, Catharina   Ratan 1771-01-13   krögarpiga   43 år. feber och huvudvärk
  , Elisabet   Robertsfors 1767-05-10   hustru till Hans Johansson-Lilja   49 år. bröstsjuka
  , Helena   Robertsfors 1826-04-06   piga   65 år. bröstsjuka
  , Ingeborg   Sikeå 1745-11-23   Lars Anderssons änka   100 år
  , Margeta   Skinnarbyn 1764-07-16   piga   81 år. ålderdomssvaghet
  Abborre, Efraim   Korssjön 1820-07-05   soldat hans son Johannes   3 m 3 v
  Abborre, Efraim   Överklinten 1833-08-28   inhysesman hans dotter Anna Lovisa   8 m. okänd sjukdom
  Abborre, Efraim   Lantnäs 1848-05-08   hans moder Cajsa Andersdotter   93 år. ålderdom
  Abborre, Efraim   Lantnäs 1848-08-01   hans hustru Maja Cajsa Andersdotter   57 år
  Abborre, Efraim   Lantnäs 1851-05-10   landbonde   60 år. lungsot
  Abborre, Efraim   Lantnäs 1854-07-05   avlidne landbonden hans dotter Anna Fredrika   19 år 1 m 24 d. vansinnig
  Abborre, Sven Magnus   -- 1759-03-31   corporal hans dotter Christina   4 m 2 v. kikhosta
  Abrahamsdotter, Anna Margareta   Storrödningsberget 1854-11-06   hustru till Anders Gustaf Johansson   50 år 10 m 14 d
  Abrahamsdotter, Catharina   Sjulsmark 1794-10-03   hustru till bonden Johan Olsson   43 3/4 år. wattusot
  Abrahamsdotter, Lisa Cajsa   Sjöbäck 1841-03-24   hustru till Johan Nilsson   71 år 6 m. ålderdom
  Abrahamsdotter, Magdalena   Robertsfors 1848-02-13   änka efter arbetskarl Per Olofsson-Nordqvist   61 år. obekant sjukdom
  Abrahamsdotter, Maja Cajsa   Rickleå 1827-01-28   piga hennes son Olof August   27 d. okänd sjukdom
  Abrahamsdotter, Ulrika   Rickleå 1810-01-08   piga   25 år. feber
  Abrahamsson, Abraham   Gullmark 1834-03-29   hans hustru Magdalena Larsdotter   37 år 4 m 1 d. slag
  Abrahamsson, Abraham   Rickleå 1835-06-30   fattighjon   31 år 4 m 1 d. fallandesot
  Abrahamsson, Anders   Djäkneboda 1746-02-23   hans änka Brita Jonsdotter   86 år
  Abrahamsson, Anders   Gullmark 1859-05-02   skattebonde   61 år 8 m 29 d
  Abrahamsson, Hans   Gullmark 1855-04-09   bonde hans son Abraham Anton   25 år 4 m 3 d
  Abrahamsson, Johan   Djäkneboda 1795-07-18   dräng hans söner Abraham & Hans   3 d. oangiven sjuka
  Abrahamsson, Johan   Rickleå 1841-07-15   torpare hans son Johan   4 år 4 m. drunknad i en brunn
  Abrahamsson, Johan   Rickleå 1841-12-09   torpare   69 år 10 3/4 m
  Abrahamsson, Johan Daniel   Sjulsmark 1824-06-12   dräng   22 år. bröstsjuka
  Abrahamsson, Jon   Ratubäck 1800-04-24   nybyggare hans son Andreas   4 1/2 år. maligne feber
  Abrahamsson, Jon   Ratubäck 1801-09-30   nybyggare hans son Nils Olof   1/2 år. oangiven sjuka
  Abrahamsson, Jon   Rickleå 1834-04-04   torpare hans hustru Anna Stina Hansdotter   64 år. ålderdom
  Abrahamsson, Karl   Djäkneboda 1817-04-28   landbonde hans hustru Brita Cajsa Andersdotter   23 år. lungsot
  Abrahamsson, Karl   Djäkneboda 1817-07-01   landbonde hans son Anders Gustaf   1 år 6 v. okänd sjukdom
  Abrahamsson, Karl   Ratu 1819-08-29   bonde hans dotter Stina Cajsa   6 m. barnsjukdom
  Abrahamsson, Karl   Åkulla 1834-08-11   bonde hans dotter Cajsa Lovisa   2 år 21 d. magplågor
  Abrahamsson, Karl   Åkulla 1840-09-28   bonde hans son Johan Christian   2 m. magsjuka
  Abrahamsson, Karl   Åkulla 1853-02-03   bonde hans son Gustaf   4 år 7 m 22 d
  Abrahamsson-Sundström, Olof Henrik   Ytterklinten 1840-02-02   hans dotter Eva   2 år 5 m. oangiven sjukdom
  Adamsson, Anders   Robertsfors 1773-04-23   hans dotter Magdalena   2 år 7 d. lungsot
  Adamsson, Anders   Robertsfors 1782-10-23   bruksarbetare hans son Anders   18 1/2 år. hetsig feber
  Adamsson, Nils   Bruket 1764-08-00   kolare hans son Nils   12 m. bröstsjuka
  Adamsson, Nils   Bruket 1765-10-23   bruksarbetare hans son Nils   5 1/2 m. magsjuka
  Adamsson, Nils   Robertsfors 1768-08-15   brukskarl hans son Johannes   19 v. bröstsjuka
  Adamsson, Nils   Robertsfors 1773-09-12   kolare hans dotter Anna Lisa   7 år 11 v. okänd barnsjuka
  Adamsson-Grön, Nils   Robertsfors 1778-03-12   hans son Jakob   7 år. koppor
  Adamsson-Grön, Nils   Sikeå 1796-11-30   inhysesman   63 år. bröstfeber
  Adamsson-Grön, Nils   Sikeå 1818-10-24   hans änka Beata Olofsdotter-Grön   86 år. ålderdom
  Ahlberg, Anders   -- 1764-03-01   soldat hans son Lars   10 v. slag
  Ahlberg, Anders   -- 1765-08-11   soldat hans dotter Catharina   4 m. håll & styng
  Ahlberg, Hans   Ivarsboda 1775-07-18   soldat hans son Lars   1 3/4 år. magsjuka
  Ahlberg, Hans   -- 1787-09-03   soldat hans son Olaus   6 år. bröst & magfeber
  Ahlberg, Olof   Ivarsboda 1808-10-06   soldat   43 år. blesserad i Österbotten
  Ahlberg, Olof   Ivarsboda 1808-12-04   avlidne soldaten hans son Anders   3 1/2 år. rödsot
  Ahlberg-Persson, Olof   Ivarsboda 1808-12-01   soldat hans änka Greta Andersdotter   41 år. fältfeber
  Andersdotter, Anna   Ultervattnet 1757-02-07   hustru till corporal Lars Thomasson-Trast   67 år. coligue (född i Vebomark)
  Andersdotter, Anna   Korssjön 1768-02-17   piga   90 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersdotter, Anna   Åkullsjön 1769-05-05   hustru till avskedad soldaten Anders Johansson-Skiär   80 år. bröstvärk
  Andersdotter, Anna   Brednoret 1776-06-02   hustru till bonden Olof Håkansson   73 år. frossa
  Andersdotter, Anna   Korssjön 1780-05-07   änka efter Markus Jonsson   76 år. slag
  Andersdotter, Anna   Rickleå 1795-08-04   änka efter nämndemannen Matts Dahlman   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersdotter, Anna   Korssjön 1825-01-20   hustru till Nils Nilsson   39 år
  Andersdotter, Anna   Ratu 1834-02-14   hustru till förgångsmannen Per Lohm   69 år
  Andersdotter, Anna   Bobacken 1842-11-28   änka efter bonden Anders Mattsson   86 år 1 1/2 m. ålderdom
  Andersdotter, Anna   Bobacken 1851-01-13   änka efter Per Polack, fattighjon   85 år 4 m
  Andersdotter, Anna Brita   Bobacken 1809-02-03   änka efter Per Olofsson   41 år. feber
  Andersdotter, Anna Catharina   Ratu 1800-01-07   hustru till bonden Lars Larsson   70 år. bröstfeber
  Andersdotter, Anna Catharina   Häggnäs 1853-12-21   hustru till bonden Zakris Persson   42 år 10 m 25 d
  Andersdotter, Anna Catharina   Jomark 1855-10-27   hustru till inhyses Nils Nilsson   55 år
  Andersdotter, Anna Greta   Ytterklinten 1810-05-15   änka efter soldat Lars Andersson-Frisk   25 1/2 år. lungsot
  Andersdotter, Anna Johanna   Åkullsjön 1855-01-17   hustru till bonden Nils Petter Andersson   27 år 10 m 14 d
  Andersdotter, Anna Lena   Dalkarlså 1836-06-01   hustru till förre bonden Olof Dahlund   71 år 6 m 7 d
  Andersdotter, Anna Magdalena   Krokån 1830-06-18   qvinnsperson hennes dotter Margareta Magdalena   4 m. bröstsjuka
  Andersdotter, Anna Magdalena   Andersliden 1859-08-06   hustru till nybyggaren Gustaf Wilhelm Arnqvist   52 år
  Andersdotter, Anna Maja   -- 1800-09-06   soldat Jerfs änkas son Olaus   2 d. oangiven sjuka
  Andersdotter, Anna Maja   Ratan 1832-09-20   änka efter Olof Olsson-Jerf   68 år. lungsot
  Andersdotter, Anna Maja   Näs 1843-01-25   hustru till fältjägaren Gabriel Spjut   57 år 5 m. bröstsjukdom
  Andersdotter, Anna Maria   Robertsfors 1846-09-04   hustru till koldrängen Hans Petter Nordqvist   39 år 9 m. lungsot
  Andersdotter, Anna Maria   Sandåsen 1853-08-29   hustru till bonden Jon Nilsson   49 år
  Andersdotter, Anna Stina   Rickleå 1801-02-02   qvinnsperson hennes son Lars   1 timma efter nöddopet
  Andersdotter, Anna Stina   Ultervattnet 1827-10-15   hustru till bonden Jakob Isaksson   59 år. bröstsjuka
  Andersdotter, Anna Stina   Gulltjärn 1849-04-10   änka efter bonden Daniel Danielsson   53 år
  Andersdotter, Beata   Åkulla 1809-01-07   hustru till Christian Andersson   36 år. feber
  Andersdotter, Beata   Bäck 1821-12-20   bondeänka hennes dotter Maja Brita   18 år. bröstsjukdom
  Andersdotter, Brita   Bobacken 1765-03-06   gammal piga   93 år. ålderdomskrämpor
  Andersdotter, Brita   Strandmora 1789-09-16   hustru till sockenmurmästaren Jon Hansson   50 år. gikt
  Andersdotter, Brita   Djäkneboda 1798-03-02   moder till postföraren Anders Olsson   65 år. lungsot
  Andersdotter, Brita   Häggnäs 1813-07-17   änka efter soldat Jakob Krigsberg   77 år. håll och styng
  Andersdotter, Brita   Ytterklinten 1814-12-09   hustru till inhysesmannen Johan Nilsson   60 år. tvinsot
  Andersdotter, Brita   Robertsfors 1827-07-19   änka efter Olof Eriksson   77 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersdotter, Brita Cajsa   Djäkneboda 1817-04-28   hustru till landbonden Karl Abrahamsson   23 år. lungsot
  Andersdotter, Brita Cajsa   Bäcknäs 1854-10-09   hustru till förre bonden Lars Jonsson   69 år
  Andersdotter, Brita Christina   Ratu 1808-08-18   hustru till Per Hansson   38 år. utsot
  Andersdotter, Brita Greta   Storbäcken 1809-09-01   hustru till Olof Olofsson   24 år. barnsäng
  Andersdotter, Brita Lena   Ultervattnet 1832-08-05   hustru till inhysesmannen Johan Fredrik Lundbom   42 år. bröstsjukdom
  Andersdotter, Brita Stina   Sjöarödd 1808-09-15   hustru till Hans Hansson   21 år. rödsot
  Andersdotter, Brita Stina   Skinnarbyn 1847-11-26   änka efter Gabriel Olofsson   56 år 7 m 2 d. bröstsjukdom
  Andersdotter, Cajsa   Djäkneboda 1842-12-09   änka efter torparen Olof Pollet   77 år 1 m
  Andersdotter, Cajsa   Bobacken 1844-12-11   änka efter Erik Mattsson   89 år 8 1/2 m. ålderdom
  Andersdotter, Cajsa   Ytterklinten 1845-12-13   hustru till förgångsmannen Matts Hammarstedt   68 år. ålderdom
  Andersdotter, Cajsa   Lantnäs 1848-05-08   moder till Efraim Abborre   93 år. ålderdom
  Andersdotter, Cajsa Margareta   Rickleå 1856-12-15   piga, född i Åkullsjön   18 år 11 m
  Andersdotter, Cajsa Stina   Norum 1843-06-20   hustru till Olof Nilsson   29 år 9 m. bröstvärk
  Andersdotter, Cajsa Ulla   Skinnarbyn 1843-03-05   hustru till kyrkvärden Anders Boman   36 år 10 m. bröstvärk
  Andersdotter, Catharina   Åkullsjön 1785-04-26   änka efter Anders Andersson   63 år. bröstfeber
  Andersdotter, Catharina   Junkboda 1787-10-28   änka efter bonden Nils Jonsson   66 år. bröstfeber
  Andersdotter, Catharina   Rickleå 1793-02-11   änka efter bonden Olof Persson   61 år. maligne feber
  Andersdotter, Catharina   Näs 1795-07-12   änka efter bonden Jon Ersson   70 år. wattusot
  Andersdotter, Catharina   Norum 1798-02-26   piga hennes son Jonas   5 1/2 v. oangiven sjuka
  Andersdotter, Catharina   Djäkneboda 1799-06-27   qvinnsperson hennes son Peter   2 år 10 m. slag
  Andersdotter, Catharina   Gunnismark, Umeå lfs. 1809-10-02   soldaten Grens änkas dotter Maria   oangiven sjukdom
  Andersdotter, Catharina   Norum 1811-09-12   piga   40 år. rödsot
  Andersdotter, Christina   -- 1780-02-19   änka efter organist Johan Bröms   62 år. bröstfeber
  Andersdotter, Christina   Ratan 1808-12-06   hustru till Sjutullsvaktmästaren Anders Röring   42 år. feber
  Andersdotter, Christina   Sikeå 1847-04-17   änka efter skepparen Lars Orrstjert   63 år 6 m
  Andersdotter, Christina   Ultervattnet 1854-01-11   änka efter bonden Nils Andersson   86 år
  Andersdotter, Elsa   Edfastmark 1757-02-09   änka efter Mårten Jönsson   78 år
  Andersdotter, Elsa   Överklinten 1784-08-30   änka efter bonden Anders Ersson   58 år. wattusot
  Andersdotter, Elsa   Åkulla 1855-10-06   hustru till förra bonden Per Andersson   64 år 5 m 21 d
  Andersdotter, Eva Maria   Ratu 1836-07-08   hustru till bonden Lars Nilsson-Leman   45 år 9 m 27 d
  Andersdotter, Eva Stina   Robertsfors 1826-03-24   piga   41 år. wattusot
  Andersdotter, Greta   Ivarsboda 1808-12-01   änka efter soldat Olof Persson-Ahlberg   41 år. fältfeber
  Andersdotter, Greta   Djäkneboda 1809-09-11   änka efter Per Danielsson   59 1/2 år. feber
  Andersdotter, Greta   Junkboda 1848-12-27   änka efter Lars Larsson   90 år. ålderdom
  Andersdotter, Greta   Dalkarlså 1852-10-25   hustru till torparen Anders Gustaf Dahlström   45 år 3 m 8 d
  Andersdotter, Greta Cajsa   Yttre Storbäcken 1848-12-19   hustru till landbonden Anders Persson   43 år
  Andersdotter, Greta Cajsa   Rickleå 1857-10-19   hustru till bonden Anders Nilsson   45 år 6 m 2 d
  Andersdotter, Helena   Robertsfors 1787-08-08   änka. moder till Erik Nilsson   67 år. magsveda
  Andersdotter, Ingeborg   Bäck 1752-02-27   hustru till Lars Persson   31 år. moderpassion
  Andersdotter, Ingeborg   Ultervattnet 1818-10-06   änka efter Lars Andersson   86 år. ålderdom
  Andersdotter, Ingeborg   Ultervattnet 1828-01-17   änka efter Lars Nilsson   68 år. svindel
  Andersdotter, Karin   Rickleå 1747-11-13   änka, gift 2 gånger   80 år
  Andersdotter, Karin   Ultervattnet 1749-10-10   piga   23 år 50 v
  Andersdotter, Karin   Sikeå 1767-01-12   moder till tolvmanannen Olof Andersson   69 år. bröstsjuka
  Andersdotter, Kerstin   Ultervattnet 1746-05-13   hustru till Olof Andersson   66 år. född i Sikeå
  Andersdotter, Kerstin   Djäkneboda 1759-09-24   gammal piga   79 år. ålderdomskrämpor
  Andersdotter, Kerstin   Sikeå 1782-07-30   soldatänka, svärmor till Hans Håkansson   80 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersdotter, Kerstin   Norum 1789-09-24   änka efter Jon Persson   85 år. ålderdomsbräcklghet
  Andersdotter, Kerstin   Bobacken 1793-06-12   änka efter bonden Matts Ersson   85 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersdotter, Lena Cajsa   Överklinten 1836-09-05   hustru till byaskräddaren Lars Andersson-Högström   50 år. vattusot
  Andersdotter, Lisa   Skinnarbyn 1751-01-21   hennes son Nathanael   3 m 18 d
  Andersdotter, Lisa   Ultervattnet 1770-01-21   hustru till bonden Lars Nilsson   32 år. barnsbörd
  Andersdotter, Lisa   Skinnarbyn 1787-08-07   änka efter Anders Johansson   78 år. bröst och magfeber
  Andersdotter, Lovisa   Öndebyn 1838-12-06   hustru till bonden Jonas Fredrik Persson   60 år. bröstsjukdom
  Andersdotter, Magdalena   Djäkneboda 1808-12-14   gästgiverska, hustru till Anders Hansson   57 år. feber
  Andersdotter, Magdalena   Näs 1812-04-15   änka efter Isak Hansson   50 år. hetsig feber
  Andersdotter, Magdalena   Ösjön 1815-01-17   svärmor till Karl Nilsson   79 år. ålderdom
  Andersdotter, Magdalena   Robertsfors 1839-08-03   hustru till bokaren Johan Stark   46 år 6 m. hjärnfeber
  Andersdotter, Magdalena   Norum 1844-04-24   änka efter Jon Persson   83 år 10 m. ålderdom
  Andersdotter, Magdalena   Ultervattnet 1848-05-07   änka efter bonden Lars Jonsson   80 år. ålderdom
  Andersdotter, Magdalena   Rickleå 1850-10-23   hustru till bonden Hans Jonsson   45 år 5 m
  Andersdotter, Magdalena   Skinnarbyn 1858-06-30   hustru till bonden Jonas Petter Thurnström   42 år. lungsot
  Andersdotter, Maja Cajsa   Norum 1841-10-31   änka efter Zakris Andersson   54 år. bröstsvullnad
  Andersdotter, Maja Lisa   Överklinten 1830-05-24   hustru till Anders Hansson   33 år. okänd sjukdom
  Andersdotter, Maja Stina   Bjänfors 1815-06-10   hustru till Jon Andersson   33 år. hetsig feber
  Andersdotter, Maja Stina   Dalkarlså 1820-12-09   piga hennes son Karl Petter   5 m 3 v
  Andersdotter, Maja Stina   Sikeå 1841-06-17   änka efter Per Nilsson   53 år 8 m. feber
  Andersdotter, Malin   Legdeå 1789-05-08   änka efter bonden Anders Olofsson   74 år. rötfeber
  Andersdotter, Malin   Rickleå 1793-10-19   änka efter bonden Arvid Arvidsson   81 1/2 år
  Andersdotter, Margareta   Sikeå 1745-05-26   gammal piga   81 år
  Andersdotter, Margareta   Junkboda 1757-12-25   hustru till Jöns Andersson   moderpassion
  Andersdotter, Margareta   Näs 1759-03-15   hustru till Olof Nilsson   67 2/3 år. styng, född i Junkboda
  Andersdotter, Margareta   Näs 1782-12-28   gammal piga   73 år. bröstfeber
  Andersdotter, Margareta   Bobacken 1802-02-27   hustru till nämndemannen Olof Hansson   80 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersdotter, Margareta   Ultervattnet 1804-05-21   hustru till bonden Jon Olsson   45 år. bröstfeber
  Andersdotter, Maria   Djäkneboda 1767-05-25   hustru till gästgivaren Hans Andersson   46 år. håll och styng
  Andersdotter, Maria   Överklinten 1774-01-06   änka efter Nils Johansson   52 år 7 v. håll och styng
  Andersdotter, Maria   Ivarsboda 1800-05-24   änka efter bonden Lars Håkansson   92 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersdotter, Maria   Ultervattnet 1802-09-29   hustru till bonden Anders Nilsson   65 år. slag
  Andersdotter, Maria   Sikeå 1809-11-11   hustru till landbonden Anders Andersson   29 år. feber
  Andersdotter, Maria   Ultervattnet 1848-11-11   änka efter bonden Lars Larsson   77 år. ålderdom. död i Sävar
  Andersdotter, Maria   Bjänfors 1855-10-16   hustru till bonden Per Larsson   60 år 11 m 13 d. slag
  Andersdotter, Maria   Granberget 1860-07-22   änka efter nybyggaren Johan Lindgren   88 år 1 m 1 d
  Andersdotter, Maria Christina   Ytterklinten 1813-09-12   piga   19 år. rödsot
  Andersdotter, Maria Christina   Kyrkostaden 1823-05-15   änka efter soldat Nils Augustin Polack   76 år. ålderdom
