Abraham Abrahamsson   Gullmark 1834-03-29   hans hustru Magdalena Larsdotter   37 år 4 m 1 d. slag
  Abraham Abrahamsson   Rickleå 1835-06-30   fattighjon   31 år 4 m 1 d. fallandesot
  Abraham Andersson   Gullmark 1823-04-21   dräng hans dotter Stina Cajsa   10 d. okänd sjukdom
  Abraham Andersson   Gullmark 1826-05-20   bonde   25 år
  Abraham Ferdinand von Ahn   Kyrkostaden 1826-05-03   organist hans hustru Brita Greta From   57 år. bröstsjuka
  Abraham Ferdinand von Ahn   Kyrkostaden 1857-09-05   fd. orgelnist hans hustru Elisabet Wikberg   89 år
  Abraham Ferdinand von Ahn   Kyrkostaden 1859-11-08   fd. orgelnist   82 år
  Abraham From   Gullmark 1827-08-29   soldat hans dotter Anna Johanna   15 d. magplågor
  Abraham From   Gullmark 1849-10-11   fd. fältjägare hans dotter Brita Cajsa   16 år
  Abraham Gabrielsson   Skinnarbyn 1850-04-06   dräng   23 år 4 1/2 m
  Abraham Högberg   Bäck 1832-07-01   hornblåsare hans dotter Johanna Wilhelmina   3 m 3 d
  Abraham Högberg   Bäck 1856-06-19   gratialist   59 år 9 m 18 d
  Abraham Högberg-Jonsson   Bäck 1822-08-20   trumslagare hans son Jonas Adolf   3 m. barnsjuka
  Abraham Hök   Rickleå 1809-05-01   hans änka Anna Johansdotter   69 år. feber
  Abraham Hök   Rickleå 1847-12-27   fältjägare hans son Axel   5 1/2 m. okänd sjukdom
  Abraham Hök   Rickleå 1850-01-22   fältjägare hans dotter Stina Magdalena   9 år 3 m
  Abraham Hök   Rickleå 1854-06-17   fältjägare hans son Axel   3 m
  Abraham Hök   Rickleå 1857-04-30   soldat hans son Karl Ferdinand   6 år 28 d. scharlakansfeber
  Abraham Hök-Jonsson   Rickleå 1840-12-10   fältjägare hans son Jonas Ulric   3 år 5 m. innebränd
  Abraham Hök-Jonsson   Rickleå. 1840-12-10   fältjägare hans son Abraham Adolf   1 år 8 m. innebränd
  Abraham Hök-Jonsson   Rickleå.. 1840-12-10   fältjägare hans son Karl Olof   9 m. innebränd
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1793-12-22   bonde hans son Abraham   11 v. oangiven sjuka
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1796-06-01   bonde hans son Andreas   7 v. oangiven sjuka
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1800-12-10   bonde hans son Karl Erik   17 d. oangiven sjuka
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1806-09-18   bonde hans dotter Christina Magdalena   8 år. feber
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1806-12-17   bonde hans son Jonas   2 m. okänd sjukdom
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1809-06-01   bonde hans dotter Anna Stina   7 år. feber
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1810-02-17   hans dotter Anna Maria   1 1/2 år. okänd sjukdom
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1811-04-28   hans son Lars   14 d. okänd sjukdom
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1813-09-10   bonde hans son Johan   3 m. okänd sjukdom
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1842-08-31   bonde   76 år 11 m. ålderdomsbräcklighet
  Abraham Jakobsson   Gullmark 1843-12-11   bonde hans änka Cajsa Hansdotter   74 år. ålderdom
  Abraham Jonsson   Legdeå 1781-09-26   dräng hans dotter Magdalena   1 år 18 1/2 v. hosta
  Abraham Jonsson   Rickleå 1790-07-05   postförare hans son Abraham   2 1/2 år. drunknad i älven
  Abraham Jonsson   Rickleå 1809-09-10   torpare   56 år. rödsot
  Abraham Jonsson   Rickleå 1838-01-06   förre bonden   80 år. ålderdom
  Abraham Jonsson   Rickleå 1847-10-14   hans änka Anna Johansdotter   86 år 10 m. ålderdom
  Abraham Jonsson-Högberg   Bäck 1822-08-20   trumslagare hans son Jonas Adolf   3 m. barnsjuka
  Abraham Jonsson-Hök   Rickleå 1840-12-10   fältjägare hans son Jonas Ulric   3 år 5 m. innebränd
  Abraham Jonsson-Hök   Rickleå. 1840-12-10   fältjägare hans son Abraham Adolf   1 år 8 m. innebränd
  Abraham Jonsson-Hök   Rickleå.. 1840-12-10   fältjägare hans son Karl Olof   9 m. innebränd
  Abraham Jonsson-Recklin   Rickleå 1791-01-09   inhysesman hans hustru Margareta Mattsdotter   33 år. rötfeber
  Abraham Marklund   Gullmark 1846-11-19   hans son Jonas Gustaf   5 år 2 1/2 m
  Abraham Ormstedt   Robertsfors 1831-05-14   bruksarbetare hans hustru Cajsa Olofsdotter   43 år. colik
  Abraham Recklin   Rickleå 1789-04-29   gästbryggare hans son Abraham   1 1/12 år. hjärtsprång
  Abraham Recklin-Jonsson   Rickleå 1791-01-09   inhysesman hans hustru Margareta Mattsdotter   33 år. rötfeber
  Abraham Wikström   -- 1811-03-18   rustmästare hans son Nils Abraham   5 m. okänd sjukdom
  Adolf Fredrik Bäckman   Ratan 1808-12-08   nybyggare   29 år. feber
  Adolf Gustaf von Ludwig   -- 1747-04-15   välborne   91 år
  Adolf Magnus von Brömsten   Bäck 1834-07-22   löjtnant hans son August Wilhelm   3 m 4 d. kikhosta
  Adolf Magnus von Brömsten   Bäck 1844-02-26   capitain hans dotter Ester Julia   4 3/4 m
  Adolf Norling   Skinnarbyn 1850-10-11   skeppare   34 år 9 1/2 m. drunknad
  Adolf Norling   Skinnarbyn 1852-06-24   avlidne skepparen hans dotter Maria Matilda   7 år 7 m. engelska sjukan
  Alexander Bergman   Stockholm 1747-04-30   hantlangare hans son Antonius   32 v
  Anders Abrahamsson   Djäkneboda 1746-02-23   hans änka Brita Jonsdotter   86 år
  Anders Abrahamsson   Gullmark 1859-05-02   skattebonde   61 år 8 m 29 d
  Anders Adamsson   Robertsfors 1773-04-23   hans dotter Magdalena   2 år 7 d. lungsot
  Anders Adamsson   Robertsfors 1782-10-23   bruksarbetare hans son Anders   18 1/2 år. hetsig feber
  Anders Ahlberg   -- 1764-03-01   soldat hans son Lars   10 v. slag
  Anders Ahlberg   -- 1765-08-11   soldat hans dotter Catharina   4 m. håll & styng
  Anders Andersson   Åkullsjön 1760-09-16   hans dotter Catharina   9 v 2 d. bröstsjuka
  Anders Andersson   Djäkneboda 1761-10-2?   gästgivare   60 år. bröstvärk
  Anders Andersson   Dalkarlså 1762-04-21   bonde hans dotter Magdalena   3 v. okänd barnsjuka
  Anders Andersson   Junkboda 1763-01-03   bonde hans son Nils   1 år. bröstvärk
  Anders Andersson   Junkboda 1764-08-01   bonde hans son Anders   1 år. bröstvärk
  Anders Andersson   Djäkneboda 1765-10-26   gästgivare hans änka Anna Erasmisdotter   60 år. magsjuka
  Anders Andersson   Ultervattnet 1766-06-19   bonde hans dotter Christina   26 v. magsjuka
  Anders Andersson   Dalkarlså 1766-06-22   bonde   34 år. feber och huvudvärk
  Anders Andersson   Dalkarlså 1767-04-00   avlidne bonden hans dotter Brita   1 1/2 år. koppor
  Anders Andersson   Ultervattnet 1770-04-13   bonde hans dotter Catharina   32 v. koppor
  Anders Andersson   Junkboda 1770-11-02   bonde hans dotter Catharina   10 v. mag och bröstvärk
  Anders Andersson   Junkboda 1771-04-21   bonde hans dotter Maria   2 1/2 år. magsjuka
  Anders Andersson   Åkullsjön 1774-04-05   bonde   52 år. tvinsot
  Anders Andersson   Sikeå 1778-02-04   bonde hans dotter Stina   6 1/2 år. koppor
  Anders Andersson   Ultervattnet 1779-00-00   bonde hans dotter Catharina   (källa LI:3)
  Anders Andersson   Risträsk 1780-08-10   nybyggare hans dotter Magdalena   2 m. magsjuka
  Anders Andersson   Ultervattnet 1781-07-26   bonde hans moder Christina Hansdotter   82 år. ålderdom
  Anders Andersson   Risträsk 1781-08-15   nybyggare hans son Johannes   3 v. magsjuka
  Anders Andersson   Åkullsjön 1782-11-13   bonde hans dotter Catharina   15 d. okänd sjuka
  Anders Andersson   Åkullsjön 1783-12-12   bonde hans dotter Catharina   12 d. okänd sjuka
  Anders Andersson   Åkullsjön 1785-02-18   bonde hans son Andreas   5 v. magsjuka
  Anders Andersson   Åkullsjön 1785-04-26   hans änka Catharina Andersdotter   63 år. bröstfeber
  Anders Andersson   Risträsk 1785-08-07   nybyggare hans dotter Magdalena   3 1/2 m. magsjuka
  Anders Andersson   Risträsk 1787-03-05   nybyggare hans dotter Brita   6 1/2 m. slag
  Anders Andersson   Dalkarlså 1788-07-31   bonde hans dotter Anna   40 v. bröstfeber
  Anders Andersson   Ultervattnet 1790-09-30   dräng hans dotter Stina Catharina   9 d. oangiven sjuka
  Anders Andersson   Åkullsjön 1791-09-12   bonde hans dotter Anna   9 d. oangiven sjuka
  Anders Andersson   Åkullsjön 1791-09-13   bonde hans son Christopher   9 d. oangiven sjuka
  Anders Andersson   Risträsk 1792-08-10   nybyggare hans son Gabriel   1 år 1 d. huvudvärk
  Anders Andersson   Åkullsjön 1792-10-10   bonde hans son Nils   2 år 5 v. tvinsot
  Anders Andersson   Åkullsjön 1792-10-28   bonde hans son Nils   3 v. magsjuka
  Anders Andersson   Ultervattnet 1794-11-16   nämndeman hans svägerska Stina Hansdotter   60 år. uppkastning
  Anders Andersson   Korssjön 1795-10-22   bonde hans dotter Sara Greta   13 v. oangiven sjuka
  Anders Andersson   Junkboda 1795-10-29   bonde   64 år 2 m. bröstfeber
  Anders Andersson   Åkullsjön 1796-06-13   bonde hans son Johan   1 år 14 v. bröstfeber
  Anders Andersson   Junkboda 1796-10-23   bonde hans änka Kerstin Mårtensdotter   66 år. bröstfeber
  Anders Andersson   Risträsk 1798-07-12   nybyggare hans dotter Magdalena   1 v. magsjuka
  Anders Andersson   Åkullsjön 1798-08-18   bonde hans son Johan   9 d. magsjuka
  Anders Andersson   Korssjön 1799-06-30   bonde hans dotter Brita Greta   1 1/2 år. bröstfeber
  Anders Andersson   Korssjön 1800-01-19   bonde hans son Nils   1 1/2 år. koppor
  Anders Andersson   Korssjön 1800-01-20   bonde hans son Lars   16 v. koppor
  Anders Andersson   Bränndalen 1801-09-30   nybyggare hans dotter Maja Stina   3 1/2 v. oangiven sjuka
  Anders Andersson   Dalkarlså 1802-03-03   bonde hans dotter Helena   3 timmar. oangiven sjuka
  Anders Andersson   Bjänsjön 1802-06-23   nybyggare hans son Johannes   8 m. oangiven sjuka
  Anders Andersson   Bränndalen 1802-09-27   nybyggare hans dotter Sara Cajsa   18 d. bröstfeber
  Anders Andersson   Brattliden 1802-10-05   nybyggare hans dotter Brita Stina   1/2 år. bröstfeber
  Anders Andersson   Bjänsjön 1803-08-30   nybyggare hans son Johan   2 1/2 v. oangiven sjuka
  Anders Andersson   Bjänsjön 1803-11-26   nybyggare hans dotter Maja Lisa   15 1/2 v. durklopp
  Anders Andersson   Brattliden 1805-08-16   nybyggare hans dotter Brita Christina   2 år 2 m. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Djäkneboda 1806-11-13   bondeson   31 år. död utav os
  Anders Andersson   Sikeå 1807-12-18   bonde   66 år. tvinsot
  Anders Andersson   Risträsk 1809-02-01   nybyggare   55 år
  Anders Andersson   Risträsk. 1809-02-01   hans son Johan   18 år. feber
  Anders Andersson   Ultervattnet 1809-03-28   nämndeman   71 år. slag
  Anders Andersson   Sikeå 1809-06-27   landbonde hans son Anders   2 1/2 år. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Kvarnrödningen 1809-08-17   hans dotter Anna Cajsa   4 3/4 år. rödsot
  Anders Andersson   Djäkneboda 1809-09-1?   dräng   51 år. rödsot
  Anders Andersson   Sikeå 1809-11-11   landbonde hans hustru Maria Andersdotter   29 år. feber
  Anders Andersson   Sikeå 1809-11-27   landbonde hans son Anders   3 m. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Rickleå 1810-09-03   hans dotter Brita Magdalena   2 m. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Ultervattnet 1812-01-28   nämndeman hans änka Catharina Hansdotter   74 år. ålderdom
  Anders Andersson   Rickleå 1812-06-02   bonde hans dotter Märta Brita   3 v. okänd barnasjukdom
  Anders Andersson   Sikeå 1812-12-00   hans dotter Cajsa Stina   3 v. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Kättbergsheden 1814-04-12   nybyggare   59 år. bröstfeber
  Anders Andersson   Legdeå 1817-01-12   hans dotter Maria Christina   5 1/2 m. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Legdeå 1823-07-03   bonde hans son Karl Olof   10 m 2 d. magplågor
  Anders Andersson   Åsjön 1824-01-02   hans son Johan Anton   8 v 6 d. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Åsjön 1824-12-27   bonde hans son Nils Petter   1 m. magsjuka
  Anders Andersson   Dalkarlså 1826-02-19   bonde   66 år. andtäppa
  Anders Andersson   Åsjön 1826-04-23   bonde hans son Johannes   3 m. magplågor
  Anders Andersson   Överklinten 1827-08-10   bonde hans son Anders   4 m 3 d. magplågor
  Anders Andersson   Åsjön 1828-10-12   bonde hans son Johan Anton   1 m. bröstsjuka
  Anders Andersson   Ytterklinten 1829-05-08   hans son Matthias   6 m 14 d. bröstsjuka
  Anders Andersson   Legdeå 1829-08-24   bonde hans son Anders Anton   8 år 6 m. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Legdeå 1830-10-15   bonde hans son Jonas Petter   6 år 3 m 2 d. flussfeber
  Anders Andersson   Åsjön 1831-04-05   bonde hans son Nils Petter   6 v 2 d. magplågor
  Anders Andersson   Dalkarlså 1831-08-28   bonde hans änka Helena Jonsdotter   69 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Andersson   Ytterklinten 1831-11-13   bonde hans son Anders Enock   9 år 10 m 1 d. fallsjuka
  Anders Andersson   Andersliden 1832-02-24   nybyggare hans dotter Ulrika   2 år 9 m. magplågor
  Anders Andersson   Jomark 1832-05-10   inhysesman hans son Anders   9 år 4 m. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Isaksfäboda 1833-01-17   kolare hans dotter Ulla Christina   2 m 23 d. okänd barnsjuka
  Anders Andersson   Andersliden 1834-09-28   nybyggare hans dotter Cajsa Greta   7 m. smittkoppor
  Anders Andersson   Häggnäs 1835-07-26   bonde hans dotter Greta Magdalena   5 m 1 d. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Sikeå 1836-11-13   inhysesman   56 år. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Sikeå 1838-03-18   hans änka Cajsa Isaksdotter   87 år 11 m 12 d. ålderdom
  Anders Andersson   Överklinten 1838-03-18   inhyses hans dotter Anna Stina   4 år 3 m. wattusot
  Anders Andersson   Andersliden 1840-08-14   nybyggare hans son Johannes   8 år 4 m. gastrisk feber
  Anders Andersson   Andersliden 1840-08-17   nybyggare hans dotter Carolina   2 år 1 m. engelska sjukan
  Anders Andersson   Korssjön 1840-08-17   fd. bonde och förgångsman   75 år 9 m. ålderdomsbräcklighet
  Anders Andersson   Sikeå 1841-01-20   bonde   65 år. stenpassion
  Anders Andersson   Legdeå 1841-07-05   hans dotter Maria Lovisa   12 år. bröstsjukdom
  Anders Andersson   Krokån 1841-10-23   nybyggare hans dotter Cajsa Greta   1/2 m. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Ultervattnet 1842-02-25   hans son Anders Gustaf   några timmar
  Anders Andersson   Kroksjön 1842-11-19   bonde hans son Anders Gustaf   9 3/4 m. tandfeber
  Anders Andersson   Kroksjön 1843-01-00   bonde hans dotter Cajsa Matilda   1 år 8 m. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Sörbäck 1843-03-25   hans son Anders Gustaf   1 år 7 m
  Anders Andersson   Bränndalen 1843-05-19   hans hustru Catharina Olofsdotter   66 år. bröstsjukdom
  Anders Andersson   Andersliden 1844-12-12   hans son Johan Gustaf   3 år 4 1/2 m
  Anders Andersson   Ytterklinten 1845-10-30   bonde hans hustru Maja Stina Larsdotter   59 år 10 m
  Anders Andersson   Rickleå 1846-01-23   förre bonden   80 år
  Anders Andersson   Sörbäck 1846-09-18   hans dotter Magdalena Charlotta   1 år 7 m
  Anders Andersson   Överklinten 1847-07-20   bonde hans dotter Magdalena   3 år 1 m 6 d. okänd sjukdom
  Anders Andersson   Kroksjön 1848-05-17   hans son Matthias   12 d.
  Anders Andersson   Rickleå 1848-05-22   bonde hans änka Magdalena Olofsdotter   78 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Andersson   Sikeå 1850-05-04   bonde   36 år 2 1/2 m
  Anders Andersson   Legdeå 1850-10-30   fd. bonde   68 år 10 1/2 m
  Anders Andersson   Antfäbodarna 1851-09-15   förre landbonden   78 år 7 m 18 d. ålderdomsbräcklighet
  Anders Andersson   Öndebyn 1851-09-22   fd. bonde   74 år 3 m 19 d
  Anders Andersson   Junkboda 1852-04-07   skattebonde hans dotter Edla Johanna   10 m 23 d
  Anders Andersson   Åkullsjön 1852-05-07   bonde hans son Martin   12 år 9 d.
