, Johanna Magdalena   Rickleå   Per Wilhelm Flodins hustru
1866-03-08   Högberg, Jonas Gustaf   Djäkneboda   Anders Gustaf
1866-03-08   Sandberg, Per   Bäck   Maria Ulrika
1866-03-13   Olofsson, Per   Ultervattnet   Per Olof
1866-03-16   Zetterström, Anna Sofia   Skinnarbyn   Johan Magnus von Ahns änka
1866-03-16   von Ahn, Johan Magnus   Skinnarbyn   änka Anna Sofia Zetterström
1866-03-17   Fågelberg, Per   Överklinten   hustru Anna Sofia Norqvist
1866-03-17   Norqvist, Anna Sofia   Överklinten   Per Fågelbergs hustru
1866-03-22   Hammarstedt, Nils Johan   Yttre Storbäcken   hustru Karolina Svanström
1866-03-22   Svanström, Karolina   Yttre Storbäcken   Nils Johan Hammarstedts hustru
1866-03-23   Bom, Per   Djäkneboda   gratialist
1866-03-30   Karlsdotter, Anna Margareta   Bobacken   Johan Fredrik Thurdins änka
1866-03-30   Thurdin, Johan Fredrik   Bobacken   änka Anna Margareta Karlsdotter
1866-04-02   Hansson, Olof Anton   Ultervattnet   Jonas
1866-04-05   Andersson, Anders   Ytterklinten   bonde
1866-04-15   Boström, Nils Johan   Överklinten   Karl Anton
1866-04-16   Larsdotter, Maria Kristina   Djäkneboda   Lars Stoltz hustru
1866-04-16   Olofsson, Johan Fredrik   Nya Storbäcken   landbonde
1866-04-16   Stoltz, Lars   Djäkneboda   hustru Maria Kristina Larsdotter
1866-04-19   Bygdén, Lars   Djäkneboda   änka Margareta Olofsdotter
1866-04-19   Olofsdotter, Margareta   Djäkneboda   Lars Bygdéns änka
1866-04-28   Brandt, Nils   Ultervattnet   inhysesman
1866-04-29   Sundberg, Erik   Skinnarbyn   fiskare
1866-05-03   Andersson, Nils   Korssjön   Nils Ferdinand
1866-05-08   Nilsdotter, Elisabet Fredrika   Bäck   Per Sandbergs hustru
1866-05-08   Sandberg, Per   Bäck   hustru Elisabet Fredrika Nilsdotter
1866-05-09   Nilsson, Nils Olof   Siknäs   Johan Alfred
1866-05-16   Olofsson, Per Wilhelm   Junkboda   Katarina Lovisa
1866-05-17   von Ahn, Fredrik Johan   Legdeå   sjöman
1866-05-19   Smedberg, Jonas Wilhelm   Legdeå   Jonas Wilhelm
1866-05-22   Westerlund, Anders   Bjänfors   Anders Edvard
1866-05-23   Johansson, Olof   Korssjön   Johan
1866-05-25   Nilsson, Jonas   Djäkneboda   Jonas
1866-06-16   Holmström, Johan Olof   Dalkarlså   Anna Kristina
1866-06-21   Johansson, Johan Petter   Sjulsmark   Klara Johanna
1866-06-25   Holmström, Johan Petter   Gullmark   hustru Anna Katarina Olofsdotter
1866-06-25   Olofsdotter, Anna Katarina   Gullmark   Johan Petter Holmströms hustru
1866-07-03   Johansdotter, Anna Brita   Överklinten   Elias Näsvalls hustru
1866-07-03   Näsvall, Elias   Överklinten   hustru Anna Brita Johansdotter
1866-07-06   Persdotter, Anna Magdalena   Överklinten   blind piga
1866-07-09   Olofsson, Johan   Strandholm   inhysesman
1866-07-11   Norlin, Ulla Margareta   Ratan   Jonas Rönnmarks hustru
1866-07-11   Rönnmark, Jonas   Ratan   hustru Ulla Margareta Norlin
1866-08-04   Larsson, Nils Petter   Sikeå   änka Magdalena Olofsdotter
1866-08-04   Olofsdotter, Magdalena   Sikeå   Nils Petter Larssons änka
1866-08-06   Boström, Jonas   Sandåsen   Karl Jonas
1866-08-19   Christoffersson, Anders   Ultervattnet   Anders Petter
1866-08-20   Larsson, Olof   Näs   sjöman
1866-08-22   Nilsdotter, Karolina   Norum   Hieronymus Österlunds hustru
1866-08-22   Österlund, Hieronymus   Norum   hustru Karolina Nilsdotter
1866-08-28   Fält, Lars Johan   Korssjön   Sofia Albertina
1866-09-02   Larsdotter, Klara   Överklinten   Ulrika Gustava
1866-09-07   Olofsson, Nils Olof   Fällfors   Olof Anton
1866-09-08   Andersson, Olof   Åkullsjön   bonde
1866-09-12   Norström, Olof   Sandåsen   Maria Johanna
1866-09-21   Högberg, Jonas Gustaf   Djäkneboda   Edla Kristina
1866-09-24   Torngren, Per Emanuel   Sikeå   bokbindare
1866-09-30   Jonsdotter, Brita Margareta   Jomark   Jonas Sjöbergs hustru
1866-09-30   Sjöberg, Jonas   Jomark   hustru Brita Margareta Jonsdotter
1866-10-01   Nordengren, Erik Axel   Nya Storbäcken   Anna Maria
1866-10-06   Flodin, Katarina Margareta   Junkboda   Zacharias Wilhelm Flodins hustru
1866-10-06   Sundström, Zakarias Wilhelm   Junkboda   hustru Katarina Margareta Flodin
1866-10-17   Mann, Jonas   Ratu   fältjägare
1866-10-26   Wedin, Karl Erik   Dalkarlså   sågdräng
1866-10-31   Bäck-Jonsson, Per   Vargliden   bonde
1866-11-01   Nygren, Erik Anders   Skinnarbyn   komminister
1866-11-12   Johansson, Karl Erik   Sjulsmark   Erik Otto
1866-11-14   Stadig, Erik   Öndebyn   Lars Leonard
1866-11-26   Jonsson, Johan   Ratu   fattighjon
1866-11-26   Persson, Adam   Norra Gottland   Adam
1866-11-26   Persson, Per Anton   Rödås   Per Otto
1866-11-28   Forslund, Johan Erik   Bäck   hustru Anna Charlotta von Ahn
1866-11-28   Nilsson, Nils   Junkboda   bonde 100 år 10 m.
1866-12-01   von Ahn, Anna Charlotta   Bäck   Johan Erik Forslunds hustru
1866-12-09   Nilsson, Jonas August   Junkboda   Nils Otto
1866-12-11   Persson, Per   Risböle   Per Anton
1867-01-06   Jonsson, Matthias   Smårödningen   bonde
1867-01-11   Byström, Erik   Skinnarbyn   hustru Maria Brigitta Samuelsdotter
1867-01-11   Samuelsdotter, Maria Brigitta   Skinnarbyn   Erik Byströms hustru
1867-01-16   Flodin, Per Wilhelm   Rickleå   kronolänsman
1867-01-19   Andersdotter, Kristina Katarina   Norrfors   Johan Larssons hustru
1867-01-19   Eriksson, Erik Gustaf   Altarliden   Eva Katarina
1867-01-19   Larsson, Johan   Norrfors   hustru Kristina Katarina Andersdotter
1867-01-21   Westerlund, Anders   Åkullsjön   Olof Otto
1867-01-23   Jakobsdotter, Elisabet Margareta   Jomark   Per Lundströms hustru
1867-01-23   Lundström, Per   Jomark   hustru Elisabet Margareta Jakobsdotter
1867-01-31   Andersson, Lars   Korssjön   Per
1867-02-13   Andersdotter, Anna Barbro   Ultervattnet   Lars Anderssons änka
1867-02-13   Andersson, Lars   Ultervattnet   änka Anna Barbro Andersdotter
1867-02-16   Andersson, Nils Petter   Tryssjön   hustru Anna Kristina Jonsdotter
1867-02-16   Jonsdotter, Anna Kristina   Tryssjön   Nils Petter Anderssons hustru
1867-02-18   Andersson, Nils Petter   Tryssjön   Nils
1867-02-27   Olofsdotter, Eva   Åkullsjön   Johan Wakens änka
1867-02-27   Waken, Johan   Åkullsjön   änka Eva Olofsdotter
1867-03-04   Ekberg, Kristina Magdalena   Näs   Erik Samuel Sunds hustru
1867-03-11   Eriksson, Fredrik   Åkullsjön   änka Anna Maria Jonsdotter
1867-03-11   Jonsdotter, Anna Maria   Åkullsjön   Fredrik Erikssons änka
1867-03-11   Käck-Eriksson, Fredrik   Åkullsjön   änka Anna Maria Jonsdotter
1867-03-11   Tunell, Karl Petter   Rickleå   Karolina Maria
1867-03-31   Andersdotter, Maria Magdalena   Sikeå   Maria
1867-04-03   Sund, Erik Samuel   Näs   hustru Kristina Magdalena Ekberg
1867-04-10   Nyström, Anders   Skinnarbyn   Magdalena Henrika
1867-04-12   Jonsson, Samuel   Brattliden   bonde
1867-04-14   Lundström, Per   Jomark   landbonde
1867-04-16   Mattsson, Erik   Överklinten   Erik Johan
1867-04-17   Bäckström, Elias   Norum   bonde
1867-04-20   Andersson, Nils Petter   Åkullsjön   hustru Eva Kristina Isaksdotter
1867-04-20   Isaksdotter, Eva Kristina   Åkullsjön   Nils Petter Anderssons hustru
1867-04-23   Hansdotter, Anna Kristina   Legdeå   Per Thomassons änka
1867-04-23   Thomasson, Per   Legdeå   änka Anna Kristina Hansdotter
1867-04-27   Johansson, Per   Överklinten   bonde
1867-04-28   Hansson, Per   Bobacken   bonde
1867-05-12   Karlsdotter, Maria Johanna   Bäckliden   Maria Augusta
1867-05-13   Abrahamsson, Karl   Ratu   änka Kristina Margareta Isaksdotter
1867-05-13   Isaksdotter, Kristina Margareta   Ratu   Karl Abrahamssons änka
1867-05-14   Jonsson, Olof Petter   Sakrisborg   hustru Magdalena Olofsdotter
1867-05-14   Olofsdotter, Magdalena   Sakrisborg   Olof Petter Jonssons hustru
1867-05-23   Bergström, Gabriel   Antnäs   Maria Kristina
1867-05-26   Larsson, Lars   Brattliden   änka Magdalena Persdotter
1867-05-26   Persdotter, Magdalena   Brattliden   Lars Larssons änka
1867-05-29   Westerlund, Anders   Bjänfors   Kristina Lovisa
1867-05-30   Hansson, Lars   Öndebyn   Per
1867-05-30   Karlsson, Daniel   Överklinten   Karl Petter
1867-05-30   Nordengren, Erik Axel   Nya Storbäcken   Sofia Elisabet
1867-06-01   Olofsson, Olof Anton   Ultervattnet   Anna Albertina
1867-06-07   Dahlberg, Jakob   Dalkarlså   Anna Lovisa
1867-06-07   Olofsson, Per Wilhelm   Junkboda   Lovisa Charlotta
1867-06-08   Wikström, Anders   Legdeå   Anna Sofia
1867-06-10   Wiklund, Olof   Ultervattnet   nämndeman
1867-06-10   Öström, Hans Gustaf   Öndebyn   sjöman
1867-06-13   Högström, Johan Fredrik   Näs   sjöman
1867-06-18   Danielsson, Anders   Mjösjön   Jonas
1867-06-25   Brännström, Karl   Öndebyn   sjöman
1867-06-28   Johansson, Johan Petter   Bergliden   Amalia Johanna
1867-07-02   Melander, Anders   Skinnarbyn   garvare
1867-07-03   Eklund, Ulrika Kristina   Sikeå   Göran Johanssons hustru
1867-07-03   Johansson, Göran   Sikeå   hustru Ulrika Kristina Eklund
1867-07-04   Melander, Anders   Skinnarbyn   änka Brita Sofia Nyman
1867-07-04   Nyman, Brita Sofia   Skinnarbyn   Anders Melanders änka
1867-07-05   Andersson, Nils   Korssjön   bonde
1867-07-06   Persson, Anders Fredrik   Sikeå   dräng
1867-07-10   Andersson, Olof Gustaf   Ultervattnet   hustru Magdalena Katarina Johansdotter
1867-07-10   Johansdotter, Magdalena Katarina   Ultervattnet   Olof Gustaf Anderssons hustru
1867-07-12   Andersdotter, Maria   Dalkarlså   Jonas Glads änka
1867-07-12   Andersson, Per   Norum   Olof Petter
1867-07-12   Glad, Jonas   Dalkarlså   änka Maria Andersdotter
1867-07-22   Olofsdotter, Anna   Bäck   Anders Olofssons änka
1867-07-22   Olofsson, Anders   Bäck   änka Anna Olofsdotter
1867-07-26   Johansson, Johan Anton   Åsjön   Kristina Magdalena
1867-07-29   Mann, Karl Emanuel   Ratu   fältjägare
1867-08-05   Persdotter, Magdalena   Sikeå   Nils Fredrik Silvers hustru
1867-08-05   Silfver, Nils Fredrik   Sikeå   hustru Magdalena Persdotter
1867-08-07   Markusdotter, Maria Margareta   Öndebyn   piga
1867-08-09   Wahlström, Nils   Rickleå   bonde
1867-08-22   Mårtensdotter, Eva   Liden   Jonas Gustaf Nilssons hustru
1867-08-22   Nilsson, Jonas Gustaf   Liden   hustru Eva Mårtensdotter
1867-08-24   Olofsson, Per   Rickleå   Gustaf
1867-08-25   Pettersson, Johan   Sikeå   Anna Katarina
1867-08-29   Johansson, Karl Erik   Sjulsmark   Katarina Ulrika
1867-08-30   Åberg-Olofsson, Jonas   Näs   bonde
1867-09-07   Jakobsson, Lars Jonas   Ultervattnet   Lars Anton
1867-09-13   Johansson, Olof   Högfors   bonde
1867-09-22   Andersdotter, Katarina Magdalena   Bäck   Per Johan Högbergs hustru
1867-09-22   Högberg, Per Johan   Bäck   hustru Katarina Magdalena Andersdotter
1867-09-27   Karlsson, Hans Gustaf   Legdeå   Ulrika Charlotta
1867-09-29   Andersson, Nils   Korssjön   Nils
1867-10-02   Abrahamsson, Hans   Gullmark   bonde
1867-10-08   Larsson, Lars Fredrik   Bjänsjöå   bonde
1867-10-09   Bäcklund, Johan   Kyrkostaden   dödgrävare
1867-10-11   Lindberg, Olof Petter   Gransjö, Ratan   Karl Olof
1867-10-22   Brandt, Karl Erik   Rickleå   Erik Otto
1867-10-26   Lundmark-Jonsson, Per   Sjulsmark   Johan
1867-11-02   Fredriksson, Olof Fredrik   Bjänsjöå   Selma Johanna