  Andersdotter, Maria Christina   -- 1855-01-03   fattighjon, piga, sockenvandrare   77 år
  Andersdotter, Maria Christina   Rickleå 1858-01-15   hustru till inhyses Anders Hansson   70 år. utfattig
  Andersdotter, Maria Greta   Ratan 1808-12-09   hustru till Jonas Norling   20 år. feber
  Andersdotter, Sara   Ultervattnet 1795-04-14   hustru till bonden Johan Larsson   36 år. bröstfeber
  Andersdotter, Sara   Näs 1838-12-28   hustru till bonden Per Olofsson   63 år
  Andersdotter, Sara Magdalena   Krokån 1845-09-02   hustru till nämndemannen Per Lundqvist   37 år
  Andersdotter, Stina   Överklinten 1821-12-15   hustru till landbonden Olof Nilsson   71 år. vattusot
  Andersdotter, Stina   Näs 1834-11-20   piga   57 år 3 1/2 m. förkylning
  Andersdotter, Stina   Junkboda 1848-11-14   hustru till bonden Olof Larsson   46 år
  Andersdotter, Stina   Norum 1849-12-31   änka efter bonden Nils Persson   86 år
  Andersdotter, Stina Cajsa   Jomark 1831-05-31   hustru till inhysesman Anders Nilsson   38 år. bröstfluss
  Andersdotter, Ulla Stina   Sikeå 1839-06-05   piga hennes dotter Stina Matilda   1 m 11 d. oangiven sjukdom
  Andersdotter-Häggström, Brita   Dalkarlså 1819-07-24   hustru till handelsmannen Erik Häggström   31 år. barnsbörd
  Andersson, Abraham   Gullmark 1823-04-21   dräng hans dotter Stina Cajsa   10 d. okänd sjukdom
  Andersson, Abraham   Gullmark 1826-05-20   bonde   25 år
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1760-09-16   hans dotter Catharina   9 v 2 d. bröstsjuka
  Andersson, Anders   Djäkneboda 1761-10-2?   gästgivare   60 år. bröstvärk
  Andersson, Anders   Dalkarlså 1762-04-21   bonde hans dotter Magdalena   3 v. okänd barnsjuka
  Andersson, Anders   Junkboda 1763-01-03   bonde hans son Nils   1 år. bröstvärk
  Andersson, Anders   Junkboda 1764-08-01   bonde hans son Anders   1 år. bröstvärk
  Andersson, Anders   Djäkneboda 1765-10-26   gästgivare hans änka Anna Erasmisdotter   60 år. magsjuka
  Andersson, Anders   Ultervattnet 1766-06-19   bonde hans dotter Christina   26 v. magsjuka
  Andersson, Anders   Dalkarlså 1766-06-22   bonde   34 år. feber och huvudvärk
  Andersson, Anders   Dalkarlså 1767-04-00   avlidne bonden hans dotter Brita   1 1/2 år. koppor
  Andersson, Anders   Ultervattnet 1770-04-13   bonde hans dotter Catharina   32 v. koppor
  Andersson, Anders   Junkboda 1770-11-02   bonde hans dotter Catharina   10 v. mag och bröstvärk
  Andersson, Anders   Junkboda 1771-04-21   bonde hans dotter Maria   2 1/2 år. magsjuka
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1774-04-05   bonde   52 år. tvinsot
  Andersson, Anders   Sikeå 1778-02-04   bonde hans dotter Stina   6 1/2 år. koppor
  Andersson, Anders   Ultervattnet 1779-00-00   bonde hans dotter Catharina   (källa LI:3)
  Andersson, Anders   Risträsk 1780-08-10   nybyggare hans dotter Magdalena   2 m. magsjuka
  Andersson, Anders   Ultervattnet 1781-07-26   bonde hans moder Christina Hansdotter   82 år. ålderdom
  Andersson, Anders   Risträsk 1781-08-15   nybyggare hans son Johannes   3 v. magsjuka
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1782-11-13   bonde hans dotter Catharina   15 d. okänd sjuka
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1783-12-12   bonde hans dotter Catharina   12 d. okänd sjuka
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1785-02-18   bonde hans son Andreas   5 v. magsjuka
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1785-04-26   hans änka Catharina Andersdotter   63 år. bröstfeber
  Andersson, Anders   Risträsk 1785-08-07   nybyggare hans dotter Magdalena   3 1/2 m. magsjuka
  Andersson, Anders   Risträsk 1787-03-05   nybyggare hans dotter Brita   6 1/2 m. slag
  Andersson, Anders   Dalkarlså 1788-07-31   bonde hans dotter Anna   40 v. bröstfeber
  Andersson, Anders   Ultervattnet 1790-09-30   dräng hans dotter Stina Catharina   9 d. oangiven sjuka
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1791-09-12   bonde hans dotter Anna   9 d. oangiven sjuka
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1791-09-13   bonde hans son Christopher   9 d. oangiven sjuka
  Andersson, Anders   Risträsk 1792-08-10   nybyggare hans son Gabriel   1 år 1 d. huvudvärk
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1792-10-10   bonde hans son Nils   2 år 5 v. tvinsot
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1792-10-28   bonde hans son Nils   3 v. magsjuka
  Andersson, Anders   Ultervattnet 1794-11-16   nämndeman hans svägerska Stina Hansdotter   60 år. uppkastning
  Andersson, Anders   Korssjön 1795-10-22   bonde hans dotter Sara Greta   13 v. oangiven sjuka
  Andersson, Anders   Junkboda 1795-10-29   bonde   64 år 2 m. bröstfeber
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1796-06-13   bonde hans son Johan   1 år 14 v. bröstfeber
  Andersson, Anders   Junkboda 1796-10-23   bonde hans änka Kerstin Mårtensdotter   66 år. bröstfeber
  Andersson, Anders   Risträsk 1798-07-12   nybyggare hans dotter Magdalena   1 v. magsjuka
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1798-08-18   bonde hans son Johan   9 d. magsjuka
  Andersson, Anders   Korssjön 1799-06-30   bonde hans dotter Brita Greta   1 1/2 år. bröstfeber
  Andersson, Anders   Korssjön 1800-01-19   bonde hans son Nils   1 1/2 år. koppor
  Andersson, Anders   Korssjön 1800-01-20   bonde hans son Lars   16 v. koppor
  Andersson, Anders   Bränndalen 1801-09-30   nybyggare hans dotter Maja Stina   3 1/2 v. oangiven sjuka
  Andersson, Anders   Dalkarlså 1802-03-03   bonde hans dotter Helena   3 timmar. oangiven sjuka
  Andersson, Anders   Bjänsjön 1802-06-23   nybyggare hans son Johannes   8 m. oangiven sjuka
  Andersson, Anders   Bränndalen 1802-09-27   nybyggare hans dotter Sara Cajsa   18 d. bröstfeber
  Andersson, Anders   Brattliden 1802-10-05   nybyggare hans dotter Brita Stina   1/2 år. bröstfeber
  Andersson, Anders   Bjänsjön 1803-08-30   nybyggare hans son Johan   2 1/2 v. oangiven sjuka
  Andersson, Anders   Bjänsjön 1803-11-26   nybyggare hans dotter Maja Lisa   15 1/2 v. durklopp
  Andersson, Anders   Brattliden 1805-08-16   nybyggare hans dotter Brita Christina   2 år 2 m. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Djäkneboda 1806-11-13   bondeson   31 år. död utav os
  Andersson, Anders   Sikeå 1807-12-18   bonde   66 år. tvinsot
  Andersson, Anders   Risträsk 1809-02-01   nybyggare   55 år
  Andersson, Anders   Risträsk. 1809-02-01   hans son Johan   18 år. feber
  Andersson, Anders   Ultervattnet 1809-03-28   nämndeman   71 år. slag
  Andersson, Anders   Sikeå 1809-06-27   landbonde hans son Anders   2 1/2 år. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Kvarnrödningen 1809-08-17   hans dotter Anna Cajsa   4 3/4 år. rödsot
  Andersson, Anders   Djäkneboda 1809-09-1?   dräng   51 år. rödsot
  Andersson, Anders   Sikeå 1809-11-11   landbonde hans hustru Maria Andersdotter   29 år. feber
  Andersson, Anders   Sikeå 1809-11-27   landbonde hans son Anders   3 m. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Rickleå 1810-09-03   hans dotter Brita Magdalena   2 m. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Ultervattnet 1812-01-28   nämndeman hans änka Catharina Hansdotter   74 år. ålderdom
  Andersson, Anders   Rickleå 1812-06-02   bonde hans dotter Märta Brita   3 v. okänd barnasjukdom
  Andersson, Anders   Sikeå 1812-12-00   hans dotter Cajsa Stina   3 v. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Kättbergsheden 1814-04-12   nybyggare   59 år. bröstfeber
  Andersson, Anders   Legdeå 1817-01-12   hans dotter Maria Christina   5 1/2 m. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Legdeå 1823-07-03   bonde hans son Karl Olof   10 m 2 d. magplågor
  Andersson, Anders   Åsjön 1824-01-02   hans son Johan Anton   8 v 6 d. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Åsjön 1824-12-27   bonde hans son Nils Petter   1 m. magsjuka
  Andersson, Anders   Dalkarlså 1826-02-19   bonde   66 år. andtäppa
  Andersson, Anders   Åsjön 1826-04-23   bonde hans son Johannes   3 m. magplågor
  Andersson, Anders   Överklinten 1827-08-10   bonde hans son Anders   4 m 3 d. magplågor
  Andersson, Anders   Åsjön 1828-10-12   bonde hans son Johan Anton   1 m. bröstsjuka
  Andersson, Anders   Ytterklinten 1829-05-08   hans son Matthias   6 m 14 d. bröstsjuka
  Andersson, Anders   Legdeå 1829-08-24   bonde hans son Anders Anton   8 år 6 m. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Legdeå 1830-10-15   bonde hans son Jonas Petter   6 år 3 m 2 d. flussfeber
  Andersson, Anders   Åsjön 1831-04-05   bonde hans son Nils Petter   6 v 2 d. magplågor
  Andersson, Anders   Dalkarlså 1831-08-28   bonde hans änka Helena Jonsdotter   69 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Anders   Ytterklinten 1831-11-13   bonde hans son Anders Enock   9 år 10 m 1 d. fallsjuka
  Andersson, Anders   Andersliden 1832-02-24   nybyggare hans dotter Ulrika   2 år 9 m. magplågor
  Andersson, Anders   Jomark 1832-05-10   inhysesman hans son Anders   9 år 4 m. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Isaksfäboda 1833-01-17   kolare hans dotter Ulla Christina   2 m 23 d. okänd barnsjuka
  Andersson, Anders   Andersliden 1834-09-28   nybyggare hans dotter Cajsa Greta   7 m. smittkoppor
  Andersson, Anders   Häggnäs 1835-07-26   bonde hans dotter Greta Magdalena   5 m 1 d. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Sikeå 1836-11-13   inhysesman   56 år. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Sikeå 1838-03-18   hans änka Cajsa Isaksdotter   87 år 11 m 12 d. ålderdom
  Andersson, Anders   Överklinten 1838-03-18   inhyses hans dotter Anna Stina   4 år 3 m. wattusot
  Andersson, Anders   Andersliden 1840-08-14   nybyggare hans son Johannes   8 år 4 m. gastrisk feber
  Andersson, Anders   Andersliden 1840-08-17   nybyggare hans dotter Carolina   2 år 1 m. engelska sjukan
  Andersson, Anders   Korssjön 1840-08-17   fd. bonde och förgångsman   75 år 9 m. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Anders   Sikeå 1841-01-20   bonde   65 år. stenpassion
  Andersson, Anders   Legdeå 1841-07-05   hans dotter Maria Lovisa   12 år. bröstsjukdom
  Andersson, Anders   Krokån 1841-10-23   nybyggare hans dotter Cajsa Greta   1/2 m. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Ultervattnet 1842-02-25   hans son Anders Gustaf   några timmar
  Andersson, Anders   Kroksjön 1842-11-19   bonde hans son Anders Gustaf   9 3/4 m. tandfeber
  Andersson, Anders   Kroksjön 1843-01-00   bonde hans dotter Cajsa Matilda   1 år 8 m. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Sörbäck 1843-03-25   hans son Anders Gustaf   1 år 7 m
  Andersson, Anders   Bränndalen 1843-05-19   hans hustru Catharina Olofsdotter   66 år. bröstsjukdom
  Andersson, Anders   Andersliden 1844-12-12   hans son Johan Gustaf   3 år 4 1/2 m
  Andersson, Anders   Ytterklinten 1845-10-30   bonde hans hustru Maja Stina Larsdotter   59 år 10 m
  Andersson, Anders   Rickleå 1846-01-23   förre bonden   80 år
  Andersson, Anders   Sörbäck 1846-09-18   hans dotter Magdalena Charlotta   1 år 7 m
  Andersson, Anders   Överklinten 1847-07-20   bonde hans dotter Magdalena   3 år 1 m 6 d. okänd sjukdom
  Andersson, Anders   Kroksjön 1848-05-17   hans son Matthias   12 d.
  Andersson, Anders   Rickleå 1848-05-22   bonde hans änka Magdalena Olofsdotter   78 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Anders   Sikeå 1850-05-04   bonde   36 år 2 1/2 m
  Andersson, Anders   Legdeå 1850-10-30   fd. bonde   68 år 10 1/2 m
  Andersson, Anders   Antfäbodarna 1851-09-15   förre landbonden   78 år 7 m 18 d. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Anders   Öndebyn 1851-09-22   fd. bonde   74 år 3 m 19 d
  Andersson, Anders   Junkboda 1852-04-07   skattebonde hans dotter Edla Johanna   10 m 23 d
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1852-05-07   bonde hans son Martin   12 år 9 d.
  Andersson, Anders   Ultervattnet 1852-05-08   hans änka Stina Nilsdotter   81 år 9 m 5 d
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1852-05-21   hans dotter Maria Christina   17 år 2 m. smittkoppor
  Andersson, Anders   Sikeå 1854-01-06   bonde hans änka Catharina Olofsdotter   66 år 4 m 22 d
  Andersson, Anders   Överklinten 1856-08-15   bonde hans dotter Maria Matilda   2 år 9 m 11 d
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1857-09-24   förre bonden hans hustru Brita Maria Johansdotter   59 år
  Andersson, Anders   Åkullsjön 1857-12-21   bonde hans son Anders Fredrik   7 m 11 d
  Andersson, Anders   Ivarsnäs 1858-06-10   strandfiskare hans dotter Brita Carolina   10 d
  Andersson, Anders   Bäck 1859-12-04   inhysesman   66 år 8 m 14 d
  Andersson, Anders   Bjänfors 1860-01-28   förre bonden hans hustru Greta Stina Rehn   84 år och några månader
  Andersson, Anders   Bjänfors 1860-02-21   förre bonden   82 år 2 m 22 d
  Andersson, Anders   Bäck 1860-12-26   dräng hans son Gustaf Albert   1 m 1 d. kikhosta
  Andersson, Anders Benjamin   Ratan 1855-04-01   coopvardie kapiten hans hustru Catharina Sofia Röring   25 år 6 m 11 d
  Andersson, Anders Gustaf   Krokbäcken 1853-03-25   inhyses hans dotter Anna Carolina   3 år 3 m
  Andersson, Anders Gustaf   Gravbäck 1855-12-31   nybyggare hans son Anders   9 m 6 d. strypsjuka
  Andersson, Aron   Överklinten 1856-10-02   bonde hans son Karl Anton   4 m 27 d. scharlakansfeber
  Andersson, Aron   Överklinten 1859-07-09   bonde hans dotter Christina Gustava   1 år 9 m 11 d
  Andersson, Christian   Brattfors 1800-04-14   nybyggare hans dotter Catharina   1 år. koppor
  Andersson, Christian   Åkulla 1809-01-07   hans hustru Beatha Andersdotter   36 år. feber
  Andersson, Christian   Bjänsjön 1809-06-20   hans svärmoder Sigrid Larsdotter   74 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Christian   Åkulla 1810-01-06   bonde hans son Lars Gustaf   5 1/2 år. feber
  Andersson, Christian   Åkulla 1823-01-26   bonde   56 år. okänd sjukdom
  Andersson, Christian   Åkulla 1847-12-05   bonde hans änka Stina Persdotter   71 år
  Andersson, Christier   Djäkneboda 1800-04-08   dräng   55 år. bröstfeber
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1761-06-11   bonde hans son Peter   16 v. slag
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1763-01-06   bonde hans son Peter   1/2 år. magsjuka
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1767-08-03   bonde hans dotter Magdalena   12 v. magsjuka
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1770-02-18   bonde hans son Peter   17 v. magvärk
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1773-01-01   bonde hans son Christopher   1 år. bröstsjuka
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1787-04-26   hans styvmoder Christina Jakobsdotter   86 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1791-12-29   nämndeman hans hustru Sara Persdotter   56 år. slag
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1796-01-14   nämndeman   70 1/2 år. magsjuka
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1819-10-22   bonde hans dotter Stina Greta   5 m 3 d
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1826-05-28   bonde hans son Nils Petter   1 år 7 m 16 d
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1836-01-05   bonde hans son Karl Jonas   1 år 11 m 16 d
  Andersson, Christopher   Ultervattnet 1856-10-26   bonde hans hustru Cajsa Elisabet Nathanaelsdotter   61 år 1 m
  Andersson, Erik   Bäck 1753-06-07   hans dotter Magdalena   4 v 3 d
  Andersson, Erik   Överklinten 1754-12-28   hans svärmor Malin Nilsdotter   73 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Erik   Överklinten 1769-03-02   bonde hans hustru Karin Hansdotter   72 år. bröstsjuka
  Andersson, Erik   Överklinten 1778-07-29   bonde   79 år. bröstsjuka
  Andersson, Erik   Antfäbodarna 1846-10-16   kolare   41 år 2 2/3 m. wattusot
  Andersson, Erik   Sörbäck 1849-11-27   hans son Erik   11 d
  Andersson, Erik   Storliden 1856-08-14   landbonde hans son Petrus   4 år 3 m 16 d
  Andersson, Erik   Storliden 1860-07-16   landbonde hans dotter Greta Sofia   1 år 2 m 27 d. bröstsjukdom
  Andersson, Erik   Storliden 1860-09-23   landbonde   48 år. håll och styng
  Andersson, Hans   Djäkneboda 1757-03-12   hans son Hans   24 v 1 d. svår hosta
  Andersson, Hans   Djäkneboda 1758-03-11   hans dotter Magdalena   4 v. kikhosta
  Andersson, Hans   Gullmark 1762-06-19   tolvmanan hans son Nicolaus   11 v. bröstsjuka
  Andersson, Hans   Djäkneboda 1765-01-16   gästgivare hans dotter Ulrica   4 1/2 m. slag
  Andersson, Hans   Bäck 1765-10-03   nämndeman hans son Nils   1 år. magsjuka
  Andersson, Hans   Bäck 1765-11-08   nämndeman hans dotter Anna Lena   1 d. okänd barnasjuka
  Andersson, Hans   Djäkneboda 1766-07-22   gästgivare hans dotter Ulrica   5 m. håll och styng