  Anders Andersson   Ultervattnet 1852-05-08   hans änka Stina Nilsdotter   81 år 9 m 5 d
  Anders Andersson   Åkullsjön 1852-05-21   hans dotter Maria Christina   17 år 2 m. smittkoppor
  Anders Andersson   Sikeå 1854-01-06   bonde hans änka Catharina Olofsdotter   66 år 4 m 22 d
  Anders Andersson   Överklinten 1856-08-15   bonde hans dotter Maria Matilda   2 år 9 m 11 d
  Anders Andersson   Åkullsjön 1857-09-24   förre bonden hans hustru Brita Maria Johansdotter   59 år
  Anders Andersson   Åkullsjön 1857-12-21   bonde hans son Anders Fredrik   7 m 11 d
  Anders Andersson   Ivarsnäs 1858-06-10   strandfiskare hans dotter Brita Carolina   10 d
  Anders Andersson   Bäck 1859-12-04   inhysesman   66 år 8 m 14 d
  Anders Andersson   Bjänfors 1860-01-28   förre bonden hans hustru Greta Stina Rehn   84 år och några månader
  Anders Andersson   Bjänfors 1860-02-21   förre bonden   82 år 2 m 22 d
  Anders Andersson   Bäck 1860-12-26   dräng hans son Gustaf Albert   1 m 1 d. kikhosta
  Anders Andersson-Öström   Öndebyn 1828-05-00   förgångsman   39 år. drunknad
  Anders Anton Burström   Dalkarlså 1835-07-15   timmerman hans son Anders   4 m 24 d. magplågor
  Anders Anton Burström   Dalkarlså 1853-10-10   sågställare hans svärmoder Maria Johansdotter   83 år 12 d
  Anders Aron Bäckström   Gryssjön 1842-11-26   bonde hans son Anders Aron   1 1/4 m
  Anders Aron Bäckström   Gryssjön 1849-05-30   hans son Gustaf Edvard   3 1/6 m
  Anders Aron Bäckström   Gryssjön 1854-02-04   bonde hans son Johan Fredrik   6 år 4 m 2 d
  Anders Aron Bäckström   Gryssjön 1858-05-13   bonde hans son Johan   6 m 21 d
  Anders Arvidsson   Robertsfors 1776-01-11   bruksarbetare hans dotter Anna   1 år. magsjuka
  Anders Arvidsson   Sikeå 1795-03-21   inhysesman hans son Peter   3 v. oangiven sjuka
  Anders Arvidsson   Åkullsjön 1800-03-13   bonde   74 år. hetsig feber
  Anders Arvidsson   Sikeå 1808-11-05   hans änka från Ståbäcken Catharina Zakrisdotter   60 år. wattusot
  Anders Arvidsson   Åkullsjön 1812-03-13   hans änka Catharina Nilsdotter   81 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Benjamin Andersson   Ratan 1855-04-01   coopvardie kapiten hans hustru Catharina Sofia Röring   25 år 6 m 11 d
  Anders Bergsten   -- 1815-01-18   förstärkningskarl hans hustru Anna Norman   39 år. bröstfeber
  Anders Bergsten   Dalkarlså 1821-06-29   fjärdningskarl hans son Christian August   1 m
  Anders Bergsten   Dalkarlså 1823-05-16   fjärdningskarl hans dotter Maria Carolina   3 m 27 d
  Anders Bergsten   Dalkarlså 1824-04-26   fjärdningskarl hans son Olof Daniel   3 m. slag
  Anders Bergsten   Dalkarlså 1825-08-07   fjärdningskarl hans dotter Margareta Magdalena   2 m 15 d. kikhosta
  Anders Bergsten   Dalkarlså 1827-04-18   fjärdningsman hans dotter Greta Magdalena   4 m 22 d. maghosta
  Anders Bergsten   Dalkarlså 1828-08-16   fjärdningsman hans son Jonas Olof   10 d. magplågor
  Anders Bergsten   Dalkarlså 1830-07-17   fjärdningsman hans dotter Margareta Ulla   1 m. okänd barnsjukdom
  Anders Bergsten   Dalkarlså 1831-11-21   fjärdningsman hans son Erik   1 år 5 m 2 d. bröstsjuka
  Anders Bergsten   Dalkarlså 1832-07-18   fjärdningskarl   45 år 7 m
  Anders Bergsten   Dalkarlså 1842-05-03   fjärdningsman hans änka Anna Greta Mellin   52 år
  Anders Bjurman   Ratan 1767-10-01   besökare hans son Anders   14 d. magsjuka
  Anders Bjurman   Ratan 1769-08-27   besökare hans son Peter   7 m. magsjuka
  Anders Bjurman   Ratan 1803-03-25   vaktmästare vid tullkammaren   68 år. bröstfeber
  Anders Bjurman   Ratan 1814-11-13   sjötullsvaktmästare hans änka Catharina Persdotter   76 år. ålderdom
  Anders Bjurman   Ratan 1817-05-21   hans son Karl Petter   2 år 9 v. scharlakansfeber
  Anders Bjurman   Ratan 1832-03-23   strandfiskare   54 år 9 m 26 d. lungsot
  Anders Boberg   Rickleå 1820-02-07   förre coopvardieskepparen hans hustru Anna Lena Christophersdotter   55 år
  Anders Boberg   Rickleå 1835-02-17   coopvardie capitain   85 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Bodén   Bobacken 1809-10-23   hans dotter Anna Brita   1 1/2 år. rödsot
  Anders Bodén   Bobacken 1810-08-03   hans son Jonas   1 år 7 m. okänd barnsjukdom
  Anders Bodén   Bobacken 1812-12-16   hans son Karl Petter   2 år. okänd sjukdom
  Anders Bodén   Bobacken 1836-03-30   extra nämndeman hans son Anders   1 m 28 d. okänd sjukdom
  Anders Bodén   Bobacken 1839-02-13   12 man hans dotter Christina Johanna   8 m 6 d. oangiven sjukdom
  Anders Bodén   Bobacken 1845-01-26   fd. nämndeman hans son Karl Johan   3 1/3 m
  Anders Bodén   Bobacken 1845-07-19   bonde hans dotter Christina Amalia   1 år 11 1/2 m. okänd sjukdom
  Anders Bodén   Bobacken 1847-07-02   12 man hans dotter Sofia Magdalena   1 år 3 m 21 d
  Anders Bodén   Bobacken 1850-07-26   bonde hans son Johan Fredrik   2 år 1/4 m
  Anders Bodén   Bobacken 1851-05-30   bonde hans son Jonas August   1 år 6 1/2 m
  Anders Bodén   Bobacken 1852-02-03   förre skattebonden   71 år 9 m 22 d. andtäppa & wattusot
  Anders Bodén   Bobacken 1856-08-02   inhyses hans dotter Maria Augusta   2 år 2 m 3 d
  Anders Bodén   Bobacken 1858-03-07   bonde hans änka Stina Cajsa Jonsdotter   82 år 2 m 3 d
  Anders Boman   Näs 1830-03-17   skomakare hans dotter Ulla Stina   1 år 7 m. bröstsjuka
  Anders Boman   Näs 1831-08-30   skomakare hans son Anton   14 d. okänd sjukdom
  Anders Boman   Skinnarbyn 1838-01-07   kyrkvärd hans dotter Ulla Stina   3 m 5 d. okänd sjukdom
  Anders Boman   Skinnarbyn 1842-06-26   kyrkvärd hans dotter Greta Sofia   4 m
  Anders Boman   Skinnarbyn 1843-03-05   kyrkvärd hans hustru Cajsa Ulla Andersdotter   36 år 10 m. bröstvärk
  Anders Boström   Sikeå 1845-02-27   torpare   78 år. ålderdom
  Anders Boström   Sikeå 1846-12-21   fattighjon, torpare hans änka Cajsa Nilsdotter   87 år. ålderdom
  Anders Buller   Lövånger 1814-07-28   avskedad soldat   34 år. lungsot
  Anders Buller   -- 1814-10-24   avskedad soldat hans dotter Maria Christina   9 år. ihjälkörd
  Anders Burman   Gulltjärn 1859-02-28   bonde hans hustru Christina Wilhelmina Zingmark   38 år 15 d
  Anders Burström   Rickleå 1787-11-11   sockenskräddare hans dotter Stina Cajsa   1 1/3 år. slag
  Anders Bygdén   -- 1808-12-01   förre organisten   66 år. wattusot
  Anders Bygdén-Hansson   Djäkneboda 1828-03-25   förre gästgivaren   75 år. vattusot
  Anders Bäckström   Dalkarlså 1802-02-10   sjöman hans dotter Brita Greta   14 d. oangiven sjuka
  Anders Bäckström   Ryssjön 1804-11-23   nybyggare hans son Karl Olof   13 d. oangiven sjuka
  Anders Bäckström   Dalkarlså 1809-06-10   landbonde hans son Karl Erik   okänd barnasjuka
  Anders Bäckström   Dalkarlså 1809-09-06   landbonde hans hans son Isak Anton   3 år. rödsot
  Anders Bäckström   Dalkarlså 1809-09-11   landbonde hans son Johan Petter   9 år. rödsot
  Anders Bäckström   Dalkarlså. 1809-09-11   landbonde hans dotter Cajsa Magdalena   6 1/2 år. rödsot
  Anders Bäckström   Dalkarlså 1826-04-24   skeppare och hemmansinnehavare   55 år. drunknad
  Anders Bäckström   Dalkarlså 1857-12-11   hans änka Magdalena Isaksdotter   81 år 9 m 23 d
  Anders Christiansson   Djäkneboda 1748-07-10   hans dotter Elisabet   20 v 2 d
  Anders Christiersson   Djäkneboda 1767-05-12   bonde hans piga Lisbeta Jonsdotter   83 år. svårt bröst och ålderdomskrämpor
  Anders Christiersson   Djäkneboda 1790-12-15   svärfader till bonden Per Danielsson   73 1/2 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Christiersson   Djäkneboda 1794-02-26   bonde hans änka Anna Jonsdotter   87 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1746-05-06   hans hustru Malin Larsdotter   66 år 26 v
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1760-01-23   bonde   60 3/4 år. lungsot
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1787-04-26   hans änka Christina Jakobsdotter   86 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1792-06-17   bonde hans son Lars   16 v 2 d. magsjuka
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1794-01-07   bonde hans dotter Sara Stina   35 1/7 v. koppor
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1794-07-20   bonde hans hustru Catharina Larsdotter   28 år. barnsbörd
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1794-08-08   bonde hans dotter Magdalena   6 v. magsjuka
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1800-07-10   bonde hans son Peter   10 m. koppor
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1807-07-29   nämndeman hans dotter Sara Catharina   14 v. okänd sjukdom
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1808-08-18   nämndeman hans dotter Sara Catharina   11 v
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1817-03-07   nämndeman hans son Nils Fredrik   13 år. colik
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1842-04-11   förre nämndemannen   82 år 8 m. ålderdomsbräcklighet
  Anders Christophersson   Ultervattnet 1848-03-02   bonde hans änka Margareta Mårtensdotter   76 år. ålderdom
  Anders Dahlberg   Dalkarlså 1819-07-13   nybyggare hans son Anders Ulric   10 v
  Anders Danielsson   Gulltjärn 1852-07-08   bonde hans son Anders   1 år 11 m. ihjälslagen av åskan
  Anders Danielsson   Gulltjärn 1854-12-18   bonde hans dotter Anna Johanna   3 år 7 d
  Anders Degerström   -- 1746-12-06   mantalskommisarie hans hustru Maria Lidenia   22 år 32 v. född i Amerika
  Anders Degerström   -- 1749-06-18   mantalskommisarie hans hustru Anna Lindbom   33 år
  Anders Degerström   -- 1750-10-18   mantalskommisarie hans dotter Elisabet   3 år 10 m 23 d
  Anders Degerström   -- 1767-08-00   mantalskommisarie hans svärmoder Märta Sidenbom   86 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Degerström   -- 1779-00-00   commisarie   (källa LI:3)
  Anders Degerström   -- 1794-07-15   mantalskommisarie hans änka Anna Catharina Örnberg   65 år. blodgång
  Anders Dunder   -- 1784-05-16   soldat hans son Hans   4 m
  Anders Dunder   Legdeå 1788-12-13   soldat hans son Hans   2 1/2 år. koppor
  Anders Dunder   Sikeå 1793-09-05   soldat hans änka Magdalena Nilsdotter   43 år. bröstfeber
  Anders Dunder   Överklinten 1795-10-24   avlidne soldat hans son Andreas   15 1/2 år. bröstfeber
  Anders Dunder-Hansson   -- 1792-06-15   soldat hans dotter Maja Brita   6 1/2 m. oangiven sjukdom
  Anders Ersson   Överklinten 1770-05-06   bonde hans son Anders   5 m. kikhosta
  Anders Ersson   Sikeå 1774-01-16   hans svärmoder Lucia Isaksdotter   84 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Ersson   Ytterklinten 1776-10-10   dräng hans hustru Magdalena Mosesdotter   23 år. barnsbörd
  Anders Ersson   Ytterklinten 1778-11-16   bonde hans son Erik   5 1/2 v. okänd sjukdom
  Anders Ersson   Överklinten 1780-01-05   bonde   55 år. huvudvärk och bröstfeber
  Anders Ersson   Öndebyn 1781-02-05   bonde hans dotter Christina Catharina   1 år. bröstfeber
  Anders Ersson   Öndebyn 1782-02-08   bonde hans dotter Brita Greta   3/4 år. slag
  Anders Ersson   Ytterklinten 1782-11-23   bonde hans son Hans   16 v. slag
  Anders Ersson   Överklinten 1784-08-30   bonde hans änka Elsa Andersdotter   58 år. wattusot
  Anders Ersson   Sikeå 1787-04-22   bonde   76 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Ersson   Ytterklinten 1791-04-21   bonde hans son Hans   3 3/4 år. slag
  Anders Ersson   Ytterklinten 1793-04-30   bonde hans dotter Magdalena   11 m. bröstfeber
  Anders Ersson   Öndebyn 1793-05-10   nämndeman hans son Karl   10 m. slag
  Anders Ersson   Ytterklinten 1794-01-25   bonde hans son Johan   14 år 3 d. koppor
  Anders Ersson   Sikeå 1804-01-31   bonde hans änka Magdalena Larsdotter   93 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Ersson   Ytterklinten 1808-10-19   hans hustru Maria Hansdotter   55 år. rödsot
  Anders Ersson   Öndebyn 1809-03-16   kyrkvärd och nämndeman   59 3/4 år. feber
  Anders Ersson   Norum 1819-08-08   bonde hans son Olof Daniel   1 år 1 m
  Anders Ersson   Norum 1819-12-30   bonde hans dotter Maria Margareta   10 v
  Anders Ersson   Norum 1821-11-30   bonde hans son Matthias   7 m 3 1/2 v. uppkastning
  Anders Ersson   Ösjön 1826-03-12   nybyggare hans dotter Eva Maja   9 m 22 d
  Anders Ersson   Övre Åkulla 1831-09-28   förre bonden hans änka Maja Stina Johansdotter   79 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Ersson   Ytterklinten 1839-06-15   förgångsman   91 år 6 m. ålderdomsbräcklighet
  Anders Ersson-Rönnbäck   -- 1800-03-06   soldat hans son Anders Gustaf   4 3/4 år. koppor
  Anders Ersson-Rönnbäck   -- 1800-03-10   soldat hans son Karl Petter   2 1/2 år. koppor
  Anders Ersson-Åberg   Sävar, Umeå lfs. 1782-12-06   bonde hans dotter Catharina   4 år. okänd sjukdom
  Anders Esaiasson   Sävträsk 1813-05-07   landbonde hans son Anders   11 m. oangiven sjukdom
  Anders Forsberg   Gullmark 1749-01-00   sergeant hans hustru Malin Jakobsdotter   58 år
  Anders Forsberg   -- 1775-04-00   sergeant   95 år. bröstsjuka och ålderdomsbräcklighet
  Anders Frimodig   Åkullsjön 1755-12-07   soldat hans son Christopher   12 v. tvilling
  Anders Frimodig   -- 1770-05-12   soldat hans dotter Catharina   3/4 år. koppor
  Anders From   Ratuvik 1807-02-01   hans hustru Maria Persdotter   81 år. ålderdom
  Anders From   Ratuvik 1811-05-03   avskedad corporal   78 år. ålderdom
  Anders From-Zakrisson   Ultervattnet 1767-06-25   hans son Abraham   8 m. bröstsjuka
  Anders From-Zakrisson   Ultervattnet 1768-08-28   bonde hans dotter Catharina   2 m. magsjuka
  Anders From-Zakrisson   Ultervattnet 1779-00-00   landbonde   (källa LI:3)
  Anders From-Zakrisson   Norum 1809-03-22   soldat hans änka Sara Jonsdotter   68 år. feber
  Anders Gjerding   Ratan 1795-03-10   handelsman i Umeå hans änka Magdalena Boström   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Grahn   Norum 1830-08-18   soldat hans son Markus Anton   3 m 25 d. okänd sjukdom
  Anders Grahn   Norum 1843-05-28   fältjägare   53 år. oangiven sjukdom
  Anders Grenholm   Stortjärn 1852-01-13   bonde hans son Johan   4 m 7 d
  Anders Grenholm   Stortjärn 1852-09-02   bonde hans son Anders   6 år 9 m 1 d
  Anders Grenholm   Stortjärn 1855-10-27   bonde hans son Johan Petter   15 d
  Anders Grenholm   Stortjärn 1858-02-04   bonde hans son Anders   4 d
  Anders Groth   Robertsfors 1839-10-19   mästersven hans son Johan Olof   18 år 7 m 17 d. feber
  Anders Groth   Robertsfors 1841-07-28   mästersmed hans änka Catharina Hammarstedt   59 år. gikt
  Anders Grubbström   Dalkarlså 1848-04-12   bonde hans son Erik August   3 år 5 3/4 m
  Anders Grubbström   Dalkarlså 1858-11-07   bonde hans hustru Christina Margareta Isaksdotter   54 år 4 m 2 d. kräfta
  Anders Gustaf Andersson   Krokbäcken 1853-03-25   inhyses hans dotter Anna Carolina   3 år 3 m
  Anders Gustaf Andersson   Gravbäck 1855-12-31   nybyggare hans son Anders   9 m 6 d. strypsjuka
  Anders Gustaf Brandt   -- 1854-04-24   arbetskarl utan bestämd vistelseort   35 år 9 m 5 d
  Anders Gustaf Dahlström   Dalkarlså 1852-10-25   torpare hans hustru Greta Andersdotter   45 år 3 m 8 d
  Anders Gustaf Hansson   Nya Storbäcken 1857-09-18   arbetskarl hans son Erik Anton   11 m 27 d
  Anders Gustaf Johansson   Storrödningsberget 1840-05-09   hans dotter Sara Maria   1 år 10 m. okänd sjukdom
  Anders Gustaf Johansson   Korssjön 1842-09-08   hans son Johan Gustaf   4 1/6 m
  Anders Gustaf Johansson   Storrödningsberget 1853-05-18   bonde hans son Johan Gustaf   17 år 4 m 11 d. feber
  Anders Gustaf Johansson   Storrödningsberget 1854-11-06   bonde hans hustru Anna Margareta Abrahamsdotter   50 år 10 m 14 d
  Anders Gustaf Jonsson   Jomark 1840-07-07   inhysesman hans dotter Greta Carolina   4 år 4 m. bråd död
  Anders Gustaf Ling   Rickleå 1845-06-05   soldat hans dotter Cajsa Charlotta   1 år 1 m
  Anders Gustaf Ling   Rickleå 1853-09-19   fältjägare   36 år 9 m 3 d. drunknad
  Anders Gustaf Ling   Rickleå 1854-09-02   avlidne fältjägaren hans son Fredrik Wilhelm   2 år 6 m 10 d
  Anders Gustaf Lundbom   Sikeå 1850-07-16   inhyses hans son Johan Gustaf   4 år 3 m. okänd sjukdom
  Anders Gustaf Mann   Ratu 1839-11-19   fältjägare hans dotter Stina Cajsa   2 1/4 d. okänd sjukdom
  Anders Gustaf Mann   Sandåsen 1854-05-24   bonde hans son Abraham Petter   6 m 26 d
  Anders Gustaf Mann   Sandåsen 1859-06-11   bonde hans dotter Anna   1/2 timma. nöddöpt
  Anders Gustaf Moritz   -- 1800-02-04   löjtnant hans son Ulric Gustaf   10 1/2 m. koppor
  Anders Gustaf Nilsson   Korssjön 1843-12-22   bondeson   23 år 6 m. oangiven sjukdom
  Anders Gustaf Nilsson   Rickleå 1855-12-15   landbonde   42 år 9 m 9 d
  Anders Gustaf Persson   Näs 1843-05-29   bonde hans son Olof   4 m. okänd sjukdom
  Anders Gustaf Persson   Näs 1860-07-28   bonde hans son Per Anton   20 år 1 m 22 d. drunknad
  Anders Gustaf Wärn   Fågelsången 1849-08-13   fd. corporal hans styvson Gabriel Petter Lindström   7 år 4 3/4 m
  Anders Gustaf Wärn   Fågelsången 1857-10-02   landbonde hans son Johan Adolf   9 d
  Anders Gustaf Zakrisson   Risträsk 1858-11-15   bonde hans son Anders Albert   1 d
  Anders Gustaf Åman   Ratan 1837-05-20   tullvaktmästare   42 år 5 m. stenpassion
  Anders Hansson   Ultervattnet 1762-12-11   gammal bonde   67 år. lungsot och bröstvärk
  Anders Hansson   Legdeå 1786-01-17   bonde hans son Hans   12 d. oangiven sjuka
  Anders Hansson   Djäkneboda 1786-05-03   gästgivare hans dotter Maja Greta   1 1/4 år. magsjuka
  Anders Hansson   Legdeå 1786-12-10   bonde hans dotter Maria Christina   5 v. magsjuka
  Anders Hansson   Legdeå 1798-07-26   bonde hans dotter Maria Brita   23 v. bröstfeber
  Anders Hansson   Djäkneboda 1804-07-15   gästgivare hans son Anders   17 år 4 m 4 d. drunknad i Lövånger