1867-11-04   Andersson, Jonas   Ultervattnet   bonde
1867-11-08   Hammarstedt, Erik   Rickleå   Johanna
1867-11-11   Johansson, Erik Anton   Häggnäs   Karl Anton
1867-11-15   Jonsdotter, Maria Brigitta   Djäkneboda   Göran Perssons änka
1867-11-15   Jonsdotter, Sara Katarina   Sjöbäck   Johan Nilssons änka
1867-11-15   Nilsson, Johan   Sjöbäck   änka Sara Katarina Jonsdotter
1867-11-15   Persson, Göran   Djäkneboda   änka Maria Brigitta Jonsdotter
1867-11-17   Lundström, Jonas Anton   Sikeå   dräng
1867-11-18   Larsson, Olof Daniel   Sikeå   bonde
1867-11-19   Andersdotter, Anna Margareta   Bäck   Nils Olof Wiks hustru
1867-11-19   Wik, Nils Olof   Bäck   hustru Anna Margareta Andersdotter
1867-11-21   Westman, Nils   Överklinten   gratialist
1867-11-26   Lundsten, Fredrika Charlotta   Brednoret   bondedotter
1867-11-26   Norlin, Kristina Johanna   Norum   Karl Anton Stenmans hustru
1867-11-26   Stenman, Karl Anton   Norum   hustru Kristina Johanna Norlin
1867-11-27   Marklund, Isak Petter   Edfastmark   Margareta Sofia
1867-11-28   Östensson, Per   Bäcklund   Karl Erik
1867-12-01   Bergsten, Lars Petter   Gullmark   hustru Katarina Persdotter
1867-12-01   Persdotter, Katarina   Gullmark   Lars Petter Bergstens hustru
1867-12-01   Säll, Johan Petter   Bjänsjöå   soldat
1867-12-03   Bjurman, Fredrika Vilhelmina   Ratan   Jonas Anton Åmans änka
1867-12-03   Boström, Olof   Sandåsen   Maria Olivia
1867-12-03   Isaksdotter, Sofia Albertina   Kullholm   Jakob Nilssons hustru
1867-12-03   Nilsson, Jakob   Kullholm   hustru Sofia Albertina Isaksdotter
1867-12-03   Åman, Jonas Anton   Ratan   tullvaktmästare
1867-12-03   Åman, Jonas Anton   Ratan   änka Fredrika Vilhelmina Bjurman
1867-12-04   Rörström, Erik Otto   Sikeå   backstuguhjon
1867-12-08   Boström, Karl Petter   Djäkneboda   hustru Anna Brita Norlin
1867-12-08   Höök, Anders   Rickleå   änka Brita Sofia Olofsdotter
1867-12-08   Norlin, Anna Brita   Djäkneboda   Karl Petter Boströms hustru
1867-12-08   Olofsdotter, Brita Sofia   Rickleå   Anders Hööks änka
1867-12-08   Åberg, Lars   Sikeå   arbetare
1867-12-09   Andersdotter, Anna Katarina   Sandåsen   Hans Perssons hustru
1867-12-09   Persson, Hans   Sandåsen   hustru Anna Katarina Andersdotter
1867-12-12   Persson, Gustaf Wilhelm   Sikeå   Tilda
1867-12-13   Bäckström, Karl Jonas   Bäck   hustru Karolina Johanna Höglund
1867-12-13   Höglund, Karolina Johanna   Bäck   Karl Jonas Bäckströms hustru
1867-12-16   Lindström, Nils Petter   Djäkneboda   torpare
1867-12-18   Andersson, Lars Gustaf   Bäck   bonde
1867-12-18   Jonsson, Anders   Rickleå   bonde
1867-12-25   Boström, Jonas Petter   Bobacken   hustru Maria Jonsdotter
1867-12-25   Jonsdotter, Maria   Bobacken   Jonas Petter Boströms hustru
1868-01-01   Lustigbuss, Olof   Edfastmark   änka Maria Kristina Nilsdotter
1868-01-01   Nilsdotter, Maria Kristina   Edfastmark   Olof Lustigbuss änka
1868-01-04   Genberg, Karolina   Bygdeå   prostdotter
1868-01-04   Jakobsdotter, Margareta Katarina   Ultervattnet   bondedotter 63 år
1868-01-05   Abrahamsson, Anders   Gullmark   änka Margareta Brita Larsdotter
1868-01-05   Dahlberg, Olof   Gullmark   bonde
1868-01-05   Larsdotter, Margareta Brita   Gullmark   Anders Abrahamssons änka
1868-01-07   Persdotter, Anna Magdalena   Sikeå   Per Sikströms änka
1868-01-07   Sikström, Per   Sikeå   änka Anna Magdalena Persdotter
1868-01-08   Näsvall, Elias   Överklinten   bonde
1868-01-10   Andersson, Lars   Stensäter, Ratan   änka Ulrika Magdalena Bjurman
1868-01-10   Bjurman, Ulrika Magdalena   Stensäter, Ratan   Lars Anderssons änka
1868-01-10   Nilsson, Jonas   Djäkneboda   torpare
1868-01-11   Persson, Jonas   Överklinten   landbonde
1868-01-15   Sturk, Anders Gustaf   Ultervattnet   Maria Augusta
1868-01-17   Jonsson, Gustaf   Korssjön   Ulrika Kristina
1868-01-18   Fredriksson, Olof Fredrik   Bjänsjöå   Fredrik
1868-01-23   Jakobsdotter, Beata   Framnäs   Lars Sjögrens änka
1868-01-23   Sjögren, Lars   Framnäs   änka Beata Jakobsdotter
1868-01-24   Norgren, Karl   Gryssjön   Anna Olivia
1868-01-25   Andersson, Nils   Korssjön   bonde
1868-01-27   Boström, Ulrika Magdalena   Norum   arbeterska
1868-01-28   Isaksson, Lars   Ultervattnet   bonde
1868-01-31   Johansdotter, Maria Margareta   Rickleå   Per Nilssons hustru
1868-01-31   Jonsson, Gustaf   Korssjön   bonde
1868-01-31   Nilsson, Per   Rickleå   hustru Maria Margareta Johansdotter
1868-02-05   Persson, Per   Korssjön   bonde
1868-02-08   Lindström, Johan Olof   Legdeå   Karl Oskar
1868-02-08   Nystedt, Karl Petter   Dalkarlså   Anders Petter
1868-02-13   Ling, Matthias Adolf   Rickleå   fältjägare
1868-02-14   Andersson, Johan   Korssjön   hustru Märta Katarina Nilsdotter
1868-02-14   Nilsdotter, Märta Katarina   Korssjön   Johan Anderssons hustru
1868-02-15   Hansson, Anton   Sikeå   dräng
1868-02-15   Larsson, Anders   Nidolf   Johanna Vilhelmina
1868-02-16   Lustigbuss, Anders   Fräkenbäcken   änka Katarina Persdotter
1868-02-16   Persdotter, Katarina   Fräkenbäcken   Anders Lustigbuss änka
1868-02-17   Jakobsdotter, Margareta   Slyberget   Nils Petter Johanssons änka
1868-02-17   Johansson, Johan Petter   Korssjön   Johan August
1868-02-17   Johansson, Nils Petter   Slyberget   änka Margareta Jakobsdotter
1868-02-18   Andersson, Olof Anton   Skinnarbyn   arbetare
1868-02-20   Persson, Anders   Ytterklinten   bonde
1868-02-23   Bergkvist, Jonas Gustaf   Näs   bonde
1868-02-24   Johansdotter, Anna   Ultervattnet   Isak Jonssons hustru
1868-02-24   Jonsson, Isak   Ultervattnet   hustru Anna Johansdotter
1868-02-27   Lindström, Johan Olof   Legdeå   hustru Kristina Vilhelmina Schön
1868-02-27   Nilsdotter, Eva Elisabet   Siknäs   Nils Olof Nilssons hustru
1868-02-27   Nilsson, Nils Olof   Siknäs   hustru Eva Elisabet Nilsdotter
1868-02-27   Schön, Kristina Vilhelmina   Legdeå   Johan Olof Lindströms hustru
1868-02-28   Lundberg, Johan Fredrik   Gryssjön   torpare
1868-02-28   Olofsson, Per   Överklinten   Per Anton
1868-03-02   Jonsson, Anders Gustaf   Ståbäcken   bonde
1868-03-03   Johansson, Johan Petter   Korssjön   bonde
1868-03-03   Olofsson, Olof Petter   Kvarnrödningen   dräng
1868-03-04   Andersson, Gustaf   Gravfors   bonde
1868-03-05   Biström, Eva Kristina   Överklinten   Per Johanssons änka
1868-03-05   Johansson, Per   Överklinten   änka Eva Kristina Biström
1868-03-05   Siklund, Anders   Sikeå   arbetare
1868-03-06   Larsson, Olof   Sjulsmark   fattighjon
1868-03-07   Sikström, Karl Anton   Rickleå   gästgivare
1868-03-10   Karlsson, Karl Johan   Överklinten   arbetare
1868-03-10   Larsson, Johan   Skursjön   hustru Katarina Elisabet Persdotter
1868-03-10   Larsson, Johan   Skursjön   nybyggare
1868-03-10   Persdotter, Katarina Elisabet   Skursjön   Johan Larssons hustru
1868-03-10   Pettersson, Simon Petter   Näs   torpare
1868-03-12   Isaksson, Johan   Överklinten   Helena Lovisa
1868-03-13   Lundsten, Karl   Skinnarbyn   handlande
1868-03-16   Johansson, Johan   Överklinten   hustru Sara Margdalena Larsdotter
1868-03-16   Larsdotter, Sara Magdalena   Överklinten   Johan Johanssons hustru
1868-03-17   Karlsdotter, Helena Gustava   Bjänsjöå   Per Olofssons hustru
1868-03-17   Olofsson, Per   Bjänsjöå   hustru Helena Gustava Karlsdotter
1868-03-20   Boman, Anders   Skinnarbyn   bonde och kyrkvärd
1868-03-20   Boman, Olof   Floremark   fattighjon
1868-03-20   Löf, Johan Petter   Korssjön   gratialist
1868-03-22   Isberg, Per Otto   Skinnarbyn   hustru Brita Johanna Johansdotter
1868-03-22   Johansdotter, Brita Johanna   Skinnarbyn   Per Otto Isbergs hustru
1868-03-22   Johansson, Nils   Gravfors   Katarina Charlotta
1868-03-22   Jonsson, Jonas   Öndebyn   bonde
1868-03-22   Ögren, Karl   Bäck   bonde
1868-03-23   Eriksdotter, Maria Kristina   Bjänsjöå   Johan Petter Sälls änka
1868-03-23   Rönngren, Fredrik   Ratan   inhysesman
1868-03-23   Säll, Johan Petter   Bjänsjöå   änka Maria Kristina Eriksdotter
1868-03-26   Bäck, Gustaf Markus   Dalkarlså   hustru Margareta Sofia Bäckström
1868-03-26   Bäckström, Margareta Sofia   Dalkarlså   Gustaf Markus Bäcks hustru
1868-03-27   Larsson, Olof   Åkulla   bonde
1868-03-28   Karlsson, Olof   Överklinten   arbetare
1868-03-30   Norström, Jonas Gustaf   Häggnäs   Jonas
1868-04-01   Boström, Nils Jakob   Sikeå   hustru Sara Magdalena Lundgren
1868-04-01   Lundberg, Karl Erik   Lugnet   Per Gustaf
1868-04-01   Lundgren, Sara Magdalena   Sikeå   Nils Jakob Boströms hustru
1868-04-04   Arnqvist, Gustaf Wilhelm   Andersliden   Anders Wilhelm
1868-04-04   Järf, Johan   Rickleå   änka Sara Katarina Persdotter
1868-04-04   Persdotter, Sara Katarina   Rickleå   Johan Järfs änka
1868-04-04   Persson, Per   Ytterklinten   bonde
1868-04-07   Andersson, Nils   Dalkarlså   fattighjon
1868-04-07   Boman, Anders   Skinnarbyn   änka Anna Magdalena Sikström
1868-04-07   Sikström, Anna Magdalena   Skinnarbyn   Anders Bomans änka
1868-04-09   Sundberg-Eriksson, Anders   Näs   inhysesman
1868-04-10   Eklund, Karl Wilhelm   Skinnarbyn   byasnickare
1868-04-11   Linder, Karl Jonas   Rickleå   änka Anna Katarina Olofsdotter
1868-04-11   Olofsdotter, Anna Katarina   Rickleå   Karl Jonas Linders änka
1868-04-13   Christoffersson, Anders   Ultervattnet   bondeson
1868-04-13   Lindström, Jonas   Bobacken   skomakare
1868-04-14   Åman, Anders   Nyliden   Magdalena Karolina
1868-04-16   Hägglund, Johan Petter   Djäkneboda   bonde
1868-04-16   Ögren, Johan Gabriel   Junkboda   arbetare
1868-04-17   Larsdotter, Katarina Charlotta   Sikeå   Nils Leonard Schönfeldts hustru
1868-04-17   Schönfeldt, Nils Leonard   Sikeå   hustru Katarina Charlotta Larsdotter
1868-04-18   Linder, Jonas   Rickleå   fattighjon
1868-04-19   Forsberg, Johan Gustaf   Ratan   hustru Fredrika Gustava Markström
1868-04-19   Markström, Fredrika Gustava   Ratan   Johan Gustaf Forsbergs hustru
1868-04-20   Isaksson, Per   Jomark   änka Brita Margareta Persdotter
1868-04-20   Olofsson, Anders   Ultervattnet   bonde
1868-04-20   Persdotter, Brita Margareta   Jomark   Per Isakssons änka
1868-04-20   Persson, Hans   Rickleå   Sara Margareta 34 år
1868-04-20   Westerlund-Olofsson, Olof   Överklinten   bonde
1868-04-23   Andersson, Johan   Näs   Brita Lovisa
1868-04-23   Christiansson, Johan   Åkulla   Magdalena Johanna
1868-04-24   Karlsson, Karl Erik   Legdeå   bonde
1868-04-24   Mattsson, Nils   Bobacken   skattebonde
1868-04-25   Lantz, Lars Johan   Bäck   hustru Brita Katarina Olofsdotter
1868-04-25   Olofsdotter, Brita Katarina   Bäck   Lars Johan Lantz hustru
1868-04-26   Andersson, Johan   Näs   änka Maria Margareta Olofsdotter
1868-04-26   Hansdotter, Margareta Katarina   Sikeå   Anders Gustaf Lundboms hustru
1868-04-26   Lundbom, Anders Gustaf   Sikeå   hustru Margareta Katarina Hansdotter
1868-04-26   Olofsdotter, Maria Margareta   Näs   Johan Anderssons änka
1868-04-27   Abrahamsson, Nils Petter   Bäck   hustru Katarina Lovisa Nilsdotter
1868-04-27   Nilsdotter, Katarina Lovisa   Bäck   Nils Petter Abrahamssons hustru
1868-04-29   Boström, Nils Jakob   Sikeå   Hilda Gustava