  Andersson, Hans   Djäkneboda 1767-05-25   gästgivare hans hustru Maria Andersdotter   46 år. håll och styng
  Andersson, Hans   Djäkneboda. 1767-05-25   gästgivare hans dotter Ulrica   6 d
  Andersson, Hans   Djäkneboda.. 1779-00-00   gästgivare hans hustru Dorotea Jonsdotter   (källa LI:3)
  Andersson, Hans   Sikeå 1788-11-17   bonde hans dotter Greta Cajsa   12 v. bröstfeber
  Andersson, Hans   Sikeå 1788-12-23   bonde hans dotter Maja Stina   2 år. magsjuka
  Andersson, Hans   Ultervattnet 1797-10-25   bonde hans son Anders   5 1/2 v. oangiven sjuka
  Andersson, Hans   Ultervattnet 1798-10-24   bonde hans son Peter   11 v. magsjuka
  Andersson, Hans   Ultervattnet 1800-03-06   bonde hans son Anders   8 1/2 v. koppor
  Andersson, Hans   Sikeå 1800-04-19   bonde hans son Anders   11 år. oangiven sjuka
  Andersson, Hans   Ultervattnet 1801-04-29   bonde hans dotter Greta Cajsa   2 1/2 v. oangiven sjuka
  Andersson, Hans   Djäkneboda.. 1808-02-22   förre gästgivaren   79 år. ålderdom
  Andersson, Hans   Djäkneboda.. 1808-11-21   gästgivareson   22 år. rödsot
  Andersson, Hans   Ratan 1813-11-07   dräng hans dotter Greta Lena   8 v. okänd sjukdom
  Andersson, Hans   Sikeå 1815-08-14   torpare hans son Jonas   3 v. okänd barnsjukdom
  Andersson, Hans   Sikeå 1817-02-15   torpare hans son Hans   14 år. feber, död i Umeå
  Andersson, Hans   Sikeå 1822-05-04   förre bonden   62 år
  Andersson, Hans   Sikeå 1823-02-22   avlidne förgångsmannen hans dotter Ulrica   27 år
  Andersson, Hans   Sikeå 1832-10-06   hans änka Magdalena Larsdotter   72 år 3 m. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Hans   Sikeå 1838-11-27   torpare   67 år 8 m. ålderdom
  Andersson, Hans   Sikeå 1855-05-17   hans änka Anna Greta Persdotter   83 år 2 m 27 d
  Andersson, Isak   Gullmark 1831-12-15   inhysesman   27 år. vattusot
  Andersson, Jakob   Gullmark 1851-09-21   förgångsman   60 år 6 m
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1751-06-19   hans son Andreas   7 m
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1753-12-01   hans son Petrus   2 år 7 v
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1755-06-25   hans son Anders   2 år 24 v. mag och bröstsjuka
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1758-01-11   hans dotter Maria   2 år. mag och bröstsjuka
  Andersson, Johan   Öndebyn 1758-02-07   född i Junkboda   58 år. skörbjugg
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1763-07-21   bonde hans son Johannes   14 d. okänd barnsjuka
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1763-09-12   bonde hans dotter Catharina   1 1/2 år. magrev
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1764-10-20   bonde hans dotter Stina   1 1/2 år. magsjuka
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1766-06-01   bonde hans son Anders   1 1/2 år. magsjuka
  Andersson, Johan   Ultervattnet 1767-05-08   landbonde hans son Anders   1 1/2 år. okänd barnsjuka
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1767-12-26   bonde hans dotter Lisa   9 m. bröstvärk
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1768-05-01   bonde hans son Erik   3 m. bröstsjukdom
  Andersson, Johan   Öndebyn 1769-02-06   bonde hans änka Anna Nilsdotter   68 år. slag
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1770-04-02   bonde hans son Peter   1 1/2 år. koppor
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1772-07-10   bonde hans son Lars   2 år. magsjuka
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1773-06-19   bonde hans dotter Stina   1 år 4 v. magsjuka
  Andersson, Johan   Ratubäck 1774-08-02   bonde hans dotter Catharina   7 v. okänd sjuka
  Andersson, Johan   Ratubäck 1775-10-17   nybyggare hans dotter Greta Cajsa   5 v. okänd sjukdom
  Andersson, Johan   Ratubäck 1776-06-16   nybyggare   30 år. frossa
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1778-11-26   bonde hans dotter Greta Stina   1 2/3 år. magsjuka
  Andersson, Johan   Ultervattnet 1779-00-00   landbonde hans dotter Maja Stina   (källa LI:3)
  Andersson, Johan   Ultervattnet 1782-02-04   landbonde hans son Jakob   11 d. kikhosta
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1783-09-14   bonde   62 år. bröstfeber och ryggvärk
  Andersson, Johan   Åkullsjön 1789-02-10   avlidne bonden hans dotter Catharina   20 år. rötfeber
  Andersson, Johan   Rickleå 1823-05-24   bonde hans dotter Maria Christina   7 m 7 d. magstyng
  Andersson, Johan   Näs 1851-12-09   förre bonden   57 år 5 m 7 d. kolik
  Andersson, Johan Anton   Åkullsjön 1857-03-31   inhyses hans son Johan   3 år 2 m 28 d. scharlakansfeber
  Andersson, Johan Anton   Ultervattnet 1860-09-02   arbetskarl   31 år 9 m 28 d. kolik
  Andersson, Johan Fredrik   Fräkenbäcken 1810-11-13   nybyggare hans son Anders Gustaf   13 d. okänd sjukdom
  Andersson, Jon   Djäkneboda 1749-04-19   hans hustru Karin Olofsdotter   45 år 32 v. håll och styng
  Andersson, Jon   Djäkneboda 1769-04-07   bonde   79 år. kräfta i ryggen
  Andersson, Jon   Robertsfors 1778-12-01   bruksarbetare hans hustru Anna Nilsdotter   67 1/2 år. tvinsot
  Andersson, Jon   Djäkneboda 1807-07-03   bonde hans son Erik   22 v. okänd sjukdom
  Andersson, Jon   Djäkneboda 1808-12-03   hans son Anders   3 år. feber
  Andersson, Jon   Djäkneboda 1813-01-01   bonde   37 år. håll och styng
  Andersson, Jon   Djäkneboda 1814-05-24   hans änkas dotter Maria Christina   2 m. okänd sjukdom
  Andersson, Jon   Sävträsk 1814-06-12   landbonde hans son Jonas Fredrik   14 v. okänd sjukdom
  Andersson, Jon   Bjänfors 1815-06-10   hans hustru Maja Stina Andersdotter   33 år. hetsig feber
  Andersson, Jon   Storbäcken 1818-02-23   bonde   45 år. bröstsjukdom
  Andersson, Jon   Bölesbäcken 1826-06-08   nybyggare hans dotter Maria Magdalena   4 m
  Andersson, Jon   Bölesbäcken 1827-06-16   nybyggare hans dotter Maria Lovisa   3 m
  Andersson, Jon   Ståbäcken 1828-11-09   nybyggare   51 år. olyckshändelse
  Andersson, Jon   Isaksfäboda 1832-04-23   kolare   61 år. uppstigande gikt
  Andersson, Jon   Bjänfors 1832-10-20   inhysesman hans dotter Anna Greta   9 år 3 m. nervfeber
  Andersson, Jon   Bölesbäcken 1832-12-15   nybyggare hans son Jonas   9 m 3 v. okänd sjukdom
  Andersson, Jon   Dalkarlså 1835-12-16   sågdräng hans dotter Erika Magdalena   16 d
  Andersson, Jon   Storliden 1836-01-07   inhysesman hans son Jonas Petter   2 år 4 m 3 d. olyckshändelse
  Andersson, Jon   Ultervattnet 1836-03-18   bonde hans dotter Greta Lovisa   5 m 4 d. okänd sjukdom
  Andersson, Jon   Ultervattnet 1836-10-23   bonde hans hustru Cajsa Greta Jonsdotter   31 år 4 m 15 d. barnsäng
  Andersson, Jon   Storliden 1836-10-31   nybyggare   58 år. okänd sjukdom
  Andersson, Jon   Dalkarlså 1845-03-21   inhysesman   54 år. 6 m
  Andersson, Jon   Ultervattnet 1847-02-24   nämndeman hans dotter Maria Matilda   8 m 8 d. mässling
  Andersson, Jon   Ståbäcken 1855-08-17   bonde hans änka Greta Cajsa Persdotter   69 år
  Andersson, Jon   Dalkarlså 1855-09-09   inhyses hans änka Magdalena Ersdotter   60 år 18 d
  Andersson, Jon   Bölesbäcken 1856-09-30   skattebonde   64 år 10 m 27 d
  Andersson, Jon   Ultervattnet 1857-07-15   bonde hans dotter Eva Sofia   7 år 5 m 25 d. strypsjuka
  Andersson, Jon   Bölesbäcken 1859-11-19   bonde hans änka Maria Hansdotter   61 år
  Andersson, Jonas Anton   Näs 1826-07-20   hans son Anders   3 m. okänd sjukdom
  Andersson, Jonas Anton   Näs 1835-12-12   bonde hans son Jonas Anton   2 m 20 d. bröstsjukdom
  Andersson, Jonas Anton   Näs 1836-04-10   bonde hans dotter Maria Magdalena   6 år 3 m 6 d. bröstsjukdom
  Andersson, Jonas Anton   Näs 1844-02-28   hans son Abraham   11 år 1/2 m
  Andersson, Jonas Anton   Näs 1844-04-11   hans dotter Anna Sofia   16 år 8 m. gastrisk feber
  Andersson, Jonas Anton   Näs 1847-11-02   inhysesman   43 år. förkylning
  Andersson, Jonas Gustaf   Skinnarbyn 1827-10-21   bonde hans son Jonas August   9 m 12 d. barnsjuka
  Andersson, Jonas Gustaf   Dalkarlså 1839-09-02   sågdräng   49 år. lungsot
  Andersson, Jonas Gustaf   Ultervattnet 1850-11-06   bonde hans dotter Magdalena Sofia   2 år 6 1/2 m
  Andersson, Jonas Gustaf   Ultervattnet 1855-04-22   bonde hans son Jonas Petter   1 år 4 m 10 d
  Andersson, Jöns   Junkboda 1745-09-09   hans son Jöns   30 v
  Andersson, Jöns   Junkboda 1750-10-19   hans son Johannes   5 m 17 d
  Andersson, Jöns   Junkboda 1757-12-25   hans hustru Margareta Andersdotter   moderpassion
  Andersson, Jöns   Junkboda 1758-03-05   född ibid   52 år 21 v. bröstfeber
  Andersson, Karl   Robertsfors 1841-02-01   kolare hans son Karl   14 d. okänd sjukdom
  Andersson, Karl   Robertsfors 1841-02-05   kolare hans son Johan Daniel   19 d. okänd sjukdom
  Andersson, Karl   Antfäbodarna 1841-06-27   kolare   30 år 7 3/4 m. vattusot
  Andersson, Karl   Olsliden 1847-03-25   inhyses hans son Per Olof   2 år 10 m 20 d. mässling
  Andersson, Karl Johan   Ultervattnet 1855-01-25   bonde hans son Johan Petter   19 d
  Andersson, Karl Petter   Berga 1833-06-23   nybyggare hans dotter Ulrica Gustava   11 m 6 d
  Andersson, Karl Petter   Krokbäcken 1838-04-06   hans son Bror Petter   7 år 5 m. bröstvärk
  Andersson, Karl Petter   Krokbäcken 1849-11-20   förra nybyggaren   51 år
  Andersson, Lars   Sikeå 1759-04-01   avlidne 1734 hans dotter Kerstin Larsdotter, piga   44 år. lungsot
  Andersson, Lars   Ultervattnet 1765-12-19   bonde hans dotter Anna Catharina   17 v. slag
  Andersson, Lars   Ivarsboda 1802-10-28   dräng hans son Andreas   15 d. slag
  Andersson, Lars   Ultervattnet 1808-01-20   bonde   81 år. ålderdom
  Andersson, Lars   Ivarsboda 1809-06-03   bonde hans dotter Maja Stina   2 år. feber
  Andersson, Lars   Sikeå 1809-09-11   bonde   75 år. feber
  Andersson, Lars   Ivarsboda 1809-11-18   hans son Anders   4 m. okänd sjukdom
  Andersson, Lars   Överklintem 1816-06-01   bonde hans son Lars   några timmar. okänd sjukdom
  Andersson, Lars   Ultervattnet 1818-10-06   hans änka Ingeborg Andersdotter   86 år. ålderdom
  Andersson, Lars   Överklintem 1820-07-20   bonde hans dotter Maria Magdalena   10 d. bröstsjukdom
  Andersson, Lars   Överklintem 1823-12-00   hans dotter Maria Helena   6 m. magflen
  Andersson, Lars   Åkullsjön 1824-11-06   hans son Nils   8 v. obekant sjuka
  Andersson, Lars   Åkullsjön 1825-08-1?   hans styvdotter Anna Magdalena Olofsdotter   11 år. magplågor
  Andersson, Lars   Sikeå 1825-12-05   hans änka Margareta Ersdotter   63 år. vattusot
  Andersson, Lars   Åkullsjön 1825-12-23   hans dotter Maria Stina   1 m. magplågor
  Andersson, Lars   Överklintem 1828-01-17   bonde hans dotter Maja Johanna   1/2 d. nöddöpt
  Andersson, Lars   Överklintem 1829-10-23   hans son Johan   några timmar. okänd sjukdom
  Andersson, Lars   Åkullsjön 1830-02-00   bonde hans son Jakob   6 m 12 d. okänd sjukdom
  Andersson, Lars   Överklintem 1833-08-31   hans son Christopher   7 m 24 d. magsjukdom
  Andersson, Lars   Bjänsjöå 1834-06-04   bonde hans son Johan Petter   11 år 17 d. bröstsjukdom
  Andersson, Lars   Överklintem 1835-06-28   bonde hans dotter Maja Greta   3 m. 16 d. okänd sjukdom
  Andersson, Lars   Ultervattnet 1835-12-21   bonde hans dotter Lotta Wilhelmina   2 år 9 m 12 d
  Andersson, Lars   Ultervattnet 1836-01-28   bonde hans dotter Helena Johanna   7 år 9 m 22 d. okänd sjukdom
  Andersson, Lars   Dalkarlså 1841-03-13   bonde hans son Jonas   4 d
  Andersson, Lars   Ratu 1844-04-03   bonde hans dotter Johanna Magdalena   6 1/2 m
  Andersson, Lars   Ratu 1845-02-14   bonde hans dotter Anna Maria   13 år 11 m
  Andersson, Lars   Åkullsjön 1846-12-11   hans son Anders   9 m. bröstvärk
  Andersson, Lars   Åkullsjön 1848-04-13   hans dotter Eva Carolina   7 m 2 d
  Andersson, Lars   Bjänfors 1849-03-14   hans son Lars Fredrik   2 år 11 m
  Andersson, Lars   Bobacken 1850-03-16   inhyses hans hustru Christina Margareta Dahlgren   44 år 10 2/5 m. lungsot
  Andersson, Lars   Ratan 1852-06-09   inhyses i Gransjö   44 år 8 m 5 d. drunknad
  Andersson, Lars   Ultervattnet 1854-05-11   bonde   57 år 10 m
  Andersson, Lars   Bjänfors 1856-06-28   bonde hans son Lars Fredrik   5 år 9 m 20 d. feber och strypsjuka
  Andersson, Lars   Bjänfors 1856-06-30   bonde hans son Olof   3 år 3 m 5 d. feber och strypsjuka
  Andersson, Lars   Åkullsjön 1857-03-10   bonde hans son Jonas   7 år 10 m 23 d. scharlakansfeber
  Andersson, Lars   Åkullsjön 1857-03-31   bonde hans son Lars   5 år 5 m. scharlakansfeber
  Andersson, Lars   Åkullsjön 1859-05-22   bonde hans dotter Maria Johanna   1 år 1 m 1 d
  Andersson, Lars Fredrik   Nidolf 1836-05-31   nybyggare hans hustru Sara Stina Ersdotter   37 år. ihjälfrusen
  Andersson, Lars Fredrik   Nidolf 1838-10-06   hans moder Catharina Persdotter   74 år. ålderdom
  Andersson, Lars Fredrik   Nidolf 1847-01-19   nybyggare hans son Lars Gustaf   1 år
  Andersson, Markus   Korssjön 1799-08-02   bonde hans son Peter   5 m 12 d. magsjuka
  Andersson, Markus   Korssjön 1800-08-25   bonde hans son Petrus   3 v. oangiven sjuka
  Andersson, Markus   Häggnäs 1817-06-14   hans hustru Anna Persdotter   53 år. bulnad i underlivet
  Andersson, Markus   Gryssjön 1822-10-11   krononybyggare hans hustru Anna Cajsa OLofsdotter   38 år. bröstvattusot
  Andersson, Matts   Ivarsboda 1796-06-20   bonde hans son Andreas   9 1/2 m. bröstfeber
  Andersson, Matts   Ivarsboda 1804-10-30   bonde hans son Matthias   1 år 22 v. bröstfeber
  Andersson, Matts   Ivarsboda 1809-03-01   hans hustru Magdalena Isaksdotter   45 år. feber
  Andersson, Matts   Ivarsboda. 1809-03-01   hans svägerska Greta Isaksdotter   26 år. feber
  Andersson, Matts   Ivarsboda 1810-12-14   bonde hans dotter Maria Greta   död efter födseln
  Andersson, Matts   Ivarsboda 1813-04-01   hans son Per   6 m. okänd sjukdom
  Andersson, Matts   Rickleå 1813-09-12   hans dotter Magdalena Johanna   14 d. okänd sjukdom
  Andersson, Matts   Ivarsboda 1819-02-11   bonde hans dotter Anna Brita   2 timmar
  Andersson, Matts   Rickleå 1820-05-09   bonde hans son Matthias   3 m 14 d
  Andersson, Matts   Rickleå 1822-07-19   bonde hans son Petrus   4 m 3 d. okänd sjukdom
  Andersson, Matts   Rickleå 1826-06-29   bonde hans dotter Carolina   4 m 10 d. bröstsjuka
  Andersson, Matts   Ivarsboda 1830-02-11   bonde   63 år 4 m 28 d. flussfeber
  Andersson, Matts   Rickleå 1832-07-05   bonde hans son Hans   2 m. bröstsjuka
  Andersson, Matts   Rickleå 1857-11-04   förre bonden   79 år 11 m 3 d
  Andersson, Mårten   Junkboda 1795-04-23   bonde hans dotter Stina   1 år 35 v. oangiven sjuka
  Andersson, Mårten   Junkboda 1795-09-22   bonde hans dotter Lisa Cajsa   19 v. oangiven sjuka
  Andersson, Mårten   Åsjön 1815-02-28   bonde hans son Anders   2 1/2 år. av rök vid vådeld
  Andersson, Mårten   Åsjön 1817-07-27   hans son Nils Johan   7 m. okänd sjukdom
  Andersson, Mårten   Åsjön 1818-03-28   bonde hans son Anders   5 m. mässling
  Andersson, Mårten   Åsjön 1821-11-24   bonde hans dotter Lisa Sofia   14 d. uppkastning
  Andersson, Mårten   Åsjön 1823-02-06   hans son Johannes   3 v
  Andersson, Mårten   Åsjön 1825-01-01   hans dotter Lisa Sofia   19 v. magplågor
  Andersson, Mårten   Åsjön 1825-12-18   hans son Nils   11 d. bröstsjuka
  Andersson, Mårten   Åsjön 1830-06-11   hans son Per   2 år. okänd sjukdom
  Andersson, Mårten   Åsjön 1832-06-11   hans son Petter   2 år 2 m
  Andersson, Mårten   Åsjön 1833-11-11   bonde hans son Petter   5 m 5 d. okänd sjukdom
  Andersson, Mårten   Åsjön 1854-09-11   bonde hans hustru Stina Cajsa Nilsdotter   57 år 11 m 15 d
  Andersson, Nathanael   Ryssjön 1856-06-26   bonde hans son Anders Wilhelm   17 år 10 m 24 d
  Andersson, Nils   Ultervattnet 1778-03-28   bonde hans änka Sara Nilsdotter   73 år. hetsig feber
  Andersson, Nils   Ultervattnet 1792-07-30   bonde hans son Andreas   5 v. magsjuka
  Andersson, Nils   Täfteå, Umeå lfs. 1793-10-05   bonde hans son Jonas   3 d. oangiven sjuka
  Andersson, Nils   Ultervattnet 1793-10-18   bonde hans dotter Maria   12 v. magsjuka
  Andersson, Nils   Ultervattnet 1799-11-05   bonde hans son Andreas   15 v. bröstfeber
  Andersson, Nils   Ultervattnet 1807-11-08   hans dotter Brita   okänd sjukdom
  Andersson, Nils   Ultervattnet 1809-05-13   bonde hans son Hans   33 v. okänd barnsjukdom
  Andersson, Nils   Ultervattnet 1824-12-11   bonde   59 år
  Andersson, Nils   Dalkarlså 1847-01-21   torpare hans son Göran Reinhold   13 1/2 d
  Andersson, Nils   Dalkarlså 1849-11-06   torpare hans hustru Magdalena Willskytt   44 år
  Andersson, Nils   Ultervattnet 1854-01-11   bonde hans änka Christina Andersdotter   86 år
  Andersson, Nils   Korssjön 1857-07-14   inhyses hans dotter Eva Erika   11 år 6 m 22 d. strypsjuka
  Andersson, Nils   Korssjön 1857-08-16   inhyses hans dotter Anna Fredrika   14 år 7 m 2 d. scharlakansfeber
  Andersson, Nils   Korssjön 1857-08-21   inhyses hans son Nils   6 år 3 m 1 d. scharlakansfeber