  Anders Hansson   Norum 1808-01-10   bonde hans dotter Christina Catharina   1 m. okänd sjukdom
  Anders Hansson   Djäkneboda 1808-12-14   hans hustru Magdalena Andersdotter   57 år. feber
  Anders Hansson   Norum 1809-03-25   hans son Olof   3 v. okänd sjukdom
  Anders Hansson   Legdeå 1809-06-07   bonde hans dotter Stina Cajsa   21 år. feber
  Anders Hansson   Bobacken 1811-10-01   hans son Per   1 år 2 m. okänd sjukdom
  Anders Hansson   Norum 1813-01-01   bonde hans son Hans   6 m. okänd sjukdom
  Anders Hansson   Norum 1815-07-14   hans son Anders   14 d. okänd sjukdom
  Anders Hansson   Norum 1817-07-18   bonde hans son Per   7 d. okänd sjukdom
  Anders Hansson   Norum 1819-08-07   bonde hans dotter Magdalena   10 1/2 m
  Anders Hansson   Överklinten 1819-10-01   bonde hans dotter Anna Magdalena   10 m
  Anders Hansson   Överklinten 1820-12-15   bonde hans dotter Maja Cajsa   11 m 15 d
  Anders Hansson   Legdeå 1822-05-25   bonde hans hustru Anna Brita Persdotter   57 år. bröstsjuka
  Anders Hansson   Överklinten 1822-06-13   bonde hans dotter Maria Margareta   10 v. magplågor
  Anders Hansson   Överklinten 1825-11-20   bonde hans dotter Cajsa Johanna   5 år
  Anders Hansson   Norum 1826-06-28   bonde hans son Hans Wilhelm   2 m 17 d. bröstsjuka
  Anders Hansson   Överklinten 1827-11-26   hans son Karl Anders   2 år. bröstsjuka
  Anders Hansson   Norum 1829-04-06   hans dotter Magdalena Lotta   död på födelsedagen
  Anders Hansson   Smårödningen 1830-03-27   nybyggare hans dotter Stina Margareta   1 1/2 år. okänd sjuka
  Anders Hansson   Överklinten 1830-05-24   hans hustru Maja Lisa Andersdotter   33 år. okänd sjukdom
  Anders Hansson   Överklinten 1830-10-28   bonde hans son Olof Petter   2 år 7 m 6 d. bröstsjuka
  Anders Hansson   Överklinten 1831-08-29   hans dotter Magdalena Johanna   11 d
  Anders Hansson   Överklinten 1833-06-09   bonde   39 år 4 m 14 d. lungsot
  Anders Hansson   Norum 1833-07-05   bonde hans dotter Magdalena Lovisa   10 m 25 d
  Anders Hansson   Robertsfors 1834-07-05   arbetare hans dotter Magdalena Charlotta   3 år 4 m 2 d. okänd sjuka
  Anders Hansson   Norum 1840-07-02   hans hustru Magdalena Persdotter   52 år 2 1/2 m. feber
  Anders Hansson   Robertsfors 1841-11-07   bruksarbetare hans dotter Maria Magdalena   4 år. oangiven sjukdom
  Anders Hansson   Norum 1844-01-28   fd. bonde   65 år 9 1/2 m. feber
  Anders Hansson   Legdeå 1846-02-01   förre bonden   82 år
  Anders Hansson   Åkullsjön 1855-07-21   bondeson hans son Hans Petter   9 m 3 d
  Anders Hansson   Rickleå 1858-01-15   inhyses hans hustru Maria Christina Andersdotter   70 år. utfattig
  Anders Hansson   Rickleå 1858-11-26   hemmanstillträdare hans dotter Augusta   1 d
  Anders Hansson   Djäkneboda 1858-12-13   hans änka Christina Zingmark   87 år 10 m 21 d
  Anders Hansson   Legdeå 1858-12-13   hans änka Christina Zingmark, fattighjon i Djäkneboda   87 år 10 m 21 d
  Anders Hansson   Rickleå 1858-12-23   hemmanstillträdare hans son August   25 d
  Anders Hansson   Åkullsjön 1859-04-13   bondeson hans son Nils   6 m 3 d
  Anders Hansson   Rickleå 1859-04-23   inhyses änkling   73 år 1 m 5 d
  Anders Hansson-Bygdén   Djäkneboda 1828-03-25   förre gästgivaren   75 år. vattusot
  Anders Hansson-Dunder   -- 1792-06-15   soldat hans dotter Maja Brita   6 1/2 m. oangiven sjukdom
  Anders Håkansson   Ivarsboda 1746-08-09   hans son Håkan   19 v 5 d
  Anders Håkansson   Ivarsboda 1749-04-19   hans dotter Anna Brita   32 v
  Anders Håkansson   Ivarsboda 1751-01-18   hans dotter Anna   1 m 1 d
  Anders Håkansson   Ivarsboda 1752-09-15   hans dotter Margareta   2 v. styng
  Anders Håkansson   Ivarsboda 1754-06-21   hans dotter Anna   2 m 20 d
  Anders Håkansson   Ivarsboda 1780-09-27   bonde hans hustru Brita Zakrisdotter   68 år. bröstfeber
  Anders Håkansson   Ivarsboda 1788-05-27   bonde   79 år. bröst och ryggvärk
  Anders Hägglund-Thomasson   Altarliden 1839-07-02   nybyggare   45 år 14 d. wattusot
  Anders Hök   Rickleå 1802-06-02   soldat hans son Nils   1/4 år. oangiven sjuka
  Anders Hök   Rickleå 1811-09-06   soldat hans dotter Ulrica   14 v. okänd sjukdom
  Anders Hök   -- 1816-01-17   soldat hans son Anders   4 m. okänd sjukdom
  Anders Hök   -- 1818-07-13   soldat hans dotter Ulrica Maria   1 år 7 m. okänd sjukdom
  Anders Hök   Rickleå 1824-05-06   avskedad soldat hans dotter Ulrica   2 år 2 m 23 d. obekant sjuka
  Anders Hök   Rickleå 1824-08-12   avskedad soldat hans hustru Catharina Nilsdotter   47 år
  Anders Hök   Rickleå 1829-07-17   avskedad soldat   49 år
  Anders Isberg   -- 1754-11-00   rustmästare hans son Abraham   48 v
  Anders Isberg   Edfastmark 1757-08-03   rustmästare hans son Daniel magnus   2 3/4 år. huvud och bröstsjuka
  Anders Jakobsson   Överklinten 1780-12-10   dräng hans dotter Christina   20 d. okänd sjukdom
  Anders Jakobsson   Överklinten 1789-02-08   bonde hans moder Christina Hansdotter   68 år. bröstfeber
  Anders Jakobsson   Gullmark 1796-03-22   bonde hans son Mårten   19 1/2 v. bröstfeber
  Anders Jakobsson   Gullmark 1800-09-17   bonde hans son Mårten   7 1/4 m. bröstfeber
  Anders Jakobsson   Gullmark 1808-01-11   hans son Mårten   4 m. oangiven sjuka
  Anders Jakobsson   Gullmark 1809-03-23   bonde hans dotter Ulrica   5 d. okänd sjukdom
  Anders Jakobsson   Gullmark 1809-09-16   hans hustru Brita Mårtensdotter   43 år. rödsot
  Anders Jakobsson   Gullmark 1809-09-24   hans dotter Cajsa Maria   4 år. rödsot
  Anders Jakobsson   Gullmark 1814-09-16   bonde hans son Lars   1 år 8 m. magplågor
  Anders Jakobsson   Gullmark 1825-01-01   bonde   56 år. styng
  Anders Jakobsson   Krokbäcken 1836-02-09   förgångsman hans hustru Greta Persdotter   68 år. bröstsjukdom
  Anders Jakobsson   Gullmark 1838-08-23   hans änka Anna Greta Larsdotter   54 år. bröstsjukdom
  Anders Jakobsson   Krokbäcken 1840-12-22   förgångsman   75 år. bråd död
  Anders Jakobsson   Korssjön 1846-10-06   bonde hans son Anders   6 år 6 m. bröstsjuka
  Anders Johansson   Skinnarbyn 1760-02-09   inhyses hans styvson Nils   23 år
  Anders Johansson   Rickleå 1764-08-00   gästgivare hans son Anders   13 v. okänd barnsjuka
  Anders Johansson   Rickleå 1768-04-20   bonde hans son Nathanael   10 m. slag
  Anders Johansson   Skinnarbyn 1780-10-29   bonde   81 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Johansson   Skinnarbyn 1787-08-07   hans änka Lisa Andersdotter   78 år. bröst och magfeber
  Anders Johansson   Rickleå 1807-11-25   hans änka Anna Göransdotter   62 år. wattusot
  Anders Johansson   Korssjön 1825-10-00   bonde hans dotter Christina Catharina   11 d. okänd sjukdom
  Anders Johansson   Korssjön 1830-09-13   bonde hans son Anders   5 m 11 d. bröstsjuka
  Anders Johansson   Korssjön 1833-06-08   bonde hans dotter Anna Greta   1 år 5 m 28 d
  Anders Johansson   Korssjön 1835-01-22   bonde hans hustru Anna Stina Nilsdotter   37 år. håll och styng
  Anders Johansson   Krokån 1836-05-09   nybyggare hans hustru Magdalena Olofsdotter   64 år 2 m 1 d
  Anders Johansson   Korssjön 1844-05-26   hans son Daniel   1/2 m
  Anders Johansson   Ultervattnet 1847-04-25   blinda drängen   89 år
  Anders Johansson   Korssjön 1847-06-12   bonde hans son Isak Petter   3 år 1 m. okänd sjukdom
  Anders Johansson   Korssjön 1848-04-12   bonde hans son Isak   9 d
  Anders Johansson   Korssjön 1850-12-25   bonde hans dotter Johanna   11 m
  Anders Johansson-Skiär   Åkullsjön 1769-05-05   avskedad soldat hans hustru Anna Andersdotter   80 år. bröstvärk
  Anders Johansson-Skiär   Åkullsjön 1780-10-04   bonde   85 1/2 år. mag och bröstfeber
  Anders Johansson-Trast   Bobacken 1788-05-26   dräng   25 år. drunknad i älven
  Anders Jonsson   Bäck 1749-04-16   hans änka Malin Persdotter   64 år 12 v. håll och styng
  Anders Jonsson   Gumbodabäcken 1749-04-16   hans änka Malin Persdotter i Bäck   64 år 12 v. håll och styng
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1755-02-19   hans dotter Magdalena   2 år 7 v. huvudvärk
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1757-02-04   född i Korssjön   52 år
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1757-03-29   hans son Per   6 år 8 v. koppor
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1762-01-30   bonde hans änka Malin Zakrisdotter   63 år. diarré
  Anders Jonsson   Öndebyn 1774-10-12   hans hustru Christina Mattsdotter   43 år. barnsbörd
  Anders Jonsson   Öndebyn 1777-12-20   bonde hans dotter Catharina   2 år. koppor
  Anders Jonsson   Norum 1779-00-00   inhysesman hans son Jonas   (källa LI:3)
  Anders Jonsson   Robertsfors 1781-12-24   dräng   52 år. led och torrvärk
  Anders Jonsson   Norum 1789-01-07   torpare hans dotter Anna Brita   5 år 6 v. koppor
  Anders Jonsson   Norum 1789-05-01   torpare hans dotter Maria   1 år 11 v. magsjuka
  Anders Jonsson   Norum 1789-11-23   torpare hans son Jakob   17 år. drunknad
  Anders Jonsson   Öndebyn 1796-09-03   bonde hans dotter Catharina   7 år. oangiven sjuka
  Anders Jonsson   Bölesbäcken 1799-12-24   nybyggare hans dotter Anna Brita   6 år. koppor
  Anders Jonsson   Bölesbäcken 1800-11-29   nybyggare hans son Anders   19 år. krossad av en stock
  Anders Jonsson   Öndebyn 1803-08-14   bonde   64 år. diarré
  Anders Jonsson   Näs 1804-02-20   bonde hans son Jonas   3 år 2 m 3 1/2 v. oangiven sjuka
  Anders Jonsson   Näs 1808-07-13   bonde hans son Olof Petter   16 d. okänd sjukdom
  Anders Jonsson   Bölesbäcken 1809-01-14   nybyggare   69 år. feber
  Anders Jonsson   Öndebyn 1809-03-25   bonde hans änka Magdalena Johansdotter   64 år. feber
  Anders Jonsson   Bölesbäcken 1809-09-21   hans änka Brita Jakobsdotter   59 år. feber
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1811-06-26   hans son Nils   2 år. oangiven sjukdom
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1813-02-27   hans dotter Anna Magdalena   2 år 2 m. risen
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1815-11-01   hans dotter Stina Cajsa   3 v. okänd sjukdom
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1821-12-27   bonde hans dotter Stina Greta   2 år 3 m
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1823-08-08   bonde hans son Petrus   11 m 17 d. okänd sjuka
  Anders Jonsson   Ryssjön 1824-06-24   nybyggare hans son Anders   1 m 19 d. okänd sjuka
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1825-04-29   bonde hans hustru Magdalena Thomasdotter   49 år. lungsot
  Anders Jonsson   Tryssjön 1830-11-15   nybyggare hans dotter Maria Johanna   3 år 1 m. magplågor
  Anders Jonsson   Frodtjärnbäck 1831-07-31   nybyggare hans barn Erik och Eva   8 d
  Anders Jonsson   Frodtjärnbäck 1836-05-16   bonde hans dotter Anna Stina   5 m 3 d
  Anders Jonsson   Näs 1837-01-06   förre bonden   73 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Jonsson   Bjänsjön 1837-06-06   nybyggare hans son Jonas Anton   4 år 8 m 7 d
  Anders Jonsson   Frodtjärnbäck 1838-05-16   hans son Adam   1 år 3 m. bröstsjukdom
  Anders Jonsson   Rickleå 1843-02-05   bonde hans hustru Cajsa Maja Zakrisdotter   31 år 10 m. bröstsjukdom
  Anders Jonsson   Dalkarlså 1848-12-21   torparson och sjöman   22 år 3 3/4 m
  Anders Jonsson   Rickleå 1851-01-07   bonde hans hustru Ulla Margareta Persdotter   36 år 8 1/2 m. lungsot
  Anders Jonsson   Rickleå 1853-08-09   bonde hans son Karl   5 år 5 m
  Anders Jonsson   Näs 1856-07-23   bonde hans änka Anna Olsdotter   83 år
  Anders Jonsson   Ultervattnet 1859-10-22   förre bonden   82 år
  Anders Jonsson-Willkattensköld   Sikeå 1746-05-22   soldat   35 år. drunknad
  Anders Jönsson   Junkboda 1758-11-04   bondeson. gift 1758   styng
  Anders Jönsson   Ratubäcken 1806-11-10   hans hustru Catharina Persdotter   71 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Jönsson   Ratubäcken 1809-09-23   förre nybyggaren   68 år. ålderdom
  Anders Jönsson   Gryssjön 1828-10-14   nybyggare hans hustru Margareta Sofia Nilsdotter-Eklund   40 år. lungsot
  Anders Jönsson-Norgren   Gryssjön 1829-04-02   nybyggare hans dotter Anna Sofia   1 m 3 d. brösthosta
  Anders Karlsson   Överklinten 1855-10-11   bonde hans son Anders   10 m 12 d
  Anders Kraft   Bäck 1842-01-28   fältjägare hans dotter Cajsa Stina   3 år 3/4 m
  Anders Kraft   Bäck 1855-08-23   fältjägare   51 år 10 m 16 d. slag
  Anders Kraft   Bäck 1857-09-27   avlidne fältjägaren hans son Karl Fredrik   8 år 10 m 24 d
  Anders Larsson   Robertsfors 1789-08-04   kolare hans son Per   1 år 11 m. oangiven sjuka
  Anders Larsson   Ivarsboda 1796-07-11   bonde   57 år. bröstfeber
  Anders Larsson   Ultervattnet 1808-07-04   bonde hans dotter Brita Greta   3 v. okänd barnsjuka
  Anders Larsson   Ivarsboda 1808-07-26   bonde hans änka Margareta Mattsdotter   65 år. bråck
  Anders Larsson   Åkullsjön 1809-08-11   bonde hans dotter Anna Sofia   10 m. okänd barnsjukdom
  Anders Larsson   Grimsmark 1809-10-01   gammal dräng   51 år. rödsot
  Anders Larsson   Ultervattnet 1810-09-23   hans son Lars   4 d. okänd sjukdom
  Anders Larsson   Ultervattnet 1810-10-23   hans dotter Brita Stina   1 år 2 v. okänd sjukdom
  Anders Larsson   Åkullsjön 1812-12-01   hans son Jonas   16 d. okänd sjukdom
  Anders Larsson   Åkullsjön 1814-01-17   hans dotter Anna Antonia   15 d. okänd sjukdom
  Anders Larsson   Åkullsjön 1814-01-23   hans dotter Magdalena Carolina   21 d. okänd sjukdom
  Anders Larsson   Ultervattnet 1814-11-10   bonde   38 år. lungsot
  Anders Larsson   Åkullsjön 1820-07-00   hans dotter Ulrica Christina   6 v 2 d. barnsjukdom
  Anders Larsson   Åkullsjön 1822-02-09   bonde hans son Olaus   10 d. diarré
  Anders Larsson   Åkullsjön 1824-04-05   bonde hans son Olof   9 m. barnsjuka
  Anders Larsson   Berga, Robertsfors 1825-03-24   nybyggare   70 år. ålderdom
  Anders Larsson   Åkullsjön 1825-08-14   hans son Olof   9 m 14 d. okänd sjukdom
  Anders Larsson   Åkullsjön 1826-04-20   hans hustru Anna Magdalena Jonsdotter   37 år 2 m 10 d
  Anders Larsson   Ultervattnet 1828-10-23   bonde hans son Lars Gustaf   3 1/2 d. okänd sjukdom
  Anders Larsson   Ultervattnet 1831-07-22   bonde hans son Lars Fredrik   4 m 26 d. magplågor
  Anders Larsson   Fågelsången 1832-09-16   kolare hans änka Sara Johansdotter   84 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Larsson   Gulltjärn 1838-04-07   hans dotter Stina Sofia   1 år 14 m. oangiven sjuka
  Anders Larsson   Åkullsjön 1839-05-20   nämndeman hans son Jonas   22 år 8 m 19 d. olyckshändelse med bössa
  Anders Larsson   Gulltjärn 1839-12-12   hans son Olof   1 år 8 m. barnsjukdom
  Anders Larsson   Krokån 1844-01-05   nybyggare hans son Anders Gustaf   1 år 1/3 m. barnsjukdom
  Anders Larsson   Krokån 1844-09-07   hans son Jonas Anton   5 1/5 m. okänd sjukdom
  Anders Larsson   Åkullsjön 1846-02-15   nämndeman   69 år 3 m. magsjukdom
  Anders Larsson   Ultervattnet 1846-05-15   bonde   45 år 7 1/5 m. colik
  Anders Larsson   Gulltjärn 1847-09-06   bonde hans son Olof   5 år 7 m
  Anders Larsson   Gulltjärn 1850-04-21   bonde   40 år 8 m
  Anders Larsson   Junkboda 1852-12-17   bonde hans dotter Margareta Maria   9 d
  Anders Larsson   Junkboda 1853-12-30   bonde hans dotter Anna Ulrica   8 d
  Anders Larsson   Junkboda 1855-10-13   bonde hans son Lars Oscar   7 m 18 d
  Anders Larsson   Granfors 1855-10-15   nybyggare hans son Jonas Ulrik   1 år 11 d
  Anders Larsson   Granfors 1856-06-13   nybyggare hans dotter Cajsa Magdalena   6 år 8 m 2 d. strypsjuka
  Anders Larsson   Strandholm 1858-10-22   bonde hans son Lars   15 år 5 m 8 d
  Anders Larsson   Junkboda 1859-03-17   bonde hans son Lars   11 m 2 d
  Anders Larsson   Strandholm 1860-04-20   bonde hans dotter Anna Gretha   4 år 2 m 19 d
  Anders Lax   -- 1779-00-00   soldat hans dotter Catharina   (källa LI:3)
  Anders Lax   Bäck 1781-04-15   soldat hans dotter Stina Cajsa   15 v. okänd sjukdom
  Anders Lax   Bäck 1790-08-26   corporal hans dotter Catharina   2 1/2 år. plågsam värk i rygg och mage
  Anders Lax   Bäck 1792-10-30   corporal hans son Nils   20 v. kikhosta
  Anders Lax   Bäck 1797-01-08   corporal hans son Nils   1 år 1 3/4 m. magsjuka
  Anders Lax   Yttre Storbäcken 1832-01-05   avskedad corporal hans hustru Christina Johansdotter   79 år 2 m 15 d. ålderdom
  Anders Lax   Yttre Storbäcken 1833-04-26   avskedad corporal   83 år. ålderdom
  Anders Lindfors   Riset 1840-11-29   kolare   31 år 1 m. lungsot
  Anders Lindgren   Öndebyn 1844-07-28   hans son Per Anton   3 1/2 m. barnsjukdom
  Anders Lindgren   Öndebyn 1856-09-16   sjöman hans son Karl Anton   7 år 2 d
  Anders Lohm   Norum 1816-06-08   soldat hans son Nils Samuel   6 m. okänd sjukdom
  Anders Lustigbuss   Fräkenbäcken 1860-08-19   förre bonden   80 år 11 m 13 d
  Anders Löfbom   Fräkenbäcken 1809-06-29   nybyggare hans dotter Magdalena   12 d. okänd sjukdom
  Anders Mattsson   Bobacken 1774-02-10   hans svärmoder Malin Olofsdotter   92 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Mattsson   Bobacken 1776-09-27   bonde hans son Matthias   1 år. magsjuka
  Anders Mattsson   Bobacken 1777-09-27   bonde hans hustru Anna Brita Eriksdotter   23 år. barnsbörd
  Anders Mattsson   Bobacken 1777-12-05   bonde hans dotter Anna Stina   2 1/2 m. okänd sjuka
  Anders Mattsson   Bobacken 1783-01-12   bonde hans son Matthias   19 v. hetsvulst
  Anders Mattsson   Bobacken 1784-05-30   bonde hans son Gustaf   3 1/4 m. koppor
  Anders Mattsson   Bobacken 1785-07-28   bonde hans son Matthias   17 v. magsjuka
  Anders Mattsson   Bobacken 1794-09-14   bonde hans son Erik   1 1/6 år. hetsig feber
  Anders Mattsson   Bobacken 1794-11-14   bonde hans son Matthias   3 3/4 år. magsjuka