1868-04-29   Mårtensson, Anders   Åsjön   bonde
1868-04-30   Flank, Per   Sikeå   gratialist
1868-05-01   Larsson, Lars Gustaf   Ytterklinten   jordägare
1868-05-02   Jakobsson, Anders   Korssjön   änka Maria Katarina Nilsdotter
1868-05-02   Jonsson, Jonas   Ultervattnet   bonde
1868-05-02   Nilsdotter, Maria Katarina   Korssjön   Anders Jakobssons änka
1868-05-03   Andersdotter, Maria Johanna   Bäcknäs   piga
1868-05-04   Andersdotter, Anna Fredrika   Andersliden   Anders Anderssons hustru
1868-05-04   Andersson, Anders   Andersliden   hustru Anna Fredrika Andersdotter
1868-05-04   Sandström, Zakris   Skinnarbyn   hustru Maria Magdalena Trast
1868-05-04   Trast, Maria Magdalena   Skinnarbyn   Zakris Sandströms hustru
1868-05-06   Lindström, Jakob   Gullmark   skomakare
1868-05-07   Boström, Jonas   Rickleå   hustru Anna Kristina Isberg
1868-05-07   Isberg, Anna Kristina   Rickleå   Jonas Boströms hustru
1868-05-07   Persson, Jonas Fredrik   Sikeå   Maria Gustava
1868-05-07   Pettersson, Per   Edfastmark   Anders Edvard
1868-05-08   Nilsson, Per   Sjulsmark   inhysesman
1868-05-09   Eriksson, Erik   Dalkarlså   bonde
1868-05-10   Jonsdotter, Anna Magdalena   Bäcklund   Per Östenssons hustru
1868-05-10   Östensson, Per   Bäcklund   hustru Anna Magdalena Jonsdotter
1868-05-11   Söderström, Anders   Bränndalen   Maria Johanna
1868-05-12   Nystedt, Anders   Granfors   nybyggare
1868-05-13   Andersdotter, Ulrika Lovisa   Ytterklinten   Anders Anderssons hustru
1868-05-13   Andersson, Anders   Ytterklinten   hustru Ulrika Lovisa Andersdotter
1868-05-13   Jonsson, Erik   Överklinten   Anders Leonard
1868-05-13   Sandström, Zakris   Skinnarbyn   bonde
1868-05-14   Jonsdotter, Elisabet Sofia   Sjulsmark   Jonas Säfströms hustru
1868-05-14   Markusson, Jonas   Sjulsmark   änka Anna Persdotter
1868-05-14   Persdotter, Anna   Sjulsmark   Jonas Markussons änka
1868-05-14   Säfström, Jonas   Sjulsmark   hustru Elisabet Sofia Jonsdotter
1868-05-15   Forssén, Nils Gustaf   Ultervattnet   hustru Katarina Larsdotter
1868-05-15   Larsdotter, Katarina   Ultervattnet   Nils Gustaf Forsséns hustru
1868-05-16   Nilsson, Nils   Junkboda   jordägare
1868-05-18   Johansson, Kristian Anton   Gravfors   Kristina Sofia
1868-05-18   Lundmark, Kristian Anton   Bjänfors   Kristina Sofia
1868-05-18   Schönfeldt, Nils Leonard   Sikeå   arbetare
1868-05-19   Karlsson, Karl Erik   Legdeå   Göran Petter
1868-05-20   Andersson, Anders   Andersliden   Karl Jonas
1868-05-20   Arvidsdotter, Brita   Överklinten   Olof Hanssons änka
1868-05-20   Hansson, Olof   Överklinten   änka Brita Arvidsdotter
1868-05-22   Bäckström, Enok Gustaf   Bränndalen   jordarrendator
1868-05-24   Johansson, Johan   Öndebyn   torpare
1868-05-24   Persdotter, Maria Helena   Skinnarbyn   Anders Perssons hustru
1868-05-24   Persson, Anders   Skinnarbyn   hustru Maria Helena Persdotter
1868-05-25   Persson, Anders   Åkullsjön   inhysesman
1868-05-27   Hansson, Hans   Legdeå   inhysesman
1868-05-28   Olofsson, Per   Bjänsjöå   inhysesman
1868-05-30   Olofsdotter, Kristina Katarina   Legdeå   Hans Wilhelm Schöns änka
1868-05-30   Schön, Hans Wilhelm   Legdeå   änka Kristina Katarina Olofsdotter
1868-05-31   Hansson, Anders Gustaf   Dalkarlså   Nils August
1868-06-01   Kraft, Johan   Bäck   Klara Maria
1868-06-01   Persson, Östen Anton   Bäcklund   nybyggarson
1868-06-02   Olofsson, Nils Olof   Norum   bonde
1868-06-02   Stridfält, Isak   Överklinten   Jonas Fredrik
1868-06-03   Andersson, Karl Johan   Ultervattnet   hustru Lovisa Kristina Persdotter
1868-06-03   Larsson, Lars Gustaf   Gulltjärn   bonde
1868-06-05   Andersdotter, Eva Maria   Krokbäck   Olof Anton Fredrikssons hustru
1868-06-05   Andersson, Anders   Andersliden   hustru Katarina Eriksdotter
1868-06-05   Eriksdotter, Katarina   Andersliden   Anders Anderssons hustru
1868-06-05   Fredriksson, Olof Anton   Krokbäck   hustru Eva Maria Andersdotter
1868-06-05   Persdotter, Lovisa Kristina   Ultervattnet   Karl Johan Anderssons hustru
1868-06-06   Boström, Olof   Rickleå   bonde
1868-06-07   Persson, Per   Åkullsjön   bonde
1868-06-07   Silfver, Lars Petter   Sikeå   Katarina Gustava
1868-06-08   Andersson, Lars   Överklinten   bonde
1868-06-10   Johansson, Olof   Sjulsmark   Johan Olof
1868-06-10   Nilsdotter, Katarina   Rickleå   Lars Perssons änka
1868-06-10   Persson, Lars   Rickleå   änka Katarina Nilsdotter
1868-06-11   Mann, Jonas   Ratu   änka Brita Margareta Markström
1868-06-11   Markström, Brita Margareta   Ratu   Jonas Manns änka
1868-06-15   Danielsson, Lars Johan   Öndebyn   hustru Katarina Ulrika Svanström
1868-06-15   Svanström, Katarina Ulrika   Öndebyn   Lars Johan Danielssons hustru
1868-06-16   Fredriksson, Olof Fredrik   Bjänsjöå   bonde
1868-06-16   Stridfält, Isak   Överklinten   Karl Anton
1868-06-17   Högberg, Lars Gustaf   Kyrkobordet   arbetare
1868-06-20   Stephansdotter, Sara Katarina   Nya Storbäcken   Anders Gustaf Svanströms hustru
1868-06-20   Svanström, Anders Gustaf   Nya Storbäcken   hustru Sara Katarina Stephansdotter
1868-06-23   Mann-Zakrisson, Jonas   Ratu   Katarina Lovisa
1868-06-23   Nilsson, Anders   Ultervattnet   bonde
1868-06-24   Olofsson, Johan   Risträsk   bonde
1868-06-25   Arnqvist, Gustaf Wilhelm   Andersliden   nybyggare
1868-06-27   Andersson, Zakris   Risträsk   bonde
1868-06-27   Granström, Jakob   Ytterklinten   hustru Anna Magdalena Hammarstedt
1868-06-27   Hammarstedt, Anna Magdalena   Ytterklinten   Jakob Granströms hustru
1868-06-28   Dahlberg, Johan Petter   Dalkarlså   bonde
1868-06-28   Edström, Olof   Dalkarlså   hustru Katarina Margareta Johansdotter
1868-06-28   Johansdotter, Katarina Margareta   Dalkarlså   Olof Edströms hustru
1868-06-28   Olofsson, Johan   Kvarnrödningen   bonde
1868-06-29   Larsson, Karl Johan   Gulltjärn   Katarina Magdalena
1868-07-01   Hammarstedt, Maria Kristina   Dalkarlså   Johan Olof Holmströms hustru
1868-07-01   Holmström, Johan Olof   Dalkarlså   hustru Maria Kristina Hammarstedt
1868-07-01   Nilsdotter, Katarina Magdalena   Dalkarlså   Erik Gustaf Sandbergs hustru
1868-07-01   Sandberg, Erik Gustaf   Dalkarlså   hustru Katarina Magdalena Nilsdotter
1868-07-02   Edström, Olof   Dalkarlså   Johan August
1868-07-03   Fahlander, Leonard Josef   Bäck   Erik Gunnar
1868-07-03   Nilsson, Hans   Åkullsjön   bonde
1868-07-09   Edström, Olof   Dalkarlså   Karl Anton
1868-07-10   Norström, Olof   Sandåsen   Maria Augusta
1868-07-11   Högberg, Anders   Risbäck   bonde
1868-07-13   Jakobsson, Jakob   Bobacken   hustru Kristina Lovisa Karlsdotter
1868-07-13   Karlsdotter, Kristina Lovisa   Bobacken   Jakob Jakobssons hustru
1868-07-13   Persdotter, Anna Helena   Rickleå   arbeterska
1868-07-14   Andersson, Karl Johan   Ultervattnet   bonde
1868-07-14   Hansson, Karl Johan   Olsliden   Anna Gustava
1868-07-15   Nilsson, Per Gustaf   Slyberget   Margareta Augusta
1868-07-17   Olofsdotter, Maria Katarina   Åkulla   Karl Petter Sundbergs änka
1868-07-17   Sandberg, Per   Bäck   Nils Petter
1868-07-17   Sundberg, Karl Petter   Åkulla   änka Maria Katarina Olofsdotter
1868-07-18   Eriksson, Erik Gustaf   Altarliden   Per Gustaf
1868-07-18   Israelsdotter, Anna Magdalena   Granfors   Anders Larssons änka
1868-07-18   Larsson, Anders   Granfors   änka Anna Magdalena Israelsdotter
1868-07-21   Eriksson, Matthias Edvard   Överklinten   Karl Johan
1868-07-22   Forsberg, Olof Anton   Högfors   bonde
1868-07-22   Olofsson, Jonas   Ultervattnet   inhysesman
1868-07-23   Nilsdotter, Anna Elisabet   Ytterklinten   Jonas Fredrik Perssons änka
1868-07-23   Persson, Jonas Fredrik   Ytterklinten   änka Anna Elisabet Nilsdotter
1868-07-25   Bäckström, Johan   Dalkarlså   bonde
1868-07-25   Olofsson, Olof Anders   Skinnarbyn   byasmed
1868-07-25   Persson, Anders   Ultervattnet   fattighjon
1868-07-29   Johansson, Alexander   Ytterklinten   Magdalena Lovisa
1868-07-30   Brännström, Per   Överklinten   Magdalena Sofia
1868-07-31   Hansson, Anders   Rickleå   Karl Johan
1868-07-31   Wikström, Anders   Nyborg   Kristina Amanda
1868-08-02   Olofsson, Per   Ultervattnet   Johan August
1868-08-02   Östensson, Olof   Korssjön   inhysesman
1868-08-03   Sandberg, Erik Gustaf   Dalkarlså   sågdräng
1868-08-04   Danielsdotter, Anna Lovisa   Legdeå   piga
1868-08-04   Johansdotter, Ulrika   Åkulla   Lars Olof
1868-08-05   Larsson, Lars Gustaf   Gulltjärn   Katarina Johanna
1868-08-05   Wikström, Anders   Nyborg   Karolina Augusta
1868-08-06   Siklund, Anton   Näs   Margareta Lovisa
1868-08-06   von Ahn, Karl Ferdinand   Legdeå   Gustaf Leonard
1868-08-10   Persson, Anders   Ytterklinten   Nils Adolf
1868-08-11   Borg, Johan   Gravfors   bonde
1868-08-11   Persson, Johan   Ytterklinten   Johanna Amalia
1868-08-12   Olofsson, Per   Bjänsjöå   Karl Olof
1868-08-13   Johansson, Olof Anton   Kvarnrödningen   Olof Edvard
1868-08-13   Söderström, Johan Anton   Näs   Charlotta Sofia
1868-08-13   Wikström, Nils Olof   Ultervattnet   Johan Adolf
1868-08-16   Byström, Karl Jakob   Åkulla   inhysesman
1868-08-16   Olofsdotter, Lovisa Ulrika   Överklinten   Olof Olofssons änka
1868-08-16   Olofsson, Olof   Överklinten   änka Lovisa Ulrika Olofsdotter
1868-08-16   Persson, Jonas Fredrik   Sikeå   Erik
1868-08-17   Andersson, Anders   Kullholm   Maria Charlotta
1868-08-17   Lindström, Per   Rickleå   Karl Ludvig
1868-08-18   Persson, Lars   Ultervattnet   arbetare
1868-08-19   Johansson, Nils Samuel   Överklinten   Katarina Johanna
1868-08-20   Larsson, Johan   Storrödningsberget   Anna Ulrika
1868-08-21   Johansdotter, Kristina Helena   Ultervattnet   Per UltinAnderssons hustru
1868-08-21   Siklund, Karl Jonas   Näs   Johan Albert
1868-08-21   Ultin-Andersson, Per   Ultervattnet   hustru Kristina Helena Johansdotter
1868-08-24   Jonsson, Jonas   Öndebyn   Erik Oskar
1868-08-25   Andersdotter, Maria Johanna   Dalkarlså   Anders Anton Burströms änka
1868-08-25   Burström, Anders Anton   Dalkarlså   änka Maria Johanna Andersdotter
1868-08-25   Forsberg, Olof Anton   Högfors   Emma Olivia
1868-08-25   Nilsson, Jonas Gustaf   Liden   Maria Matilda
1868-08-26   Larsdotter, Barbro Kristina   Rickleå   Lars Gustaf Nilssons hustru
1868-08-26   Nilsson, Lars Gustaf   Rickleå   hustru Barbro Kristina Larsdotter
1868-08-28   Danielsson, Anders   Mjösjön   Johan
1868-08-28   Johansdotter, Maria Kristina   Sikeå   arbeterska
1868-08-29   Åman, Anders   Nyliden   Emma
1868-08-30   Hansson, Olof Anton   Ultervattnet   hustru Maria Sofia Olofsdotter
1868-08-30   Olofsdotter, Maria Sofia   Ultervattnet   Olof Anton Hanssons hustru
1868-09-01   Persson, Anton   Rickleå   Jonas Leonard
1868-09-03   Brännström, Anders   Ratan   Karl
1868-09-04   Nilsdotter, Eva   Skinnarbyn   Klara Magdalena
1868-09-06   Andersson, Anders Gustaf   Gravbäck   Erik Johan
1868-09-06   Eliasdotter, Kristina   Strandholm   Anders Larssons hustru
1868-09-06   Forsberg, Lars   Junkboda   Edla Margareta
1868-09-06   Larsson, Anders   Strandholm   hustru Kristina Eliasdotter
1868-09-06   Nilsson, Nils Petter   Näs   torpare