  Andersson, Nils Petter   Åkullsjön 1855-01-17   bonde hans hustru Anna Johanna Andersdotter   27 år 10 m 14 d
  Andersson, Nils Petter   Bäck 1857-02-19   bondeson   27 år 11 m 8 d. scharlakansfeber
  Andersson, Olof   Ultervattnet 1746-05-13   hans hustru Kerstin Andersdotter   66 år. född i Sikeå
  Andersson, Olof   Djäkneboda 1749-01-09   bonde   95 år
  Andersson, Olof   Sjulsmark 1751-03-13   hans son Olaus   2 m. bröstsjuka
  Andersson, Olof   Legdeå 1751-05-29   bonde   77 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Olof   Legdeå 1752-03-28   hans änka Malin Persdotter   67 år. styng
  Andersson, Olof   Dalkarlså 1758-01-28   hans änka Brita Nilsdotter   78 år. styng
  Andersson, Olof   Överklinten 1759-03-16   hans dotter Magdalena   37 v 4 d. hosta och bröstfeber
  Andersson, Olof   Överklinten 1759-10-03   hans son Anders   3 v. okänd barnsjuka
  Andersson, Olof   Sjulsmark 1760-03-14   hans hustru Catharina Roslander   38 år. svår barnsäng
  Andersson, Olof   Rickleå 1761-09-13   bonde hans son Anders   1 år 18 v. slag
  Andersson, Olof   Rickleå 1763-02-03   bonde hans dotter Anna Brita   2 m. slag
  Andersson, Olof   Överklinten 1765-04-06   bonde hans dotter Sara   6 v. koppor
  Andersson, Olof   Rickleå 1765-08-10   bonde hans son Anders   1 1/2 m. bröstsjuka
  Andersson, Olof   Sikeå 1767-01-12   tolvmanan hans moder Karin Andersdotter   69 år. bröstsjuka
  Andersson, Olof   Robertsfors 1767-10-01   bruksarbetare hans son Anders   1/2 år. bröstvärk
  Andersson, Olof   Överklinten 1768-04-07   bonde hans dotter Sara   1 1/2 år. bröstvärk
  Andersson, Olof   Rickleå 1769-12-12   bonde hans dotter Anna   3 m. slag
  Andersson, Olof   Överklinten 1770-01-10   bonde hans son Lars   18 v. slag
  Andersson, Olof   Skinnarbyn 1776-05-04   bonde hans hustru Maria Jakobsdotter   86 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Olof   Överklinten 1776-07-06   bonde hans dotter Stina   4 1/2 år. hjärtsprång
  Andersson, Olof   Överklinten 1776-10-19   bonde hans dotter Maja Greta   1 1/2 år. bröstsjuka
  Andersson, Olof   Rickleå 1777-10-23   bonde hans son Petrus   10 v. magsjuka
  Andersson, Olof   Överklinten 1778-07-02   hans moder Catharina Persdotter   77 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Olof   Överklinten 1779-00-00   hans dotter Margareta   (källa LI:3)
  Andersson, Olof   Skinnarbyn 1781-04-18   bonde   70 år. lungsot
  Andersson, Olof   Överklinten 1784-01-16   bonde hans tvillingdotter Greta   1/2 timme
  Andersson, Olof   Överklinten 1784-01-17   bonde hans tvillingdotter Brita   1 d
  Andersson, Olof   Rickleå 1789-08-03   bonde hans hustru Anna Jonsdotter   56 år. rötfeber
  Andersson, Olof   Sjulsmark 1792-04-30   bonde   71 1/2 år. bröstfeber
  Andersson, Olof   Rickleå 1795-05-29   bonde   64 år. bröstfeber
  Andersson, Olof   Överklinten 1795-10-31   bonde hans svärmoder Magdalena Jonsdotter   90 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Olof   Sjulsmark 1796-03-28   bonde hans änka Anna Håkansdotter   79 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Olof   Åkulla 1800-03-28   bonde   71 år. bröstfeber
  Andersson, Olof   Överklinten 1801-02-06   bonde hans hustru Anna Larsdotter   63 1/2 år. wattusot
  Andersson, Olof   Rickleå 1806-02-23   torpare   71 år. slag
  Andersson, Olof   Sikeå 1809-11-13   landbonde hans son Anders   2 år. feber
  Andersson, Olof   Norum 1823-05-00   förre bonden hans hustru Catharina Larsdotter   77 år. bröstsjuka
  Andersson, Olof   Gullmark 1830-02-19   bonde hans son Lars   4 år 7 m 8 d. bröstsjuka
  Andersson, Olof   Djäkneboda 1830-11-15   hans son Jonas   3 m 1 d. okänd sjukdom
  Andersson, Olof   Norum 1832-09-24   förre bonden   66 år 11 m
  Andersson, Olof   Ratu 1833-07-12   sågdräng hans son Per Anton   12 d
  Andersson, Olof   Djäkneboda 1834-09-21   bonde hans dotter Magdalena Charlotta   1 1/2 m. magplågor
  Andersson, Olof   Ratu 1835-11-07   sågdräng hans son Per Anton   2 m 14 d. barnsjukdom
  Andersson, Olof   Ratu 1837-04-10   inhyses hans dotter Ulla Stina   4 m 3 d. okänd sjuka
  Andersson, Olof   Kroksjön 1837-06-06   nämndeman hans dotter Greta Lovisa   2 m 3 d. diarré, hosta och uppkastning
  Andersson, Olof   Djäkneboda 1839-07-00   nämndeman hans son Jöns Anton   13 år 9 m. feber
  Andersson, Olof   Kroksjön 1840-01-22   nämndeman hans dotter Ulla Charlotta   1 år 4 m. barnsjukdom
  Andersson, Olof   Kroksjön 1840-02-04   nämndeman hans son Anders Gustaf   1 m. oangiven sjukdom
  Andersson, Olof   Kroksjön 1841-04-09   kyrkvärd hans dotter Greta Sofia   3/4 m. oangiven sjukdom
  Andersson, Olof   Ratu 1844-01-05   inhyses hans dotter Fredrika Sofia   3 1/2 m. barnsjukdom
  Andersson, Olof   Kroksjön 1846-08-07   häradsdomare hans dotter Greta Sofia   1 år 2 1/3 m. okänd sjukdom
  Andersson, Olof   Djäkneboda 1854-10-16   bonde hans son Karl Olof   27 år 9 m 3 d. lungsot
  Andersson, Olof   Djäkneboda 1856-04-24   postbonde hans dotter Ulrika Lovisa   23 år 4 m 17 d
  Andersson, Olof   Junkboda 1856-10-12   häradsdomare hans dotter Maria Lovisa   8 år 10 m 9 d. scharlakansfeber
  Andersson, Olof   Djäkneboda 1859-03-19   bonde   70 år 11 m 14 d
  Andersson, Per   Dalkarlså 1751-04-03   hans son Andreas   7 m. bröstsjuka
  Andersson, Per   Djäkneboda 1757-03-06   hans dotter Catharina   15 1/4 år. koppor
  Andersson, Per   Djäkneboda 1771-04-02   bonde   63 år. vattusot
  Andersson, Per   Ivarsboda 1780-04-20   torpare hans dotter Maria Christina   okänd sjukdom
  Andersson, Per   Norum 1785-12-14   bonde hans son Andreas   1/4 år. mässling
  Andersson, Per   Ivarsboda 1789-07-28   strandfiskare hans dotter Magdalena   18 v. magflen
  Andersson, Per   Norum 1792-10-24   bonde hans dotter Maja Stina   10 v. oangiven sjukdom
  Andersson, Per   Brednoret 1795-09-05   bonde hans son Andreas   2 v. magsjuka
  Andersson, Per   Robertsfors 1797-01-03   dagakarl   32 1/2 år. gikt
  Andersson, Per   Norum 1797-04-05   bonde hans dotter Maja Stina   4 m. oangiven sjuka
  Andersson, Per   Brednoret 1798-05-05   bonde hans dotter Maja Stina   1 år 20 v. bröstfeber
  Andersson, Per   Norum 1798-08-30   bonde hans dotter Maja Stina   10 1/2 v. magsjuka
  Andersson, Per   Flarken, Nysätra 1804-11-04   dräng   23 år. drunknad i Djäkneboda
  Andersson, Per   Ultervattnet 1807-02-15   bondeson hans son Anders   10 1/2 v. okänd sjukdom
  Andersson, Per   Ultervattnet 1809-02-05   hans son Anders Gustaf   1 år 1 m
  Andersson, Per   Ultervattnet 1809-03-03   hans son Lars   2 m. okänd sjukdom
  Andersson, Per   Legdeå 1809-07-01   bondeson   20 år. feber
  Andersson, Per   Ratuvik 1809-09-26   bonde hans son Anders   5 1/2 år. rödsot
  Andersson, Per   Ratuvik 1809-10-13   bonde hans dotter Cajsa Magdalena   1 år 7 v. rödsot
  Andersson, Per   Bölesbäcken 1813-07-05   dräng   17 år. fallandesot
  Andersson, Per   Ultervattnet 1814-01-02   bonde hans dotter Greta Cajsa   1 år 3 m. okänd sjukdom
  Andersson, Per   Brednoret 1817-08-29   bonde hans son Petter   9 1/2 m. diarré
  Andersson, Per   Ultervattnet 1819-04-04   bonde hans dotter Lisa Cajsa   6 m. okänd sjukdom
  Andersson, Per   Ivarsboda 1819-12-04   förre bonden   75 år. ålderdom
  Andersson, Per   Bjursjön 1821-06-14   nybyggare hans dotter Anna Cajsa   2 år
  Andersson, Per   Sikeå 1821-08-31   bonde hans son Karl   1 år 9 m 14 d. slag
  Andersson, Per   Ivarsboda 1822-01-10   bonde hans änka Catharina Olofsdotter   74 år. ålderdom
  Andersson, Per   Ratuvik 1822-09-14   hans dotter Eva Johanna   2 m 9 d. barnsjukdom
  Andersson, Per   Norum 1822-12-24   förre bonden   63 år. colik
  Andersson, Per   Ultervattnet 1824-03-29   bonde hans son Lars Fredrik   4 m. barnsjuka
  Andersson, Per   Risböle 1825-10-20   nybyggare hans son Lars   6 m 22 d. okänd sjukdom
  Andersson, Per   Ultervattnet 1826-05-07   bonde hans dotter Fredrika   3 m 24 d
  Andersson, Per   Risböle 1827-01-02   nybyggare hans dotter Anna Maria   12 d. okänd sjukdom
  Andersson, Per   Sikeå 1828-08-24   bonde hans son Anders   10 år. slag
  Andersson, Per   Risböle 1830-04-29   nybyggare   41 år 1 m 13 d. flussfeber
  Andersson, Per   Åkulla 1830-09-05   bonde hans son Jonas Fredrik   1 år 4 m. magplågor
  Andersson, Per   Brednoret 1831-06-28   bonde   63 år. slag
  Andersson, Per   Norum 1837-02-20   hans änka Stina Göransdotter   73 år 6 m 22 d. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Per   Ultervattnet 1837-04-19   bonde hans hustru Brita Stina Larsdotter   54 år 3 m 8 d. bröstsjukdom
  Andersson, Per   Gullmark 1840-07-07   bonde hans dotter Erika Albertina   9 m. förstoppning
  Andersson, Per   Kroksjön 1842-10-07   bondeson   24 år 11 m. coligue
  Andersson, Per   Bobacken 1842-12-23   hans son Petrus   3 1/2 m
  Andersson, Per   Rickleå 1843-01-25   bonde hans hustru Magdalena Jonsdotter   57 år 11 m. kräfta
  Andersson, Per   Åkulla 1847-05-30   bonde hans hustru Cajsa Larsdotter   60 år 5 m
  Andersson, Per   Ratuvik 1848-06-05   fd. nämndeman   81 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson, Per   Sikeå 1848-06-13   bonde   70 år 3 1/2 m.
  Andersson, Per   Rickleå 1850-09-30   fd. bonde   70 år 10 m. andtäppa
  Andersson, Per   Ratu 1852-12-10   förre bonden   76 år
  Andersson, Per   Åkulla 1855-10-06   förra bonden hans hustru Elsa Andersdotter   64 år 5 m 21 d
  Andersson, Per   Ratuvik 1856-09-13   bonde hans änka Anna Christina Christiersdotter   77 år 9 m 21 d
  Andersson, Per   Öndebyn 1858-04-22   arbetskarl   34 år 2 m 19 d. död i Umeå
  Andersson, Zakris   Edfastmark 1748-03-23   bonde   67 år
  Andersson, Zakris   Edfastmark 1758-11-28   hans änka Kerstin Hansdotter   68 år. styng
  Andersson, Zakris   Norum 1799-07-04   bonde hans dotter Maja Cajsa   2 v. oangiven sjuka
  Andersson, Zakris   Norum 1801-03-14   dräng hans dotter Anna Cajsa   2 1/2 v. oangiven sjuka
  Andersson, Zakris   Norum 1804-08-02   bonde hans son Samuel   14 d. magsjuka
  Andersson, Zakris   Norum 1805-08-05   bonde hans dotter Lisa Cajsa   1 1/2 år. bröstsjukdom
  Andersson, Zakris   Norum 1806-09-03   bonde hans dotter Maria Brita   13 d. okänd sjukdom
  Andersson, Zakris   Norum 1808-05-10   hans dotter Catharina Maria   8 m. kikhosta
  Andersson, Zakris   Norum 1809-11-04   hans hustru Anna Cajsa Samuelsdotter   38 år. feber
  Andersson, Zakris   Norum 1816-11-17   hans son Per   14 d. okänd sjukdom
  Andersson, Zakris   Norum 1817-03-07   bonde hans dotter Anna Brita   4 1/2 m. okänd barnsjukdom
  Andersson, Zakris   Norum 1825-03-00   bonde hans son Lars   19 år 8 m. fallandesot och lungsjukan
  Andersson, Zakris   Norum 1830-08-13   förre bonden   59 år 14 d. styng och bröstsjukdom
  Andersson, Zakris   Sikeå 1833-09-23   bonde   55 år 3 m. bröstsjukdom
  Andersson, Zakris   Norum 1841-10-31   hans änka Maja Cajsa Andersdotter   54 år. bröstsvullnad
  Andersson, Zakris   Sikeå 1843-02-07   hans änka Anna Persdotter   64 år 6 m. bröstsjukdom
  Andersson, Östen   Skinnarbyn 1748-03-16   hans son Anders   20 v
  Andersson, Östen   Skinnarbyn 1748-08-29   hans son Lars   2 år 46 v
  Andersson, Östen   Skinnarbyn 1752-02-00   hans dotter Magdalena   1? d. okänd barnsjuka
  Andersson, Östen   Skinnarbyn 1783-09-18   nämndeman, kyrkvärd och bonde   75 år. andtäppa
  Andersson, Östen   Skinnarbyn 1793-01-15   kyrkvärd hans änka Brita Larsdotter   85 1/2 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson-Berglund, Olof   Gravfors 1852-06-29   bonde hans son Olof   4 m 24 d
  Andersson-Boström, Lars   Ivarsboda 1803-10-08   torpare hans son Erik Emanuel   14 d. bröstfeber
  Andersson-Boström, Lars   Ivarsboda 1823-10-00   torpare hans dotter Maria Helena   2 år 9 v. magsjuka
  Andersson-Bäckström, Nils   Robertsfors 1847-03-14   arbetare hans dotter Gustava Margareta   2 år 5 m
  Andersson-Bäckström, Nils   Robertsfors 1851-09-11   arbetare   50 år 1 m. lungsot
  Andersson-Bäckström, Nils   Robertsfors 1851-12-15   avlidne arbetaren hans dotter Emma Magdalena   9 m. 19 d
  Andersson-Flank, Lars   -- 1796-05-25   soldat nr.39   35 år. hetsig feber
  Andersson-Flank, Lars   -- 1797-11-17   avlidne soldaten hans dotter Anna Lisa   3 år 4 1/2 m. hetsvulst
  Andersson-Forsberg, Hans   Gullmark 1757-03-17   hans son Nils   14 v 1 d. hosta
  Andersson-Forsberg, Hans   Gullmark 1759-10-12   hans son Nils   15 v. svullnad
  Andersson-Forsberg, Hans   Bäck 1764-07-06   nämndeman hans dotter Anna Magdalena   1 år. magsjuka
  Andersson-Forsberg, Hans   Skinnarbyn 1774-08-19   nämndeman hans dotter Brita Stina   4 v. okänd sjuka
  Andersson-Frimodig, Nils   Ultervattnet 1829-01-26   bonde   48 år 5 m. styng
  Andersson-Frisk, Lars   Ytterklinten 1810-05-15   soldat hans änka Anna Greta Andersdotter-Frisk   25 1/2 år. lungsot
  Andersson-From, Olof   Vargliden 1824-12-11   avskedad soldat hans son Jakob   9 d. okänd sjuka
  Andersson-From, Olof   Gullmark 1840-03-01   fd. fältjägare hans son Jakob   13 år. feber
  Andersson-Högström, Lars   Överklintem 1836-09-05   byaskräddare hans hustru Lena Cajsa Andersdotter   50 år. vattusot
  Andersson-Högström, Lars   Överklintem 1838-01-28   byaskräddare hans hustru Stina Karlsdotter   28 år. barnsbörd
  Andersson-Högström, Lars   Överklintem 1838-05-03   byaskräddare hans dotter Maria Helena   4 m. oangiven sjukdom
  Andersson-Klingström, Johan   Rickleå 1749-12-24   gästgivare   36 år 30 v
  Andersson-Kraft, Per   Bäck 1794-05-22   soldat hans dotter Maja Stina   40 1/2 v. koppor
  Andersson-Kraft, Per   Bäck 1796-09-02   soldat hans son Jonas   20 v 3 d. oangiven sjuka
  Andersson-Myra, Olof   Ultervattnet 1767-11-01   bonde   90 år. ålderdomskrämpor
  Andersson-Stadig, Per   Bäck 1757-09-23   soldat hans son Hans   2 år 30 v 5 d. svullnad
  Andersson-Thurdin, Per   Ratan 1763-10-10   lots   58 år. bröst och magsjuka
  Andersson-Trumfeldt, Per   -- 1784-03-13   avskedad fjärdningsman   85 år. ålderdomsbräcklighet
  Andersson-Ultin, Per   Ultervattnet 1829-02-27   salpetersjudare hans son Anders Gustaf   10 m. hosta och bröstsjuka
  Andersson-Ultin, Per   Ultervattnet 1852-09-12   bonde hans son Anders Gustaf   20 år 10 m 7 d
  Andersson-Vaken, Jon   Altarliden 1850-06-11   fd. nybyggare   83 år 1 m. ålderdom
  Andersson-Öhgren, Gabriel   Dalkarlså 1839-01-01   torpare   58 år 9 m 7 d. blodspottning
  Andersson-Öström, Anders   Öndebyn 1828-05-00   förgångsman   39 år. drunknad
  Anundsdotter, Anna Stina   Kroksjönäs 1828-11-29   hustru till kronotorparen Tobias Bodin   38 år. nervfeber
  Apelfeldt, Maria   Rickleå 1825-03-29   hennes dotter Magdalena Catharina Larsdotter   okänd sjukdom
  Apelfeldt-Hansson, Olof   Umeå 1788-05-20   avskedad soldat   74 år. ålderdom
  Arnqvist, Gustaf Wilhelm   Andersliden 1846-07-24   nybyggare hans dotter Anna Johanna   1 1/2 m. okänd sjukdom
  Arnqvist, Gustaf Wilhelm   Andersliden 1859-08-06   nybyggare hans hustru Anna Magdalena Andersdotter   52 år
  Arnqvist, Johan   Sikeåkrogen 1846-06-04   torpare hans dotter Maria Matilda   5 år 4 3/4 m. strupsjuka
  Arvidsdotter, Brita   Edfastmark 1751-04-25   änka   78 år. bröstsjuka
  Arvidsdotter, Catharina   Rickleå 1774-11-01   hennes son Lars   5 v. okänd barnsjuka
  Arvidsdotter, Catharina   Ultervattnet 1790-12-22   hustru till landbonden Lars Persson   40 år. magsjuka
  Arvidsdotter, Karin   Rickleå 1757-04-02   änka efter Arvid Göransson   80 år. styng
  Arvidsdotter, Magdalena   Rickleå 1809-04-25   änka efter Karl Jonsson   62 år. feber
  Arvidsson, Anders   Robertsfors 1776-01-11   bruksarbetare hans dotter Anna   1 år. magsjuka
  Arvidsson, Anders   Sikeå 1795-03-21   inhysesman hans son Peter   3 v. oangiven sjuka
  Arvidsson, Anders   Åkullsjön 1800-03-13   bonde   74 år. hetsig feber
  Arvidsson, Anders   Sikeå 1808-11-05   hans änka från Ståbäcken Catharina Zakrisdotter   60 år. wattusot
  Arvidsson, Anders   Åkullsjön 1812-03-13   hans änka Catharina Nilsdotter   81 år. ålderdomsbräcklighet
  Arvidsson, Arvid   Rickleå 1756-02-05   hans dotter Maria   3 år 12 v. hjärtsprång
  Arvidsson, Arvid   Rickleå 1775-11-09   bonde   70 år. drunknad
  Arvidsson, Arvid   Rickleå 1780-09-08   bonde hans son Lars   10 1/2 v. utslag och bölder
  Arvidsson, Arvid   Rickleå 1781-09-18   bonde hans dotter Catharina   17 v. kikhosta
  Arvidsson, Arvid   Rickleå 1784-08-07   bonde hans dotter Maja Greta   1/2 år. styng
  Arvidsson, Arvid   Rickleå 1787-05-24   bonde hans dotter Maja Greta   2 år 3 v. bröstfeber
  Arvidsson, Arvid   Rickleå 1793-04-15   bonde hans dotter Catharina   10 1/3 år. maligne feber
  Arvidsson, Arvid   Rickleå 1793-10-19   hans änka Malin Andersdotter   81 1/2 år. ålderdomsbräcklighet
  Arvidsson, Arvid   Rickleå 1809-06-11   bonde   73 år. feber
  Arvidsson, Arvid   Rickleå 1821-08-19   hans änka Margareta Larsdotter   74 år. ålderdom
  Arvidsson, Göran   Rickleå 1745-08-08   hans dotter Karin   8 d.