  Anders Mattsson   Bobacken 1795-12-04   bonde hans dotter Anna   14 v. magsjuka
  Anders Mattsson   Bobacken 1800-01-19   bonde hans son Erik   1 1/2 år. koppor
  Anders Mattsson   Ivarsboda 1834-05-13   bonde hans dotter Sara Johanna   6 m. smittkoppor
  Anders Mattsson   Bobacken 1836-10-05   förre bonden   89 år 11 m 24 d. ålderdomsbräcklighet
  Anders Mattsson   Bobacken 1842-11-28   bonde hans änka Anna Andersdotter   86 år 1 1/2 m. ålderdom
  Anders Mattsson   Ytterklinten 1859-02-15   bonde   55 år 5 m 19 d
  Anders Mikaelsson-Strand   Korssjön 1819-02-12   avskedad soldat hans hustru Catharina Nilsdotter   69 år. ålderdom
  Anders Mikaelsson-Strand   Korssjön 1824-01-18   avskedad soldat   69 år. kallbrand
  Anders Mårtensson   Edfastmark 1746-02-01   hans son Jöns   15 v 7 d
  Anders Mårtensson   Edfastmark 1747-11-04   hans dotter Brita   19 v
  Anders Mårtensson   Edfastmark 1754-01-14   hans hustru Margareta Larsdotter   45 år 3 m 15 d. bröstvärk
  Anders Mårtensson   Åkullsjön 1792-07-08   bonde hans dotter Sara Catharina   13 v. frisel
  Anders Mårtensson   Åsjön 1814-12-01   bonde   59 år. död av påfallet träd
  Anders Mårtensson   Åsjön 1817-08-09   hans änka Catharina Larsdotter   62 år. gikt och tandvärk
  Anders Mårtensson   Stenfors 1834-09-23   fattighjon   20 år. smittkoppor
  Anders Mårtensson   Åsjön 1854-10-24   bonde hans dotter Maria Magdalena   1 år 10 m 12 d
  Anders Mårtensson   Åsjön 1858-12-20   bonde hans dotter Catharina Charlotta   1 d
  Anders Nenzen   Djäkneboda 1841-05-19   torpare hans hustru Magdalena Larsdotter   52 år. lungsot
  Anders Nessler   -- 1769-11-04   räntmästare hans dotter Catharina Ulrica   8 d. okänd barnsjuka
  Anders Nessler   -- 1771-04-00   räntmästare hans son Johan magnus   14 d
  Anders Nessler   -- 1773-08-13   lanträntmästare hans dotter Lovisa Ulrica   3 d. slag
  Anders Nilsson   Ultervattnet 1762-11-07   bonde hans son Nils   1 1/2 år. durklopp
  Anders Nilsson   Ultervattnet 1772-05-14   bonde hans dotter Maria   12 v. hosta och bröstvärk
  Anders Nilsson   Rickleå 1776-02-04   bonde   75 år. hosta och ålderdomsbräcklighet
  Anders Nilsson   Ultervattnet 1777-10-13   bonde hans son Hans   26 v. hosta
  Anders Nilsson   Ultervattnet 1778-04-29   bonde hans dotter Catharina   3 1/2 år. koppor
  Anders Nilsson   Ultervattnet 1779-00-00   bonde hans dotter Brita   (källa LI:3)
  Anders Nilsson   Ultervattnet. 1779-00-00   bonde hans son Johan   (källa LI:3)
  Anders Nilsson   Ultervattnet. 1781-06-21   bonde hans dotter Catharina   23 v. bröstfeber
  Anders Nilsson   Rickleå 1784-01-05   bonde hans änka Anna Olsdotter   75 år. slag
  Anders Nilsson   Djäkneboda 1784-10-30   dräng   33 1/3 år. drunknad i älven av våda
  Anders Nilsson   Ytterklinten 1787-03-17   bonde hans dotter Maria Brita   3 v. oangiven sjuka
  Anders Nilsson   Bäck 1788-01-11   inhysesman hans son Nils   20 1/2 v. bröstfeber
  Anders Nilsson   Överklinten 1791-08-16   bonde hans dotter Stina Lena   18 d. magsjuka
  Anders Nilsson   Överklinten 1796-08-29   bonde hans son Johannes   1 år 10 m. oangiven sjuka
  Anders Nilsson   Överklinten 1797-07-24   bonde hans son Isak   18 d. magsjuka
  Anders Nilsson   Överklinten 1797-11-20   bonde hans son Christopher   1 år 8 m. tvinsot
  Anders Nilsson   Överklinten 1799-05-05   bonde hans son Christopher   9 d. slag
  Anders Nilsson   Överklinten 1800-10-15   bonde hans son Isak   11 v. kikhosta
  Anders Nilsson   Överklinten 1801-08-24   bonde hans son Johan Jakob   14 d. oangiven sjuka
  Anders Nilsson   Ultervattnet. 1802-09-29   bonde hans hustru Maria Andersdotter   65 år. slag
  Anders Nilsson   Ultervattnet. 1803-12-25   bonde   72 år. slag
  Anders Nilsson   Överklinten 1805-03-19   bonde hans son Nils Peter   19 år 9 v. maligne feber
  Anders Nilsson   Överklinten 1813-07-11   bonde   58 år. håll och styng
  Anders Nilsson   Ytterklinten 1815-01-20   hans dotter Magdalena Johanna   1 år 7 v. oangiven sjukdom
  Anders Nilsson   Ytterklinten 1819-01-13   bonde hans son Anders   5 m. okänd sjukdom
  Anders Nilsson   Överklinten 1826-05-05   hans änka Anna Larsdotter   64 år 10 m 3 d. bröstsjuka
  Anders Nilsson   Jomark 1828-08-11   dräng hans dotter Beata Johanna   19 d. barnasjukdom
  Anders Nilsson   Jomark 1830-08-20   torpare hans son Anders Gustaf   8 m 8 d. okänd sjukdom
  Anders Nilsson   Jomark 1831-05-31   inhysesman hans hustru Stina Cajsa Andersdotter   38 år. bröstfluss
  Anders Nilsson   Jomark 1831-07-20   inhyses hans dotter Eva Magdalena   1 m 20 d. okänd barnsjuka
  Anders Nilsson   Ultervattnet. 1836-03-30   bonde hans son Nils   1 m 9 d. okänd sjukdom
  Anders Nilsson   Rickleå 1838-08-12   bonde hans dotter Greta Sofia   1 år 6 m 14 d. bröstsjuka
  Anders Nilsson   Ultervattnet. 1838-10-19   bonde hans son Johan   5 m 17 d. oangiven sjuka
  Anders Nilsson   Ultervattnet. 1849-03-25   bonde hans son Johan   1 år 9 1/5 m
  Anders Nilsson   Rickleå 1850-04-26   hans son Gustaf Wilhelm   4 d
  Anders Nilsson   Rickleå 1850-12-16   bonde hans dotter Gustava Margareta   11 3/4 m
  Anders Nilsson   Edfastmark 1851-02-14   förgångsman   80 år. ålderdom
  Anders Nilsson   Åkullsjön 1852-11-10   landbonde hans dotter Anna Ulrika   3 m 23 d. bröstfeber
  Anders Nilsson   Jomark 1855-05-26   bondeson   46 år 5 m 11 d
  Anders Nilsson   Åkullsjön 1855-10-21   landbonde hans son Nils   3 m 22 d
  Anders Nilsson   Tryssjön 1857-01-03   bonde   53 år
  Anders Nilsson   Ultervattnet. 1857-06-17   bonde hans dotter Maria Matilda   7 år 9 m
  Anders Nilsson   Rickleå 1857-10-19   bonde hans hustru Greta Cajsa Andersdotter   45 år 6 m 2 d
  Anders Nilsson   Åkullsjön 1860-04-13   förre bonden hans hustru Sara Johanna Jakobsdotter   35 år 2 m 4 d. wattusot
  Anders Nilsson   Åkullsjön 1860-06-05   förre landbonden hans dotter Ulrika Carolina   1 år 6 m 7 d
  Anders Nilsson-Wahlström   Rickleå 1835-08-22   bonde hans dotter Christina Sofia   2 m 3 d. okänd sjukdom
  Anders Norberg   Robertsfors 1825-04-11   masmästare hans hustru Cajsa Wård   58 år. bröstsjuka
  Anders Norberg   Robertsfors 1837-06-18   masmästare   71 år. ålderdom
  Anders Norgren   Gryssjön 1852-10-12   bonde hans hustru Magdalena Nilsdotter   56 år
  Anders Norgren-Jönsson   Gryssjön 1829-04-02   nybyggare hans dotter Anna Sofia   1 m 3 d. brösthosta
  Anders Nyström   Skinnarbyn 1849-06-16   sågdräng från Sävar hans son Erik Andreas   4 3/4 m
  Anders Nyström   Skinnarbyn 1853-04-23   arbetskarl hans son Johan Otto   3 m 14 d. bröstsjukdom
  Anders Nyström   Skinnarbyn 1854-11-23   arbetskarl hans son Erik Anders   4 år 3 m 10 d
  Anders Olofsson   Legdeå 1750-05-23   hans hustru Karin Olofsdotter   29 år 6 m. barnsäng
  Anders Olofsson   Bobacken 1757-11-07   bonde. soldat i 5 år   77 år 14 v
  Anders Olofsson   Bobacken 1774-02-10   hans änka Malin Olofsdotter   92 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Olofsson   Legdeå 1774-12-13   bonde   71 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Olofsson   Legdeå 1789-05-08   bonde hans änka Malin Andersdotter   74 år. rötfeber
  Anders Olofsson   Kroksjön 1811-02-02   bonde hans son Anders   2 år 7 m. okänd sjukdom
  Anders Olofsson   Ratu 1814-06-00   hans dotter Beata Ulrica   6 m. okänd sjukdom
  Anders Olofsson   Ratu 1816-06-24   hans moder Catharina Zakrisdotter   84 år. ålderdom
  Anders Olofsson   Bäck 1820-05-10   bonde hans dotter Anna Greta   3 m 3 d
  Anders Olofsson   Djäkneboda 1824-06-06   bonde hans änka Catharina Jonsdotter   65 år. bröstfeber
  Anders Olofsson   Bobacken 1824-10-07   dräng och fattighjon   69 år. slag
  Anders Olofsson   Överklinten 1825-10-16   bonde hans dotter Greta Lisa   1 år 4 m 18 d
  Anders Olofsson   Sjöbäck 1828-07-18   nybyggare hans dotter Maria Helena   1 m 1 d. okänd sjukdom
  Anders Olofsson   Överklinten 1831-08-14   inhysesman hans dotter Greta Cajsa   4 m 2 d. okänd sjukdom
  Anders Olofsson   Åkullsjön 1834-08-10   bonde hans dotter Maria Christina   4 m 9 d. magplågor
  Anders Olofsson   Bäck 1838-06-27   bonde   54 år. colik
  Anders Olofsson   Kvarnfors 1844-08-27   nybyggare hans son Jonas   11 1/2 m. barnsjukdom
  Anders Olofsson   Kvarnfors 1845-03-17   bonde hans son Anders   2 m. språng
  Anders Olofsson   Åkullsjön 1846-10-21   bonde hans son Lars   9 år 3 m. oangiven sjukdom
  Anders Olofsson   Kroksjön 1847-02-13   förre bonden   74 år 9 m. ålderdom
  Anders Olofsson   Häggnäs 1850-01-26   bonde hans söner Anders och Jonas   8 d
  Anders Olofsson   Överklinten 1850-04-03   inhysesman   68 år 2 1/2 m. bröstsjukdom
  Anders Olofsson-Rönnberg   Bäckliden 1850-02-12   hans son Olof Gustaf   7 år 5 m
  Anders Olofsson-Rönnberg   Bäckliden 1853-10-12   inhysesman   44 år 1 m. slag
  Anders Olsson   Junkboda 1754-04-29   kyrkvärd hans änka Anna Jönsdotter   74 år 6 1/2 m. flenbrott
  Anders Olsson   Dalkarlså 1755-10-03   hans änka Karin Olsdotter   67 år. född i Sikeå
  Anders Olsson   Djäkneboda 1771-01-02   bonde hans hustru Cecilia Larsdotter   77 år. bröst och huvudvärk
  Anders Olsson   Djäkneboda 1771-01-16   bonde   77 år. bröstvärk
  Anders Olsson   Djäkneboda 1798-03-02   postförare hans moder Brita Andersdotter   65 år. lungsot
  Anders Olsson   Rickleå 1799-04-03   bonde hans son Olaus   27 v. hjärtsprång
  Anders Olsson   Djäkneboda 1800-04-05   postförare och bonde   47 år. hetsig feber
  Anders Olsson   Junkboda 1804-08-14   bonde hans son Jöns   43 v. magsjuka
  Anders Olsson   Högaliden 1853-08-15   nybyggare   59 år
  Anders Olsson   Häggnäs 1856-05-30   bonde hans son Nils Anton   2 år 11 m 30 d
  Anders Olsson-Sjöman   Ytterklinten 1754-12-09   fd. soldat   65 år. huvud och bröstvärk
  Anders Orrstjert   Ratan 1773-01-13   mätare hans son Lars   1 år. magsjuka
  Anders Orrstjert   Ratan 1777-11-27   mätare hans dotter Anna Greta   3 v. okänd sjuka
  Anders Orrstjert   Ratan 1782-12-30   mätare hans son Matthias   oläslig ålder och dödsorsak
  Anders Orrstjert   Ratan 1788-04-03   mätare hans son Petrus   3 1/2 år. bröstfeber
  Anders Orrstjert   Ratan 1808-12-17   hans änka Magdalena Larsdotter   73 år. feber
  Anders Persson   Ytterklinten 1745-07-07   unga Pilten   10 år 16 v
  Anders Persson   Sikeå 1750-04-15   bonde   67 år. svår huvudvärk
  Anders Persson   Åkulla 1760-08-22   hans son Petter   17 d. okänd barnsjukdom
  Anders Persson   Brednoret 1761-11-04   bonde hans dotter Anna   1 m. slag
  Anders Persson   Ratu 1762-06-16   gamla bonden hans hustru Ingrid Bryngelsdotter   85 år. hosta och lungsot
  Anders Persson   Djäkneboda 1762-12-00   bonde hans son Peter   12 v. hosta och bröstvärk
  Anders Persson   Brednoret 1763-07-22   bonde hans dotter Brita   2 3/4 år. bröstvärk
  Anders Persson   Åkulla 1763-12-03   bonde hans dotter Anna Magdalena   11 d. durklopp
  Anders Persson   Djäkneboda 1764-01-01   bonde hans dotter Catharina   2 1/2 år. bröstsjuka
  Anders Persson   Djäkneboda 1764-02-00   bonde hans dotter Magdalena   3 1/2 m. okänd barnsjuka
  Anders Persson   Brednoret 1764-11-23   bonde hans son Peter   2 1/2 år. bröstvärk
  Anders Persson   Åkulla 1766-07-19   bonde hans dotter Catharina   16 d. magsjuka
  Anders Persson   Brednoret 1766-12-14   bonde hans son Anders   9 d. bröstsjuka
  Anders Persson   Robertsfors 1767-09-08   smedsdräng hans dotter Maja Stina   3 m. magsjuka och slag
  Anders Persson   Ratu 1769-12-12   bonde   69 år. bröstvärk
  Anders Persson   Brednoret 1770-03-10   bonde hans syster Margareta Persdotter   42 år. lungsot
  Anders Persson   Brednoret 1770-03-22   bonde hans son Axel   9 d. slag
  Anders Persson   Åkulla 1770-06-08   bonde hans dotter Anna Catharina   4 v. kikhosta och bröstsjuka
  Anders Persson   Brednoret 1772-10-09   bonde hans son Anders   11 d. okänd barnsjuka
  Anders Persson   Norum 1773-11-03   bonde hans dotter Brita   12 v. bröstsjuka
  Anders Persson   Robertsfors 1774-02-22   kolare hans son Erik   9 v. okänd barnsjuka
  Anders Persson   Brednoret 1774-04-01   bonde hans son Lars   13 d. magsjuka
  Anders Persson   Djäkneboda 1775-02-17   hans moder Karin Johansdotter   75 år. bröstsjuka
  Anders Persson   Ultervattnet 1775-02-18   dräng hans dotter Anna Greta   6 v. magsjuka
  Anders Persson   Åkulla 1775-06-29   hans son Erik   1 d
  Anders Persson   Norum 1775-07-22   hans dotter Brita Stina   15 v. magsjuka
  Anders Persson   Brednoret 1776-02-04   bonde hans dotter Anna Brita   1/4 år. bröstsjuka
  Anders Persson   Norum 1776-11-24   bonde hans son Per   4 1/2 m. magsjuka
  Anders Persson   Ultervattnet 1778-02-02   bonde hans dotter Anna Greta   1 1/3 år. okänd sjuka
  Anders Persson   Brednoret 1780-03-09   hans son Nils   12 v. hosta och bröstvärk
  Anders Persson   Norum 1782-02-12   bonde hans son Anders   1 1/4 år. bröstfeber
  Anders Persson   Norum 1782-12-23   bonde hans son Peter   4 v. okänd sjukdom
  Anders Persson   Djäkneboda 1783-06-05   hans moster Brita Johansdotter   82 år. bröstfeber
  Anders Persson   Norum 1786-08-06   bonde hans dotter Magdalena   8 v. magsjuka
  Anders Persson   Robertsfors 1787-06-15   bruksarbetare   49 år. bröstfeber
  Anders Persson   Ultervattnet 1787-11-28   bonde hans hustru Anna Stina Persdotter   36 år. bröstfeber
  Anders Persson   Ivarsboda 1788-02-17   bonde hans dotter Brita   21 1/4 år. stickfluss
  Anders Persson   Norum 1788-08-20   bonde hans son Anders   5 1/2 v. magsjuka
  Anders Persson   Åkulla 1789-06-02   bonde hans hustru Catharina Christiansdotter   51 år. håll och styng
  Anders Persson   Dalkarlså 1793-07-07   bonde hans dotter Maria   1 år 8 1/2 v. bröstfeber
  Anders Persson   Sjöarödd 1794-03-25   nybyggare hans dotter Maja Lisa   8 1/2 år. koppor
  Anders Persson   Sjöarödd 1794-04-09   nybyggare hans dotter Magdalena   10 m. koppor
  Anders Persson   Rickleå 1794-08-06   bonde hans son Nils   10 10/12 år. oangiven sjuka
  Anders Persson   Djäkneboda 1794-12-25   bonde hans son Per   25 1/4 år. lungsot
  Anders Persson   Ivarsboda 1797-04-12   bonde hans hustru Anna Larsdotter   55 år. tvinsot
  Anders Persson   Sjöarödd 1798-02-24   nybyggare hans son Peter   6 år. hetsvulst
  Anders Persson   Sjöarödd 1798-02-28   nybyggare hans dotter Ulrica   3 år. hetsvulst
  Anders Persson   Dalkarlså 1799-07-13   bonde hans son Andreas   2 år. bröstfeber
  Anders Persson   Dalkarlså 1800-07-23   bonde hans dotter Catharina   10 3/4 m. bröstfeber
  Anders Persson   Ivarsboda 1803-03-26   bonde hans dotter Cajsa Greta   14 d. oangiven sjuka
  Anders Persson   Dalkarlså 1804-01-04   bonde hans son Per   1 år 8 m 1 v. bröstfeber
  Anders Persson   Ivarsboda 1804-09-06   bonde hans son Per   10 d. oangiven sjuka
  Anders Persson   Bobacken 1805-12-04   bonde hans son Petter   2 m. torsk
  Anders Persson   Djäkneboda 1807-07-26   bonde hans dotter Ulrica   9 m. okänd sjukdom
  Anders Persson   Sjöarödd 1808-09-14   nybyggare   59 år. rödsot
  Anders Persson   Djäkneboda 1808-12-14   bonde   74 år. feber
  Anders Persson   Djäkneboda 1808-12-18   bonde hans änka Kerstin Mosesdotter   75 1/2 år. feber
  Anders Persson   Ultervattnet 1809-01-16   bonde   67 år. rödsot
  Anders Persson   Dalkarlså 1809-03-25   bonde   51 år. feber
  Anders Persson   Sjöarödd 1809-04-26   hans änka Magdalena Larsdotter   50 år. feber
  Anders Persson   Brednoret 1809-11-03   hans hustru Maria Olofsdotter   72 år. feber
  Anders Persson   Risbäck 1809-12-03   förre landbonden   73 år. feber
  Anders Persson   Brednoret 1811-08-26   bonde   83 år. slag
  Anders Persson   Norum 1811-09-01   inhysesman   83 år. ålderdom
  Anders Persson   Ultervattnet 1811-09-08   hans änka Anna Jonsdotter   64 år. feber
  Anders Persson   Ivarsboda 1811-12-02   hans son Per   1 m. okänd sjukdom
  Anders Persson   Ivarsboda 1813-10-16   hans dotter Greta Stina   1/2 år. okänd sjukdom
  Anders Persson   Ivarsboda 1816-04-05   hans hustru Brita Olofsdotter   72 år. slag
  Anders Persson   Åkulla 1818-01-12   bonde   88 år. ålderdom
  Anders Persson   Ivarsboda 1819-05-03   förre bonden   81 år. ålderdom
  Anders Persson   Ivarsboda 1820-06-01   bonde   43 år. drunknad
  Anders Persson   Norum 1821-01-27   bonde hans son Petter   6 m 3 d
  Anders Persson   Rickleå 1822-03-12   förre bonden hans hustru Magdalena Mattsdotter   71 år. slag
  Anders Persson   Norum 1825-11-15   bonde hans son Per   9 m 9 d. kikhosta
  Anders Persson   Brednoret 1826-06-10   bonde hans son Per   3 v. bröstsjuka
  Anders Persson   Norum 1827-03-18   bonde hans dotter Stina Cajsa   5 år 8 m 20 d
  Anders Persson   Brednoret 1827-05-08   bondeson   27 år. drunknad
  Anders Persson   Brednoret 1827-08-13   avlidne bondesonen hans dotter Maja Magdalena   1 m 1 d. okänd sjukdom
  Anders Persson   Rickleå 1829-03-09   förre bonden   78 år 5 m. ålderdomsbräcklighet
  Anders Persson   Norum 1831-01-27   hans dotter Anna Lovisa   3 m 10 d
  Anders Persson   Norum 1835-12-03   12 man hans dotter Ulla Magdalena   5 m 2? d. okänd sjukdom
  Anders Persson   Dalkarlså 1840-02-01   bonde hans änka Magdalena Johansdotter   78 år 11 m. ålderdomsbräcklighet
  Anders Persson   Kvarnfors 1842-03-22   sågdräng hans son Karl Jonas   10 2/3 m. okänd sjukdom
  Anders Persson   Liljabäck 1842-10-06   landbonde hans son Anders   1 år 6 m. okänd sjukdom
  Anders Persson   Robertsfors 1844-06-20   sågdräng hans dotter Anna Lovisa   9 1/2 m. okänd sjukdom
  Anders Persson   Risböle 1846-07-01   bonde hans dotter Brita Cajsa   1 d
  Anders Persson   Robertsfors 1846-07-08   arbetskarl hans son Karl Jonas   1 d. okänd sjukdom
  Anders Persson   Bobacken 1847-06-12   bonde   69 år 5 m
  Anders Persson   Yttre Storbäcken 1848-12-19   landbonde hans hustru Greta Cajsa Andersdotter   43 år