1868-09-07   Brännström, Olof Anton   Näs   Per Wilhelm
1868-09-10   Larsson, Johan   Storrödningsberget   Jonas Fredrik
1868-09-10   Säfsten, Per   Sörfors   Maria Kristina
1868-09-19   Åman, Anders   Nyliden   Karl Olof
1868-09-22   Olofsson, Per Wilhelm   Junkboda   Nils August
1868-09-23   Bäckström, Johan   Dalkarlså   Anders Georg
1868-09-23   Forsberg, Lars   Junkboda   Magdalena Charlotta
1868-09-25   Fredriksson, Olof Anton   Gravbäck   Erik
1868-09-25   Häggström, Erik   Dalkarlså   Karl
1868-09-29   Isaksdotter, Anna Kristina   Överklinten   Jonas Perssons änka
1868-09-29   Persson, Jonas   Överklinten   änka Anna Kristina Isaksdotter
1868-09-29   Wärn, Anders Gustaf   Fågelsång   landbonde
1868-10-01   Andersson, Nathanael   Sörfors   hustru Anna Helena Persdotter
1868-10-01   Olofsson, Olof   Stenfors   landbonde
1868-10-01   Persdotter, Anna Helena   Sörfors   Nathanael Anderssons hustru
1868-10-04   Isaksson, Johan   Gumboda, Nysätra   änka Maria Kristina Persdotter i Skinnarbyn
1868-10-04   Persdotter, Maria Kristina   Skinnarbyn   änka efter Johan Isaksson Gumboda, Nysätra
1868-10-05   Andersdotter, Maria Brigitta   Matsneke   Anders Ådéns hustru
1868-10-05   Ådén, Anders   Matsneke   hustru Maria Brigitta Andersdotter
1868-10-07   Hansson, Lars   Öndebyn   Magdalena 42 år
1868-10-13   Brännström, Lars Johan   Brände   Hulda Maria
1868-10-13   Lindström, Erik   Bäck   arbetare
1868-10-14   Brännström, Lars Johan   Brände   Charlotta Erika
1868-10-28   Brännström, Lars Johan   Brände   Nils Petter
1868-10-30   Åman, Anders   Nyliden   Anna Augusta
1868-10-31   Olofsson, Per   Berga   landbonde
1868-11-01   Abrahamsson, Lars   Gullmark   Katarina Kristina
1868-11-10   Abrahamsson, Lars   Gullmark   Lovisa Charlotta
1868-11-12   Nilsson, Abraham   Ratu   Selma Ulrika
1868-11-15   Isaksson, Olof   Ultervattnet   Anna Brita
1868-11-15   Persson, Karl Jakob   Gullmark   Lydia Maria
1868-11-18   Olofsson, Johan   Strandholm   änka Sara Elisabet Persdotter
1868-11-18   Persdotter, Sara Elisabet   Strandholm   Johan Olofssons änka
1868-11-21   Andersson, Lars Petter   Västervik   Margareta Johanna
1868-11-21   Isaksson, Nils   Ultervattnet   hustru Ulrika Lovisa Sundström
1868-11-21   Sundström, Ulrika Lovisa   Ultervattnet   Nils Isakssons hustru
1868-11-21   Wallmark, Johan Jakob   Djäkneboda   torpare
1868-11-24   Häggström, Erik   Dalkarlså   Erik
1868-11-26   Söderström, Per   Näs   Emma Charlotta
1868-11-29   Nilsson, Nils Petter   Junkboda   Erena Sofia
1868-11-30   Andersdotter, Gustava   Storrödningsberget   Johan Larssons hustru
1868-11-30   Larsson, Johan   Storrödningsberget   hustru Gustava Andersdotter
1868-12-03   Bjurman, Anna Sofia   Skinnarbyn   änka efter Karl Johan Möller i Kyrkostaden
1868-12-03   Möller, Karl Johan   Kyrkostaden   änka Anna Sofia Bjurman i Skinnarbyn
1868-12-04   Andersson, Lars   Bjänsjöå   änka Maria Olofsdotter
1868-12-04   Larsson, Anders   Junkboda   Anders Otto
1868-12-04   Olofsdotter, Maria   Bjänsjöå   Lars Anderssons änka
1868-12-07   Larsson, Lars Gustaf   Ytterklinten   Maria Amanda
1868-12-12   Zakrisson, Anders   Granfors   Sofia Albertina
1868-12-13   Ling, Matthias Adolf   Rickleå   Klara Charlotta
1868-12-15   Hansson, Olof Anton   Ultervattnet   Anna Kristina
1868-12-17   Andersson, Olof   Junkboda   Anders Gustaf
1868-12-21   Hammarstedt, Erik   Rickleå   Magdalena Johanna
1868-12-24   Olofsson, Nils Olof   Fällfors   Magdalena Peronella
1868-12-26   Larsdotter, Maria Kristina   Västanå   Isak Perssons hustru
1868-12-26   Persson, Isak   Västanå   hustru Maria Kristina Larsdotter
1868-12-27   Sundström, Nils   Junkboda   Katarina Lovisa
1868-12-28   Sundström, Nils   Junkboda   Nils August
1869-01-02   Andersson, Per Anton   Sjulsmark   Anders Jakob
1869-01-02   Nilsson, Nils   Ultervattnet   Nils Anton
1869-01-08   Bäckström, Elias   Norum   änka Maria Katarina Persdotter
1869-01-08   Persdotter, Maria Katarina   Norum   Elias Bäckströms änka
1869-01-09   Forsgren, Anders   Näs   Anders Gustaf
1869-01-12   Jakobsdotter, Anna   Ultervattnet   piga 76 år
1869-01-18   Lindgren, Abraham   Bergnäs   hustru Elisabet Persdotter
1869-01-18   Persdotter, Elisabet   Bergnäs   Abraham Lindgrens hustru
1869-01-21   Dahlberg, Johan   Yttre Storbäcken   Katarina Amanda
1869-01-21   Olofsson, Anders   Åkullsjön   Johan
1869-02-04   Olofsson, Per   Berga   Maria Magdalena
1869-02-06   Sandström, Anders   Åkulla   timmerman
1869-02-07   Eriksson, Johan   Nyvik   Nils Robert
1869-02-10   Markström, Anders Wilhelm   Näs   Anders Gustaf
1869-02-28   Jakobsson, Jakob   Åkullsjön   hustru Katarina Magdalena Persdotter
1869-02-28   Persdotter, Katarina Magdalena   Åkullsjön   Jakob Jakobssons hustru
1869-03-16   Åberg, Karolina Maria   Åkulla   sockenskrivardotter 63 år
1869-03-20   Jonsson, Anders   Bjänsjön   bonde
1869-03-25   Andersson, Karl Jakob   Risträsk   Maria Amanda
1869-03-30   Grahn, Olof   Gryssjön   bonde
1869-04-01   Bäckman, Johan   Bäck   Karl Johan Ferdinand
1869-04-01   Wikström, Karl Erik   Djäkneboda   Karl Erik
1869-04-10   Boström, Karl   Villnäs   änka Barbro Helena Jonsdotter i Norum
1869-04-10   Jonsdotter, Barbro Helena   Norum   änka efter Karl Boström i Villnäs
1869-04-12   Dahlund, Olof Anton   Dalkarlså   Karl Olof
1869-04-14   Andersson, Anders Gustaf   Åkulla   Lars Olof
1869-04-15   Larsson, Nils   Gulltjärn   Lars Johan
1869-04-22   Grehn, Jonas   Sörbäck   nybyggare
1869-04-23   Grubbström, Anna Magdalena   Ratan   Per Säfstens änka
1869-04-23   Säfsten, Per   Ratan   änka Anna Magdalena Grubbström
1869-04-27   Andersdotter, Kristina Katarina   Norum   Israel Perssons änka
1869-04-27   Edström, Olof Petter   Sikeå   Andreas
1869-04-27   Persson, Israel   Norum   änka Kristina Katarina Andersdotter
1869-04-28   From, Abraham   Lustigkulla   Johan August
1869-04-29   Bäckström, Aron   Norum   Jonas Oskar
1869-05-03   Lundström, Nils Fredrik   Legdeå   Maria
1869-05-04   Olofsdotter, Katarina Margareta   Legdeå   Jonas Smeds hustru
1869-05-04   Smed, Jonas   Legdeå   hustru Katarina Margareta Olofsdotter
1869-05-05   Nilsson, Adam   Stenträsk   Axel
1869-05-06   Olofsson, Johan   Överklinten   bonde
1869-05-14   Jakobsson, Hans Petter   Gullmark   Margareta
1869-05-14   Wikström, Anders   Legdeå   Maria Olivia
1869-05-17   Dahlqvist, Nils Jakob   Dalkarlså   hustru Maria Kristina Willskytt
1869-05-17   Johansson, Olof   Sjulsmark   Charlotta
1869-05-17   Willskytt, Maria Kristina   Dalkarlså   Nils Jakob Dahlqvists hustru
1869-05-19   Johansson, Alexander   Ytterklinten   Johan Axel
1869-05-19   Olofsson, Lars Olof   Kroksjön   sjöman
1869-05-21   Östensson, Per   Bäcklund   nybyggare
1869-05-27   Holmström, Anders   Gullmark   bonde
1869-05-30   Nilsson, Johan Lambert   Nya Storbäcken   Maria Karolina
1869-06-01   Andersson, Olof   Nya Ånäset   hustru Anna Charlotta Ljungblad
1869-06-01   Ljungblad, Anna Charlotta   Nya Ånäset   Olof Anderssons hustru
1869-06-02   Olofsson, Jakob   Stenfors   landbonde
1869-06-02   Olofsson, Karl Erik   Broänget   Karl Anton
1869-06-05   Zakrisson, Erik Johan   Risträsk   Tilda
1869-06-06   Asplund, Jonas   Åkullsjön   hustru Karolina Olofsdotter
1869-06-06   Olofsdotter, Karolina   Åkullsjön   Jonas Asplunds hustru
1869-06-07   Samuelsson, Hans   Åkulla   arbetare
1869-06-09   Asplund, Jonas   Åkullsjön   Johan August
1869-06-17   Larsson, Lars   Överklinten   hustru Kristina Helena Persdotter
1869-06-17   Persdotter, Kristina Helena   Överklinten   Lars Larssons hustru
1869-06-18   Göransson, Göran Petter   Överklinten   hustru Ulrika Kristina Nilsdotter
1869-06-18   Nilsdotter, Ulrika Kristina   Överklinten   Göran Petter Göranssons hustru
1869-06-19   Säfström, Jonas   Sjulsmark   Per
1869-06-23   Johansson, Per   Bjänsjön   bonde
1869-06-24   Dahlberg, Fredrik   Bobacken   Johan Albin
1869-06-26   Persson, Per   Sikeå   Ida Karolina
1869-07-04   Larsson, Per   Nidolf   Lars Petter
1869-07-07   Säfsten, Per   Sjulsmark   Johan
1869-07-16   Markström, Fredrik   Dalkarlså   Lars Ferdinand
1869-07-17   Larsson, Per   Nidolf   Katarina Charlotta
1869-07-19   Jonsson, Jonas Anton   Överklinten   Isak Petter
1869-07-23   Sundström, Maria   Djäkneboda   Lars Perssons änka
1869-07-25   Persson, Lars   Djäkneboda   änka Maria Sundström
1869-07-28   Åström-Zakrisson, Anders Gustaf   Risträsk   Hulda Lovisa
1869-08-03   Andersson, Anders   Andersliden   nybyggare
1869-08-03   Siklund, Anton   Näs   Axel Adolf
1869-08-07   Hansson, Per   Sjöbäck   Maria Helena
1869-08-18   Wikström, Anders   Nyborg   arbetare
1869-09-01   Johansson, Karl Jonas   Selsberg   Anna Johanna
1869-09-05   Eriksson, Erik   Korssjön   bondeson
1869-09-05   Jonsson, Jonas   Bastuliden   Jonas Fredrik Ludvig
1869-09-19   Andersson, Anders   Överklinten   Maria Karolina
1869-09-27   Norström, Jonas Anton   Kroksjönäs   jordarrendator
1869-10-05   Holmström, Johan   Dalkarlså   Emma Kristina
1869-10-10   Jonsson, Isak   Ultervattnet   Gustaf
1869-10-13   Hansdotter, Gustava Albertina   Bergnäs   Johan Nilssons hustru
1869-10-13   Nilsson, Johan   Bergnäs   hustru Gustava Albertina Hansdotter
1869-10-23   Abrahamsdotter, Brita Katarina   Näs   Jonas Anton Anderssons änka
1869-10-23   Andersson, Jonas Anton   Näs   änka Brita Katarina Abrahamsdotter
1869-10-23   Larsson, Samuel August   Södra Sörbäck   Magdalena Augusta
1869-10-24   Jonsdotter, Maria Helena   Kroksjösundet   Olof Mårtenssons änka
1869-10-24   Mårtensson, Olof   Kroksjösundet   änka Maria Helena Jonsdotter
1869-10-26   Lund, Per Anton   Skinnarbyn   Erika Albertina
1869-10-28   Persson, Jonas Fredrik   Ytterklinten   Per
1869-10-31   Norbrandt, Johan Petter   Ratan   Ulrika Kristina
1869-11-05   Brännström, Olof Anton   Näs   Axel
1869-11-05   Sundström, Erik   Gräsnäs   Sofia Amalia
1869-11-20   Jakobsson, Per   Sjulsmark   Johan
1869-11-25   Andersdotter, Anna Katarina   Ultervattnet   piga
1869-11-27   Hammarstedt, Nils Johan   Yttre Storbäcken   Emma Kristina
1869-11-27   Nilsson, Adam   Stenträsk   Anna Charlotta
1869-11-30   Olofsson, Olof   Rickleå   inhysesman
1869-12-06   Larsson, Jonas Gustaf   Näs   sjöman
1869-12-06   Persson, Johan   Bobacken   bonde
1869-12-06   Åström, Nils Wilhelm   Djäkneboda   Karl Johan
1869-12-10   Abrahamsdotter, Maria Katarina   Rickleå   Olof Olofssons änka
1869-12-10   Olofsson, Olof   Rickleå   änka Maria Katarina Abrahamsdotter
1869-12-13   Svanström, Magdalena Kristina   Yttre Storbäcken   Nils Johan Hammarstedts hustru
1869-12-17   Hammarstedt, Nils Johan   Yttre Storbäcken   hustru Magdalena Kristina Svanström
1869-12-18   Danielsson, Per   Öndebyn   Emma Johanna
1869-12-21   Jakobsson, Per   Sjulsmark   Per
1869-12-26   Larsson, Nils Petter   Kullholm   änka Sara Margareta Persdotter
1869-12-26   Persdotter, Sara Margareta   Kullholm   Nils Petter Larssons änka
1869-12-26   Persson, Erik   Vargliden   Per Erik Adolf
1869-12-30   Andersson, Hans   Överklinten   Anna Lovisa
1870-01-06   Andersson, Anders   Ultervattnet   arbetare