  Arvidsson, Göran   Klinten 1758-01-28   hans svärmoder Brita Nilsdotter   78 år. styng
  Arvidsson, Göran   Överklinten 1780-02-21   bonde   69 år. bröstfeber
  Arvidsson, Göran   Överklinten 1799-11-18   bonde hans änka Anna Olofsdotter   73 år. bröstfeber
  Arvidsson, Göran   Överklinten 1816-11-06   hans son Anders Gustaf   6 v. okänd sjukdom
  Arvidsson, Göran   Överklinten 1821-01-14   bonde   32 år. wattusot
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1833-09-17   landbonde hans dotter Anna Cajsa   4 m 25 d. kikhosta
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1836-12-07   hans son Andreas   4 d. okänd sjukdom
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1836-12-10   hans son Jakob   7 d. okänd sjukdom
  Arvidsson, Jakob   Robertsfors 1839-12-14   hans son Karl Johan   10 år 2 m 14 d. feber
  Arvidsson, Nils   Korssjön 1754-11-01   bonde   95 år c:a
  Arvidsson, Nils   Korssjön 1758-06-14   hans änka Karin Eliasdotter   85 år. född i Bygdeträsk
  Arvidsson, Nils   Rickleå 1819-08-19   bonde hans dotter Stina Cajsa   11 m
  Arvidsson, Nils   Rickleå 1819-10-16   bonde hans dotter Greta Magdalena   2 år 8 v
  Arvidsson, Nils   Rickleå 1821-08-19   bonde hans moder Margareta Larsdotter   74 år. ålderdom
  Arvidsson, Nils   Rickleå 1824-05-09   bonde hans son Nils   3 m 11 d. obekant sjukdom
  Arvidsson, Nils   Rickleå 1825-03-20   hans dotter Ulrica Helena   2 m 19 d. bröstsjuka
  Arvidsson, Nils   Rickleå 1826-03-24   bonde hans dotter Ulla Helena   3 m 3 d. bröst och magsjuka
  Arvidsson, Nils   Rickleå 1833-03-19   bonde hans son Per   4 m 3 d
  Arvidsson-Sikström, Nils   Gumboda, Nysätra 1790-04-25   soldat   42 år. bröstfeber
  Asplund, Isak   Sikeå 1854-01-01   landbonde   82 år
  Asplund, Isak   Sikeå 1857-02-11   landbonde hans änka Anna Fredrika Persdotter   74 år
  Asplund, Jonas   Frodtjärnbäck 1849-05-18   nybyggare hans dotter Cajsa Johanna   1 m. slag
  Asplund, Jonas   Frodtjärnbäck 1858-02-08   bonde hans dotter Anna Johanna   1 år 9 m 6 d. strypsjuka
  Asplund, Jonas   Frodtjärnbäck 1858-02-15   bonde hans dotter Eva Catharina   4 år 11 m 2 d. strypsjuka
  Avander, Anna   -- 1764-02-12   änka efter befallningsman Biur   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Axelsson, Johan   -- 1773-07-20   löjtnant hans son Johan August   5 v. okänd barnsjuka
  Axelsson, Per   Skinnarbyn 1757-08-22   hans son Axel   12 d. okänd barnsjuka
  Axelsson, Per   Skinnarbyn 1762-11-17   bonde hans dotter Anna Catharina   14 d. okänd barnsjuka
  Axelsson, Per   Skinnarbyn 1763-11-06   bonde hans son Peter   14 d. okänd sjuka
  Axelsson, Per   Skinnarbyn 1763-11-16   bonde hans son Axel   24 d. okänd sjuka
  Axelsson, Per   Skinnarbyn 1768-03-15   bonde hans son Axel   3 år. feber
  Axelsson, Per   Skinnarbyn 1769-05-18   bonde hans dotter Anna Catharina   10 m. magsjuka
  Axelsson, Per   Skinnarbyn 1778-09-12   hans son Karl   3 d. magsjuka
  Axelsson, Per   Skinnarbyn 1790-11-08   bonde   63 år. magsjuka
  Berg, Henrik   Ösjön 1819-08-22   nybyggare hans son Erik   6 m . diarré
  Berg, Nils   Överklinten 1842-05-01   fältjägare hans hustru Maria Magdalena Hammarsten   33 år 4 1/2 m. barnsäng
  Berg, Nils   Överklinten 1846-05-13   fältjägare hans dotter Stina Sofia   1/2 m
  Berg, Nils   Överklinten 1848-08-20   fältjägare hans son Erik Johan   3 år 10 1/2 m
  Berg, Nils   Överklinten 1854-04-28   fältjägare hans dotter Ulrika Lovisa   7 år 11 m 26 d
  Berg, Nils   Överklinten 1855-12-02   fältjägare hans son Olof Anton   7 år 11 m 15 d
  Berg, Per   Överklinten 1843-08-22   fd. corporal hans hustru Fredrika Elisabet Båga   41 år 2 m. bröstsjukdom
  Berg-Christiansson, Henrik   Ösjön 1822-08-17   nybyggare hans dotter Anna Elisabet   6 v
  Bergendahl, Olof   Grimsmark, Nysätra 1786-05-15   gästgivare hans hustru Maria Olofsdotter   63 år. rosplågor
  Berglund, Anna Magdalena   Smårödningen 1849-12-15   hustru till Johan Petter Lundbom   25 år
  Berglund, Lars   Skinnarbyn 1856-06-12   arbetare hans son Jonas Fredrik   9 m
  Berglund-Andersson, Olof   Gravfors 1852-06-29   bonde hans son Olof   4 m 24 d
  Bergman, Alexander   Stockholm 1747-04-30   hantlangare hans son Antonius   32 v
  Bergstedt, Johan   -- 1811-07-08   bokhållare och kronolänsman hans dotter Catharina Sofia Albertina   1 år 4 m. feber
  Bergsten, Anders   -- 1815-01-18   förstärkningskarl hans hustru Anna Norman   39 år. bröstfeber
  Bergsten, Anders   Dalkarlså 1821-06-29   fjärdningskarl hans son Christian August   1 m
  Bergsten, Anders   Dalkarlså 1823-05-16   fjärdningskarl hans dotter Maria Carolina   3 m 27 d
  Bergsten, Anders   Dalkarlså 1824-04-26   fjärdningskarl hans son Olof Daniel   3 m. slag
  Bergsten, Anders   Dalkarlså 1825-08-07   fjärdningskarl hans dotter Margareta Magdalena   2 m 15 d. kikhosta
  Bergsten, Anders   Dalkarlså 1827-04-18   fjärdningsman hans dotter Greta Magdalena   4 m 22 d. maghosta
  Bergsten, Anders   Dalkarlså 1828-08-16   fjärdningsman hans son Jonas Olof   10 d. magplågor
  Bergsten, Anders   Dalkarlså 1830-07-17   fjärdningsman hans dotter Margareta Ulla   1 m. okänd barnsjukdom
  Bergsten, Anders   Dalkarlså 1831-11-21   fjärdningsman hans son Erik   1 år 5 m 2 d. bröstsjuka
  Bergsten, Anders   Dalkarlså 1832-07-18   fjärdningskarl   45 år 7 m
  Bergsten, Anders   Dalkarlså 1842-05-03   fjärdningsman hans änka Anna Greta Mellin   52 år
  Bergsten, Brita   Rickleå 1817-12-10   piga hennes oäkta barn   2 v. okänd sjukdom
  Bergsten, Olof   Skinnarbyn 1807-08-30   förra fjärdningskarlen hans dotter Anna Magdalena   1 år 8 m. okänd sjukdom
  Bergsten-Christiansson, Lars   Dalkarlså 1842-02-11   kyrkvakt   63 år 7 m. lungsot
  Bergsten-Christiansson, Lars   Dalkarlså 1854-01-17   kyrkvakt hans änka Maria Catharina Wallon   70 år
  Bergvall, Anna Greta   Dalkarlså 1846-08-22   capellpredikantdotter   oangiven orsak
  Biur, Nn   -- 1764-02-12   befallningsman hans änka Anna Avander   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Bjurman, Anders   Ratan 1767-10-01   besökare hans son Anders   14 d. magsjuka
  Bjurman, Anders   Ratan 1769-08-27   besökare hans son Peter   7 m. magsjuka
  Bjurman, Anders   Ratan 1803-03-25   vaktmästare vid tullkammaren   68 år. bröstfeber
  Bjurman, Anders   Ratan 1814-11-13   sjötullsvaktmästare hans änka Catharina Persdotter   76 år. ålderdom
  Bjurman, Anders   Ratan 1817-05-21   hans son Karl Petter   2 år 9 v. scharlakansfeber
  Bjurman, Anders   Ratan 1832-03-23   strandfiskare   54 år 9 m 26 d. lungsot
  Bjurman, Johan Erik   Gransjö 1845-10-31   tullvaktmästare   39 år 11 m. drunknad
  Bjurman, Sara Cajsa   Skinnarbyn 1837-03-19   hustru till inhysesman Johan Fredrik Flodin   60 år. bröstsjukdom
  Björk, Elsa Sofia   Dalkarlså 1830-05-03   änkefru   80 år 1 m 3 d. ålderdomsbräcklighet
  Blank, Jonas   -- 1808-11-20   vargeringssoldat   29 år. fältfeber
  Boberg, Anders   Rickleå 1820-02-07   förre coopvardieskepparen hans hustru Anna Lena Christophersdotter   55 år
  Boberg, Anders   Rickleå 1835-02-17   coopvardie capitain   85 år. ålderdomsbräcklighet
  Boberg, Hans   Junkboda 1776-11-24   skolpilt, styvson till Nils Jonsson   14 år 8 m. drunknad i Umeå älv
  Boberg, Johan   -- 1762-10-16   sockensnickare hans dotter Magdalena   4 m. mässling
  Boberg, Johan   -- 1764-04-23   snickare hans dotter Maja Cajsa   4 3/4 år. bröstsjuka & svullnad
  Boberg, Johan   -- 1764-06-00   sockensnickare hans dotter Ulrica   7 m. svullnad i bröstet
  Boberg, Johan   -- 1765-10-19   sockensnickare   38 år. bröstsjuka
  Boberg, Per   Ratan 1827-07-00   fiskare   33 år. drunknad
  Boberg, Per   Djäkneboda 1847-09-28   nämndeman hans dotter Lovisa Charlotta Matilda   1 år 1/3 m
  Boberg, Per   Djäkneboda 1856-09-26   bonde hans son Anders Oscar   4 år 2 m
  Boberg, Per   Djäkneboda 1856-10-06   bonde hans son Johan David   1 år 10 m 11 d. scharlakansfeber
  Boberg, Per   Djäkneboda 1856-10-09   bonde hans dotter Johanna Lovisa   5 m 5 d. scharlakansfeber
  Bodén, Anders   Bobacken 1809-10-23   hans dotter Anna Brita   1 1/2 år. rödsot
  Bodén, Anders   Bobacken 1810-08-03   hans son Jonas   1 år 7 m. okänd barnsjukdom
  Bodén, Anders   Bobacken 1812-12-16   hans son Karl Petter   2 år. okänd sjukdom
  Bodén, Anders   Bobacken 1836-03-30   extra nämndeman hans son Anders   1 m 28 d. okänd sjukdom
  Bodén, Anders   Bobacken 1839-02-13   12 man hans dotter Christina Johanna   8 m 6 d. oangiven sjukdom
  Bodén, Anders   Bobacken 1845-01-26   fd. nämndeman hans son Karl Johan   3 1/3 m
  Bodén, Anders   Bobacken 1845-07-19   bonde hans dotter Christina Amalia   1 år 11 1/2 m. okänd sjukdom
  Bodén, Anders   Bobacken 1847-07-02   12 man hans dotter Sofia Magdalena   1 år 3 m 21 d
  Bodén, Anders   Bobacken 1850-07-26   bonde hans son Johan Fredrik   2 år 1/4 m
  Bodén, Anders   Bobacken 1851-05-30   bonde hans son Jonas August   1 år 6 1/2 m
  Bodén, Anders   Bobacken 1852-02-03   förre skattebonden   71 år 9 m 22 d. andtäppa & wattusot
  Bodén, Anders   Bobacken 1856-08-02   inhyses hans dotter Maria Augusta   2 år 2 m 3 d
  Bodén, Anders   Bobacken 1858-03-07   bonde hans änka Stina Cajsa Jonsdotter   82 år 2 m 3 d
  Bodén, Johan Gustaf   Kyrkostaden 1857-02-11   folkskollärare hans dotter Augusta   2 år 11 m 19 d. scharlakansfeber
  Bodén, Per   Djäkneboda 1833-03-04   torpare   40 år. kolik
  Bodin, Catharina   Ratuvik 1796-07-19   änka efter fältväbeln Jakob Lidén   93 år 6 1/2 m. ålderdomsbräcklighet
  Bodin, Olof   Robertsfors 1796-12-27   bruksarbetare   63 år. bröstfeber
  Bodin, Tobias   Kroksjönäs 1828-11-29   kronotorpare hans hustru Anna Stina Anundsdotter   38 år. nervfeber
  Bodström, Olof   Robertsfors 1791-03-03   smedsdräng hans son Olaus   2/3 år. oangiven sjuka
  Bolin, Petter   Piteå 1757-11-03   handelsman   40 år
  Boman, Anders   Näs 1830-03-17   skomakare hans dotter Ulla Stina   1 år 7 m. bröstsjuka
  Boman, Anders   Näs 1831-08-30   skomakare hans son Anton   14 d. okänd sjukdom
  Boman, Anders   Skinnarbyn 1838-01-07   kyrkvärd hans dotter Ulla Stina   3 m 5 d. okänd sjukdom
  Boman, Anders   Skinnarbyn 1842-06-26   kyrkvärd hans dotter Greta Sofia   4 m
  Boman, Anders   Skinnarbyn 1843-03-05   kyrkvärd hans hustru Cajsa Ulla Andersdotter   36 år 10 m. bröstvärk
  Boman, Johan   Legdeå 1826-05-04   hans änka Anna Hansdotter   76 år. ålderdomsbräcklighet
  Boman, Olof   -- 1817-01-13   soldat hans son Olof Petter   9 m. okänd sjukdom
  Boman, Olof   Floremark 1860-05-07   nybyggare hans hustru Brita Stina Persdotter   65 år 9 m 13 d. håll och styng
  Boman-Nilsson, Per   -- 1787-06-23   soldat hans dotter Maria Catharina   3 1/2 v. oangiven sjuka
  Borg, Elias   Åkullsjön 1856-07-08   fältjägare hans dotter Eva Johanna   9 m 9 d
  Borg, Elias   Åkullsjön 1857-02-24   fältjägare hans son Anders   6 år 5 m 24 d
  Borg, Johan   Åkullsjön 1833-04-28   hans son Nils   11 d. barnsjuka
  Borg, Johan   Åkullsjön 1839-02-05   fältjägare hans son Anders   1 m 3 d. oangiven sjukdom
  Bosell, Sven   Skinnarbyn 1757-06-28   krögare hans son Karl   13 v 2 d. okänd sjuka
  Bosell, Sven   -- 1767-01-01   krögare hans son Nils   4 m. bröstvärk
  Boström, Anders   Sikeå 1845-02-27   torpare   78 år. ålderdom
  Boström, Anders   Sikeå 1846-12-21   fattighjon, torpare hans änka Cajsa Nilsdotter   87 år. ålderdom
  Boström, Hans   Bobacken 1847-03-31   hans son Karl Jakob   8 år 8 m 4 d. mässling
  Boström, Hans   Bobacken 1849-06-14   bonde   55 år 3/4 m
  Boström, Johan   Umeå 1754-08-17   borgare hans dotter Christina   1 år
  Boström, Karl Petter   Villnäs 1836-05-20   nybyggare   41 år
  Boström, Karl Petter   Villnäs 1838-12-06   avlidne hans dotter Anna Sofia   4 år 4 m. hosta
  Boström, Lars   Ivarsboda 1812-09-21   torpare hans son Matthias   4 1/2 m. okänd sjukdom
  Boström, Lars   Ivarsboda 1821-06-01   torpare hans dotter Anna Charlotta   1 år 10 m
  Boström, Magdalena   Ratan 1795-03-10   änka efter handelsman Anders Gierding från Umeå   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Boström, Matts   Bobacken 1830-06-09   hans hustru Brita Persdotter   49 år 8 m 2 d
  Boström, Matts   Bobacken 1852-11-05   förre bonden   74 år 6 m
  Boström, Nils Erik   Kyrkobordet 1854-11-11   torpare hans son Erik Johan   3 m 4 d
  Boström, Nils Johan   Brattliden 1844-08-21   hans son Lars Johan   5 m. kikhosta
  Boström, Nils Johan   Brattliden 1846-05-30   hans son Anders   11 m. okänd sjukdom
  Boström, Nils Johan   Brattliden 1850-05-11   nybyggare hans son Anders   15 d
  Boström, Nils Johan   Brattliden 1858-09-14   bonde hans dotter Catharina Carolina   8 m 16 d
  Boström, Olof   Bruket 1827-03-07   smed   69 år. ålderdomsbräcklighet
  Boström, Olof   Norum 1834-05-07   bonde hans dotter Anna Lovisa   7 m 26 d. smittkoppor
  Boström, Olof   Norum 1834-11-09   bonde hans dotter Anna Lovisa   1 m 10 d. okänd sjukdom
  Boström, Olof   Rickleå 1835-05-05   bonde hans son Jonas Fredrik   3 år 1 m 3 d
  Boström, Olof   Ratan 1841-04-09   reddarkarl hans son Göran Petter   3 1/2 m. oangiven sjukdom
  Boström, Olof   Rickleå 1845-11-11   hans son Nils August   9/10 m. barnsjukdom
  Boström, Olof   Norum 1847-10-07   inhyses hans hustru Margareta Magdalena Nilsdotter   35 år 5 m 2 d. barnsbörd
  Boström, Olof   Rickleå 1849-02-14   bonde hans son Nils Anton   1 år 3 1/3 m
  Boström, Olof   Rickleå 1853-07-02   bonde hans son Johan Edvard   1 m 26 d
  Boström, Olof   Dalkarlså 1854-09-21   bonde hans son Lars Petter   5 år 3 m 23 d
  Boström, Zakris   Robertsfors 1829-09-10   stalldräng hans hustru Brita Qvarnberg   73 år. ålderdomsbräcklighet
  Boström, Zakris   Robertsfors 1831-07-12   stalldräng   77 år. bröstvattusot
  Boström-Andersson, Lars   Ivarsboda 1803-10-08   torpare hans son Erik Emanuel   14 d. bröstfeber
  Boström-Andersson, Lars   Ivarsboda 1823-10-00   torpare hans dotter Maria Helena   2 år 9 v. magsjuka
  Boström-Ersson, Matts   Bobacken 1811-10-15   hans son Erik   1 år 6 v. okänd sjukdom
  Boström-Nathanaelsson, Olof   Norum 1827-08-29   hemmansägare hans son Hans Petter   12 d. okänd sjukdom
  Boström-Nathanaelsson, Olof   Norum 1830-09-03   bonde hans dotter Lisa Greta   4 m 24 d. magplågor
  Boström-Nathanaelsson, Olof   Norum 1837-09-01   bonde   39 år. lungsot
  Brandt, Anders Gustaf   -- 1854-04-24   arbetskarl utan bestämd vistelseort   35 år 9 m 5 d
  Brandt, Karl Erik   Rickleå 1852-12-23   fältjägare hans son Erik Olof   1 m 24 d
  Brandt, Karl Erik   Rickleå 1858-08-07   fältjägare hans son Erik Olof   11 m 10 d
  Brandt, Karl Johan   Överklinten 1833-09-27   bonde hans dotter Stina Cajsa   4 m 11 d. okänd sjukdom
  Brandt, Lars   Rickleå 1855-02-06   fd. fältjägare hans hustru Anna Cajsa Karlsotter   74 år 7 m 28 d
  Brandt, Lars   Rickleå 1855-02-15   fd. fältjägare   66 år 4 m 10 d
  Brandt, Nils   Ultervattnet 1856-12-14   inhyses hans son Karl Petter   8 m 10 d. scharlakansfeber
  Brandt, Nils   Ultervattnet 1857-06-24   inhyses hans dotter Maria Nikodenia   2 år 4 m 17 d
  Bratt, Per   -- 1786-04-17   soldat hans änka Maria Zakrisdotter   76 år. magflen och ålderdom
  Bredbäck, Sara Stina   Dalkarlså 1846-09-07   hustru till Johan Bäckström   28 år 6 m. barnsbörd
  Brennfeldt, Erik   Gunnismark, Umeå lfs. 1788-06-16   avskedad soldat hans son Olaus   21 år. magflen
  Brennholm, Lars   Rickleå 1798-11-19   inhysesman   62 år. mag och bröstfeber
  Brun, Ingrid   Robertsfors 1786-02-22   hustru till mästersmed Hans Hammarsten   35 år. barnsbörd
  Brunnius, Olof   Piteå 1798-05-19   handelsbokhållare   27 år. andtäppa. död i Ratan
  Bruse, Zakris   Robertsfors 1789-01-02   arbetare vid masugnen   38 år. hetsvulst
  Bryngelsdotter, Ingrid   Ratu 1762-06-16   hustru till gamla bonden Anders Persson   85 år. hosta & lungsot
  Brännström, Hans   Dalkarlså 1854-01-30   arbetskarl hans son Hans Fredrik   1 år 24 d
  Brännström, Johan   Robertsfors 1837-01-20   klensmed hans dotter Cajsa Magdalena   5 m 1 d. okänd sjukdom
  Brännström, Johan   Robertsfors 1842-02-20   klensmed hans son Johan   2 m. oangiven sjukdom
  Brännström, Karl Petter   Junkboda 1856-11-14   torpare hans son Karl Johan   8 år 9 m 8 d. scharlakansfeber
  Brännström, Karl Petter   Junkboda 1857-09-15   torpare hans son Johan   5 m 20 d
  Brännström, Lars Johan   Brände 1856-01-22   nybyggare hans son Olof Petter   2 m 3 d
  Brännström, Olof   Bränndalen 1847-09-28   coopvardie capitain hans dotter Stina Sofia   6 m 14 d. okänd sjukdom
  Brännström, Olof   Öndebyn 1857-09-22   coopvardie kapiten   42 år 2 m 8 d. drunknad
  Brännström, Olof Anton   Näs 1854-08-20   bonde hans son Olof Anders   2 år 22 d
  Brännström, Olof Anton   Näs 1860-09-15   landbonde hans dotter Catharina Wilhelmina   2 år 7 m 15 d. rödsot
  Brännström, Per   Mjösjön 1808-06-01   nybyggare hans son Johan   5 m. okänd sjukdom
  Brännström, Per   Mjösjön 1814-05-04   nybyggare hans son Lars Gustaf   4 d. okänd sjukdom
  Brännström, Per   Mjösjön 1833-08-26   nybyggare   77 år. ålderdomsbräcklighet
  Brännström, Per   Kyrkostaden 1855-10-05   arbetskarl hans son Karl Olof   3 m 8 d
  Bröms, Hans   -- 1781-08-29   sockenskräddare hans son Hans Gustaf   27 1/2 v. hosta
  Bröms, Hans   -- 1788-12-26   skräddare hans dotter Anna Cajsa   6 1/2 år. koppor
  Bröms, Hans   Dalkarlså 1809-03-04   förra sockenskräddaren   69 år. feber
  Bröms, Hans   Dalkarlså 1829-02-01   sockenskräddare hans änka Margareta Olofsdotter   82 år . ålderdomsbräcklighet
  Bröms, Johan   -- 1747-09-13   organist hans son Johan   34 v
  Bröms, Johan   -- 1752-00-00   organist hans son Jonas   tvilling
  Bröms, Johan   Skinnarbyn 1765-04-00   organist och bonde   56 år. slag
  Bröms, Johan   -- 1780-02-19   organist hans änka Christina Andersdotter   62 år. bröstfeber
  Bröms, Johan   Skinnarbyn 1784-03-09   strandfiskare hans son Hans   4 m. slag
  Bröms, Karl   Skinnarbyn 1749-01-16   sockenskrivare hans änka Elisabet Jonsdotter   80 år
  Bröms, Karl   -- 1805-11-11   dräng   57 år. vattusot. död i Sävar
  Buller, Anders   Lövånger 1814-07-28   avskedad soldat   34 år. lungsot
  Buller, Anders   -- 1814-10-24   avskedad soldat hans dotter Maria Christina   9 år. ihjälkörd
  Burman, Anders   Gulltjärn 1859-02-28   bonde hans hustru Christina Wilhelmina Zingmark   38 år 15 d
  Burstedt, Matthias   Vargliden 1803-09-06   soldat hans hustru Maria Segrid Olofsdotter   33 år. barnsbörd
  Burström, Anders   Rickleå 1787-11-11   sockenskräddare hans dotter Stina Cajsa   1 1/3 år. slag
  Burström, Anders Anton   Dalkarlså 1835-07-15   timmerman hans son Anders   4 m 24 d. magplågor
  Burström, Anders Anton   Dalkarlså 1853-10-10   sågställare hans svärmoder Maria Johansdotter   83 år 12 d
  Burström, Johan Henrik   Gransjö 1852-04-30   coopvardie kapiten   30 år 13 d. gula febern
  Burström, Olof   Överklinten 1792-02-11   dräng från Burträsk hans hustru Anna Persdotter   30 år. barnsbörd
  Burström, Stina   -- 1816-11-02   änka efter handlanden Simon Höglander   88 år. ålderdom
  Buss, Immanuel   -- 1764-08-29   tysk skräddaregesäll   43 år
  Bygdeman, Johan   Rickleå 1808-11-06   soldat hans son Abraham   7 d. okänd sjukdom
  Bygdeman, Johan   Rickleå 1845-08-20   inhyses hans hustru Maja Cajsa Karlsdotter   60 år
  Bygdeman, Johan   Rickleå 1847-12-25   inhysesman   63 år 5 m. andtäppa
  Bygdeman, Johan   Rickleå 1854-09-10   inhyses hans dotter Maria Christina   1 år 18 d
  Bygdeman, Karl   -- 1768-02-02   avskedad trumslagare hans dotter Sara Catharina   3 1/4 år. bröstsjuka
  Bygdeman, Karl   -- 1777-12-20   kyrkvakt hans dotter Lisa   1 d. okänd sjukdom
  Bygdeman, Karl   -- 1777-12-28   hans hustru Christina Jonsdotter   36 år. barnsbörd
  Bygdeman, Karl   -- 1804-01-14   kyrkovaktare och fjärdningsman   79 år. ålder
  Bygdeman, Karl   -- 1810-01-07   hans hustru Catharina Håkansdotter   74 år. rödsot
  Bygdén, Anders   -- 1808-12-01   förre organisten   66 år. wattusot
  Bygdén, Hans   Djäkneboda 1809-09-11   torpare hans hustru Brita Holm   32 år. trånsot
  Bygdén, Hans   Djäkneboda 1823-12-00   torpare   61 år. bröstfeber
  Bygdén, Lars   Djäkneboda 1813-08-19   gästgivare hans son Olof   4 m. okänd sjukdom
  Bygdén, Lars   Djäkneboda 1821-12-22   gästgivare hans son Lars Johan   3 m 29 d
  Bygdén, Lars   Djäkneboda 1824-01-23   gästgivare hans son Karl Jonas   4 v
  Bygdén, Lars   Djäkneboda 1829-08-18   riksdagsman och gästgivare hans dotter Sofia Josefina   3 år 9 d. okänd sjukdom
  Bygdén, Lars   Djäkneboda 1845-07-29   hans faster Anna Cajsa Hansdotter   85 år 3 1/2 m. ålderdom
  Bygdén, Lars   Djäkneboda 1857-07-26   sockenskrivare och fd. riksdagsman   67 år 8 m
  Bygdén, Olof Petter   Djäkneboda 1856-01-19   regementsskrivare hans hustru Carolina Erika Bylund   24 år 9 m 23 d