  Anders Persson   Yttre Storbäcken 1849-03-10   landbonde hans son Karl Gustaf Ferdinand   3 1/2 m
  Anders Persson   Åkullsjön 1852-09-01   inhyses hans dotter Maria Charlotta   5 år 9 m 1 d
  Anders Persson   Ultervattnet 1853-11-01   inhyses   36 år 2 m 4 d. coligue
  Anders Persson   Ultervattnet 1854-11-28   förre bonden hans änka Cajsa Maria Olsdotter   39 år 5 m 13 d
  Anders Persson   Risböle 1855-02-24   hans dotter Brita Johanna   3 timmar. nöddöpt
  Anders Persson   Korssjön 1855-08-11   bonde hans dotter Greta Matilda   1 år 2 m 23 d
  Anders Polack   -- 1764-12-14   corporal hans son Peter   2 3/4 år. bröst och halssjuka
  Anders Rönnberg   Bäckliden 1853-06-08   inhyses hans dotter Johanna   11 d
  Anders Rönnberg-Olofsson   Bäckliden 1850-02-12   hans son Olof Gustaf   7 år 5 m
  Anders Rönnberg-Olofsson   Bäckliden 1853-10-12   inhyses   44 år 1 m. slag
  Anders Rönnbäck   Ultervattnet 1773-02-06   soldat hans son Andreas   10 d. bröstsjuka
  Anders Rönnbäck   -- 1789-06-03   avskedad soldat hans hustru Magdalena Zakrisdotter   50 år. rötfeber
  Anders Rönnbäck   -- 1803-06-14   soldat hans son Anders Gustaf   5 m. oangiven sjuka
  Anders Rönnbäck   Jomark 1823-02-04   förgångsman hans hustru Catharina Ersdotter   69 år. bröstsjuka
  Anders Rönnbäck   Jomark 1827-07-12   inhysesman   85 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Rönnbäck-Ersson   -- 1800-03-06   soldat hans son Anders Gustaf   4 3/4 år. koppor
  Anders Rönnbäck-Ersson   -- 1800-03-10   soldat hans son Karl Peter   2 1/2 år. koppor
  Anders Rönnlund   Robertsfors 1833-04-29   arbetare hans son Sven Johan   1 år 14 v. okänd barnsjuka
  Anders Rönnlund   Robertsfors 1838-12-31   uppsättare hans dotter Eva Amanda   1 år 2 m 23 d. okänd sjukdom
  Anders Rönnlund   Robertsfors 1844-10-24   arbetare hans dotter Ulla Lovisa   6 m. okänd sjukdom
  Anders Röring   Ratan 1808-12-06   sjötullsvaktmästare hans hustru Christina Andersdotter   42 år. feber
  Anders Röring   -- 1809-01-11   sjötullsvaktmästare   34 år. feber
  Anders Röring   Stensäter 1845-08-31   vaktmästare hans dotter Anna Greta   7 år 3 1/2 m
  Anders Röring   Ratan 1850-03-13   tullvaktare   51 år 7 1/4 m. blodslag
  Anders Sikström   Sikeå 1851-06-17   sjöman hans son Olof Petter   8 m 29 d
  Anders Sikström   Sikeå 1851-12-11   sjöman   45 år 8 m 10 d. bröstsjukdom
  Anders Silfver   Sikeå 1794-01-16   avlidne soldaten hans son Peter   7 1/2 år. koppor
  Anders Sjöman-Olsson   Ytterklinten 1754-12-09   fd. soldat   65 år. huvud och bröstvärk
  Anders Sjöström   Selsfors 1860-02-28   bonde hans söner Karl och Lars Gustaf   3 timmar. nöddöpta
  Anders Sjöström   Selsfors 1860-03-27   bonde hans hustru Maria Catharina Jonsdotter   42 år 2 m. wattusot
  Anders Skiär-Johansson   Åkullsjön 1769-05-05   avskedad soldat hans hustru Anna Andersdotter   80 år. bröstvärk
  Anders Skiär-Johansson   Åkullsjön 1780-10-04   gammal bonde   85 1/2 år. mag och bröstfeber
  Anders Stephansson   Ultervattnet 1747-06-03   hans dotter Margareta   20 v
  Anders Stephansson   Ultervattnet 1749-07-29   bonde   35 år 24 v
  Anders Strand-Mikaelsson   Korssjön 1819-02-12   avskedad soldat hans hustru Catharina Nilsdotter   69 år. ålderdom
  Anders Strand-Mikaelsson   Korssjön 1824-01-18   avskedad soldat   69 år. kallbrand
  Anders Stridfeldt   Överklinten 1856-03-03   fältjägare hans son Nils Anton   4 m 20 d
  Anders Stridfeldt   Överklinten 1856-08-12   fältjägare hans dotter Anna Carolina   9 år 3 m 4 d
  Anders Stridfeldt   Överklinten 1856-11-02   fältjägare hans son Erik   4 år 5 m 28 d. scharlakansfeber
  Anders Stridfeldt   Överklinten 1856-11-07   fältjägare hans dotter Eva Lovisa   7 år 10 m 1 d. scharlakansfeber
  Anders Stridfeldt   Överklinten 1858-02-22   fältjägare   46 år
  Anders Sturk   Ulltervattnet 1777-01-13   soldat hans son Johan   1 1/2 år. bröstsjuka
  Anders Sturk   -- 1778-05-14   soldat hans son Olaus   6 1/4 år. koppor
  Anders Sturk   -- 1778-05-17   soldat hans son Andreas   1 år 2 m. koppor
  Anders Sturk   Ulltervattnet 1785-06-10   soldat hans son Elias Gustaf   5 1/2 v. magsjuka
  Anders Sturk   Ulltervattnet 1786-06-19   soldat hans son Johan Fredrik   9 v. magsjuka
  Anders Sturk   -- 1787-05-22   soldat hans dotter Anna Margareta   6 v 6 d. bröstfeber
  Anders Sturk   -- 1791-07-26   soldat hans son Elias Gustaf   15 d. magsjuka
  Anders Sturk   Ulltervattnet 1793-04-02   soldat hans son Petrus   8 d. oangiven sjuka
  Anders Sturk   Ulltervattnet 1793-04-08   soldat hans dotter Ulrica   13 d. oangiven sjuka
  Anders Sturk   Ulltervattnet 1848-10-00   fd. soldat och bonde   66 år. hängt sig själv
  Anders Sturk   Ulltervattnet 1850-11-24   bonde hans änka Beata Larsdotter   60 år
  Anders Sundstedt   Gryssjön 1818-05-14   nybyggare hans son Karl Petter   10 minuter
  Anders Sundstedt   Gryssjön 1823-09-14   nybyggare hans son Anders   9 år
  Anders Sundstedt   Gryssjön 1825-06-12   hans dotter Ulla Christina   3 år 4 m 18 d. okänd sjukdom
  Anders Sundstedt   Gryssjön 1826-06-29   nybyggare hans son Petrus   1 år 10 m 7 d. magplågor
  Anders Sundstedt   Gryssjön 1850-01-27   förre bonden hans hustru Brita Stina Jönsdotter   66 år 11 3/4 m
  Anders Sundstedt   Gryssjön 1853-03-01   förre bonden   67 år
  Anders Svala   -- 1764-08-15   soldat hans dotter Magdalena   4 v. svullnad
  Anders Svala   -- 1765-01-12   soldat hans dotter Babba Stina   2 1/3 år. bröstvärk
  Anders Svala   -- 1768-04-01   soldat hans son Anders   13 v. magsjuka
  Anders Svala   Ultervattnet 1774-10-09   soldat hans son Karl   6 d. okänd barnsjuka
  Anders Svala   Ultervattnet 1776-05-26   soldat hans hustru Magdalena Larsdotter   44 år. barnsbörd
  Anders Svala   Ultervattnet 1776-06-15   soldat hans son Johan   3 1/2 m. magsjuka
  Anders Svala   Ultervattnet 1778-06-01   soldat hans son Andreas   2 år. koppor
  Anders Svala   Ultervattnet 1781-01-07   avskedad soldat hans hustru Christina Olofsdotter   35 år. barnsbörd
  Anders Svala   Ultervattnet. 1781-01-07   avskedad soldat hans son Olaus   0 d
  Anders Svala   Ultervattnet. 1787-05-29   soldat hans dotter Catharina Magdalena   1 v. oangiven sjuka
  Anders Söderström   -- 1764-04-05   trumslagare hans son Anders   3 år. bröstsjuka
  Anders Söderström   -- 1765-04-22   trumslagare hans son Olaus   1 1/8 år. koppor
  Anders Söderström   Bränndalen 1856-01-03   bonde hans son Johan Petter   1 år 10 m 28 d
  Anders Söderström   Bränndalen 1857-10-15   bonde hans dotter Anna Sofia   6 m 25 d
  Anders Thomasson   Åselet 1800-01-23   nybyggare hans dotter Sara Margareta   16 år. koppor. död i Bäck
  Anders Thomasson   Åselet 1808-01-05   landbonde   55 år 1 1/2 m. wattusot
  Anders Thomasson   Ultervattnet 1832-05-24   bonde   58 år 7 m 4 d. självspillning
  Anders Thomasson-Hägglund   Altarliden 1839-07-02   nybyggare   45 år 14 d. wattusot
  Anders Trast   -- 1765-04-01   skomakare hans son Anders   7 m. bröstsjuka
  Anders Trast   Öndebyn 1784-05-05   sockenskomakare hans son Johan   3 år. koppor
  Anders Trast   Öndebyn 1788-08-04   skomakare hans dotter Margareta   4 1/3 år. koppor
  Anders Trast   Öndebyn 1807-04-10   skomakare hans dotter Brita Stina   33 år. hetsig feber
  Anders Trast   Öndebyn 1809-10-11   skomakare   73 år. ålderdom
  Anders Trast-Johansson   Bobacken 1788-05-26   dräng   25 år. drunknad i älven
  Anders Trygg   Sjulsmark 1831-05-05   soldat hans son Jakob   1 år 8 m 18 d. sjuk i bröst och mage
  Anders Trygg   Sjulsmark 1834-02-06   fältjägare hans son Jakob   7 m 11 d. okänd sjukdom
  Anders Trygg   Sjulsmark 1835-07-09   fältjägare hans dotter Cajsa Lovisa   10 m. magplågor
  Anders Trygg   Sjulsmark 1840-03-20   corporal hans son Nils Jakob   6 m. barnsjukdom
  Anders Wahlström-Nilsson   Rickleå 1835-08-22   bonde hans dotter Christina Sofia   2 m 3 d. okänd sjukdom
  Anders Westerlund   Bjänfors 1843-02-15   hans dotter Greta Cajsa   1/2 m. oangiven sjukdom
  Anders Westerlund   Bjänfors 1856-07-28   bonde hans dotter Christina Lovisa   6 år 10 m 22 d
  Anders Westerlund   Bjänfors 1858-07-21   bonde   51 år 6 m
  Anders Wik   Bobacken 1820-06-27   soldat hans son Adolf Johan   4 år 7 m 12 d
  Anders Wikström   Stenträsk 1851-01-01   nybyggare hans dotter Anna Sofia   6 3/4 m
  Anders Wilhelm Humbla   Överklinten 1831-11-30   avskedad soldat, gratialist   64 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Wilhelm Humbla   Överklinten 1844-01-24   hans änka Maria Johansdotter   75 år. ålderdomsbräcklighet
  Anders Willkattensköld-Jonsson   Sikeå 1746-05-22   soldat   35 år. drunknad
  Anders von Ahn   Robertsfors 1838-09-14   rättare hans dotter Josefina Christina   3 år 5 m 2 d. okänd sjukdom
  Anders von Ahn   Robertsfors 1838-09-22   rättare hans son Fredrik Anton   8 m. okänd sjukdom
  Anders von Ahn   Robertsfors 1846-02-07   rättare hans son Anders Edvard   3 år 5 m. strupsjuka
  Anders von Ahn   Robertsfors 1846-02-17   rättare hans dotter Carolina Sofia   9 3/4 m. strupsjuka
  Anders von Ahn   Legdeå 1853-09-26   hemmansägare hans hustru Sara Christina Johansdotter   46 år 24 d. wattusot
  Anders Zakrisson   Sikeå 1746-04-30   hans dotter Kerstin   23 v
  Anders Zakrisson   Sikeå 1746-05-22   bonde   33 år. drunknad vid Fjäderägg
  Anders Zakrisson   Ultervattnet 1774-08-31   kolare hans son Zakris   9 v. magsjuka
  Anders Zakrisson   Norum 1830-11-05   bonde hans son Olof Anton   2 m 6 d. bröstsjuka
  Anders Zakrisson   Norum 1832-02-02   bonde hans son Karl Erik   8 år 1 m 24 d. okänd sjukdom
  Anders Zakrisson   Norum 1833-04-21   nybyggare hans hustru Brita Christina Järf   30 år 6 m 3 d. Fläckfeber
  Anders Zakrisson-From   Ultervattnet 1767-06-25   hans son Abraham   8 m. bröstsjuka
  Anders Zakrisson-From   Ultervattnet 1768-08-28   bonde hans dotter Catharina   2 m. magsjuka
  Anders Zakrisson-From   Ultervattnet 1779-00-00   landbonde   (källa LI:3)
  Anders Zakrisson-From   Norum 1809-03-22   soldat hans änka Sara Jonsdotter   68 år. feber
  Anders Åberg   -- 1798-01-21   sockenskrivare hans dotter Catharina Charlotta   4 d. oangiven sjuka
  Anders Åberg   -- 1798-01-28   sockenskrivare hans son Andreas   11 d. oangiven sjuka
  Anders Åberg   -- 1816-10-01   sockenskrivare   47 år. pestis
  Anders Åberg   Åkulla 1826-01-15   hans änka Sara Lisa Näslund   61 år. lungsot
  Anders Åberg   Åkulla 1829-01-26   sockenskrivare hans dotter Christina Catharina Åberg   29 år 11 m 10 d
  Anders Åberg-Ersson   Sävar, Umeå lfs. 1782-12-06   bonde hans dotter Catharina   4 år. okänd sjukdom
  Anders Åman   Rickleå 1823-06-14   torpare hans hustru Sara Hansdotter   63 år
  Anders Åman   Rickleå 1825-12-10   corporal hans son Karl Petter   1 m 3 d. okänd sjuka
  Anders Åman   Rickleå 1853-12-07   rustmästare   79 år 10 m 20 d
  Anders Ångerman   Rickleå 1801-02-05   avskedad soldat   68 år. bröstfeber
  Anders Ångerman   -- 1815-06-19   soldat hans änka Anna Hansdotter   76 år. ålderdom
  Anders Öhmark   -- 1836-10-16   comminister   46 år. olyckshändelse hittad i älven
  Anders Östensson   Skinnarbyn 1749-06-13   hans änka Malin Olofsdotter   80 år
  Anders Öström-Andersson   Öndebyn 1828-05-00   förgångsman   39 år. drunknad
  Anna Andersdotter   Ultervattnet 1757-02-07   hustru till corporal Lars Thomasson-Trast   67 år. coligue (född i Vebomark)
  Anna Andersdotter   Korssjön 1768-02-17   piga   90 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Andersdotter   Åkullsjön 1769-05-05   hustru till avskedad soldaten Anders Johansson-Skiär   80 år. bröstvärk
  Anna Andersdotter   Brednoret 1776-06-02   hustru till bonden Olof Håkansson   73 år. frossa
  Anna Andersdotter   Korssjön 1780-05-07   änka efter Markus Jonsson   76 år. slag
  Anna Andersdotter   Rickleå 1795-08-04   änka efter nämndemannen Matts Dahlman   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Andersdotter   Korssjön 1825-01-20   hustru till Nils Nilsson   39 år
  Anna Andersdotter   Ratu 1834-02-14   hustru till förgångsmannen Per Lohm   69 år
  Anna Andersdotter   Bobacken 1842-11-28   änka efter bonden Anders Mattsson   86 år 1 1/2 m. ålderdom
  Anna Andersdotter   Bobacken 1851-01-13   änka efter Per Polack, fattighjon   85 år 4 m
  Anna Avander   -- 1764-02-12   änka efter befallningsman Biur   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Brita Andersdotter   Bobacken 1809-02-03   änka efter Per Olofsson   41 år. feber
  Anna Brita Danielsdotter   Kyrkostaden 1832-02-07   piga   61 år. gikt
  Anna Brita Eriksdotter   Bobacken 1777-09-27   hustru till bonden Anders Mattsson   23 år. barnsbörd
  Anna Brita Isaksdotter   Kvarnfors 1835-06-16   hustru till sågdrängen Erik Nilsson   29 år 11 m 4 d. barnsäng
  Anna Brita Jakobsdotter   Bölesbäcken 1809-09-21   änka efter Anders Jonsson   59 år. feber
  Anna Brita Johansdotter   Kättbergsheden 1852-08-27   hustru till skattebonden Johan Johansson   48 år 5 m 3 d
  Anna Brita Jonsdotter   Rickleå 1831-02-19   hustru till bonden Nils Persson   34 år. feber
  Anna Brita Järf   Rickleå 1809-06-04   soldatdotter   18 år. feber
  Anna Brita Larsdotter   Ratu 1812-02-21   hustru till landbonden Olof Olofsson   32 år. barnsbörd
  Anna Brita Norlin   Ratan 1807-01-08   hustru till Jonas Norlin   69 år. kräfta i bröstet
  Anna Brita Olofsdotter   Gryssjön 1813-02-06   hustru till Jöns Jonsson   51 år. wattusot
  Anna Brita Persdotter   Legdeå 1822-05-25   hustru till bonden Anders Hansson   57 år. bröstsjuka
  Anna Brita Singmark   -- 1797-04-12   hustru till klockaren Jakob Högström   60 år. tvinsot
  Anna Brita Singmark   Rickleå 1845-02-11   jungfru   78 år 11 m. ålderdom
  Anna Cajsa Hansdotter   Djäkneboda 1845-07-29   faster till Lars Bygdén   85 år 3 1/2 m. ålderdom
  Anna Cajsa Isaksdotter   Näs 1840-04-22   hustru till bonden Hans Isaksson   49 år 7 m. bröstsjukdom
  Anna Cajsa Johansdotter   Kyrkostaden 1827-04-04   änka efter soldat Johan fiskare   51 år. lungsot
  Anna Cajsa Jonsdotter   Öndebyn 1826-02-15   änka efter Jon Danielsson   59 år. vattusot
  Anna Cajsa Karlsdotter   Rickleå 1855-02-06   hustru till fd. fältjägare Lars Brandt   74 år 7 m 28 d
  Anna Cajsa Larsdotter   Bobacken 1831-06-17   hustru till fältjägare Johan Erik Wik   37 år. förkylning
  Anna Cajsa Larsdotter   Sikeå 1833-04-04   änka efter Per Hansson   74 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Cajsa Larsdotter   Sjulsmark 1837-02-25   änka efter bonden Jakob Thomasson   66 år 5 m 3 d. slag
  Anna Cajsa Meijer   Robertsfors 1844-04-25   hustru till mästersven Per Bäckström   29 år 1 1/2 m. gulsot
  Anna Cajsa Olofsdotter   Gryssjön 1822-10-11   hustru till krononybyggaren Markus Andersson   38 år. bröstvattusot
  Anna Cajsa Olofsdotter   Häggnäs 1825-01-06   hustru till soldaten Johan fältbåga   29 år. slag
  Anna Cajsa Olofsdotter   Näs 1827-06-12   hustru till bonden Per Hansson-Thurdin   57 år. okänd sjukdom
  Anna Cajsa Olofsdotter   Dalkarlså 1841-01-06   hustru till sågkarlen Zakris Ersson   59 år. bröstsjukdom
  Anna Cajsa Olsdotter   Överklinten 1853-05-01   änka efter bonden Per Johansson   92 år 7 m 21 d
  Anna Cajsa Persdotter   Sikeå 1849-01-12   hustru till torparen Olof Siklund   66 år
  Anna Cajsa Persdotter   Norum 1853-11-16   hustru till bonden Enock Gustaf Bäckström   40 år 2 m 7 d. barnsäng
  Anna Cajsa Samuelsdotter   Norum 1809-11-04   hustru till Zakris Andersson   38 år. feber
  Anna Catharina Andersdotter   Ratu 1800-01-07   hustru till bonden Lars Larsson   70 år. bröstfeber
  Anna Catharina Andersdotter   Häggnäs 1853-12-21   hustru till bonden Zakris Persson   42 år 10 m 25 d
  Anna Catharina Andersdotter   Jomark 1855-10-27   hustru till inhyses Nils Nilsson   55 år
  Anna Catharina Jakobsdotter   Stensäter, Ratan 1853-11-03   änka efter lotsåldermannen Matts Gjerding   79 år 6 m 9 d
  Anna Catharina Jonsdotter   Fällfors 1853-10-30   hustru till Jon Jönsson   57 år. obstruktion
  Anna Catharina Larsdotter   Fågelsången 1855-03-14   hustru till fd. landbonden Per Olsson   73 år. kolik
  Anna Catharina Nilsdotter   Ratu 1811-03-02   hustru till Jakob Ersson   74 år. ålderdom
  Anna Catharina Nilsdotter   Dalkarlså 1855-10-25   hustru till inhyses Göran Willskytt   73 år
  Anna Catharina Siklund   Skinnarbyn 1858-01-10   änka efter klockaren Jon Högström   72 år 9 m 5 d
  Anna Catharina Örnberg   -- 1794-07-15   änka efter mantalscommisarien Anders Degerström   65 år. blodgång
  Anna Charlotta Högberg   Bäck 1851-05-13   piga hennes dotter Margareta Charlotta   1 d
  Anna Charlotta Högberg   Bäck 1857-10-07   sjuklig piga   32 år 2 m 6 d
  Anna Christiansdotter   Bobacken 1806-05-17   änka efter Erik Persson   76 år. långvarig tvinsot
  Anna Christiansdotter   Rickleå 1809-04-18   hustru till Olof Persson d.y   45 år. feber
  Anna Christiersdotter   Åkulla 1754-06-17   änka efter Erik Mattsson   87 år. huvud och bröstvärk
  Anna Christina Christiersdotter   Ratuvik 1856-09-13   änka efter bonden Per Andersson   77 år 9 m 21 d
  Anna Christophersdotter   Jomark 1790-09-29   hustru till bonden Per Hansson   66 år. huvudvärk
  Anna Christophersdotter   Dalkarlså 1838-09-24   hustru till Per Olofsson-Glader   76 år. ålderdom
  Anna Dahlström-Isaksdotter   Sikeå 1758-02-07   hustru till Hans Håkansson   32 år. styng
  Anna Elisabet Ersdotter   Sikeå 1853-06-30   hustru till förre bonden Per Larsson   62 år 5 m 15 d. lungsot
  Anna Elisabet Pihlgren   Robertsfors 1846-10-04   hustru till hammarsmedsmästaren Karl Abraham Sundberg   32 år. lungsot
  Anna Erasmusdotter   Djäkneboda 1765-10-26   änka efter gästgivaren Anders Andersson   60 år. magsjuka