1870-01-09   Brännström, Per   Överklinten   Magdalena Sofia
1870-01-09   Jakobsson, Lars Jonas   Ultervattnet   Lars Johan
1870-01-11   Brännström, Per   Överklinten   skattebonde
1870-01-25   Åberg, Ulrika   Åkulla   sockenskrivardotter 68 år
1870-02-01   Söderström, Anders   Bränndalen   Anders August
1870-02-06   Olofsson, Anders   Åkullsjön   bonde
1870-02-07   Hammarstedt, Erik Johan   Nyborg   hustru Magdalena Kristina Olofsdotter
1870-02-07   Nilsdotter, Katarina   Rickleå   Olof Perssons änka
1870-02-07   Olofsdotter, Magdalena Kristina   Nyborg   Erik Johan Hammarstedts hustru
1870-02-07   Persson, Olof   Rickleå   änka Katarina Nilsdotter
1870-02-08   Andersson, Jakob   Alkvittern   Katarina Sofia
1870-02-09   Olofsson, Hans   Ultervattnet   bonde
1870-02-14   Persson, Nils Petter   Sikeå   Per
1870-02-15   Larsson, Anders   Gulltjärn   änka Anna Olofsdotter
1870-02-15   Olofsdotter, Anna   Gulltjärn   Anders Larssons änka
1870-02-22   Fredriksdotter, Anna Katarina   Sjöbäck   Nils Hanssons hustru
1870-02-22   Hansson, Nils   Sjöbäck   hustru Anna Katarina Fredriksdotter
1870-02-23   Lindgren, Johan   Granberget   hustru Anna Brita Thomasdotter
1870-02-23   Thomasdotter, Anna Brita   Granberget   Johan Lindgrens hustru
1870-03-03   Brännström, Anders   Ratan   Katarina Euphrosyne
1870-03-04   Andersson, Nils   Ultervattnet   jordägare
1870-03-05   Andersson, Nils   Korssjön   Katarina Margareta
1870-03-06   Johansson, Olof   Korssjön   hustru Kristina Katarina Larsdotter
1870-03-06   Larsdotter, Kristina Katarina   Korssjön   Olof Johanssons hustru
1870-03-14   Schönfeldt, Leonard   Sikeå   Kristina Amalia
1870-03-24   Jonsson, Erik   Sakrisborg   bonde
1870-03-28   Olofsson, Jonas   Storliden   Olof Anton
1870-03-29   Persson, Per   Villnäs   Jonas Wilhelm
1870-04-04   Danielsson, Johan Daniel   Gulltjärn   hustru Magdalena Kristina Larsdotter
1870-04-04   Larsdotter, Magdalena Kristina   Gulltjärn   Johan Daniel Danielssons hustru
1870-04-04   Thurdin, Olof Petter   Näs   arbetare
1870-04-07   Sandberg, Erik   Överklinten   Ester Kristina
1870-04-15   Karlsson, Anders   Överklinten   Anna Fredrika
1870-04-16   Andersdotter, Ulrika   Bäck   Anders Krafts änka
1870-04-16   Kraft, Anders   Bäck   änka Ulrika Andersdotter
1870-05-10   Antonsdotter, Maria   Rickleå   Maria Helena
1870-05-15   Åberg, Per   Sikeå   sjöman
1870-06-01   Persson, Per   Sikeå   Ida Karolina
1870-06-11   Nylén, Wilhelm   Nyvik   Ulrika Charlotta
1870-06-15   Nylén, Wilhelm   Nyvik   Maria Vilhelmina
1870-06-26   Jonsdotter, Katarina Ulrika   Legdeå   Jonas Wilhelm Smedbergs hustru
1870-06-26   Smedberg, Jonas Wilhelm   Legdeå   hustru Katarina Ulrika Jonsdotter
1870-08-20   Söderström, Johan Anton   Näs   Karl Johan
1870-08-21   Hansson, Nils Olof   Överklinten   Karl Olof
1870-08-22   Persson, Isak   Västanå   nybyggare
1870-08-28   Turdfjäll, Johan Gustaf   Skinnarbyn   Georg Albert
1870-09-01   Zakrisson, Erik Johan   Risträsk   Klara Matilda
1870-09-08   Olofsson, Per Wilhelm   Öndebyn   Olof August
1870-09-14   Dahlberg, Johan Petter   Dalkarlså   änka Maria Brigitta Jakobsdotter
1870-09-14   Jakobsdotter, Maria Brigitta   Dalkarlså   Johan Petter Dahlbergs änka
1870-10-08   Jakobsson, Anders   Gullmark   Axel
1870-10-24   Johansson, Johan   Överklinten   bonde
1870-10-26   Boström, Olof   Dalkarlså   bonde
1870-10-30   Jonsson, Isak   Ultervattnet   Isak
1870-11-08   Eriksson, Erik Petter   Kullholm   hustru Maria Margareta Johansdotter
1870-11-08   Johansdotter, Maria Margareta   Kullholm   Erik Petter Erikssons hustru
1870-11-13   Olofsson, Jonas   Norum   Nils Olof
1870-11-26   Lindgren, Abraham   Rickleå   fattighjon
1870-11-27   Borg, Elias   Åkullsjön   Johan Gustaf
1870-11-29   Flank, Per   Sikeå   änka Kristina Olofsdotter
1870-11-29   Olofsdotter, Kristina   Sikeå   Per Flanks änka
1870-12-03   Olofsdotter, Maria Kristina   Legdeå   dövstum bondedotter 78 år
1870-12-05   Högberg, Abraham   Bäck   änka Magdalena Persdotter
1870-12-05   Persdotter, Magdalena   Bäck   Abraham Högbergs änka
1870-12-10   Andersson, Kristoffer   Ultervattnet   bonde
1870-12-16   Jönsdotter, Karin   Junkboda   Anders Olofssons änka
1870-12-16   Olofsson, Anders   Junkboda   änka Karin Jönsdotter
1870-12-20   Olofsson, Jonas   Storliden   Anna Johanna
1870-12-27   Andersson, Johan   Gravfors   landbonde
1870-12-27   Brandt, Karl Erik   Rickleå   Erik Oskar
1870-12-29   Bodén-Andersdotter, Kristina   Bobacken   Per Norbrandts änka
1870-12-29   Norbrandt, Per   Bobacken   änka Kristina BodénAndersdotter
1871-01-01   Persson, Per   Sikeå   Ulrika
1871-01-02   Hammarstedt, Karl   Yttre Storbäcken   Erik Johan
1871-01-04   Berg, Anna Katarina   Bjänsjöå   Kristina Johanna
1871-01-04   Lindström, Sara Matilda   Dalkarlså   Johanna Matilda
1871-01-05   Abrahamsson, Hans   Gullmark   änka Margareta Katarina Norbrandt
1871-01-05   Norbrandt, Margareta Katarina   Gullmark   Hans Abrahamssons änka
1871-01-09   Andersson, Per Anton   Sjulsmark   Kristina Lovisa
1871-02-04   Bergsten, Lars Petter   Kyrkostaden   kyrkvaktare
1871-02-07   Larsson, Olof Petter   Gullmark   bonde
1871-02-08   Arvidsson, Nils   Rickleå   skattebonde
1871-02-11   Söderlund, Lars Petter   Ratu   Lars Johan
1871-02-17   Andersdotter, Kristina Margareta   Rickleå   Nils Arvidssons änka
1871-02-17   Arvidsson, Nils   Rickleå   änka Kristina Margareta Andersdotter
1871-02-20   Johansson, Johan Anton   Åsjön   Anton
1871-02-26   Forsberg, Karl Olof   Djäkneboda   sjökapten
1871-02-26   Grehn, Jonas   Sörbäck   änka Lovisa Isaksdotter
1871-02-26   Isaksdotter, Lovisa   Sörbäck   Jonas Grehns änka
1871-02-28   Westerlund, Anders   Bjänfors   Karl
1871-03-02   Bäck-Jonsson, Per   Vargliden   änka Maria Katarina Jakobsdotter
1871-03-02   Jakobsdotter, Maria Katarina   Vargliden   Per BäckJonssons änka
1871-03-04   Jakobsdotter, Karin   Bjänfors   Anders Westerlunds hustru
1871-03-04   Westerlund, Anders   Bjänfors   hustru Karin Jakobsdotter
1871-03-07   Högström, Per   Rickleå   postbonde
1871-03-07   Jakobsson, Nils Jakob   Överklinten   fattighjon
1871-03-10   Olofsson, Lars   Öndebyn   Brita Magdalena 52 år
1871-03-13   Olofsson, Nils Adam   Österboda   Nils August
1871-03-18   Jonsson, Jonas Petter   Dalkarlså   arbetare
1871-03-18   Jonsson, Nils   Näs   Nils Anton
1871-03-22   Arvidsdotter, Anna Kristina   Rickleå   Per Perssons änka
1871-03-22   Persson, Per   Rickleå   änka Anna Kristina Arvidsdotter
1871-03-22   Wikström, Jonas   Åkulla   Maria Kristina
1871-03-29   Svan, Fredrik Anton   Legdeå   Maria Fredrika
1871-03-31   Olofsdotter, Anna Magdalena   Häggnäs   Anders Olofssons änka
1871-03-31   Olofsson, Anders   Häggnäs   änka Anna Magdalena Olofsdotter
1871-04-05   Jonsson, Erik   Överklinten   landbonde
1871-04-05   Norman, Markus   Skinnarbyn   änka Gustava Regina Svanström
1871-04-05   Svanström, Gustava Regina   Skinnarbyn   Markus Normans änka
1871-04-13   Andersson, Mårten   Åsjön   hustru Sofia Margareta Bäckström
1871-04-13   Bäckström, Sofia Margareta   Åsjön   Mårten Anderssons hustru
1871-04-15   Johansson, Johan   Överklinten   Emma Elina
1871-04-17   Andersdotter, Magdalena Kristina   Åkullsjön   Anders Perssons änka
1871-04-17   Persson, Anders   Åkullsjön   änka Magdalena Kristina Andersdotter
1871-04-17   Sjöström, Olof   Selsfors   Anna Albertina
1871-04-22   Johansson, Alexander   Ytterklinten   Johan Ferdinand
1871-04-24   Persson, Erik   Korssjön   skattebonde
1871-05-04   Löf, Johan Petter   Korssjön   änka Magdalena Olofsdotter
1871-05-04   Olofsdotter, Magdalena   Korssjön   Johan Petter Löfs änka
1871-05-04   Sundström, Nils   Junkboda   skattebonde
1871-05-20   Hedlund, Johan   Gullmark   hustru Brita Charlotta Olofsdotter
1871-05-20   Olofsdotter, Brita Charlotta   Gullmark   Johan Hedlunds hustru
1871-05-30   Ekberg, Hans   Näs   änka Margareta Charlotta Göransdotter
1871-05-30   Göransdotter, Margareta Charlotta   Näs   Hans Ekbergs änka
1871-06-06   Östensson, Karl Jonas   Näs   Klara Magdalena
1871-06-13   Persson, Anders Gustaf   Näs   bonde
1871-06-17   Norgren, Jonas Wilhelm   Gryssjön   Kristina Magdalena
1871-06-21   Jonsdotter, Anna Magdalena   Rickleå   Karl Erik Åmans hustru
1871-06-21   Åman, Karl Erik   Rickleå   hustru Anna Magdalena Jonsdotter
1871-06-24   Norgren, Jonas Wilhelm   Gryssjön   Anna Katarina
1871-07-02   Hällgren, Olof   Nya Ånäset   Hulda Gustava
1871-07-08   Sundman, Isak   Överklinten   Sara Lovisa Eugenia
1871-07-11   Nilsdotter, Dorotea Karolina   Junkboda   arbeterska
1871-07-17   Nilsson, Anders   Åkullsjön   bonde
1871-07-21   Holm, Johan   Dalkarlså   Emma Maria
1871-07-22   Andersdotter, Brita Kristina   Åkullsjön   Anders Olofssons änka
1871-07-22   Olofsson, Anders   Åkullsjön   änka Brita Kristina Andersdotter
1871-07-23   Röring, Fredrik Anton   Gransjö, Ratan   sekundärlots
1871-08-06   Nilsson, Nils   Ultervattnet   Magdalena Charlotta
1871-08-10   Glad, Anders Gustaf   Dalkarlså   Karl Erik
1871-08-12   Nilsson, Nils   Ultervattnet   Olof Andreas
1871-08-24   Larsson, Anders   Ultervattnet   Anna Sofia
1871-08-27   Persdotter, Kristina   Ultervattnet   Johan Petter Perssons hustru
1871-08-27   Persson, Johan Petter   Ultervattnet   hustru Kristina Persdotter
1871-08-30   Höglund, Markus Anton   Skinnarbyn   Amanda
1871-09-02   Andersson, Lars   Åkullsjön   Anna Kristina
1871-09-03   Johansdotter, Kristina Magdalena   Liljabäck   Gustaf Bruno
1871-09-06   Höglund, Markus Anton   Skinnarbyn   Johanna Katarina
1871-09-07   Stadig, Erik   Öndebyn   Anna Erika
1871-09-19   Lund, Per Anton   Skinnarbyn   Edla Matilda
1871-10-03   Jakobsson, Nils   Mjösjön   änka Kristina Jonsdotter
1871-10-03   Jonsdotter, Kristina   Mjösjön   Nils Jakobssons änka
1871-10-11   Lund, Per Anton   Skinnarbyn   Per August
1871-10-15   Hansson, Olof   Norum   hustru Anna Fredrika Sundström
1871-10-15   Sundström, Anna Fredrika   Norum   Olof Hanssons hustru
1871-10-21   Johansson, Karl Gustaf   Ryssjön   Johan Gustaf
1871-10-23   Karlsson, Karl Olof   Bastuliden   arbetare
1871-10-27   Siklund, Per   Näs   bonde
1871-11-03   Sjöström, Per   Åkullsjön   Lars Petter
1871-11-18   Andersson, Karl   Storrödningsberget   Anna Sofia
1871-11-27   Boström, Anton Wilhelm   Bobacken   hemmansbrukare
1871-12-01   Jonsson, Per   Jomark   bonde
1871-12-07   Sundström, Olof Anton   Bäck   bonde
1871-12-11   Johansdotter, Anna Kristina   Bränndalen   Zakris Perssons änka
1871-12-11   Nilsson, Jonas   Sikeå   bonde
1871-12-11   Persson, Zakris   Bränndalen   änka Anna Kristina Johansdotter
1871-12-19   Hansson, Erik   Åkullsjön   Brita Lovisa
1871-12-19   Persdotter, Anna Helena   Åkullsjön   Johan Anton Rönnqvists hustru
1871-12-19   Rönnqvist, Johan Anton   Åkullsjön   hustru Anna Helena Persdotter
1871-12-26   Andersdotter, Magdalena Katarina   Ratan   Anders Rörings änka
1871-12-26   Brändström, Anders   Sandåsen   bonde
1871-12-26   Röring, Anders   Ratan   änka Magdalena Katarina Andersdotter
1872-01-11   Boström, Olof   Sandåsen   Erika Olivia