  Bygdén-Hansson, Anders   Djäkneboda 1828-03-25   förre gästgivaren   75 år. vattusot
  Bylund, Carolina Erika   Djäkneboda 1856-01-19   hustru till regementsskrivare Olof Petter Bygdén   24 år 9 m 23 d
  Byström, Erik   Skinnarbyn 1857-07-25   bonde hans son Samuel Anton   8 år 9 m 23 d
  Byström, Hans Gustaf   Näs 1858-04-03   matros   21 år 5 m
  Byström, Karl Jakob   Övre Åkulla 1848-06-02   bonde hans dotter Anna Lovisa   6 1/2 m
  Byström, Karl Jakob   Skinnarbyn 1852-04-13   bonde hans dotter Maria Matilda   7 m 29 d
  Båga, Fredrika Elisabet   Överklinten 1843-08-22   hustru till fd. corporal Per Berg   41 år 2 m. bröstsjukdom
  Båga, Per   -- 1809-01-25   vargeringskarl   23 år. feber
  Bäck, Elias   Ratan 1774-03-25   hans son magnus Gabriel   6 år 2 m. okänd barnsjuka
  Bäck, Gustaf Markus   Dalkarlså 1848-07-17   fältjägare hans son Frans Gustaf   3 år 3 m
  Bäck, Gustaf Markus   Dalkarlså 1848-07-21   fältjägare hans dotter Sofia Albertina   1 år 9 1/2 m
  Bäck, Gustaf Markus   Dalkarlså 1855-11-06   fältjägare hans dotter Regina Magdalena   4 år 9 m 1 d
  Bäck, Isak   -- 1793-08-27   avskedad trumslagare   63 år. håll och styng
  Bäck, Per   Dalkarlså 1822-07-27   soldat hans son Karl Petter   10 m 22 d. magplågor
  Bäck, Per   Dalkarlså 1823-10-09   soldat hans son Jonas Petter   7 m. bröstsjuka
  Bäck-Jonsson, Per   Vargliden 1837-03-17   bonde hans hustru Cajsa Magdalena Persdotter   42 år. bröstsjuka
  Bäcklund, Mårten Albert   Ratan 1853-00-00   sjöman   32 år. död i Norra Amerika
  Bäcklund, Per   Ratan 1812-07-22   strandfiskare hans son Johan Petter   1 år. okänd sjukdom
  Bäcklund, Per   Ratan 1815-07-02   strandfiskare hans dotter Stina Greta   6 1/2 m. okänd sjukdom
  Bäcklund, Per   Ratan 1816-06-01   strandfiskare hans dotter Maria Johanna   18 d. okänd sjukdom
  Bäcklund, Per   Ratan 1817-08-12   strandfiskare hans dotter Greta Sofia   3 m. okänd sjukdom
  Bäcklund, Per   Ratan 1823-08-04   strandfiskare hans dotter Maria Carolina   1 år 3 m 17 d. bröstsjuka
  Bäcklund, Per   Ratan 1826-10-26   strandfiskare hans son Johan Gustaf   1 m 7 d. okänd sjukdom
  Bäcklund, Per   Ratan 1827-10-19   strandfiskare hans dotter Stina Johanna   1 m 19 d. okänd sjukdom
  Bäcklund, Per   Ratan 1828-11-16   strandfiskare hans son Anders Gustaf   9 d. okänd sjukdom
  Bäcklund, Per   Stensäter 1851-08-24   strandfiskare   70 år 4 d
  Bäcklund, Per   Ratan 1859-07-07   strandfiskare hans änka Maria Margareta Thurdin i Ratu   73 år 8 m 5 d
  Bäcklund, Per Wilhelm   Ratu 1859-04-18   bonde hans dotter Maria Johanna   6 år 9 m 19 d
  Bäcklund, Sofia   Ratan 1852-09-14   strandfiskardotter hennes dotter Johanna   2 m 4 d
  Bäckman, Adolf Fredrik   Ratan 1808-12-08   nybyggare   29 år. feber
  Bäckman, Erik Wilhelm   Stensäter 1843-11-03   dräng   23 år 9 1/3 m. drunknad
  Bäckman, Håkan   Ratan 1769-08-25   mätare hans son Olof   6 v. magvärk
  Bäckman, Håkan   Ratan 1770-07-09   mätare hans son Nils   någon timme. okänd sjuka
  Bäckman, Håkan   Ratan 1772-03-01   mätare hans son Olaus   11 v. magvärk
  Bäckman, Håkan   Ratan 1808-12-08   mätare hans hustru Christina Nilsdotter   68 år. feber
  Bäckman, Håkan   Ratan 1809-02-18   mätare   76 år. feber
  Bäckman, Johan   Rickleå 1837-04-04   torpare och avskedad fältjägare hans son Per Johan   6 m 18 d. okänd sjukdom
  Bäckman, Nils Petter   Ratan 1812-06-19   strandfiskare hans son Adolf Fredrik   1 m. okänd barnsjukdom
  Bäckman, Nils Petter   Lantvallen 1853-05-15   inhysesman   79 år 9 m 17 d
  Bäckman, Nils Petter   Lantvallen 1857-10-07   inhyses hans änka Elisabet Fågel   88 år
  Bäckman, Sara Johanna   Ratan 1852-08-25   änka efter sergeant Henrik Gotthard Norling   65 år
  Bäckman-Nilsdotter, Christina   Ratan 1808-12-08   hustru till mätaren Håkan Bäckman   68 år. feber
  Bäck-Olofsson, Johan   Västervik 1826-07-22   soldat hans dotter Maja Ulla   4 m 9 d. okänd sjukdom
  Bäckström, Anders   Dalkarlså 1802-02-10   sjöman hans dotter Brita Greta   14 d. oangiven sjuka
  Bäckström, Anders   Ryssjön 1804-11-23   nybyggare hans son Karl Olof   13 d. oangiven sjuka
  Bäckström, Anders   Dalkarlså 1809-06-10   landbonde hans son Karl Erik   okänd barnasjuka
  Bäckström, Anders   Dalkarlså 1809-09-06   landbonde hans hans son Isak Anton   3 år. rödsot
  Bäckström, Anders   Dalkarlså 1809-09-11   landbonde hans son Johan Petter   9 år. rödsot
  Bäckström, Anders   Dalkarlså. 1809-09-11   landbonde hans dotter Cajsa Magdalena   6 1/2 år. rödsot
  Bäckström, Anders   Dalkarlså 1826-04-24   skeppare och hemmansinnehavare   55 år. drunknad
  Bäckström, Anders   Dalkarlså 1857-12-11   hans änka Magdalena Isaksdotter   81 år 9 m 23 d
  Bäckström, Anders Aron   Gryssjön 1842-11-26   bonde hans son Anders Aron   1 1/4 m
  Bäckström, Anders Aron   Gryssjön 1849-05-30   hans son Gustaf Edvard   3 1/6 m
  Bäckström, Anders Aron   Gryssjön 1854-02-04   bonde hans son Johan Fredrik   6 år 4 m 2 d
  Bäckström, Anders Aron   Gryssjön 1858-05-13   bonde hans son Johan   6 m 21 d
  Bäckström, Elias   Norum 1855-09-17   bonde hans dotter Catharina Maria   3 år 10 m 21 d
  Bäckström, Elias   Norum 1860-04-15   bonde hans son Erik Emanuel   11 timmar. nöddöpt
  Bäckström, Enok Gustaf   Norum 1846-05-22   hans dotter Cajsa Gustava   4 år 7 1/2 m. okänd sjukdom
  Bäckström, Enok Gustaf   Norum 1849-07-15   bonde hans dotter Clara Maria   3 1/2 m
  Bäckström, Enok Gustaf   Norum 1853-11-16   bonde hans hustru Anna Cajsa Persdotter   40 år 2 m 7 d. barnsäng
  Bäckström, Enok Gustaf   Norum 1855-02-06   bonde hans dotter Catharina Gustava   4 år
  Bäckström, Isak Otto   Sikeå 1855-01-07   dräng   24 år 6 m 18 d
  Bäckström, Johan   Dalkarlså 1846-09-07   hans hustru Sara Stina Bredbäck   28 år 6 m. barnsbörd
  Bäckström, Johan   Dalkarlså 1857-11-03   bonde hans dotter Anna Maria   9 år 3 m 6 d. strypsjuka
  Bäckström, Johan Gustaf   Bäck 1828-05-30   glasmästare och bonde   31 år 6 m 5 d. lungsot
  Bäckström, Jonas   Sikeå 1837-09-05   torpare hans son Johan Jakob   2 år 6 m. oangiven sjuka
  Bäckström, Jonas   Sikeå 1844-03-15   torpare hans hustru Greta Cajsa Hansdotter   49 år 6 1/2 m
  Bäckström, Karl Jonas   Bäck 1851-01-09   bonde hans son Karl Jonas   8 m
  Bäckström, Karl Jonas   Bäck 1856-05-04   bonde hans dotter Johanna Augusta   4 år 3 m 24 d
  Bäckström, Karl Jonas   Bäck 1856-05-14   bonde hans son Karl Johan   2 år 9 m 8 d
  Bäckström, Nils   Alkvittern 1825-03-17   hans hustru Cajsa Hammarsten   45 år. oangiven sjukdom
  Bäckström, Nils   Robertsfors 1829-12-05   mölnare hans son Matts August   14 d. okänd barnsjukdom
  Bäckström, Nils   Robertsfors 1831-03-23   bruksarbetare hans son Nils Petter   3 år 3 m 23 d. okänd sjukdom
  Bäckström, Nils   Robertsfors 1848-01-17   inhysesman   66 år. colik
  Bäckström, Nils Fredrik   Sandåsen 1859-07-09   bonde   39 år 9 m 26 d
  Bäckström, Olof Anton   Dalkarlså 1851-07-17   torpare hans son August Wilhelm   1 år 3 m 28 d
  Bäckström, Olof Anton   Dalkarlså 1856-03-06   skeppsbyggare   43 år 5 m 8 d. gulsot
  Bäckström, Per   Robertsfors 1844-03-22   mästersven hans dotter Anna Cajsa   1/3 m. okänd sjukdom
  Bäckström, Per   Robertsfors 1844-04-25   mästersven hans hustru Anna Cajsa Meijer   29 år 1/2 m. gulsot
  Bäckström, Per   Robertsfors 1847-04-19   mästersven hans dotter Anna Sofia   1 år 3 m 23 d. okänd sjukdom
  Bäckström, Per   Robertsfors 1850-05-07   mästersven hans dotter Anna Johanna   9 m
  Bäckström, Per   Robertsfors 1851-04-30   mästersven hans dotter Anna Sofia   13 d
  Bäckström, Per Gustaf   Norum 1858-09-19   bondeson hans hustru Anna Magdalena Nilsdotter   33 år 10 m 4 d
  Bäckström-Andersson, Nils   Robertsfors 1847-03-14   arbetare hans dotter Gustava Margareta   2 år 5 m
  Bäckström-Andersson, Nils   Robertsfors 1851-09-11   arbetare   50 år 1 m. lungsot
  Bäckström-Andersson, Nils   Robertsfors 1851-12-15   avlidne arbetaren hans dotter Emma Magdalena   9 m 19 d
  Bäckström-Isaksdotter, Magdalena   Dalkarlså 1857-12-11   barnmorska. änka efter Anders Bäckström   81 år 9 m 23 d
  Böckelman, Georg Fredrik   -- 1750-04-14   capitain   62 år
  Böckelman, Georg Fredrik   -- 1768-07-11   capitain hans änka Anna Lagerbom   76 år. bröstvärk och andtäppa
  Cantén, Margareta   Dalkarlså 1809-10-07   jungfru   74 år. rödsot
  Christiansdotter, Anna   Bobacken 1806-05-17   änka efter Erik Persson   76 år. långvarig tvinsot
  Christiansdotter, Anna   Rickleå 1809-04-18   hustru till Olof Persson d.y   45 år. feber
  Christiansdotter, Brita Stina   Sjulsmark 1824-05-21   hustru till förra bonden Hans Israelsson   59 år. styng
  Christiansdotter, Catharina   Åkulla 1789-06-02   hustru till bonden Anders Persson   51 år. håll och styng
  Christiansdotter, Malin   Rickleå 1782-11-01   soldatänka   58 år. stenpassion
  Christiansdotter, Maria   Dalkarlså 1824-05-06   hustru till avskedad soldaten Johan Silfver   47 år. håll och styng
  Christiansdotter, Marta   Näs 1757-10-08   född i Norge   52 år. styng
  Christiansson, Anders   Djäkneboda 1748-07-10   hans dotter Elisabet   20 v 2 d
  Christiansson, Johan   Åkulla 1845-03-14   bonde hans son Erik Oscar   1 m
  Christiansson, Johan   Åkulla 1856-08-15   bonde hans dotter Maria Matilda   2 år 9 m 11 d
  Christiansson, Lars   Sävträsk 1808-09-14   änkling   72 år. wattusot
  Christiansson, Per   Dalkarlså 1821-01-02   dräng hans dotter Stina Greta   11 d
  Christiansson, Per   Dalkarlså 1837-05-29   bonde hans son Karl Olof   1 m 1 d. okänd sjukdom
  Christiansson, Per   Åkulla 1839-02-12   bondeson   39 år. håll och styng
  Christiansson, Per   Dalkarlså 1847-12-04   bonde   58 år 4 m 13 d
  Christiansson-Bergsten, Lars   Dalkarlså 1842-02-11   kyrkvakt   63 år 7 m. lungsot
  Christiansson-Bergsten, Lars   Dalkarlså 1854-01-17   kyrkovakt hans änka Maria Catharina Wallon   70 år
  Christiansson-Stadig, Mikael   -- 1763-06-15   soldat hans son Anders Otto   8 d. okänd barnsjuka
  Christiansson-Stadig, Mikael   -- 1764-10-25   soldat hans son Andreas   2 d. okänd barnsjuka
  Christiersdotter, Anna   Åkulla 1754-06-17   änka efter Erik Mattsson   87 år. huvud och bröstvärk
  Christiersdotter, Anna Christina   Ratuvik 1856-09-13   änka efter bonden Per Andersson   77 år 9 m 21 d
  Christiersdotter, Margeta   -- 1763-08-00   hustru till krögare Per Turdin   58 år. bröst och magsjuka
  Christiersdotter, Maria   Ultervattnet 1784-12-14   gammal piga, faster till Per Persson   76 år. bröstfeber
  Christiersson, Anders   Djäkneboda 1767-05-12   bonde hans piga Lisbeta Jonsdotter   83 år. svårt bröst och ålderdomskrämpor
  Christiersson, Anders   Djäkneboda 1790-12-15   svärfader till bonden Per Danielsson   73 1/2 år. ålderdomsbräcklighet
  Christiersson, Anders   Djäkneboda 1794-02-26   bonde hans änka Anna Jonsdotter   87 år. ålderdomsbräcklighet
  Christiersson, Göran   Rickleå 1757-04-14   hans broder avskedad soldaten Olof Christiersson-Hök   68 år. styng
  Christiersson, Jon   Rickleå 1789-07-09   gästgivare hans hustru Malin Olsdotter   69 år. rötfeber
  Christiersson, Jon   Rickleå 1790-12-19   gästgivare   72 år. slag och förlamning
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1749-12-11   hans dotter Anna   32 v
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1750-08-02   hans dotter Margareta   11 m 24 d
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1753-08-27   bonde   42 år 33 v. styng
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1757-04-06   hans hustru Malin Mosesdotter   25 3/4 år. styng. född i Sjulsmark
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1758-12-21   hans dotter Anna Brita   15 v 2 d. kikhosta
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1762-06-05   bonde hans son Peter   1 m. slag
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1767-11-16   bonde hans son Olof   3/4 år. magsjuka
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1772-07-19   bonde hans son Karl   4 d. okänd barnsjuka
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1773-11-29   bonde hans dotter Maria Christina   15 v. bröstsjuka
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1774-12-13   hans son Olaus   10 v 3 d. bröstsjuka och klåda
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1776-03-10   bonde   43 år. wattusot
  Christiersson, Olof   Dalkarlså 1776-03-28   avlidne bonden hans dotter Maria   14 d. magsjuka
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1747-10-01   hans dotter Kerstin   8 v
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1748-03-18   hans dotter Margareta   33 v
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1749-07-13   hans dotter Kerstin   26 v
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1750-10-08   hans son Isak   1 1/2 m
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1751-08-05   hans styvson Olaus   16 år 1 m 4 d
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1752-06-15   nämndeman hans dotter Christina   36 v 5 d. uppkastning
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1753-12-08   hans dotter Greta Stina   9 d
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1756-11-10   hans dotter Margareta   12 v 4 d. uppkastning
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1758-03-11   hans hustru Margareta Olsdotter   45 år. barnsäng
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1759-06-26   hans dotter Margareta   1 år 15 v. uppkastning
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1764-05-03   tolvmanan hans dotter Anna   9 m. magsjuka
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1764-05-06   tolvmanan hans dotter Brita   9 m. magsjuka
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1770-01-10   nämndeman hans hustru Brita Nilsdotter   47 år. Rosen
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1771-07-02   bonde hans son Johannes   2 d. okänd barnsjuka
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1776-12-05   nämndeman och bonde   64 år. slag
  Christiersson, Per   Ultervattnet 1777-07-07   avlidne nämndemannen hans son Gabriel   1 m. magsjuka
  Christiersson-Hök, Olof   -- 1757-04-14   avskedad soldat   68 år. styng
  Christiersson-Åberg, Erik   Åkulla 1758-12-15   tullbesökare i Umeå   33 år 5 v. född i Åkulla
  Christophersdotter, Anna   Jomark 1790-09-29   hustru till bonden Per Hansson   66 år. huvudvärk
  Christophersdotter, Anna   Dalkarlså 1838-09-24   hustru till Per Olofsson-Glader   76 år. ålderdom
  Christophersdotter, Anna Lena   Rickleå 1820-02-07   hustru till förre coopvardieskepparen Anders Boberg   55 år
  Christophersdotter, Christina   Rickleå 1855-05-24   änka efter bonden Jonathan Jonsson   83 år 11 m
  Christophersdotter, Karin   Ultervattnet 1749-01-13   änka efter soldat Per Olsson-Menlös   66 år
  Christophersdotter, Lisa   Rickleå 1779-00-00   änka efter Per Olsson, moder till bonden Olof Persson   (källa LI:3)
  Christophersdotter, Maria   Kyrkostaden 1796-10-03   hustru till inhysesman Lars Mosesson   70 år. bröstfeber
  Christophersdotter, Märta   -- 1770-01-23   änka efter soldat Erik Menlös   68 år. bröstsjuka
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1746-05-06   hans hustru Malin Larsdotter   66 år 26 v
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1760-01-23   bonde   60 3/4 år. lungsot
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1787-04-26   hans änka Christina Jakobsdotter   86 år. ålderdomsbräcklighet
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1792-06-17   bonde hans son Lars   16 v 2 d. magsjuka
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1794-01-07   bonde hans dotter Sara Stina   35 1/7 v. koppor
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1794-07-20   bonde hans hustru Catharina Larsdotter   28 år. barnsbörd
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1794-08-08   bonde hans dotter Magdalena   6 v. magsjuka
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1800-07-10   bonde hans son Peter   10 m. koppor
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1807-07-29   nämndeman hans dotter Sara Catharina   14 v. okänd sjukdom
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1808-08-18   nämndeman hans dotter Sara Catharina   11 v
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1817-03-07   nämndeman hans son Nils Fredrik   13 år. colik
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1842-04-11   förre nämndemannen   82 år 8 m. ålderdomsbräcklighet
  Christophersson, Anders   Ultervattnet 1848-03-02   bonde hans änka Margareta Mårtensdotter   76 år. ålderdom
  Christophersson, Christopher   Rickleå 1762-12-01   bonde hans son Nils   14 v. okänd barnsjuka
  Christophersson, Christopher   Rickleå 1764-11-01   bonde hans dotter Magdalena   7 3/4 år. slag
  Christophersson, Christopher   Rickleå 1770-04-25   bonde hans dotter Maja Stina   1 1/2 år. koppor
  Christophersson, Christopher   Rickleå 1800-03-26   bonde hans hustru Maria Nilsdotter   66 år. bröstfeber
  Christophersson, Christopher   Rickleå 1814-08-22   bonde   75 år. ålderdom
  Christophersson, Göran   Rickleå 1750-06-27   hans son Nils   3 år 25 d
  Christophersson, Jon   Bäck 1757-04-14   hans dotter Margareta   28 v 1 d. styng
  Christophersson, Jon   Bäck 1777-11-30   bonde hans systerdotter Anna Catharina   6 3/4 år. koppor
  Christophersson, Jon   Bäck 1784-03-10   bonde hans moder Margareta Nilsdotter   79 år. ålderdomsbräcklighet
  Christophersson, Jon   Bäck 1796-03-21   bonde   63 år. bröst och magsjuka
  Christophersson, Jon   Bäck 1798-09-28   bonde hans änka Margareta Persdotter   71 2/6 år. bröstfeber
  Christophersson, Nils   Rickleå 1800-08-10   bonde hans dotter Maja Stina   9 m. bröstfeber
  Christophersson, Nils   Rickleå 1803-02-00   bonde hans dotter Maja Stina   7 m. mässling
  Christophersson, Nils   Rickleå 1808-06-18   bonde hans son Per   5 v. okänd sjukdom
  Christophersson, Nils   Rickleå 1838-01-18   häradsdomare   63 år 3 m. bröstfeber
  Christophersson, Nils   Rickleå 1844-08-16   häradsdomare hans änka Brita Stina Larsdotter   80 år. ålderdom
  Christophersson, Olof   Ultervattnet 1751-08-05   avlidne bonden hans son Olaus   16 år 1 m 4 d
  Clemensson, Mårten   -- 1770-07-03   lapp hans dotter Magdalena   1 år. koppor
  Clemensson, Pål   -- 1760-00-00   lappman hans son Clemens   1 1/2 år. okänd barnsjuka
  Clemensson, Pål   -- 1761-06-01   lappman hans dotter Anna   1 år. mässling
  Dahlberg, Anders   Dalkarlså 1819-07-13   nybyggare hans son Anders Ulric   10 v
  Dahlberg, Johan Petter   Dalkarlså 1829-11-06   bonde hans son Anders   någon timma. okänd sjukdom
  Dahlberg, Johan Petter   Dalkarlså 1830-12-13   bonde hans dotter Helena Maria   7 v. okänd barnsjuka
  Dahlberg, Jonas Anton   Dalkarlså 1854-09-01   sjöman hans dotter Maria Ulrika   6 år 7 m 4 d
  Dahlberg, Jonas Anton   Dalkarlså 1854-09-12   sjöman hans dotter Brita Sofia   4 år 1 m 23 d
  Dahlberg, Olof   Gullmark 1830-11-09   bonde hans son Lars   6 m 19 d. fluss
  Dahlberg-Persson, Per   Dalkarlså 1849-01-09   fd. sågdräng   46 år 4 m
  Dahlgren, Christina Margareta   Bobacken 1850-03-16   hustru till inhyses Lars Andersson   44 år 10 2/5 m. lungsot
  Dahlgren, Olof   Dalkarlså 1801-06-07   sågställare hans son Johannes   1 1/2 år. hetsvulst
  Dahlgren, Olof   Dalkarlså 1801-08-19   sågställare hans son Olaus   5 v. oangiven sjukdom
  Dahlgren, Olof   Dalkarlså 1803-04-07   sågställare hans son Johan   8 1/2 m. oangiven sjukdom
  Dahlgren, Olof   Dalkarlså 1804-03-18   sågställare hans son Olaus   3 m 9 d. bröstfeber
  Dahlgren, Olof   Dalkarlså 1807-09-10   sågställare hans dotter Maria Johanna   1 år. diarré och uppkastning
  Dahlgren, Olof   Dalkarlså 1808-05-11   smed hans dotter Brita   7 m. okänd sjukdom
  Dahlgren, Olof   Dalkarlså 1811-07-29   smed hans son Anders   15 d. okänd sjukdom
  Dahlgren, Olof   Dalkarlså 1811-10-25   smed hans son Johan   1 år 7 m. okänd sjukdom
  Dahlgren, Olof   Dalkarlså 1837-10-16   sågställare och smed hans hustru Maja Brita Persdotter   69 år. ålderdom
  Dahlgren, Olof   Dalkarlså 1838-12-15   sågställare och smed   65 år 25 d. håll och styng
  Dahlgren, Olof   Junkboda 1842-05-08   nämndeman   32 år 3 1/4 m. obstruktion
  Dahlgren, Olof   Bäck 1853-11-29   skattebonde   21 år 5 m 17 d. slag
  Dahlgren, Per   Näs 1826-10-06   hans son Olof Petter   död genast, nöddöpt
  Dahlgren, Per   Näs 1828-10-14   smed hans dotter Maja Margareta   4 m 14 d. magplågor
  Dahlgren, Per   Näs 1834-04-17   byasmed hans son Fredrik Anders   1 år 2 m 2 d. magsjukdom
  Dahlgren, Per   Bäck 1859-09-18   förre bonden och smeden   59 år 9 m 17 d
  Dahlman, Isak   Djäkneboda 1756-05-00   soldat hans son Fredrik   född den 10 febr.