  Anna Ersdotter   Överklinten 1766-06-14   änka efter Mårten Jönsson   80 år. död på vägen
  Anna Fredrika Lundbom   Sikeå 1860-12-10   piga hennes dotter Anna Carolina   8 m 7 d
  Anna Fredrika Persdotter   Sikeå 1857-02-11   änka efter landbonden Isak Asplund   74 år
  Anna Fredrika Sundström   Skinnarbyn 1847-01-07   jungfru   62 år 8 m 20 d
  Anna Greta Andersdotter   Ytterklinten 1810-05-15   änka efter soldat Lars Andersson-Frisk   25 1/2 år. lungsot
  Anna Greta Bergvall   Dalkarlså 1846-08-22   capellpredikantdotter   oangiven orsak
  Anna Greta Grundman   Dalkarlså 1841-05-22   änka efter rustmästare Stephan Morén   72 år. ålderdom
  Anna Greta Hammarström   Robertsfors 1845-06-06   hustru till arbetaren Gabriel Svanström   58 år. okänd sjukdom
  Anna Greta Jakobsdotter   Överklinten 1809-12-02   piga   18 år. feber
  Anna Greta Jönsdotter   Junkboda 1853-12-17   hustru till bonden Lars Larsson   61 år. wattusot
  Anna Greta Larsdotter   Gullmark 1838-08-23   änka efter Anders Jakobsson   54 år. bröstsjukdom
  Anna Greta Larsdotter   Öndebyn 1839-09-05   hustru till inhyses Johan Johansson   55 år 9 m. feber
  Anna Greta Mellin   Dalkarlså 1842-05-03   änka efter fjärdningsman Anders Bergsten   52 år. bröstsjukdom
  Anna Greta Persdotter   Bäck 1841-11-05   hustru till bonden Jakob Nilsson-Sund   42 år. obstruktion
  Anna Greta Persdotter   Sikeå 1855-05-17   änka efter Hans Andersson   83 år 2 m 27 d
  Anna Göransdotter   Rickleå 1807-11-25   änka efter Anders Johansson   62 år. wattusot
  Anna Hansdotter   Överklinten 1780-07-16   hustru till Jöns Mårtensson   77 år. mag och bröstfeber
  Anna Hansdotter   Sikeå 1784-03-14   änka efter bonden Per Larsson   67 år. wattusot
  Anna Hansdotter   Robertsfors 1798-02-21   änka efter kolaren Hans Johansson   88 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Hansdotter   -- 1815-06-19   änka efter soldat Anders Ångerman   76 år. ålderdom
  Anna Hansdotter   Ratan 1824-07-07   svärmoder till Matthias Gjerding   78 år. ålderdom
  Anna Hansdotter   Legdeå 1826-05-04   änka efter Johan Boman   76 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Henriksdotter-Klint   Överklinten 1793-06-23   soldatänka hennes dotter Greta   1 d
  Anna Holm   Holmön 1807-10-26   avlidnen piga hennes dotter Sofia Magdalena   7 v. okänd sjukdom
  Anna Håkansdotter   Korssjön 1753-01-14   hustru till Lars Ersson   82 år 28 v. ålderdom, född i Gunsmark
  Anna Håkansdotter   Rickleå 1764-04-07   gammal piga   78 år. hetsig feber
  Anna Håkansdotter   Sjulsmark 1796-03-28   änka efter bonden Olof Andersson   79 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Isaksdotter-Dahlström   Sikeå 1758-02-07   hustru till Hans Håkansson   32 år. styng
  Anna Jakobsdotter   Korssjön 1790-04-20   änka efter Per Larsson   78 år. bröstfeber
  Anna Jakobsdotter   Åkulla 1810-09-14   änka. svärmoder till Samuel Larsson   77 år. ålderdom
  Anna Jakobsdotter   Rickleå 1828-07-07   änka efter bonden Nils Larsson   72 år. bröstsjukdom
  Anna Johanna Andersdotter   Åkullsjön 1855-01-17   hustru till bonden Nils Petter Andersson   27 år 10 m 14 d
  Anna Johanna Hansdotter   Ultervattnet 1855-11-05   hustru till Johan Olof Lindström   24 år 5 m 18 d. lungsot
  Anna Johansdotter   Rickleå 1809-05-01   änka efter Abraham Hök   69 år. feber
  Anna Johansdotter   Åkullsjön 1840-09-12   fattighjon. änka efter Olof Mattsson   89 år 3 m. ålderdomsbräcklighet
  Anna Johansdotter   Rickleå 1847-10-14   fattighjon. änka efter Abraham Jonsson   86 år 10 m. ålderdom
  Anna Jonsdotter   Rickleå 1789-08-03   hustru till bonden Olof Andersson   56 år. rötfeber
  Anna Jonsdotter   Djäkneboda 1794-02-26   änka efter bonden Anders Christiersson   87 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Jonsdotter   Lövånger 1800-05-05   soldatänka   54 år. kräfta. död i Bäck
  Anna Jonsdotter   Ultervattnet 1811-09-08   änka efter Anders Persson   64 år. feber
  Anna Jonsdotter   Högfors 1842-07-11   hustru till fd. fältjägare Johan Petter Palm   48 år
  Anna Jönsdotter   Överklinten 1750-08-22   gammal piga   73 år 2 m
  Anna Jönsdotter   Junkboda 1754-04-29   änka efter kyrkvärden Anders Olsson   74 år 6 1/2 m. flenbrott
  Anna Jönsdotter   Åkullsjön 1819-02-25   änka efter Lars Olofsson   73 år. ålderdom
  Anna Karlsdotter   -- 1770-04-16   änka efter kyrkvakten Olof Klint   72 år. bröstvärk & andtäppa
  Anna Klingström   Rickleå 1767-10-08   hustru till bonden Lars Isaksson   28 år. rödsot
  Anna Klint-Henriksdotter   Överklinten 1793-06-23   soldatänka hennes dotter Greta   1 d
  Anna Lagerbom   -- 1768-07-11   änka efter capitain Georg Fredrik Böckelman   76 år. bröstvärk och andtäppa
  Anna Larsdotter   Djäkneboda 1757-06-23   piga   59 år. lungsjuka
  Anna Larsdotter   Bobacken 1763-10-21   hustru till tolvmanan Per Ersson   73 år. ålderdomskrämpor
  Anna Larsdotter   -- 1778-10-30   änka efter sergeant Johan Roslander   89 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Larsdotter   Dalkarlså 1784-10-07   moder till Isak Olsson   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Larsdotter   Ivarsboda 1797-04-12   hustru till bonden Anders Persson   55 år. tvinsot
  Anna Larsdotter   Dalkarlså 1800-12-16   hustru till sågdrängen Jakob Olsson   36 år. binnikimask
  Anna Larsdotter   Överklinten 1801-02-06   hustru till bonden Olof Andersson   63 1/2 år. wattusot
  Anna Larsdotter   Öndebyn 1806-04-16   änka efter Johan Johansson-From   82 år. ålderdomskrämpor
  Anna Larsdotter   Överklinten 1826-05-05   änka efter Anders Nilsson   64 år 10 m 3 d. bröstsjuka
  Anna Lena Andersdotter   Dalkarlså 1836-06-01   hustru till förre bonden Olof Dahlund   71 år 6 m 7 d
  Anna Lena Christophersdotter   Rickleå 1820-02-07   hustru till förre coopvardieskepparen Anders Boberg   55 år
  Anna Lindbom   -- 1749-06-18   hustru till mantalscommisarien Anders Degerström   33 år
  Anna Lovisa Högström   Överklinten 1851-12-14   piga hennes son Lars Oscar   6 m 6 d
  Anna Lovisa Högström   Överklinten 1858-04-20   piga hennes son Karl Anton   8 m 17 d
  Anna Magdalena Andersdotter   Krokån 1830-06-18   qvinnsperson hennes dotter Margareta Magdalena   4 m. bröstsjuka
  Anna Magdalena Andersdotter   Andersliden 1859-08-06   hustru till nybyggaren Gustaf Wilhelm Arnqvist   52 år
  Anna Magdalena Berglund   Smårödningen 1849-12-15   hustru till Johan Petter Lundbom   25 år
  Anna Magdalena Hansdotter   Skinnarbyn 1826-09-27   hustru till hemmanstillträdaren Östen Anton Östensson   30 år. barnsäng
  Anna Magdalena Jonsdotter   Åkullsjön 1826-04-20   hustru till Anders Larsson   37 år 2 m 10 d
  Anna Magdalena Larsdotter   Gullmark 1834-03-29   hustru till Abraham Abrahamsson   37 år 4 m 1 d. slag
  Anna Magdalena Markusdotter   Ratu 1859-04-09   hustru till förre bonden Olof Olofsson   72 år 1 m 28 d
  Anna Magdalena Mattsdotter   Bobacken 1819-05-10   piga hennes son Olof Wilhelm   1 år 1 m 7 d
  Anna Magdalena Nilsdotter   Smårödningen 1850-04-08   änka efter nybyggaren Per Isaksson   46 år
  Anna Magdalena Nilsdotter   Norum 1858-09-19   hustru till bondesonen Per Gustaf Bäckström   33 år 10 m 4 d
  Anna Magdalena Olofsdotter   Åkullsjön 1825-08-1?   styvdotter till Lars Andersson   11 år. magplågor
  Anna Magdalena Olofsdotter   Djäkneboda 1854-11-19   änka efter förra bonden Hans Persson   60 år 7 m 11 d
  Anna Magdalena Olofsdotter   Ratubäck 1859-09-30   hustru till bonden Johan Lundström   35 år 26 d
  Anna Magdalena Persdotter   Österboda 1842-01-14   piga hennes son Johan Petter   4 d. okänd sjukdom
  Anna Maja Andersdotter   -- 1800-09-06   soldat Jerfs änkas son Olaus   2 d. oangiven sjuka
  Anna Maja Andersdotter   Ratan 1832-09-20   änka efter Olof Olsson-Jerf   68 år. lungsot
  Anna Maja Andersdotter   Näs 1843-01-25   hustru till fältjägaren Gabriel Spjut   57 år 5 m. bröstsjukdom
  Anna Maja Järf-Andersdotter   -- 1800-09-06   soldat Järvs änka, hennes son Olaus   2 d. Oagiven sjuka
  Anna Maja Järf-Andersdotter   Ratan 1832-09-20   änka efter Olof Olsson-Järf   68 år. lungsot
  Anna Margareta Abrahamsdotter   Storrödningsberget 1854-11-06   hustru till Anders Gustaf Johansson   50 år 10 m 14 d
  Anna Maria Andersdotter   Robertsfors 1846-09-04   hustru till koldrängen Hans Petter Nordqvist   39 år 9 m. lungsot
  Anna Maria Andersdotter   Sandåsen 1853-08-29   hustru till bonden Jon Nilsson   49 år
  Anna Maria Johansdotter   Smårödningen 1811-11-14   hustru till Karl Karlsson   32 år. rödsot
  Anna Maria Larsdotter   Ultervattnet 1854-09-27   bondedotter   46 år 9 m 17 d. slag
  Anna Maria Nilsdotter   Korssjön 1841-11-23   änka   64 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Maria Nilsdotter   Högfors 1854-10-03   hustru till bonden Olof Johansson   46 år 4 m. wattusot
  Anna Maria Persdotter   Stortjärn 1834-10-04   hustru till nybyggaren Jon Olofsson   42 år. vattusot
  Anna Maria Strömberg   Djäkneboda 1855-11-18   änka efter pastor Jonas Nygren   82 år 9 m 17 d
  Anna Maria Sundström   Bobacken 1829-12-31   hustru till skräddaren Olof Wiklund   59 år. bröstsjukdom
  Anna Maria Tjernström   Dalkarlså 1852-11-06   änka efter handelsmannen Johan Häggström   86 år 1 m 7 d
  Anna Markusdotter   Tryssjön 1800-04-02   hustru till nybyggaren Olof Persson   62 år. hetsig feber
  Anna Mattsdotter   Robertsfors 1785-02-03   kolardotter hennes son Jonas   3/4 år. okänd sjuka
  Anna Melin   Skinnarbyn 1808-12-22   styrmansänka   61 år. rödsot
  Anna Mikaelsdotter   Holmön 1805-04-07   piga hennes dotter Anna Charlotta   1 år 1 m. uppbränd
  Anna Mosesdotter   Ytterklinten 1798-03-04   hustru till kolaren Lars sjöman   76 år. bröstfeber
  Anna Mårtensdotter   Ultervattnet 1825-03-2?   hustru till bonden Olof Isaksson   45 år. strupsjuka
  Anna Nilsdotter   Öndebyn 1769-02-06   änka efter bonden Johan Andersson   68 år. slag
  Anna Nilsdotter   Robertsfors 1778-12-01   hustru till bruksarbetaren Jon Andersson   67 1/2 år. tvinsot
  Anna Nilsdotter   Norum 1780-12-22   moder till Göran Hansson   70 år. håll och styng
  Anna Nilsdotter   Gullmark 1809-06-16   svärmoder till Lars Olofsson   78 år. feber
  Anna Nilsdotter   Stenfors 1831-02-15   hustru till landbonden Erik Hammarstedt   37 år. bröstsjukdom
  Anna Nilsdotter   Ultervattnet 1833-02-14   änka efter bonden Isak Isaksson   94 år 7 m. ålderdomsbräcklighet
  Anna Norman   -- 1815-01-18   hustru till förstärkningskarlen Anders Bergsten   39 år. bröstfeber
  Anna Näslund   -- 1808-07-30   hustru till fältväbeln Markus Sundström   55 år. slag
  Anna Olofsdotter   Edfastmark 1747-06-19   änka efter Johan Johansson i Överklinten   44 år
  Anna Olofsdotter   Överklinten 1747-06-19   änka efter Johan Johansson   44 år
  Anna Olofsdotter   Klinten 1753-05-13   gammal piga   65 år
  Anna Olofsdotter   Bobacken 1757-02-12   änka efter soldaten Matts Dierf   72 år. bröstsjuka
  Anna Olofsdotter   -- 1787-09-26   hustru till avskedad soldaten Thomas Kruse   76 år. slag
  Anna Olofsdotter   Sikeå 1789-05-28   hustru till bonden Per Nilsson   65 år. fluss och rötfeber
  Anna Olofsdotter   Överklinten 1799-11-18   änka efter bonden Göran Arvidsson   73 år. bröstfeber
  Anna Olofsdotter   Rickleå 1806-05-13   änka efter Nils Olsson   69 år. vattusot
  Anna Olofsdotter   Vargliden 1806-09-02   änka efter Johan Järf   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Olofsdotter   Ytterklinten 1810-02-02   änka efter bonden Per Mosesson   92 år. ålderdom
  Anna Olofsdotter   Norum 1815-05-19   änka efter Per Jonsson   74 år. ålderdom
  Anna Olsdotter   Robertsfors 1775-03-02   hustru till Johan Ersson   56 år. vattusot
  Anna Olsdotter   Rickleå 1784-01-05   änka efter bonden Anders Nilsson   75 år. slag
  Anna Olsdotter   Häggnäs 1792-06-07   hustru till nybyggaren Christian Larsson   43 år. barnsbörd
  Anna Olsdotter   Sjulsmark 1856-07-01   änka efter kyrkvärden Östen Persson   81 år
  Anna Olsdotter   Näs 1856-07-23   änka efter bonden Anders Jonsson   83 år
  Anna Paulidotter   -- 1827-10-12   fattigflicka   44 år. bröstsjuka
  Anna Persdotter   Gravfors 1776-10-24   svärmoder till Johan Persson. änka efter Lars Jonsson i Sikeå   94 år. ålderdomsbräcklighet
  Anna Persdotter   Rickleå 1777-05-13   hustru till bonden Per Jonsson   48 år. lungsot
  Anna Persdotter   Edfastmark 1780-05-06   änka efter Nils Nilsson   77 1/4 år. andtäppa
  Anna Persdotter   Ratu 1788-11-03   gammal piga   77 1/2 år. huvud och bröstvärk
  Anna Persdotter   Överklinten 1792-02-11   hustru till drängen Olof Burström i Burträsk   30 år. barnsbörd
  Anna Persdotter   Häggnäs 1817-06-14   hustru till Markus Andersson   53 år. bulnad i underlivet
  Anna Persdotter   Bäck 1818-05-16   hustru till förre bonden Thomas Ersson   69 år. ålderdom
  Anna Persdotter   Sikeå 1821-07-21   hustru till förra bonden Per Hansson   57 år. bröstfeber
  Anna Persdotter   Skinnarbyn 1825-03-21   änka efter soldaten Jonas Stridbar   67 år. strupsjuka
  Anna Persdotter   Överklinten 1834-09-10   piga hennes son Johan Petter   2 m 19 d. magplågor
  Anna Persdotter   Sikeå 1843-02-07   änka efter Zakris Andersson   64 år 6 m. bröstsjukdom
  Anna Samuelsdotter   Överklinten 1830-04-05   hustru till avskedad soldaten Jöns Holm   61 år. inflammation
  Anna Sara Jonathansdotter   Överklinten 1842-08-05   piga   21 år 2 1/2 m. gastrisk feber
  Anna Sofia Nilsdotter   Rickleå 1859-03-12   änka efter bonden Per Persson   58 år 3 m
  Anna Sofia Sundberg   Robertsfors 1848-05-25   hustru till klockaren Fredrik Rönnberg   32 år 7 2/3 m
  Anna Stina Andersdotter   Rickleå 1801-02-02   qvinnsperson hennes son Lars   1 timma efter nöddopet
  Anna Stina Andersdotter   Ultervattnet 1827-10-15   hustru till bonden Jakob Isaksson   59 år. bröstsjuka
  Anna Stina Andersdotter   Gulltjärn 1849-04-10   änka efter bonden Daniel Danielsson   53 år
  Anna Stina Anundsdotter   Kroksjönäs 1828-11-29   hustru till kronotorparen Tobias Bodin   38 år. nervfeber
  Anna Stina Hansdotter   Rickleå 1834-04-04   hustru till torparen Jon Abrahamsson   64 år. ålderdom
  Anna Stina Hansdotter   Sikeå 1837-11-11   piga hennes dotter Stina Regina   4 m 22 d. oangiven sjuka
  Anna Stina Högberg   Dalkarlså 1854-06-12   piga   50 år 4 m 4 d
  Anna Stina Jakobsdotter   Norum 1844-06-03   hustru till inhyses Johan Jonsson   71 år. ålderdom
  Anna Stina Johansdotter   Överklinten 1859-03-25   hustru till bonden Erik Mattsson   40 år 7 m 8 d. kolik
  Anna Stina Larsdotter   Selsfors 1851-10-09   änka efter krononybyggaren Olof Sjöström   74 år 11 m 4 d. ålderdomsbräcklighet
  Anna Stina Nilsdotter   Korssjön 1835-01-22   hustru till bonden Anders Johansson   37 år. håll och styng
  Anna Stina Olofsdotter   Bäck 1831-03-22   änka efter förra bonden Olof Persson   72 år. bröstsjukdom
  Anna Stina Persdotter   Ultervattnet 1787-11-28   hustru till bonden Anders Persson   36 år. bröstfeber
  Anna Stina Röring   Bäck 1845-02-25   hustru till bonden Jakob Sund   50 år. bröstsjukdom
  Anna Ström   Ratan 1809-05-08   änka efter Karl Grubbström   35 år. lungsot
  Anna Thomasdotter   Ytterklinten 1838-05-17   hustru till Per Persson   68 år 9 m. bröstfeber
  Anna Trast   Skinnarbyn 1809-12-10   hushållerska   78 år. feber
  Anna Östensdotter   Burträsk 1760-01-06   gammal piga   80 år. bröstsjuka
  Anna Östensdotter   Tavle, Umeå lfs. 1760-11-03   gammal piga   60 år. styng
  Anna Östensdotter   Ratu 1785-01-17   gammal piga   89 år. ålderdomsbräcklighet
  Anton Petré   Öndebyn 1830-04-30   salpetersjudare   46 år. slag. död i Umeå stad
  Aron Andersson   Överklinten 1856-10-02   bonde hans son Karl Anton   4 m 27 d. scharlakansfeber
  Aron Andersson   Överklinten 1859-07-09   bonde hans dotter Christina Gustava   1 år 9 m 11 d
  Arvid Arvidsson   Rickleå 1756-02-05   hans dotter Maria   3 år 12 v. hjärtsprång
  Arvid Arvidsson   Rickleå 1775-11-09   bonde   70 år. drunknad
  Arvid Arvidsson   Rickleå 1780-09-08   bonde hans son Lars   10 1/2 v. utslag och bölder
  Arvid Arvidsson   Rickleå 1781-09-18   bonde hans dotter Catharina   17 v. kikhosta
  Arvid Arvidsson   Rickleå 1784-08-07   bonde hans dotter Maja Greta   1/2 år. styng
  Arvid Arvidsson   Rickleå 1787-05-24   bonde hans dotter Maja Greta   2 år 3 v. bröstfeber
  Arvid Arvidsson   Rickleå 1793-04-15   bonde hans dotter Catharina   10 1/3 år. maligne feber
  Arvid Arvidsson   Rickleå 1793-10-19   hans änka Malin Andersdotter   81 1/2 år. ålderdomsbräcklighet
  Arvid Arvidsson   Rickleå 1809-06-11   bonde   73 år. feber
  Arvid Arvidsson   Rickleå 1821-08-19   hans änka Margareta Larsdotter   74 år. ålderdom
  Arvid Göransson   Rickleå 1757-04-02   hans änka Karin Arvidsdotter   80 år. styng. född i Öndebyn
  Arvid Göransson   Överklinten 1787-10-08   bonde hans dotter Maria   1 3/4 år. magsjuka
  Arvid Göransson   Överklinten 1797-06-28   bonde hans son Nils   1 m. oangiven sjuka
  Arvid Göransson   Överklinten 1803-03-17   bonde hans dotter Sara Stina   1 år 3 v. mässling
  Arvid Göransson   Överklinten 1820-05-16   förre bonden   66 år
  Arvid Göransson   Överklinten 1841-07-23   hans änka Sara Isaksdotter   82 år 6 m. ålderdom
  Arvid Göransson-Klint   Överklinten 1790-12-01   bonde och soldat hans dotter Anna Cajsa   9 1/2 år. rötfeber
  Arvid Göransson-Klint   Överklinten 1790-12-22   bonde och soldat hans dotter Sara Stina   6 m. rötfeber
  Arvid Göransson-Klint   Överklinten 1792-01-15   soldat hans son Isak   3 v. oangiven sjuka
  Arvid Göransson-Klint   Överklinten 1793-07-30   bonde och soldat hans dotter Anna Stina   3 1/2 m. bröstfeber
  Arvid Hedenström   Robertsfors 1780-11-01   bruksarbetare   62 år. kräfta