1872-01-11   Edström, Ulrika Kristina   Gryssjön   Olof Hammarbäcks hustru
1872-01-11   Hammarbäck, Olof   Gryssjön    
1872-01-20   Nilsson, Per   Dalkarlså   Nils Otto
1872-01-21   Bergström, Gabriel   Antnäs   Olof Adolf
1872-01-21   Jonsson, Anders   Bjänsjön   änka Eva Maria Larsdotter
1872-01-21   Larsdotter, Eva Maria   Bjänsjön   Anders Jonssons änka
1872-01-21   Olofsdotter, Katarina Kristina   Ratan   änka efter Fredrik Anton Röring i Gransjö
1872-01-21   Röring, Fredrik Anton   Gransjö, Ratan   änka Katarina Kristina Olofsdotter i Ratan
1872-01-22   Andersson, Jonas   Ultervattnet   änka Anna Johanna Johansdotter
1872-01-22   Johansdotter, Anna Johanna   Ultervattnet   Jonas Anderssons änka
1872-01-23   Jakobsson, Jonas   Sjulsmark   bonde
1872-01-26   Trast, Markus   Åkulla   fattighjon
1872-01-29   Holmgren, Lorentz   Dalkarlså   kronolänsman
1872-01-31   Wikström, Jonas   Åkulla   arbetare
1872-02-05   Klint, Johan Kristoffer   Överklinten   Margareta Kristina
1872-02-14   Burvall, Anna Magdalena   Sikeå   Olof Häggströms hustru
1872-02-14   Häggström, Olof   Sikeå   hustru Anna Magdalena Burvall
1872-02-23   Mattsson, Isak   Smårödningen   bonde
1872-02-26   Olofsson, Olof   Västervik   hustru Sara Katarina Samuelsdotter
1872-02-26   Samuelsdotter, Sara Katarina   Västervik   Olof Olofssons hustru
1872-03-04   Andersson, Anders   Gulltjärn   Anders Leonard
1872-03-08   Marklund, Abraham Anton   Gullmark   bonde
1872-03-13   Andersdotter, Brita Katarina   Åkulla   Jonas Boströms änka
1872-03-13   Boström, Jonas   Åkulla   änka Brita Katarina Andersdotter
1872-03-19   Nilsson, Jakob   Kullholm   Carl Ludvig
1872-03-20   Lindbäck, Gustaf Olof   Skinnarbyn   Johan Gustaf Svante
1872-03-26   Dahlberg, Fredrik   Bobacken   Fredrik August
1872-03-28   Andersdotter, Magdalena   Sjulsmark   Per Nilssons änka
1872-03-28   Nilsson, Per   Sjulsmark   änka Magdalena Andersdotter
1872-03-29   Säfvenberg, Johan Petter   Bobacken   bonde
1872-03-30   Olofsson, Fredrik   Bjänsjöå   bonde
1872-04-02   Gerdman, Eva   Sikeå   arbeterska
1872-04-16   Fahlander, Leonard Josef   Bäck   Fredrik Teodor
1872-04-22   Jonsdotter, Margareta   Ytterklinten   änka efter Per Trast i Öndebyn
1872-04-22   Trast, Per   Öndebyn   änka Margareta Jonsdotter i Ytterklinten
1872-05-01   Brännström, Nils   Dalkarlså   hustru Ulrika Charlotta Willskytt
1872-05-01   Grenholm, Anders   Gulltjärn   Anders
1872-05-01   Willskytt, Ulrika Charlotta   Dalkarlså   Nils Brännströms hustru
1872-05-04   Mann, Anders Gustaf   Sandåsen   Lars Johan
1872-05-05   Wall, Nils Erik   Siknäs   gratialist
1872-05-07   Larsson, Per   Nidolf   Kristina Charlotta
1872-05-15   Johansson, Alexander   Ytterklinten   Karin
1872-05-21   Andersson, Anders   Ytterklinten   bonde
1872-05-23   Markström, Jakob   Gullmark   bonde
1872-05-26   Holmberg, Katarina Lovisa   Ytterklinten   Alexander Johanssons hustru
1872-05-26   Johansson, Alexander   Ytterklinten   hustru Katarina Lovisa Holmberg
1872-05-29   Andersson, Lars   Gulltjärn   Anna Johanna
1872-06-07   Olofsson, Nils   Ytterklinten   Anders Ferdinand
1872-06-18   Jonsson, Nils Anton   Sikeå   Anna Amanda
1872-06-29   Nilsson, Jonas Anton   Sikeå   Axel Leonard
1872-06-30   Högström, Johan Samuel   Kyrkobordet   Jonas Ferdinand
1872-07-03   Hansson, Lars   Öndebyn   skattebonde
1872-07-18   Jönsson, Olof   Fällfors   bonde
1872-07-18   Norlin, Katarina Maria   Norum   piga
1872-07-18   Persson, Östen Anton   Bäcklund   Per Anton
1872-07-19   Johansdotter, Henrika   Sikeå   Erik Söderströms hustru
1872-07-19   Söderström, Erik   Sikeå   hustru Henrika Johansdotter
1872-07-30   Klint, Johan Kristoffer   Överklinten   Lars Anton
1872-07-31   Söderström, Erik   Sikeå   Magnus
1872-08-01   Bergstedt, Erik Gustaf   Jomark   Hilda Magdalena
1872-08-05   Johansson, Jonas   Överklinten   inhysesman
1872-08-13   Persson, Olof   Bobacken   bonde
1872-08-23   Nilsson, Nils   Rickleå   Nils Johan
1872-09-29   Andersson, Lars   Gulltjärn   hustru Anna Margareta Sjöström
1872-09-29   Sjöström, Anna Margareta   Gulltjärn   Lars Anderssons hustru
1872-10-02   Andersson, Lars Petter   Västervik   bonde
1872-10-02   Brännström, Hans   Lantnäs   arbetare
1872-10-02   Olofsson, Olof   Västervik   bonde
1872-10-06   Eriksson, Johan Erik   Överklinten   bonde
1872-10-26   Persson, Erik   Vargliden   bonde
1872-11-10   Andersson, Mårten   Åsjön   bonde
1872-11-14   Brännström, Johan   Överklinten   hustru Magdalena Charlotta Persdotter
1872-11-14   Persdotter, Magdalena Charlotta   Överklinten   Johan Brännströms hustru
1872-11-18   Persson, Kristian   Dalkarlså   bonde
1872-11-21   Andersdotter, Brita Katarina   Gulltjärn   Lars Danielssons änka
1872-11-21   Danielsson, Lars   Gulltjärn   änka Brita Katarina Andersdotter
1872-11-21   Hansson, Karl Petter   Överklinten   Per Alfred
1872-11-22   Persson, Olof   Jomark   änka Katarina Maria Zakrisdotter
1872-11-22   Zakrisdotter, Katarina Maria   Jomark   Olof Perssons änka
1872-12-07   Nilsson, Olof   Norum   bonde
1872-12-09   Jonsson, Anders   Djäkneboda   Jonas Anton
1872-12-12   Eriksson, Per   Bäcksjön   hustru Maria Persdotter
1872-12-12   Persdotter, Maria   Bäcksjön   Per Erikssons hustru
1872-12-13   Åström-Zakrisson, Anders Gustaf   Risträsk   Anders Ludvig
1872-12-15   Boström, Nils Johan   Brattliden   Petrus
1872-12-28   Larsson, Lars Gustaf   Sjulsmark   Lars Anton
1872-12-29   Tysk, Eva Maria   Junkboda   fattighjon
1872-12-31   Norström, Olof   Sandåsen   Jonas Leonard
1873-01-18   Johansson, Karl Erik   Sjulsmark   bonde , Straffånge
1873-01-23   Dahlgren, Per   Bäck   änka Brita Margareta Rönnbäck i Gryssjön
1873-01-23   Rönnbäck, Brita Margareta   Gryssjön   änka efter Per Dahlgren i Bäck
1873-03-14   Jonsdotter, Anna Kristina   Åkullsjön   Hans Nilssons änka
1873-03-14   Nilsson, Hans   Åkullsjön   änka Anna Kristina Jonsdotter
1873-03-24   Dahlberg, Kristina Lovisa   Dalkarlså   Erik Anton Åbergs hustru
1873-03-24   Åberg, Erik Anton   Dalkarlså   hustru Kristina Lovisa Dahlberg
1873-03-25   Hansdotter, Magdalena   Öndebyn   Lars Olofssons änka
1873-03-25   Olofsson, Lars   Öndebyn   änka Magdalena Hansdotter
1873-03-29   Nilsdotter, Anna Katarina   Sandåsen   Jonas Nilssons hustru
1873-03-29   Nilsson, Jonas   Sandåsen   hustru Anna Katarina Nilsdotter
1873-03-29   Wikström, Anders   Legdeå   Carl Olof
1873-04-10   Nylén, Johan   Bobacken   lantbrukare
1873-04-11   Andersdotter, Kristina Katarina   Frodtjärnbäck   Anders Jonssons hustru
1873-04-11   Jonsson, Anders   Frodtjärnbäck   hustru Kristina Katarina Andersdotter
1873-04-11   Nilsson, Per   Bjänsjöå   bonde
1873-04-18   Silfver, Johan   Dalkarlså   änka Eva Charlotta Wallon
1873-04-18   Wallon, Eva Charlotta   Dalkarlså   Johan Silfvers änka
1873-05-04   Andersson, Israel   Norra Sjönäs   Maria Sofia
1873-05-17   Norbrandt, Johan Petter   Ratan   Johan Erik
1873-05-19   Danielsson, Per   Öndebyn   Klara Matilda
1873-05-19   Johansson, Johan   Bäcknäs   Carl Leonard
1873-05-25   Lundbom, Johan Fredrik   Ultervattnet   fattighjon
1873-05-28   Andersson, Lars Johan   Risträskbäck   Johan August
1873-06-02   Söderström, Anders   Bränndalen   nämndeman
1873-06-03   Andersson, Karl Erik   Sikeå   Erik Albert
1873-06-18   Ulrikasdotter, Sofia Gustava   Överklinten   Thekla Eugenia
1873-06-22   Andersdotter, Anna Magdalena   Sörfors   Israel Säfstens hustru
1873-06-22   Säfsten, Israel   Sörfors   hustru Anna Magdalena Andersdotter
1873-06-23   Brännström, Hans   Lantnäs   änka Elisabet Sofia Lantz
1873-06-23   Lantz, Elisabet Sofia   Lantnäs   Hans Brännströms änka
1873-07-11   Holmström, Johan Olof   Dalkarlså   Olof Albert
1873-07-11   Söderström, Elisabet Juliana   Sikeå   Ernst Erik Hjalmar
1873-07-15   Olofsson, Olof   Stenfors   änka Maria Brigitta Persdotter
1873-07-15   Persdotter, Maria Brigitta   Stenfors   Olof Olofssons änka
1873-07-19   Larsdotter, Marta Lovisa   Överklinten   Maria Johanna
1873-07-19   Olofsson, Jonas   Västervik   hustru Johanna Magdalena Samuelsdotter
1873-07-19   Samuelsdotter, Johanna Magdalena   Västervik   Jonas Olofssons hustru
1873-07-20   Frisk, Johan   Liljabäck   Gabriel Edvard
1873-07-21   Olofsson, Nils   Ytterklinten   Nils Olof
1873-07-23   Spets, Olof Petter   Kvarnrödningen   Hulda Maria
1873-07-25   Persson, Nils   Junkboda   Lars Johan
1873-07-27   Mattsson, Erik   Sikeå   nämndeman
1873-07-29   Åman, Karl Erik   Rickleå   gratialist
1873-08-01   Brännström, Anders   Ratan   Carl Oskar
1873-08-02   Brandt, Maria Vilhelmina   Rickleå   Frans Oskar
1873-08-09   Holmgren, Anders Gustaf   Sandåsen   Anders Gustaf
1873-08-11   Holmgren, Anders Gustaf   Sandåsen   Josefina Charlotta
1873-08-11   Persson, Zakris   Jomark   bonde
1873-08-24   Lindberg, Matts   Ytterklinten   bonde
1873-08-24   Westerlund, Johan   Överklinten   Johan Alfred
1873-08-30   Olofsson, Per Olof   Bäcklund   nybyggare
1873-09-03   Larsson, Per   Bjänfors   bonde
1873-09-10   Johansdotter, Ulrika   Ratu   Olof Petter Lundströms hustru
1873-09-10   Lundström, Olof Petter   Ratu   hustru Ulrika Johansdotter
1873-09-11   Olofsson, Nils   Ytterklinten   Magdalena Sofia
1873-10-08   Andersson, Matthias   Ösjön   bonde
1873-10-12   Mann, Anders Gustaf   Sandåsen   Carl Erik
1873-10-24   Olofsson, Johan   Älglund   bonde
1873-10-25   Jonsdotter, Anna Matilda   Ytterklinten   Erik Olofssons hustru
1873-10-25   Olofsson, Erik   Ytterklinten   hustru Anna Matilda Jonsdotter
1873-10-31   Boström, Jonas   Sandåsen   inhysesman
1873-11-09   Eriksson, Erik   Dalkarlså   änka Kristina Helena Johansdotter
1873-11-09   Johansdotter, Kristina Helena   Dalkarlså   Erik Erikssons änka
1873-11-12   Säfström, Lars Petter   Rickleå   Hilma Lovisa
1873-11-23   Lantz, Nils Petter   Lantnäs   krononybyggare
1873-11-27   Högberg, Anna Kristina   Rickleå   Nils Perssons änka
1873-11-27   Persson, Nils   Rickleå   änka Anna Kristina Högberg
1873-12-19   Smed, Jonas   Legdeå   bonde
1873-12-21   Isberg, Per Otto   Skinnarbyn   skattebonde
1873-12-22   Siklund, Anton   Näs   Katarina Johanna
1874-01-01   Lindgren, Olof   Granberget   hustru Johanna Markusdotter
1874-01-01   Markusdotter, Johanna   Granberget   Olof Lindgrens hustru
1874-01-02   Stridfält, Isak   Överklinten   Albertina Fredrika
1874-01-06   Andersdotter, Anna Katarina   Sikeå   Jonas Nilssons änka
1874-01-06   Nilsson, Jonas   Sikeå   änka Anna Katarina Andersdotter
1874-01-17   Persson, Nils Petter   Sikeå   bonde
1874-01-21   Nilsdotter, Kristina Magdalena   Ultervattnet   Änka efter Per Olofsson i Berga
1874-01-21   Olofsson, Per   Berga   änka Kristina Magdalena Nilsdotter i Ultervattnet
1874-01-21   Sturk, Johan   Överklinten   bonde
1874-01-23   Grönberg, Johan   Ultervattnet   Olof August
1874-01-26   Persdotter, Ulrika Johanna   Sikeå   Nils Petter Perssons änka
1874-01-26   Persson, Nils Petter   Sikeå   änka Ulrika Johanna Persdotter
1874-02-02   Johansson, Anders Gustaf   Ytterklinten   hustru Magdalena Maria Karolina Norqvist