  Dahlman, Isak   Djäkneboda 1758-02-08   soldat hans son Andreas   3 v
  Dahlman, Matts   Rickleå 1745-09-17   hans dotter Karin   23 v
  Dahlman, Matts   Rickleå 1746-10-13   corporal hans dotter Magdalena   16 v 5 d
  Dahlman, Matts   Rickleå 1775-11-09   nämndeman hans son Anders   21 år. drunknad
  Dahlman, Matts   Rickleå 1795-08-04   nämndeman hans änka Anna Andersdotter   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Dahlman, Nils   -- 1751-03-21   förare   92 år
  Dahlman, Nils   -- 1756-02-22   förare hans änka Malin Olofsdotter   89 år. född i Umeå 1666
  Dahlman, Per   Edfastmark 1747-06-01   corporal hans son Peter   8 v
  Dahlman, Per   Edfastmark 1747-06-24   corporal hans dotter Anna   20 v
  Dahlman-Nilsson, Matts   Rickleå 1748-07-26   hans son Nils   38 v
  Dahlman-Nilsson, Matts   Rickleå 1780-11-29   nämndeman   63 år. slag
  Dahlqvist, Isak   Dalkarlså 1806-08-25   sågdräng hans son Johannes   6 m. magplågor
  Dahlqvist, Lars   Dalkarlså 1855-10-13   bonde hans son Erik Otto   23 d
  Dahlqvist, Lars   Dalkarlså 1859-11-27   bonde hans son Matthias   3 år 2 m 16 d
  Dahlström, Anders Gustaf   Dalkarlså 1852-10-25   torpare hans hustru Greta Andersdotter   45 år 3 m 8 d
  Dahlström, Hans   Dalkarlså 1814-08-03   avskedad sergeant   29 år. venerisk sjukdom
  Dahlström, Isak   Sikeå 1752-07-06   förare hans änka Malin Ersdotter   63 år 18 v. coligue el. moderpassion
  Dahlström, Olof   Degerfors 1805-04-07   sockenskräddare hans dotter Anna   3 år. innebränd
  Dahlström, Olof   Degerfors. 1805-04-07   sockenskräddare hans dotter Maja Greta   3 år. uppbränd
  Dahlström-Isaksdotter, Anna   Sikeå 1758-02-07   hustru till Hans Håkansson   32 år. styng
  Dahlström-Persson, Isak   Sikeå 1748-10-20   avskedad förare   61 år
  Dahlund, Olof   Dalkarlså 1836-06-01   förre bonden hans hustru Anna Lena Andersdotter   71 år 6 m 7 d
  Dahlund, Olof   Dalkarlså 1849-06-11   bonde hans son Nils Petter   7 1/2 m
  Dahlund, Olof   Dalkarlså 1857-05-09   bonde   69 år 2 d
  Danielsdotter, Anna Brita   Kyrkostaden 1832-02-07   piga   61 år. gikt
  Danielsdotter, Eva Maria   Antfäbodarna 1848-10-12   hustru till torparen Nils Nilsson   30 år
  Danielsdotter, Margareta   Öndebyn 1776-02-18   hustru till drängen Lars Johansson   23 år. barnsbörd
  Danielsdotter, Maria   Bjänsjöå 1816-04-12   hustru till bonden Lars Olofsson   24 år. håll och styng
  Danielsdotter, Maria Christina   Öndebyn 1857-12-13   bondedotter hennes son Karl   5 m 2 d
  Danielsdotter, Stina Lena   Djäkneboda 1817-08-20   vanvettig piga   36 år. tvinsot
  Danielsson, Anders   Gulltjärn 1852-07-08   bonde hans son Anders   1 år 11 m. ihjälslagen av åskan
  Danielsson, Anders   Gulltjärn 1854-12-18   bonde hans dotter Anna Johanna   3 år 7 d
  Danielsson, Daniel   Åkullsjön 1791-07-27   bonde hans dotter Catharina   1 år 3 v. risen
  Danielsson, Daniel   Åkullsjön 1795-03-01   bonde hans dotter Anna Stina   10 år. hetsig feber
  Danielsson, Daniel   Gulltjärn 1808-09-25   hans dotter Sara Lisa   2 år 1 1/2 m. okänd sjukdom
  Danielsson, Daniel   Gulltjärn 1811-03-17   hans son Olof   5 1/2 m. okänd sjukdom
  Danielsson, Daniel   Gulltjärn 1819-04-11   bonde hans hustru Magdalena Olofsdotter   33 år. okänd sjukdom
  Danielsson, Daniel   Gulltjärn 1820-06-18   bonde hans son Johan Daniel   11 år 2 m 4 d
  Danielsson, Daniel   Gulltjärn 1820-07-27   bonde hans hustru Sara Larsdotter   72 år. lungsot
  Danielsson, Daniel   Gulltjärn 1820-11-29   bonde hans dotter Anna Charlotta   8 m 14 d
  Danielsson, Daniel   Gulltjärn 1821-01-14   bonde hans son Johan Daniel   5 d
  Danielsson, Daniel   Gulltjärn 1835-02-22   förgångsman hans hustru Cajsa Jonsdotter   72 år 10 m 13 d. ålderdomsbräcklighet
  Danielsson, Daniel   Gulltjärn 1847-09-06   bonde   68 år
  Danielsson, Daniel   Gulltjärn 1849-04-10   bonde hans änka Anna Stina Andersdotter   53 år
  Danielsson, Hans   Öndebyn 1792-01-01   bonde hans dotter Maria Greta   4 1/2 år. hetsig feber
  Danielsson, Hans   Öndebyn 1794-02-26   bonde hans dotter Maja Greta   9 3/4 m. oangiven sjuka
  Danielsson, Hans   Öndebyn 1809-10-12   bonde   62 år. rödsot
  Danielsson, Hans   Öndebyn 1809-10-13   bonde hans söner Hans och Petter   12 och 11 år. rödsot
  Danielsson, Hans   Öndebyn 1848-06-23   hans blinda änka Magdalena Larsdotter   87 år 11 1/4 m
  Danielsson, Johan   Korssjön 1837-06-03   förre bonden hans hustru Stina Persdotter   65 år. bröstfeber
  Danielsson, Johan   Korssjön 1841-10-05   förre bonden   80 år. ålderdom
  Danielsson, Johan Daniel   Gulltjärn 1855-04-05   bonde hans dotter Christina Sofia   1 år 1 m 26 d
  Danielsson, Johan Daniel   Gulltjärn 1856-02-08   bonde hans son Karl Anders   3 d
  Danielsson, Jon   Öndebyn 1784-04-24   bonde hans dotter Maria   1/2 år. koppor
  Danielsson, Jon   Öndebyn 1785-06-10   bonde hans dotter Stina Lena   9 v. slag
  Danielsson, Jon   Öndebyn 1787-06-06   bonde hans son Daniel   38 1/2 v. hetsig feber
  Danielsson, Jon   Öndebyn 1809-09-10   hans son Petter   9 år. rödsot
  Danielsson, Jon   Öndebyn 1809-10-02   bonde   58 år. rödsot
  Danielsson, Jon   Öndebyn 1809-10-03   bonde hans son Jonas   19 år. rödsot
  Danielsson, Jon   Öndebyn 1826-02-15   hans änka Anna Cajsa Jonsdotter   59 år. vattusot
  Danielsson, Jonas Petter   Öndebyn 1847-05-06   hans dotter Stina Magdalena   6 m
  Danielsson, Lars   Gulltjärn 1816-09-28   hans dotter Sara Lisa   1 år 9 m. okänd sjukdom
  Danielsson, Lars   Gulltjärn 1824-08-16   bonde hans son Jonas   1 år 1 m 4 d. okänd sjuka
  Danielsson, Lars   Gulltjärn 1835-04-14   bonde hans dotter Sofia   4 år 7 m. smittkoppor
  Danielsson, Lars   Gulltjärn 1858-08-30   förre bonden   70 år 11 m 4 d
  Danielsson, Nils   Rickleå 1849-07-21   inhysesman   53 år
  Danielsson, Olof   Öndebyn 1776-09-13   dräng hans dotter Maria   11 v. okänd sjukdom
  Danielsson, Olof   Öndebyn 1777-10-25   dräng hans dotter Magdalena   12 v. slag
  Danielsson, Olof   Sjulsmark 1779-00-00   landbonde hans dotter Margareta   (källa LI:3)
  Danielsson, Olof   Kålaboda 1784-04-08   tolvmanan hans dotter Maria   4 1/2 år. koppor
  Danielsson, Olof Petter   Gulltjärn 1847-05-19   hans dotter Anna Stina   1 m 12 d. okänd sjukdom
  Danielsson, Olof Petter   Gulltjärn 1851-02-20   bonde hans son Olof   6 m
  Danielsson, Olof Petter   Gulltjärn 1852-05-25   skattebonde   35 år 4 m 28 d. lungsot
  Danielsson, Olof Petter   Gulltjärn 1853-05-07   bonde hans dotter Anna Carolina   10 m 13 d
  Danielsson, Olof Petter   Gulltjärn 1854-10-12   avlidne bonden hans dotter Sofia Johanna   9 år 1 m 6 d
  Danielsson, Per   Djäkneboda 1769-08-25   bonde hans dotter Anna Maria   1 år 4 v. slag
  Danielsson, Per   Djäkneboda 1771-01-13   bonde hans son Daniel   någon timme. okänd barnsjuka
  Danielsson, Per   Djäkneboda 1777-05-07   bonde hans dotter Maja Lisa   7 v. koppor
  Danielsson, Per   Djäkneboda 1788-10-26   bonde hans son Petrus   1 5/6 år. koppor
  Danielsson, Per   Djäkneboda 1790-12-15   bonde hans svärfader Anders Christiersson   73 1/2 år. ålderdomsbräcklighet
  Danielsson, Per   Djäkneboda 1792-11-26   bonde hans dotter Brita Cajsa   10 1/2 år. magsjuka
  Danielsson, Per   Djäkneboda 1809-01-13   bonde   63 år. feber
  Danielsson, Per   Djäkneboda 1809-09-11   hans änka Greta Andersdotter   59 1/2 år. feber
  Degerström, Anders   -- 1746-12-06   mantalskommisarie hans hustru Maria Lidenia   22 år 32 v. född i Amerika
  Degerström, Anders   -- 1749-06-18   mantalskommisarie hans hustru Anna Lindbom   33 år
  Degerström, Anders   -- 1750-10-18   mantalskommisarie hans dotter Elisabet   3 år 10 m 23 d
  Degerström, Anders   -- 1767-08-00   mantalskommisarie hans svärmoder Märta Sidenbom   86 år. ålderdomsbräcklighet
  Degerström, Anders   -- 1779-00-00   commisarie   (källa LI:3)
  Degerström, Anders   -- 1794-07-15   mantalskommisarie hans änka Anna Catharina Örnberg   65 år. blodgång
  Dierf, Matts   -- 1757-02-12   soldat hans änka Anna Olofsdotter   72 år. bröstsjuka. född i Bobacken
  Dunder, Anders   -- 1784-05-16   soldat hans son Hans   4 m
  Dunder, Anders   Legdeå 1788-12-13   soldat hans son Hans   2 1/2 år. koppor
  Dunder, Anders   Sikeå 1793-09-05   soldat hans änka Magdalena Nilsdotter   43 år. bröstfeber
  Dunder, Anders   Överklinten 1795-10-24   avlidne soldat hans son Andreas   15 1/2 år. bröstfeber
  Dunder, Lars Johan   Legdeå 1826-05-20   soldat   24 år
  Dunder, Olof   -- 1762-07-02   soldat hans son Lars   1 m. magsjuka
  Dunder, Olof   -- 1765-09-19   avskedad soldat hans dotter Sigrid   1 1/2 år. okänd barnsjuka
  Dunder, Per   -- 1778-09-09   kyrkvakt hans änka Kerstin Eriksdotter   76 år. ålderdomsbräcklighet
  Dunder-Hansson, Anders   -- 1792-06-15   soldat hans dotter Maja Brita   6 1/2 m. oangiven sjukdom
  Dunder-Larsson, Olof   Bjänsjöå 1776-06-01   nybyggare hans son Lars   2 m. magsjuka
  Dunder-Larsson, Olof   Bjänsjöå 1799-09-16   bonde hans son Matthias   14 år 10 m. Tärande sjukdom
  Dunder-Persson, Per   -- 1772-02-18   kyrkovaktare   65 år. bröstsjuka
  Edström, Johan   Robertsfors 1845-12-05   fd. smed   29 år 1 m. benröta
  Edström, Karl Petter   Robertsfors 1843-10-13   mästersven hans dotter Brita Euphrosyna Carolina   3 timmar
  Edström, Karl Petter   Robertsfors 1851-01-11   mästersven hans dotter Christina Josefina Euphrosyna   2 m
  Edström, Nils   Djäkneboda 1748-07-03   soldat hans dotter Karin   6 år 36 v
  Edström, Olof   Bruket 1826-12-04   spiksmed   51 år. bröstsjuka
  Edström, Olof   Robertsfors 1833-12-05   spiksmed hans son Olof   3 m 5 d. magplågor
  Edström, Olof Petter   Sikeå 1852-09-20   brädfaktor hans son Erik Anton   7 m 11 d
  Edström, Olof Petter   Sikeå 1857-03-02   kronolots hans dotter Erika Elisabet   2 år 3 m 10 d. scharlakansfeber
  Edström, Olof Petter   Sikeå 1858-02-07   kronolots hans son Johan August   11 m 27 d
  Edström, Olof Petter   Sikeå 1859-03-04   extra kronolots hans hustru Erika Magdalena Ersdotter   29 år 4 m 25 d
  Ek, Gustava   Bäck 1858-06-14   hustru till inspektör Leonard Josef Fahlander   38 år 2 m 27 d
  Ekberg, Hans   Näs 1838-02-24   bonde hans dotter Maria Christina   1 år 2 m 7 d
  Ekberg, Hans   Näs 1844-01-28   hans dotter Magdalena   1/2 m. barnsjukdom
  Ekberg, Hans   Näs 1847-11-02   torpare   44 år. drunknad
  Ekberg, Hans   Näs 1847-11-03   torpare hans son Erik   9 år 11 m 20 d. förkylning
  Ekberg, Hans Olof   Näs 1856-11-06   bondeson   16 år 7 m 11 d. drunknad
  Ekenstam, Gustaf Fredrik   Robertsfors 1843-03-09   bergmästare hans son Per Wilhelm Fredrik   3 år 1 1/4 m. oangiven sjukdom
  Ekenstam, Gustaf Fredrik   Robertsfors 1843-04-15   bergmästare hans hustru Ester Christina Forsselles   22 år 10 1/2 m. nervfeber
  Ekenstam, Gustaf Fredrik   Robertsfors 1846-10-01   bergmästare hans hustru Eva Wilhelmina Sundbom   20 år 4 m. barnsbörd
  Ekenstam, Gustaf Fredrik   Robertsfors 1847-03-04   bergmästare hans dotter Anna Wilhelmina Alice   7 m 4 d. mässling
  Eklund-Nilsdotter, Margareta Sofia   Gryssjön 1828-10-14   hustru till nybyggaren Anders Jönsson   40 år. lungsot
  Ekman, Karl August   -- 1851-08-13   sjöman   20 år 3 m 19. drunknad
  Eliasdotter, Karin   Korssjön 1758-06-14   änka efter Nils Arvidsson   85 år. född i Bygdeträsk
  Eliasson, Nils   Korssjön 1769-10-09   bonde hans dotter Anna Cajsa   11 m. slag
  Eliasson, Nils   Korssjön 1778-04-30   bonde hans dotter Sara   2 2/3 år. koppor
  Eliasson, Nils   Korssjön 1781-07-30   bonde hans son Olaus   2 d. okänd sjukdom
  Eliasson, Nils   Korssjön 1782-10-08   bonde hans dotter Catharina   0 d. okänd sjukdom
  Eliasson, Nils   Korssjön 1782-10-09   bonde hans dotter Stina   1 d. okänd sjukdom
  Eliasson, Nils   Korssjön 1814-07-07   förre nämndemannen   73 år. ålderdom
  Eliasson, Nils   Korssjön 1814-11-01   förre nämndemannen hans änka Maria Johansdotter   68 år. tvinsot
  Enbäck, Sara   -- 1790-03-28   änka och fattighjon   82 år. ålderdomsbräcklighet
  Engman, Johan   Kvarnfors 1842-03-15   sågdräng hans dotter Anna Lovisa   1 år 3 2/3 m. okänd sjukdom
  Engman, Johan   Robertsfors 1845-06-14   sågdräng hans dotter Anna Helena   2 år 5 3/4 m. okänd sjukdom
  Engman, Johan Jakob   Siknäs 1831-02-29   nybyggare   44 år. bröstinflammation
  Erasmusdotter, Anna   Djäkneboda 1765-10-26   änka efter gästgivaren Anders Andersson   60 år. magsjuka
  Eriksdotter, Anna Brita   Bobacken 1777-09-27   hustru till bonden Anders Mattsson   23 år. barnsbörd
  Eriksdotter, Barbru   Norum 1809-04-17   änka efter Göran Hansson   73 år. ålderdom
  Eriksdotter, Brita   Robertsfors 1764-11-27   hustru till bruksarbetaren Erik Mattsson   43 år. lungsot
  Eriksdotter, Elsa   Dalkarlså 1755-06-16   hustru till Christier Olsson   43 år 7 v. moderpassion, född i Åkulla
  Eriksdotter, Karin   Sikeå 1751-02-25   moder till Isak Zakrisson   68 år. styng
  Eriksdotter, Karin   Rickleå 1764-03-20   moder till tolvmanannen Matts Nilsson   76 år. slag
  Eriksdotter, Kerstin   -- 1778-09-09   änka efter kyrkvakten Per Dunder   76 år. ålderdomsbräcklighet
  Eriksdotter, Lisa Greta   Kullholm 1827-11-05   hustru till nybyggaren Hans Jonsson   35 år. lungsot
  Eriksdotter, Maria Catharina   Bäck 1860-07-20   piga   29 år 9 m
  Eriksdotter, Märeta   Korssjön 1747-03-07   hustru till Per Larsson   48 år
  Eriksdotter, Sara Lisa   Sikeå 1844-07-20   piga   39 år. lungsot
  Eriksdotter, Stina Lena   Djäkneboda 1851-06-26   hustru till förre landbonden Jakob Wallmark   71 år 9 m 24 d. slag
  Eriksson, Erik   Tryssjön 1809-10-00   nybyggare hans son Olof   7 år. rödsot
  Eriksson, Erik   Tryssjön. 1809-10-00   nybyggare hans son Jakob   4 år. rödsot
  Eriksson, Erik   Tryssjön.. 1809-10-00   nybyggare hans dotter Eva Lovisa   3 år. rödsot
  Eriksson, Erik   Kullholm 1830-06-21   nybyggare hans dotter Stina Maria   1 år 7 m. bröstsjuka
  Eriksson, Erik   Kullholm 1833-10-08   nybyggare hans dotter Stina Cajsa   9 m 2 d
  Eriksson, Erik   Dalkarlså 1834-11-24   bonde hans dotter Greta Cajsa   4 år 3 m 8 d. olyckshändelse
  Eriksson, Erik   Kullholm 1835-01-04   nybyggare   39 år 5 m. rötfeber
  Eriksson, Erik   Alkvittern och Berga 1840-07-19   landbonde   45 år 11 m. gastrisk feber
  Eriksson, Erik Gustaf   Altarliden 1858-01-14   nybyggare hans dotter Maria Christina   3 år. strypsjuka
  Eriksson, Johan   Sikeå 1804-01-03   bonde hans son Per   11 m. oangiven sjuka
  Eriksson, Olof   Robertsfors 1827-07-19   hans änka Brita Andersdotter   77 år. ålderdomsbräcklighet
  Eriksson, Per   Bobacken 1753-11-04   nämndeman hans hustru Brita Olofsdotter-Thun   50 1/2 år. slag, född i Övertorneå