  Arvid Klint-Göransson   Överklinten 1790-12-01   bonde och soldat hans dotter Anna Cajsa   9 1/2 år. rötfeber
  Arvid Klint-Göransson   Överklinten 1790-12-22   bonde och soldat hans dotter Sara Stina   6 m. rötfeber
  Arvid Klint-Göransson   Överklinten 1792-01-15   soldat hans son Isak   3 v. oangiven sjuka
  Arvid Klint-Göransson   Överklinten 1793-07-30   bonde och soldat hans dotter Anna Stina   3 1/2 m. bröstfeber
  Axel Glader   Dalkarlså 1809-09-14   corporal hans son Karl Jonas   1 år 7 m. rödsot
  Axel Glader-Persson   Dalkarlså 1808-12-02   corporal hans hustru Ulrica Christina Sundström   31 år. feber
  Axel Nilsson-Norbrandt   Skinnarbyn 1757-04-31   förare   68 år 48 v. styng
  Axel Norbrandt   Skinnarbyn 1783-04-29   avlidne furiren hans änka Stina Persdotter   83 år. ålderdomsbräcklighet
  Axel Norbrandt   Stensäter 1845-07-20   fd. skeppare hans son Axel Anton   8 år 10 m. feber
  Axel Norbrandt   Stensäter 1845-10-31   skeppare   47 år 10 m. drunknad
  Axel Norbrandt-Nilsson   Skinnarbyn 1757-04-31   förare   68 år 48 v. styng
  Axel Persson-Glader   Dalkarlså 1808-12-02   corporal hans hustru Ulrica Christina Sundström   31 år. feber
  Axel von Ahn   Ratan 1782-06-17   fältväbel   26 år. drunknad
  Axel von Ahn   -- 1838-12-15   fd. fältväbel hans änka Maja Stina Sundström   89 år 3 . ålderdom
  Barbro Christina Östergren   -- 1810-02-27   hustru till kronolänsman Karl Gustaf Aron Flodin   37 år. rödsot
  Barbro Johansdotter   Bobacken 1808-10-07   hustru till avskedad soldat Johan Gök   58 år. rödsot
  Barbro Larsdotter   Gullmark 1755-12-26   bosatt hos brorsmågen Hans Forsberg   67 år 4 v. slag. född i Flarken
  Barbro Olofsdotter   Öndebyn 1756-02-20   faster till Daniel Perssons hustru   69 år. Rosen. född i Bobacken
  Barbro Olofsdotter   -- 1780-10-09   bondehustru. moster till klockare Jakob Högström   86 år. ålderdomsbräcklighet
  Barbru Eriksdotter   Norum 1809-04-17   änka efter Göran Hansson   73 år. ålderdom
  Barbru Greta Persdotter   Sikeå 1825-03-21   hustru till nämndemannen Erik Mattsson   29 år. lungsot
  Barbru Greta Silfver   Kroksjönäs 1844-09-12   piga hennes son Gustaf Wilhelm   8 1/2 m. drunknad
  Barbru Jonsdotter   Skinnarbyn 1787-06-04   hustru till drängen Per Nilsson-Kraft   21 år. barnsbörd och huvudvärk
  Barbru Thomasdotter   Robertsfors 1838-06-25   änka efter Mårten Nilsson   76 år. ålderdom
  Barbru Östensdotter   Skinnarbyn 1753-05-04   piga   84 år. sjuk i hela kroppen
  Beata Andersdotter   Åkulla 1809-01-07   hustru till Christian Andersson   36 år. feber
  Beata Andersdotter   Bäck 1821-12-20   bondeänka hennes dotter Maja Brita   18 år. bröstsjukdom
  Beata Grön-Olofsdotter   Sikeå 1818-10-24   änka efter Nils Adamsson-Grön   86 år. ålderdom
  Beata Johansdotter   Bobacken 1839-06-06   soldatänka. änka efter Johan Gök   65 år. ålderdomsbräcklighet
  Beata Jonsdotter   Strandholm 1846-11-19   änka efter Per Larsson   78 år 3 m. ålderdom
  Beata Larsdotter   Ultervattnet 1850-11-24   änka efter bonden Anders Sturk   60 år
  Beata Nilsdotter   Ultervattnet 1820-11-23   hustru till bonden Nils Larsson   61 år. feber
  Beata Olofsdotter   Sikeå 1818-10-24   änka efter Nils Adamsson-Grön   86 år. ålderdom
  Beata Olofsdotter   Västervik 1831-09-30   hustru till nybyggarsonen Jon Olofsson   32 år. bröstsjuka
  Beata Olofsdotter   Övre Åkulla 1840-03-07   hustru till Per Östensson   29 år. lungsot
  Berndt Meijer   Robertsfors 1828-06-13   bruksarbetare   58 år. bröstsjuka
  Berndt Meijer   Robertsfors 1833-04-11   avlidne arbetaren hans dotter Maria Lovisa   12 år 10 m 19 d. nervfeber
  Berndt Meijer   Robertsfors 1839-12-31   inhyses hans änka Ingrid Hansdotter   65 år. ålderdom
  Brita Andersdotter   Bobacken 1765-03-06   gammal piga   93 år. ålderdomskrämpor
  Brita Andersdotter   Strandmora 1789-09-16   hustru till sockenmurmästaren Jon Hansson   50 år. gikt
  Brita Andersdotter   Djäkneboda 1798-03-02   moder till postföraren Anders Olsson   65 år. lungsot
  Brita Andersdotter   Häggnäs 1813-07-17   änka efter soldat Jakob Krigsberg   77 år. håll och styng
  Brita Andersdotter   Ytterklinten 1814-12-09   hustru till inhysesmannen Johan Nilsson   60 år. tvinsot
  Brita Andersdotter   Robertsfors 1827-07-19   änka efter Olof Eriksson   77 år. ålderdomsbräcklighet
  Brita Andersdotter-Häggström   Dalkarlså 1819-07-24   hustru till handelsmannen Erik Häggström   31 år. barnsbörd
  Brita Arvidsdotter   Edfastmark 1751-04-25   änka   78 år. bröstsjuka
  Brita Bergsten   Rickleå 1817-12-10   piga hennes oäkta barn   2 v. okänd sjukdom
  Brita Cajsa Andersdotter   Djäkneboda 1817-04-28   hustru till landbonden Karl Abrahamsson   23 år. lungsot
  Brita Cajsa Andersdotter   Bäcknäs 1854-10-09   hustru till förre bonden Lars Jonsson   69 år
  Brita Cajsa Gabrielsdotter   Dalkarlså 1852-08-30   änka efter sågdrängen Olof Markström   65 år
  Brita Cajsa Larsdotter   Sävträsk 1833-05-28   hustru till nybyggaren Per Nilsson   49 år 4 m 5 d. gulsot
  Brita Cajsa Persdotter   Risbäck 1835-02-21   bondedotter   30 år 10 m 16 d. rötfeber
  Brita Cajsa Rönnbäck   Ultervattnet 1834-09-25   änka hennes dotter Carolina Fredrika   17 år. vattusot
  Brita Christina Andersdotter   Ratu 1808-08-18   hustru till Per Hansson   38 år. utsot
  Brita Christina Järf   Norum 1833-04-21   hustru till nybyggaren Anders Zakrisson   30 år 6 m 3 d. Fläckfeber
  Brita Eriksdotter   Robertsfors 1764-11-27   hustru till bruksarbetaren Erik Mattsson   43 år. lungsot
  Brita Ersdotter   Överklinten 1784-03-20   hustru till bonden Johan Persson   magsjuka
  Brita Greta Andersdotter   Storbäcken 1809-09-01   hustru till Olof Olofsson   24 år. barnsäng
  Brita Greta From   Kyrkostaden 1826-05-03   hustru till organisten Abraham Ferdinand von Ahn   57 år. bröstsjuka
  Brita Greta Nilsdotter   Rickleå 1807-08-24   piga hennes son Johannes   1 d
  Brita Greta Nilsdotter   Gullmark 1837-04-13   änka efter Lars Olofsson   59 år 5 m 3 d. okänd sjukdom
  Brita Greta Nilsdotter   Brände 1852-10-01   hustru till nybyggaren Olof From   68 år
  Brita Greta Norberg   Robertsfors 1826-04-20   piga hennes son Per Anton   9 v. magplågor
  Brita Hansdotter   Överklinten 1820-05-03   hustru till inhysesmannen Johan Ersson   57 år
  Brita Hansdotter   Dalkarlså 1860-03-31   änka efter torparen Hans Holmström   75 år 8 m 14 d. magvärk och kolik
  Brita Holm   Djäkneboda 1809-09-11   hustru till torparen Hans Bygdén   32 år. trånsot
  Brita Jakobsdotter   Burträsk 1753-12-01   gammal piga   66 år. håll och styng
  Brita Johansdotter   Näs 1747-03-11   piga. syster till Per Johansson   54 år
  Brita Johansdotter   Överklinten 1748-02-04   gammal piga   95 år
  Brita Johansdotter   Djäkneboda 1783-06-05   piga. moster till Anders Persson   82 år. bröstfeber
  Brita Jonsdotter   Djäkneboda 1746-02-23   änka efter Anders Abrahamsson   86 år
  Brita Larsdotter   -- 1752-05-20   änka efter soldat Östen Klint   60 år 25 v
  Brita Larsdotter   Bjänsjöå 1760-01-08   svärmoder till Gudmund Nilsson   90 år. lungsot. född i Frostkåge
  Brita Larsdotter   Rickleå 1781-07-18   hustru till avskedad soldat Per Lax   60 år. wattusot
  Brita Larsdotter   Skinnarbyn 1793-01-15   änka efter kyrkvärden Östen Andersson   85 1/2 år. ålderdomsbräcklighet
  Brita Larsdotter   Gravfors 1799-06-20   hustru till nybyggaren Johan Persson   79 år. wattusot
  Brita Larsdotter   Kvarnfors 1831-03-13   änka efter bruksarbetaren Johan Hammarstedt   70 år. ålderdomsbräcklighet
  Brita Lena Andersdotter   Ultervattnet 1832-08-05   hustru till inhysesmannen Johan Fredrik Lundbom   42 år. bröstsjukdom
  Brita Margareta Johansdotter   Ytterklinten 1846-11-26   änka efter Gabriel Frisk   76 år 6 1/2 m. ålderdom
  Brita Maria Johansdotter   Åkullsjön 1857-09-24   hustru till förre bonden Anders Andersson   59 år
  Brita Mattsdotter   Sikeå 1777-07-09   änka efter bonden Isak Zakrisson   53 år. frossa
  Brita Mattsdotter   Ratan 1808-08-21   piga hennes son Nils Petter   2 1/2 m. okänd sjukdom
  Brita Mosesdotter   Åkullsjön 1752-01-20   änka efter Wanich Persson-Sjöman   83 år. huvud och bröstvärk
  Brita Mårtensdotter   Junkboda 1755-03-21   hustru till kyrkvärden Olof Larsson   80 år 28 v. huvud och bröstvärk
  Brita Mårtensdotter   Gullmark 1800-04-21   änka efter bonden Jakob Isaksson   81 år. ålderdomsbräcklighet
  Brita Mårtensdotter   Gullmark 1809-09-16   hustru till Anders Jakobsson   43 år. rödsot
  Brita Nilsdotter   Dalkarlså 1758-01-28   änka efter Olof Andersson   78 år. styng. död i Klinten
  Brita Nilsdotter   Klinten 1758-01-28   svärmoder till Göran Arvidsson   78 år. styng
  Brita Nilsdotter   Bjänsjöfors 1768-02-01   hustru till nybyggaren Olof Larsson   33 år. ledvärk
  Brita Nilsdotter   Ultervattnet 1770-01-10   hustru till nämndemannen Per Christiersson   47 år. Rosen
  Brita Nilsdotter   Rickleå 1788-04-28   änka efter bonden Isak Larsson   88 år. ålderdomsbräcklighet
  Brita Nilsdotter   Överklinten 1802-05-12   hustru till bonden Olof Olsson   45 år. wattusot
  Brita Nilsdotter   Risbäck 1802-06-09   hustru till nybyggaren Erik Ersson   74 1/2 år. ålderdomsbräcklighet
  Brita Nilsdotter   Vargliden 1816-10-10   moder till Olof Jonsson   76 år. ålderdom
  Brita Norbrandt   Öndebyn 1806-03-08   änka efter Johan Mattsson   81 år. gikt och ålderdomssvaghet
  Brita Olofsdotter   Bäck 1749-04-27   hustru till Per Olofsson   30 år. styngsjukan
  Brita Olofsdotter   -- 1768-05-10   änka efter klockare Jonas Zingmark   60 år. bröstsjukdom
  Brita Olofsdotter   Rickleå 1807-09-20   piga   21 år. drunknad
  Brita Olofsdotter   Skinnarbyn 1809-02-03   hustru till Christian Larsson   54 år. feber
  Brita Olofsdotter   Rickleå 1809-07-01   änka efter Per Jonsson   76 år. ålderdom
  Brita Olofsdotter   Skinnarbyn 1811-11-01   änka efter corporal Lars Norman   65 år. håll och styng
  Brita Olofsdotter   Ivarsboda 1816-04-05   hustru till Anders Persson   72 år. slag
  Brita Olofsdotter   Öndebyn 1845-05-19   änka efter pistolsmeden Hans Stadig   71 år 2 1/2 m. ålderdom
  Brita Olofsdotter-Thun   Bobacken 1753-11-04   hustru till nämndemannen Per Eriksson   50 1/2 år. slag. född i Övertorneå
  Brita Olsdotter   Robertsfors 1789-05-03   hustru till bruksarbetaren Olof Ersson   58 år. rötfeber
  Brita Olsdotter   Ultervattnet 1858-06-03   hustru till förra bonden Lars Fredrik Jonsson   82 år
  Brita Persdotter   Rickleå 1756-04-08   änka efter Per Håkansson   64 år 11 v. styng. född i Bäck
  Brita Persdotter   Ultervattnet 1758-04-04   änka efter Jöns Persson   c:a 83 år. född ibid
  Brita Persdotter   Näs 1768-06-22   hustru till Erik Persson   94 år. slag
  Brita Persdotter   Rickleå 1805-12-06   änka efter Nils Hansson   89 år. ålderdomsbräcklighet
  Brita Persdotter   Bobacken 1808-12-14   änka efter Hans Persson   86 år. ålderdom
  Brita Persdotter   Dalkarlså 1809-08-26   änka efter Erik Ersson   71 år. ålderdom
  Brita Persdotter   Bobacken 1830-06-09   hustru till Matts Boström   49 år 8 m 2 d. bröstsjuka
  Brita Persdotter   Sakrisborg 1834-03-21   hustru till nybyggaren Jon Jonsson   58 år. wattusot
  Brita Qvarnberg   Robertsfors 1829-09-10   hustru till stalldrängen Zakris Boström   73 år. ålderdomsbräcklighet
  Brita Stina Andersdotter   Sjöarödd 1808-09-15   hustru till Hans Hansson   21 år. rödsot
  Brita Stina Andersdotter   Skinnarbyn 1847-11-26   änka efter Gabriel Olofsson   56 år 7 m 2 d. bröstsjukdom
  Brita Stina Christiansdotter   Sjulsmark 1824-05-21   hustru till förra bonden Hans Israelsson   59 år. styng
  Brita Stina Jonsdotter   Ultervattnet 1846-02-09   hustru till bonden Lars Isaksson   60 år
  Brita Stina Jönsdotter   Gryssjön 1850-01-27   hustru till förra bonden Anders Sundstedt   66 år 11 3/4 m
  Brita Stina Larsdotter   Ultervattnet 1837-04-19   hustru till bonden Per Andersson   54 år 3 m 8 d. bröstsjukdom
  Brita Stina Larsdotter   Rickleå 1844-08-16   änka efter häradsdomaren Nils Christophersson   80 år. ålderdom
  Brita Stina Nilsdotter   Näs 1846-03-31   änka efter Per Hansson   66 år 4 3/4 m. bulnader
  Brita Stina Olofsdotter   Sikeå 1828-12-25   änka efter trumslagaren Olof Ferm   78 år. brottfall
  Brita Stina Olsdotter   Överklinten 1854-12-28   hustru till bonden Lars Larsson   38 år 2 m 21 d
  Brita Stina Persdotter   Floremark 1860-05-07   hustru till nybyggaren Olof Boman   65 år 9 m 13 d. håll och styng
  Brita Thomasdotter-Thun   Bobacken 1753-11-04   hustru till nämndemannen Per Eriksson   50 1/2 år. slag. född i Övertorneå
  Brita Zakrisdotter   Ivarsboda 1780-09-27   hustru till bonden Anders Håkansson   68 år. bröstfeber
  Brita Östensdotter   Bjänfors 1805-04-01   hustru till nybyggaren Per Kraft   69 år. bröstfeber
  C Guldbrandt   Piteå stad 1852-03-26   piga hennes dotter Charlotta   3 år 5 m
  Cajsa Andersdotter   Djäkneboda 1842-12-09   änka efter torparen Olof Pollet   77 år 1 m
  Cajsa Andersdotter   Bobacken 1844-12-11   änka efter Erik Mattsson   89 år 8 1/2 m. ålderdom
  Cajsa Andersdotter   Ytterklinten 1845-12-13   hustru till förgångsmannen Matts Hammarstedt   68 år. ålderdom
  Cajsa Andersdotter   Lantnäs 1848-05-08   moder till Efraim Abborre   93 år. ålderdom
  Cajsa Elisabet Nathanaelsdotter   Ultervattnet 1856-10-26   hustru till bonden Christopher Andersson   61 år 1 m
  Cajsa Ersdotter   Näs 1838-08-24   hustru till förgångsmannen Erik Jonsson   69 år. ålderdom
  Cajsa Ersdotter   Dalkarlså 1839-02-22   änka efter torparen Gabriel Öhgren   49 år. feber
  Cajsa Greta Jonsdotter   Ultervattnet 1836-10-23   hustru till bonden Jon Andersson   31 år 4 m 15 d. barnsäng
  Cajsa Greta Mårtensdotter   Djäkneboda 1836-03-02   fattigflicka   15 år 9 m 24 d
  Cajsa Greta Zakrisdotter   Ultervattnet 1833-07-10   piga hennes son Johan Anton   9 m 16 d. magsjuka
  Cajsa Greta Zakrisdotter   Kvarnrödningen 1858-12-22   hustru till bonden Johan Olsson   56 år 6 m
  Cajsa Hammarsten   Alkvittern, Robertsfors 1825-03-17   hustru till Nils Bäckström   45 år. oangiven sjukdom
  Cajsa Hansdotter   Gullmark 1843-11-12   änka efter bonden Abraham Jakobsson   74 år. ålderdom
  Cajsa Isaksdotter   Överklinten 1829-05-13   hustru till fd. bonden Karl Jonsson   65 år 9 m 14 d. bröstsjuka och feber
  Cajsa Isaksdotter   Sikeå 1838-03-18   änka efter Anders Andersson   87 år 11 m 12. ålderdom
  Cajsa Johanna Isberg   Mjösjön 1848-01-07   dotter till avlidne Nils Erik Isberg   20 år 4 m. inflammatorisk feber
  Cajsa Johansdotter   Edfastmark 1831-02-23   änka efter corporal Johan Lustibuss   91 år. ålderdomsbräcklighet
  Cajsa Johansdotter   Bäcknäs 1840-04-19   hustru till nybyggaren Lars Jonsson   57 år 8 m. bröstfeber
  Cajsa Jonsdotter   Djäkneboda 1830-01-20   svärmoder till bonden Daniel Persson   85 år. ålderdomsbräcklighet
  Cajsa Jonsdotter   Ultervattnet 1830-12-17   hustru till förra bonden Olof Persson   78 år. flussfeber
  Cajsa Jonsdotter   Gulltjärn 1835-02-22   hustru till förgångsmannen Daniel Danielsson   72 år 10 m 13 d. ålderdomsbräcklighet
  Cajsa Jonsdotter   Bobacken 1839-03-31   änka efter Olof Wiklund   53 år. feber
  Cajsa Jonsdotter-Singmark   Rickleå 1843-04-18   gästgiverska. änka efter Olof Persson   72 år 8 1/2 m. ålderdomsbräcklighet
  Cajsa Jonsdotter-Stridbar   Skinnarbyn 1836-08-10   fattighjon   54 år. bröstsjukdom
  Cajsa Larsdotter   Överklinten 1828-07-11   hustru till inhysesman Olof Svanberg   52 år. svingelsjuka
  Cajsa Larsdotter   Övre Åkulla 1847-05-30   hustru till bonden Per Andersson   60 år 5 m
  Cajsa Lovisa Jonsdotter   Skinnarbyn 1846-11-24   piga   41 år. lungsot
  Cajsa Magdalena Persdotter   Vargliden 1837-03-17   hustru till bonden Per Jonsson-Bäck   42 år. bröstsjuka
  Cajsa Maja Markström   Dalkarlså 1849-08-18   hustru till sjömannen Karl Gustaf Lindgren   38 år 3 m. bröstvärk
  Cajsa Maja Nilsdotter   Dalkarlså 1837-12-28   hustru till mjölnaren Olof Sikström   25 år. koppor
  Cajsa Maja Zakrisdotter   Rickleå 1843-02-05   hustru till bonden Anders Jonsson   31 år 10 m. bröstsjukdom
  Cajsa Margareta Andersdotter   Rickleå 1856-12-15   piga, född i Åkullsjön   18 år 11 m
  Cajsa Maria Olsdotter   Ultervattnet 1854-11-28   änka efter förra bonden Anders Persson   39 år 5 m 13 d
  Cajsa Nilsdotter   Sikeå 1835-09-10   hustru till förra bonden Lars Persson   85 år 3 m 12 d. ålderdomsbräcklighet
  Cajsa Nilsdotter   Robertsfors 1843-01-05   hustru till inhysesmannen Lars Sjögren   54 år 4 1/4 m. slagfluss
  Cajsa Nilsdotter   Sikeå 1846-12-21   änka efter torparen Anders Boström   87 år. ålderdom
  Cajsa Olofsdotter   Robertsfors 1831-05-14   hustru till bruksarbetaren Abraham Ormstedt   43 år. colik
  Cajsa Persdotter   Gullmark 1830-03-19   hustru till avskedad soldaten Lars From   78 år. wattusot
  Cajsa Singmark-Jonsdotter   Rickleå 1843-04-18   gästgiverska. änka efter Olof Persson   72 år 8 1/2 m. ålderdomsbräcklighet
  Cajsa Stina Andersdotter   Norum 1843-06-20   hustru till Olof Nilsson   29 år 9 m. bröstvärk
  Cajsa Stina Thurdin   Näs 1838-04-22   hustru till sergeanten Karl Johan Sundström   52 år. bröstsjukdom
  Cajsa Stridbar-Jonsdotter   Skinnarbyn 1836-08-10   fattighjon   54 år. bröstsjukdom
  Cajsa Ulla Andersdotter   Skinnarbyn 1843-03-05   hustru till kyrkvärden Anders Boman   36 år 10 m. bröstvärk
  Cajsa Wård   Robertsfors 1825-04-11   hustru till masmästaren Anders Norberg   58 år. bröstsjuka
  Carin Jonsdotter   Bäck 1852-02-02   hustru till avskedad soldat Per Kraft   90 år 1 m 10 d. ålderdom
  Carin Svanberg   Kroksjönäs 1857-03-12   demoiselle. fattighjon   78 år
  Carolina Erika Bylund   Djäkneboda 1856-01-19   hustru till regementsskrivare Olof Petter Bygdén   24 år 9 m 23 d