1874-02-02   Norqvist, Magdalena Maria Karolina   Ytterklinten   Anders Gustaf Johanssons hustru
1874-02-09   Persson, Gustaf Wilhelm   Sikeå   dräng
1874-02-17   Lundsten, Israel   Brednoret   hustru Sofia Matilda Olofsdotter
1874-02-17   Olofsdotter, Sofia Matilda   Brednoret   Israel Lundstens hustru
1874-02-21   Hansson, Olof   Norum   Lars Fredrik
1874-03-04   Olofsson, Nils Petter   Rickleå   backstuguhjon
1874-03-07   Lundström, Jonas   Legdeå   änka Magdalena Nilsdotter
1874-03-07   Nilsdotter, Magdalena   Legdeå   Jonas Lundströms änka
1874-03-12   Nordström, Jonas Gustaf   Dalkarlså   Maria Karolina
1874-03-14   Andersson, Per   Ösjön   Jonas
1874-03-16   Andersson, Anders   Åkullsjön   bonde
1874-03-19   Holm, Johan   Dalkarlså   Katarina Lovisa
1874-03-21   Dahlqvist, Lars   Dalkarlså   Klara Lovisa
1874-03-22   Dahlqvist, Lars   Dalkarlså   Edla Maria
1874-03-27   Dahlqvist, Lars   Dalkarlså   Lars Oskar
1874-03-27   Nilsson, Jonas August   Kroksjönäs   Lars Olof
1874-03-28   Nilsson, Jonas Anton   Sikeå   Anna Amanda
1874-03-29   Åberg, Hans Ulrik   Rickleå   Katarina Magdalena
1874-04-03   Sjöström, Per   Åkullsjön   Anna Karolina
1874-04-04   Westman, Johan   Ultervattnet   bonde
1874-04-07   Andersson, Erik Anton   Gryssjön   Erik Robert
1874-04-10   Andersson, Nils Petter   Bjänsjön   hustru Katarina Helena Olofsdotter
1874-04-10   Olofsdotter, Katarina Helena   Bjänsjön   Nils Petter Anderssons hustru
1874-04-11   Wigren, Karl Johan   Dalkarlså   Erika Charlotta
1874-04-12   Norgren, Anders   Gryssjön   bonde
1874-04-13   Brännström, Anders Adolf   Dalkarlså   Magdalena Johanna
1874-04-15   Jonsson, Anders   Bölesbäcken   Karolina Lovisa
1874-04-16   Bydeman, Johan   Rickleå   änka Katarina Mårtensdotter
1874-04-16   Mårtensdotter, Katarina   Rickleå   Johan Bygdemans änka
1874-04-17   Andersson, Erik Anton   Gryssjön   Katarina Maria
1874-04-22   Hedberg, Anders   Kyrkobordet   Emma Margareta
1874-04-25   Boström, Nils Erik   Kyrkobordet   Lars August
1874-04-29   Stadig, Erik   Öndebyn   Ulrika Matilda
1874-05-01   Stadig, Erik   Öndebyn   Katarina Sofia
1874-05-03   Persdotter, Anna Lovisa   Ratu   Johan Olof
1874-05-04   Boström, Nils Erik   Kyrkobordet   Gustaf Leonard
1874-05-05   Stadig, Erik   Öndebyn   Erika
1874-05-07   Boström, Olof Wilhelm   Djäkneboda   Carl August
1874-05-09   Berg, Johan Gustaf Adolf   Näs   Gustaf Adolf
1874-05-09   Nilsson, Per   Ultervattnet   Katarina Sofia
1874-05-10   Johansson, Karl Jakob   Risträsk   Oskar
1874-05-12   Berg, Johan Gustaf Adolf   Näs   Kristina Albertina
1874-05-13   Persson, Karl Jakob   Gullmark   Per Anton
1874-05-16   Andersdotter, Maria Lovisa   Kvarnrödningen   Olof Anton Johanssons hustru
1874-05-16   Johansson, Olof Anton   Kvarnrödningen   hustru Maria Lovisa Andersdotter
1874-05-16   Johansson, Olof   Åkullsjön   Anna Karolina
1874-05-18   Danielsson, Johan Daniel   Gulltjärn   Margareta Sofia
1874-05-18   Danielsson, Johan Daniel   Gulltjärn   Per Gustaf
1874-05-24   Brännström, Olof Anton   Näs   Sofia Karolina
1874-05-25   Johansson, Karl Jakob   Risträsk   Olof Albert
1874-05-27   Andersson, Jakob   Gullmark   bonde
1874-05-27   Brännström, Anders   Dalkarlså   Nils Alfred
1874-05-29   Jakobsdotter, Brita Kristina   Ultervattnet   Isak Robert
1874-05-29   Olofsdotter, Anna Lovisa   Ultervattnet   Maria Karolina
1874-05-30   Persson, Karl Jakob   Gullmark   Lydia Maria
1874-05-31   Andersson, Hans   Överklinten   Nils Olof
1874-05-31   Boström, Lovisa   Norum   Nils Anton Bäckströms hustru
1874-05-31   Bäckström, Nils Anton   Norum   hustru Lovisa Boström
1874-05-31   Forssén, Nils Gustaf   Ultervattnet   inhysesman
1874-06-01   Brännström, Olof Anton   Näs   Carl Leonard
1874-06-03   Andersson, Per   Ösjön   Carl
1874-06-06   Andersson, Hans   Överklinten   Otto Edvard
1874-06-06   Danielsson, Johan Daniel   Gulltjärn   Olof Daniel
1874-06-06   Wiklund, Olof   Ultervattnet   Olof
1874-06-08   Göransson, Göran Petter   Överklinten   Isak
1874-06-08   Sandström, Karl Anton   Fällfors   Carl Olof
1874-06-09   Sjöström, Olof   Selsfors   Carl Olof
1874-06-09   Säfsten, Per   Sjulsmark   Per Robert
1874-06-11   Rehn, Johan Anton   Korssjön   fältjägare
1874-06-12   Siklund, Karl Jonas   Näs   Axel
1874-06-12   Sund, Erik Samuel   Näs   Carl August
1874-06-15   Edström, Jonas Petter   Rickleå   Tilda Charlotta
1874-06-15   Flank, Johan Anton   Sikeå   Erika Kristina
1874-06-15   Holmström, Johan   Brednoret   Johan
1874-06-16   Olofsson, Nils Adam   Österboda   Jonas Edvard
1874-06-19   Larsson, Jakob   Öndebyn   Tilda Charlotta
1874-06-21   Boström, Jonas   Sandåsen   änka Maria Johanna Grubbström
1874-06-21   Grubbström, Maria Johanna   Sandåsen   Jonas Boströms änka
1874-06-22   Isaksson, Johan Anton   Ultervattnet   Isak Leonard
1874-06-25   Lindström, Nils Petter   Djäkneboda   Anna Fredrika
1874-06-26   Östensson, Karl Jonas   Näs   Carl Anton
1874-06-27   Sjöström, Olof   Selsfors   Anders
1874-06-27   Sund-Hansson, Anders Gustaf   Överklinten   fältjägare
1874-06-28   Persdotter, Maria Matilda   Ösjön   Anders ÖströmPerssons hustru
1874-06-28   Öström-Persson, Anders   Ösjön   hustru Maria Matilda Persdotter
1874-06-29   Danielsson, Lars Johan   Öndebyn   Johan Robert
1874-06-29   Holmström, Lars Gustaf   Sikeå   Anna Gustava
1874-06-30   Lundberg, Erik   Överklinten   Johan Anton
1874-07-01   Lindqvist, Nils Jakob   Legdeå   Johan
1874-07-01   Åman, Anders   Rickleå   Emma Kristina
1874-07-02   Andersson, Nils Petter   Ultervattnet   Jonas Petter
1874-07-02   Olsson, Zakris   Älglund   Hulda Maria
1874-07-02   Åman, Anders   Rickleå   Carl Ludvig
1874-07-03   Ling, Nils Gustaf   Näs   Henny Maria
1874-07-04   Olofsson, Anders   Norra Stortjärn   Johan Henrik
1874-07-04   Svensson, Johan   Rickleå   Ida Margareta
1874-07-04   Zakrisson, Anders   Granfors   Erik
1874-07-04   Åman, Anders   Rickleå   Axel Albert
1874-07-06   Olofsson, Anders Gustaf   Överklinten   Gustaf Adolf
1874-07-06   Persson, Karl Jakob   Gullmark   Olof August
1874-07-06   Åman, Anders   Rickleå   Olof Amandus
1874-07-07   Åman, Anders   Rickleå   Matilda Johanna
1874-07-08   Lundberg, Anders   Norra Stortjärn   Nils Olof
1874-07-08   Persson, Anders   Korssjön   Johannes
1874-07-09   Lundberg, Johan   Norum   Anna Sofia
1874-07-10   Norström, Jonas Anton   Kroksjönäs   änka Barbro Margareta Silfver
1874-07-10   Persson, Anders   Korssjön   Maria Amanda
1874-07-10   Silfver, Barbro Margareta   Kroksjönäs   Jonas Anton Norströms änka
1874-07-11   Häggström, Erik   Dalkarlså   brukspatron
1874-07-13   Johansson, Anders Gustaf   Korssjön   hustru Anna Margareta Persdotter
1874-07-13   Persdotter, Anna Margareta   Korssjön   Anders Gustaf Johanssons hustru
1874-07-13   Persson, Per   Sikeå   Ida Ottilia
1874-07-14   Johansson, Olof   Sjulsmark   Amanda Matilda
1874-07-14   Olofsson, Johan Gustaf   Sjulsmark   Sofia Matilda
1874-07-15   Andersson, Per   Norra Stortjärn   Hulda Maria
1874-07-16   Johansson, Olof Anton   Kvarnrödningen   Olof Robert
1874-07-18   Andersson, Nils Petter   Bäck   Nils Erik Stephanus
1874-07-18   Lundberg, Johan Fredrik   Sikeå   Maria
1874-07-18   Wikström, Olof Anton   Korssjön   Margareta Antonia
1874-07-19   Andersson, Olof   Bjänfors   Anna Erika
1874-07-21   Andersson, Anders Wilhelm   Skinnarbyn   Carl Ludvig
1874-07-21   Boström, Fredrik   Bobacken   Augusta
1874-07-21   Lindberg, Johan Fredrik   Sikeå   Johan
1874-07-21   Lundström, Johan   Ratubäck   Anders Otto
1874-07-22   Olofsson, Per Olof   Bäcklund   Maria Kristina
1874-07-23   Johansson, Johan Petter   Sjulsmark   Hulda Johanna
1874-07-23   Jonsson, Olof   Kvarnfors   Carl Anton
1874-07-23   Olofsson, Per Olof   Bäcklund   Anna Josefina
1874-07-23   Smedberg, Jonas Wilhelm   Legdeå   Maria Matilda
1874-07-24   Lindberg, Johan Fredrik   Sikeå   Fredrika Vilhelmina
1874-07-25   Boström, Fredrik   Bobacken   Per Axel
1874-07-25   Lindberg, Johan Fredrik   Sikeå   Anna Sofia
1874-07-26   Jonsson, Olof Gustaf   Korssjön   Johanna Matilda
1874-07-26   Karlsson, Abraham Anton   Övre Åkulla   Erik Anton
1874-07-27   Eklund, Erik Gustaf   Bäck   Katarina Johanna
1874-07-27   Hansson, Per   Överklinten   Per Gustaf
1874-07-27   Lindberg, Johan Fredrik   Sikeå   Edvard
1874-07-29   Andersson, Karl Erik   Sikeå   Kristina Euphrosyne
1874-07-29   Andersson, Lars Fredrik   Legdeå   Carl Fredrik
1874-07-29   Hedlund, Gustaf   Siknäs   Ester Sofia
1874-07-29   Sandberg, Erik   Överklinten   Erik Albert
1874-07-30   Boström, Fredrik   Bobacken   Nanny Lovisa
1874-07-31   Andersson, Johan Anton   Överklinten   Anna Albertina
1874-08-01   Andersson, Lars Petter   Västervik   Lars Petter
1874-08-03   Bäckström, Katarina Magdalena   Skinnarbyn   piga
1874-08-04   Rehn, Nils Anton   Näs   Carl Anton
1874-08-07   Andersson, Johan Anton   Överklinten   Sofia Amalia
1874-08-07   Andersson, Lars   Åkullsjön   Anders
1874-08-07   Öman, Lars   Näs   Lars Olof
1874-08-09   Hansson, Per   Överklinten   Anders
1874-08-10   Olofsson, Olof Anton   Gullmark   Carl Robert
1874-08-11   Nilsson, Karl   Bjänsjön   Eva Matilda
1874-08-12   Persson, Erik   Vargliden   Nils Johan
1874-08-14   Lindqvist, Jonas   Trågaliden   Jonas Petter
1874-08-15   Sjögren, Erik Gustaf   Granån   Hilma Sofia
1874-08-18   Nilsson, Per   Dalkarlså   Per Erik
1874-08-20   Lindström, Zakris   Jomark   inhysesman
1874-08-24   Wik, Nils Olof   Bobacken   korpral
1874-08-24   Östensson, Östen Anton   Åkulla   Anna Sofia
1874-08-25   Andersson, Per Johan   Skinnarbyn   hustru Maria Vilhelmina Sundström
1874-08-25   Sundström, Maria Vilhelmina   Skinnarbyn   Per Johan Anderssons hustru
1874-08-26   Jonsson, Karl Johan   Överklinten   Johan Alfred
1874-08-27   Jonsson, Karl Johan   Överklinten   Maria Matilda
1874-08-28   Andersdotter, Anna Fredrika   Bäck   Johan Gustaf Perssons hustru
1874-08-28   Andersson, Nathanael   Gravbäck   Anna Josefina
1874-08-28   Persson, Johan Gustaf   Bäck   hustru Anna Fredrika Andersdotter
1874-08-29   Rehn, Karl Anton   Ratan   dräng
1874-09-01   Andersson, Nathanael   Gravbäck   Katarina Amalia
1874-09-01   Danielsson, Per   Öndebyn   Hilma Lovisa
1874-09-01   Göransson, Johan Gustaf   Överklinten   Maria Ulrika Josefina
1874-09-01   Johansson, Nils August   Överklinten   torpare
1874-09-03   Karlsson, Daniel   Överklinten   Gustaf Edvard
1874-09-05   Brännström, Karl Petter   Junkboda   Klara Matilda
1874-09-05   Fahlander, Leonard Josef   Bäck   Axel Leonard
1874-09-07   Isaksson, Isak   Överklinten   Johan
1874-09-12   Göransson, Göran Johan   Överklinten   Petrus
1874-09-12   Jonsson, Jonas Anton   Överklinten   Katarina Sofia
1874-09-13   Andersson, Karl Erik   Sikeå   Carl Anton
1874-09-13   Rönnberg, Olof Gustaf   Dalkarlså   arbetare
1874-09-15   Åberg, Karl   Rickleå   Per Gotthard
1874-09-19   Nilsson, Nils Jakob   Sikeå   Nils Anton
1874-09-21   Andersdotter, Anna Magdalena   Jomark   Per Jonssons änka
1874-09-21   Jonsson, Per   Jomark   änka Anna Magdalena Andersdotter
1874-09-24   Nilsson, Abraham   Ratu   Kristina