  Eriksson, Per Olof   Selsberg 1856-12-17   landbonde hans dotter Cajsa Sofia   8 år 8 m 5 d
  Eriksson, Per Olof   Selsberg 1860-08-29   förre bonden hans dotter Erika Johanna   6 år 10 m 10 d
  Eriksson, Zakris   Dalkarlså 1858-12-25   förre sågkarlen   80 år
  Eriksson-Lund, Karl Erik   Skinnarbyn 1841-12-11   hans dotter Anna Lisa   1 år 1 m
  Ersdotter, Anna   Överklinten 1766-06-14   änka efter Mårten Jönsson   80 år. död på vägen
  Ersdotter, Anna Elisabet   Sikeå 1853-06-30   hustru till förre bonden Per Larsson   62 år 5 m 15 d. lungsot
  Ersdotter, Brita   Överklinten 1784-03-20   hustru till bonden Johan Persson   magsjuka
  Ersdotter, Cajsa   Näs 1838-08-24   hustru till förgångsmannen Erik Jonsson   69 år. ålderdom
  Ersdotter, Cajsa   Dalkarlså 1839-02-22   änka efter torparen Gabriel Öhgren   49 år. feber
  Ersdotter, Catharina   Jomark 1823-02-04   hustru till förgångsmannen Anders Rönnbäck   69 år. bröstsjuka
  Ersdotter, Christina   Fällfors 1820-04-06   änka efter bonden Jon Markusson   89 år. ålderdom
  Ersdotter, Christina   Jomark 1853-10-09   hustru till bonden Zakris Persson   61 år. coligue
  Ersdotter, Erika Magdalena   Sikeå 1859-03-04   hustru till extra kronolotsen Olof Petter Edström   29 år 4 m 25 d
  Ersdotter, Magdalena   Riset 1832-04-15   hustru till kolare Johan Lindfors   59 år. bröstsjukdom
  Ersdotter, Magdalena   Dalkarlså 1855-09-09   änka efter inhyses Jon Andersson   60 år 18 d
  Ersdotter, Malin   Sikeå 1752-07-06   änka efter föraren Isak Dahlström   63 år 18 v. coligue el. moderpassion
  Ersdotter, Margareta   Sikeå 1825-12-05   änka efter Lars Andersson   63 år. vattusot
  Ersdotter, Maria   Junkboda 1830-04-18   hustru till förre bonden Nils Nilsson   63 år. flussfeber
  Ersdotter, Märeta   Ultervattnet 1763-04-18   moder till bonden Erik Hansson   76 år. ålderdomsbräcklighet
  Ersdotter, Sara Stina   Nidolf 1836-05-31   hustru till nybyggaren Lars Fredrik Andersson   37 år. ihjälfrusen
  Ersdotter, Stina   Brednoret 1834-10-21   piga   33 år 10 m. rötfeber
  Ersdotter, Stina Lena   Djäkneboda 1814-05-24   änka till Jon Andersson, hennes dotter Maria Catharina   2 m. okänd sjukdom
  Ersdotter, Susanna   Överklinten 1811-04-01   änka efter Johan Persson   76 år. ålderdom
  Ersson, Anders   Överklinten 1770-05-06   bonde hans son Anders   5 m. kikhosta
  Ersson, Anders   Sikeå 1774-01-16   hans svärmoder Lucia Isaksdotter   84 år. ålderdomsbräcklighet
  Ersson, Anders   Ytterklinten 1776-10-10   dräng hans hustru Magdalena Mosesdotter   23 år. barnsbörd
  Ersson, Anders   Ytterklinten 1778-11-16   bonde hans son Erik   5 1/2 v. okänd sjukdom
  Ersson, Anders   Överklinten 1780-01-05   bonde   55 år. huvudvärk och bröstfeber
  Ersson, Anders   Öndebyn 1781-02-05   bonde hans dotter Christina Catharina   1 år. bröstfeber
  Ersson, Anders   Öndebyn 1782-02-08   bonde hans dotter Brita Greta   3/4 år. slag
  Ersson, Anders   Ytterklinten 1782-11-23   bonde hans son Hans   16 v. slag
  Ersson, Anders   Överklinten 1784-08-30   bonde hans änka Elsa Andersdotter   58 år. wattusot
  Ersson, Anders   Sikeå 1787-04-22   bonde   76 år. ålderdomsbräcklighet
  Ersson, Anders   Ytterklinten 1791-04-21   bonde hans son Hans   3 3/4 år. slag
  Ersson, Anders   Ytterklinten 1793-04-30   bonde hans dotter Magdalena   11 m. bröstfeber
  Ersson, Anders   Öndebyn 1793-05-10   nämndeman hans son Karl   10 m. slag
  Ersson, Anders   Ytterklinten 1794-01-25   bonde hans son Johan   14 år 3 d. koppor
  Ersson, Anders   Sikeå 1804-01-31   bonde hans änka Magdalena Larsdotter   93 år. ålderdomsbräcklighet
  Ersson, Anders   Ytterklinten 1808-10-19   hans hustru Maria Hansdotter   55 år. rödsot
  Ersson, Anders   Öndebyn 1809-03-16   kyrkvärd och nämndeman   59 3/4 år. feber
  Ersson, Anders   Norum 1819-08-08   bonde hans son Olof Daniel   1 år 1 m
  Ersson, Anders   Norum 1819-12-30   bonde hans dotter Maria Margareta   10 v
  Ersson, Anders   Norum 1821-11-30   bonde hans son Matthias   7 m 3 1/2 v. uppkastning
  Ersson, Anders   Ösjön 1826-03-12   nybyggare hans dotter Eva Maja   9 m 22 d
  Ersson, Anders   Övre Åkulla 1831-09-28   förre bonden hans änka Maja Stina Johansdotter   79 år. ålderdomsbräcklighet
  Ersson, Anders   Ytterklinten 1839-06-15   förgångsman   91 år 6 m. ålderdomsbräcklighet
  Ersson, Christier   Åkulla 1746-04-16   hans son Matthias   18 år 32 v. olycksaligt fall
  Ersson, Christier   Åkulla 1759-01-22   hans son Lars   22 år. styng
  Ersson, Christier   Åkulla 1771-04-02   bonde hans hustru Margareta Larsdotter   70 år. bröstvärk
  Ersson, Christier   Åkulla 1783-08-31   bonde   81 år. ålderdomsbräcklighet och bröstfeber
  Ersson, Erik   Dalkarlså 1772-07-21   bonde hans son Erik   4 år. bröstvärk
  Ersson, Erik   Ratan 1773-01-05   lotsdräng hans son Nils   3 år. magsjuka
  Ersson, Erik   Ratan 1777-07-18   lotsdräng hans son Erik   20 år. koppor
  Ersson, Erik   Bobacken 1800-02-27   bonde hans son Lars   1/2 år. koppor
  Ersson, Erik   Risbäck 1802-06-09   nybyggare hans hustru Brita Nilsdotter   74 1/2 år. ålderdomsbräcklighet
  Ersson, Erik   Ratan 1808-11-27   lots hans hustru Catharina Olofsdotter   78 år. hetsig feber
  Ersson, Erik   Bobacken 1808-12-10   bonde   44 år. rödsot
  Ersson, Erik   Ratan 1808-12-12   förre lotsen   77 år. hetsig feber
  Ersson, Erik   Bobacken 1808-12-30   hans dotter Stina Greta   6 år. feber
  Ersson, Erik   Dalkarlså 1809-02-13   förre nybyggaren   69 år. feber
  Ersson, Erik   Dalkarlså 1809-08-26   hans änka Brita Persdotter   71 år. ålderdom
  Ersson, Erik   Bobacken 1809-10-01   avlidne hans dotter Greta   3 m. okänd sjukdom
  Ersson, Erik   Tryssjön 1816-06-26   hans hustru Magdalena Jakobsdotter   44 år. lungsot
  Ersson, Erik   Kullholm 1830-04-16   nybyggare hans son Johannes   3 d. barnsjukdom
  Ersson, Erik   Robertsfors 1847-06-27   dagakarl hans son Erik Johan   2 år 6 m 9 d. okänd sjukdom
  Ersson, Erik   Bobacken 1858-04-04   bonde hans änka Stina Larsdotter   88 år 3 m 2 d
  Ersson, Erik   Dalkarlså 1858-11-26   bonde hans hustru Sara Olofsdotter   64 år 4 m 27 d
  Ersson, Erik Petter   Kullholm 1857-03-04   bonde hans dotter Maria Magdalena   8 år 10 m. scharlakansfeber
  Ersson, Jakob   Ratu 1770-06-01   bonde hans son Erik   1 år. kikhosta
  Ersson, Jakob   Ratu 1772-11-11   bonde hans dotter Sara   8 d. okänd barnsjuka
  Ersson, Jakob   Ratu 1811-03-02   hans hustru Anna Catharina Nilsdotter   74 år. ålderdom
  Ersson, Jakob   Ratu 1814-08-14   bonde   84 år. ålderdom
  Ersson, Jakob Gustaf   Sjöbäck 1840-01-21   dräng   18 år 6 m. feber
  Ersson, Johan   Robertsfors 1764-09-07   bruksarbetare hans son Andreas   29 v. magsjuka
  Ersson, Johan   Robertsfors 1775-03-02   hans hustru Anna Olsdotter   56 år. vattusot
  Ersson, Johan   Robertsfors 1784-06-17   mölnare   66 år. bröstfeber
  Ersson, Johan   Överklinten 1820-05-03   inhysesman hans hustru Brita Hansdotter   57 år
  Ersson, Johan   Nyvik 1856-08-21   nybyggare hans dotter Maria Christina   1 m 14 d
  Ersson, Jon   Näs 1754-01-21   hans son Erik   1 år 9 m 12 d
  Ersson, Jon   Näs 1754-10-21   hans son Andreas   1 år 2 m
  Ersson, Jon   Överklinten 1784-05-20   landbonde hans dotter Catharina   5 3/4 år. koppor
  Ersson, Jon   Näs 1786-06-25   bonde   67 år. coligue
  Ersson, Jon   Överklinten 1787-12-25   landbonde hans dotter Stina Cajsa   3 v. okänd sjukdom
  Ersson, Jon   Näs 1795-07-12   bonde hans änka Catharina Andersdotter   70 år. wattusot
  Ersson, Lars   Korssjön 1753-01-14   hans hustru Anna Håkansdotter   82 år 28 v. ålderdom, född i Gunsmark
  Ersson, Lars   Korssjön 1753-08-22   fd. corpral och bonde   65 år. svag mage
  Ersson, Matts   Bobacken 1747-05-16   hans son Erik   12 d
  Ersson, Matts   Bobacken 1755-01-06   hans son Per   13 v 5 d. kikhosta
  Ersson, Matts   Bobacken 1764-12-04   bonde   57 år. vådlig händelse i skogen
  Ersson, Matts   Robertsfors 1766-01-22   kolare hans son Jöran   6 m. håll och styng
  Ersson, Matts   Robertsfors 1767-06-28   kolare hans son Andreas   7 m. håll och styng
  Ersson, Matts   Robertsfors 1778-02-13   kolare hans dotter Stina   5 år. koppor
  Ersson, Matts   Robertsfors 1778-02-20   kolare hans son Anders   1/2 år. koppor
  Ersson, Matts   Robertsfors 1787-07-09   kolare   62 år. röt och flussfeber
  Ersson, Matts   Bobacken 1793-06-12   bonde hans änka Kerstin Andersdotter   85 år. ålderdomsbräcklighet
  Ersson, Matts   Bobacken 1797-10-09   bonde hans son Stephan   17 v. magsjuka
  Ersson, Matts   Bobacken 1800-08-01   bonde hans dotter Stina Greta   4 m. kikhosta
  Ersson, Matts   Bobacken 1811-02-01   bonde hans son Jonas Petter   14 v. okänd sjukdom
  Ersson, Matts   Bobacken 1830-03-29   bonde   63 år 7 m. flussfeber
  Ersson, Matts   Prästbordet 1838-02-19   dräng och fattighjon   76 år. ålderdom
  Ersson, Matts   Bobacken 1852-10-29   bonde hans änka Elisabet Stephansdotter   79 år
  Ersson, Nils   Robertsfors 1767-07-01   kolare hans son Olaus   5 d. okänd barnsjuka
  Ersson, Nils   Robertsfors 1767-11-01   bruksdräng   30 år. järnstång i huvudet
  Ersson, Nils   Robertsfors 1775-05-23   kolare   50 år. obstruktion och huvudvärk
  Ersson, Olof   Robertsfors 1763-08-27   kolare hans son Olof   2 1/2 år. torsken och gulsot
  Ersson, Olof   Bruket 1765-07-04   bruksarbetare hans son Olof   1/2 år. koppor
  Ersson, Olof   Robertsfors 1766-04-25   kolare hans dotter Sara   9 d. okänd barnsjuka
  Ersson, Olof   Robertsfors 1769-01-02   kolare hans dotter Sara   1 m. hetsig feber
  Ersson, Olof   Robertsfors 1770-07-09   brukskarl hans son Olaus   1 år. koppor
  Ersson, Olof   Robertsfors 1789-05-03   bruksarbetare hans hustru Brita Olsdotter   58 år. rötfeber
  Ersson, Per   Bobacken 1763-10-21   tolvmanan hans hustru Anna Larsdotter   73 år. ålderdomskrämpor
  Ersson, Per   Skinnarbyn 1777-08-13   bonde hans son Karl   12 v. magsjuka
  Ersson, Per   Skinnarbyn 1784-12-05   kyrkvärd hans hustru Maria Östensdotter   52 år. ihjälfrusen
  Ersson, Per   Bobacken 1792-01-22   bonde och nämndeman   91 år. ålderdomsbräcklighet
  Ersson, Per   Sjulsmark 1794-03-04   bonde hans dotter Anna Greta   8 m. koppor
  Ersson, Per   Skinnarbyn 1827-03-30   förre bonden   90 år. ålderdom
  Ersson, Per   Bäcksjön 1845-05-14   hans dotter Charlotta Sofia   3 1/3 m
  Ersson, Per   Bäcksjön 1856-06-25   nybyggare hans dotter Maria Brigitta   16 år 9 m 22 d
  Ersson, Per   Bäcksjön 1856-07-21   nybyggare hans son Johan Anton   6 år 1 m. strypsjuka
  Ersson, Thomas   Bäck 1810-08-23   hans son Erik   4 m. okänd sjukdom
  Ersson, Thomas   Bäck 1818-05-16   förre bonden hans hustru Anna Persdotter   69 år. ålderdom
  Ersson, Thomas   Bäck 1819-06-30   bonde hans hustru Margareta Olofsdotter   36 år
  Ersson, Thomas   Bäck 1821-04-19   bonde hans dotter Cajsa Magdalena   9 v 3 d
  Ersson, Thomas   Bäck 1826-07-22   bonde hans dotter Cajsa Greta   25 d. bröstsjuka
  Ersson, Zakris   Skinnarbyn 1822-08-01   landbonde hans dotter Ulrica Christina   1 år 2 m 28 d. bröstsjuka
  Ersson, Zakris   Skinnarbyn 1823-01-15   landbonde hans son Karl   5 m
  Ersson, Zakris   Skinnarbyn 1825-02-08   landbonde hans dotter Stina Lovisa   10 m 7 d. magplågor
  Ersson, Zakris   Skinnarbyn 1826-03-12   landbonde hans son Per   några timmar
  Ersson, Zakris   Dalkarlså 1841-01-06   sågkarl hans hustru Anna Cajsa Olofsdotter   59 år. bröstsjukdom
  Ersson-Boström, Matts   Bobacken 1811-10-15   hans son Erik   1 år 6 v. okänd sjukdom
  Ersson-Hammarstedt, Karl   Yttre Storbäcken 1856-12-12   bonde hans son Per Otto   8 år 1 m. scharlakansfeber
  Ersson-Hammarstedt, Nils   Nya Storbäcken 1851-07-02   landbonde hans son Nils Olof Matthias   21 d
  Ersson-Hammarstedt, Olof   Ytterklinten 1850-09-28   bonde hans son Lars Gustaf   26 d
  Ersson-Käck, Fredrik   Bjänsjön 1839-12-16   nybyggare hans son Adam Ulric   10 år. värk
  Ersson-Käck, Fredrik   Åkullsjön 1843-06-16   fd. nybyggare   62 år 10 m. oangiven sjukdom
  Ersson-Leman, Jon   Rickleå 1825-04-27   soldat hans änka Malin Hansdotter   69 år. bröstsjuka
  Ersson-Rönnbäck, Anders   -- 1800-03-06   soldat hans son Anders Gustaf   4 3/4 år. koppor
  Ersson-Rönnbäck, Anders   -- 1800-03-10   soldat hans son Karl Petter   2 1/2 år. koppor
  Ersson-Sjöman, Erik   -- 1799-02-05   soldat hans son Nils   3 1/2 v. oangiven sjuka
  Ersson-Sundberg, Jon   Näs 1829-08-31   bonde hans son Ulric Anton   4 timmar
  Ersson-Sundberg, Jon   Näs 1831-05-15   bonde hans dotter Cajsa Ulla   1 d
  Ersson-Sundberg, Karl Petter   Ratu 1836-02-06   bonde   36 år 10 m 3 d. bröstsjukdom
  Ersson-Åberg, Anders   Sävar, Umeå lfs. 1782-12-06   bonde hans dotter Catharina   4 år. okänd sjukdom
  Esaiasson, Anders   Sävträsk 1813-05-07   landbonde hans son Anders   11 m. oangiven sjukdom
  Eurenius, Maria Christina   -- 1819-12-22   änka efter doctor Jonas Genberg   53 år 5 m 3 d. lungsot
  Eurenius, Nils   -- 1819-01-12   kryddkrämare och handlande   51 år. nervfeber
  Fahlander, Leonard Josef   Bäck 1854-10-31   bruksbokhållare hans son Gustaf Leonard   2 m 5 d
  Fahlander, Leonard Josef   Bäck 1858-06-14   inspektör hans hustru Gustava Ek   38 år 2 m 27 d
  Fahlström, Nn   Piteå 1805-10-18   skräddaregesäll hans dotter Ulrica Charlotta   1 d
  Fattenborg, Lisa   Rickleå 1789-01-26   änka efter gästgivaren Johan Klingström   70 år. andtäppa & magflen
  Fattenborg, Olof   Rickleå 1750-09-00   hans son Olof   7 m
  Ferm, Johan   Högfors 1815-01-16   nybyggare hans hustru Catharina Westerdahl   52 år. wattusot
  Ferm, Olof   -- 1828-05-28   avskedad trumslagare   61 år. blodspottning
  Ferm, Olof   Sikeå 1828-12-25   trumslagare hans änka Brita Stina Olofsdotter   78 år. brottfall
  Fermfeldt, Jon   -- 1784-01-19   corporal hans dotter Ulrica   14 v. frisel
  Fiskare, Johan   Kyrkostaden 1827-04-04   soldat hans änka Anna Cajsa Johansdotter   51 år. lungsot
  Fiskare, Johan Petter   Sjulsmark 1819-10-19   soldat hans son Jonas Anton   2 år 3 m. kikhosta
  Fiskare, Johan Petter   -- 1822-07-10   soldat hans dotter Margareta Catharina   1 år 5 v. magplågor
  Fiskare, Johan Petter   Högfors 1824-06-25   soldat hans son Anders   1 m 18 d. okänd sjuka
  Fiskare, Jonas   -- 1815-03-30   avlidne soldaten hans son Karl   12 år. bröstfeber
  Fiskare, Olof   -- 1775-12-05   soldat hans dotter Anna Cajsa   1/4 år. bröstsjuka
  Fiskare, Olof   Sjulsmark 1780-08-17   soldat hans son Anders   3 m. magsjuka
  Fiskare, Olof   Överklinten 1807-07-26   soldat hans änka Catharina Göransdotter