  Catharina   Ratan 1771-01-13   krögarpiga   43 år. feber och huvudvärk
  Catharina Abrahamsdotter   Sjulsmark 1794-10-03   hustru till bonden Johan Olsson   43 3/4 år. wattusot
  Catharina Andersdotter   Åkullsjön 1785-04-26   änka efter Anders Andersson   63 år. bröstfeber
  Catharina Andersdotter   Junkboda 1787-10-28   änka efter bonden Nils Jonsson   66 år. bröstfeber
  Catharina Andersdotter   Rickleå 1793-02-11   änka efter bonden Olof Persson   61 år. maligne feber
  Catharina Andersdotter   Näs 1795-07-12   änka efter bonden Jon Ersson   70 år. wattusot
  Catharina Andersdotter   Norum 1798-02-26   piga hennes son Jonas   5 1/2 v. oangiven sjuka
  Catharina Andersdotter   Djäkneboda 1799-06-27   qvinnsperson hennes son Peter   2 år 10 m. slag
  Catharina Andersdotter   Gunnismark, Umeå lfs. 1809-10-02   soldaten Grens änkas dotter Maria   oangiven sjukdom
  Catharina Andersdotter   Norum 1811-09-12   piga   40 år. rödsot
  Catharina Arvidsdotter   Rickleå 1774-11-01   hennes son Lars   5 v. okänd barnsjuka
  Catharina Arvidsdotter   Ultervattnet 1790-12-22   hustru till landbonden Lars Persson   40 år. magsjuka
  Catharina Bodin   Ratuvik 1796-07-19   änka efter fältväbeln Jakob Lidén   93 år 6 1/2 m. ålderdomsbräcklighet
  Catharina Christiansdotter   Åkulla 1789-06-02   hustru till bonden Anders Persson   51 år. håll och styng
  Catharina Elisabet Ljungberg   Robertsfors 1788-08-01   hustru till avskedad föraren Karl Julius Karlsson   69 år. wattusot
  Catharina Ersdotter   Jomark 1823-02-04   hustru till förgångsmannen Anders Rönnbäck   69 år. bröstsjuka
  Catharina Fredrika Persdotter   Sikeå 1856-02-21   piga   20 år 11 m 19 d
  Catharina From   Ratan 1808-12-01   hustru till Olof Grubbström   50 1/2 år. hetsig feber
  Catharina Gabrielsdotter   Jomark 1783-09-10   änka efter Olof Persson   95 år. ålderdomsbräcklighet
  Catharina Göransdotter   Överklinten 1807-07-26   änka efter soldat Olof fiskare   61 år. durklopp
  Catharina Hammarstedt   Yttre Storbäcken 1841-07-28   änka efter mästersmeden Anders Groth   59 år. gikt
  Catharina Hansdotter   Robertsfors 1789-05-02   moder till Erik Olsson, änka   60 år. rötfeber
  Catharina Hansdotter   Ultervattnet 1808-02-02   änka efter Olof Larsson   86 år. ålderdom
  Catharina Hansdotter   Ultervattnet 1812-01-28   änka efter nämndemannen Anders Andersson   74 år. ålderdom
  Catharina Håkansdotter   Skinnarbyn 1810-01-07   änka efter Karl Bygdeman   74 år. rödsot
  Catharina Isaksdotter   Ultervattnet 1808-03-10   piga hennes son Isak   1 år. magflen
  Catharina Johansdotter   Näs 1808-12-19   hustru till soldat Markus Krigsberg   37 år. feber
  Catharina Jonsdotter   Bäck 1815-11-10   änka efter Per Persson   82 år. ålderdom
  Catharina Jonsdotter   Djäkneboda 1824-06-06   änka efter bonden Anders Olofsson   65 år. bröstfeber
  Catharina Larsdotter   -- 1772-05-29   hustru till bleckslagare Isak Herman   59 år. slag
  Catharina Larsdotter   Ultervattnet 1786-09-26   hustru till bonden Jon Olsson   29 år. barnsäng
  Catharina Larsdotter   Robertsfors 1793-01-22   hustru till kolare Erik Mattsson   34 år. förblödning
  Catharina Larsdotter   Ultervattnet 1794-07-20   hustru till bonden Anders Christophersson   28 år. barnsbörd
  Catharina Larsdotter   Sjulsmark 1805-11-19   hustru till bonden Hans Jonsson   34 år. barnsäng
  Catharina Larsdotter   Åsjön 1817-08-09   änka efter Anders Mårtensson   62 år. gikt och tandvärk
  Catharina Larsdotter   Norum 1823-05-00   hustru till förre bonden Olof Andersson   77 år. bröstsjuka
  Catharina Maria Mattsdotter   Rickleå 1852-09-13   bondedotter hennes son Karl Olof   6 år 2 m 12 d
  Catharina Mattsdotter   Sikeå 1789-03-02   änka efter bonden Nils Persson   70 år. rötfeber
  Catharina Mattsdotter   Ratan 1809-03-06   piga   24 1/2 år. feber
  Catharina Nilsdotter   Rickleå 1791-03-09   änka efter soldaten Lars Ångerman   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Catharina Nilsdotter   Ultervattnet 1796-03-28   änka efter bonden Per Isaksson   84 år. gikt
  Catharina Nilsdotter   Rickleå 1801-05-18   hustru till bonden Johan Hansson   52 år. wattusot
  Catharina Nilsdotter   Hesselslyberget 1809-08-07   hustru till nybyggaren Johan Johansson   34 år. rödsot
  Catharina Nilsdotter   Åkullsjön 1812-03-13   änka efter Anders Arvidsson   81 år. ålderdomsbräcklighet
  Catharina Nilsdotter   Ratu 1812-06-27   hustru till bonden Nils Jakobsson   31 år. barnsbörd
  Catharina Nilsdotter   Korssjön 1819-02-12   hustru till avskedad soldaten Anders Mikaelsson-Strand   69 år. ålderdom
  Catharina Nilsdotter   Rickleå 1824-08-12   hustru till avskedad soldaten Anders Hök   47 år
  Catharina Nordin   Bäck 1828-03-29   hustru till vice corporal Per Fågelberg   49 år. lungsot
  Catharina Norman   Umeå stadsförsamling 1804-01-21   borgaränka   79 år. mattande sjukdom
  Catharina Olofsdotter   Rickleå 1777-07-15   hustru till bonden Christian Göransson   27 år. barnsbörd
  Catharina Olofsdotter   Edfastmark 1788-12-26   hustru till bonden Nils Jonsson   61 år. magflen
  Catharina Olofsdotter   Ratan 1808-11-27   hustru till lotsen Erik Ersson   78 år. hetsig feber
  Catharina Olofsdotter   Norum 1814-10-12   änka   70 1/2 år. ålderdom
  Catharina Olofsdotter   Ivarsboda 1822-01-10   änka efter förra bonden Per Andersson   74 år. ålderdom
  Catharina Olofsdotter   Robertsfors 1832-09-20   änka efter gratialisten Olof Jonsson   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Catharina Olofsdotter   Bränndalen 1843-05-19   hustru till Anders Andersson   66 år. bröstsjukdom
  Catharina Olofsdotter   Sikeå 1854-01-06   änka efter bonden Anders Andersson   66 år 4 m 22 d
  Catharina Olsdotter   Pålböle 1782-01-15   hustru till landbonden Johan Persson   33 år. barnsbörd
  Catharina Olsdotter   Gravfors 1787-01-26   hustru till nybyggaren Jon Larsson   38 år. rötfeber
  Catharina Olsdotter   Ultervattnet 1800-07-31   piga hennes dotter Stina Cajsa   20 v. magsjuka
  Catharina Persdotter   Överklinten 1778-07-02   moder till Olof Andersson   77 år. ålderdomsbräcklighet
  Catharina Persdotter   Ratubäcken 1806-11-10   hustru till Anders Jönsson   71 år. ålderdomsbräcklighet
  Catharina Persdotter   Bobacken 1809-09-19   hustru till Olof Persson   65 år. rödsot
  Catharina Persdotter   Ratan 1814-11-13   änka efter sjötullsvaktmästaren Anders Bjurman   76 år. ålderdom
  Catharina Persdotter   Nidolf 1838-10-06   moder till Lars Fredrik Andersson   74 år. ålderdom
  Catharina Roslander   Sjulsmark 1760-03-14   hustru till Olof Andersson   38 år. svår barnsäng
  Catharina Sofia Röring   Ratan 1855-04-01   hustru till coopvardie kapiten Anders benjamin Andersson   25 år 6 m 11 d
  Catharina Stecksenia   Sikeå 1748-06-15   änka efter Olof Persson   56 år
  Catharina Umin   Rickleå 1789-06-26   änka efter gästgivaren Nils Klingström   77 år. rötfeber
  Catharina Westerdahl   Högfors 1815-01-16   hustru till nybyggaren Johan Ferm   52 år. wattusot
  Catharina Wincent   Robertsfors 1843-10-14   änka efter gratialisten Erik Hammarstedt   97 år 6 m. ålderdom
  Catharina Zakrisdotter   Ståbäcken 1808-11-05   änka efter Anders Arvidsson i Sikeå   60 år. wattusot
  Catharina Zakrisdotter   Ratu 1816-06-24   moder till Anders Olofsson   84 år. ålderdom
  Catharina Zakrisdotter   Edfastmark 1832-07-03   änka efter Per Persson   77 år. ålderdom
  Cecilia Gudmundsdotter   Åkullsjön 1821-05-29   änka efter nybyggaren Nathanael Hansson   85 år
  Cecilia Johansdotter   Näs 1826-10-18   änka. svärmoder till Gabriel Högmodig   79 år. ålderdomsbräcklighet
  Cecilia Larsdotter   Djäkneboda 1771-01-02   hustru till gamla bonden Anders Olsson   77 år. bröst och huvudvärk
  Charlotta Beata Stening   -- 1790-09-13   änka efter kronobefallningsmannen Johan Nortman   86 år 8 m 9 d. ålderdomsbräcklighet
  Christian Andersson   Brattfors 1800-04-14   nybyggare hans dotter Catharina   1 år. koppor
  Christian Andersson   Åkulla 1809-01-07   hans hustru Beatha Andersdotter   36 år. feber
  Christian Andersson   Bjänsjön 1809-06-20   hans svärmoder Sigrid Larsdotter   74 år. ålderdomsbräcklighet
  Christian Andersson   Åkulla 1810-01-06   bonde hans son Lars Gustaf   5 1/2 år. feber
  Christian Andersson   Åkulla 1823-01-26   bonde   56 år. okänd sjukdom
  Christian Andersson   Åkulla 1847-12-05   bonde hans änka Stina Persdotter   71 år
  Christian Frisk   Åkullsjön 1784-07-23   avskedad soldat hans son Peter   2 5/6 år. koppor
  Christian Jägare   Umeå 1767-06-01   avskedad soldat hans dotter Anna   15 år. bröstsjuka
  Christian Larsson   Häggnäs 1792-06-07   nybyggare hans hustru Anna Olsdotter   43 år. barnsbörd
  Christian Larsson   Skinnarbyn 1809-02-03   hans hustru Brita Olofsdotter   54 år. feber
  Christian Larsson   Skinnarbyn 1810-06-28   förre bonden hans barn Christian och Stina Lena   11 och 9 år. drunknade
  Christian Larsson   Rickleå 1827-06-12   förre bonden   73 år
  Christian Larsson   Rickleå 1836-05-13   hans änka Stina Hansdotter   88 år 8 m 11 d. ålderdomsbräcklighet
  Christier Andersson   Djäkneboda 1800-04-08   dräng   55 år. bröstfeber
  Christier Ersson   Åkulla 1746-04-16   hans son Matthias   18 år 32 v. olycksaligt fall
  Christier Ersson   Åkulla 1759-01-22   hans son Lars   22 år. styng
  Christier Ersson   Åkulla 1771-04-02   bonde hans hustru Margareta Larsdotter   70 år. bröstvärk
  Christier Ersson   Åkulla 1783-08-31   bonde   81 år. ålderdomsbräcklighet och bröstfeber
  Christier Göransson   Rickleå 1765-07-05   bonde hans son Jöran   8 m. koppor
  Christier Göransson   Rickleå 1777-07-15   bonde hans hustru Catharina Olofsdotter   27 år. barnsbörd
  Christier Göransson   Rickleå 1784-12-01   bonde hans dotter Sofia   5 m. okänd sjukdom
  Christier Göransson   Rickleå 1786-01-26   bonde hans dotter Eva   1 1/2 år. mässling
  Christier Göransson   Rickleå 1787-06-22   hans dotter Anna Magdalena   8 år. bröstfeber
  Christier Göransson   Rickleå 1793-01-21   gästgivare   63 år. maligne feber
  Christier Olofsson   Dalkarlså 1758-12-12   född i Djäkneboda   58 1/2 år. lungsjuka
  Christier Olofsson   Dalkarlså 1829-01-26   förre bonden hans hustru Margareta Jönsdotter   77 år. bröstsjuka
  Christier Olofsson-Stenberg   -- 1759-06-11   morfader till Isak Högmodig   95 år. född i Norge
  Christier Olsson   Dalkarlså 1755-06-16   hans hustru Elsa Eriksdotter   43 år 7 v. moderpassion. född i Åkulla
  Christier Olsson   Dalkarlså 1776-03-09   bonde hans son Olaus   3 timmar
  Christier Olsson   Dalkarlså 1777-12-20   bonde hans son Olof   15 v. koppor
  Christier Olsson   Dalkarlså 1782-05-08   bonde hans son Olaus   4 d. okänd sjukdom
  Christier Olsson   Dalkarlså 1783-07-20   bonde hans dotter Margareta   3 v. okänd sjuka
  Christier Olsson   Dalkarlså 1785-07-04   nämndeman hans dotter Maria   18 v. okänd sjukdom
  Christier Olsson   Dalkarlså 1787-10-15   nämndeman hans son Peter   10 m. rötfeber
  Christier Olsson   Dalkarlså 1791-02-11   nämndeman hans dotter Margareta   16 d. oangiven sjuka
  Christier Olsson   Dalkarlså 1795-10-21   nämndeman hans hustru Stina Zakrisdotter   45 år 3 3/4 m. andtäppa
  Christier Olsson   Dalkarlså 1832-04-06   bonde   81 år 7 m. ålderdomsbräcklighet
  Christier Persson   Dalkarlså 1747-12-07   bonde hans änka Margareta Olofsdotter   67 år
  Christier Persson   Skinnarbyn 1789-04-30   bonde hans dotter Stina Greta   7 1/2 v. oangiven sjuka
  Christier Persson   Skinnarbyn 1800-03-07   bonde hans dotter Maja Brita   8 m. koppor
  Christier Persson   Skinnarbyn. 1800-03-07   bonde hans dotter Stina Johanna   8 m. koppor
  Christier Persson   Skinnarbyn. 1808-06-19   hans hustru Magdalena Larsdotter   48 år. slag
  Christier Persson   Skinnarbyn. 1809-10-09   bonde   54 år. rödsot
  Christier Stenberg-Olofsson   -- 1759-06-11   morfader till Isak Högmodig   95 år. född i Norge
  Christina Andersdotter   -- 1780-02-19   änka efter organist Johan Bröms   62 år. bröstfeber
  Christina Andersdotter   Ratan 1808-12-06   hustru till Sjutullsvaktmästaren Anders Röring   42 år. feber
  Christina Andersdotter   Sikeå 1847-04-17   änka efter skepparen Lars Orrstjert   63 år 6 m
  Christina Andersdotter   Ultervattnet 1854-01-11   änka efter bonden Nils Andersson   86 år
  Christina Bäckman-Nilsdotter   Ratan 1808-12-08   hustru till mätaren Håkan Bäckman   68 år. feber
  Christina Catharina Gjerpe   Bobacken 1842-09-04        
  Christina Catharina Hansdotter   -- 1850-12-24   hustru till bokhållaren Johan Henrik Grahn   34 år 8 m. barnsbörd
  Christina Catharina Regina Lind   -- 1800-08-02   änka efter länsman Johan Sundström   89 år. ålderdomsbräcklighet
  Christina Catharina Åberg   Åkulla 1829-01-26   dotter till sockenskrivare Anders Åberg   29 år 11 m 10 d
  Christina Christophersdotter   Rickleå 1855-05-24   änka efter bonden Jonathan Jonsson   83 år 11 m
  Christina Ersdotter   Fällfors 1820-04-06   änka efter bonden Jon Markusson   89 år. ålderdom
  Christina Ersdotter   Jomark 1853-10-09   hustru till bonden Zakris Persson   61 år. coligue
  Christina Göransdotter   Rickleå 1809-09-06   hustru till Nils Jonsson   37 år. rödsot
  Christina Hansdotter   Ultervattnet 1781-07-26   moder till bonden Anders Andersson   82 år. ålderdom
  Christina Hansdotter   Överklinten 1789-02-08   moder till bonden Anders Jakobsson   68 år. bröstfeber
  Christina Hansdotter   Ratu 1789-10-23   änka efter Sven Persson   84 1/2 år. slag
  Christina Hansdotter   Legdeå 1794-09-05   hustru till nämndemannen Hans Östensson   52 1/2 år. bröstfeber
  Christina Hansdotter   Kyrkostaden 1808-05-01   änka efter Johan Åberg   66 år. slag
  Christina Jakobsdotter   Ultervattnet 1787-04-26   änka efter Anders Christophersson. styvmoder till Christopher Andersson   86 år. ålderdomsbräcklighet
  Christina Johansdotter   Yttre Storbäcken 1832-01-05   hustru till avskedad corporal Anders Lax   79 år 2 m 15 d. ålderdom
  Christina Johansdotter   Överklinten 1841-07-06   hustru till Lars Gustaf Stephansson   36 år. olycksfall
  Christina Jonsdotter   -- 1777-12-28   hustru till Karl Bygdeman   36 år. barnsbörd
  Christina Jönsdotter   Dalkarlså 1809-04-18   hustru till kyrkvakten Johan OLofsson-smedberg   73 år. ålderdom
  Christina Klingström-Nilsdotter   Rickleå 1809-08-01   hustru till gästgivaren Jonas Singmark   68 år. feber
  Christina Larsdotter   Gullmark 1809-03-07   hustru till Johan Gabrielsson   45 år. feber
  Christina Magdalena Hammarbäck   Robertsfors 1847-05-05   hustru till fältjägare Zakris Skants   46 år 1 m 18 d
  Christina Margareta Dahlgren   Bobacken 1850-03-16   hustru till inhyses Lars Andersson   44 år 10 2/5 m. lungsot
  Christina Margareta Isaksdotter   Dalkarlså 1858-11-07   hustru till bonden Anders Grubbström   54 år 4 m 2 d. kräfta
  Christina Markusdotter   Sjulsmark 1853-07-18   änka efter bonden Karl Johan Sundström   68 år 9 m 2 d
  Christina Mattsdotter   Öndebyn 1774-10-12   hustru till Anders Jonsson   43 år. barnsbörd
  Christina Mattsdotter   Bobacken 1785-03-17   hustru till bonden Per Persson   35 år. barnsbörd
  Christina Nilsdotter   Ratan 1808-12-08   hustru till mätaren Håkan Bäckman   68 år. feber
  Christina Nilsdotter   Bjänsjöå 1844-07-15   hustru till fattighjonet Per Persson   44 år. oangiven sjuka. död i Nysätra
  Christina Nilsdotter-Klingström   Rickleå 1809-08-01   hustru till gästgivaren Jonas Singmark   68 år. feber
  Christina Olofsdotter   Ultervattnet 1781-01-07   hustru till avskedad soldaten Anders Svala   35 år. barnsbörd
  Christina Olofsdotter   Pålböle, Umeå lfs. 1809-08-01   soldatänka   77 år. feber
  Christina Olofsdotter   Gravfors 1820-04-06   änka efter bonden Lars Olofsson   66 år
  Christina Persdotter   Bobacken 1807-09-21   gammal piga   85 år. ålderdom
  Christina Persdotter   Häggnäs 1807-10-06   hustru till Markus Jonsson   47 år. barnsbörd
  Christina Persdotter   Jomark 1816-12-11   hustru till Olof Persson   29 år. lungsot
  Christina Westerlund   Bobacken 1843-11-30   madame   73 år. wattusot
  Christina Wik   Kyrkostaden 1807-08-24   änka efter soldat Olof Wik   61 år. hetsig feber. född Bygdeman
  Christina Wilhelmina Zingmark   Gulltjärn 1859-02-28   hustru till bonden Anders Burman   38 år 15 d
  Christina Zingmark   Djäkneboda 1858-12-13   fattighjon. änka efter Anders Hansson i Legdeå   87 år 10 m 21 d
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1761-06-11   bonde hans son Peter   16 v. slag
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1763-01-06   bonde hans son Peter   1/2 år. magsjuka
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1767-08-03   bonde hans dotter Magdalena   12 v. magsjuka
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1770-02-18   bonde hans son Peter   17 v. magvärk
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1773-01-01   bonde hans son Christopher   1 år. bröstsjuka
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1787-04-26   hans styvmoder Christina Jakobsdotter   86 år. ålderdomsbräcklighet
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1791-12-29   nämndeman hans hustru Sara Persdotter   56 år. slag
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1796-01-14   nämndeman   70 1/2 år. magsjuka
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1819-10-22   bonde hans dotter Stina Greta   5 m 3 d
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1826-05-28   bonde hans son Nils Petter   1 år 7 m 16 d
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1836-01-05   bonde hans son Karl Jonas   1 år 11 m 16 d
  Christopher Andersson   Ultervattnet 1856-10-26   bonde hans hustru Cajsa Elisabet Nathanaelsdotter   61 år 1 m
  Ch