1874-09-25   Andersson, Anders   Överklinten   Carl Olof
1874-09-25   Edstedt, Karl August   Skinnarbyn   Johan August
1874-09-25   Ådén, Anders   Matsneke   Eva Johanna
1874-09-28   Pettersson, Per Anton   Skinnarbyn   Per Alfred
1874-10-06   Johansson, Olof Petter   Liljabäck   Katarina Sofia
1874-10-07   Sundström, Karl Johan   Gräsnäs   Selma Johanna
1874-10-12   Forsberg, Sofia Margareta   Rickleå   Karl Anton Sikströms änka
1874-10-12   Sikström, Karl Anton   Rickleå   änka Sofia Margareta Forsberg
1874-10-12   Sjöström, Anders   Storliden   Anders
1874-10-14   Forsberg, Johan Gustaf   Ratan   mästerlots
1874-10-15   Åström, Per   Ultervattnet   Nils Teodor
1874-10-22   Hammarstedt, Johan   Yttre Storbäcken   Anna Margareta
1874-10-22   Nilsson, Per Johan   Ultervattnet   Johan Robert
1874-10-29   Boman, Anders Wilhelm   Risböle   Henny Augusta
1874-11-01   Edstedt, Karl August   Skinnarbyn   Hugo Leopold
1874-11-14   Isaksson, Olof   Ultervattnet   bonde
1874-11-15   Forsberg, Karl Olof   Djäkneboda   Gustaf Wilhelm
1874-11-15   Häggström, Olof   Sikeå   skeppbyggmästare
1874-11-24   Nilsson, Per   Rickleå   bonde
1874-11-26   Persson, Markus   Bäck   Jonas Gustaf
1874-12-18   Jonsson, Nils Jakob   Legdeå   Karl Gustaf
1874-12-18   Persson, Karl Jakob   Sjulsmark   Edla Kristina
1874-12-23   Hammarstedt, Karl   Yttre Storbäcken   bonde
1874-12-26   Löfroth, Karl Jakob   Åkulla   änka Sara Lovisa Åberg
1874-12-26   Åberg, Sara Lovisa   Åkulla   Karl Jakob Löfroths änka
1874-12-27   Olofsson, Jonas Anton   Bobacken   sjöman
1875-01-03   Siklund, Olof Daniel   Näs   fiskare
1875-01-04   Andersson, Nils   Korssjön   änka Beata Magdalena Zakrisdotter
1875-01-04   Brännström, Fredrika   Överklinten   Isak Isakssons hustru
1875-01-04   Isaksson, Isak   Överklinten   hustru Fredrika Brännström
1875-01-04   Zakrisdotter, Beata Magdalena   Korssjön   Nils Anderssons änka
1875-01-05   Larsson, Jonas Petter   Vargliden   Albertina Charlotta
1875-01-13   Nygren-Andersson, Lars   Skinnarbyn   arbetare
1875-01-20   Edström, Olof Petter   Legdeå   Johanna Ottilia
1875-01-20   Jonsson, Olof Petter   Ultervattnet   arbetare
1875-01-22   Johansson, Johan Gustaf   Norrfors   Kristina Augusta
1875-01-26   Larsson, Anders   Överklinten   dräng
1875-02-01   Antonsson, Olof   Rickleå   sjöman
1875-02-01   Persdotter, Sara Katarina   Ratu   Johan Sturks änka
1875-02-01   Sturk, Johan   Ratu   änka Sara Katarina Persdotter
1875-02-11   Jonsson, Anders   Frodtjärnbäck   bonde
1875-02-14   Johansson, Johan Petter   Bergliden   Olof Anton
1875-02-16   Jakobsson, Anders   Gullmark   Emma Karolina
1875-02-19   Larsdotter, Maria Kristina   Bobacken   Matts Perssons änka
1875-02-19   Persson, Matts   Bobacken   änka Maria Kristina Larsdotter
1875-02-21   Larsson, Nils   Ultervattnet   arbetare
1875-03-01   Säfsten, Per   Sjulsmark   Per Robert
1875-03-06   Nilsson, Per   Åkullsjön   Maria Elisabet
1875-03-09   Danielsson, Lars Johan   Öndebyn   bonde
1875-03-10   Nilsson, Per Alfred   Bobacken   Karl Johan Alfred
1875-03-11   Nilsson, Per Johan   Ultervattnet   inhysesman
1875-03-16   Dahlqvist, Margareta Kristina   Dalkarlså   Fredrik Anton Markströms hustru
1875-03-16   Hammarstedt, Johan   Yttre Storbäcken   hustru Maria Elisabet Karlsdotter
1875-03-16   Karlsdotter, Maria Elisabet   Yttre Storbäcken   Johan Hammarstedts hustru
1875-03-16   Markström, Fredrik Anton   Dalkarlså   hustru Margareta Kristina Dahlqvist
1875-03-20   Andersdotter, Maria Brigitta   Ultervattnet   Nils Anderssons hustru
1875-03-20   Andersson, Nils   Ultervattnet   hustru Maria Brigitta Andersdotter
1875-03-20   Nilsson, Johan Jakob   Floremark   Jakob Edvard
1875-03-22   Söderström, Maria Matilda   Näs   piga
1875-03-24   Westerlund, Anders   Bjänfors   Johan Jakob
1875-03-28   Lundgren, Per August   Ultervattnet   Karl Johan Robert
1875-03-29   Johansson, Nils   Överklinten   dräng
1875-04-04   Nilsson, Per Johan   Ultervattnet   Hilda Maria
1875-04-05   Nilsson, Per   Bjänsjöå   Johanna
1875-04-09   Jakobsson, Nils   Ratu   änka Kristina Nilsdotter
1875-04-09   Nilsdotter, Kristina   Ratu   Nils Jakobssons änka
1875-04-10   Bodén, Johan Gustaf   Kyrkostaden   Folkskollärare
1875-04-10   Eriksson, Johan   Nyvik   kronobonde
1875-04-13   Grahn, Emanuel   Gryssjön   Emma Kristina
1875-04-13   Holmström, Anders Gustaf   Gullmark   Hulda Maria
1875-04-13   Sandström, Karl Anton   Fällfors   bonde
1875-04-15   Johansson, Johan Samuel   Överklinten   Karl
1875-04-18   Holmström, Anders Gustaf   Gullmark   bonde
1875-04-19   Säfström, Jonas   Sjulsmark   Emma Matilda
1875-04-20   Olofsson, Per   Överklinten   Anna Maria
1875-04-22   Nilsson, Per   Bjänsjöå   Olof
1875-04-25   Hammarbäck, Olof Petter   Gryssjön   Karl Olof
1875-04-30   Nilsson, Per   Åkullsjön   Magdalena Karolina
1875-04-30   Säfsten, Johan   Sörfors   Maria Vilhelmina
1875-05-02   Andersson, Nathanael   Junkboda   fattighjon
1875-05-06   Bäckman, Karl Olof   Bjänsjöå   Olof Gustaf
1875-05-14   Thurnström, Maria Magdalena   Ratu   bondedotter
1875-05-15   Bergström, Gabriel   Antnäs   hustru Kristina Nilsdotter
1875-05-15   Nilsdotter, Kristina   Antnäs   Gabriel Bergströms hustru
1875-05-18   Åman, Anders   Häggnäs   Per August
1875-05-20   Nilsson, Per   Åkullsjön   Anna Albertina
1875-05-24   Nilsson, Nils   Rickleå   Karl Johan
1875-05-27   Persson, Karl Jakob   Gullmark   Karl Jakob
1875-05-29   Pettersson, Per Anton   Skinnarbyn   Charlotta Johanna Ottilia
1875-05-31   Andersson, Karl   Storrödningsberget   Karl Johan
1875-06-04   Andersson, Olof   Nya Ånäset   Albertina
1875-06-07   Isaksson, Johan   Överklinten   Anna Albertina
1875-06-12   Andersdotter, Eva Margareta   Edfastmark   Karl Anderssons änka
1875-06-12   Andersson, Karl   Edfastmark   änka Eva Margareta Andersdotter
1875-06-12   Johansson, Johan Samuel   Överklinten   hustru Tilda Nilsdotter
1875-06-12   Nilsdotter, Tilda   Överklinten   Johan Samuel Johanssons hustru
1875-06-13   Bergstedt, Erik Gustaf   Jomark   Anders Valfrid
1875-06-21   Jönsson, Jonas   Brattfors   Jonas
1875-06-22   Norbäck, Katarina Charlotta   Åkulla   Mårten Rehns änka
1875-06-22   Rehn, Mårten   Åkulla   änka Katarina Charlotta Norbäck
1875-06-25   Edström, Per   Junkboda   bonde
1875-06-27   Eriksson, Olof   Kullholm   bondeson
1875-07-05   Grahn, Olof   Gryssjön   bonde
1875-07-08   Andersdotter, Brita Elisabet   Åkullsjön   Lars Anderssons hustru
1875-07-08   Andersson, Lars   Åkullsjön   hustru Brita Elisabet Andersdotter
1875-07-27   Andersson, Abraham Anton   Gullmark   bonde
1875-07-30   Rönnqvist, Johan Anton   Åkullsjön   Anders
1875-08-02   Larsdotter, Eva Maria   Åkullsjön   Per Olofssons hustru
1875-08-02   Olofsson, Per   Åkullsjön   hustru Eva Maria Larsdotter
1875-08-23   Arvidsdotter, Magdalena   Junkboda   Nils Jonssons änka
1875-08-23   Jonsson, Nils   Junkboda   änka Magdalena Arvidsdotter
1875-08-31   Dahlman, Johannes   Korssjön   sjöman
1875-09-03   Burström, Karl Fredrik   Dalkarlså   Karl Hugo
1875-09-17   Jonsdotter, Brita Margareta   Ultervattnet   Johan Petter Perssons hustru
1875-09-17   Persson, Johan Petter   Ultervattnet   hustru Brita Margareta Jonsdotter
1875-09-19   Andersdotter, Sara Sofia   Överklinten   Johan Fredrik Olofssons änka
1875-09-19   Olofsson, Johan Fredrik   Överklinten   änka Sara Sofia Andersdotter
1875-09-30   Dahlberg, Anders   Dalkarlså   bonde
1875-10-04   Markström, Jakob   Gullmark   änka Anna Johanna Olofsdotter
1875-10-04   Olofsdotter, Anna Johanna   Gullmark   Jakob Markströms änka
1875-10-12   Johansson, Johan   Kättbergsheden   hustru Ulrika Kristina Larsdotter
1875-10-12   Larsdotter, Ulrika Kristina   Kättbergsheden   Johan Johanssons hustru
1875-10-19   Larsson, Lars Gustaf   Sjulsmark   Katarina Maria
1875-10-31   Bäckman, Karl Olof   Bjänsjöå   Erik Edvard
1875-11-01   Nilsson, Nils   Legdeå   bonde
1875-11-03   Olofsson, Olof Petter   Älglund   Ulrika Eskilina
1875-11-07   Eklund, Lars Fredrik   Korssjön   Anders Edvard
1875-11-10   Jonsdotter, Johanna   Ratan   Anders Gustaf Åmans änka
1875-11-10   Åman, Anders Gustaf   Ratan   änka Johanna Jonsdotter
1875-11-19   Sikström, Olof   Dalkarlså   dräng, änkling
1875-11-26   Norlund, Nils Olof   Norum   Nils Anton
1875-11-30   Andersson, Per   Bobacken   bonde
1875-12-03   Holmström, Markus Anton   Ratu   Gustaf
1875-12-05   Mattsson, Erik   Överklinten   bonde
1875-12-09   Danielsson, Per   Öndebyn   Karl Petter
1875-12-13   Karlsson, Daniel   Överklinten   Johan Wilhelm
1875-12-14   Boman, Anna Magdalena   Ratu   arbeterska
1875-12-20   Lindgren, Axel   Skinnarbyn   jungman
1875-12-25   Nilsson, Nils   Legdeå   änka Elisabet Sofia Olofsdotter
1875-12-25   Olofsdotter, Elisabet Sofia   Legdeå   Nils Nilssons änka
1875-12-28   Sandberg, Johan   Fågelsång   Olof Hjalmar
1876-01-08   Andersson, Nils Petter   Bjänsjön   Karl Jakob
1876-01-08   Persson, Karl Jakob   Sjulsmark   Per Otto
1876-01-09   Boström, Johan   Norum   Kristina Katarina
1876-01-11   Dahlgren, Lars   Kyrkostaden   kyrkovakt
1876-01-14   Andersson, Anders Gustaf   Skinnarbyn   sjöman
1876-01-14   Nilsson, Per Johan   Ultervattnet   Per Johan
1876-01-20   Bergström, Johan   Selsberg   Adrian
1876-01-27   Andersson, Matthias   Rickleå   änka Kristina Katarina Jonsdotter
1876-01-27   Jonsdotter, Kristina Katarina   Rickleå   Matthias Anderssons änka
1876-02-04   Norlin, Anders Gustaf   Ratan   kronolots
1876-02-07   Lindqvist, Per Johan   Gullmark   Lars Hugo
1876-02-20   Nilsson, Nils   Ultervattnet   Anna Matilda
1876-02-21   Bäckman, Johan Samuel   Bäcklund   hemmansbrukare
1876-02-24   Andersson, Jonas Gustaf   Ultervattnet   bonde
1876-02-27   Brännström, Anders   Dalkarlså   Sofia Amalia
1876-03-01   Öqvist, Anders   Djäkneboda   Per Olof
1876-03-03   Bäckström, Johan   Norum   Per Anton
1876-03-04   Lindström, Per   Rickleå   fiskare
1876-03-07   Andersson, Jonas Gustaf   Ultervattnet   änka Katarina Magdalena Persdotter
1876-03-07   Persdotter, Katarina Magdalena   Ultervattnet   Jonas Gustaf Anderssons änka
1876-03-09   Westerlund, Johan August   Överklinten   Anders Petter
1876-03-15   Andersson, Lars Fredrik   Nidolf   hustru Brita Katarina Persdotter
1876-03-15   Hansson, Hans   Norra Sjönäs   änka Karin Mattsdotter
1876-03-15   Mattsdotter, Karin   Norra Sjönäs   Hans Hanssons änka
1876-03-15   Persdotter, Brita Katarina   Nidolf   Lars Fredrik Anderssons hustru
1876-03-15   Sjöström, Jonas   Selsfors   Maria Karolina
1876-03-17   Tunell, Lars Anton   Rickleå   Johan Elstabi
1876-03-20   Lindgren, Olof   Granberget   bonde
1876-03-30   Karlsson, Olof Petter   Erlandstorp   hustru Sara Lovisa Lundbom
1876-03-30   Lundbom, Sara Lovisa   Erlandstorp   Olof Petter Karlssons hustru
1876-04-01   Bäckström, Abraham   Rickleå   Emma
1876-04-05   Christiansson, Anders   Åkulla   hustru Magdalena Katarina Nathanaelsdotter
1876-04-05   Nathanaelsdotter, Magdalena Katarina   Åkulla   Anders Christianssons hustru
1876-04-06   Bäckström, Abraham   Rickleå